Bảng mã lỗi PGM-Fi cho xe máy Honda cập nhật mới nhất

ĐÈN BÁO SỰ CỐ NGUYÊN NHÂN DẤU HIỆU Không nháy Hở mạch nguồn cấp đến ECM.

Cảm biến góc hỏng.

Hở mạch ở mạch điện liên quan đến cảm biến góc.

Relay ngừng động cơ hỏng.

Hở mạch điện liên quan đến relay ngừng động cơ.

Công tắc ngừng động cơ hỏng.

Hở mạch điện liên quan đến công tắc ngừng động cơ

Công tắc máy hỏng

ECM hỏng.

Cầu chì PGM-PI đứt (20A)

Hở mạch ở mass của công tắc ngừng động cơ.

Đứt cầu chì hệ thống (10A) (đề/ đánh lửa).
  Động cơ không khởi động được Không nháy Hở mạch hay ngắn mạch đèn báo hỏng
ECM hỏng Động cơ hoạt động bình thường Đèn sáng Ngắn mạch ở giắc chẩn đoán ( hay DLC)

ECM hỏng.

Ngắn mạch mạch điện của giắc chẩn đoán Động cơ hoạt động bình thường
  Nháy tất cả 1,8,9 lần (**) Dây nguồn/ mass của bộ cảm biến có sự cố.

Giắc nối bộ cảm biến lỏng hay tiếp xúc kém.

Hở mạch hay ngắn mạch dây nguồn/ mass của bộ cảm biến.

Bộ cảm biến hỏng. Động cơ chết máy, khó khởi động, cầm chừng không êm. Nháy 1 lần Giắc nối cảm biến MAP lỏng hay tiếp xúc kém.

Hở mạch hay ngắn mạch mạch điện của cảm biến MAP.

Cảm biến MAP hỏng. Động cơ hoạt động bình thường Nháy 2 lần Ống chẩn không cảm biến MAP lỏng hay tiếp xúc kém.

Cảm biến MAP hỏng. Động cơ hoạt động bình thường Nháy 7 lần Cảm biến ECT lỏng hay tiếp xúc kém.

Hở mạch hay ngắn mạch mạch cảm biến ECT
  Khó khởi động ở nhiệt độ thấp (sử dụng giá trị cho trước 900C/1940F) Nháy 8 lần Giắc nổi cảm biến TP hay tiếp xúc không tốt.

Hở mạch hay ngắn mạch cảm biến TP.

Cảm biến TP hỏng. Đáp ứng của động cơ kém khi mở bướn ga nhanh ( sử dụng giá trị giả định: Độ mở bướm ga 0o). Nháy 9 lần Giắc nổi cảm biến IAT logn3 hay tiếp xúc không tốt.

Hở mạch hay ngắn mạch mạch điện IAT

Cảm biến IAT hỏng Động cơ hoạt động bình thường ( giá trị giả định 25oC/77oF). Nháy 11 lần Giắc nối cảm biến tốc độ xe lỏng hay tiếp xúc không tốt

Hở mạch hay ngắn mạch mạch điện cảm biến tốc độ xe

Cảm biến tốc độ xe hỏng. Động cơ hoạt động bình thường. Nháy 12 lần Giắc nối kim phun số 1 lỏng hay tiếp xúc kém

Hở mạch hay ngắn mạch mạch điện kim phun số 1

Kim phun số 1 hỏng Động cơ không khởi động được Nháy 13 lần Giắc nối kim phun số 2 lỏng hay tiếp xúc kém.

Hở mạch hay ngắn mạch mạch điện kim phun số 2

Kim phun số 2 hỏng.

  Động cơ không khởi động được. Nháy 14 lần Giắc nối kim phun số 3 lỏng hay tiếp xúc kém

Hở mạch hay ngắn mạch mạch điện kim phun số 3

Kim phun số 3 hỏng Động cơ không khởi động được Nháy 15 lần Giắc nối kim phun số 4 lỏng hay tiếp xúc kém

Hở mạch hay ngắn mạch mạch điện kim phun số 4

Kim phun số 4 hỏng Động cơ không khởi động được Nháy 18 lần Giắc nối cảm biến trục cam lỏng hay tiếp xúc không tốt

Hở mạch hay ngắn mạch mạch cảm biến trục cam.

Cảm biến trục cam hỏng Động cơ không khởi động được. Nháy 19 lần Giắc nối cảm biến đánh lửa logn3 hay tiếp xúc kém.

Hở mạch hay ngắn mạch cảm biến đánh lửa.

Cảm biến hỏng Động cơ không khởi động được Nháy 21 lần ( ngoại trừ Future NEO FI) Mạch cảm biến O2 hỏng.

Cảm biến O2 hỏng. Động cơ hoạt động bình thường Nháy 23 lần ( chỉ có ở SHi) Mạch điện nung cảm biến O2 hỏng
Động cơ hoạt động bình thường.
  Nháy 24 lần Mạch điện dây nung cảm biến O2 hỏng. Động cơ hoạt động bình thường Nháy 27 lần (VFR 800 VTEC) Giắc nối van điện từ VTEC lỏng hay tiếp xúc kém.

Hở mạch hay ngắn mạch trong van solenoid VTEC

Van solenoid VTEC hỏng. Động cơ hoạt động bình thường. Nháy 29 lần (**) (ngoài trừ Future Neo FI) Giắc nối 4P của van IACV lỏng hay tiếp xúc không tốt

Dây điện đến van IACV hở mạch hay ngắn mạch

Van IACV hỏng Động cơ chết máy, khó khởi động, cầm chừng không êm. Nháy 33 lần Bộ sớ EE-PROM trong ECM hỏng Động cơ hoạt động bình thường. Không lưu được dữ liệu tự chẩn đoán Nháy 54 lần ( chỉ có trên Future Neo FI) Giắc nối cảm biến góc lỏng hay tiếp xúc kém.

Mạch điện cảm biến góc hở mạch hay ngắn mạch.

Cảm biến góc hỏng

Động cơ hoạt động bình thường. Động cơ không hoạt động Nháy 57 lần ( chỉ có trên SCR) Giắc nối 3P của cảm biến ECT lỏng hay tiếp xúc không tốt

Cảm biến hay mạch điện bị hỏng

Nhiệt độ chất làm mát động cơ quá cao

+ Chất nước làm mát động cơ giảm

+ Đường ống trong két nước, ống mềm hay áo nước bị ngẽn
  Tốc độ xe bị hạn chế dưới 15km/h

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo
Shopping cart