Bản kê khai địa điểm và trang thiết bị của cơ sở kinh doanh thuốc – Mẫu Đơn

pdf

1 trang

|

Chia sẻ: maudon

| Lượt xem: 1308

| Lượt tải: 0

download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Bản kê khai địa điểm và trang thiết bị của cơ sở kinh doanh thuốc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI ĐỊA ĐIỂM VÀ TRANG THIẾT BỊ
CỦA CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC

Cơ sở kinh doanh……………………………………………………………………..
Người phụ trách……………………………………………..……………………….
Địa điểm………………………………………………………………………………
Diện tích :……………………………………………………………………………
Cơ sở riêng biệt hay chung với cơ sở khác…………………………………..…….
Mô tả sơ bộ điều kiện cơ sở : (nền, trần nhà, vệ sinh môi trường …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Trang thiết bị (Tủ, quầy, danh sách máy móc, thiết bị, điều kiện PCCC….) ………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Tài liệu chuyên môn, văn bản pháp luật, quy chế dược, sổ sách theo dõi ………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
Sơ đồ địa điểm kinh doanh (Vẽ ở mặt sau: vẽ rõ vị trí, số nhà, tên phố, phường, ngõ, xóm,
các nhà thuốc gần nhất và các đặc điểm dễ nhận biết khác…)

………….., ngày tháng năm
Giám đốc doanh nghiệp/ Chủ cơ sở
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 7/KKĐĐ-TTB
Bảng kê khai địa điểm và trang thiết bị của cơ sở kinh doanh thuốc

File đính kèm:

  • pdfbieu_mau_70__2691.pdf

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo