Trang

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NỘI THẤT VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT 1.1. Những khái niệm về nội thất và thiết kế nội thất                   

5

1.1.1. Nội thất      

5

1.1.2. Thiết kế nội thất        

8

1.2. Yêu cầu đối với thiết kế nội thất                                                               

13

1.2.1. Thuận lợi khi sử dụng và thi công                                                  

14

1.2.2. Có chất lượng thẩm mỹ và thể hiện được ý tưởng nào đó       

16

1.2.3. Phù hợp với tâm sinh lý của đối tượng sử dụng                        

16

1.2.4. An toàn trong sử dụng                                                                      

18

1.3. Những yếu tố ảnh hưởng tới nội thất và thiết kế nội thất          

19

1.3.1. Xã hội và sự phát triển của xã hội                                                 

19

1.3.2. Văn hóa và trình độ văn hóa                                                           

22

1.3.3. Vị trí địa lý và khí hậu                                                       

25

1.3.4. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật                                            

25

1.3.5. Thiết kế kiến trúc và xây dựng                                                   

31

1.4. Những yếu tố cơ bản trong thiết kế nội thất                                   

31

1.4.1. Tổ chức không gian                                                                           

32

1.4.2. Tỷ lệ, tỷ xích, tầm vóc của con người trong không gian      

46

và trang thiết bị 1.4.3. Ánh sáng và mầu sắc                                                                   

48

1.4.4. Vật liệu                                                                                                     

54

1.4.5. Kết hợp các lĩnh vực nghệ thuật khác                                          

58

CHƯƠNG 2. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NỘI THẤT VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT 2.1. Sự thay đổi phong cách và xu hướng trong bài trí và thiết        

76

kế nội thất qua các thời kỳ phát triển trên thế giới 2.2. Phong cách, trào lưu qua các giai đoạn phát triển về nội       

88

thất và trang trí nội thất của Việt Nam CHƯƠNG 3. KÍCH THƯỚC CỦA CON NGƯỜI VỚI KHÔNG GIAN VÀ TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT 3.1. Kích thước của con người                                                                             

98

3.1.1. Leonardo Da Vinci và bức họa “Vitruvian man”                         

98

3.1.2. Le Corbusier và Modulor                                                             

100

3.1.3. Tỷ lệ vàng                                                                                      

100

3.1.4. Nhân trắc học con người Việt Nam                                             

105

3.2. Quan hệ giữa kích thước con người với không gian và trang thiết bị

107

3.2.1. Kích thước con người và không gian                                         

107

3.2.2. Không gian và sự hoạt động của con người                         

111

3.3.3. Mối liên hệ giữa không gian – thiết bị – hoạt động của người sử dụng

113

CHƯƠNG 4. ÁNH SÁNG VÀ MẦU SẮC TRONG NỘI THẤT VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT 4.1.  Ánh sáng                                                                                                         

118

4.1.1. Yêu cầu trong chiếu sáng                                                                

118

4.1.2. Các mục đích của tổ chức chiếu sáng                                          

122

4.2. Các hình thức sử dụng nguồn sáng                                                     

122

4.2.1. Chiếu sáng từ nguồn sáng tự nhiên                                             

129

4.2.2. Giải pháp chiếu sáng từ nguồn sáng nhân tạo                       

134

4.2.2. Chiếu sáng hỗn hợp                                                                     

139

4.3. Mầu sắc                                                                                                       

147

4.3.1. Mầu sắc trong nội thất                                                                     

147

4.3.2. Yêu cầu trong sử dụng mầu sắc                                               

153

4.3.3. Phối mầu trong trang trí nội thất                                               

155

CHƯƠNG 5. PHONG THỦY TRONG THIẾT KẾ NỘI THẤT 5.1. Khái niệm về phong thủy                                                                         

165

5.2. Phong thủy với kiến trúc                                                                    

166

5.2.1. Đối với quy hoạch                                                                           

166

5.2.2. Đối với công trình kiến trúc                                                          

169

5.2.3. Phong thủy đối với nhà ở                                                               

173

5.3. Ứng dụng phong thủy trong nội thất nhà ở                                 

179

5.3.1. Tiền phòng                                                                                        

179

5.3.2. Phòng khách                                                                                      

179

5.3.3. Phòng ngủ                                                                                          

180

5.3.4. Phòng bếp và phòng ăn                                                                

180

5.3.5. Phòng thờ                                                                                         

181

5.3.6. Khu  vệ sinh – Công trình phụ, giếng trời, logia                       

181

5.4. Ứng dụng phong thủy trong nội thất nhà công cộng               

182

5.4.1. Tiền sảnh                                                                                             

182

5.4.2. Phòng làm việc trong nhà công cộng                                        

183

5.4.3. Hành lang, cầu thang                                                                   

184

5.4.4. Khu vệ sinh                                                                                      

185

5.5. Màu sắc trong nội thất trên góc độ phong thủy                        

186

CHƯƠNG 6. TRÌNH TỰ THIẾT KẾ NỘI THẤT 6.1. Thiết kế nội thất trong phạm vi đồ án của sinh viên                

187

6.1.1. Các bước thực hiện đồ án của sinh viên                                   

188

6.1.2. Một số ví dụ về bài tập và đồ án                                                

191

6.2. Thiết kế nội thất trong thực tế                                                       

201

6.2.1. Phương pháp thiết kế                                                                      

201

6.2.2. Trình tự thiết kế                                                                              

201

6.2.3. Khảo sát không gian cụ thể                                                           

201

6.3. Các bước thiết kế                                                                                    

202

6.4. Ví dụ cụ thể                                                                                                  

203

6.4.1. Những thông tin cơ bản về công trình                                      

203

6.4.2. Ý tưởng thiết kế và đặc điểm xây dựng                                

204

6.4.3. Đặc điểm nổi bật của công trình                                                

211

Tài liệu tham khảo 

213

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo