Bảng báo giá máy vặn vít dùng pin Makita

Model


Tên hàng/ thông số kĩ thuật


Đơn giá


FS2500


MÁY VẶN VÍT


2,958,000


FS4000


MÁY VẶN VÍT DÙNG CHO THẠCH CAO


2,157,000


FS6300


MÁY VẶN VÍT DÙNG CHO THẠCH CAO


2,511,000


6951


MÁY VẶN VÍT


5,021,000


6952


MÁY VẶN VÍT


5,021,000


TD0100


MÁY VẶN VÍT


1,803,000


TD0101


MÁY VẶN VÍT


1,787,000


TD0101F


MÁY VẶN VÍT


1,849,000


TD022DSE


MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(7.2V)


3,173,000


TD090DWE


MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(10.8V)


2,203,000


TD090DZ


MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(10.8V)


1,002,000


TD110DSAE


MÁY BẮT VÍT DÙNG PIN (12V MAX)


3,158,000


TD110DSYE


MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)


2,650,000


TD110DZ


MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)


1,125,000


TD111DSAJ


MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MAX)


4,128,000


TD111DZ


MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MAX)


2,249,000


TL064DSYE


MÁY VẶN VÍT GÓC DÙNG PIN(12V MAX)


5,761,000


TL064DZ


MÁY VẶN VÍT GÓC DÙNG PIN(12V MAX)


4,082,000


TL065DSYJ


MÁY SIẾT BU LÔNG GÓC DÙNG PIN(12V MAX)


5,761,000


TL065DZ


MÁY SIẾT BU LÔNG GÓC DÙNG PIN(12V MAX)


4,082,000


TD001GM201


MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)


13,106,000


TD001GZ


MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)


4,236,000


DTD149RME


MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)


6,762,000


DTD149Z


MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)


2,326,000


DTD153RFE


MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)


6,916,000


DTD153RTE


MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)


8,178,000


DTD153Z


MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)


3,204,000


DTD155RFE


MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)


5,761,000


DTD155Z


MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)


2,342,000


DTD156SF


MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)


3,728,000


DTD156SFE


MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)


4,744,000


DTD156Z


MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)


1,464,000


DTD157RTJ


MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)


7,601,000


DTD157Z


MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)


2,588,000


DTD171RTJ


MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)


9,102,000


DTD171TJAR


MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)


9,102,000


DTD171TJB


MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)


9,102,000


DTD171Z


MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)


4,236,000


DTD171ZAR


MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)


4,236,000


DTD171ZB


MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)


4,236,000


DTL061Z


MÁY VẶN VÍT GÓC DÙNG PIN(18V)


4,205,000


DTL063Z


MÁY SIẾT BU LÔNG GÓC DÙNG PIN(18V)


4,205,000


DTM51RFE10


MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN(18V)


7,824,000


DTP141Z


MÁY VẶN VÍT 4 CHẾ ĐỘ DÙNG PIN(BL)(18V)


4,960,000


DTS141RME


MÁY VẶN VÍT XUNG DẦU DÙNG PIN(BL)(18V)


10,796,000

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo
Shopping cart