Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện quy định kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế – Thông tin chỉ đạo điều hành – Cổng thông tin Bộ Y tế

Hình minh họa

Nhằm đổi mới công tác quản lý trang thiết bị y tế, kể từ năm 2022 thực hiện quản lý giá, phân cấp quản lý, cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, ngày 29/3/2022, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn thực hiện kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP với các Sở Y tế, các đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ Y tế ; các đơn vị, doanh nghiệp trên toàn quốc với hơn 1.500 điểm cầu. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì hội.

Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về Quản lý trang thiết bị y tế được Chính phủ ban hành ngày 08/11/2021 để thay thế Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, Nghị định số169/NĐ-CP ngày 31/12/2018. Nghị định số 98/2021/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Ngày 04/4/2022, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký văn bản số 1672/BYT-TB-CT gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các đơn vị sự nghiệp y tế công lập; Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế để kê khai, cập nhật và công khai giá trang thiết bị y tế tại địa chỉ: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn.

2. Các đơn vị là doanh nghiệp kê khai, cập nhật, công khai giá trang thiết bị y tế cần thực hiện đăng ký tài khoản để thực hiện kê khai, cập nhật, công khai giá trang thiết bị y tế; Tài liệu hướng dẫn thực hiện được Bộ Y tế xây dựng và cung cấp kèm theo tài khoản đăng nhập của doanh nghiệp.

3. Theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý TTBYT, Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế được thiết kế: Mỗi trang thiết bị y tế kê khai giá sẽ có mã kê khai giá gắn với thông tin về chủng loại (model), hãng, nước sản xuất và thông tin về cấu hình, tính năng kỹ thuật, dịch vụ tương ứng với mức giá kê khai cụ thể kèm theo. Vì vậy, các đơn vị là doanh nghiệp cần lưu ý cung cấp đầy đủ thông tin; Các đơn vị mua sắm cần đối chiếu thông tin chính xác để đảm bảo thực hiện đúng quy định.

4. Các đơn vị lưu ý việc áp dụng thông tin kê khai, cập nhật, công khai giá trang thiết bị y tế quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý TTBYT để thực hiện mua sắm, đấu thầu phải thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành về mua sắm, đấu thầu và các pháp luật khác có liên quan để đảm bảo kế hoạch của đơn vị./.

Chi tiết xem tại đây:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo