Bảng Giá Lắp Đặt Điều Hòa Trung Tâm VRV

 

VẬT TƯ

ĐVT

SỐ LƯỢNG

 TỔNG ĐƠN GIÁ  

 

Ống đồng và bảo ôn

 

 

 

1

Ống đồng toàn phát 6×10 dày 7.1 kèm bảo ôn 

m

1

             241.000

2

Ống đồng toàn phát 6×12 dày 7.1 kèm bảo ôn 

m

1

             277.700

3

Ống đồng toàn phát 6×16 dày 7.1 kèm bảo ôn 

m

1

             315.500

4

Ống đồng toàn phát 10×16 dày 7.1 kèm bảo ôn 

m

1

             352.500

5

Ống đồng toàn phát 10×16 dày 8.1 kèm bảo ôn 

m

1

             397.300

6

Ống đồng toàn phát 10×19 dày 8.1 kèm bảo ôn kèm bảo ôn 

m

1

             476.800

7

Ống đồng toàn phát D6 dày 7.1

M

1

              75.800

8

Ống đồng toàn phát D10 dày 7.1

M

1

             108.800

9

Ống đồng toàn phát D12 dày 7.1

M

1

             139.200

10

Ống đồng toàn phát D16 dày 7.1

M

1

             178.400

11

Bảo ôn Superlon 6 dày 13

M

1

              21.700

12

Bảo ôn Superlon 10 dày 13

M

1

              24.400

13

Bảo ôn Superlon 12 dày 13

M

1

              28.600

14

Bảo ôn Superlon 16 dày 13

M

1

              32.800

15

Bảo ôn Superlon 19 dày 13

M

1

              42.800

16

Ống đồng toàn phát D6 dày 8,1

M

1

              89.600

17

Ống đồng toàn phát D10 dày 8,1

M

1

             126.285

18

Ống đồng toàn phát D12 dày 8,1

M

1

             169.650

19

Ống đồng toàn phát D16 dày 8,1

M

1

             204.285

20

Ống đồng toàn phát D19 dày 8,1

M

1

             275.085

21

Ống đồng toàn phát D22 dày 1.0

M

1

             368.370

22

Ống đồng toàn phát D25 dày 1.0

M

1

             425.895

23

Ống đồng toàn phát D28 dày 1.0

M

1

             454.215

24

Ống đồng toàn phát D31 dày 1.2

M

1

             589.230

25

Ống đồng toàn phát D34 dày 1.2

M

1

             645.700

26

Ống đồng toàn phát D38 dày 1.2

M

1

             744.400

27

Ống đồng toàn phát D41 dày 1.2

M

1

             821.100

28

Bảo ôn Superlon 6 dày 19

M

1

              28.950

29

Bảo ôn Superlon 10 dày 19

M

1

              32.250

30

Bảo ôn Superlon 12 dày 19

M

1

              37.800

31

Bảo ôn Superlon 16 dày 19

M

1

              41.150

32

Bảo ôn Superlon 19 dày 19

M

1

              51.500

33

Bảo ôn Superlon 22 dày 19

M

1

              55.550

34

Bảo ôn Superlon 25 dày 19

M

1

              60.550

35

Bảo ôn Superlon 28 dày 19

M

1

              65.000

36

Bảo ôn Superlon 31 dày 19

M

1

              73.660

37

Bảo ôn Superlon 34 dày 19

M

1

              96.400

38

Bảo ôn Superlon 38 dày 19

M

1

             115.000

39

Bảo ôn Superlon 41 dày 19

M

1

             121.860

40

Nạp Gas bổ sung lắp VRV Gas R410A

Kg

1

             470.000

41

Vật tư phụ (băng quấn, que hàn, băng keo,keo dán) 8% vật tư chính

gói

1

                     –  

 

Dây điện 

 

 

 

42

Dây điện cadisun 2×0,75

m

1

              12.080

43

Dây điện cadisun 2×1.0

m

1

              14.035

44

Dây điện cadisun 1×1.5

m

1

              11.275

45

Dây điện cadisun 1×2.5

m

1

              14.300

46

Dây điện cadisun 2×1.5

m

1

              17.715

47

Dây điện cadisun 2×2.5

m

1

              24.300

48

Dây điện cadisun 2×4

m

1

              40.300

49

Dây điện Trần Phú 2×0,75

m

1

              13.550

50

Dây điện Trần Phú 2×1.0

m

1

              15.000

51

Dây điện Trần Phú 1×1.5

m

1

              12.000

52

Dây điện Trần Phú 1×2.5

m

1

              15.300

53

Dây điện Trần Phú 2×1.5

m

1

              19.550

54

Dây điện Trần Phú 2×2.5

m

1

              27.600

55

Dây điện Trần Phú 2×4

m

1

              42.900

56

Dây nguồn 3 pha 3×4+1×2.5 cadisun

m

1

              91.200

57

Dây nguồn 3 pha 4×6 cadisun

m

1

             143.500

58

Dây nguồn 3 pha 3×10+1×6 cadisun

m

1

             194.250

59

Dây nguồn 3 pha 3×16+1×10 cadisun

m

1

             279.500

60

Ống ghen mềm D20

m

1

              12.815

61

Ống ghen cứng pvc Tiền phong D15

m

1

              28.070

62

Vật tư phụ ( băng keo, kẹp cốt, cầu nối) 3% vật tư chính

gói

1

 

 

Ống nước và bảo ôn ống nước

 

1

 

63

Ống nước PVC tiền phong D21

m

1

              24.000

64

Ống nước PVC tiền phong D27

m

1

              28.000

65

Ống nước PVC tiền phong D34

m

1

              35.000

66

Ống nước PVC tiền phong D42

m

1

              46.000

67

Ống nước PVC tiền phong D48

m

1

              52.000

68

Ống nước PVC tiền phong D60

m

1

              77.600

69

Bảo ôn ống nước superlon D21 dày 10

m

1

              23.800

70

Bảo ôn ống nước superlon D27 dày 10

n

1

              29.800

71

Bảo ôn ống nước superlon D34 dày 10

m

1

              38.400

72

Bảo ôn ống nước superlon D42 dày 10

m

1

              43.200

73

Bảo ôn ống nước superlon D48 dày 10

m

1

              47.400

74

Bảo ôn ống nước superlon D60 dày 10

m

1

              60.600

75

Bảo ôn ống nước superlon D21 dày 13

m

1

              35.800

76

Bảo ôn ống nước superlon D27 dày 13

n

1

              41.800

77

Bảo ôn ống nước superlon D34 dày 13

m

1

              52.800

78

Bảo ôn ống nước superlon D42 dày 13

m

1

              58.800

79

Bảo ôn ống nước superlon D48 dày 13

m

1

              66.000

80

Bảo ôn ống nước superlon D60 dày 13

m

1

              82.200

81

Vật tư phụ ( mang sông, cút, chếch, keo, tê) 12% vật tư chính

gói

1

                     –  

 

Giá đỡ cục nóng

 

 

                     –  

82

Giá đỡ cục nóng VRV 4-6 ( sắt V5 phủ chống rỉ kèm mạ nhũ bạc) 

Bộ

1

             680.000

83

Giá đỡ cục nóng VRV 8-9 ( sắt V5 phủ chống rỉ kèm mạ nhũ bạc)

Bộ

1

             900.000

84

Giá đỡ cục nóng VRV 6-12  kiểu ngồi ( sắt V5 phủ chống rỉ kèm mạ nhũ bạc)

Bộ

1

          2.100.000

85

Giá đỡ cục nóng VRV 14-20 ( kiểu ngồi)

Bộ

1

          2.500.000

86

Giá đỡ treo tường máy 9000-12000 BTU

Bộ

1

             110.000

87

Giá đỡ treo tường máy 18000-24000 BTU

Bộ

1

             150.000

88

Giá đỡ treo tường máy 30000-50000 BTU

Bộ

1

             450.000

89

Giá đỡ kiểu Ngồi máy 9000-12000 BTU

Bộ

1

             220.000

90

Giá đỡ kiểu Ngồi máy 18000-24000 BTU ( sắt V5 phủ chống rỉ kèm mạ nhũ bạc)

Bộ

1

             250.000

91

Giá đỡ kiểu Ngồi máy 30000-50000 BTU ( sắt V5 phủ chống rỉ kèm mạ nhũ bạc)

Bộ

1

             550.000

92

Giá đỡ treo tường kiểu Ngang kèm ty treo trần máy 9000-12000 BTU

Bộ

1

             290.000

93

Giá đỡ treo tường kiểu Ngang kèm ty treo trần máy 18000-24000 BTU

Bộ

1

             350.000

94

Giá đỡ treo tường kiểu Ngang kèm ty treo trần máy 30000-50000 BTU

Bộ

1

             800.000

95

Vật tư phụ (bulong, ốc vít, nơ, nở đạn, đệm chống rung) 15% vật tư chính

gói

1

 

 

Chi phí nhân công lắp đặt

 

 

 

96

Nhân công lắp đặt dàn nóng VRV IVS 4-6HP

Dàn

1

             920.000

97

Nhân công lắp đặt dàn nóng VRV IVS 8-9HP

Dàn

1

          1.150.000

98

Nhân công lắp đặt dàn nóng VRV 6-8HP

Dàn

1

          1.840.000

99

Nhân công lắp đặt dàn nóng VRV 10-12HP

Dàn

1

          2.530.000

100

Nhân công lắp đặt dàn nóng VRV 14-20HP

Dàn

1

          2.875.000

101

Nhân công lắp dàn lạnh ống gió 18-34 BTU

dàn

1

             870.000

102

Nhân công lắp dàn lạnh ống gió 9-12 BTU

dàn

1

             650.000

103

Nhân công lắp đặt dàn lạnh Casset multi

dàn

1

             500.000

104

Nhân công lắp dàn nóng Multi 36-48000

dàn

1

             650.000

105

Nhân công lắp dàn nóng Multi 18-30000

dàn

1

             500.000

106

Nhân công lắp dàn lạnh treo tường 9000-12000

dàn

1

             230.000

107

Nhân công lắp dàn lạnh treo tường 18-24000

dàn

1

             280.000

108

Nhân công lắp máy treo tường 9000-12000 BTU

bộ

1

             280.000

109

Nhân công lắp máy treo tường 18000-24000 BTU

bộ

1

             380.000

110

Nhân công lắp máy âm trần casset 12000-24000 BTU

Máy

1

             750.000

111

Nhân công lắp máy âm trần cassett 28000 – 48000 BTU

Máy

1

             850.000

112

Nhân công lắp máy âm trần ống gió 9000-24000 BTU

Máy

1

          1.100.000

113

Nhân công lắp máy âm trần ống gió 28000 – 48000 BTU

Máy

1

          1.200.000

114

Nhân công tháo máy treo tường

Máy

1

             150.000

115

Nhân công tháo máy âm trần casset

máy

1

             300.000

116

Nhân công tháo máy âm trần ống gió

máy

1

             900.000

117

Nhân công đục tường có kèm chát sơ bộ

m

1

              80.000

 

Vật tư kèm theo

 

1

 

118

Atomat LS 25A/3 pha

Chiếc

1

             510.000

119

Atomat Ls 30A/1 pha

Chiếc

1

             205.000

120

Ti treo dàn lạnh 1 bộ

Bộ

1

             150.000

121

Quang treo ống đồng, ống nước D60 đã kèm ti

Bộ

1

              40.000

122

Mối hàn nối ống

Mối

1

              30.000

123

Nén nito thử bền và vệ sinh đường ống

Bộ

1

             170.000

124

Hút chân không và thử kín

Lần

1

              50.000

 

Ống gió

 

 

 

125

Ống gió mềm không kèm bảo ôn D100

m

1

              50.000

126

Ống gió mềm không kèm bảo ôn D150

m

1

              65.000

127

Ống gió mềm kèm bảo ôn sợi D150

m

1

              95.000

128

Ống gió mềm kèm bảo ôn sợi D200

m

1

             105.000

129

Ống gió mềm kèm bảo ôn sợi D250

m

1

             130.000

130

Ống gió mềm kèm bảo ôn sợi D300

m

1

             165.000

131

Ống gió tròn xoắn tôn hoa sen dày 0.75 D100

m

1

             302.000

132

Ống gió tròn xoắn tôn hoa sen dày 0.75 D150

m

1

             337.000

133

Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x150mm

m

1

             520.000

134

Ống gió kích thước: 300×150 Tôn hoa sen dày 0,75 mm

m

1

             630.000

135

Ống gió kích thước: 400×150 Tôn hoa sen dày 0,75 mm

m

1

             730.000

136

Ống gió kích thước: 500×150 Tôn hoa sen dày 0,75 mm

m

1

             800.000

137

Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 250x150mm

m

1

             570.000

 

Ống gió Cứng kèm bảo ôn

 

 

 

138

Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x150mm kèm bảo ôn PE dày 20mm

m

1

             595.000

139

Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 250x150mm kèm bảo ôn PE dày 20mm

m

1

             670.000

140

Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 300x150mm kèm bảo ôn PE dày 20mm

m

1

             830.000

141

Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 400x150mm kèm bảo ôn PE dày 20mm

m

1

             930.000

142

Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 400x200mm kèm bảo ôn PE dày 20mm

m

1

             990.000

143

Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 500x200mm kèm bảo ôn PE dày 20mm

m

1

          1.150.000

144

Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 600x250mm kèm bảo ôn PE dày 20mm

m

1

          1.300.000

145

Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 800x300mm kèm bảo ôn PE dày 20mm

m

1

          1.850.000

146

Vật tư phụ ( băng bạc, băng keo, keo dán, đinh tán, silicon) 5% vật tư chính

gói

1

                     –  

 

Ống gió Cứng không kèm bảo ôn

 

 

 

147

Cút D100

cái

1

             230.000

148

Cút D150

cái

1

             290.000

149

Cút D200

cái

1

             440.000

150

Van gió tay gạt D100

cái

1

             405.000

151

Van gió tay gạt D150

cái

1

             420.000

152

Van gió tay gạt D200

cái

1

             480.000

153

Y chia D100

cái

1

             350.000

154

Y chia D150

cái

1

             480.000

155

Y chia D200

cái

1

             560.000

156

Cửa Louver + Lưới chắn côn trùng D100

cái

1

             430.000

157

Cửa Louver + Lưới chắn côn trùng D150

cái

1

             480.000

158

Cửa Louver + Lưới chắn côn trùng D200

cái

1

             530.000

159

Hộp gió KT 200×150, Tôn Hoa Sen dày 0.75

cái

1

             310.000

160

Hộp gió KT 300×150, Tôn Hoa Sen dày 0.75

cái

1

             380.000

161

Hộp gió KT 500×300, Tôn Hoa Sen dày 0.75

cái

1

             440.000

162

Cửa nan Z + Lưới chắn côn trùng KT 200×150

cái

1

             380.000

163

Cửa nan Z + Lưới chắn côn trùng KT 300×150

cái

1

             420.000

164

Cửa nan Z + Lưới chắn côn trùng KT 500×300

cái

1

             500.000

 

Côn thu và hộp gió

 

1

                     –  

165

Côn thu đầu máy 9000-12000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm

Cái

1

             700.000

166

Côn thu đầu máy 18000 – 24000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm

Cái

1

             880.000

167

Côn thu đầu máy 30000 – 50000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm

Cái

1

          1.200.000

168

Côn thu đuôi máy 18000 – 24000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm

Cái

1

             880.000

169

Côn thu đuôi máy 30000 – 50000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm

Cái

1

          1.250.000

170

Hộp gom gió kích thước (960×110) Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm

Cái

1

             505.000

171

Hộp gom gió kích thước (1160×110) Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm

Cái

1

             540.000

172

Hộp gom gió kích thước (1400×110) Tôn Hoa Sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm

Cái

1

             670.000

173

Hộp gom gió kích thước (600×600) Tôn Hoa Sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm

Cái

1

             700.000

174

Hộp gom gió kích thớc (3000×300) Tôn Hoa Sen dày 0.75 kèm bảo ôn PE dày 20mm

Cái

1

             570.000

 

Cửa gió

 

1

 

175

Cửa nan 1 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1000×150

Cái

1

             530.000

176

Cửa nan 1 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1200×150

Cái

1

             580.000

177

Cửa nan 1 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1400×150

Cái

1

             830.000

178

Cửa nan 1 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 600×600

Cái

1

             700.000

179

Cửa nan 1 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 300×300

 

 

             530.000

180

Cửa nan 2 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1000×150

Cái

1

             630.000

181

Cửa nan 2 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1200×150

Cái

1

             680.000

182

Cửa nan 2 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1400×150

Cái

1

             930.000

183

Cửa nan 2 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 600×600

Cái

1

             830.000

184

Cửa nan 2 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 300×300

 

 

             630.000

185

Lưới lọc bụi cửa gió kích thước 9600×110

Cái

1

             160.000

186

Lưới lọc bụi cửa gió kích thước 1160×110

Cái

1

             180.000

187

Lưới lọc bụi cửa gió kích thước 1400×150

Cái

1

             230.000

188

Lưới lọc bụi 600×600

Cái

1

             210.000

189

Lưới lọc bụi 300×300

Cái

1

             160.000

190

Lưới lọc bụi đuôi máy

Cái

1

             300.000

191

Cửa nan nhựa có chỉnh hướng kích thước 1000×150

Cái

1

             480.000

192

Cửa nan nhựa có chỉnh hướng kích thước 1200×150

Cái

1

             530.000

 

CHÂN RẼ ỐNG GIÓ VUÔNG

 

 

                     –  

193

Chân rẽ ống gió vuông, kích thước:250×150/150×150-L=100mm

Cái

1

             265.000

194

Chân rẽ ống gió vuông, kích thước:300×200/150×150-L=100mm

Cái

1

             335.000

195

Chân rẽ ống gió vuông, kích thước:500×150/350×150-L=150mm

Cái

1

             435.000

196

Chân rẽ ống gió vuông, kích thước:300×200/200×200-L=100mm

Cái

1

             365.000

197

Chân rẽ ống gió vuông, kích thước:375×250/200×200-L=125mm

Cái

1

             335.000

198

Chân rẽ ống gió vuông, kích thước:450×200/300×200-L=125mm

Cái

1

             315.000

199

Chân rẽ ống gió vuông, kích thước:250×150/D150-L=100mm

Cái

1

             305.000

200

Chân rẽ ống gió vuông, kích thước:300×200/D200-L=100mm

Cái

1

             335.000

 

Thiết bị điện

 

 

                     –  

 

Dây, cáp điện

 

 

                     –  

201

Máng điện KT 150×100

 

 

                     –  

202

Cút máng điện KT 150×100

 

 

                     –  

203

Giá đỡ máng điện bằng V đa năng

cái

1

              95.000

204

Ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn D16mm

m

1

              20.000

205

Ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn D20mm

m

1

              24.000

206

Ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn D25mm

m

1

              30.000

207

Lover hướng dòng quạt dàn nóng ( tôn hoa sen dày 1.0mm, Kt 800x1240x765)

Cái

 

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo