Báo giá scan tài liệu

Số lượng
10 Tờ
20 Tờ
30 Tờ
50 Tờ
70 Tờ
100 Tờ
200 Tờ
300 Tờ
500 Tờ
700 Tờ
1000 Tờ

Scan A4 1 mặt màu
1,000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500

Scan A4 2 mặt màu
2,000
1,900
1,800
1,600
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
800

Scan A3 màu
2,000
1,900
1,800
1,600
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
800

Scan A2 màu
7,000
6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
3,800
3,600
3,300
2,800

Scan A1 màu
10,000
9,500
8,500
8,000
7,500
6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000

Scan A0 màu
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,200
5,500

In photo scan màu, đen trắng giá luôn cạnh tranh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo