Bảng giá cadivi 2017, bang gia cadivi 2017, bang gia cadivi, bảng giá cadivi, bang gia cadivi mơi nh

Bắt dầu từ ngày 01.01.2017 CADIVI chính thức Áp Dụng Bảng Giá Mới

Để tải bảng giá cadivi mới nhất, bảng giá cadivi 2017, catologue cadivi , vui lòng bấm váo link phía dưới:

Bảng giá cadivi 01-01-2017:

http://dienductien.com.vn/upload/khac/bang-gia-cadivi-2017-4597.PDF

Hoặc bấm vào: để tải

 

Những sản phẩm dây cáp điện Cadivi mà đại lý chúng tôi phân phối bao gồm :

Dây điện cadivi chống cháy ( cáp điện chống cháy, cáp điện chậm cháy)
Dây cáp điện trần cadivi (dùng cho đường dây tải điện trên không)
Dây cáp điện hạ thế cadivi ( cáp điện ruột đồng, cáp điện ruột nhôm )
Dây điện Cadivi trung thế .
Dây cáp điện Cadivi cao thế .
Dây cáp điện cadivi Sử dụng cho dân dụng ( dây đôi mềm dẹt, dây đơn mềm, dây đơn cứng …)
Dây cáp điện Cadivi dùng trong công nghiệp ( cáp điện 3 pha, cáp điện treo, cáp điện ngầm..)
Dây điện Cadivi cao su….vv..

Để Được Tư vấn thêm về giá cả cũng như mức Chiết khấu, Quý khách vui lòng liên hệ đến Công ty chúng tôi để biết thêm chi tiết

Bảng giá cadivi 2017, bang gia cadivi 2017, bang gia cadivi, bảng giá cadivi, bang gia cadivi mơi nhat, bảng giá cadivi mới nhất, catologue Cadivi, thông số kỹ thuật dây cadivi, bang gia day dien cadivi, bảng giá dây cáp điện cadivi, dai ly cadivi, phân phối cadivi, dây điện cadivi, cáp chống cháy, cáp điều khiển, cáp điện lực,….

VV 2×3.5 (2×7/0.8) 0.6/1kV

CVV 2×5.5 (2×7/1) 0.6/1kV

CVV 2×8 (2×7/1.2) 0.6/1kV

CVV 2×11 (2×7/1.4) 0.6/1kV

CVV 2×14 (2×7/1.6) 0.6/1kV

CVV 2×1.5 (2×7/0.52) 300/500V

CVV 2×2.5 (2×7/0.67) 300/500V

CVV 2×4 (2×7/0.85) 300/500V

CVV 2×6 (2×7/1.04) 300/500V

CVV 2×10 (2×7/1.35) 300/500V

CVV 3×3.5 (3×7/0.8) 0.6/1kV

CVV 3×5.5 (3×7/1) 0.6/1kV

CVV 3×8 (3×7/1.2) 0.6/1kV

CVV 3×11 (3×7/1.4) 0.6/1kV

CVV 3×14 (3×7/1.6) 0.6/1kV

CVV 3×1.5 (3×7/0.52) 300/500V

CVV 3×2.5 (3×7/0.67) 300/500V

CVV 3×4 (3×7/0.85) 300/500V

CVV 3×6 (3×7/1.04) 300/500V

CVV 3×10 (3×7/1.35) 300/500V

CVV 4×3.5 (4×7/0.8) 0.6/1kV

CVV 4×5.5 (4×7/1) 0.6/1kV

CVV 4×8 (4×7/1.2) 0.6/1kV

CVV 4×11 (4×7/1.4) 0.6/1kV

CVV 4×14 (4×7/1.6) 0.6/1kV

CVV 4×1.5 (4×7/0.52) 300/500V

CVV 4×2.5 (4×7/0.67) 300/500V

CVV 4×4 (4×7/0.85) 300/500V

CVV 4×6 (4×7/1.04) 300/500V

CVV 4×10 (4×7/1.35) 300/500V

CVV 1 (1×7/0.425) 0,6/1kV

CVV 1.5 (1×7/0.52) 0,6/1kV

CVV 2.5 (1×7/0.67) 0,6/1kV

CVV 4 (1×7/0.85) 0,6/1kV

CVV 6 (1×7/1.04) 0,6/1kV

CVV 10 (1×7/1.35) 0,6/1kV

CVV 16 0,6/1kV

CVV 25 0,6/1kV

CVV 35 0,6/1kV

CVV 50 0,6/1kV

CVV 70 0,6/1kV

CVV 95 0,6/1kV

CVV 120 0,6/1kV

CVV 150 0,6/1kV

CVV 185 0,6/1kV

CVV 240 0,6/1kV

CVV 300 0,6/1kV

CVV 400 0,6/1kV

CVV 2×16 0,6/1kV

CVV 2×25 0,6/1kV

CVV 2×35 0,6/1kV

CVV 2×50 0,6/1kV

CVV 2×70 0,6/1kV

CVV 2×95 0,6/1kV

CVV 2×120 0,6/1kV

CVV 2×150 0,6/1kV

CVV 2×185 0,6/1kV

CVV 2×240 0,6/1kV

CVV 2×300 0,6/1kV

CVV 2×400 0,6/1kV

CVV 3×16 0,6/1kV

CVV 3×25 0,6/1kV

CVV 3×35 0,6/1kV

CVV 3×50 0,6/1kV

CVV 3×70 0,6/1kV

CVV 3×95 0,6/1kV

CVV 3×120 0,6/1kV

CVV 3×150 0,6/1kV

CVV 3×185 0,6/1kV

CVV 3×240 0,6/1kV

CVV 3×300 0,6/1kV

CVV 3×400 0,6/1kV

CVV 4×16 0,6/1kV

CVV 4×25 0,6/1kV

CVV 4×35 0,6/1kV

CVV 4×50 0,6/1kV

CVV 4×70 0,6/1kV

CVV 4×95 0,6/1kV

CVV 4×120 0,6/1kV

CVV 4×150 0,6/1kV

CVV 4×185 0,6/1kV

CVV 4×240 0,6/1kV

CVV 4×300 0,6/1kV

CVV 4×400 0,6/1kV

CXV 3.5 (1×7/0.8) 0,6/1kV

CXV 5.5 (1×7/1) 0,6/1kV

CXV 8 (1×7/1.2) 0,6/1kV

CXV 11 (1×7/1.4) 0,6/1kV

CXV 14 (1×7/1.6) 0,6/1kV

CXV 1 (1×7/0.425) 0,6/1kV

CXV 1.5 (1×7/0.52) 0,6/1kV

CXV 2.5 (1×7/0.67) 0,6/1kV

CXV 4 (1×7/0.85) 0,6/1kV

CXV 6 (1×7/1.04) 0,6/1kV

CXV 10 (1×7/1.35) 0,6/1kV

CXV 16 0,6/1kV

CXV 25 0,6/1kV

CXV 35 0,6/1kV

CXV 50 0,6/1kV

CXV 70 0,6/1kV

CXV 95 0,6/1kV

CXV 120 0,6/1kV

CXV 150 0,6/1kV

CXV 185 0,6/1kV

CXV 240 0,6/1kV

CXV 300 0,6/1kV

CXV 400 0,6/1kV

CXV 2×3.5 (2×7/0.8) 0,6/1kV

CXV 2×5.5 (2×7/1) 0,6/1kV

CXV 2×8 (2×7/1.2) 0,6/1kV

CXV 2×11 (2×7/1.4) 0,6/1kV

CXV 2×14 (2×7/1.6) 0,6/1kV

CXV 2×1 (2×7/0.425) 0,6/1kV

CXV 2×1.5 (2×7/0.52) 0,6/1kV

CXV 2×2.5 (2×7/0.67) 0,6/1kV

CXV 2×4 (2×7/0.85) 0,6/1kV

CXV 2×6 (2×7/1.04) 0,6/1kV

CXV 2×10 (2×7/1.35) 0,6/1kV

CXV 2×16 0,6/1kV

CXV 2×25 0,6/1kV

CXV 2×35 0,6/1kV

CXV 2×50 0,6/1kV

CXV 2×70 0,6/1kV

CXV 2×95 0,6/1kV

CXV 2×120 0,6/1kV

CXV 2×150 0,6/1kV

CXV 2×185 0,6/1kV

CXV 2×240 0,6/1kV

CXV 2×300 0,6/1kV

CXV 2×400 0,6/1kV

CXV 3×3.5 (3×7/0.8) 0,6/1kV

CXV 3×5.5 (3×7/1) 0,6/1kV

CXV 3×8 (3×7/1.2) 0,6/1kV

CXV 3×11 (3×7/1.4) 0,6/1kV

CXV 3×14 (3×7/1.6) 0,6/1kV

CXV 3×1 (3×7/0.425) 0,6/1kV

CXV 3×1.5 (3×7/0.52) 0,6/1kV

CXV 3×2.5 (3×7/0.67) 0,6/1kV

CXV 3×4 (3×7/0.85) 0,6/1kV

CXV 3×6 (3×7/1.04) 0,6/1kV

CXV 3×10 (3×7/1.35) 0,6/1kV

CXV 3×16 0,6/1kV

CXV 3×25 0,6/1kV

CXV 3×35 0,6/1kV

CXV 3×50 0,6/1kV

CXV 3×70 0,6/1kV

CXV 3×95 0,6/1kV

CXV 3×120 0,6/1kV

CXV 3×150 0,6/1kV

CXV 3×185 0,6/1kV

CXV 3×240 0,6/1kV

CXV 3×300 0,6/1kV

CXV 3×400 0,6/1kV

CXV 4×3.5 (4×7/0.8) 0,6/1kV

CXV 4×5.5 (4×7/1) 0,6/1kV

CXV 4×8 (4×7/1.2) 0,6/1kV

CXV 4×11 (4×7/1.4) 0,6/1kV

CXV 4×14 (4×7/1.6) 0,6/1kV

CXV 4×1 (4×7/0.425) 0,6/1kV

CXV 4×1.5 (4×7/0.52) 0,6/1kV

CXV 4×2.5 (4×7/0.67) 0,6/1kV

CXV 4×4 (4×7/0.85) 0,6/1kV

CXV 4×6 (4×7/1.04) 0,6/1kV

CXV 4×10 (4×7/1.35) 0,6/1kV

CXV 4×16 0,6/1kV

CXV 4×25 0,6/1kV

CXV 4×35 0,6/1kV

CXV 4×50 0,6/1kV

CXV 4×70 0,6/1kV

CXV 4×95 0,6/1kV

CXV 4×120 0,6/1kV

CXV 4×150 0,6/1kV

CXV 4×185 0,6/1kV

CXV 4×240 0,6/1kV

CXV 4×300 0,6/1kV

CXV 4×400 0,6/1kV

Dây 12/10 Cadivi

Dây 16/10 Cadivi

Dây 20/10 Cadivi

Dây 26/10 cadivi

Dây 30/10 cadivi

Dây 30/10 nhôm cadivi

Dây đôi 2×16 cadivi

Dây đôi 2×24 cadivi

Dây đôi 2×32 cadivi

Dây đôi 2×30 cadivi

Dây đôi 2×50 cadivi

Dây CV 1.0 cadivi

Dây CV 1.25 cadivi

Dây CV 1.5 cadivi

Dây CV 2.0 cadivi

Dây CV 2.5 cadivi

Dây CV 3.0 cadivi

Dây CV 3.5 cadivi

Dây CV 4.0 cadivi

Dây CV 5.0 cadivi

Dây CV 5.5 cadivi

Dây CV 6.0 cadivi

Dây CV 8.0 cadivi

Dây CV 10 cadivi

Dây CV 11 cadivi

Dây CV 14 cadivi (Met)

Dây CV 16 cadivi (Met)

Dây CV 22 cadivi (Met)

Dây CV 25 cadivi //

Dây CV 35 cadivi //

Dây CV 38 cadivi

Dây CV 50 cadivi

Dây CV 60 cadivi

Dây CV 70 cadivi

Dây CV 75 cadivi

Dây CV 80 cadivi

Dây CV 95 cadivi

Dây CV 100 cadivi

Dây CV 120 cadivi

Dây CV 125 cadivi

Dây CV 150 cadivi

Dây CV 185 cadivi

Dây CV 200 cadivi

Dây CV 240 cadivi

Dây CV 250 cadivi

Dây CV 300 cadivi

Cầu dao 2F 15A cadivi

Cầu dao 2F 20A cadivi

Cầu dao 2F 30A cadivi

Cầu dao 2F 60A cadivi

Cầu dao 2F 100A cadivi

Cầu dao 3F 30A cadivi

Cầu dao 3F 60A cadivi

Cầu dao 3F 100A cadivi

Cầu dao 2F 20A đảo cadivi

Cầu dao 2F 30A đảo cadivi

Cầu dao 2F 60A đảo cadivi

Cầu dao 3F 20A đảo cadivi

Cầu dao 3F 30A đảo cadivi

Cầu dao 3F 60A đảo cadivi

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo