20211244157 TBMT: Gói thầu: Mua thiết bị, đồ dùng dạy học lớp 2 thực hiện chương trình sách giáo khoa mới từ năm học 2021-2022 cho trường Tiểu học Lũng Niêm | bidwinner.info

1Bộ tranh minh họa cách thực hiện vệ sinh cá nhân trong tập luyện

2

BộTheo mô tả và yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu báo giá kèm theo 2Bộ tranh minh họa cách thức thực hiện biến đổi đội hình hàng dọc, hàng ngang, vòng tròn

2

BộTheo mô tả và yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu báo giá kèm theo 3Bộ tranh minh họa các tư thế quỳ, ngồi cơ bản

2

BộTheo mô tả và yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu báo giá kèm theo 4Biển lật số

2

BộTheo mô tả và yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu báo giá kèm theo 5Bộ mẫu chữ cái viết hoa

2

BộTheo mô tả và yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu báo giá kèm theo 6Bộ mẫu chữ viết

2

BộTheo mô tả và yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu báo giá kèm theo 7Bảng tên chữ cái tiếng Việt

2

BộTheo mô tả và yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu báo giá kèm theo 8Bộ thiết bị dạy số và so sánh số

4

BộTheo mô tả và yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu báo giá kèm theo 9Bộ thiết bị dạy phép tính

8

BộTheo mô tả và yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu báo giá kèm theo 10Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối

2

BộTheo mô tả và yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu báo giá kèm theo 11Mô hình đồng hồ

2

CáiTheo mô tả và yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu báo giá kèm theo 12Bộ chai và ca 1 lít

2

BộTheo mô tả và yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu báo giá kèm theo 13Bộ sa bàn giáo dục giao thông

4

BộTheo mô tả và yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu báo giá kèm theo 14Bảng nhóm

14

CáiTheo mô tả và yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu báo giá kèm theo 15Máy tính xách tay

2

BộTheo mô tả và yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu báo giá kèm theo 16Máy chiếu

2

BộTheo mô tả và yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu báo giá kèm theo 17Ti vi

2

ChiếcTheo mô tả và yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu báo giá kèm theo

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo