0303217354-191 – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG – MaSoThue

2610
Sản xuất linh kiện điện tử
(không hoạt động tại trụ sở chi nhánh)

4321
Lắp đặt hệ thống điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở chi nhánh)

4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở chi nhánh)

4610
Đại lý, môi giới, đấu giá
chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa

4632
Bán buôn thực phẩm
chi tiết: Bán buôn thủy sản (không hoạt động tại trụ sở chi nhánh).

4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
chi tiết: Mua bán máy ảnh; camera; máy nghe nhạc; máy xem phim kỹ thuật số

4652
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
chi tiết: Mua bán điện thoại cố định; điện thoại di động; linh kiện và phụ kiện điện thoại; thẻ sim điện thoại

4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Bán buôn bếp gas và các phụ kiện có liên quan (trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG)

4773
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ bình ga, súng – đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao, tiền kim khí và thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố)

4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ôtô

6190
Hoạt động viễn thông khác
chi tiết: Đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông (không kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ Internet). Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và internet (trừ dịch vụ truy cập, truy nhập internet)

6312
Cổng thông tin
chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

7830
Cung ứng và quản lý nguồn lao động
chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ cho thuê lại lao động )

9511
Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
chi tiết: Bảo hành, sửa chữa thiết bị tin học (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở chi nhánh)

9512
Sửa chữa thiết bị liên lạc
chi tiết: Bảo hành, sửa chữa điện thoại cố định; điện thoại di động; linh kiện và phụ kiện điện thoại; thẻ sim điện thoại (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở chi nhánh)

9521
Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
chi tiết: Bảo hành, sửa chữa máy ảnh; camera; máy nghe nhạc; máy xem phim kỹ thuật số (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở chi nhánh)

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo