BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Ngày đăng: 02/08/2020, 12:34

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CƠNG CHÚNG CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700353419 Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02/01/2007, đăng ký thay đổi lần ngày 24/02/2017) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 40/GCN-UBCK Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 28 tháng 07 năm 2017) Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp tại: Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả – Trụ sở chính: Điện thoại: Website: Tổ chức tư vấn: – Trụ sở chính: Điện thoại: Website: Số 822 Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 033.862038 Fax: 033.863037 www.vee-tkv.com.vn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Quốc tế Hoàng Gia Số 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội (84-4) 3944 6666 Fax: (84-4) 3944 8071 www.irs.com.vn Phụ trách công bố thông tin: – Họ tên: Chức vụ: Điện thoại: Ông Đinh Hồng Quang Chuyên viên Phòng Kỹ thuật 033.862038/ 01674692702 Fax: 033.863037 BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700353419 Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02/01/2007, đăng ký thay đổi lần ngày 24/02/2017) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Mã cổ phiếu: VEE Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 5.092.910 cổ phiếu (Phát hành cho cổ đông hữu theo tỷ lệ 1:1) Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 50.929.100.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TỐN CƠNG TY TNHH PKF VIỆT NAM – Địa chỉ: 234A tầng 10, Center Building, dự án Hapulico Complex Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội – Điện thoại: (04) 3767 0658 – Website: http://pkf.afcvietnam.vn Fax: (04) 3767 0555 TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA – Trụ sở chính: Hà Nội Số 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, – Điện thoại: (84-4) 3944 6666 – Website: www.irs.com.vn Fax: (84-4) 3944 8071 Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ MỤC LỤC CÁC NHÂN TỐ RỦI RO I Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp Rủi ro đặc thù Rủi ro đợt chào bán, dự án sử dụng tiền thu từ đợt chào bán 10 Rủi ro pha loãng cổ phiếu 10 Rủi ro quản trị công ty 11 Rủi ro khác 12 II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 13 Tổ chức phát hành 13 Tổ chức tư vấn 13 III CÁC KHÁI NIỆM 14 IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 15 Tóm tắt trình hình thành phát triển 15 Cơ cấu tổ chức công ty 19 Cơ cấu máy quản lý công ty 20 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần cơng ty người có liên quan; danh sách cổ đông sáng lập Cơ cấu cổ đông ngày chốt gần mức vốn thực góp 44 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức phát hành, công ty mà tổ chức phát hành nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối tổ chức phát hành 49 Giới thiệu trình tăng vốn Cơng ty 49 Hoạt động kinh doanh 51 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần 63 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 65 10 Chính sách người lao động 69 11 Chính sách cổ tức 70 12 Tình hình tài 71 13 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 77 14 Tài sản 90 15 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 91 Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ 16 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 94 17 Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch thị trường có tổ chức 94 18 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành 94 19 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán 94 V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 95 VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 100 VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 100 VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 103 Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I a CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Sự phát triển kinh tế thường đánh giá thông qua tốc độ tăng trưởng kinh tế, biến động lạm phát, lãi suất hay tỷ giá hối đoái,v.v yếu tố tác động mang tính hệ thống tới kinh tế Sự biến động bất thường yếu tố gây rủi ro cho chủ thể tham gia vào kinh tế nói chung Cơng ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả nói riêng Tốc độ tăng trưởng kinh tế Năm 2016, kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng GDP 6,21%, thấp năm 2015 năm có mức tăng chậm lại kể từ 2012 Theo thông cáo Tổng cục Thống kê Việt Nam, “mức tăng trưởng năm thấp mức tăng 6,68% năm 2015 không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra, bối cảnh kinh tế giới khơng thuận, nước gặp nhiều khó khăn thời tiết, môi trường biển diễn biến phức tạp đạt mức tăng trưởng thành công1 Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, cân đối lớn bảo đảm, an sinh xã hội giữ vững, mức lạm phát mức thấp, ngành lĩnh vực trọng yếu đạt mức tăng trưởng tốt, sách điều hành tiền tệ linh hoạt, mặt lãi suất giảm góp phần khai thơng tín dụng, bước xử lý nợ xấu, tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho hoạt động, kinh doanh doanh nghiệp Năm 2017, Ngân hàng Thế giới WB đưa dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam mức 6,3% nhích dần lên 6,4% hai năm Theo WB, rủi ro kinh tế cịn Nhìn từ nước, chậm trễ triển khai cải cách ngân sách chuyển đổi cấu làm tăng nguy rủi ro kinh tế vĩ mô giảm tốc độ tăng trưởng tiềm Kinh tế giới biến động mạnh tác động qua kênh thương mại đầu tư khiến cho triển vọng tăng trưởng Việt Nam Hầu hết số khác tăng tiêu dùng, tích lũy tài sản hay xuất nhập dự báo tăng trưởng thấp năm 20162 Năm 2017, kinh tế tiếp tục đứng trước nhiều hội xen lẫn nhiều thách thức, bất lợi Mức tăng trưởng ngành kinh tế chưa có đồng đều, sức hấp thụ vốn chậm, tồn kho hàng hóa cịn mức cao Nền kinh tế năm 2017 có đánh giá tốt hơn, khả quan năm 2016 tiềm ẩn nhiều thách thức, khó khăn rủi ro tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-38450292 http://vietnambiz.vn/wb-du-bao-tang-truong-gdp-viet-nam-63-nam-2017-18829.html Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ (Nguồn: Tổng cục thống kê công bố) Chỉ số CPI liên tục giảm từ năm 2011 (18,68%) với mức giảm ấn tượng giảm mạnh năm 2015 0,63% Mục tiêu kiểm sốt lạm phát Chính phủ tiếp tục thực hiện, góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm Theo công bố Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch Đầu tư, ngày 28/12, số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 tăng 0,23% so với tháng 11 tăng 4,74% so với tháng 12 năm 2015 CPI bình quân năm 2016 tăng 2,66% so với năm 2015 Ngun nhân tháng 12/2016, rổ tính CPI có 6/11 nhóm tăng giá, cụ thể nhóm thuốc dịch vụ y tế có mức tăng cao (+5,3%) nhóm thiết bị đồ dùng gia đình tăng thấp (+0,08%), giá dịch vụ y tế điều chỉnh tăng Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nên số giá nhóm dịch vụ y tế tăng mạnh 6,93%, góp phần làm tăng CPI tháng 12 khoảng 0,27% Ngồi ra, số giá nhóm lương thực có mức tăng 0,22%, xuất phát từ nhu cầu nguồn cung ngành sản xuất phục vụ hàng Tết Nguyên đán, thêm vào đó ảnh hưởng mưa lũ khiến giá gạo số tỉnh miền Trung tăng cao tháng trước Để giảm thiểu tác động rủi ro lạm phát đến hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả tăng cường hệ thống quản trị, trọng công tác dự báo, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ (Nguồn: Tổng cục thống kê công bố) b c Rủi ro lạm phát Lạm phát (CPI sau loại trừ lương thực, thực phẩm tươi sống; lượng mặt hàng Nhà nước quản lý bao gồ m dich ̣ vu ̣ y tế và dich ̣ vu ̣ giáo du ̣c) tháng 12 có mức tăng 0,11% so với tháng 11 tăng 1,87% so với kỳ Lạm phát năm 2016 tăng 1,83% so với năm 2015 Mức tăng lạm phát (từ tháng – 12/2016) so kỳ có biên độ dao động có khoảng cách hẹp từ 1,64% đến 1,88%, điều thể sách tiền tệ điều hành ổn định, giúp ổn định kinh tế vĩ mơ kiểm sốt lạm phát Lãi suất Hiện nay, lãi suất vay ngân hàng giảm ổn định nhiều so với năm trước Nhưng lãi suất cho vay ngân hàng có số chênh lệch Nhóm ngân hàng có cổ phần nhà nước (Vietcombank, Vietinbank, BIDV Agribank) Lãi suất ngân hàng khu vực có khác mức độ chênh lệch không lớn cịn tùy thuộc vào đối tượng khách hàng, trung bình mức lãi suất khoảng 7,5%/năm – 8%/ năm cố định năm đầu biên độ cộng khoảng 3% Tiếp đến ngân hàng cổ phần, mức độ lãi suất chênh lệch + 1%-1,5% so với ngân hàng thuộc nhóm 1, nay, số ngân hàng cổ phần có mức lãi suất cạnh tranh tốt, điển ngân hàng VIB, MB , với lãi suất từ 7,7%/năm đến 8%/năm biên độ cộng khoảng 3,5% Hoạt động VEE sản xuất mô tơ, máy phát, biến điện, thiết bị phân phối điều khiển điện, giá trị sản xuất lớn, dư nợ vay tổ chức tín dụng VEE lớn Tại thời điểm 31/12/2016, dư nợ tín dụng Cơng ty khoảng 52,59 tỷ đồng (trong đó, dư nợ vay ngắn hạn khoảng 45,4 tỷ đồng), chi phí lãi vay năm 2016 khoảng 4,4 tỷ đồng, việc biến động lãi suất ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh công ty Mặt lãi suất cho vay năm 2016 trì mức tương đối ổn định, lãi suất cho vay lĩnh vực ưu tiên mức 6%-7%/năm ngắn hạn, 9%-10%/năm trung dài hạn Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HOÀNG GIA BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ d Bên cạnh đó, lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường mức 6,8%9%/năm ngắn hạn; 9,3%-11%/năm trung dài hạn Và sang năm 2017, NHNN tiếp tục trì ổn định mặt lãi suất năm 2016 Nhìn chung, cấu tín dụng tiếp tục theo hướng tập trung vào lĩnh vực ưu tiên nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa nhỏ nhằm hỗ trợ có hiệu cho tăng trưởng kinh tế Tỷ giá Hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm công ty chủ yếu tiêu thụ nước Tuy nhiên, nguyên vật liệu sản xuất MBA VEE bao gồm dây điện từ, tôn silic, dầu làm mát, chuyển mạch vật liệu cách điện nhập phần lớn từ nước ngoài, vật tư chiếm khoảng 78,5% giá vốn sản xuất MBA VEE Dự tính có khoảng 65% nguyên vật liệu nhập từ nước ngoài, điển dầu làm mát từ Thụy Điển, chuyển mạch từ Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, sứ từ Pháp Ý, giàn tản nhiệt Ấn độ Việc có tỷ trọng nguyên vật liệu nhập cao đặt VEE vào rủi ro lỗ chênh lệch tỷ giá thực hiện, đặc biệt với vật liệu có thời gian đặt hàng lâu sứ cho MBA 110KV (16 tuần), chuyển mạch, đồng hồ (90 ngày) Chi phí tài cơng ty chủ yếu chi phí lãi vay, chi phí lỗ chênh lệch tỷ giá chiếm khoảng 6% chi phí tài Chi phí lỗ chênh lệch tỷ giá thấp tỷ trọng nguyên vật liệu nhập ngoại cao cho thấy VEE có sách quản lý hoạt động mua, nhập nguyên vật liệu sản xuất tương đối hiệu Rủi ro luật pháp Mọi hoạt động kinh doanh Công ty chịu điều chỉnh văn pháp luật hành Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân… Tuy nhiên, hệ thống văn pháp luật, văn hướng dẫn thi hành hàng năm ln có thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với phát triển kinh tế Những thay đổi có tác động định đến hoạt động kinh doanh Công ty Rủi ro luật pháp phát sinh công ty không thực không kịp thời cập nhật áp dụng thay đổi văn pháp luật trình triển khai hoạt động kinh doanh Cơng ty Bên cạnh đó, thực giao dịch cổ phiếu Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, hoạt động công ty chịu điều chỉnh văn pháp luật Luật chứng khoán văn hướng dẫn có liên quan Bên cạnh đó, sách, hướng dẫn liên quan: Thuế, tài ngun, mơi trường,… có tác động đến hoạt động kinh doanh công ty Để hạn chế rủi ro liên quan đến luật pháp, Công ty tuân thủ theo quy định pháp luật trình hoạt động kinh doanh, đồng thời chủ động theo dõi, cập nhật thường xuyên văn pháp lý có liên quan nhằm đưa giải pháp định hướng kinh doanh phù hợp Rủi ro đặc thù Bên cạnh rủi ro kinh tế, rủi ro môi trường pháp lý, doanh nghiệp khác, Công ty phải đối mặt với rủi ro hoạt động kinh doanh sản phẩm chủ Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ yếu Công ty từ hoạt động sản xuất mô tơ, máy phát, biến điện, thiết bị phân phối điều khiển điện Máy biến áp 110KV pha sản phẩm chủ lực VEE Ngoài loại biến pha, VEE sản xuất chế tạo sản phẩm chuyên biệt phục vụ cho việc khai thác hầm lò (thiết bị điện phòng nổ) biến áp, automat phòng nổ, khởi động từ phịng nổ, cầu dao, quạt gió, biến tần, khởi động mềm, rơ le, thiết bị phụ tùng khác 3.1 Rủi ro cạnh tranh Do hoạt động sản xuất kinh doanh đặc thù, Việt Nam có khoảng doanh nghiệp lớn tham gia hoạt động sản xuất, đại tu, sửa chữa máy biến áp (MBA) trạm biến áp (TBA) phân phối (dưới 110KV) truyền tải (từ 110KV trở lên): CTCP chế tạo Thiết bị điện Đông Anh (EEMC), CTCP Cơ điện Thủ Đức (EMC), CTCP thiết bị điện Vinacomin (VEE), CTCP thiết bị điện (Thidibi), CTCP chế tạo điện Hà Nội (HEM), Tập đoàn HANAKA, TNHH ABB (đại diện ABB Việt Nam, Q-Star Tuy vậy, đơn vị nhỏ lẻ tham gia vào hoạt động sản xuất (MBA 110KV), sửa chữa, đại tu thiết bị điện lớn dẫn đến cạnh tranh gay gắt nhiều đơn vị ngành Đối với VEE, Công ty theo đuổi sách cạnh tranh giá (hạ giá) Chất lượng MBA truyền tải 110KV cao tỷ trọng linh kiện nhập lớn Thị trường mục tiêu gồm MBA truyền tải, phân phối cho Công ty thuộc EVN phụ tùng, thiết bị điện chuyên biệt khai thác khống sản cho cơng ty thuộc Tập đồn Cơng nghiệp Than – Khống sản Việt Nam (TKV) Tuy nhiên, việc TKV thối vốn khỏi Cơng ty, VEE khơng cịn nhận hỗ trợ nhiều từ TKV việc cạnh tranh với đơn vị khác ngành trở nên khó khăn quy mơ vốn điều lệ không lớn thương hiệu mạnh công ty Áp lực cạnh tranh lớn hoạt động Công ty năm tới 3.2 Rủi ro ngành Theo Quy hoạch phát triển ngành sản xuất thiết bị điện Bộ Công Thương (số 48/2008/QĐBCT), năm 2015 doanh nghiệp nước đáp ứng khoảng 50% – 60% nhu cầu MBA 110KV – 220KV, chưa kể đến nhu cầu xuất loại máy tới nước lân cận Lào, Campuchia Còn MBA phân phối 110KV nhu cầu nước đáp ứng chất lượng số lượng Nhu cầu dành cho MBA, TBA truyền tải phân phối đánh giá tiếp tục tăng Theo quy hoạch phát triển lưới điện Việt Nam (số 1208/QĐ-TTg) đến năm 2020, có xét đến năm 2030 để đáp ứng tốc độ tăng trưởng 17% – 20%/năm ngành điện, riêng MBA 220KV cần lắp đặt thêm lên tới 820 máy Với MBA 500KV, từ đến năm 2020 cần thêm khoảng 93 TBA (với số lượng MBA tương đương cao hơn)3 Ngoài ra, nhu cầu dành cho MBA 110KV MBA phân phối với điện áp 110KV tăng MBA truyền tải nhiều lần để mở rộng lưới điện đến khu vực công nghiệp, sản xuất, dân cư nông thôn cách hiệu Như vậy, rủi ro ngành hoạt động sản xuất http://www.eemc.com.vn/tin-noi-bo/che-tao-thanh-cong-may-bien-ap-220kv-dat-tieu-chuan-iec60076.htm Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ kinh doanh công ty thấp Rủi ro đợt chào bán, dự án sử dụng tiền thu từ đợt chào bán 4.1 Rủi ro đợt chào bán: Đợt chào bán cổ phiếu công chúng (cho cổ đông hữu) tăng vốn điều lệ công ty không bảo lãnh đơn vị tư vấn, giá chào bán cao giá giao dịch cổ phiếu sàn nên xảy rủi ro cổ phiếu chào bán không cổ đông đăng ký mua hết, cổ đông ngại rủi ro không thực mua cổ phiếu, Công ty không huy động đủ số vốn dự kiến để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh Trường hợp số cổ phần chào bán dư cổ đơng khơng thực quyền (nếu có) Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cho cổ đông hữu quan tâm đăng ký mua chào bán cho đối tượng nhà đầu tư khác (theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ) Trường hợp không huy động đủ số vốn từ đợt chào bán cổ phiếu, Công ty sử dụng nguồn vốn tự có nguồn vốn vay tổ chức tín dụng để bù đắp vào nhu cầu vốn thiếu cơng ty Trong suốt q trình hoạt động, cơng ty ln trì tốt quan hệ với tổ chức tín dụng Do vậy, trường hợp thiếu hụt vốn cho hoạt động kinh doanh, cơng ty có giải pháp vay vốn ngân hàng nhằm đảm bảo đủ số vốn cần thiết Tuy nhiên, phương án làm tăng chi phí tài giảm lợi nhuận kinh doanh cơng ty Ngồi ra, cơng ty điều chỉnh lại tiến độ, quy mô, kế hoạch kinh doanh cách linh hoạt theo nguồn vốn thực tế huy động nhằm đảm bảo đạt hiểu sử dụng vốn cao Trong trường hợp này, mục tiêu huy động vốn cơng ty gặp khó khăn tác động đến kế hoạch hoạt động, kinh doanh Công ty 4.2 Rủi ro phương án sử dụng tiền mua từ đợt chào bán Toàn số tiền thu từ đợt chào bán dự kiến 50,9 tỷ đồng (tính số tiền thu thực tế từ việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hữu) nhằm bổ sung nguồn vốn để đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, thiết bị bổ sung phần vốn lưu động (nếu có) nhằm nâng cao lực sản xuất, khả cạnh tranh, đảm bảo an toàn hiệu cho hoạt động kinh doanh, góp phần mang lại lợi nhuận cho Cơng ty, gia tăng giá trị cho cổ đông Rủi ro pha loãng cổ phiếu Tổng số lượng cổ phiếu chào bán đợt 5.092.910 cổ phiếu, tương đương 100% số lượng cổ phiếu lưu hành Công ty thị trường (5.092.910 cổ phiếu) Rủi ro pha lỗng cổ phiếu xảy Cơng ty thực chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với giá bán ưu đãi (thấp thị giá cổ phiếu lưu hành) Sau lượng cổ phiếu chào bán thức đưa vào giao dịch thị trường, nhà đầu tư nên lưu ý số vấn đề sau: ➢ Rủi ro pha loãng thu nhập cổ phiếu (EPS): Cơng thức tính: Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA 10 BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ 14 Tài sản 14.1 Tài sản cố định công ty: a Tài sản cố định ngày 31/12/2016 Khoản mục Tài sản cố định hữu hình Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc, trang thiết bị Phương tiện vận tải Thiết bị văn phòng TSCĐ khác Tài sản cố định vơ hình Tổng b Nguyên giá 108.506 36.498 47.445 9.176 1.576 13.811 108.506 Đơn vị: triệu đồng Giá trị khấu hao Giá trị lại 89.500 19.006 24.907 11.591 40.867 6.578 8.505 671 1.410 166 13.811 0 89.500 19.006 (Nguồn: BCTC kiểm toán 2016 – VEE) Tài sản cố định ngày 31/03/2017 Đơn vị: triệu đồng Khoản mục Nguyên giá Giá trị khấu hao Giá trị lại Tài sản cố định hữu hình 107.524 88.216 19.308 Nhà cửa, vật kiến trúc 36.498 25.504 10.994 Máy móc, trang thiết bị 43.763 39.318 4.445 Phương tiện vận tải 11.683 8.157 3.526 Thiết bị dụng cụ quản lý 1.769 1.426 343 Dụng cụ đo lường thí nghiệm 13.811 13.811 Tài sản cố định vơ hình 0 Tổng 107.524 88.216 19.308 (Nguồn: BCTC quý 1/2017 – VEE) Theo số liệu Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả cung cấp, thời điểm 31/03/2017, Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả có giá trị tài sản cố định hết khấu hao sử dụng có ngun giá 73.615.192.730 đồng Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA 90 BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ 14.2 Danh mục đất đai & điểm khai thác Công ty: TT Địa điểm sử dụng Văn pháp lý Diện tích (m2) Thời hạn thuê Ghi Số 822, đường Trần Phú,TP Cẩm Phả, Quảng Ninh Giấy chứng nhận QSDĐ số H 103420 16.720 m2 20 năm (1997 – Văn phòng làm 2017) Nộp việc nhà tiền thuế đất xưởng sản xuất hàng năm Số 822, đường Trần Phú,TP Cẩm Phả, Quảng Ninh Giấy chứng nhận QSDĐ số H 103414 14.664 m2 30 năm (1996 – Văn phòng làm 2026) Nộp việc nhà tiền thuế đất xưởng sản xuất hàng năm (Nguồn: VEE cung cấp) 15 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 15.1 Một số tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận VEE Chỉ tiêu Vốn điều lệ Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Thu nhập bình quân Lợi nhuận sau thuế/ DTT Lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ Tỷ lệ trả cổ tức Đơn vị tính Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng 1.000 đồng % % % Năm 2016 Dự kiến năm 2017 50.929 372.036 6.851 5.302 7.500 1,43% 101.858 456.609 9.700 7.760 8.214 1,70% 10,41% 7,62% 7% 7% % tăng giảm so với năm 2016 100% 22,73% 41,59% 46,36% 9,52% 0,27% -2,79% – (Nguồn: BCTC kiểm toán 2016 VEE Nghị ĐHĐCĐTN 2017 ngày 12/04/2017) 15.2 Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức nói ❖ – – Các biện pháp thực để hoàn thành kế hoạch kinh doanh Công tác Kế hoạch kinh doanh: Đối với thị trường ngồi TKV: Tăng cường cơng tác tiếp thị để tìm hiểu tiếp cận đơn hàng đơn vị thuộc ngành điện Chủ động tìm hiểu khách hàng để tránh rủi ro kinh doanh Chủ động tham gia đấu thầu, chào giá cạnh tranh cung cấp thiết bị điện máy biến áp phân phối máy biến áp 110KV Mở rộng quan hệ với khách hàng thuộc ngành Đường sắt, Xi măng, Thuỷ lợi, nhà Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA 91 BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ – – ❖ – – ❖ – ❖ – – ❖ – máy nhiệt điện, thuỷ điện để cung cấp thiết bị điện sửa chữa thiết bị điện Đối thị trường TKV: Tranh thủ chủ động quan hệ với Ban TKV đơn vị thành viên TKV để nắm bắt nhu cầu đầu tư, mua sắm thiết bị, xây dựng cơng trình điện để xúc tiến cơng tác chào giá, đấu thầu xin định thầu TKV ký kết hợp đồng nguyên tắc cung cấp sản phẩm chế tạo thiết bị điện phòng nổ năm kịp thời cung cấp thiết bị cho hợp đồng kỳ Tăng cường công tác tiếp thị sản phẩm thiết bị phòng nổ Công ty chế tạo chất lượng ổn định mạnh Công ty tiêu thụ vào cơng ty khai thác hầm lị Thực tốt công tác bán hàng, thu nợ Tập trung hồn chỉnh tốn hợp đồng cơng tác đòi nợ nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên liên tục Thực đề suất chủ đầu tư hợp đồng phải có tạm ứng trước nghiên cứu khả tài đối tác tránh rủi ro trình sản xuất kinh doanh Công tác Công nghệ sản xuất: Lập tiến độ điều hành kiểm sốt tiến độ rà sốt chi phí vật tư, định mức xác định nguồn để bố trí chi phí giá thành sản phẩm trình điều hành, giám sát tiến độ sản xuất theo yêu cầu khách hàng như: Các hợp đồng chế tạo máy bién áp 110 KV, chế tạo sản phẩm thiết bị điện phòng nổ, sản phẩm sửa chữa giao hàng tiến độ Chủ động nghiên cứu giải pháp công nghệ chế tạo sản phẩm, tiến độ sản xuất bước công nghệ quy trình tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện Công ty đảm bảo số lượng, chất lượng sản phẩm chu kỳ điều hành sản xuất Về Tài chính: Trong TKV: Phịng Kế tốn –Tài phối hợp với phịng Kinh doanh thu hồi cơng nợ, quay vịng vốn nhanh, tăng hiệu sản xuất Ngồi TKV: Thu hồi cơng nợ cơng nợ cịn kéo dài Tập trung thu hồi công nợ đáp ứng kịp thời cho chuẩn bị sản xuất đời sống CBCNV Kiểm soát tốt quản trị chi phí Quy định Quy chế Cơng ty ban hành Cơng tác Vật tư: Tìm mua trực tiếp nhà cung cấp vật tư đáp ứng kịp thời tiến độ, chất lượng, giá thời gian cung cấp theo hợp đồng Thường xuyên đánh giá nhà cung cấp để có biện pháp thay đổi nhà cung cấp cho phù hợp Đề xuất với lãnh đạo Công ty mua số vật tư, thiết bị đặc chủng với số lượng phù hợp dự phòng để kịp thời giải tiến độ hợp đồng với khách hàng sửa chữa cố phục vụ cho khách hàng cơng tác chăm sóc khách hàng Quyết tốn vật tư sản xuất, báo cáo tồn kho, tìm nguyên nhân biện pháp khắc phục phải thực theo quy định Về công tác Kỹ thuật Quản lý chất lượng: Duy trì thực hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 Nghiên cứu ý kiến đề xuất, kiến nghị khách hàng chất lượng sản phẩm Công ty cung cấp cho khách hàng báo cáo khơng phù hợp q trình kiểm tra, kiểm soát để kịp thời điều chỉnh thiết kế nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HOÀNG GIA 92 BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ – – ❖ – ❖ – – – – Chủ động tích cực ứng dụng tiến khoa học cơng nghệ tất lĩnh vực sản xuất; đặc biệt dự án chế tạo thiết bị điện phịng nổ có cơng suất lớn, điện áp cao cho khai thác than hầm lò hoạt động khoa học công nghệ phát triển sản phẩm công nghệ Tiết kiệm điện năng, chi phí vật tư khâu chế tạo sửa chữa sản phẩm Kiểm soát nghiêm ngặt sản phẩm suất xưởng hạn chế sản phẩm không đảm bảo chất lượng phải sửa chữa bảo hành Thực tốt công tác cải tiến thiết kế nhằm giảm chi phí vật tư, nhân cơng Thực kiểm sốt thiết kế phát hành sản xuất, giảm chi phí cho sản phẩm để nâng cao hiệu tăng lợi nhuận sản xuất kinh doanh Thực tốt dịch vụ sau bán hàng Xây dựng quy chế thưởng, phạt phát lỗi trình sản xuất sản phẩm sai lỗi phải sửa đền cho khách hàng xuất xưởng Về Đầu tư: Trong quản lý dự án đầu tư: Trong quản lý dự án đầu tư: Tập trung đảm bảo tiến độ dự án đầu tư Nâng cao lực chế tạo máy biến áp 110KV 220KV Rà soát thiết bị vật tư máy móc có để giảm mức tối đa phải mua sắm thiết bị mới, tăng hiệu kinh tế dự án đầu tư kịp thời đưa vào khai thác sử dụng Củng cố, đào tạo tăng cường nguồn nhân lực nâng cao trách nhiệm công tác quản lý đầu tư công tác sửa chữa thiết bị máy móc kịp thời phục vụ sản xuất Về công tác Tổ chức – lao động tiền lương & đời sống: Tổ chức tái cấu sản xuất rà sốt bố trí lao động định biên phòng cho phù hợp với chức nhiệm vụ phịng để nâng cao hiệu cơng tác chất lượng công việc Điều chỉnh quy chế trả lương, phụ cấp lương cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ phịng tới vị trí cán nhân viên Đào tạo nâng cao trình độ tay nghề chỗ cho công nhân, chuyên ngành chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp theo nhu cầu Cơng ty Tập huấn nâng cao trình độ lực quản lý đội ngũ cán như: Thiết kế, Quản lý công nghệ, quản lý chất lượng, tiến độ sản xuất, chuẩn bị cho sản xuất công tác An tồn – Bảo hộ lao động, phịng chống cháy nổ, công tác đầu tư Giao quỹ lương cán quản lý xưởng theo kết hoàn thành sản phẩm xưởng để nâng cao vai trò quản lý điều hành cán Chuẩn bị nguồn nhân lực bổ sung nhu cầu lao động cần thiết cho khâu sản xuất kinh doanh năm 2017 – 2018 Luân chuyển, bổ sung cán quản lý phù hợp với thực tế trình độ, bổ sung nguồn nhân lực vào khâu yếu, thiếu đơn vị phòng ban, phân xưởng Thực hiên tái cấu tổ chức sản xuất quy hoạch cán theo đạo Hội đồng Quản trị Công ty Tiếp tục đổi cấu tổ chức lao động phân xưởng tổ chức phòng chức theo đạo Hội đồng Quản trị Xây dựng quy định, quy chế cho phù hợp với Điều lệ Cơng ty chế độ sách Nhà nước ban hành, đảm bảo lợi ích Cơng ty chế độ sách Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA 93 BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ ❖ – 16 17 18 19 người lao động Các mặt quản lý khác: Thực nghiêm chỉnh quy định pháp lệnh an toàn – bảo hộ lao động Tiết kiệm chi phí thực nghiêm chỉnh quy định, quy chế Công ty cấp ban hành (Nguồn: trích Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2016 phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017 Ban Giám đốc VEE) Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Với tư cách tổ chức tư vấn, Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Quốc tế Hoàng Gia đưa đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả năm 2017 dựa sở thu thập thơng tin, nghiên cứu phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình tài Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả Năm 2016, Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả hoàn thành tốt tiêu, kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ đề ra, đặc biệt tiêu doanh thu (tăng gần 155%) lợi nhuận sau thuế (tăng 144%) so với năm 2015, cổ tức chia cổ đông 7% Trong năm 2017, công ty đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ, đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị, xây dựng sửa chữa nhà xưởng,… kế hoạch kinh doanh đặt với việc sản xuất 36 MBA 110KV, doanh thu đạt 456 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt 9,7 tỷ đồng Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Quốc tế Hồng Gia cho kế hoạch lợi nhuận cổ tức Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả dự kiến năm 2017 phù hợp khả thi khơng có biến động bất thường bất khả kháng tác động tới hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Chúng lưu ý rằng, ý kiến nhận xét đưa góc độ đánh giá tổ chức tư vấn, dựa sở thông tin thu thập có tính chọn lọc dựa lý thuyết tài chính, chứng khốn mà khơng hàm ý bảo đảm giá trị chứng khốn tính chắn số liệu dự báo Các nhận xét mang tính tham khảo với nhà đầu tư tự định đầu tư Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch thị trường có tổ chức Cổ phiếu phát hành thêm đăng ký lưu ký bổ sung Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đăng ký giao dịch bổ sung Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vịng 30 ngày kể từ ngày hồn thành đợt chào bán Thông tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành Khơng có Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán Khơng có Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA 94 BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 5.092.910 cổ phiếu Giá chào bán dự kiến: Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hữu là: 10.000 đồng/cổ phiếu (Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 12/04/2017 Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ) Phương pháp tính giá Phương pháp tính giá cổ phiếu chào bán cho cổ đơng hữu trình ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua Mức giá cổ phiếu dự kiến chào cho cổ đông hữu xác định sở so sánh giá tính theo phương pháp: a) Giá trị sổ sách cổ phiếu: Giá trị sổ sách cổ phiếu = Nguồn vốn chủ sở hữu – Quỹ nguồn kinh phí khác Số cổ phiếu lưu hành * Giá trị sổ sách cổ phiếu VEE thời điểm 31/12/2016: 64.820.403.833 Giá trị sổ sách = = 12.727 đồng8 cổ phiếu 5.092.910 b) – Giá cổ phiếu VEE thị trường chứng khoán: Tại ngày 30/03/2017, giá cổ phiếu VEE giao dịch thị trường 8.700 đồng Tuy nhiên, cổ phiếu VEE có tính khoản thấp, giao dịch Giá chào bán cổ phiếu công ty cho cổ đông hữu 10.000 đồng/ cổ phiếu/ Phương thức phân phối Việc phân phối cổ phiếu cho cổ đông hữu thực theo phương thức thực quyền Chào bán cho cổ đông hữu (5.092.910 cổ phiếu), tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (nghĩa cổ – đông sở hữu cổ phiếu ngày chốt danh sách mua thêm cổ phiếu mới) Cổ phiếu quỹ (nếu có) khơng phân bổ quyền mua, thời điểm thực chào bán – cổ phiếu tăng vốn, cơng ty khơng có cổ phiếu quỹ a) Quy định việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: – Các cổ đơng có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác theo giá thỏa thuận hai bên chuyển nhượng lần thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng quyền mua không chuyển nhượng cho người thứ ba) Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016 Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HOÀNG GIA 95 BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ b) Xử lý cổ phiếu lẻ cổ phiếu cổ đông từ chối mua: – Công ty phát hành cho cổ đông hữu tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu cổ phần mua cổ phiếu chào bán) nên không phát sinh cổ phiếu lẻ; Số cổ phiếu cịn dư cổ đơng hữu khơng đăng ký mua hết phát sinh (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho: Các cổ đông hữu (bao gồm không hạn chế cổ đông thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Ban lãnh đạo Cơng ty) quan tâm gửi đơn đăng ký mua cổ phần tới Công ty thời gian quy định, thời gian HĐQT công ty định thông báo website công ty Giá bán với giá chào bán cho cổ đông hữu Đại hội thông qua Trường hợp cổ đông hữu không đăng ký mua đăng ký mua không hết, số lượng cổ phiếu dư, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục lựa chọn, phân phối cho nhiều đối tượng khác (bao gồm không hạn chế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty) Giá bán với giá chào bán cho cổ đông hữu Đại hội thông qua Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí lựa chọn phân phối cổ phiếu dư cho đổi tượng khác tuân thủ nguyên tắc: Không chào bán cho tổ chức, cá nhân nhóm tổ chức, cá nhân người có liên quan tổ chức, cá nhân từ 10% trở lên vốn điều lệ Cơng ty đợt chào bán lần đợt chào bán 12 tháng gần nhất; Tuân thủ quy định mục b, c, d Khoản Điều Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khốn Số cổ phiếu cịn dư cổ đông hữu không đăng ký mua hết phát sinh chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định Hạn chế không áp dụng cổ phiếu bảo lãnh phát hành Trường hợp nhà đầu tư phân phối mua lại cổ phiếu dư theo định Hội đồng quản trị mà dẫn đến tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư vượt mức tỷ lệ phải thực chào mua cơng khai theo quy định pháp luật nhà đầu tư mua cổ phần mà khơng phải thực thủ tục chào mua công khai Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu mà Công ty không chào bán hết số lượng cổ phiếu đăng ký ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tình hình chào bán thực tế, định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm Thời gian phân phối cổ phiếu + + + + – – – Thời gian chào bán dự kiến năm 2017, việc phân phối cổ phiếu thực thời hạn 90 ngày thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HOÀNG GIA 96 BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ – – – – Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian triển khai thực phương án chào bán cổ phiếu cho phù hợp với tình hình thị trường chứng khốn nhu cầu vốn Công ty Thời gian chào bán dự kiến: quý – quý 3/2017 Dự kiến Lịch trình phân phối cổ phiếu chào bán sau: Dự kiến thời TT Công việc gian thực Nhận Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán từ UBCKNN D Gửi thông báo chốt danh sách cổ đông tới VSD chốt DSCĐ D+2 thực quyền mua cổ phiếu Công bố thông tin đợt chào bán tờ báo điện tử D đến D+7 báo viết 03 số báo liên tiếp Ngày giao dịch không hưởng quyền D + 15 Ngày đăng ký cuối D + 16 Tổng hợp Danh sách cổ đông, thực phân bổ quyền mua cổ D + 22 phần Phân bổ cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu D+ 22 đến Các cổ đông hữu tiến hành đăng ký, chuyển nhượng quyền D+50 mua nộp tiền mua cổ phiếu Tổng hợp số lượng cổ phiếu dư cổ đông hữu không D+50 đến đặt mua hết để phân phối Nghị ĐHĐCĐ D+60 – Báo cáo UBCKNN kết đợt chào bán D+65 – Nộp Hồ sơ đăng ký lưu ký đăng ký niêm yết bổ sung 10 Nhận Giấy phép Lưu ký bổ sung Đăng ký niêm yết bổ sung D+75 11 Công bố thông tin việc niêm yết bổ sung cổ phiếu D+77 12 Trao trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông chưa D+75 đến lưu ký D+85 13 Giao dịch cổ phiếu chào bán thêm D+85 Đăng ký mua cổ phiếu Thời hạn đăng ký: Tối thiểu 20 ngày kể từ ngày phép thực quyền mua, cổ đông thuộc Danh sách sở hữu cuối đăng ký thực quyền mua cổ phiếu nộp tiền theo tỷ lệ mua quy định Các cổ đông mở tài khoản lưu ký cổ phiếu thành viên lưu ký (Cơng ty chứng khốn thành viên) chuyển nhượng quyền, đăng ký thực quyền nộp tiền mua cổ phiếu Cơng ty chứng khốn Cổ đơng chưa thực lưu ký chuyển nhượng quyền, đăng ký thực quyền nộp tiền mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả Thủ tục thực chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: + Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần tự tìm đối tác thỏa thuận việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần Các cổ đông lưu ký thực việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần Cơng ty chứng khốn thành viên nơi bên chuyển nhượng mở tài khoản Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA 97 BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ – – – – – 10 – + Sau VSD gửi báo cáo phân bổ cổ phiếu chào bán thêm đến TVLK, TVLK hạch toán cổ phiếu phát hành thêm vào tài khoản lưu ký nhà đầu tư + Cổ đông chưa lưu ký thực chuyển nhượng quyền mua cổ phần Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả + Sau VEE hoàn tất thủ tục phần phối cổ phiếu, cổ phiếu chào bán có lợi nghĩa vụ cổ phiếu cũ lưu hành Số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu: Không giới hạn số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu Thời hạn cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phiếu trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua không đạt mức tối thiểu: Không áp dụng Lưu ý: Trong thời hạn đăng ký thực quyền mua theo quy định, cổ đơng khơng thực quyền mua bị quyền mua cổ phần mà không nhận đền bù Công ty Phương thức thực quyền Điều kiện, thời gian thực quyền: + Cổ đông hữu: cổ đơng hữu có tên danh sách cổ đông chốt ngày chốt danh sách phân bổ quyền mua cổ phiếu + Thời gian thực quyền dự kiến: Theo thời gian nêu lịch trình dự kiến mục V.7 Phương thức toán quyền mua cổ phiếu: + Đối với cổ đông đăng ký lưu ký cổ phiếu: Các cổ đông mở tài khoản lưu ký cổ phiếu thành viên lưu ký nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu đăng ký thực quyền mua cổ phiếu chào bán thêm thành viên lưu ký + Đối với cổ đơng chưa lưu ký: Cổ đông chưa thực lưu ký cổ phiếu nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu đăng ký thực quyền mua cổ phiếu chào bán thêm Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả Chuyển giao cổ phiếu: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước kết chào bán cổ phiếu, Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả chuyển giao Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông chưa lưu ký trụ sở Cơng ty Quyền lợi người mua cổ phiếu: Cổ đông hữu quyền mua cổ phiếu có quyền từ chối quyền mua chuyển nhượng quyền mua thời gian quy định mục V.7 Các cổ đơng có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác theo giá thỏa thuận hai bên chuyển nhượng lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không chuyển nhượng cho người thứ ba) Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cổ đơng người nước ngồi Tỷ lệ nắm giữ người nước ngồi cơng ty tn thủ theo quy định Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA 98 BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ 11 – 12 – 13 14 – 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khốn Thơng tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 Bộ tài hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngồi thị trường chứng khốn Việt Nam Đến thời điểm 17/03/2017, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu nhà đầu tư nước ngồi cơng ty cổ phiếu Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hữu cổ phiếu phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng Số cổ phiếu dư cổ đông hữu không đăng ký mua hết phát sinh chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định Hạn chế không áp dụng cổ phiếu bảo lãnh phát hành Các loại thuế có liên quan Đối với việc chuyển nhượng chứng khoán quyền mua cổ phiếu chào bán: Thực Theo Luật 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế Thu nhập cá nhân Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Cơng ty có nghĩa vụ nộp thuế TNDN theo thuế suất 20% tính thu nhập chịu thuế (tính từ năm 2016) Thuế Giá trị gia tăng: Công ty nộp thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất 10% Thuế xuất, nhập khẩu: Công ty kê khai nộp thuế theo Luật thuế xuất nhập hành Đối với loại thuế khác: Công ty tuân thủ theo Luật thuế sách thuế theo quy định hành áp dụng cho doanh nghiệp Đăng ký lưu ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả cam kết thực đăng ký lưu ký đăng ký giao dịch bổ sung vịng 30 ngày sau hồn thành đợt chào bán theo quy định Khoản 1a Điều 59 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả Số tài khoản: 0141000828394 Ngân hàng mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA 99 BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN Căn vào chiến lược kinh doanh kế hoạch đầu tư xây dựng, máy móc thiết bị thời gian tới, việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hữu tăng vốn điều lệ Công ty nhằm bổ sung nguồn vốn để đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, thiết bị bổ sung phần vốn lưu động (nếu có) Đại hội đồng cổ đơng ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty vào tình hình hoạt động thực tế Cơng ty để cân đối giải ngân số tiền thu từ đợt chào bán cách hợp lý hiệu quả, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho Công ty cổ đông VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN Thực Nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 12/04/2017 Công ty việc chào bán cổ phiếu công chúng cho cổ đông hữu tăng vốn điều lệ, hội đồng quản trị công ty dự kiến kế hoạch sử dụng tiền thu từ đợt chào bán sau: Tổng số lượng cổ phần chào bán: 5.092.910 cổ phiếu Số tiền thu từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến: 50.929.100.000 đồng Số tiền huy động từ đợt chào bán Công ty sử dụng bổ sung nguồn vốn để đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, thiết bị bổ sung phần vốn lưu động: ❖ Kế hoạch đầu tư máy móc, thiết bị xây dựng công ty năm 2017 – 2018 sau: STT Dự án đầu tư Số lượng Giá trị (triệu đồng) Đầu tư xây dựng nhà xưởng chế tạo máy biến áp (Diện tích xây dựng 6.060 m2); Việc đầu tư xây dựng nhà xưởng HĐQT Công ty lập F/S Dự án đầu tư phê duyệt 01 60.000 Mua sắm, lắp đặt cầu trục: – 140 tấn; – 100 tấn; – 30 tấn; – 50 tấn; – 15 7/5 loại 30.000 Mua xe đệm khí vận chuyển 3.500 Mua máy quấn dây trục đứng: 20-25T 9.000 Mua máy quấn dây trục ngang: 10 – 25T 8.000 Mua máy lọc dầu 6000 lít/h 5.000 Mua máy hút chân khơng 2.000 Mua lị sấy 15.000 Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA 100 BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ Mua hệ thống thiết bị thí nghiệm 70.000 10 Lắp đặt hệ thống xử lý khơng khí 15.000 11 Lắp đặt hệ thống khí nén nước 10.000 12 Mua dây truyền máy cắt tôn tự động 40.000 13 Mua chuyển giao công nghệ chế tạo máy biến áp 220kV 24.500 Tổng cộng ❖ 292.000 Nguồn vốn đầu tư dự kiến: STT Vốn vốn đâu tư dự kiến Giá trị (triệu đồng) Vốn tự có khác cơng ty Vốn khoa học kỹ thuật Nguồn vốn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 50.929,1 Vốn vay ngân hàng 150.000 31.070,9 60.000 Tổng cộng ❖ 292.000 Chi tiết phương án sử dụng tiền thu từ đợt chào bán: Stt Khoản mục sử dụng vốn Số lượng Đầu tư xây dựng nhà xưởng chế tạo máy biến áp Diện tích xây dựng 6.060 m2 (*) Tổng vốn đầu tư (triệu Sử dụng tiền thu từ đợt chào bán Các nguồn khác (thu từ hoạt động kinh đồng) (triệu đồng) doanh, nguồn vốn vay, vốn tự có cơng ty, ) 60.000 23.929,1 36.070,9 Mua dây truyền máy cắt tôn tự động 40.000 16.000 24.000 Mua máy quấn dây trục đứng: 20-25T 9.000 4.500 4.500 Mua máy quấn dây trục ngang: 10 – 25T 8.000 4.000 4.000 Mua máy lọc dầu 6000 lít/h 5.000 2.500 2.500 122.000 50.929,1 71.070,9 Tổng cộng Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA 101 BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ (*): Việc Đầu tư xây dựng nhà xưởng chế tạo máy biến thực tế việc công ty Đầu tư nâng cấp, cải tạo mở rộng hệ thống nhà xưởng cơng ty nhằm mục đích nâng cao hiệu suất sản xuất Máy biến áp 110KV công ty lắp đặt thêm dây chuyền, thiết bị để sản xuất Máy biến áp 220KV, đáp ứng mục tiêu mở rộng thị trường sản phẩm công ty thời gian tới Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng nhà xưởng thực diện tích đất có cơng ty (bao gồm tháo dỡ phần diện tích nhà xưởng cũ mở rộng thêm diện tích xây dựng) – ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Cơng ty vào tình hình hoạt động thực tế Công ty để cân đối giải ngân số tiền thu từ đợt chào bán đảm bảo nguyên tắc an toàn, hợp lý hiệu quả, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho Cơng ty cổ đơng Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA 102 BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM Địa chỉ: 234A tầng 10, Center Building, dự án Hapulico Complex Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội Điện thoại: (04) 3767 0658 Fax: (04) 3767 0555 Website: http://pkf.afcvietnam.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA – Trụ sở chính: Hà Nội Điện thoại: Website: Số 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP (84-4) 3944 6666 www.irs.com.vn Fax: (84-4) 3944 8071 PHỤ LỤC Phụ lục I: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục II: Bản hợp lệ Điều lệ công ty Phụ lục III: Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ phương án sử dụng vốn thu từ đợt chào bán Phụ lục IV: Bản Báo cáo kiểm toán năm 2015, 2016, Quý I/2017 Phụ lục V: Nghị HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu Phụ lục VI: Bản Hợp đồng tư vấn Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA 103 BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Cẩm Phả Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Cẩm Phả DN: 0.9.2342.19200300.1 00.1.1=MST:5700353 419, cn=Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Cẩm Phả, l=Cẩm Phả, st=Quảng Ninh, c=VN Date: 2017.08.04 16:28:19 +07’00’ Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA 104

– Xem thêm –

Xem thêm: BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ,

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo