BẢNG KÊ KHAI MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU DÙNG CHO GÓI THẦU pot – Tài liệu

… các máy móc xây dựng cần thi t cho quá trình thi công hàng năm của doanh nghiệp theo dự báo, nếu chúng có khối lợng công việc xây dựng hàng năm quá ít do cơ cấu khối lợng công việc cần thi t … dựng. 1 Số chủng loại máy móc và số lợng mỗi chủng loại có thể lớn, máy móc có thể phải bị thay thế giữa chừng do hết tuổi thọ. Hệ thống máy móc này phải đợc tổ hợp tối u. 1 Vì các máy móc phải … nếu không có một số máy móc, thi t bị tự có cần thi t các doanh nghiệp xây dựng sẽ gặp khó khăn trong việc xét thầu. Do đó việc so sánh phơng án tự mua sắm máy và đi thuê máy không những phải…

  • 91
  • 1,271
  • 2

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo