20200948828 TBMT: Mua sắm vật liệu bóng thám không, bóng pilot phục vụ cho công tác chuyên môn của Trạm khí tượng hải văn Bạch Long Vỹ, Trạm Khí tượng nông nghiệp Lạng Sơn | bidwinner.info

3
Bóng pilot N10 (hoặc tương đương)

60

Quả
– Chất lượng: – Bóng được sử dụng quan trắc gió trên cao bằng máy kinh vĩ quang học phải đảm bảo đạt độ cao quan trắc trên 10km. – Bóng được sử dụng trong thám không vô tuyến phải đảm bảo: Tốc độ lên thẳng từ 0,5 đến 0,8m/s; Đạt độ cao quan trắc trên 20km; tải trọng từ 0,1 đến 500g. – Bóng phải có dạng hình cầu hoặc quả lê, phải đàn hồi tốt, khi bơm đầy khí bóng phải giãn nở đều; vỏ bóng không có khuyết tật. – Chỉ tiêu bóng Pilot theo TCVN 12636-7:2020

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo