Báo giá in sách

– Đặc điểm của sách là in khá ít hình ảnh và màu sắc, do đó thường sử dụng chất liệu giấy bãi bằng hoặc giấy offset. Loại giấy này bề mặt bám mực nên in chữ đen trắng rất phù hợp. Giấy bãi bằng còn có loại màu ngà vàng trông rất mộc mạc và đọc không loá mắt, rất phù hợp kiểu sách truyền thống.
– Một số trường hợp khách hàng thích bóng loáng thì có thể chọn giấy couhes, giấy couches bề mặt được tráng cao lanh nên rất bóng láng, khi in màu thường sáng, đẹp hơn giấy bãi bằng hoặc offset.
– Ngoài ra, để có 1 cuốn sách thực sự cao cấp thì nên sử dụng chất liệu giấy mỹ thuật.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo