bài tập kỹ thuật đo lường điện có lời giải – 123doc

Danh mục: Điện – Điện tử

… Fazômét điện tửFazômét điện tử dựa trên việc biến đổi góc lệch pha ϕ giữa hai tín hiệu điện thành dòng điện hay điện áp, sau đó đưa vào cấu đo từ điện. Để đo góc lệch pha giữa hai điện áp … Lôgômét điện từ.5.1.5. Tần số mét điện tửTần số mét điện tử là dụng cụ để đo tần số âm tần và cao tần mà các Tần số mét điện không đo được. Đó là dụng cụ phối hợp giữa cấu đo Từ điện với … tần số cần đo thể khắc độ trực tiếp theo đơn vị tần số.Trong các Tần số mét điện tử khoá K được thay bằng khoá điện tử nhờ một Transito (Hình 5.4b). Điện áp tần số cần đo Ufx được…

  • 14
  • 1,530
  • 14

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo