Báo giá in kỷ yếu

Kích thước và Số trang
30 Quyển
50 Quyển
70 Quyển
100 Quyển
200 Quyển

In kỷ yếu 15*21cm 32 Trang
122,000
110,000
100,000
95,000
87,000

In kỷ yếu 15*21cm 36 Trang
127,000
115,000
105,000
98,000
90,000

In kỷ yếu 15*21cm 40 Trang
132,000
119,000
109,000
103,000
94,000

In kỷ yếu 15*21cm 44 Trang
137,000
124,000
113,000
106,000
97,000

In kỷ yếu 15*21cm 48 Trang
142,000
128,000
117,000
110,000
100,000

In kỷ yếu 15*21cm 52 Trang
147,000
133,000
122,000
114,000
105,000

In kỷ yếu 15*21cm 56 Trang
152,000
137,000
126,000
118,000
108,000

In kỷ yếu 15*21cm 60 Trang
157,000
142,000
130,000
122,000
112,000

In kỷ yếu 15*21cm 64 Trang
162,000
146,000
134,000
126,000
115,000

In kỷ yếu 15*21cm 68 Trang
167,000
150,000
138,000
130,000
119,000

In kỷ yếu 15*21cm 72 Trang
172,000
155,000
142,000
134,000
122,000

Giá trên chưa bao gồm thiết kế, VAT 10%
Quý khách in bìa mềm, vào keo gáy giảm 30,000 đồng/quyển

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo