BÀI TẬP THIẾT KẾ XÂY DỰNG MẠNG LAN.pdf (bảo mật mạng) | Tải miễn phí

BÀI TẬP THIẾT KẾ XÂY DỰNG MẠNG LAN

pdf

Số trang BÀI TẬP THIẾT KẾ XÂY DỰNG MẠNG LAN
23
Cỡ tệp BÀI TẬP THIẾT KẾ XÂY DỰNG MẠNG LAN
1 MB
Lượt tải BÀI TẬP THIẾT KẾ XÂY DỰNG MẠNG LAN
11
Lượt đọc BÀI TẬP THIẾT KẾ XÂY DỰNG MẠNG LAN

305

Đánh giá BÀI TẬP THIẾT KẾ XÂY DỰNG MẠNG LAN

4.3

(

6

lượt)

231 MB11

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Đang xem trước 10 trên tổng 23 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên

Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TP.HCM
—–—–

BÀI TẬP
THIẾT KẾ XÂY DỰNG
MẠNG LAN
Tên đề tài :

Thiết kế xây dựng mạng nội bộ cho công ty TNHH Tâm Gà

Giáo viên
Sinh viên
Lớp
Niên khóa

: Nguyễn Duy Hiếu
: Nguyễn Thanh Tâm
: C10MT
: 2010-2013

Tp.Hồ Chí Minh – Tháng 04 Năm 2012

Mục Lục
Thông tin sinh viên ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
I.

Giới thiệu dự án ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

II.

Phân tích yêu cầu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
Thông tin từ chính thức từ đại diện khách hàng ………………………………………………………………………………………………….. 6

A.
1.

Về hiện trạng công ty do khách hàng cung cấp : …………………………………………………………………………………………….. 6

2.

Về yêu cầu của khách hàng …………………………………………………………………………………………………………………………. 6
Thông tin qua khảo sát thực tế : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

B.

Giải pháp ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

III.
A.

Thiết kế logic và thiết kế vật lý : ………………………………………………………………………………………………………………………. 8

B.

Lựa chọn thiết bị ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

C.

Lựa chọn công nghệ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
1.

Công nghệ sử dụng: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2.

Chi tiết về công nghệ sử dụng: …………………………………………………………………………………………………………………… 10
Chi phí ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

IV.
A.

Chi tiết các thiết bị : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

B.

Đường truyền kết nối…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
Phương án triển khai ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

V.
A.

Bảng phân hoạch IP………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

B.

Thiết kế và xây dựng sơ đồ của hệ thống …………………………………………………………………………………………………………. 17
1.

Thực hiện lắp đặt cáp RJ45 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2.

Xây dựng Domain ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

3.

Xây dựng DNS ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

4.

Xây dựng DHCP ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

VI.

Kết luận ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
Đánh giá chung ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

A.
1.

Về mặt lý thuyết : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2.

Về mặt ứng dụng việc mở rộng hệ thống mạng sau này : ……………………………………………………………………………….. 22
Hướng phát triển, mở rộng của đề tài ………………………………………………………………………………………………………………. 22

B.
1.

Định hướng nghiên cứu: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 23

2.

Định hướng phát triển ứng dụng:………………………………………………………………………………………………………………… 23

Tâm Gà

www.tamga.tk

www.c10mt.tk www.c10maytinh.tk

Page 2

Thông tin sinh viên
Lớp
Site
Ngành
Khoa

:
:
:
:

C10MT
www.c10mt.tk
www.c10maytinh.tk
Quản trị máy tính
Công nghệ thông tin

Họ và tên
Mã số sinh viên
Phone
Email

:
:
:
:

Nguyễn Thanh Tâm
C1005.1044
01283.98.69.98
tamgaalbum@yahoo.com

Tâm Gà

www.tamga.tk

www.c10mt.tk www.c10maytinh.tk

Page 3

I. Giới thiệu dự án
Trong các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thông thường nói chung, các
doanh nghiệp hoạt động trong nghành công nghiệp không khỏi nói riêng, mức cạnh
tranh diễn ra hiện nay là rất ác liệt và có xu hướng tăng lên. Nếu để mất một cơ hội
là coi như đã mất đi một khoản tiền có giá trị gấp nhiều lần giá trị mà cơ hội đó
đem lại. Một trong những công cụ giúp các doanh nghiệp có được thời cơ để ra
được những quyết định kịp thời đó là khi có trong tay một hệ thống thông tin đảm
bảo nhanh, chính xác và đầy đủ. Nếu như đối với các doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm, yêu cầu về chất lượng và giá thành sản phẩm là
những mục tiêu cần đạt được. Thì đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh
vực kinh doanh dịch vụ, yêu cầu chất lượng phục vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu
khách hàng là mục tiêu hàng đầu.
Vì vậy, việc áp dụng công nghệ hiện đại tiên tiến trong bất cứ lĩnh vực nào cũng
đều nhằm một mục đích chung lớn nhất, đó là: đạt được hiệu quả cao hơn trong các
hoạt động, khắc phục được các nhược điểm và những tồn tại khi sử dụng những
công cụ trước, những công cụ với trình độ công nghệ cũ lạc hậu. Xây dựng các ứng
dụng tin học nói chung là điểm khởi đầu tốt nhất để giải quyết những vấn đề nêu
trên.
Hãy tưởng tượng một ngày đẹp trời nào đó, những thông tin mật mà chúng ta cố
công cất giấu lại bị phơi bày ra trước tất cả mọi người, nó bị đánh cắp mà ngay
chính bản thân chúng ta cũng không biết là nó đã bị lấy đi! Thông tin mật của một
con người đã quan trọng, nhưng nếu nó là thông tin mật của một công ty, một tổ
chức hay cao hơn là của quốc gia? Điều gì sẽ xảy ra khi nó bị đánh cắp?
Trong hệ thống mạng Workgroup, thông tin không được quản lý tập trung dẫn
đến rất nhiều bất cập trong vấn đề quản lý cũng như khả năng bảo toàn dữ liệu. Vì
vậy trong một công ty nếu sử dụng mạng này để chia sẽ thông tin sẽ vô cùng nguy
hiểm, sử dụng hệ thống mạng được quản lý theo mô hình Domain là điều tất yếu.
Tâm Gà

www.tamga.tk

www.c10mt.tk www.c10maytinh.tk

Page 4

Một công ty vốn chứa đựng rất nhiều thông tin và trong đó có những thông tin
mang tính chiến lược cho sự phát triển của công ty, vấn đề quản lý và bảo mật
thông tin được đặt lên hàng đầu. Để có thể tạo dựng một hệ thống thông tin nội bộ,
dễ dàng cho nhân viên sử dụng, thuận tiện cho công việc quản lý cũng như việc
trao đổi thông tin thì việc xây dựng hệ thống File Server là rất cần thiết. Từ đó
thông tin được quản lý tập trung và sử dụng chiến lược Backup Restore hợp lý
tránh tình trạng thông tin bị thất thoát!
Dựa trên tình hình thực tế, nhóm chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển dự án
“Xây dựng hệ thống File Server – quản lý dữ liệu tập trung và xây dựng hệ thống
mạng Lan cho công ty với tính ổn định và bảo mật cao”.
Chúng tôi tin tưởng rằng, với đề án này, chúng tôi có thể giúp các công ty quản
lý, sử dụng và bảo mật tốt thông tin để công ty tận dụng tốt công nghệ và phù hợp
với nguồn tài chính của một công ty vừa và nhỏ đang trên đà phát triển.

Tâm Gà

www.tamga.tk

www.c10mt.tk www.c10maytinh.tk

Page 5

II. Phân tích yêu cầu
A. Thông tin từ chính thức từ đại diện khách hàng
1. Về hiện trạng công ty do khách hàng cung cấp :
Công ty TNHH TamGa là một công ty chia sẻ kinh nghiệm học thuật. Hiện
tại công ty đang tọa lạc tại một toà nhà ở TP.HCM. Đã hoạt động gần 1 năm và
muốn xây dựng hệ thống mạng nội bộ mô hình domain cho công ty.
Chi tiết : nhân sự và phòng ban trong công ty
– Tầng 1. là nơi giao dịch với khách hàng và cũng là nơi trưng bày các
sản phẩm.Tầng này có quầy lễ tân giao dịch khách hàng
– Tầng 2. Tầng này có các phòng kỹ thuật, phòng bảo trì, phòng quản trị hành
chánh nhân sự
– Tầng 3. có 3 phòng: phòng giám đốc, phòng kế toán và phòng đặt máy chủ
– Cách phân phối máy tính cho các phòng như sau:
+ Phòng ban giám đốc: 2 máy
+ Phòng Kế toán: 6 máy
+ Phòng bảo trì: 2 máy
+ Phòng kỹ thuật: 5máy
+ Phòng hành chánh nhân sự: 2 máy
+ Quầy lễ tân: 4 máy
2. Về yêu cầu của khách hàng
– Xây dựng hệ thống File Server và chiến lược sao lưu phục hồi dữ liệu cho
user trong hệ thống mạng của Cty với các yêu cầu sau:
– Mỗi Nhân viên đều có quyền tương ứng trên File Server
– Hệ thống File Server chứa tài nguyên phải được chia sẽ
– Mỗi Nhân viên khi logon vào hệ thống sẽ có 2 ổ đĩa mạng (dùng chung và
dùng riêng).
– Mỗi Nhân viên khi làm việc dữ liệu phải được lưu trên File Server,Không
cho phép nhân viên lưu trữ dữ liệu trên máy local.
– Xây dựng chiến lược sao lưu và phục hồi dữ liệu cho hệ thống File Server
– Giá thành hệ thống hợp lý, không vượt quá 500 triệu đồng cho cả hệ thống

Tâm Gà

www.tamga.tk

www.c10mt.tk www.c10maytinh.tk

Page 6

B. Thông tin qua khảo sát thực tế :
1. Về cấu trúc tòa nhà: đúng như thông tin cung cấp của khách hàng
2.

Về hiện trạng công ty: là công ty vừa và nhỏ đang trên đà phát triển, khả
năng tài chính cũng có giới hạn. Vì thế cần sử dụng những giải pháp phù
hợp.

Công ty hiện đang sử dụng mạng workgroup mô hình như sau:
Phòng Giám Đốc

Phòng Kế Toán

Switch 8 port

Switch 8 port

Tầng 3

Phòng Hành Chánh

Tầng 2

Phòng Kỹ Thuật
Switch 8 port

Switch 8 port

Switch 8 port

Quầy Lễ Tân

Phòng Bảo Trì

Switch 8 port

Switch 8 port

Tầng 1

Tâm Gà

www.tamga.tk

www.c10mt.tk www.c10maytinh.tk

Công Ty TNHH Tâm Gà
www.tamga.tk
Phone : 01283.98.69.98
Email : tamgaalbum@yahoo.com

Page 7

III. Giải pháp
A. Thiết kế logic và thiết kế vật lý :
– Công ty cần xây dựng 1 hệ thống mạng theo mô hình domain để quản lý tập
trung tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản trị hệ thống mạng.

Có tất cả 4 server, trên mỗi server chạy các dich vụ khác nhau để tiết kiệm
chi phí. Chi tiết về các dịch vụ trên mô hình chức năng sau:

switch

router
Server 1
Domain
DNS
DHCP

Server 2
Web Server
FTP Server
Printer Server

Clients

Server 4
DHCP Relay Agent
LAN – Routing
NAT

Server 3
RIS
WSUS
File Server

Firewall

Internet

Công Ty TNHH Tâm Gà
www.tamga.tk
Phone : 01283.98.69.98
Email : tamgaalbum@yahoo.com

Printer ( In mạng )

switch

Mô hình chức năng

Clients

Tâm Gà

www.tamga.tk

www.c10mt.tk www.c10maytinh.tk

Page 8

Mô hình vật lý như sau :
Phòng Giám Đốc

Phòng Kế Toán

Switch 8 port

Switch 8 port

Tầng 3

Phòng Hành Chánh

Tầng 2

router

Switch 8 port

Server 1 Server 2 Server 3

Firewall

Server 4
Internet

Quầy Lễ Tân

Phòng Bảo Trì

Switch 8 port

Switch 8 port

Phòng Kỹ Thuật

Tầng 1
Switch 8 port

B. Lựa chọn thiết bị
– Các linh kiện cũ đã có :
o 21 dàn máy core i3 cấu hình vừa đủ xài
o 1 switch 24 port, 1 switch 16 port, 4 switch 8 port
o 2 máy in LaserJet , 1 máy fax
– Các linh kiện cần mua mới :
o 4 máy server
o 1 modem ADSL của FPT
o 4 switch 8 port
o 1 máy in HP Laser
o 1 dây cable RJ45 dài 500 m và 20 đầu nối

Tâm Gà

www.tamga.tk

www.c10mt.tk www.c10maytinh.tk

Page 9

C. Lựa chọn công nghệ
1. Công nghệ sử dụng:
Tận dụng tối đa công nghệ của Microsoft kết hợp thêm các dịch vụ phụ trợ
khác.
– Ưu điểm: công nghệ phổ biến và giá thành rẻ
– Nhược điểm: hệ thống có thể xảy ra lỗi do phần mềm nên cần có nhân viên
kỹ thuật chuyên môn hỗ trợ.
2. Chi tiết về công nghệ sử dụng:
– Sử dụng Windows Server 2003 để cài đặt và quản lý tấc cả các dịch vụ quan
trọng trong công ty
– File server: Lưu trữ, chia sẽ, quản lý dữ liệu tập trung
– Domain Controller, DNS, DHCP server: quản lý hệ thống các đối tượng,
phân giải tên, cấp phát IP động cho toàn bộ vùng mạng LAN
– Web, FTP, Printer server: Quản lý web, ftp và máy in mạng.
– RIS, WSUS: triển khai hệ điều hành, cập nhật các bản vá lỗi cho hệ thống
– RRAS, Antivirus: làm chức năng router (Lan-Routing, VPN, NAT), quản lý
việc quét virus cho các antivirus client trên máy nhân viên và cập nhật các
bản diệt virus mới từ internet.

Tâm Gà

www.tamga.tk

www.c10mt.tk www.c10maytinh.tk

Page 10

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo
Shopping cart