Báo giá văn phòng phẩm bìa các loại – Văn phòng phẩm Tin Tưởng

STT
TÊN SẢN PHẨM
ĐVT
 ĐƠN GIÁ
 ĐƠN GIÁ (VAT)

1
Bìa còng 5F/7F-ABBA-1 mặt si – loại 1 Đỏ, Xanh lá
cái
        24.000
     26.400

2
Bìa còng 5F/7F-ABBA-1 mặt si – loại 1 Xanh dương
cái
        22.000
     24.200

3
Bìa còng 5F/7F-ABBA-2 mặt si – loại 1  Đỏ, Xanh lá
cái
        25.000
     27.500

4
Bìa còng 5F/7F-ABBA-2 mặt si – loại 1 Xanh dương
cái
        23.000
     25.300

5
Bìa còng 5F/7F-Kingstar ( x. lá, x.dương, đỏ, vàng, đen)
cái
        48.000
     52.800

6
Bìa còng Kokuyo 5F/7F 1 mặt si
cái
        42.545
     46.800

7
Bìa còng KingJim
cái
        33.000
     36.300

8
Bìa còng 5F-7F A4 – F4  Thiên Long L2
cái
        33.000
     36.300

9
Bìa còng cua Simili 3,5cm A4
cái
        16.000
     17.600

10
Bìa còng cua Simili 3,5cm A4 loại 1
cái
        18.500
     20.350

11
Bìa còng cua nhựa A4 3,5cm KINGSTAR  đỏ, xanh lá
cái
        25.500
     28.050

12
Bìa còng cua nhựa F4 3,5cm KINGSTAR  đỏ, xanh lá
cái
        28.000
     30.800

13
Bìa còng nhẫn FO-ORB03
cái
        16.000
     17.600

14
Bìa lồng kiếng A4 3.5F – 2 còng – loại 1
cái
        21.500
     23.650

15
Bìa lồng kiếng A4 5F – 2 còng – loại 1
cái
        30.500
     33.550

16
Bìa lồng kiếng A4 7F – 2 còng – loại 1
cái
        32.500
     35.750

17
Bìa lồng kiếng A4 10F – 2 còng – loại 1
cái
        42.500
     46.750

18
Bìa hộp si 5F
cái
        18.000
     19.800

19
Bìa hộp si 7F
cái
        21.000
     23.100

20
Bìa hộp si 10F
cái
        25.000
     27.500

21
Bìa hộp si 15F
cái
        32.000
     35.200

22
Bìa hộp si 20F
cái
        37.000
     40.700

23
Bìa lá Plus A4 mỏng
cái
           1.700
       1.870

24
Bìa lá Plus A4 dày
cái
           2.200
       2.420

25
Bìa lá Plus F4 dày
cái
           2.600
       2.860

26
Bìa lá A4 – trắng
cái
           1.650
       1.815

27
Bìa lá F4 – trắng
cái
           2.000
       2.200

28
Bìa nút A4/ F4
cái
           2.800
       3.080

29
Bìa cây gáy nhỏ, trong
cái
           2.400
       2.640

30
Bìa lỗ TM 24030
cái
        36.000
     39.600

31
Bìa lỗ Song Lực
cái
        33.000
     36.300

32
Bìa lỗ HP – 320
xấp
        28.000
     30.800

33
Bìa lỗ TM Dày 24040
xấp
        40.000
     44.000

34
Bìa trình ký si A4 đơn TM
cái
           9.500
     10.450

35
Bìa trình ký si A4 đơn thường si gân
cái
           7.500
       8.250

36
Bìa trình ký nhựa đơn A4 TL
cái
        15.000
     16.500

37
Bìa trình ký F4 đơn thường
cái
           9.500
     10.450

38
Bìa trình ký si đôi F4 có tem
cái
        13.000
     14.300

39
Bìa trình ký si đơn Kingstar A4
cái
        21.000
     23.100

40
Bìa trình ký si đơn Kingstar F4
cái
        24.000
     26.400

41
Bìa trình ký si đôi Kingstar A4
cái
        25.500
     28.050

42
Bìa trình ký si đôi Kingstar F4
cái
        26.500
     29.150

43
Bìa 2 kẹp nhựa  A4
cái
        18.500
     20.350

44
Bìa 2 kẹp nhựa F4
cái
        20.500
     22.550

45
Bìa 1 kẹp nhựa A4
cái
        18.000
     19.800

46
Bìa 1 kẹp nhựa F4
cái
        20.000
     22.000

47
Bìa 1 lò xo A4
cái
        20.000
     22.000

48
Bìa 1 lò xo F4
cái
        21.000
     23.100

49
Bìa 2 lò xo A4
cái
        21.000
     23.100

50
Bìa 2 lò xo F4
cái
        22.000
     24.200

51
Bìa nhựa cột dây F119
cái
           4.500
       4.950

52
Bìa file nhựa 10 lá  A4
cái
        11.500
     12.650

53
Bìa file nhựa 20 lá  A4
cái
        13.000
     14.300

54
Bìa file nhựa 20 lá  A4 FO DB01
cái
        24.000
     26.400

55
Bìa file nhựa 30 lá  A4
cái
        16.000
     17.600

56
Bìa file nhựa 40 lá  A4
cái
        17.500
     19.250

57
Bìa file nhựa 40 lá  A4 FO DB02
cái
        35.000
     38.500

58
Bìa file nhựa 50 lá  A4
cái
        19.500
     21.450

59
Bìa file nhựa 60 lá  A4
cái
        21.600
     23.760

60
Bìa file nhựa 60 lá  A4 FO DB03
cái
        48.000
     52.800

61
Bìa file nhựa 70 lá  A4
cái
        24.300
     26.730

62
Bìa file nhựa 80 lá  A4
cái
        28.000
     30.800

63
Bìa file nhựa 80 lá  A4 FO DB04
cái
        62.400
     68.640

64
Bìa file nhựa 100 lá  A4
cái
        32.400
     35.640

65
Bìa file nhựa 100 lá  A4 FO DB05
cái
        74.400
     81.840

66
Bìa da 20 lá  A4 vuông
quyển
        18.200
     20.020

67
Bìa da 30 lá  A4 vuông
quyển
        20.500
     22.550

68
Bìa da 40 lá  A4 vuông
quyển
        23.500
     25.850

69
Bìa da 50 lá  A4 vuông
quyển
        24.700
     27.170

70
Bìa da 60 lá  A4 vuông
quyển
        32.400
     35.640

71
Bìa da 80 lá  A4 vuông
quyển
        32.500
     35.750

72
Bìa da 100 lá  A4 vuông
quyển
        37.700
     41.470

73
Bìa da 120 lá  A4 vuông
quyển
        44.200
     48.620

74
Bìa da 140 lá  A4 vuông
quyển
        48.100
     52.910

75
Bìa da 150 lá  A4 vuông
quyển
        50.700
     55.770

76
Bìa da 160 lá  A4 vuông
quyển
        53.300
     58.630

77
Bìa da 180 lá  A4 vuông
quyển
        57.200
     62.920

78
Bìa da 200 lá  A4 vuông
quyển
        62.400
     68.640

79
Bìa da 300 lá  A4 vuông
quyển
        90.500
     99.550

80
Bìa accord nhựa TM320 PP
cái
           3.200
       3.520

81
Bìa accord nhựa Plus
cái
           9.500
     10.450

82
Bìa accord giấy Plus 021N A4-S
cái
           7.500
       8.250

83
Bìa accord nhựa Thiên Long
cái
           4.000
       4.400

84
Bìa giấy 3 dây 7 F TH
cái
           5.500
       6.050

85
Bìa giấy 3 dây 7 F TD
cái
           6.500
       7.150

86
Bìa giấy 3 dây 7 F TL (gáy si)
cái
           9.500
     10.450

87
Bìa giấy 3 dây 10 F TH
cái
           6.200
       6.820

88
Bìa giấy 3 dây 10 F TD
cái
           7.300
       8.030

89
Bìa giấy 3 dây 10 F TL (gáy si)
cái
        10.080
     11.088

90
Bìa giấy 3 dây 15 F TH
cái
           7.000
       7.700

91
Bìa giấy 3 dây 15 F TD
cái
           8.260
       9.086

92
Bìa giấy 3 dây 15 F TL (gáy si)
cái
        11.480
     12.628

93
Bìa giấy 3 dây 20 F TH
cái
           8.000
       8.800

94
Bìa giấy 3 dây 20 F TD
cái
           9.200
     10.120

95
Bìa giấy 3 dây 20 F TL (gáy si)
cái
        12.800
     14.080

96
Bìa kiếng A4 VN 1.2
xấp
        60.000
     66.000

97
Bìa kiếng A4 VN 1.5
xấp
        63.000
     69.300

98
Bìa kiếng A3 VN 1.5
xấp
      135.000
   148.500

99
Bìa phân trang nhựa 10 số thường
xấp
           7.200
       7.920

100
Bìa phân trang nhựa 10 số dày
xấp
           8.500
       9.350

101
Bìa phân trang nhựa 12 số thường
xấp
           8.500
       9.350

102
Bìa phân trang nhựa 12 số dày
xấp
        10.500
     11.550

103
Bìa Thái A4 (trắng, hồng, vàng, xanh lá, xanh dương)
xấp
        32.000
     35.200

104
Bìa Thái A3 (trắng, hồng, vàng, xanh lá, xanh dương)
xấp
        65.000
     71.500

105
Bìa Thái F3 (trắng, hồng, vàng, xanh lá, xanh dương)
xấp
        78.000
     85.800

106
Bìa Thơm A4 (trắng, x.lá, x.dương, vàng, hồng)
xấp
        65.000
     71.500

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo