Báo cáo cuối khóa xây dựng kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty TNHH thiết bị máy văn phòng đức long – Tài liệu đại học

THIẾT BỊ TIN HỌC CỦA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY VĂN PHÒNG
ĐỨC LONG


GVHD :
LỚP : ĐH QT
KHOA : QUẢN TRỊ KINH DOANH
SINH VIÊN : LỜI MỞI ĐẦU
Nền kinh tề thị trường , đang thay đổi các doanh nghiệp phải chủ động xác
đinh phương thức sản xuất và tìm kiếm cơ hội để thúc đẩy nền kinh tế phát triển .
Bên cạnh các phương thức xúc tiến thương mại và đạt được mục tiêu là đem lại lợi
nhuận cao , các doanh nghiệp còn phải nắm bắt các thông tin , số liệu cần thiết,
chính xác từ bộ phận kế toán để kip thời đáp ứng mọi yêu cầu của nhà quản lý .
Đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp và sản xuất các
sản phẩm liên quan đến công nghệ thông tin .
Xây dựng kế hoạch kinh doanh là một vấn đề hết sức phức tạp đòi hỏi phải
tính đến các vấn đề thuận lợi và khó khăn bên trong và bên ngoài trên cơ sơ chiến

lược kinh doanh đã đề ra của công ty sao cho hoạt đông kinh doanh của công ty đạt
hiệu quả cao nhất . Để thích ứng với môi trương kinh doanh luôn thay đổi , công ty
TNHH thiết bị máy văn phòng Đức Long muốn thành công là điều không hề dễ
dàng và cần phải có khả năng ứng phó với mọi tình huống . Điều này đòi hỏi nhà
quản trị phải nắm được những xu thế đang thay đổi , tìm ra các yếu tố then chốt
đảm bảo thành công , biết khai thác những ưu thế tương đối , hiểu được những
điểm mạnh , điểm yếu của mình và của các đối thủ cạnh tranh , hiểu được mong
muốn của khách hàng và khả năng đáp ứng của công ty , biết cách tiếp cận thi
trường nhằm tìm ra các cơ hội kinh doanh, từ đó vạch ra các kế hoạch kinh doanh
đúng đắn.
Với mục tiêu nghiên cứu những vấn đề lý luận, phương pháp luận và
phương pháp cụ thể để xây dựng kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp, nghiên
cứu cơ sở hình thành các chính sách, biện pháp về chỉ đạo, tổ chức thực hiện kinh
doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty TNHH thiết bị máy văn phòng
Đức Long. Bên cạnh đó để phân tích thực trạng tình hình xây dựng và thực hiện kế
hoạch kinh doanh của công ty trong thời gian tư năm 2011 đến nay, nhận thức
được mặt mạnh cũng như mặt yếu cần khắc phục, qua đó đề ra những giải pháp
giúp công ty xây dưng được Kế hoạch kinh doanh đúng đắn, thưc hiện kế hoạch
kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty hiệu quả hơn ; tôi đi sâu
vào nghiên cứu đề tài :
Hà Nội – 0…/201…
“ Xây dựng Kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của
công ty TNHH thiết bị máy văn phòng Đức Long ”. Đối tượng nghiên cứu của
đề tài là Kế hoạch kinh doanh cụ thể là kế hoạch lưu chuyển mặt hang máy tính và
các thiết bị tin học của công ty.
Chuyên đề này chia làm 4 phần :
Phần Đầu : Phần mở đầu
Phần II : Một số vấn đề chung của công ty TNHH thiết bị máy văn
phòng Đức Long
Phần III : Cơ sơ lý luận
Phần IV : Thực trạng về công tác xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh
doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty TNHH thiết bị máy văn phòng
Đức Long
Phần V : Phương hướng giải pháp của công ty
Phần Cuối : Kết luận
Sinh viên thưc hiện
Đoàn Thị Lan
PHẦN I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ
MÁY VĂN PHÒNG ĐỨC LONG
1 . Sơ lược về công ty

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH MÁY TÍNH VÀ CÁCTHIẾT BỊ TIN HỌC CỦA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY VĂN PHÒNGĐỨC LONGGVHD :LỚP : ĐH QTKHOA : QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN : LỜI MỞI ĐẦUNền kinh tề thị trường , đang thay đổi các doanh nghiệp phải chủ động xácđinh phương thức sản xuất và tìm kiếm cơ hội để thúc đẩy nền kinh tế phát triển .Bên cạnh các phương thức xúc tiến thương mại và đạt được mục tiêu là đem lại lợinhuận cao , các doanh nghiệp còn phải nắm bắt các thông tin , số liệu cần thiết,chính xác từ bộ phận kế toán để kip thời đáp ứng mọi yêu cầu của nhà quản lý .Đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp và sản xuất cácsản phẩm liên quan đến công nghệ thông tin .Xây dựng kế hoạch kinh doanh là một vấn đề hết sức phức tạp đòi hỏi phảitính đến các vấn đề thuận lợi và khó khăn bên trong và bên ngoài trên cơ sơ chiếnlược kinh doanh đã đề ra của công ty sao cho hoạt đông kinh doanh của công ty đạthiệu quả cao nhất . Để thích ứng với môi trương kinh doanh luôn thay đổi , công tyTNHH thiết bị máy văn phòng Đức Long muốn thành công là điều không hề dễdàng và cần phải có khả năng ứng phó với mọi tình huống . Điều này đòi hỏi nhàquản trị phải nắm được những xu thế đang thay đổi , tìm ra các yếu tố then chốtđảm bảo thành công , biết khai thác những ưu thế tương đối , hiểu được nhữngđiểm mạnh , điểm yếu của mình và của các đối thủ cạnh tranh , hiểu được mongmuốn của khách hàng và khả năng đáp ứng của công ty , biết cách tiếp cận thitrường nhằm tìm ra các cơ hội kinh doanh, từ đó vạch ra các kế hoạch kinh doanhđúng đắn.Với mục tiêu nghiên cứu những vấn đề lý luận, phương pháp luận vàphương pháp cụ thể để xây dựng kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp, nghiêncứu cơ sở hình thành các chính sách, biện pháp về chỉ đạo, tổ chức thực hiện kinhdoanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty TNHH thiết bị máy văn phòngĐức Long. Bên cạnh đó để phân tích thực trạng tình hình xây dựng và thực hiện kếhoạch kinh doanh của công ty trong thời gian tư năm 2011 đến nay, nhận thứcđược mặt mạnh cũng như mặt yếu cần khắc phục, qua đó đề ra những giải phápgiúp công ty xây dưng được Kế hoạch kinh doanh đúng đắn, thưc hiện kế hoạchkinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty hiệu quả hơn ; tôi đi sâuvào nghiên cứu đề tài :Hà Nội – 0…/201…“ Xây dựng Kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học củacông ty TNHH thiết bị máy văn phòng Đức Long ”. Đối tượng nghiên cứu củađề tài là Kế hoạch kinh doanh cụ thể là kế hoạch lưu chuyển mặt hang máy tính vàcác thiết bị tin học của công ty.Chuyên đề này chia làm 4 phần :Phần Đầu : Phần mở đầuPhần II : Một số vấn đề chung của công ty TNHH thiết bị máy vănphòng Đức LongPhần III : Cơ sơ lý luậnPhần IV : Thực trạng về công tác xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinhdoanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty TNHH thiết bị máy văn phòngĐức LongPhần V : Phương hướng giải pháp của công tyPhần Cuối : Kết luậnSinh viên thưc hiệnĐoàn Thị LanPHẦN I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊMÁY VĂN PHÒNG ĐỨC LONG1 . Sơ lược về công ty

• Quá trình hình thành
Công ty TNHH Thiết bị máy văn phòng Đức Long được thành lập vào ngày
16 tháng 3 năm 2010 theo Quyết định thành lập số 0800813300 của Sở Kế hoạch
Đầu tư tỉnh Hải Dương hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị máy tính và
các thiết bị tin học văn phòng.
“Được phục vụ khách hàng là niềm vinh dự lớn của chúng tôi!”
Đó là phương châm và cách làm việc của Công ty TNHH Thiết bị máy tính
và các thiết bị tin học văn phòng Đức Long. Chúng tôi luôn đặt quyền lợi của
khách hàng lên hàng đầu và xây dựng mối quan hệ gắn bó lâu dài với khách hàng.
Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị văn
phòng và những thành tựu có được cho đến nay, dựa trên sự tín nhiệm của khách
hàng công ty cam kết luôn mang đến cho Quý khách những sản phẩm tốt nhất và
dịch vụ hoàn hảo nhất, ngoài ra công ty còn cung cấp những vật tư phụ kiện dùng
cho máy photocopy như: Trống, mực, từ, lô sấy, lô ép chất lượng cao với giá cả
ưu đãi.
Đặc biệt công ty quan tâm đến đội ngũ kỹ thuật với trình độ chuyên môn
cao, được huấn luyện thực tế trên máy móc, luôn sẵn sàng phục vụ nhanh chóng và
kịp thời, đảm bảo chắc chắn mang lại sự hài lòng và yên tâm tuyệt đối đến mọi
khách hàng .
Mua sản phẩm của công ty, Quý khách sẽ được cung cấp dịch vụ bảo hành
bảo trì miễn phí theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất. Hơn thế nữa, Quý khách sẽ
được HỖ TRỢ KỸ THUẬT VĨNH VIỄN VÀ NHANH CHÓNG trong suốt thời
gian sử dụng sản phẩm.
Hiện nay công ty phát triển dịch vụ cho thuê máy Photocopy và các máy
móc văn phòng theo thời gian ngắn hạn và dài hạn phục vụ cho công tác giảng dạy,
hội thảo và cho các dự án. Với dịch vụ này Quý khách sẽ không phải đầu tư một
khoản kinh phí lớn cho việc mua máy photocopy, nhưng vẫn được sử dụng những
loại máy photocopy với chất lượng hoàn hảo. Khi thuê máy khách hàng được đảm
bảo máy luôn trong tình trạng hoạt động tốt, Quý khách được sử dụng miễn phí
dịch vụ bảo trì, sửa chữa và thay thế vật tư.
Tuy rằng trong thời gian đầu mới thành lập công ty cũng gặp không ít khó
khăn. Hạn chế về vốn và thiết bị, khách hàng ít nhưng công ty nhận thức được vai
trò to lớn và tầm quan trọng của mình về ngành nghề cung cấp : máy tính, thiết bị
văn phòng sửa chữa nâng cấp bảo trì cung cấp linh kiện vi tính: Máy Ricoh,
RICOH AFICIO 2075, Ricoh MP3391, RICOH AFICIO 551, Ricoh MP 5500 /
6500 / 75 , nâng cấp phần mềm , cấu hình tiêu chuẩn cao và cho đến nay công ty
đã nhanh chóng chiếm được sự tin cậy của mình đối với khách hàng, ưu thế cũng
dần được cải thiện một cách rõ rệt không những xung quanh thành phố mà còn ở
các huyện lân cận. Qua những điều trên không thể không nhắc đến sự lãnh đạo của
ban lãnh đạo giám Đốc đã không ngừng học hỏi tìm tòi ra các hướng phát triển
mới mở rộng thêm thị trường giúp cho công ty phát triển hơn. Đưa công ty ngày
càng vững mạnh để phát triển theo sự vững mạnh của đất nước. Mạnh dạn sắp xếp
cơ cấu tổ chức sản xuất đề ra chiến lược phát triển của thị trường. Nâng cao bảo trì
máy moc thiết bị, nâng cao ưu thế trên thị trường.
Và qua đó công ty thiết bị máy văn phòng Đức Long đã ra đời trong 1 thế kỉ
mới, một thế kỷ với biết bao nền khoa học tiên tiến. Công ty luôn cập nhập tốt nhất
máy móc thiết bị chuyển giao công nghệ một cách kịp thời luôn đem đến những gì
tốt nhất cho khách hàng. Luôn đặt khách hàng lên hàng đầu, lợi ích của khách hàng
cũng chính là lợi ích của công ty.
Tuy mới thành lập nhưng các thành viên trong công ty là những người đã có
nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động. Là những người giàu nhiệt huyết nên
trong thời gian mới thành lập công ty đã bắt mối được rất nhiều bạn hàng thân
quen. Đến nay công ty đã chiếm được ưu thế về độ tin cậy đối với khách hàng.
Đem đến cho khách hàng những thứ tốt nhất về công nghệ và dịch vụ. Công ty còn
thu hút những bạn hàng mới mở rộng thị trường, mở rộng quan hệ với các cơ quan,
xí nghiệp trên cả nước.
Qua 3 năm xây dựng và phát triển công ty ngày càng tạo cho mình bộ mặt
mới uy tín trong khách hàng củng cố niềm tin cho bạn hàng. Với đội ngũ nhân viên
ngày càng hoàn chỉnh về tay nghề , giàu kinh nghiệm trong lao động cũng như
trong quản lý công ty đã ngày càng phát triển và tiến tới, khẳng định vị thế của
mình trên thương trường.
Công ty thiết bị máy văn phòng Đức Long là một đơn vị hoạch toán kinh tế
độc lập, có con dấu riêng, mở tài khoản trong ngân hàng Vietcombank, có rất nhiều
trang web riêng càng ngày càng có thêm nhiều thành viên và chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
Tên công ty: Công ty TNHH thiết bị máy văn phòng Đức Long
Sơ lược về công ty: Kinh doanh máy tính, máy photocopy, may in
Địa chỉ : 859 Lê Thanh Nghị – P.Hải Tân – TP Hải Dương
Website : www.duclongpc.vn
MST : 0800813300
Trụ sở : số 699 Lê Thanh nghị – P Hải Tân – TP Hải Dương
Cửa hàng : Ki ốt số 3 Tuệ Tĩnh – P Nguyễn Trãi – TP Hải Dương
ĐT/FAX : 0320.3830411.
Số TK : 0341005775589 mở tại ngân hàng Vietcombank Hải Dương.
2. Nhiệm vụ và chức năng của công ty
Là doanh nghiệp kinh doanh hoạch toán kinh tế độc lập, tự chủ trong mọi
hoạt động kinh doanh của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quá trình
hoạt động kinh doanh nên Công ty tự xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản
xuất kinh doanh theo luật hiện hành của nhà nước và hướng dẫn của Bộ để thực
hiện mục đích và nội quy.
Nắm vững khả năng sản xuất và nghiên cứu thị trường trong nước và nước
ngoài để xây dựng và tổ chức thực hiện phương án sản xuất kinh doanh có hiệu
quả, tổ chức lưu lượng hàng hóa phong phú về số lượng, đa dạng về chủng loại,
chất lượng cao để phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
Công ty quản lý và sử dụng vốn kinh doanh đúng chế độ, chính sách, đạt
hiệu quả kinh tế, tự tạo nguồn vốn và bảo toàn vốn, đảm bảo tự trang trải về tài
chính.
Chấp hành đầy đủ chính sách, chế độ pháp luật của nhà nước về các quy
định của Bộ.
Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng mua bán, các hợp đồng liên
doanh, hợp tác đầu tư sản xuất với các tổ chức kinh tế quốc doanh và các thành
phần kinh tế khác.
Quản lý đội ngũ công nhân viên chức của công ty thực hiện chính sách của nhà
nước đối với người lao động, chỉ đạo và quản lý các đơn vị kinh doanh thành viên
thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước và Bộ công nghiệp.
Cơ cấu tổ chức bộ máy được xây dựng theo mô hình cơ bản trực tuyến chức năng
phần nào thích ứng được với tình hình biến đổi của thị trường, đáp ứng được nhu
cầu của kinh tế thị trường, của xã hội trong giai đoạn hiện nay. Đứng đầu công ty
là giám Đốc Đức Long. Giám Đốc công ty là người chịu trách nhiệm toàn diện
trước toàn công ty. Trợ giúp cho giám Đốc là phó giám đốc và kế toán trưởng
+ Phó giám đốc: Được ủy quyền của giám Đốc trực tiếp phụ trách khâu sản
xuất kinh doanh và kĩ thuật phần mềm tin học.
+ Kế toán trưởng: Được ủy quyền của giám Đốc trực tiếp chịu trách nhiệm
về công tác tài chính kế toán, phân tích hoạt động kinh doanh của công ty để cung
cấp thông tin cho giám Đốc chỉ đạo hoạt động quản lý kinh doanh.
Xây dựng kế hoạch tài chính, giá cả cho yêu cầu sản xuất, xây dựng cơ bản
các nghiệp vụ hành chính. Tổ chức quản lý và sử dụng các nguồn vốn sao cho hợp
lý và có hiệu quả, quản lý TSCĐ và lao động. Tổ chức thực hiện và ghi chép ban
đầu, mở sổ sách hoạch toán và thống kê tổng hợp. Thu thập, tập hợp số lượng và
tổng hợp số liệu trong quá trình tổ chức kinh doanh của Công ty. Theo dõi việc ký
thực hiện các hợp đồng kinh tế. Lập báo cáo tài chính hàng năm.
3. Cơ cấu bộ máy quản trị
Quản lý luôn là khâu quan trọng để duy trì hoạt động của bất cứ doanh
nghiệp nào bởi nó đảm bảo giám sát chặt chẽ tình hình sản xuất và kinh doanh của
doanh nghiệp.
Công ty có bộ máy quản lý đủ mạnh để duy trì và phát triển công ty. Hiện
nay, cơ cấu tổ chức bộ máy được sắp xếp như sau:
Công ty có bộ máy quản lý đủ mạnh để duy trì và phát triển công ty. Hiện nay, cơ
cấu tổ chức bộ máy được sắp xếp như sau:

P.KẾ TOÁN
BÁN BUÔN
BÁN LẺ
THỦ QUỸ
THỦ KHO
TỔNG GIÁM ĐỐC
GĐ.P.TỔ CHỨC
GĐ.P.KINH DOANH
P.KINH DOANH
Cơ cấu tổ chức bộ máy được xây dựng theo mô hình cơ bản trực tuyến chức
năng phần nào thích ứng được với tình hình biến đổi của thị trường, đáp ứng được
nhu cầu của kinh tế thị trường, của xã hội trong giai đoạn hiện nay. Đứng đầu công
ty là giám Đốc Đức Long. Giám Đốc công ty là người chịu trách nhiệm toàn diện
trước toàn công ty. Trợ giúp cho giám Đốc là phó giám đốc và kế toán trưởng
+ Phó giám đốc: Được ủy quyền của giám Đốc trực tiếp phụ trách khâu sản
xuất kinh doanh và kĩ thuật phần mềm tin học.
+ Kế toán trưởng: Được ủy quyền của giám Đốc trực tiếp chịu trách nhiệm
về công tác tài chính kế toán, phân tích hoạt động kinh doanh của công ty để cung
cấp thông tin cho giám Đốc chỉ đạo hoạt động quản lý kinh doanh.
Xây dựng kế hoạch tài chính, giá cả cho yêu cầu sản xuất, xây dựng cơ bản các
nghiệp vụ hành chính. Tổ chức quản lý và sử dụng các nguồn vốn sao cho hợp lý
và có hiệu quả, quản lý TSCĐ và lao động. Tổ chức thực hiện và ghi chép ban đầu,
mở sổ sách hoạch toán và thống kê tổng hợp. Thu thập, tập hợp số lượng và tổng
hợp số liệu trong quá trình tổ chức kinh doanh của Công ty. Theo dõi việc ký thực
hiện các hợp đồng kinh tế. Lập báo cáo tài chính hàng năm.
4. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Cơ cấu tổ chức bộ máy trong những năm gần đây đã dần hoàn thiện và phù
hợp hơn. Các công nhân viên ngày càng phát huy tốt được chức năng, nhiệm vụ, ý
thức và thi hành kỉ luật và trách nhiệm luôn luôn được đánh giá tốt. Công ty đã
phát huy được sự liên kết giữa các cá nhân lao động, giữa cấp dưới và cấp trên qua
đó tạo hiệu quả kinh doanh cho công ty.
Một số chỉ tiêu đạt được của công ty:
Những kết quả đạt được của công ty trong 3 năm (2011 – 2013)
Các chỉ tiêu Đơn vị tính Năm Chênh lệch
2011/2012
Chênh lệch
2012/2013
2011 2012 2013
1,Tổng
Doanh thu
Triệu đồng 42748 37898 39000 12,97% -2,8%
2,Lợi nhuận
trước thuế
Triệu đồng 1060 942 890 12,71% 5,84%
3,Tổng số
thuế nộp
Triệu đồng 974 928 900 4,95% 3,11%
4,Lợi nhuận
dòng
Triệu đồng 86 14 10 514,28% 40%
5,Tổng quỹ
lương
Triệu đồng 592 648 500 109,45% 70,4%
6,Tổng số
lao động
Người 7 8 10 100,4% 101%
7,Năng suất
LĐBQ
Trđ/người 436204 382808 426000 13,94% -10,13%
8,Nguồn vốn
KD
Triệu đồng 3514 3615 3400 102,87% 106,32%
Qua kết quả của bảng trên ta thây:
_Tổng doanh thu năm 2012 tăng 12,97% so với năm 2011,năm 2013 giảm
2,8% so với năm 2012
_ Lợi nhuận trước thuế năm 2012 tăng 12,71%so với năm 2011,năm 2013 tăng
5,84%so với năm 2012
__ Tổng số thuế nộp năm 2012 tăng 4,95%so với năm 2011,năm 2013 tăng
3,11%so với năm 2012
__ Lợi nhuận dòng năm 2012 tăng 514,28%so với năm 2011,năm 2013 tăng
40%so với năm 2012
__ Tổng quỹ lương năm 2012 tăng 109,45%so với năm 2011,năm 2013 tăng
70,4%so với năm 2012
__ Tổng số lao động năm 2012 tăng 100,4%so với năm 2011,năm 2013 tăng
101%so với năm 2012
__ Năng suất LĐBQ năm 2012 tăng 13,94%so với năm 2011,năm 2013giảm
10,13%so với năm 2012
5. Cơ cấu sản xuất và quy trình sản xuất
Công ty TNHH thiết bị máy văn phòng Đức Long đã duy trì quan hệ tốt với
tất cả nhà cung ứng hàng hóa vật tư cho mình nên đã tạo cơ sở vững chắc về nguồn
hàng cung ứng cho khách hàng của công ty. Như các mặt hàng nguyên liệu, vật tư,
máy móc, linh kiện máy tính, máy photo phục vụ cho khách hàng, công ty nhập từ
các nhà cung ứng trong nước và các nước trong khu vực như các nước Đông Nam
Á, Bắc Á, Bắc Âu và Mỹ, …Các nhà cung ứng luôn đáp ứng đủ và kịp thời số
lượng và chất lượng hàng hóa.
Những nhóm ngành hàng kinh doanh chủ yếu của công ty là :
• Xuất, nhập khẩu các sản phẩm điện tử công nghiệp và điện tử tiêu dùng.
• Xuất, nhập khẩu các sản phẩm tin học, máy photo, máy in, …
• Nhiều hoạt động kinh doanh chính của công ty là linh kiện máy tính như:
màn hình, bàn phím con chuột, máy tính xách tay, linh kiện máy tính máy
key, kết nối mạng, máy in, máy photo, …bên cạnh đó công ty còn tiến
hành hoạt động khác như: xây dựng và thiết kế các phần mềm tin học,
sửa chữa máy tính, các thiết bị tin học, lắp đặt, bảo vệ thông tin cho các
mạng máy tính, cho thuê và sửa chữa bảo hành.
6. Quy trình công nghệ
Cũng như các công ty tin học khác, Công ty TNHH thiết bị máy văn phòng
Đức Long là một công ty kinh doanh thương mại và dịch vụ tin học. Hiện nay ở
Việt Nam, chưa có công ty nào có khả năng sản xuất máy vi tính cũng như các
thiết bị phụ kiện của nó, các công ty tin học chỉ làm nhiệm vụ phân phối lại các sản
phẩm tin học của các công ty nước ngoài. Các máy vi tính trên thị trường Việt Nam
chủ yếu sản xuất từ các nước Đông Nam Á như: Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc,
Malayxia, … và một lượng lớn sản xuất từ nước Mỹ và Châu Âu. Để nâng cao uy
tín của mình trên thị trường, Công ty TNHH thiết bị máy văn phòng Đức Long chủ
trương phân phối sản phẩm của các hãng sản xuất máy tính hàng đầu thế giới đặc
biệt là các hãng của Mỹ.
1.5.1 Dịch vụ cung cấp và lắp đặt thiết bị máy tính văn phòng, tin học.
– Máy tính cá nhân và các phụ kiện của hãng HP, IBM, COMPAQ, …
– Máy mini IBM.
– Máy photo, máy in, …
– Thiết bị mạng: 3COM, CISCO SYSTEM,…
– Hệ điều hành: Netware, NT, UNIX, …
1.5.2 Dịch vụ phần mềm ứng dụng
– FPT Net: thư tín điện tử
– BALANCE (kế toán)
– BSC : giải pháp truyền thông
1.5.3 Dịch vụ bảo hành và bảo trì
– Dịch vụ bảo trì tốt nhất (nhà bảo hành IBM, COMPAQ)
– Sửa chữa nâng cấp các thiết bị tin học, máy tính văn phòng
– Nhận bảo hành tại công ty, công trình
– Nhận bảo hành định kỳ, …
1.5.4 Dịch vụ tư vấn
– Tư vấn xây dựng các đề án tin học
– Tư vấn phát triển và quản lý dự án, phần mềm
– Tư vấn môi trường và giải pháp cho các vấn đề bảo vệ môi trường
– Hợp tác với nước ngoài trong các đề án tư vấn , …
Phần III: CƠ SỞ LÍ LUẬN
1. Cơ sở lý luận chung
Để đi từ nhà đến trường chúng ta luôn định hình trước mình phải đi con phố,
nào lần lượt ra sao đến đâu thì rẽ phải đến đâu thì rẽ trái bao lâu thì đến và đến với
thời gian ngăn nhất để đến được đích cuối cùng là ngôi trường chúng ta học. Đó
chính là kế hoạch. Trong cuộc sống hàng ngày dù chỉ là một cá nhân bình thường –
đơn vị nhỏ nhất của xã hội hay đến những cấu trúc phức tạp hơn như một gia đình,
một doanh nghiệp, công ty hay một quốc gia đều làm việc theo một kế hoạch đã dự
định trước dù họ có ý thức được điều đó hay không. Đặc biệt là trong nền kinh tế
thị trường – một môi trường đầy tính cạnh tranh, để tồn tại phát triển mỗi doanh
nghiệp phải có một chiến lược nhất định và kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động
của mình để thực hiện mục tiêu trong chiến lược đã đề ra.
Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay công tác lập kế hoạch của công ty hay một
doanh nghiệp chưa thực sự được nhìn nhận hết tầm quan trọng của nó vì thế mà lập
kế hoạch trong doanh nghiệp hay công ty không tuân thủ theo những quy trình và
phương pháp tính cũng như không có sự liên kết giữa các kế hoạch chức năng và
kế hoạch với thị trường. Kế hoạch hiện nay thông thường được lập, thực hiện một
cách chủ quan mang tính ước lệ tượng trưng và thủ công theo kiểu năm sau cao
hơn năm trước, phát triển hơn năm trước…Với cách thức như vậy kế hoạch không
thể phát huy được tính hiệu quả to lớn của nó. Vậy giải pháp gì cho những yếu kém
trong kế hoạch hóa của doanh nghiệp ? Không có câu trả lời chung cho tất cả các
doanh nghiệp, vì thế để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu
công tác khái niệm, đối tượng, chức năng , nguyên tắc, nhân tố tác động đến Kế
hoạch kinh doanh của một công ty cụ thể: Công ty TNHH thiết bị máy văn phòng
Đức Long để xem xét xem họ lập kế hoạch như thế nào, thực hiện ra sao, có những
điểm mạnh, yếu kém gì và giải pháp, phương hướng gì để hoàn thiện công tác kế
hoạch của công ty này.
1.1 Khái niệm về kế hoạch kinh doanh
Kế hoạch kinh doanh không phải là một thuật ngữ lạ trong cuộc sống hàng
ngày nhưng không phải ai cũng hiểu rõ thế nào là kế hoạch kinh doanh trong doanh
nghiệp. Kế hoạch là một công cụ quản lý nhằm thực hiện các quyết định chiến lược
trên cơ sở nhận thức chủ quan của con người về các quy luật xã hội, kinh tế. Theo
đó kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp là một công cụ quản lý trong phạm vi
doanh nghiệp của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp can thiệp vào hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp mình nhằm đạt được mục tiêu đề ra trong chiến lược
phát triển của doanh nghiệp trên cơ sở nhận thức về các quy luật kinh tế, quy luật
thị trường và khả năng về các nguồn lực sẵn có. Một cách chính xác, đầy đủ thì kế
hoạch kinh doanh được định nghĩa như sau: “Kế hoạch hóa doanh nghiệp là một
quy trình ra quyết định cho phép xây dựng một hình ảnh mong muốn về trạng thái
tương lai của doanh nghiệp và quá trình tổ chức triển khai thực hiện mong muốn
đó”
1.2 Đối tượng của kế hoạch kinh doanh: chính là các hoạt động kinh
doanh. “Hoạt động kinh doanh, theo luật định, là việc thực hiện một, một số hoặc
tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoặc thực
hiện dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lời” Có thể thấy hoạt động kinh
doanh là hoạt động tạo giá trị cho hàng hóa, dịch vụ, tạo của cải vật chất cho xã hội
trên cơ sở kết hợp các nguồn lực, yếu tố đầu vào nhưng có mục tiêu cụ thể là mang
lại lợi nhuận cho chủ thể kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh chính là công cụ tác
động vào hoạt động kinh doanh khiến nó trở nên hiệu quả và đạt được mục đích
của mình.
1.3 Chức năng của kế hoạch bao gồm 3 chức năng chính:
– Chức năng ra quyết định: ra quyết định là một quá trình gồm xác định
vấn đề, xác định các phương án lựa chọn, chọn phương án thích hợp và triển khai
thực hiện. Mỗi giai đọan của quá trình này đều do kế hoạch chi phối. Những kế
hoạch khác nhau dẫn đến những vấn đề khác nhau, tiêu chí lựa chọn phương án
cũng khác nhau và cuối cùng cách thức thực hiện cũng khác nhau. Ngoài ra kế
hoạch còn quyết định việc ai là người có thẩm quyền đưa ra quyết định, thời gian
ra quyết định như thế nào … Hơn nữa việc ra quyết định trong doanh nghiệp là
tương đối độc lập với nhau giữa các bộ phận chức năng trong cơ cấu doanh nghiệp
và khó kiểm soát vì thế kế hoạch kinh doanh giúp tạo ra một khuôn khổ, giới hạn
hợp lý cho các quyết định này, điều chỉnh chúng thống nhất và không ảnh hưởng
tiêu cực lẫn nhau.
– Chức năng giao tiếp: trên thực tế nhiều doanh nghiệp hiện nay do không
có kế hoạch nên khi muốn quyết định một vấn đề nào đó cấp dưới lại phải chờ hỏi
cấp trên, cấp trên lại phải trực tiềp đến giao việc gây mất thời gian và không hiệu
quả trong hoạt động của doanh nghiệp. Trong khi đó, với một bản kế hoạch từ
trước với lịch trình rõ ràng , quy trình ưu tiên hoạt động …các bộ phận chức năng
có liên quan chỉ cần đúng kế hoạch mà thực hiện không cần thông qua cầp trên
nhưng vẫn đúng với mong muốn chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với hoạt động
toàn doanh nghiệp.
– Chức năng quyền lực: là chức năng xuất phát từ chức năng ra quyết định
của kế hoạch bởi bản kế hoạch chính là biểu hiện về mặt giấy tờ của quyết định
của nhà lãnh đạo, quyền lực của nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp vì thế nó yêu cầu
các cấp liên quan phải tuân thủ theo kế hoạch mà thực hiện không được làm trái.
Nếu một cá nhân hay cán bộ nào làm sai không đúng với kế hoạch, với quyền hạn
được quy định trong kế hoạch kinh doanh, họ tất yếu phải chịu trách nhiệm trước
hậu quả gây ra.
1.4 Nguyên tắc của kế hoạch : việc lập, thực hiện Kế hoạch kinh doanh
trong công ty TNHH thiết bị máy văn phòng Đức Long dựa trên ba nguyên tắc là
thống nhất, linh hoạt và tham gia.
Thống nhất tức là cấp trên – cấp dưới và chiề ngang giữa các cấp bộ phận
với nhau. Cấp dưới phối hợp nhịp nhành với nhau cùng hướng tới mục đích là cụ
thể hóa và hướng về mục tiêu nhiệm vụ cấp trên giao cho. Linh hoạt tức là kế
hoạch kinh doanh phải thay đổi, điều chỉnh theo biến động thường xuyên của kinh
tế thị trường và luôn luôn có kế hoạch dự phòng bởi việc dự báo biến động thị
trường là vô cùng khó khăn và luôn luôn thay đổi. Theo đó việc thực hiện Kế
hoạch kinh doanh cũng thường xuyên phải đi kèm giám sát đánh giá điều chỉnh sao
cho phù hợp, nhanh nhạy và hiệu quả nhất. Tham gia tức là công tác kế hoạch hóa
đòi hỏi phải có sự tham gia của nhiều đối tượng và các bên liên quan, điều này
khiến cho bản kế hoạch xác thực và phù hợp với điều kiện về mọi mặt của công ty
như vốn, nhân lực, năng suất, … và mang lại hiệu quả cao hơn. Qua trọng hơn cả
là kế hoạch chính là kế hoạch của chính người thực hiện do được cung cấp đầy đủ
thông tin và được lập dựa trên sự thỏa mãn nhu cầu của chính cán bộ công nhân
viên trong công ty. Kết quả là toàn bộ công nhân viên trong công ty cảm thấy họ
phải có trách nhiệm cao hơn trong việc biến bản Kế hoạch kinh doanh của công ty
trở thành hiện thực.
1.5 Hệ thồng kế hoạch trong doanh nghiệp
Có rất nhiều cách phân chia hệ thống kế hoạch trong doanh nghiệp nhưng
thông thường chúng ta thường phân loại kế hoạch theo hai tiêu chí sau:
-Theo thời gian, kế hoạch được chia thành kế hoạch dài hạn, trung hạn và
ngắn hạn. Cách chia này cũng chính là cách chia kế hoạch theo khả năng thực hiện
của chủ thể thực hiện kế hoạch.
-Theo tính chất nội dung hay cấp độ, kế hoạch được chia thành hai loại là kế
hoạch chiến lược và kế hoạch tác nghiệp. Kế hoạch chiến lược bao gồm toàn bộ
mục tiêu tổng thể phát triển doanh nghiệp. Kế hoạch tác nghiệp chuyển định hướng
chiến lược thành các chương trình áp dụng cho các bộ phận trong doanh nghiệp
nhằm thực hiện mục tiêu của kế hoạch chiến lược. Kế hoạch tác nghiệp bao gồm
các bộ phận cấu thành như: kế hoạch sản xuất, kế hoạch marketing, kế hoạch tài
chính, kế hoạch nhân sự.
2. Nhân tố tác động đến Kế hoạch kinh doanh
Kế hoạch kinh doanh sẽ được kiểm nghiệm bởi thực tế. Đó là quá trình triển
khai và thực hiện kế hoạch. Quá trình này có thể được thực hiện tốt, đạt hoặc vượt
kế hoạch đặt ra. Nhưng cũng có thể các chỉ tiêu được thực hiện thấp hơn so với kế
hoạch đặt ra. Nếu như kế hoạch đã được coi là tương đối chính xác và sát với diễn
biến thực tế thì rõ ràng trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh sẽ có nhiều
nhân tố tác động đến làm thay đổi các chỉ tiêu. Các nhân tố này có thể là trong nội
tại doanh nghiệp hoặc do môi trường kinh doanh bên ngoài (chủ quan hoặc khách
quan ).
2.1 Nhân tố chủ quan
– Tiềm lực tài chính của doanh nghiệp: đây là yếu tố tổng hợp phản ánh sức
mạnh của doanh nghiệp. Căn cứ vào khối lượng vốn ( vốn chủ sở hữu, vốn huy
động, …) mà doanh nghiệp xây dựng một kế hoạch kinh doanh phù hợp, cùng với
khả năng quản lý, phân phối đầu tư có hiệu quả nguồn vốn để thực hiện kế hoạch
kinh doanh đó.
– Tiềm năng con người của doanh nghiệp: sự hoàn hảo của cấu trúc tổ chức,
tính hiệu quả của hệ thống quản lý và công nghệ quản lý tác động trực tiếp đến
việc xây dựng một kế hoạch kinh doanh hoàn hảo. Chủ thể thực hiện Kế hoạch
kinh doanh chính là đội ngũ thực hiện công tác mua hàng, dự trữ, bán hàng. Như
vậy nó đòi hỏi phải có mối liên kế hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện giữa các
phòng ban, tổ chức, nhân viên cụ thể là phòng kế hoạch kinh doanh, phòng quản lý
dự trữ. Do mỗi phòng ban, cá nhân phụ trách cũng chịu trách nhiệm khác nhau về
công việc của mình nhưng họ phải hướng đến cái đích cuối cùng là mục tiêu của
công ty đặt ra trong Kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh sẽ không thực
hiện được nếu mối quan hệ này lỏng lẻo, ai làm việc nấy không có sự thống nhất,
đoàn kết cùng hướng tới mục tiêu của công ty. Hơn nữa, chế độ thưởng phạt tác
động không nhỏ đến quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty. Ngay từ
khi triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, nếu như công ty không đề ra chế độ
thưởng phạt nghiêm minh cũng như không có hình thức khuyến khích họ thực hiện
phần trách nhiệm của mình thì sẽ dẫn đến tình trạng các phòng ban, bộ phận, từng
nhân viên không nghiêm túc, thờ ơ với công việc. Điều này dẫn đến việc Kế hoạch
kinh doanh không thực hiện như đã đề ra.
Ngoài ra, các bộ phận thực hiện kế hoạch kinh doanh coi kế hoạch là chuẩn
nên trong quá trình thực hiện luôn lấy kế hoạch để áp đặt có khi trái với diễn biến
của môi trường kinh doanh, đây là kiểu làm việc thiếu suy nghĩ, thiếu sáng tạo dẫn
đến công việc kinh doanh không hiệu quả. Cụ thể công tác mua hàng, dự trữ và bán
hàng bị ảnh hưởng bởi các nhân tố như: Khả năng tài chính hiện thời, phương án ký
kết hợp đồng với các đối tác, phương tiện vận chuyển hàng hóa. Kế hoạch kinh
doanh của công ty ko được thực hiện nếu đội ngũ cán bộ, nhân viên kém linh hoạt
không dành được thế chủ động trong việc ký kết hợp đồng mua, bán hang hóa, khả
năng về tài chính hạn hẹp không đủ mua hàng từ nguồn cung ứng đã lựa chọn,
không đủ cho chi phí quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị, các hoạt động mở rộng thị
trường. Bên cạnh đó hệ thống phương tiện giao thông vận tải dùng trong lưu chuyển
hàng hóa ít hay lạc hậu dẫn đến nhập hàng và phân phối không hợp lý, không đúng
thời điểm cần thiết. Trình độ của nhân viên hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ trước,
trong và sau khi bán cũng tác động không nhỏ đến việc thực hiện kế hoạch đề ra, họ
phải chiếm được lòng tin của khách hàng. Nhân viên bán hàng phải có trình độ cao
trong giao tiếp, hiểu biết về mặt hàng, kĩ thuật và luôn coi “ khách hàng là thượng đế
”.
Các sản phẩm thuộc lĩnh vực kinh doanh của công ty đặc biệt là các sản
phẩm có giá trị cao, công nghệ hiện đại đòi hỏi việc bảo quản phải đảm bảo các điều
kiện quy định do vậy các nhân viên hoạt đọng trong khâu dự trữ hàng hóa phải có
trình độ chuyên môn phù hợp và phải có đức tính cẩn thận. Bên cạnh đó, công đoạn
dự trữ hàng hóa đòi hỏi chất lượng kho chứa hàng hóa phải phù hợp với tính chất
hàng hóa.
2.2 Nhân tố khách quan
Môi trường kinh doanh là mỗi một chủ thể tồn tại trong đó đều chịu sự chi
phối và ảnh hưởng mạnh mẽ. Nếu một công ty nắm chắc được môi trường kinh
doanh của mình sẽ chắc chắn hơn trong việc đảm bảo các mục tiêu đã đề ra trong
chiến lược kinh doanh. Nhưng môi trường kinh doanh luôn là biến động, việc nám
bắt là rất khó khăn và phức tạp đòi hỏi phải có sự quan sát và đánh giá thường
xuyên, liên tục.
Các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến Kế hoạch kinh doanh
của doanh nghiệp:
– Chính trị và pháp luật: để thành công trong việc xây dựng và thực hiện Kế
hoạch kinh doanh, doanh nghiệp cần phải phân tích, dự đoán về chính trị pháp luật
cùng xu hướng vận động của nó bao gồm: sự ổn định về đường lối chính trị, đường
lối ngoại giao, sự cân bằng chính sách của nhà nước, chiến lược phát triển kinh tế
của Đảng và chính phủ, sự điều tiết và khuynh hướng can thiệp của chính phủ vào
đời sống kinh tế các quyết định bảo vệ người tiêu dùng.
– Các yếu tố kinh tế: bao gồm các nhân tố tác động đến sức mua của khách
hàng và dạng tiêu dùng hàng hóa quy định phương án đưa ra kế hoạch kinh doanh
phù hợp: sự tăng trưởng kinh tế, sự thay đổi về cơ cấu sản xuất và phân phối, tiềm
năng kinh tế và sự gia tăng đầu tư. Lạm phát, thất nghiệp, chính sách tiền tệ, tín
dụng, đầu tư, phát triển ngoại thương.
– Kĩ thuật và công nghệ: cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân,
tiến bộ kỹ thuật và khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong hoạt
động kinh doanh, chiến lược phát triển khoa học công nghệ của nền kinh tế.
– Yếu tố văn hóa, xã hội: dân số và xu hướng vận động, sự di chuyển dân
cư, thay đổi thu nhâp và phân bố thu nhập của các hộ gia đình, việc làm và vấn đề
phát triển việc làm, đặc điểm tâm sinh lý. Văn hóa, phong tục tập quán, thói quen
tiêu dùng hàng hóa, thói quen mua hàng hóa.
– Môi trường tự nhiên và cơ sở hạ tầng: nguyên liệu, năng lượng, mức độ
ô nhiễm cũng như đường xá, phương tiện giao thông, kho tàng, bến bãi, cửa hàng

Ngoài ra còn có các yếu tố khách quan ở cấp độ vi mô như: người cung
ứng, khách hàng, đối thủ cạng tranh, trung gian thương mại và công chúng cũng
tác động đến việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh doanh của công ty.
Tóm lại, trong quá trình xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh doanh,
công ty luôn phải đối đầu với các nhân tố gây tác động xấu đến kết quả kinh
doanh. Điều này đòi hỏi công ty phải luôn nghiên cứu, phân tích và xác định được
các nhân tố ảnh hưởng để từ đó có thể biến nó thành những nhân tố ảnh hưởng tích
cực, hạn chế các tác động xấu của nó. Một điều căn bản của kế hoạch là định
hướng tốt nhưng việc thực hiện kế hoạch thì phải thực sự linh hoạt tùy vào từng
thời điểm kinh doanh.
• Các bước lập kế hoạch kinh doanh
Bước 1: Xác định sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức
Sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức được xác định thông qua việc trả lời câu hỏi
“chúng ta là ai?”, “Mục tiêu định hướng cho chúng ta là gì?” Những mục tiêu
chung này tạo ra những phương hướng rộng lớn cho ra quyết định và nó không
thay đổi trong nhiều năm.
Bước 2: Phân tích những đe dọa và cơ hội, những điểm mạnh và điểm yếu.
Chúng ta phải phân tích được các yếu tố của môi trường kinh doanh, đánh giá các
cơ hội và đe dọa có thể có trong tương lai. Nhờ xem xét một cách toàn diện rõ
ràng, chúng ta có thể biết được ta đang đứng ở đâu trên cơ sở điểm mạnh và điểm
yếu gì, hiểu rõ tại sao chúng ta phải quyết những điều không chắc chắn, và biết
được chúng ta hi vọng thu được những gì.
Bước 3: Xác định các tiền đề cho kế hoạch.
Bước 4: Xây dựng các phương án chiến lược.
Sau khi phân tích, đánh giá doanh nghiệp một cách toàn diện, những người tham
gia hoạch định cần vạch ra các chiến lược dự thảo để lựa chọn một chiến lược thích
hợp nhất đối với tổ chức.
Có thể có các dạng chiến lược sản xuất – kinh doanh sau:
-Chiến lược thâm nhập thị trường: Tìm kiếm cơ hội phát triển trong các thị
trường mà doanh nghiệp đang hoạt động với những hàng hóa hoặc dịch vụ hiện
có. Một doanh nghiệp có thể gia tăng thị phần bằng các biện pháp Marketing
như giảm giá, quảng cáo bán hàng có thưởng, có quà tặng Từ đó doanh
nghiệp có thể biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng hiện tại của mình.
-Chiến lược mở rộng thị trường: Tìm kiếm những thị trường mới cho sản phẩm
hiện có.
-Chiến lược phát triển sản phẩm: Phát triển những sản phẩm mới, cải tiến
những sản phẩm hiện có về tính năng, tác dụng, cải tiến bao bì, cải tiến nhãn
hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm
-Chiến lược đa dạng hóa trong kinh doanh: Doanh nghiệp có thể mở ra các lĩnh
vực sản xuất – kinh doanh mới, vừa sản xuất ra sản phẩm, vừa mở ra nhiều dịch
vụ mới để hấp dẫn khách hàng, bỏ vốn đầu tư vào nhiều lĩnh vực kinh doanh
khác nhau.
-Chiến lược tạo ra sự khác biệt so với các đối thủ: Chiến lược tạo ra sự khác
biệt về sản phẩm hoặc dịch vụ là một chiến lược có sức cạnh tranh rất lớn.Các
doanh nghiệp cần tạo ra những hàng hóa – dịch vụ mà các đối thủ không có. Ví
dụ các hiệu ăn có các món ăn đặc biệt, có cách phục vụ đặc biệt, sản phẩm có
chất lượng đặc biệt, kiểu dán đặc biệt có màu sắc riêng mà không đối thủ nào
có.
-Chiến lược dẫn đầu về giá thấp: Muốn có hàng hóa – dịch vụ giá thấp, các
doanh nghiệp phải tổ chức sản xuất với số lượng lớn, áp dụng công nghệ có
năng suất cao, sử dụng nhân công có giá thấp, đưa vào áp dụng các loại vật
liệu mới rẻ tiền, tăng cường quản lý để hạ thấp chi phí trong sản xuất – kinh
doanh.
Bước 5: Đánh giá các phương án.
Sau khi đánh giá được các phương án, tiến hành đánh giá các phương án.
Bước 6: Chọn phương án tối ưu
Phương án nào cho chúng ta cơ hội tốt nhất để đạt được mục tiêu đã đề ra với chi
phí thấp nhất hoặc lợi nhuận cao nhất là phương án sẽ được chọn.
Bước 7: Xây dựng các kế hoạch phụ trợ để thực hiện kế hoạch chính.
Một kế hoạch chính cần phải có các kế hoạch phụ trợ. Ví dụ, bên cạnh kế hoạch
sản xuất chính của công ty đã đề ra là sản xuất sản phẩm A, cần có rất nhiều các kế
hoạch phụ trợ như kế hoạch cung cấp vật tư, kế hoạch lao động tiền lượng, kế
hoạch sửa chữa thiết bị, kế hoạch cung cấp năng lượng, kế hoạch quảng cáo và
khuyến mãi
Bước 8: Lượng hóa các kế hoạch bằng việc lập kế hoạch ngân quỹ.
Sau khi quyết định đã được công bố, kế hoạch đã được xây dựng xong, bước cuối
cùng làm cho các kế hoạch có ý nghĩa đó là lượng hóa chúng bằng cách chuyến
chúng sang dạng các chỉ tiêu về tài chính (các khoản thu, chi, lợi nhuận ) và
nguồn vốn để thực hiện kế hoạch đã đề ra.
* Để có được một kế hoạch kinh doanh hiệu quả, theo tôi nên tham khảo
các bí quyết dưới đây để có được một kết quả tốt đẹp.
1. Xác định rõ ý tưởng kinh doanh của bạn và có thể nói một cách ngắn gọn, rõ
ràng về ý tưởng này. Bạn phải nắm chắc được nhiệm vụ của mình.
2. Kiểm chứng lại động cơ của bạn. Hãy đảm bảo là bạn có một đam mê đối với
việc sở hữu một doanh nghiệp và đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực mà bạn
đang có ý định đặt chân vào.
3. Sẵn sàng bỏ thời gian, kỷ luật, tiếp tục học hỏi và có sự sốt sắng trong việc xây
dựng và sở hữu doanh nghiệp.
4. Tiến hành nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, bao gồm sản phẩm, giá cả,
các chương trình khuyến mại, quảng cáo, kênh phân phối, chất lượng, dịch vụ và
đánh giá các tác động bên ngoài có thể ảnh hưởng tới doanh nghiệp của bạn.
5. Tìm kiếm sự trợ giúp từ các doanh nghiệp nhỏ khác, các nhà cung cấp, các
chuyên gia, các cơ quan nhà nước, các nhà tuyển dụng, các tổ chức thương mại và
các triển lãm thương mại. Hãy luôn cập nhật thông tin, luôn đưa ra các câu hỏi và
tìm kiếm thật nhiều thông tin càng tốt.
Giá trị lớn nhất mà bản kế hoạch kinh doanh của bạn tạo ra là nó phác ra được một
bức tranh trong đó đánh giá tất cả sự vững mạnh kinh tế của doanh nghiệp của bạn
bao gồm việc mô tả và phân tích các viễn cảnh tương lai kinh doanh của bạn.
Những điều cần tránh trong Bản Kế hoạch Kinh doanh của bạn: Đưa ra một số giới
hạn về dự đoán cho tương lai dài hạn (trên 1 năm). Tốt nhất là gắn nó với những
mục tiêu ngắn hạn và điều chỉnh bản kế hoạch khi công việc kinh doanh của bạn
diễn ra . Nhiều khi việc lập kế hoạch lâu dài trở nên vô nghĩa vì tình hình kinh
doanh của bạn trên thực tế có thể thay đổi rất nhiều so với ý tưởng ban đầu của
bạn.
Trong thực tế, để bù lại việc quá lạc quan, hãy trở nên cực kỳ bảo thủ khi khi dự
đoán về nhu cầu vốn, thời gian, doanh thu và lợi nhuận. Chỉ có vài bản kế hoạch là
dự đoán chính xác lượng tiền và thời gian cần thiết thôi.
Đừng quên giải thích rõ ràng về các chiến lược của bạn trong tình huống kinh
doanh không thuận lợi.
Không nên phụ thuộc hoàn toàn vào tính độc đáo của loại hình kinh doanh của bạn
hoặc thậm chí đó là một sáng chế đã được cấp bằng. Sự thành công thường đến với
những người bắt đầu kinh doanh với những lợi ích kinh tế to lớn và không nhất
thiết phải là những sáng kiến vĩ đại .
Mô hình Bản Kế hoạch Kinh doanh: Một sự đánh giá có hệ thống về tất cả các yếu
tố có tầm quan trọng đối với mục tiêu và mục đích kinh doanh của bạn
Dưới đây là một số chủ đề mà bạn có thể chỉnh sửa trong bản kế hoạch của bạn:
Tuyên bố về mục đích: Đây là một bản phác họa chính xác những mục tiêu và mục
đích kinh doanh của bạn.
Con người: Thành tố quan trọng nhất cho sự thành công của bạn chính là bản thân
bạn. Tập trung vào việc làm thế nào để những kinh nghiệm trước đây của bạn có
thể áp dụng vào công việc kinh doanh mới. Chuẩn bị một bản lý lịch tóm tắt của
bạn và của những người cùng với bạn thành lập doanh nghiệp mới. Hãy đưa ra các
thông tin thành thật, tránh thổi phồng. Trong bản kế hoạch kinh doanh của bạn,
phần này sẽ được các bên cho vay, chủ đầu tư và các nhà cung cấp nghiên cứu kỹ
lưỡng. Mẫu chuẩn bị lý lịch tóm tắt thường có sẵn trong thư viện của bạn, và trên
Internet dưới tiêu đề “resumes” hoặc CV.
Tuy nhiên bạn không thể là một người khác được. Nếu như bạn không có khả năng
thực hiện một chức năng quan trọng nào, hãy nêu trong bản kế hoạch kinh doanh
của bạn. Ví dụ, nếu bạn không có khả năng đào tạo cho nhân viên, hãy cho biết bạn
sẽ giải quyết thiếu sót này như thế nào. Bạn có thể đưa một đối tác của mình vào
trong bản kế hoạch hoặc lên kế hoạch thuê người vào nhằm cung cấp những kỹ
năng mà bạn không có. Cung cấp tiểu sử của toàn bộ đội ngũ quản lý tương lai của
doanh nghiệp.
Sơ lược về họat động kinh doanh của bạn: Xác định và mô tả hoạt động kinh doanh
mà bạn dự định tiến hành và kế hoạch chính xác bạn định thực hiện công việc như
thế nào. Hãy tập trung vào thị trường chuyên biệt mà bạn dự định hoạt động.
Đánh giá về kinh tế: Đưa một đánh giá hoàn chỉnh về môi trường kinh doanh mà
bạn dự định tham gia. Giải thích về việc doanh nghiệp mới của bạn phù hợp như
thế nào với cơ quan quản lý nhà nước và nhân khẩu mà bạn sẽ phải làm việc.
Đánh giá dòng lưu chuyển tiền mặt: Đưa ra báo cáo dòng lưu chuyển tiền mặt
trong 1 năm bao gồm cả các yêu cầu về vốn của bạn. Đưa ra đánh giá của bạn về
những gì có thể có vấn đề và cách bạn giải quyết nó như thế nào.
Đưa ra kế hoạch marketing và kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh.
Nhắc đến các trang web hữu ích của chính phủ như Hỗ trợ và phát triển Doanh
nghiệp Nhỏ.
* Sáu bước để có một Bản Kế hoạch Kinh doanh Hoàn hảo
1. Viết ra ý tưởng kinh doanh cơ bản của mình. .
2. Thu thập tất cả các số liệu bạn có thể có về tính khả thi và chi tiết của ý tưởng
kinh doanh của bạn.
3. Tập trung và sàng lọc ý tưởng của mình trên cơ sở các s
ố liệu đã tổng hợp.
4. Phác họa các chi tiết về mô hình kinh doanh của bạn. Sử dụng phương pháp tiếp
cận với các câu hỏi “cái gì, ở đâu, tại sao và như thế nào” có thể giúp ích tốt cho
bạn trong việc này.
5. Làm cho bản kế hoạch của bạn thật hấp dẫn để nó không những cung cấp cho
bạn một cái nhìn sâu sắc mà có thể trở thành một công cụ tốt trong khi làm việc với
các mối quan hệ có tầm quan trọng đối với bạn.
6. Kiểm tra xem bản kế hoạch của bạn có bao gồm các yếu tố cần thiết giúp kinh
doanh thành công mà tôi đưa ra sau đây hay không.
Có một ý tưởng kinh doanh tốt. Một sai lầm phổ biến nhất mà các nhà doanh
nghiệp thường mắc phải là không chọn đúng ngành kinh doanh để bắt đầu. Cách
tốt nhất để biết về tương lai của loại hình kinh doanh mà bạn chọn là làm việc cho
ai đó trong lĩnh vực này trước khi bạn bắt đầu việc kinh doanh của riêng mình. Có
thể sẽ có một khoảng cách lớn giữa ý tưởng kinh doanh doanh của bạn và thực tế.
Am hiểu về thị trường của mình
Ở trong một ngành kinh doanh ổn định, phát triển và lành mạnh.
Có năng lực quản lý.
Khả năng kiểm soát về tài chính.
Một sự tập trung kiên định vào việc kinh doanh.

PHẦN IV: Thực trạng về công tác xây dựng và thực
hiện Kế hoạch kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị
máy văn phòng Đức Long
1 Tiềm lực của công ty
1.1 Tiềm lực tài chính
– Vốn kinh doanh: 300.000.000VNĐ
1.2 Tiềm năng con người
Công ty TNHH thiết bị máy văn phòng Đức Long có lực lượng lao động tuy
không nhiều nhưng yêu nghề, trình độ tay nghề cao, sáng tạo trong công việc, đa
số là hợp đồng dài hạn, và tùy theo thời điểm hay nhu cầu ở từng dự án cụ thể mà
mỗi đơn vị trong công ty tuyển dụng, kí hợp đồng theo hình thức đào tạo, thử việc
hay dài hạn.
Trong quá trình hoạt động, công ty luôn chú ý đến đào tạo và phát triển con
người.
Công ty liên tục đầu tư cho công nghệ và chuyên môn, do vậy trình độ của
các thành viên trong công ty giữ được ở mức khá cao. Cùng với việc nâng cao trình
độ cho người lao động, lãnh đạo công ty còn có các chính sách hỗ trợ cho người
lao động gặp khó khăn, chế độ thưởng phạt phân minh từ đó kích thích người lao
động hăng say với công việc có ý thức trung thành và luôn hướng về công ty.
1.3 Tiềm lực vô hình
Trong lĩnh vực kinh doanh của mình, Công ty TNHH thiết bị máy văn
phòng Đức Long có một uy tín lớn nhờ vào một đôi ngũ cán bộ kỹ thuật lành nghề,
máy móc công nghệ tiên tiến và đặc biệt là chất lượng các dự án công ty thực hiện
luôn nhận được những đánh giá tốt từ phía đối tác. Công ty luôn có xu hướng mở
rộng thị trường ra các huyện lân cận để đạt được mục tiêu của mình. Công ty cũng
đã trúng thầu nhiều dự án lớn khó khăn, phức tạp và đều kết thúc thành công. Một
ưu thế mà bao cong ty khác trong thành phố mong muốn mà không có đó là Công
ty TNHH thiết bị máy văn phòng Đức Long được sự ưu đãi mạnh mẽ từ cơ quan
huyện, lĩnh vực hoạt động của công ty phù hợp với chủ trương chính sách hỗ trợ,
đầu tư phát triển cho công nghệ đặc biệt là lĩnh vực tin học để Việt Nam không bỏ
xa tốc độ phát triển như vũ bão của khoa học, công nghệ thế giới.
2. Môi trường kinh doanh
2.1 Môi trường chính trị pháp luật
Công ty Công ty TNHH thiết bị máy văn phòng Đức Long hoạt động trong
môi trường chính trị ổn định vững vàng. Những chính sách, chế độ của Nhà nước
đối với hoạt động sản xuất kinh doanh ( SXKD ) ngày càng được hoàn thiện, tạo
điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển.
Do đang ở trong điều kiện nền kinh tế mở, bên cạnh những điều kiện thuận
lợi công ty cũng gặp nhiều khó khăn, hệ thống pháp luật của nhà nước chưa rõ
ràng, một số chính sách chỉ là biện pháp giải quyết tạm thời không ổn định do đó
làm cho việc lập kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.
2.2 Môi trường công nghệ
Nền kinh tế nước ta từ khi tiến hành chính sách mở cửa đã đạt được nhiều thành
tựu, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng hàng năm. Do vậy, nhu cầu cải thiện nâng cấp
cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin quốc gia ngày càng được Đảng, chính phủ
chú trọng đầu tư, đây là điểm thuận lợi cho hoạt động của công ty. Lãi suất cho vay
của các ngân hàng nhà nước giảm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay
vốn để kinh doanh.
2.3 Môi trường địa lí sinh thái
Do khí hậu thời tiết biến đổi thất thường, đã ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi
công của công ty.
2.4 Môi trường cạnh tranh
Cùng hoạt động trong lĩnh vực tin học, kinh doanh thiết bị tin học và thiết bị
máy văn phòng với công ty còn rất nhiều các công ty khác có tiềm lực mạnh, ngoài
ra còn có các công ty cổ phần và tư nhân khác tham gia vào lĩnh vực này, điều này
đòi hỏi công ty phải cố gắng hơn nhiều trong lĩnh vực chiếm lĩnh thị trường.
2.5 Môi trường nội bộ của công ty
Công ty có một môi trường, một không khí hoạt động kinh doanh hiệu quả,
vui vẻ nhưng vẫn nghiêm túc. Từ cấp lãnh đạo cac nhất đến từng cá nhân cán bộ
công nhân viên tạo thành một khối thống nhất, liên kết chặt chẽ. Mọi người trong
công ty đều có tiếng nói riêng của mình khiến họ rất tự tin phát huy năng lực sáng
tạo của mình, nhiệt tình hết mình vì công ty. Đây có thể nói là một môi trường rất
lành mạnh để Công ty TNHH thiết bị máy văn phòng Đức Long phát triển mạnh
mẽ, toàn diện.
3. Trình tự tổ chức công tác lập kế hoạch kinh doanh máy tính
và các thiết bị văn phòng của Công ty TNHH thiết bị máy văn
phòng Đức Long.
Công ty TNHH thiết bị máy văn phòng Đức Long chuyên kinh doanh các
mặt hàng máy tính và các thiết bị văn phòng và các linh kiện thiết bị liên quan do
vậy mục đích đặt ra là: đẩy mạnh công cuộc tin học hóa trong cả nước, phổ cập tin
học cho các tầng lớp dân chúng, ưu tiên đặc biệt cho ngành giáo dục, tham gia phát
triển các ứng dụng tin học phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước và phục vụ nhu cầu sử dụng tin học trong nhân dân.
Người chịu trách nhiệm trước giám đốc và giúp giám đốc điều hành bộ máy
kinh doanh là anh Trần Đức Long, việc lập kế hoạch kinh doanh diễn ra theo trình
tự sau:
Bước 1: Thu thập thông tin
Các nhân viên sản phẩm nghiên cứu thị trường sản phẩm mình đảm nhiệm,
thị trường mua của Công ty TNHH thiết bị máy văn phòng Đức Long liên quan
chặt chẽ đến thị trường tin học thế giới, nguồn hàng chính của công ty là nhập từ
các công ty trên Hà Nội. Qua đó ta thu thập phân tích và xử lý số liệu bên trong nội
bộ công ty và bên ngoài thị trường.
Trong nội bộ doanh nghiệp, thu thập các thông tin từ các bản báo cáo, bản kê
khai sản phẩm trong các kỳ trước. Từ bên ngoài thị trường, thu thập các thông tin
về các nhà cung cấp, nhu cầu của thị trường về dòng sản phẩm này, khả năng tiêu
thụ sản phẩm, các đối thủ cạnh tranh, tâm lý thị hiếu người tiêu dùng hay cả những
vấn đề về môi trường kinh tế, chính trị, văn hóa có liên quan đến hoạt động kinh
doanh sản phẩm này, trong đó đặc biệt quan trọng là môi trường kinh doanh của
những nhà cung ứng đầu vào cho Công ty TNHH thiết bị máy văn phòng Đức
Long. Để có được các thông tin trên, các nhân viên sản phẩm có thể thu thập sách
báo, tạp chí chuyên ngành tin học, qua các phương tiện thông tin đại chúng, trao
đổi với những nhà cung ứng, nhà phân phối, khách hàng,… Họ có thể khuyến
khích những người phân phối bán lẻ và những “ đồng minh ” khác thông báo cho
mình những thông tin quan trọng. Ngoài ra, có thể mua thông tin từ các nhà cung
cấp thông tin, cũng có thể xây dựng đội ngũ chuyên trách về thu thập thông tin và
phổ biến thông tin hàng ngày. Các thông tin thu thập được phải tạo điều kiện dễ
dàng cho việc đưa ra quyết định cơ bản.
Bước 2: Xây dựng mục tiêu
Căn cứ các thông tin đã phân tích và xử lý ở bước 1, các nhân viên sản phẩm
phải xác định mục tiêu cần thực hiện trong kỳ kế hoạch. Các mục tiêu này phải
phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của công ty cũng như khả năng thực tế của
công ty. Các mục tiêu có thể là: duy trì và mở rộng thị trường truyền thống của các
sản phẩm máy tính và máy tính cá nhân, xâm nhập thị trường mới, tăng số lượng
Nhờ tải bản gốc

• Quá trình hình thànhCông ty TNHH Thiết bị máy văn phòng Đức Long được thành lập vào ngày16 tháng 3 năm 2010 theo Quyết định thành lập số 0800813300 của Sở Kế hoạchĐầu tư tỉnh Hải Dương hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị máy tính vàcác thiết bị tin học văn phòng.“Được phục vụ khách hàng là niềm vinh dự lớn của chúng tôi!”Đó là phương châm và cách làm việc của Công ty TNHH Thiết bị máy tínhvà các thiết bị tin học văn phòng Đức Long. Chúng tôi luôn đặt quyền lợi củakhách hàng lên hàng đầu và xây dựng mối quan hệ gắn bó lâu dài với khách hàng.Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị vănphòng và những thành tựu có được cho đến nay, dựa trên sự tín nhiệm của kháchhàng công ty cam kết luôn mang đến cho Quý khách những sản phẩm tốt nhất vàdịch vụ hoàn hảo nhất, ngoài ra công ty còn cung cấp những vật tư phụ kiện dùngcho máy photocopy như: Trống, mực, từ, lô sấy, lô ép chất lượng cao với giá cảưu đãi.Đặc biệt công ty quan tâm đến đội ngũ kỹ thuật với trình độ chuyên môncao, được huấn luyện thực tế trên máy móc, luôn sẵn sàng phục vụ nhanh chóng vàkịp thời, đảm bảo chắc chắn mang lại sự hài lòng và yên tâm tuyệt đối đến mọikhách hàng .Mua sản phẩm của công ty, Quý khách sẽ được cung cấp dịch vụ bảo hànhbảo trì miễn phí theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất. Hơn thế nữa, Quý khách sẽđược HỖ TRỢ KỸ THUẬT VĨNH VIỄN VÀ NHANH CHÓNG trong suốt thờigian sử dụng sản phẩm.Hiện nay công ty phát triển dịch vụ cho thuê máy Photocopy và các máymóc văn phòng theo thời gian ngắn hạn và dài hạn phục vụ cho công tác giảng dạy,hội thảo và cho các dự án. Với dịch vụ này Quý khách sẽ không phải đầu tư mộtkhoản kinh phí lớn cho việc mua máy photocopy, nhưng vẫn được sử dụng nhữngloại máy photocopy với chất lượng hoàn hảo. Khi thuê máy khách hàng được đảmbảo máy luôn trong tình trạng hoạt động tốt, Quý khách được sử dụng miễn phídịch vụ bảo trì, sửa chữa và thay thế vật tư.Tuy rằng trong thời gian đầu mới thành lập công ty cũng gặp không ít khókhăn. Hạn chế về vốn và thiết bị, khách hàng ít nhưng công ty nhận thức được vaitrò to lớn và tầm quan trọng của mình về ngành nghề cung cấp : máy tính, thiết bịvăn phòng sửa chữa nâng cấp bảo trì cung cấp linh kiện vi tính: Máy Ricoh,RICOH AFICIO 2075, Ricoh MP3391, RICOH AFICIO 551, Ricoh MP 5500 /6500 / 75 , nâng cấp phần mềm , cấu hình tiêu chuẩn cao và cho đến nay công tyđã nhanh chóng chiếm được sự tin cậy của mình đối với khách hàng, ưu thế cũngdần được cải thiện một cách rõ rệt không những xung quanh thành phố mà còn ởcác huyện lân cận. Qua những điều trên không thể không nhắc đến sự lãnh đạo củaban lãnh đạo giám Đốc đã không ngừng học hỏi tìm tòi ra các hướng phát triểnmới mở rộng thêm thị trường giúp cho công ty phát triển hơn. Đưa công ty ngàycàng vững mạnh để phát triển theo sự vững mạnh của đất nước. Mạnh dạn sắp xếpcơ cấu tổ chức sản xuất đề ra chiến lược phát triển của thị trường. Nâng cao bảo trìmáy moc thiết bị, nâng cao ưu thế trên thị trường.Và qua đó công ty thiết bị máy văn phòng Đức Long đã ra đời trong 1 thế kỉmới, một thế kỷ với biết bao nền khoa học tiên tiến. Công ty luôn cập nhập tốt nhấtmáy móc thiết bị chuyển giao công nghệ một cách kịp thời luôn đem đến những gìtốt nhất cho khách hàng. Luôn đặt khách hàng lên hàng đầu, lợi ích của khách hàngcũng chính là lợi ích của công ty.Tuy mới thành lập nhưng các thành viên trong công ty là những người đã cónhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động. Là những người giàu nhiệt huyết nêntrong thời gian mới thành lập công ty đã bắt mối được rất nhiều bạn hàng thânquen. Đến nay công ty đã chiếm được ưu thế về độ tin cậy đối với khách hàng.Đem đến cho khách hàng những thứ tốt nhất về công nghệ và dịch vụ. Công ty cònthu hút những bạn hàng mới mở rộng thị trường, mở rộng quan hệ với các cơ quan,xí nghiệp trên cả nước.Qua 3 năm xây dựng và phát triển công ty ngày càng tạo cho mình bộ mặtmới uy tín trong khách hàng củng cố niềm tin cho bạn hàng. Với đội ngũ nhân viênngày càng hoàn chỉnh về tay nghề , giàu kinh nghiệm trong lao động cũng nhưtrong quản lý công ty đã ngày càng phát triển và tiến tới, khẳng định vị thế củamình trên thương trường.Công ty thiết bị máy văn phòng Đức Long là một đơn vị hoạch toán kinh tếđộc lập, có con dấu riêng, mở tài khoản trong ngân hàng Vietcombank, có rất nhiềutrang web riêng càng ngày càng có thêm nhiều thành viên và chịu trách nhiệmtrước pháp luật.Tên công ty: Công ty TNHH thiết bị máy văn phòng Đức LongSơ lược về công ty: Kinh doanh máy tính, máy photocopy, may inĐịa chỉ : 859 Lê Thanh Nghị – P.Hải Tân – TP Hải DươngWebsite : www.duclongpc.vnMST : 0800813300Trụ sở : số 699 Lê Thanh nghị – P Hải Tân – TP Hải DươngCửa hàng : Ki ốt số 3 Tuệ Tĩnh – P Nguyễn Trãi – TP Hải DươngĐT/FAX : 0320.3830411.Số TK : 0341005775589 mở tại ngân hàng Vietcombank Hải Dương.2. Nhiệm vụ và chức năng của công tyLà doanh nghiệp kinh doanh hoạch toán kinh tế độc lập, tự chủ trong mọihoạt động kinh doanh của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quá trìnhhoạt động kinh doanh nên Công ty tự xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sảnxuất kinh doanh theo luật hiện hành của nhà nước và hướng dẫn của Bộ để thựchiện mục đích và nội quy.Nắm vững khả năng sản xuất và nghiên cứu thị trường trong nước và nướcngoài để xây dựng và tổ chức thực hiện phương án sản xuất kinh doanh có hiệuquả, tổ chức lưu lượng hàng hóa phong phú về số lượng, đa dạng về chủng loại,chất lượng cao để phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.Công ty quản lý và sử dụng vốn kinh doanh đúng chế độ, chính sách, đạthiệu quả kinh tế, tự tạo nguồn vốn và bảo toàn vốn, đảm bảo tự trang trải về tàichính.Chấp hành đầy đủ chính sách, chế độ pháp luật của nhà nước về các quyđịnh của Bộ.Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng mua bán, các hợp đồng liêndoanh, hợp tác đầu tư sản xuất với các tổ chức kinh tế quốc doanh và các thànhphần kinh tế khác.Quản lý đội ngũ công nhân viên chức của công ty thực hiện chính sách của nhànước đối với người lao động, chỉ đạo và quản lý các đơn vị kinh doanh thành viênthực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước và Bộ công nghiệp.Cơ cấu tổ chức bộ máy được xây dựng theo mô hình cơ bản trực tuyến chức năngphần nào thích ứng được với tình hình biến đổi của thị trường, đáp ứng được nhucầu của kinh tế thị trường, của xã hội trong giai đoạn hiện nay. Đứng đầu công tylà giám Đốc Đức Long. Giám Đốc công ty là người chịu trách nhiệm toàn diệntrước toàn công ty. Trợ giúp cho giám Đốc là phó giám đốc và kế toán trưởng+ Phó giám đốc: Được ủy quyền của giám Đốc trực tiếp phụ trách khâu sảnxuất kinh doanh và kĩ thuật phần mềm tin học.+ Kế toán trưởng: Được ủy quyền của giám Đốc trực tiếp chịu trách nhiệmvề công tác tài chính kế toán, phân tích hoạt động kinh doanh của công ty để cungcấp thông tin cho giám Đốc chỉ đạo hoạt động quản lý kinh doanh.Xây dựng kế hoạch tài chính, giá cả cho yêu cầu sản xuất, xây dựng cơ bảncác nghiệp vụ hành chính. Tổ chức quản lý và sử dụng các nguồn vốn sao cho hợplý và có hiệu quả, quản lý TSCĐ và lao động. Tổ chức thực hiện và ghi chép banđầu, mở sổ sách hoạch toán và thống kê tổng hợp. Thu thập, tập hợp số lượng vàtổng hợp số liệu trong quá trình tổ chức kinh doanh của Công ty. Theo dõi việc kýthực hiện các hợp đồng kinh tế. Lập báo cáo tài chính hàng năm.3. Cơ cấu bộ máy quản trịQuản lý luôn là khâu quan trọng để duy trì hoạt động của bất cứ doanhnghiệp nào bởi nó đảm bảo giám sát chặt chẽ tình hình sản xuất và kinh doanh củadoanh nghiệp.Công ty có bộ máy quản lý đủ mạnh để duy trì và phát triển công ty. Hiệnnay, cơ cấu tổ chức bộ máy được sắp xếp như sau:Công ty có bộ máy quản lý đủ mạnh để duy trì và phát triển công ty. Hiện nay, cơcấu tổ chức bộ máy được sắp xếp như sau:P.KẾ TOÁNBÁN BUÔNBÁN LẺTHỦ QUỸTHỦ KHOTỔNG GIÁM ĐỐCGĐ.P.TỔ CHỨCGĐ.P.KINH DOANHP.KINH DOANHCơ cấu tổ chức bộ máy được xây dựng theo mô hình cơ bản trực tuyến chứcnăng phần nào thích ứng được với tình hình biến đổi của thị trường, đáp ứng đượcnhu cầu của kinh tế thị trường, của xã hội trong giai đoạn hiện nay. Đứng đầu côngty là giám Đốc Đức Long. Giám Đốc công ty là người chịu trách nhiệm toàn diệntrước toàn công ty. Trợ giúp cho giám Đốc là phó giám đốc và kế toán trưởng+ Phó giám đốc: Được ủy quyền của giám Đốc trực tiếp phụ trách khâu sảnxuất kinh doanh và kĩ thuật phần mềm tin học.+ Kế toán trưởng: Được ủy quyền của giám Đốc trực tiếp chịu trách nhiệmvề công tác tài chính kế toán, phân tích hoạt động kinh doanh của công ty để cungcấp thông tin cho giám Đốc chỉ đạo hoạt động quản lý kinh doanh.Xây dựng kế hoạch tài chính, giá cả cho yêu cầu sản xuất, xây dựng cơ bản cácnghiệp vụ hành chính. Tổ chức quản lý và sử dụng các nguồn vốn sao cho hợp lývà có hiệu quả, quản lý TSCĐ và lao động. Tổ chức thực hiện và ghi chép ban đầu,mở sổ sách hoạch toán và thống kê tổng hợp. Thu thập, tập hợp số lượng và tổnghợp số liệu trong quá trình tổ chức kinh doanh của Công ty. Theo dõi việc ký thựchiện các hợp đồng kinh tế. Lập báo cáo tài chính hàng năm.4. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.Cơ cấu tổ chức bộ máy trong những năm gần đây đã dần hoàn thiện và phùhợp hơn. Các công nhân viên ngày càng phát huy tốt được chức năng, nhiệm vụ, ýthức và thi hành kỉ luật và trách nhiệm luôn luôn được đánh giá tốt. Công ty đãphát huy được sự liên kết giữa các cá nhân lao động, giữa cấp dưới và cấp trên quađó tạo hiệu quả kinh doanh cho công ty.Một số chỉ tiêu đạt được của công ty:Những kết quả đạt được của công ty trong 3 năm (2011 – 2013)Các chỉ tiêu Đơn vị tính Năm Chênh lệch2011/2012Chênh lệch2012/20132011 2012 20131,TổngDoanh thuTriệu đồng 42748 37898 39000 12,97% -2,8%2,Lợi nhuậntrước thuếTriệu đồng 1060 942 890 12,71% 5,84%3,Tổng sốthuế nộpTriệu đồng 974 928 900 4,95% 3,11%4,Lợi nhuậndòngTriệu đồng 86 14 10 514,28% 40%5,Tổng quỹlươngTriệu đồng 592 648 500 109,45% 70,4%6,Tổng sốlao độngNgười 7 8 10 100,4% 101%7,Năng suấtLĐBQTrđ/người 436204 382808 426000 13,94% -10,13%8,Nguồn vốnKDTriệu đồng 3514 3615 3400 102,87% 106,32%Qua kết quả của bảng trên ta thây:_Tổng doanh thu năm 2012 tăng 12,97% so với năm 2011,năm 2013 giảm2,8% so với năm 2012_ Lợi nhuận trước thuế năm 2012 tăng 12,71%so với năm 2011,năm 2013 tăng5,84%so với năm 2012__ Tổng số thuế nộp năm 2012 tăng 4,95%so với năm 2011,năm 2013 tăng3,11%so với năm 2012__ Lợi nhuận dòng năm 2012 tăng 514,28%so với năm 2011,năm 2013 tăng40%so với năm 2012__ Tổng quỹ lương năm 2012 tăng 109,45%so với năm 2011,năm 2013 tăng70,4%so với năm 2012__ Tổng số lao động năm 2012 tăng 100,4%so với năm 2011,năm 2013 tăng101%so với năm 2012__ Năng suất LĐBQ năm 2012 tăng 13,94%so với năm 2011,năm 2013giảm10,13%so với năm 20125. Cơ cấu sản xuất và quy trình sản xuấtCông ty TNHH thiết bị máy văn phòng Đức Long đã duy trì quan hệ tốt vớitất cả nhà cung ứng hàng hóa vật tư cho mình nên đã tạo cơ sở vững chắc về nguồnhàng cung ứng cho khách hàng của công ty. Như các mặt hàng nguyên liệu, vật tư,máy móc, linh kiện máy tính, máy photo phục vụ cho khách hàng, công ty nhập từcác nhà cung ứng trong nước và các nước trong khu vực như các nước Đông NamÁ, Bắc Á, Bắc Âu và Mỹ, …Các nhà cung ứng luôn đáp ứng đủ và kịp thời sốlượng và chất lượng hàng hóa.Những nhóm ngành hàng kinh doanh chủ yếu của công ty là :• Xuất, nhập khẩu các sản phẩm điện tử công nghiệp và điện tử tiêu dùng.• Xuất, nhập khẩu các sản phẩm tin học, máy photo, máy in, …• Nhiều hoạt động kinh doanh chính của công ty là linh kiện máy tính như:màn hình, bàn phím con chuột, máy tính xách tay, linh kiện máy tính máykey, kết nối mạng, máy in, máy photo, …bên cạnh đó công ty còn tiếnhành hoạt động khác như: xây dựng và thiết kế các phần mềm tin học,sửa chữa máy tính, các thiết bị tin học, lắp đặt, bảo vệ thông tin cho cácmạng máy tính, cho thuê và sửa chữa bảo hành.6. Quy trình công nghệCũng như các công ty tin học khác, Công ty TNHH thiết bị máy văn phòngĐức Long là một công ty kinh doanh thương mại và dịch vụ tin học. Hiện nay ởViệt Nam, chưa có công ty nào có khả năng sản xuất máy vi tính cũng như cácthiết bị phụ kiện của nó, các công ty tin học chỉ làm nhiệm vụ phân phối lại các sảnphẩm tin học của các công ty nước ngoài. Các máy vi tính trên thị trường Việt Namchủ yếu sản xuất từ các nước Đông Nam Á như: Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc,Malayxia, … và một lượng lớn sản xuất từ nước Mỹ và Châu Âu. Để nâng cao uytín của mình trên thị trường, Công ty TNHH thiết bị máy văn phòng Đức Long chủtrương phân phối sản phẩm của các hãng sản xuất máy tính hàng đầu thế giới đặcbiệt là các hãng của Mỹ.1.5.1 Dịch vụ cung cấp và lắp đặt thiết bị máy tính văn phòng, tin học.- Máy tính cá nhân và các phụ kiện của hãng HP, IBM, COMPAQ, …- Máy mini IBM.- Máy photo, máy in, …- Thiết bị mạng: 3COM, CISCO SYSTEM,…- Hệ điều hành: Netware, NT, UNIX, …1.5.2 Dịch vụ phần mềm ứng dụng- FPT Net: thư tín điện tử- BALANCE (kế toán)- BSC : giải pháp truyền thông1.5.3 Dịch vụ bảo hành và bảo trì- Dịch vụ bảo trì tốt nhất (nhà bảo hành IBM, COMPAQ)- Sửa chữa nâng cấp các thiết bị tin học, máy tính văn phòng- Nhận bảo hành tại công ty, công trình- Nhận bảo hành định kỳ, …1.5.4 Dịch vụ tư vấn- Tư vấn xây dựng các đề án tin học- Tư vấn phát triển và quản lý dự án, phần mềm- Tư vấn môi trường và giải pháp cho các vấn đề bảo vệ môi trường- Hợp tác với nước ngoài trong các đề án tư vấn , …Phần III: CƠ SỞ LÍ LUẬN1. Cơ sở lý luận chungĐể đi từ nhà đến trường chúng ta luôn định hình trước mình phải đi con phố,nào lần lượt ra sao đến đâu thì rẽ phải đến đâu thì rẽ trái bao lâu thì đến và đến vớithời gian ngăn nhất để đến được đích cuối cùng là ngôi trường chúng ta học. Đóchính là kế hoạch. Trong cuộc sống hàng ngày dù chỉ là một cá nhân bình thường -đơn vị nhỏ nhất của xã hội hay đến những cấu trúc phức tạp hơn như một gia đình,một doanh nghiệp, công ty hay một quốc gia đều làm việc theo một kế hoạch đã dựđịnh trước dù họ có ý thức được điều đó hay không. Đặc biệt là trong nền kinh tếthị trường – một môi trường đầy tính cạnh tranh, để tồn tại phát triển mỗi doanhnghiệp phải có một chiến lược nhất định và kế hoạch cụ thể cho từng hoạt độngcủa mình để thực hiện mục tiêu trong chiến lược đã đề ra.Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay công tác lập kế hoạch của công ty hay mộtdoanh nghiệp chưa thực sự được nhìn nhận hết tầm quan trọng của nó vì thế mà lậpkế hoạch trong doanh nghiệp hay công ty không tuân thủ theo những quy trình vàphương pháp tính cũng như không có sự liên kết giữa các kế hoạch chức năng vàkế hoạch với thị trường. Kế hoạch hiện nay thông thường được lập, thực hiện mộtcách chủ quan mang tính ước lệ tượng trưng và thủ công theo kiểu năm sau caohơn năm trước, phát triển hơn năm trước…Với cách thức như vậy kế hoạch khôngthể phát huy được tính hiệu quả to lớn của nó. Vậy giải pháp gì cho những yếu kémtrong kế hoạch hóa của doanh nghiệp ? Không có câu trả lời chung cho tất cả cácdoanh nghiệp, vì thế để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểucông tác khái niệm, đối tượng, chức năng , nguyên tắc, nhân tố tác động đến Kếhoạch kinh doanh của một công ty cụ thể: Công ty TNHH thiết bị máy văn phòngĐức Long để xem xét xem họ lập kế hoạch như thế nào, thực hiện ra sao, có nhữngđiểm mạnh, yếu kém gì và giải pháp, phương hướng gì để hoàn thiện công tác kếhoạch của công ty này.1.1 Khái niệm về kế hoạch kinh doanhKế hoạch kinh doanh không phải là một thuật ngữ lạ trong cuộc sống hàngngày nhưng không phải ai cũng hiểu rõ thế nào là kế hoạch kinh doanh trong doanhnghiệp. Kế hoạch là một công cụ quản lý nhằm thực hiện các quyết định chiến lượctrên cơ sở nhận thức chủ quan của con người về các quy luật xã hội, kinh tế. Theođó kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp là một công cụ quản lý trong phạm vidoanh nghiệp của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp can thiệp vào hoạt động sản xuấtkinh doanh của doanh nghiệp mình nhằm đạt được mục tiêu đề ra trong chiến lượcphát triển của doanh nghiệp trên cơ sở nhận thức về các quy luật kinh tế, quy luậtthị trường và khả năng về các nguồn lực sẵn có. Một cách chính xác, đầy đủ thì kếhoạch kinh doanh được định nghĩa như sau: “Kế hoạch hóa doanh nghiệp là mộtquy trình ra quyết định cho phép xây dựng một hình ảnh mong muốn về trạng tháitương lai của doanh nghiệp và quá trình tổ chức triển khai thực hiện mong muốnđó”1.2 Đối tượng của kế hoạch kinh doanh: chính là các hoạt động kinhdoanh. “Hoạt động kinh doanh, theo luật định, là việc thực hiện một, một số hoặctất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoặc thựchiện dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lời” Có thể thấy hoạt động kinhdoanh là hoạt động tạo giá trị cho hàng hóa, dịch vụ, tạo của cải vật chất cho xã hộitrên cơ sở kết hợp các nguồn lực, yếu tố đầu vào nhưng có mục tiêu cụ thể là manglại lợi nhuận cho chủ thể kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh chính là công cụ tácđộng vào hoạt động kinh doanh khiến nó trở nên hiệu quả và đạt được mục đíchcủa mình.1.3 Chức năng của kế hoạch bao gồm 3 chức năng chính:- Chức năng ra quyết định: ra quyết định là một quá trình gồm xác địnhvấn đề, xác định các phương án lựa chọn, chọn phương án thích hợp và triển khaithực hiện. Mỗi giai đọan của quá trình này đều do kế hoạch chi phối. Những kếhoạch khác nhau dẫn đến những vấn đề khác nhau, tiêu chí lựa chọn phương áncũng khác nhau và cuối cùng cách thức thực hiện cũng khác nhau. Ngoài ra kếhoạch còn quyết định việc ai là người có thẩm quyền đưa ra quyết định, thời gianra quyết định như thế nào … Hơn nữa việc ra quyết định trong doanh nghiệp làtương đối độc lập với nhau giữa các bộ phận chức năng trong cơ cấu doanh nghiệpvà khó kiểm soát vì thế kế hoạch kinh doanh giúp tạo ra một khuôn khổ, giới hạnhợp lý cho các quyết định này, điều chỉnh chúng thống nhất và không ảnh hưởngtiêu cực lẫn nhau.- Chức năng giao tiếp: trên thực tế nhiều doanh nghiệp hiện nay do khôngcó kế hoạch nên khi muốn quyết định một vấn đề nào đó cấp dưới lại phải chờ hỏicấp trên, cấp trên lại phải trực tiềp đến giao việc gây mất thời gian và không hiệuquả trong hoạt động của doanh nghiệp. Trong khi đó, với một bản kế hoạch từtrước với lịch trình rõ ràng , quy trình ưu tiên hoạt động …các bộ phận chức năngcó liên quan chỉ cần đúng kế hoạch mà thực hiện không cần thông qua cầp trênnhưng vẫn đúng với mong muốn chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với hoạt độngtoàn doanh nghiệp.- Chức năng quyền lực: là chức năng xuất phát từ chức năng ra quyết địnhcủa kế hoạch bởi bản kế hoạch chính là biểu hiện về mặt giấy tờ của quyết địnhcủa nhà lãnh đạo, quyền lực của nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp vì thế nó yêu cầucác cấp liên quan phải tuân thủ theo kế hoạch mà thực hiện không được làm trái.Nếu một cá nhân hay cán bộ nào làm sai không đúng với kế hoạch, với quyền hạnđược quy định trong kế hoạch kinh doanh, họ tất yếu phải chịu trách nhiệm trướchậu quả gây ra.1.4 Nguyên tắc của kế hoạch : việc lập, thực hiện Kế hoạch kinh doanhtrong công ty TNHH thiết bị máy văn phòng Đức Long dựa trên ba nguyên tắc làthống nhất, linh hoạt và tham gia.Thống nhất tức là cấp trên – cấp dưới và chiề ngang giữa các cấp bộ phậnvới nhau. Cấp dưới phối hợp nhịp nhành với nhau cùng hướng tới mục đích là cụthể hóa và hướng về mục tiêu nhiệm vụ cấp trên giao cho. Linh hoạt tức là kếhoạch kinh doanh phải thay đổi, điều chỉnh theo biến động thường xuyên của kinhtế thị trường và luôn luôn có kế hoạch dự phòng bởi việc dự báo biến động thịtrường là vô cùng khó khăn và luôn luôn thay đổi. Theo đó việc thực hiện Kếhoạch kinh doanh cũng thường xuyên phải đi kèm giám sát đánh giá điều chỉnh saocho phù hợp, nhanh nhạy và hiệu quả nhất. Tham gia tức là công tác kế hoạch hóađòi hỏi phải có sự tham gia của nhiều đối tượng và các bên liên quan, điều nàykhiến cho bản kế hoạch xác thực và phù hợp với điều kiện về mọi mặt của công tynhư vốn, nhân lực, năng suất, … và mang lại hiệu quả cao hơn. Qua trọng hơn cảlà kế hoạch chính là kế hoạch của chính người thực hiện do được cung cấp đầy đủthông tin và được lập dựa trên sự thỏa mãn nhu cầu của chính cán bộ công nhânviên trong công ty. Kết quả là toàn bộ công nhân viên trong công ty cảm thấy họphải có trách nhiệm cao hơn trong việc biến bản Kế hoạch kinh doanh của công tytrở thành hiện thực.1.5 Hệ thồng kế hoạch trong doanh nghiệpCó rất nhiều cách phân chia hệ thống kế hoạch trong doanh nghiệp nhưngthông thường chúng ta thường phân loại kế hoạch theo hai tiêu chí sau:-Theo thời gian, kế hoạch được chia thành kế hoạch dài hạn, trung hạn vàngắn hạn. Cách chia này cũng chính là cách chia kế hoạch theo khả năng thực hiệncủa chủ thể thực hiện kế hoạch.-Theo tính chất nội dung hay cấp độ, kế hoạch được chia thành hai loại là kếhoạch chiến lược và kế hoạch tác nghiệp. Kế hoạch chiến lược bao gồm toàn bộmục tiêu tổng thể phát triển doanh nghiệp. Kế hoạch tác nghiệp chuyển định hướngchiến lược thành các chương trình áp dụng cho các bộ phận trong doanh nghiệpnhằm thực hiện mục tiêu của kế hoạch chiến lược. Kế hoạch tác nghiệp bao gồmcác bộ phận cấu thành như: kế hoạch sản xuất, kế hoạch marketing, kế hoạch tàichính, kế hoạch nhân sự.2. Nhân tố tác động đến Kế hoạch kinh doanhKế hoạch kinh doanh sẽ được kiểm nghiệm bởi thực tế. Đó là quá trình triểnkhai và thực hiện kế hoạch. Quá trình này có thể được thực hiện tốt, đạt hoặc vượtkế hoạch đặt ra. Nhưng cũng có thể các chỉ tiêu được thực hiện thấp hơn so với kếhoạch đặt ra. Nếu như kế hoạch đã được coi là tương đối chính xác và sát với diễnbiến thực tế thì rõ ràng trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh sẽ có nhiềunhân tố tác động đến làm thay đổi các chỉ tiêu. Các nhân tố này có thể là trong nộitại doanh nghiệp hoặc do môi trường kinh doanh bên ngoài (chủ quan hoặc kháchquan ).2.1 Nhân tố chủ quan- Tiềm lực tài chính của doanh nghiệp: đây là yếu tố tổng hợp phản ánh sứcmạnh của doanh nghiệp. Căn cứ vào khối lượng vốn ( vốn chủ sở hữu, vốn huyđộng, …) mà doanh nghiệp xây dựng một kế hoạch kinh doanh phù hợp, cùng vớikhả năng quản lý, phân phối đầu tư có hiệu quả nguồn vốn để thực hiện kế hoạchkinh doanh đó.- Tiềm năng con người của doanh nghiệp: sự hoàn hảo của cấu trúc tổ chức,tính hiệu quả của hệ thống quản lý và công nghệ quản lý tác động trực tiếp đếnviệc xây dựng một kế hoạch kinh doanh hoàn hảo. Chủ thể thực hiện Kế hoạchkinh doanh chính là đội ngũ thực hiện công tác mua hàng, dự trữ, bán hàng. Nhưvậy nó đòi hỏi phải có mối liên kế hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện giữa cácphòng ban, tổ chức, nhân viên cụ thể là phòng kế hoạch kinh doanh, phòng quản lýdự trữ. Do mỗi phòng ban, cá nhân phụ trách cũng chịu trách nhiệm khác nhau vềcông việc của mình nhưng họ phải hướng đến cái đích cuối cùng là mục tiêu củacông ty đặt ra trong Kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh sẽ không thựchiện được nếu mối quan hệ này lỏng lẻo, ai làm việc nấy không có sự thống nhất,đoàn kết cùng hướng tới mục tiêu của công ty. Hơn nữa, chế độ thưởng phạt tácđộng không nhỏ đến quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty. Ngay từkhi triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, nếu như công ty không đề ra chế độthưởng phạt nghiêm minh cũng như không có hình thức khuyến khích họ thực hiệnphần trách nhiệm của mình thì sẽ dẫn đến tình trạng các phòng ban, bộ phận, từngnhân viên không nghiêm túc, thờ ơ với công việc. Điều này dẫn đến việc Kế hoạchkinh doanh không thực hiện như đã đề ra.Ngoài ra, các bộ phận thực hiện kế hoạch kinh doanh coi kế hoạch là chuẩnnên trong quá trình thực hiện luôn lấy kế hoạch để áp đặt có khi trái với diễn biếncủa môi trường kinh doanh, đây là kiểu làm việc thiếu suy nghĩ, thiếu sáng tạo dẫnđến công việc kinh doanh không hiệu quả. Cụ thể công tác mua hàng, dự trữ và bánhàng bị ảnh hưởng bởi các nhân tố như: Khả năng tài chính hiện thời, phương án kýkết hợp đồng với các đối tác, phương tiện vận chuyển hàng hóa. Kế hoạch kinhdoanh của công ty ko được thực hiện nếu đội ngũ cán bộ, nhân viên kém linh hoạtkhông dành được thế chủ động trong việc ký kết hợp đồng mua, bán hang hóa, khảnăng về tài chính hạn hẹp không đủ mua hàng từ nguồn cung ứng đã lựa chọn,không đủ cho chi phí quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị, các hoạt động mở rộng thịtrường. Bên cạnh đó hệ thống phương tiện giao thông vận tải dùng trong lưu chuyểnhàng hóa ít hay lạc hậu dẫn đến nhập hàng và phân phối không hợp lý, không đúngthời điểm cần thiết. Trình độ của nhân viên hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ trước,trong và sau khi bán cũng tác động không nhỏ đến việc thực hiện kế hoạch đề ra, họphải chiếm được lòng tin của khách hàng. Nhân viên bán hàng phải có trình độ caotrong giao tiếp, hiểu biết về mặt hàng, kĩ thuật và luôn coi “ khách hàng là thượng đế”.Các sản phẩm thuộc lĩnh vực kinh doanh của công ty đặc biệt là các sảnphẩm có giá trị cao, công nghệ hiện đại đòi hỏi việc bảo quản phải đảm bảo các điềukiện quy định do vậy các nhân viên hoạt đọng trong khâu dự trữ hàng hóa phải cótrình độ chuyên môn phù hợp và phải có đức tính cẩn thận. Bên cạnh đó, công đoạndự trữ hàng hóa đòi hỏi chất lượng kho chứa hàng hóa phải phù hợp với tính chấthàng hóa.2.2 Nhân tố khách quanMôi trường kinh doanh là mỗi một chủ thể tồn tại trong đó đều chịu sự chiphối và ảnh hưởng mạnh mẽ. Nếu một công ty nắm chắc được môi trường kinhdoanh của mình sẽ chắc chắn hơn trong việc đảm bảo các mục tiêu đã đề ra trongchiến lược kinh doanh. Nhưng môi trường kinh doanh luôn là biến động, việc námbắt là rất khó khăn và phức tạp đòi hỏi phải có sự quan sát và đánh giá thườngxuyên, liên tục.Các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến Kế hoạch kinh doanhcủa doanh nghiệp:- Chính trị và pháp luật: để thành công trong việc xây dựng và thực hiện Kếhoạch kinh doanh, doanh nghiệp cần phải phân tích, dự đoán về chính trị pháp luậtcùng xu hướng vận động của nó bao gồm: sự ổn định về đường lối chính trị, đườnglối ngoại giao, sự cân bằng chính sách của nhà nước, chiến lược phát triển kinh tếcủa Đảng và chính phủ, sự điều tiết và khuynh hướng can thiệp của chính phủ vàođời sống kinh tế các quyết định bảo vệ người tiêu dùng.- Các yếu tố kinh tế: bao gồm các nhân tố tác động đến sức mua của kháchhàng và dạng tiêu dùng hàng hóa quy định phương án đưa ra kế hoạch kinh doanhphù hợp: sự tăng trưởng kinh tế, sự thay đổi về cơ cấu sản xuất và phân phối, tiềmnăng kinh tế và sự gia tăng đầu tư. Lạm phát, thất nghiệp, chính sách tiền tệ, tíndụng, đầu tư, phát triển ngoại thương.- Kĩ thuật và công nghệ: cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân,tiến bộ kỹ thuật và khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong hoạtđộng kinh doanh, chiến lược phát triển khoa học công nghệ của nền kinh tế.- Yếu tố văn hóa, xã hội: dân số và xu hướng vận động, sự di chuyển dâncư, thay đổi thu nhâp và phân bố thu nhập của các hộ gia đình, việc làm và vấn đềphát triển việc làm, đặc điểm tâm sinh lý. Văn hóa, phong tục tập quán, thói quentiêu dùng hàng hóa, thói quen mua hàng hóa.- Môi trường tự nhiên và cơ sở hạ tầng: nguyên liệu, năng lượng, mức độô nhiễm cũng như đường xá, phương tiện giao thông, kho tàng, bến bãi, cửa hàngNgoài ra còn có các yếu tố khách quan ở cấp độ vi mô như: người cungứng, khách hàng, đối thủ cạng tranh, trung gian thương mại và công chúng cũngtác động đến việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh doanh của công ty.Tóm lại, trong quá trình xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh doanh,công ty luôn phải đối đầu với các nhân tố gây tác động xấu đến kết quả kinhdoanh. Điều này đòi hỏi công ty phải luôn nghiên cứu, phân tích và xác định đượccác nhân tố ảnh hưởng để từ đó có thể biến nó thành những nhân tố ảnh hưởng tíchcực, hạn chế các tác động xấu của nó. Một điều căn bản của kế hoạch là địnhhướng tốt nhưng việc thực hiện kế hoạch thì phải thực sự linh hoạt tùy vào từngthời điểm kinh doanh.• Các bước lập kế hoạch kinh doanhBước 1: Xác định sứ mệnh và mục tiêu của tổ chứcSứ mệnh và mục tiêu của tổ chức được xác định thông qua việc trả lời câu hỏi”chúng ta là ai?”, “Mục tiêu định hướng cho chúng ta là gì?” Những mục tiêuchung này tạo ra những phương hướng rộng lớn cho ra quyết định và nó khôngthay đổi trong nhiều năm.Bước 2: Phân tích những đe dọa và cơ hội, những điểm mạnh và điểm yếu.Chúng ta phải phân tích được các yếu tố của môi trường kinh doanh, đánh giá cáccơ hội và đe dọa có thể có trong tương lai. Nhờ xem xét một cách toàn diện rõràng, chúng ta có thể biết được ta đang đứng ở đâu trên cơ sở điểm mạnh và điểmyếu gì, hiểu rõ tại sao chúng ta phải quyết những điều không chắc chắn, và biếtđược chúng ta hi vọng thu được những gì.Bước 3: Xác định các tiền đề cho kế hoạch.Bước 4: Xây dựng các phương án chiến lược.Sau khi phân tích, đánh giá doanh nghiệp một cách toàn diện, những người thamgia hoạch định cần vạch ra các chiến lược dự thảo để lựa chọn một chiến lược thíchhợp nhất đối với tổ chức.Có thể có các dạng chiến lược sản xuất – kinh doanh sau:-Chiến lược thâm nhập thị trường: Tìm kiếm cơ hội phát triển trong các thịtrường mà doanh nghiệp đang hoạt động với những hàng hóa hoặc dịch vụ hiệncó. Một doanh nghiệp có thể gia tăng thị phần bằng các biện pháp Marketingnhư giảm giá, quảng cáo bán hàng có thưởng, có quà tặng Từ đó doanhnghiệp có thể biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng hiện tại của mình.-Chiến lược mở rộng thị trường: Tìm kiếm những thị trường mới cho sản phẩmhiện có.-Chiến lược phát triển sản phẩm: Phát triển những sản phẩm mới, cải tiếnnhững sản phẩm hiện có về tính năng, tác dụng, cải tiến bao bì, cải tiến nhãnhiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm-Chiến lược đa dạng hóa trong kinh doanh: Doanh nghiệp có thể mở ra các lĩnhvực sản xuất – kinh doanh mới, vừa sản xuất ra sản phẩm, vừa mở ra nhiều dịchvụ mới để hấp dẫn khách hàng, bỏ vốn đầu tư vào nhiều lĩnh vực kinh doanhkhác nhau.-Chiến lược tạo ra sự khác biệt so với các đối thủ: Chiến lược tạo ra sự khácbiệt về sản phẩm hoặc dịch vụ là một chiến lược có sức cạnh tranh rất lớn.Cácdoanh nghiệp cần tạo ra những hàng hóa – dịch vụ mà các đối thủ không có. Vídụ các hiệu ăn có các món ăn đặc biệt, có cách phục vụ đặc biệt, sản phẩm cóchất lượng đặc biệt, kiểu dán đặc biệt có màu sắc riêng mà không đối thủ nàocó.-Chiến lược dẫn đầu về giá thấp: Muốn có hàng hóa – dịch vụ giá thấp, cácdoanh nghiệp phải tổ chức sản xuất với số lượng lớn, áp dụng công nghệ cónăng suất cao, sử dụng nhân công có giá thấp, đưa vào áp dụng các loại vậtliệu mới rẻ tiền, tăng cường quản lý để hạ thấp chi phí trong sản xuất – kinhdoanh.Bước 5: Đánh giá các phương án.Sau khi đánh giá được các phương án, tiến hành đánh giá các phương án.Bước 6: Chọn phương án tối ưuPhương án nào cho chúng ta cơ hội tốt nhất để đạt được mục tiêu đã đề ra với chiphí thấp nhất hoặc lợi nhuận cao nhất là phương án sẽ được chọn.Bước 7: Xây dựng các kế hoạch phụ trợ để thực hiện kế hoạch chính.Một kế hoạch chính cần phải có các kế hoạch phụ trợ. Ví dụ, bên cạnh kế hoạchsản xuất chính của công ty đã đề ra là sản xuất sản phẩm A, cần có rất nhiều các kếhoạch phụ trợ như kế hoạch cung cấp vật tư, kế hoạch lao động tiền lượng, kếhoạch sửa chữa thiết bị, kế hoạch cung cấp năng lượng, kế hoạch quảng cáo vàkhuyến mãiBước 8: Lượng hóa các kế hoạch bằng việc lập kế hoạch ngân quỹ.Sau khi quyết định đã được công bố, kế hoạch đã được xây dựng xong, bước cuốicùng làm cho các kế hoạch có ý nghĩa đó là lượng hóa chúng bằng cách chuyếnchúng sang dạng các chỉ tiêu về tài chính (các khoản thu, chi, lợi nhuận ) vànguồn vốn để thực hiện kế hoạch đã đề ra.* Để có được một kế hoạch kinh doanh hiệu quả, theo tôi nên tham khảocác bí quyết dưới đây để có được một kết quả tốt đẹp.1. Xác định rõ ý tưởng kinh doanh của bạn và có thể nói một cách ngắn gọn, rõràng về ý tưởng này. Bạn phải nắm chắc được nhiệm vụ của mình.2. Kiểm chứng lại động cơ của bạn. Hãy đảm bảo là bạn có một đam mê đối vớiviệc sở hữu một doanh nghiệp và đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực mà bạnđang có ý định đặt chân vào.3. Sẵn sàng bỏ thời gian, kỷ luật, tiếp tục học hỏi và có sự sốt sắng trong việc xâydựng và sở hữu doanh nghiệp.4. Tiến hành nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, bao gồm sản phẩm, giá cả,các chương trình khuyến mại, quảng cáo, kênh phân phối, chất lượng, dịch vụ vàđánh giá các tác động bên ngoài có thể ảnh hưởng tới doanh nghiệp của bạn.5. Tìm kiếm sự trợ giúp từ các doanh nghiệp nhỏ khác, các nhà cung cấp, cácchuyên gia, các cơ quan nhà nước, các nhà tuyển dụng, các tổ chức thương mại vàcác triển lãm thương mại. Hãy luôn cập nhật thông tin, luôn đưa ra các câu hỏi vàtìm kiếm thật nhiều thông tin càng tốt.Giá trị lớn nhất mà bản kế hoạch kinh doanh của bạn tạo ra là nó phác ra được mộtbức tranh trong đó đánh giá tất cả sự vững mạnh kinh tế của doanh nghiệp của bạnbao gồm việc mô tả và phân tích các viễn cảnh tương lai kinh doanh của bạn.Những điều cần tránh trong Bản Kế hoạch Kinh doanh của bạn: Đưa ra một số giớihạn về dự đoán cho tương lai dài hạn (trên 1 năm). Tốt nhất là gắn nó với nhữngmục tiêu ngắn hạn và điều chỉnh bản kế hoạch khi công việc kinh doanh của bạndiễn ra . Nhiều khi việc lập kế hoạch lâu dài trở nên vô nghĩa vì tình hình kinhdoanh của bạn trên thực tế có thể thay đổi rất nhiều so với ý tưởng ban đầu củabạn.Trong thực tế, để bù lại việc quá lạc quan, hãy trở nên cực kỳ bảo thủ khi khi dựđoán về nhu cầu vốn, thời gian, doanh thu và lợi nhuận. Chỉ có vài bản kế hoạch làdự đoán chính xác lượng tiền và thời gian cần thiết thôi.Đừng quên giải thích rõ ràng về các chiến lược của bạn trong tình huống kinhdoanh không thuận lợi.Không nên phụ thuộc hoàn toàn vào tính độc đáo của loại hình kinh doanh của bạnhoặc thậm chí đó là một sáng chế đã được cấp bằng. Sự thành công thường đến vớinhững người bắt đầu kinh doanh với những lợi ích kinh tế to lớn và không nhấtthiết phải là những sáng kiến vĩ đại .Mô hình Bản Kế hoạch Kinh doanh: Một sự đánh giá có hệ thống về tất cả các yếutố có tầm quan trọng đối với mục tiêu và mục đích kinh doanh của bạnDưới đây là một số chủ đề mà bạn có thể chỉnh sửa trong bản kế hoạch của bạn:Tuyên bố về mục đích: Đây là một bản phác họa chính xác những mục tiêu và mụcđích kinh doanh của bạn.Con người: Thành tố quan trọng nhất cho sự thành công của bạn chính là bản thânbạn. Tập trung vào việc làm thế nào để những kinh nghiệm trước đây của bạn cóthể áp dụng vào công việc kinh doanh mới. Chuẩn bị một bản lý lịch tóm tắt củabạn và của những người cùng với bạn thành lập doanh nghiệp mới. Hãy đưa ra cácthông tin thành thật, tránh thổi phồng. Trong bản kế hoạch kinh doanh của bạn,phần này sẽ được các bên cho vay, chủ đầu tư và các nhà cung cấp nghiên cứu kỹlưỡng. Mẫu chuẩn bị lý lịch tóm tắt thường có sẵn trong thư viện của bạn, và trênInternet dưới tiêu đề “resumes” hoặc CV.Tuy nhiên bạn không thể là một người khác được. Nếu như bạn không có khả năngthực hiện một chức năng quan trọng nào, hãy nêu trong bản kế hoạch kinh doanhcủa bạn. Ví dụ, nếu bạn không có khả năng đào tạo cho nhân viên, hãy cho biết bạnsẽ giải quyết thiếu sót này như thế nào. Bạn có thể đưa một đối tác của mình vàotrong bản kế hoạch hoặc lên kế hoạch thuê người vào nhằm cung cấp những kỹnăng mà bạn không có. Cung cấp tiểu sử của toàn bộ đội ngũ quản lý tương lai củadoanh nghiệp.Sơ lược về họat động kinh doanh của bạn: Xác định và mô tả hoạt động kinh doanhmà bạn dự định tiến hành và kế hoạch chính xác bạn định thực hiện công việc nhưthế nào. Hãy tập trung vào thị trường chuyên biệt mà bạn dự định hoạt động.Đánh giá về kinh tế: Đưa một đánh giá hoàn chỉnh về môi trường kinh doanh màbạn dự định tham gia. Giải thích về việc doanh nghiệp mới của bạn phù hợp nhưthế nào với cơ quan quản lý nhà nước và nhân khẩu mà bạn sẽ phải làm việc.Đánh giá dòng lưu chuyển tiền mặt: Đưa ra báo cáo dòng lưu chuyển tiền mặttrong 1 năm bao gồm cả các yêu cầu về vốn của bạn. Đưa ra đánh giá của bạn vềnhững gì có thể có vấn đề và cách bạn giải quyết nó như thế nào.Đưa ra kế hoạch marketing và kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh.Nhắc đến các trang web hữu ích của chính phủ như Hỗ trợ và phát triển Doanhnghiệp Nhỏ.* Sáu bước để có một Bản Kế hoạch Kinh doanh Hoàn hảo1. Viết ra ý tưởng kinh doanh cơ bản của mình. .2. Thu thập tất cả các số liệu bạn có thể có về tính khả thi và chi tiết của ý tưởngkinh doanh của bạn.3. Tập trung và sàng lọc ý tưởng của mình trên cơ sở các số liệu đã tổng hợp.4. Phác họa các chi tiết về mô hình kinh doanh của bạn. Sử dụng phương pháp tiếpcận với các câu hỏi “cái gì, ở đâu, tại sao và như thế nào” có thể giúp ích tốt chobạn trong việc này.5. Làm cho bản kế hoạch của bạn thật hấp dẫn để nó không những cung cấp chobạn một cái nhìn sâu sắc mà có thể trở thành một công cụ tốt trong khi làm việc vớicác mối quan hệ có tầm quan trọng đối với bạn.6. Kiểm tra xem bản kế hoạch của bạn có bao gồm các yếu tố cần thiết giúp kinhdoanh thành công mà tôi đưa ra sau đây hay không.Có một ý tưởng kinh doanh tốt. Một sai lầm phổ biến nhất mà các nhà doanhnghiệp thường mắc phải là không chọn đúng ngành kinh doanh để bắt đầu. Cáchtốt nhất để biết về tương lai của loại hình kinh doanh mà bạn chọn là làm việc choai đó trong lĩnh vực này trước khi bạn bắt đầu việc kinh doanh của riêng mình. Cóthể sẽ có một khoảng cách lớn giữa ý tưởng kinh doanh doanh của bạn và thực tế.Am hiểu về thị trường của mìnhỞ trong một ngành kinh doanh ổn định, phát triển và lành mạnh.Có năng lực quản lý.Khả năng kiểm soát về tài chính.Một sự tập trung kiên định vào việc kinh doanh.PHẦN IV: Thực trạng về công tác xây dựng và thựchiện Kế hoạch kinh doanh tại công ty TNHH thiết bịmáy văn phòng Đức Long1 Tiềm lực của công ty1.1 Tiềm lực tài chính- Vốn kinh doanh: 300.000.000VNĐ1.2 Tiềm năng con ngườiCông ty TNHH thiết bị máy văn phòng Đức Long có lực lượng lao động tuykhông nhiều nhưng yêu nghề, trình độ tay nghề cao, sáng tạo trong công việc, đasố là hợp đồng dài hạn, và tùy theo thời điểm hay nhu cầu ở từng dự án cụ thể màmỗi đơn vị trong công ty tuyển dụng, kí hợp đồng theo hình thức đào tạo, thử việchay dài hạn.Trong quá trình hoạt động, công ty luôn chú ý đến đào tạo và phát triển conngười.Công ty liên tục đầu tư cho công nghệ và chuyên môn, do vậy trình độ củacác thành viên trong công ty giữ được ở mức khá cao. Cùng với việc nâng cao trìnhđộ cho người lao động, lãnh đạo công ty còn có các chính sách hỗ trợ cho ngườilao động gặp khó khăn, chế độ thưởng phạt phân minh từ đó kích thích người laođộng hăng say với công việc có ý thức trung thành và luôn hướng về công ty.1.3 Tiềm lực vô hìnhTrong lĩnh vực kinh doanh của mình, Công ty TNHH thiết bị máy vănphòng Đức Long có một uy tín lớn nhờ vào một đôi ngũ cán bộ kỹ thuật lành nghề,máy móc công nghệ tiên tiến và đặc biệt là chất lượng các dự án công ty thực hiệnluôn nhận được những đánh giá tốt từ phía đối tác. Công ty luôn có xu hướng mởrộng thị trường ra các huyện lân cận để đạt được mục tiêu của mình. Công ty cũngđã trúng thầu nhiều dự án lớn khó khăn, phức tạp và đều kết thúc thành công. Mộtưu thế mà bao cong ty khác trong thành phố mong muốn mà không có đó là Côngty TNHH thiết bị máy văn phòng Đức Long được sự ưu đãi mạnh mẽ từ cơ quanhuyện, lĩnh vực hoạt động của công ty phù hợp với chủ trương chính sách hỗ trợ,đầu tư phát triển cho công nghệ đặc biệt là lĩnh vực tin học để Việt Nam không bỏxa tốc độ phát triển như vũ bão của khoa học, công nghệ thế giới.2. Môi trường kinh doanh2.1 Môi trường chính trị pháp luậtCông ty Công ty TNHH thiết bị máy văn phòng Đức Long hoạt động trongmôi trường chính trị ổn định vững vàng. Những chính sách, chế độ của Nhà nướcđối với hoạt động sản xuất kinh doanh ( SXKD ) ngày càng được hoàn thiện, tạođiều kiện cho các doanh nghiệp phát triển.Do đang ở trong điều kiện nền kinh tế mở, bên cạnh những điều kiện thuậnlợi công ty cũng gặp nhiều khó khăn, hệ thống pháp luật của nhà nước chưa rõràng, một số chính sách chỉ là biện pháp giải quyết tạm thời không ổn định do đólàm cho việc lập kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.2.2 Môi trường công nghệNền kinh tế nước ta từ khi tiến hành chính sách mở cửa đã đạt được nhiều thànhtựu, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng hàng năm. Do vậy, nhu cầu cải thiện nâng cấpcơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin quốc gia ngày càng được Đảng, chính phủchú trọng đầu tư, đây là điểm thuận lợi cho hoạt động của công ty. Lãi suất cho vaycủa các ngân hàng nhà nước giảm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vayvốn để kinh doanh.2.3 Môi trường địa lí sinh tháiDo khí hậu thời tiết biến đổi thất thường, đã ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thicông của công ty.2.4 Môi trường cạnh tranhCùng hoạt động trong lĩnh vực tin học, kinh doanh thiết bị tin học và thiết bịmáy văn phòng với công ty còn rất nhiều các công ty khác có tiềm lực mạnh, ngoàira còn có các công ty cổ phần và tư nhân khác tham gia vào lĩnh vực này, điều nàyđòi hỏi công ty phải cố gắng hơn nhiều trong lĩnh vực chiếm lĩnh thị trường.2.5 Môi trường nội bộ của công tyCông ty có một môi trường, một không khí hoạt động kinh doanh hiệu quả,vui vẻ nhưng vẫn nghiêm túc. Từ cấp lãnh đạo cac nhất đến từng cá nhân cán bộcông nhân viên tạo thành một khối thống nhất, liên kết chặt chẽ. Mọi người trongcông ty đều có tiếng nói riêng của mình khiến họ rất tự tin phát huy năng lực sángtạo của mình, nhiệt tình hết mình vì công ty. Đây có thể nói là một môi trường rấtlành mạnh để Công ty TNHH thiết bị máy văn phòng Đức Long phát triển mạnhmẽ, toàn diện.3. Trình tự tổ chức công tác lập kế hoạch kinh doanh máy tínhvà các thiết bị văn phòng của Công ty TNHH thiết bị máy vănphòng Đức Long.Công ty TNHH thiết bị máy văn phòng Đức Long chuyên kinh doanh cácmặt hàng máy tính và các thiết bị văn phòng và các linh kiện thiết bị liên quan dovậy mục đích đặt ra là: đẩy mạnh công cuộc tin học hóa trong cả nước, phổ cập tinhọc cho các tầng lớp dân chúng, ưu tiên đặc biệt cho ngành giáo dục, tham gia pháttriển các ứng dụng tin học phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đấtnước và phục vụ nhu cầu sử dụng tin học trong nhân dân.Người chịu trách nhiệm trước giám đốc và giúp giám đốc điều hành bộ máykinh doanh là anh Trần Đức Long, việc lập kế hoạch kinh doanh diễn ra theo trìnhtự sau:Bước 1: Thu thập thông tinCác nhân viên sản phẩm nghiên cứu thị trường sản phẩm mình đảm nhiệm,thị trường mua của Công ty TNHH thiết bị máy văn phòng Đức Long liên quanchặt chẽ đến thị trường tin học thế giới, nguồn hàng chính của công ty là nhập từcác công ty trên Hà Nội. Qua đó ta thu thập phân tích và xử lý số liệu bên trong nộibộ công ty và bên ngoài thị trường.Trong nội bộ doanh nghiệp, thu thập các thông tin từ các bản báo cáo, bản kêkhai sản phẩm trong các kỳ trước. Từ bên ngoài thị trường, thu thập các thông tinvề các nhà cung cấp, nhu cầu của thị trường về dòng sản phẩm này, khả năng tiêuthụ sản phẩm, các đối thủ cạnh tranh, tâm lý thị hiếu người tiêu dùng hay cả nhữngvấn đề về môi trường kinh tế, chính trị, văn hóa có liên quan đến hoạt động kinhdoanh sản phẩm này, trong đó đặc biệt quan trọng là môi trường kinh doanh củanhững nhà cung ứng đầu vào cho Công ty TNHH thiết bị máy văn phòng ĐứcLong. Để có được các thông tin trên, các nhân viên sản phẩm có thể thu thập sáchbáo, tạp chí chuyên ngành tin học, qua các phương tiện thông tin đại chúng, traođổi với những nhà cung ứng, nhà phân phối, khách hàng,… Họ có thể khuyếnkhích những người phân phối bán lẻ và những “ đồng minh ” khác thông báo chomình những thông tin quan trọng. Ngoài ra, có thể mua thông tin từ các nhà cungcấp thông tin, cũng có thể xây dựng đội ngũ chuyên trách về thu thập thông tin vàphổ biến thông tin hàng ngày. Các thông tin thu thập được phải tạo điều kiện dễdàng cho việc đưa ra quyết định cơ bản.Bước 2: Xây dựng mục tiêuCăn cứ các thông tin đã phân tích và xử lý ở bước 1, các nhân viên sản phẩmphải xác định mục tiêu cần thực hiện trong kỳ kế hoạch. Các mục tiêu này phảiphù hợp với chức năng và nhiệm vụ của công ty cũng như khả năng thực tế củacông ty. Các mục tiêu có thể là: duy trì và mở rộng thị trường truyền thống của cácsản phẩm máy tính và máy tính cá nhân, xâm nhập thị trường mới, tăng số lượng

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo