3. Băng Kép Là Một Thiết Bị Có Mặt Trong Nhiều Thiết Bị điện Cần đóng Ngắt Mạch điện Tự động. Nó Gồm 2 Tấm Kim Loaị Khác Nhau Dán Chặt Vào Nhau. Một đ – MTrend

3. Băng kép là một thiết bị có mặt trong nhiều thiết bị điện cần
đóng ngắt mạch điện tự động. Nó gồm 2 tấm kim loaị khác
nhau dán chặt vào nhau. Một đầu gắn cố định, đầu kia bố trí
chạm vào tiếp điểm A như hình vẽ. Khi dòng điện chạy qua
băng kép quá một giới hạn nào đó, băng kép sẽ bị cong xuống
tách khỏi tiếp điểm và dòng điện bị ngắt. Hỏi:
a. Việc chế tạo băng kép dựa trên tác dụng nào của dòng điện?
b. Hai tấm kim loại của băng kép có thể làm cùng một thứ kim
loại được không? Tại sao?
c. Trong hai tấm kim loại cấu tạo nên băng kép, tấm nào phải
dãn nở vì nhiệt nhiều hơn? Tại sao?

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo