Bảng giá thiết bị phòng cháy chữa cháy đà nẵng kiểm định 2022

Đảm bảo cạnh tranh giá thiết bị phòng cháy chữa cháy với nhiều đơn vị kinh doanh khách vì vậy Công ty Đông Nam cập nhật bảng giá thiết bị phòng cháy chữa cháy đà nẵng kiểm định 2022 giúp đảm bảo quyền lợi cho khách hàng

Bảng giá thiết bị phòng cháy chữa cháy đà nẵng kiểm định 2022

1. Bảng giá Chuông báo cháy

Bảng giá thiết bị phòng cháy chữa cháy đà nẵng kiểm định 2022

FW -6B

Chuông fomosa 24V 

Taiwan

220,000

FW -6B

Chuông fomosa 24V 

Taiwan
220,000

FW-4B

Chuông báo cháy 4″- 12V
Chuông báo cháy 4″-24V

Taiwan

190,000

FMC-FP1

Khẩn tròn

Taiwan

125,000

NQ618

Chuông báo cháy 24 VDC 6” 90dB

Taiwan

272,000

NQ618

Chuông báo cháy 12 VDC 6″ 90dB

Taiwan
272,000

NQ418

Chuông báo cháy 12 VDC 4″ 90dB

Taiwan

188,000

NQ418

Chuông báo cháy 24 VDC 4″ 90dB

Taiwan

178,000

CM-FB6

Chuông báo cháy 6″, 24V

Taiwan

252,000

CM-FB4

Chuông báo cháy 4″, 24V

Taiwan
252,000

YFB6

Chuông báo cháy 6″, 24V 

Taiwan

259,000

>>>>>BẢNG GIÁ BÌNH CHỮA CHÁY TẠI NHA TRANG CAM RANH KIỂM ĐỊNH 2022>>>>

Bảng giá thiết bị phòng cháy chữa cháy đà nẵng kiểm định 2022 của Đông nam sẽ cập nhật giá đầu báo khói Horing và Chungmei

Bảng giá thiết bị phòng cháy chữa cháy đà nẵng kiểm định 2022

FMD-WT32L

Khói báo cháy 24V có đèn chớp

Chungmei – đài loan

210,000

FMD-WT33L

Khói báo cháy 24V có đèn chớp

Chungmei – đài loan
210,000

FMS-136

Khói báo cháy 24V có đèn chớp
(có thể kết nối với đèn báo phòng)

Fomosa – đài loan

210,000

FMD-603

Khói báo cháy 12V có đèn chớp

Fomosa – đài loan

240,000

YSD22

Khói báo cháy 24V  

Yunyang-đài loan

220,000

YDS-S01

Khói báo cháy 24V  

Yunyang-đài loan

200,000

Q01-2

Đầu dò khói quang 24VDC

Horing- đài loan

200,000

AH-0311-2

Đầu dò khói quang 24VDC

Horing- đài loan

200,000

AH-0311-4

Đầu dò khói quang 12VDC cho tủ NetworX

Horing- đài loan

238,000

>>>>>>>>>TỔNG HỢP BÁO GIÁ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐÔNG NAM>>>>

Bảng giá thiết bị phòng cháy chữa cháy đà nẵng kiểm định 2022

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo