Bảng giá vỏ tủ điện công nghiệp giá rẻ năm 2022

STT

TÊN SẢN PHẨM

CHIỀU RỘNG
(mm)

CHIỀU CAO
(mm)

CHIỀU SÂU
(mm)

ĐƠN VỊ

ĐƠN GIÁ (VNĐ)
(theo loại tủ)

Panel

Thanh gá

Ngoài nhà

1

Tủ điện TDN021.16.10

210

160

100

cái

         190,300

 

 

2

Tủ điện TDN027.19.10

270

190

100

cái

         204,600

 

 

3

Tủ điện TDN030.20.10

300

200

100

cái

         209,000

 

 

4

Tủ điện TDN030.20.15

300

200

150

cái

         215,600

 

         308,000

5

Tủ điện TDN035.25.10

350

250

100

cái

         227,700

 

 

6

Tủ điện TDN035.25.15

350

250

150

cái

         240,900

 

 

7

Tủ điện TDN040.30.10

400

300

100

cái

         256,300

 

 

8

Tủ điện TDN040.30.15

400

300

150

cái

         268,400

 

         390,500

9

Tủ điện TDN040.30.18

400

300

180

cái

         292,600

 

 

10

Tủ điện TDN045.35.10

450

350

100

cái

         284,900

 

 

11

Tủ điện TDN045.35.15

450

350

150

cái

         291,500

 

 

12

Tủ điện TDN045.35.18

450

350

180

cái

         319,000

 

 

13

Tủ điện TDN050.40.18

500

400

180

cái

         357,500

 

 

14

Tủ điện TDN060.40.18

600

400

180

cái

         440,000

 

 

15

Tủ điện TDN060.40.23

600

400

230

cái

         506,000

 

         638,000

16

Tủ điện TDN070.50.20

700

500

200

cái

         605,000

         594,000

 

17

Tủ điện TDN070.50.25

700

500

250

cái

         676,500

         665,500

 

18

Tủ điện TDN080.60.20

800

600

200

cái

         693,000

         682,000

 

19

Tủ điện TDN080.60.25

800

600

250

cái

         764,500

         748,000

 

20

Tủ điện TDN080.60.30

800

600

300

cái

         863,500

         830,500

     1,067,000

21

Tủ điện TDN100.70.30

1000

700

300

cái

     1,716,000

     1,606,000

     1,716,000

22

Tủ điện TDN120.80.30

1200

800

300

cái

     2,189,000

     2,024,000

     2,134,000

23

Tủ điện TDN120.80.40

1200

800

400

cái

     2,244,000

     2,079,000

     2,189,000

24

Tủ điện TDN140.80.40

1400

800

400

cái

 

     2,629,000

     2,739,000

25

Tủ điện TDN150.80.40

1500

800

400

cái

 

     2,805,000

     2,915,000

26

Tủ điện TDN160.80.40

1600

800

400

cái

 

     2,915,000

     3,025,000

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo