Bóng đèn tròn, led bulb tiết kiệm điện Chính Hãng, Giá Tốt | VINALIGHT

Sản phẩm đã xem

 • Cầu giấy

  Địa chỉ: 31 Hoàng Quốc Việt,Q.Cầu Giấy, Hà nội

  Hotline: 0989.04.3239 – 0982.051.651

 • Long Biên

  Địa chỉ: 24 Lý Sơn – N07-22,Q.Long Biên, Hà nội

  Hotline: 0936.515.888

 • TP. Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 50/1 Quang Trung,P.10, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

  Hotline: 0909.961.962

0

{“Conn”:{“StatisticsEnabled”:false,”AccessToken”:null,”ConnectionString”:”Server=localhost;Database=Vinalight;User Id=Toan;”,”ConnectionTimeout”:15,”Database”:”Vinalight”,”DataSource”:”localhost”,”PacketSize”:8000,”ClientConnectionId”:”3fcd5c93-57ee-4a86-ab50-bc713adcf4ed”,”ServerVersion”:”15.00.4223″,”State”:1,”WorkstationId”:”KINGLED”,”Credential”:null,”FireInfoMessageEventOnUserErrors”:false,”Site”:null,”Container”:null},”Page”:{“Type”:”Product.Group”,”Title”:”Bóng đèn tròn, led bulb tiết kiệm điện Chính Hãng, Giá Tốt | VINALIGHT”,”Description”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Bóng đèn tròn, led bulb chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Keywords”:””,”Image”:”/data/Site/2A2B7E24-CC23-49E4-B646-E1B03ECF7922/UP-6.png”,”MediaType”:”text/html”,”ErrorID”:null,”ErrorMSG”:null,”Fix404″:false},”Domain”:{“ID”:”6d001ccf-2ced-4616-bd7f-eec578f51593″,”Name”:”thietbidien.vn”},”Server”:{“ID”:null,”Name”:null,”IP”:null,”Time”:”2022-09-21 18:43:32″},”Guest”:{“ID”:”9861120″,”IP”:”35.236.234.162″,”SessionID”:”qj4lah3juu5gqgansaymug1l”,”Name”:””,”Email”:””,”Tel”:””,”Address”:””,”LocationID”:””,”DateFrom”:””,”DateTo”:””,”Url”:”https://thietbidien.vn/bong-den-tron-led-bulb”,”UrlReferrer”:””,”HtmlVersion”:0,”DateCreated”:”9/21/2022 6:43:32 PM”},”Device”:{“ID”:”65a7b9a5-3559-4319-90ca-d8ff707d29c1″,”Code”:”desktop”,”Name”:”Desktop”,”isDesktop”:true,”isMobile”:false,”isTablet”:false,”isTv”:false},”OperatingSystem”:{“ID”:”bfadefdd-3e31-4362-be69-835c3d1096de”,”Code”:”window”,”Name”:”Window”,”Version”:null},”Browser”:{“ID”:”d17a4d5f-fb6b-4b98-97fb-359d1a863c8a”,”Code”:”Chrome”,”Name”:”Chrome”,”isMobile”:false,”UserAgent”:”Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36″},”Site”:{“ID”:”2a2b7e24-cc23-49e4-b646-e1b03ecf7922″,”Code”:null,”Name”:”VINALIGHT “,”Logo”:”/data/Site/2A2B7E24-CC23-49E4-B646-E1B03ECF7922/UP-6.png”,”Map”:””,”Image”:”/data/Site/2A2B7E24-CC23-49E4-B646-E1B03ECF7922/Icons-Thietbidien.jpg”,”Description”:””,”Telephone”:”024.35561553″,”Mobile”:”0912.595.868″,”Fax”:””,”Email”:”donhang.thietbidien@gmail.com”,”Address”:”Số 25, Ngõ 65 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Vietnam”,”LocationID”:”13b5daa6-8dc1-40fd-8295-00814cf06195″,”Watermark”:false,”WatermarkText”:null,”WatermarkColor”:null,”WatermarkPosition”:null,”Facebook”:{“PageID”:”671285479642764″,”PageUrl”:”https://www.facebook.com/thietbidienvinalight”,”AppID”:”2899811626740418″,”AppUrl”:””,”GroupID”:””,”GroupUrl”:””},”Google”:{“Verification”:”dxiMbjBfrf21seGh66CVdDU55WUZoJYUJ_8XFl0RTTc”,”AppUrl”:””,”AppNumber”:0,”PageUrl”:”https://cong-ty-cp-thiet-bi-ien-va-chieu-sang-vinalight.business.site/”,”AnalyticID”:””,”TagID”:”G-LJ373CCT2R”},”Apple”:{“AppUrl”:””,”AppNumber”:0},”Youtube”:{“Url”:”https://www.youtube.com/channel/UCb3JyVepAGjkxWutZsNdGKA”},”Bing”:{“Verification”:””},”Yandex”:{“Verification”:””},”Zalo”:{“Url”:””},”TawkTo”:{“ID”:””},”PriceGuest”:false,”LAT”:0.0,”LNG”:0.0,”CDN”:”https://cdn.thietbidien.vn”},”Template”:{“ID”:”7e365562-57f5-41c0-868b-f8230a76131b”,”Name”:”Vinalight”,”Url”:”/data/Template/7e365562-57f5-41c0-868b-f8230a76131b/”,”Path”:”~/App_Data/Template/7e365562-57f5-41c0-868b-f8230a76131b/”,”ViewPath”:”~/App_Data/Template/7e365562-57f5-41c0-868b-f8230a76131b/Product.cshtml”,”ViewLayout”:”~/App_Data/Template/7e365562-57f5-41c0-868b-f8230a76131b/Layout.cshtml”,”Admin”:false,”Device”:{“ID”:”65a7b9a5-3559-4319-90ca-d8ff707d29c1″,”Code”:”desktop”,”Name”:”Desktop”,”isDesktop”:true,”isMobile”:false,”isTablet”:false,”isTv”:false}},”Lang”:{“ID”:”fc213974-6577-46ce-b7db-0ae803bf5d07″,”Code”:”vi”,”CodeFace”:”vi_VN”,”Name”:”Vietnamese”,”NameLocal”:”Tiếng Việt”,”Image”:”/data/Language/vi/Vietnam.png”},”Curr”:{“ID”:”d850e1aa-852c-437e-a85e-ddf7d3363718″,”Code”:”VND”,”Name”:”Viet Nam Dong”,”Symbol”:”₫”},”Person”:{“ID”:””,”Code”:null,”Name”:””,”Image”:””,”UserName”:””,”AccessToken”:””},”Org”:{“ID”:”c2724e51-afef-413f-8ca7-eee92df32607″,”Code”:null,”Name”:”VINALIGHT”,”NameInter”:null,”NameShort”:null,”Logo”:”/data/Organization/C2724E51-AFEF-413F-8CA7-EEE92DF32607/logo.png”,”Map”:null,”Image”:null,”Telephone”:”0995.691.999″,”Mobile”:”0989.487.999″,”Fax”:””,”Email”:”vinalightgroup@gmail.com”,”Location”:{“ID”:null,”Code”:null,”Name”:null,”NameInter”:null,”CodeTel”:null,”CodeExt”:null,”Lang”:{“ID”:null,”Code”:null,”CodeFace”:null,”Name”:null,”NameLocal”:null,”Image”:null},”Curr”:{“ID”:null,”Code”:null,”Name”:null,”Symbol”:null}},”Address”:null,”Active”:true},”User”:{“ID”:””,”Name”:””,”Image”:””,”JoinCustomer”:false,”JoinSales”:false,”JoinPack”:false,”JoinShip”:false,”JoinLading”:false,”JoinAdmin”:false,”Group”:{“ID”:””,”Code”:””,”Name”:””}},”Feature”:{“ID”:”7ffa9ac3-09de-4ce2-b68b-d012b6363da4″,”Code”:”Product”,”Name”:”Sản phẩm”,”ParamName”:””,”ParamID”:”1C051CCC-9EE4-468E-BB9A-2214FE950769″,”ParamCode”:”Group”,”ParamValue”:”bong-den-tron-led-bulb”,”ParamValueID”:”70ACE2BE-FEDB-410F-8C81-376D3BDBDDC1″,”DetailID”:””,”DetailName”:””,”AppRoleID”:null},”Firebase”:{“ProjectID”:”vinalight-35dce”,”WebAPIKey”:”AIzaSyAlRaMY4e3iKXWd88uhlKBwZPBWgdbcEo8″,”SenderID”:”1082931813268″,”VAPID”:”BAoNyfh2awRCdV5U-zkTzIYJdml1nE0CTGVJC0UGoMYmbRMtRWmFZKGiRD-wEBtdYsih49_o5Ap6189mj1wv0uI”},”Version”:{“Dictionary”:614530916,”Plugin”:657480392,”InitDesktop”:657480392,”InitMobile”:640974353,”InitTv”:0},”Process”:{“ID”:6625,”Time”:”0001-01-01T00:00:00″},”Params”:{“GroupID”:”70ace2be-fedb-410f-8c81-376d3bdbddc1″,”Content”:””},”Data”:{“GuestSupport”:{“List”:[{“ID”:”1452e32d-3b23-4c31-8f8f-f5b388d48567″,”Name”:”Mr. Hà”,”Mobile”:”0904.678.922″,”Email”:””,”Address”:””,”Location”:{“ID”:””,”Name”:””},”Group”:{“ID”:”0161f7ab-1229-4fe5-8fb0-206c82055f37″,”Name”:”Hà Nội”}},{“ID”:”ece92d1b-6d63-4c3c-a13b-50d677b899f3″,”Name”:”Ms. Linh”,”Mobile”:”0912.595.868″,”Email”:””,”Address”:””,”Location”:{“ID”:””,”Name”:””},”Group”:{“ID”:”0161f7ab-1229-4fe5-8fb0-206c82055f37″,”Name”:”Hà Nội”}},{“ID”:”37a44d05-20b1-423f-8542-0e2ae2848c70″,”Name”:”Ms. Linh”,”Mobile”:”0982.051.651″,”Email”:””,”Address”:””,”Location”:{“ID”:””,”Name”:””},”Group”:{“ID”:”0161f7ab-1229-4fe5-8fb0-206c82055f37″,”Name”:”Hà Nội”}},{“ID”:”b423c327-b84f-42b6-b219-07d9adb7f74d”,”Name”:”Mr. Hà”,”Mobile”:”0989.043.239″,”Email”:””,”Address”:””,”Location”:{“ID”:””,”Name”:””},”Group”:{“ID”:”0161f7ab-1229-4fe5-8fb0-206c82055f37″,”Name”:”Hà Nội”}},{“ID”:”d7746c0d-a9a4-44ce-8fad-ddd5ae18833d”,”Name”:”Ms. Bình”,”Mobile”:”0936.515.888″,”Email”:””,”Address”:””,”Location”:{“ID”:””,”Name”:””},”Group”:{“ID”:”0161f7ab-1229-4fe5-8fb0-206c82055f37″,”Name”:”Hà Nội”}},{“ID”:”8755f848-06e4-4382-8176-f4be6334b4e7″,”Name”:”Mr. Ngọc”,”Mobile”:”0964.611.699″,”Email”:””,”Address”:””,”Location”:{“ID”:””,”Name”:””},”Group”:{“ID”:”f86595f2-ef53-460a-946a-c5de531e2dca”,”Name”:”Sài Gòn”}},{“ID”:”1025a2eb-eb2e-4da0-84a0-8c130315e3d3″,”Name”:”Mr. Thành”,”Mobile”:”0909.961.962″,”Email”:””,”Address”:””,”Location”:{“ID”:””,”Name”:””},”Group”:{“ID”:”f86595f2-ef53-460a-946a-c5de531e2dca”,”Name”:”Sài Gòn”}},{“ID”:”7aea3962-8e4c-4946-833f-21bb9a631f30″,”Name”:”Mr. Toán”,”Mobile”:”0989.487.999″,”Email”:””,”Address”:””,”Location”:{“ID”:””,”Name”:””},”Group”:{“ID”:”a0a8e461-e564-4009-9ed7-79d5dd6f92e3″,”Name”:”Khiếu nại dịch vụ”}}],”Group”:[{“ID”:”0161f7ab-1229-4fe5-8fb0-206c82055f37″,”Name”:”Hà Nội”},{“ID”:”f86595f2-ef53-460a-946a-c5de531e2dca”,”Name”:”Sài Gòn”},{“ID”:”a0a8e461-e564-4009-9ed7-79d5dd6f92e3″,”Name”:”Khiếu nại dịch vụ”}],”Time”:”0ms”},”GuestAds”:{“List”:[{“ID”:”03b9aaaa-6e66-4b8e-b246-a9acc7a332be”,”Name”:”V8 Simon”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/data/Site/2A2B7E24-CC23-49E4-B646-E1B03ECF7922/Ads/03B9AAAA-6E66-4B8E-B246-A9ACC7A332BE/simon banner.jpg”,”Link”:””,”Description”:””,”Ads”:{“ID”:”160a4245-87bb-44dc-8587-2df957f68976″,”Code”:”SLIDE”},”Group”:{“ID”:””}},{“ID”:”0c5fa015-5aed-41bc-b9f0-0a42caac19a3″,”Name”:”I7 simon “,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/data/Site/2A2B7E24-CC23-49E4-B646-E1B03ECF7922/Ads/0C5FA015-5AED-41BC-B9F0-0A42CAAC19A3/Simon-I7-thietbidien.vn.jpg”,”Link”:””,”Description”:””,”Ads”:{“ID”:”160a4245-87bb-44dc-8587-2df957f68976″,”Code”:”SLIDE”},”Group”:{“ID”:””}},{“ID”:”514456a0-9580-43fe-8d6f-57fd109ff199″,”Name”:”S6 Simon”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/data/Site/2A2B7E24-CC23-49E4-B646-E1B03ECF7922/Ads/514456A0-9580-43FE-8D6F-57FD109FF199/S6-simon.jpg”,”Link”:””,”Description”:””,”Ads”:{“ID”:”160a4245-87bb-44dc-8587-2df957f68976″,”Code”:”SLIDE”},”Group”:{“ID”:””}},{“ID”:”dd3305ea-46f5-46a6-aad0-20c767f52b2d”,”Name”:”Art DNA”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/data/Site/2A2B7E24-CC23-49E4-B646-E1B03ECF7922/Ads/DD3305EA-46F5-46A6-AAD0-20C767F52B2D/Art-DNA.jpg”,”Link”:””,”Description”:””,”Ads”:{“ID”:”160a4245-87bb-44dc-8587-2df957f68976″,”Code”:”SLIDE”},”Group”:{“ID”:””}}],”Time”:”0ms”},”GuestCartProductList”:{“ProcessID”:6625,”CartID”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”List”:[],”Page”:{},”Time”:”0ms”},”GuestIntro”:{“List”:[{“ID”:”a170db6c-5a43-4607-a870-45fa2f6ce28b”,”Code”:””,”Name”:”Tầm nhìn sứ mệnh”,”Image”:””,”UrlExternal”:””,”Summary”:””,”Description”:”<p><span style=\”font-size:16px;\”><strong>TẦM NH&Igrave;N 2025</strong></span></p>\n\n<p><span style=\”font-size:14px;\”>Trở th&agrave;nh top 3 những nh&agrave; sản xuất v&agrave; cung cấp giải ph&aacute;p chiếu s&aacute;ng&nbsp;lớn nhất Việt Nam v&agrave; dẫn đầu về chất lượng.</span></p>\n\n<p><span style=\”font-size:16px;\”><strong>SỨ MỆNH</strong></span></p>\n\n<p><span style=\”font-size:14px;\”>Kh&ocirc;ng ngừng s&aacute;ng tạo, nghi&ecirc;n cứu&nbsp;c&aacute;c sản phẩm v&agrave; giải ph&aacute;p chiếu s&aacute;ng hiện đại v&agrave; chất lượng tốt nhất g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng cuộc sống của người Việt tốt đẹp hơn v&agrave;&nbsp;thịnh vượng hơn</span></p>\n\n<p><span style=\”font-size:14px;\”><strong style=\”font-size: 16px;\”>GI&Aacute; TRỊ CỐT L&Otilde;I</strong></span></p>\n\n<p><strong style=\”font-size: 14px;\”>1. S&aacute;ng tạo</strong><span style=\”font-size: 14px;\”>: Lu&ocirc;n lu&ocirc;n nghi&ecirc;n cứu,&nbsp;s&aacute;ng tạo v&agrave; cải tiến kh&ocirc;ng ngừng&nbsp;để tạo ra c&aacute;c sản phẩm tốt nhất.</span></p>\n\n<p><span style=\”font-size:14px;\”><strong>2. Hợp t&aacute;c:</strong>&nbsp;VINALIGHT&nbsp;lu&ocirc;n đề cao việc hợp t&aacute;c ph&aacute;t triển c&ugrave;ng c&aacute;c đối t&aacute;c với mong muốn cuối c&ugrave;ng l&agrave; mang đến kh&aacute;ch h&agrave;ng&nbsp;nhiều gi&aacute; trị nhất.</span></p>\n\n<p><span style=\”font-size:14px;\”><strong>3. Tinh thần Việt Nam</strong>: Lu&ocirc;n tự h&agrave;o l&agrave; thương hiệu Việt Nam chất lượng cao.</span></p>\n”,”Url”:”/tam-nhin-su-menh”,”Menu”:false,”LandingPage”:false,”Selected”:false},{“ID”:”7f9cf581-20fb-4d6a-a535-83492c6734b0″,”Code”:””,”Name”:”Năng lực cốt lõi”,”Image”:””,”UrlExternal”:””,”Summary”:””,”Description”:”<p><span style=\”font-size:14px;\”>- Năng lực thiết kế, sản xuất, nhập khẩu, ph&acirc;n phối c&aacute;c sản phẩm đ&egrave;n LED với mẫu m&atilde; hiện đại, tinh sảo, sang trọng.</span></p>\n\n<p><span style=\”font-size:14px;\”>- Năng lực x&acirc;y dựng, quản l&yacute; v&agrave; ph&aacute;t triển hệ thống k&ecirc;nh ph&acirc;n phối.</span></p>\n\n<p><span style=\”font-size:14px;\”>- Năng lực x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển thương hiệu. </span></p>\n”,”Url”:”/nang-luc-cot-loi”,”Menu”:false,”LandingPage”:false,”Selected”:false},{“ID”:”870f4965-fc9c-4e19-9676-9b863894c0a9″,”Code”:””,”Name”:”Chính sách đổi trả hàng “,”Image”:””,”UrlExternal”:””,”Summary”:””,”Description”:”<h2><strong>CH&Iacute;NH S&Aacute;CH ĐỔI TRẢ H&Agrave;NG</strong></h2>\n\n<h3>1. Đổi sang chủng loại h&agrave;ng h&oacute;a kh&aacute;c.</h3>\n\n<p>Trong thời gian 03 ng&agrave;y, Vinalight Miễn ph&iacute; cho việc đổi sang chủng loại h&agrave;ng kh&aacute;c tương đương&nbsp; với sản phẩm nguy&ecirc;n đai nguy&ecirc;n kiện, c&ograve;n vỏ hộp, chưa đấu nối điện, v&igrave;&nbsp; kh&aacute;ch h&agrave;ng của Vinalight kh&ocirc;ng muốn mua sản phẩm đ&atilde;</p>\n\n<p>Sản phẩm đ&atilde; mua qu&aacute; 03 ng&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ nhận đổi h&agrave;ng c&oacute; t&iacute;nh ph&iacute; (kh&ocirc;ng qu&aacute; 10 % gi&aacute; trị mua ban đầu)</p>\n\n<p>Sản phẩm đ&atilde; cắt d&acirc;y, mất bao b&igrave;, bị can thiệp từ b&ecirc;n ngo&agrave;i&nbsp; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng nhận đổi v&igrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i cho đ&oacute; l&agrave; sản phẩm đ&atilde; qua sử dụng.</p>\n\n<h3>2. Trả h&agrave;ng đ&atilde; mua dư thừa</h3>\n\n<p>Trong 03 ng&agrave;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận lại miễn ph&iacute; kh&ocirc;ng qu&aacute; 10% h&agrave;ng h&oacute;a đ&atilde; mua với sản phẩm c&ograve;n nguy&ecirc;n trạng th&aacute;i ban đầu b&agrave;n giao, chưa qua sử dụng.</p>\n\n<p>Qu&aacute; thời gian tr&ecirc;n, quyết định việc đổi trả sẽ do Vinalight đưa ra.</p>\n\n<p>Địa điểm đổi trả h&agrave;ng của Vinalight :</p>\n\n<p>&ndash;&nbsp;H&agrave; Nội : Số 31 Ho&agrave;ng Quốc Việt &ndash; Phường Nghĩa Đ&ocirc; &ndash; Quận Cầu Giấy &ndash; H&agrave; Nội&nbsp;<strong>hoặc</strong>&nbsp;Số 5/85 Phố Hạ Đ&igrave;nh, Phường Thanh Xu&acirc;n Trung, Quận Thanh Xu&acirc;n, H&agrave; Nội.</p>\n\n<p>&ndash; TP Hồ Ch&iacute; Minh : <a><span style=\”color:#000000;\”>50/1 Quang Trung, Phường 10</span></a><a><span style=\”color:#000000;\”>, Quận G&ograve; Vấp, TP.Hồ Ch&iacute; Minh</span></a><span style=\”color:#000000;\”> .</span></p>\n”,”Url”:”/chinh-sach-doi-tra-hang”,”Menu”:true,”LandingPage”:false,”Selected”:false},{“ID”:”cc6d7fab-4799-46cb-a778-609440370cc9″,”Code”:””,”Name”:”Hướng dẫn mua hàng”,”Image”:””,”UrlExternal”:””,”Summary”:””,”Description”:”<p>Sau khi quyết định sản phẩm cần mua, qu&yacute; kh&aacute;ch lựa chọn theo 2 h&igrave;nh thức dưới đ&acirc;y :</p>\n\n<p><strong>1. Đến trực tiếp xem mẫu sản phẩm v&agrave; thanh to&aacute;n tại Showroom</strong><br />\n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ndash; Với những sản phẩm nhỏ,gọn, nhẹ qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể tự vận chuyển.<br />\n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ndash; Với những sản phẩm c&oacute; khối lượng nặng, k&iacute;ch cỡ lớn ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ hỗ trợ vận chuyển đến tận nh&agrave; qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng. (Miễn ph&iacute; hoặc c&oacute; t&iacute;nh ph&iacute; t&ugrave;y theo nh&oacute;m h&agrave;ng đ&atilde; ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n website)</p>\n\n<p><strong>2. Mua h&agrave;ng online, email hoặc mua h&agrave;ng qua điện thoại</strong></p>\n\n<p>Bước 1 : Đặt h&agrave;ng<br />\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ndash; Đặt h&agrave;ng online tại hệ thống website <b>https://thietbidien.vn</b><br />\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ndash; Gọi điện trực tiếp để đặt h&agrave;ng<br />\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ndash; Gửi Email đ&iacute;nh k&egrave;m h&igrave;nh ảnh hoặc m&atilde; sản phẩm c&ugrave;ng với nội dung y&ecirc;u cầu.<br />\nBước 2 : Đặt cọc<br />\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ndash; Đặt cọc trước 30%- 50% qua&nbsp;t&agrave;i khoản<br />\n&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ndash; Số t&agrave;i khoản : <strong>048704066668686 tại Ng&acirc;n h&agrave;ng quốc tế (VIB) Chi nh&aacute;nh Ho&agrave;ng Quốc Việt &ndash; H&agrave; Nội.</strong><br />\nBước 3: X&aacute;c nhận đặt cọc v&agrave; hẹn thời gian giao h&agrave;ng<br />\nBước 4 : Nhận h&agrave;ng v&agrave; thanh to&aacute;n phần c&ograve;n lại.<br />\n<em><strong>Lưu &yacute; :</strong></em>&nbsp;<em>Với những sản phẩm c&oacute; bao gồm lắp đặt, khi h&agrave;ng đến tại địa chỉ của kh&aacute;ch h&agrave;ng, ch&uacute;ng t&ocirc;i y&ecirc;u cầu thanh to&aacute;n 80% gi&aacute; trị đơn h&agrave;ng, sau khi lắp đặt nghiệm thu qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng thanh to&aacute;n nốt 20% c&ograve;n lại.</em></p>\n”,”Url”:”/huong-dan-mua-hang”,”Menu”:true,”LandingPage”:false,”Selected”:false},{“ID”:”1a031293-a41d-422b-900c-84bec807583e”,”Code”:””,”Name”:”Hướng dẫn thanh toán”,”Image”:””,”UrlExternal”:””,”Summary”:””,”Description”:”<p>Vinalight hiện đang hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng khi sử dụng dịch vụ mua h&agrave;ng tại website với c&aacute;c h&igrave;nh thức thanh to&aacute;n như sau :</p>\n\n<p>1. Thanh to&aacute;n tiền mặt trực tiếp tại một trong c&aacute;c địa điểm sau :</p>\n\n<p>&ndash; H&agrave; Nội : Số 31 Ho&agrave;ng Quốc Việt &ndash; Phường Nghĩa Đ&ocirc; &ndash; Quận Cầu Giấy &ndash; H&agrave; Nội</p>\n\n<p>&ndash; TP Hồ Ch&iacute; Minh :&nbsp;<a><span style=\”color:#000000;\”>50/1 Quang Trung, Phường 10</span></a><a><span style=\”color:#000000;\”>, Quận G&ograve; Vấp, TP.Hồ Ch&iacute; Minh.</span></a></p>\n\n<p>2. Thanh to&aacute;n chuyển khoản theo th&ocirc;ng tin sau :</p>\n\n<p>C&ocirc;ng ty cổ phần Vinalight</p>\n\n<p>T&agrave;i khoản số : <strong>048704066668686 tại Ng&acirc;n h&agrave;ng quốc tế (VIB) Chi nh&aacute;nh Ho&agrave;ng Quốc Việt &ndash; H&agrave; Nội.</strong></p>\n\n<p>Tr&acirc;n trọng cảm ơn.</p>\n”,”Url”:”/huong-dan-thanh-toan”,”Menu”:true,”LandingPage”:false,”Selected”:false},{“ID”:”202ddb4f-51d0-403f-8227-3e665f0133ce”,”Code”:””,”Name”:”Cách thức vận chuyển”,”Image”:””,”UrlExternal”:””,”Summary”:””,”Description”:”<h3><strong>I. VẬN CHUYỂN H&Agrave;NG</strong></h3>\n\n<p>Vận chuyển l&agrave; một kh&acirc;u quan trọng trong giao dịch mua b&aacute;n, để c&oacute; được cơ hội cho những lần tiếp theo, ch&uacute;ng t&ocirc;i bảo quản h&agrave;ng của qu&yacute; kh&aacute;ch như sản phẩm của ch&iacute;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i. Với mỗi đơn h&agrave;ng được giao đi, qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng vui l&ograve;ng kiểm tra thật kỹ về số lượng v&agrave; chủng loại h&agrave;ng h&oacute;a, tr&aacute;nh những sai s&oacute;t ngo&agrave;i &yacute; muốn .</p>\n\n<p>Khi qu&yacute; kh&aacute;ch đặt h&agrave;ng qua website của ch&uacute;ng t&ocirc;i, đơn h&agrave;ng của qu&yacute; kh&aacute;ch tr&ecirc;n 2.000.000 đ (tr&ecirc;n 2 triệu đồng ) ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ giao miễn ph&iacute; giao nhận tại H&agrave; Nội v&agrave; S&agrave;i G&ograve;n cho quy c&aacute;ch gọn nhẹ. Trong những trường hợp kh&ocirc;ng miễn ph&iacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ l&agrave;m việc với c&aacute;c đơn vị vận chuyển uy t&iacute;n để c&oacute; mức ph&iacute; tiết kiệm nhất. Trước khi giao h&agrave;ng, bộ phận b&aacute;n h&agrave;ng sẽ th&ocirc;ng b&aacute;o mức ph&iacute; cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng được biết để nhận được sự chia sẻ c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i.</p>\n\n<h3><strong>II.THỜI GIAN GIAO H&Agrave;NG</strong></h3>\n\n<p>C&aacute;c đơn h&agrave;ng mua th&ocirc;ng thường trong ng&agrave;y trong phạm vi 20Km : sẽ được xử l&yacute; đơn h&agrave;ng v&agrave; giao trong ng&agrave;y hoặc theo thời gian y&ecirc;u cầu cụ thể của qu&iacute; kh&aacute;ch.</p>\n\n<p>Trong một số trường hợp kh&aacute;ch quan việc&nbsp;giao h&agrave;ng chậm trễ do những điều kiện bất khả kh&aacute;ng như thời tiết xấu, điều kiện giao th&ocirc;ng kh&ocirc;ng thuận lợi, xe hỏng h&oacute;c tr&ecirc;n đường giao h&agrave;ng, trục trặc trong qu&aacute; tr&igrave;nh xuất h&agrave;ng.</p>\n\n<h3><strong>III, Đ&Oacute;NG G&Oacute;I H&Agrave;NG H&Oacute;A</strong></h3>\n\n<p>Đối với đơn h&agrave;ng giao h&agrave;ng ở xa th&ocirc;ng qua dịch vụ vận chuyển thu&ecirc; ngo&agrave;i, để an to&agrave;n cho h&agrave;ng h&oacute;a của qu&iacute; kh&aacute;ch,ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;sẽ đ&oacute;ng g&oacute;i h&agrave;ng h&oacute;a trong c&aacute;c bao b&igrave; hoặc th&ugrave;ng h&agrave;ng chuy&ecirc;n dụng lớn hơn k&iacute;ch thước h&agrave;ng.</p>\n\n<h3><strong>IV .TR&Aacute;CH NHIỆM VỚI H&Agrave;NG H&Oacute;A VẬN CHUYỂN</strong></h3>\n\n<p>Dịch vụ vận chuyển cho Vinalight chọn, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ chịu tr&aacute;ch nhiệm đến tay kh&aacute;ch h&agrave;ng: hư hại, thiếu, thất lạc .v.v.</p>\n\n<p>Dịch vụ vận chuyển kh&aacute;ch h&agrave;ng chọn, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ chịu tr&aacute;ch nhiệm đến đơn vị vận chuyển của kh&aacute;ch h&agrave;ng, việc quản l&yacute; h&agrave;ng h&oacute;a sẽ do đơn vị vận chuyển của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm.</p>\n\n<p>Trong mọi trường hợp c&oacute; ph&aacute;t sinh , qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng vui l&ograve;ng th&ocirc;ng b&aacute;o cho ch&uacute;ng t&ocirc;i qua hotline :&nbsp;<strong>0989.487.999</strong></p>\n\n<h3><strong>V. CH&Iacute;NH S&Aacute;CH LẮP ĐẶT SẢN PHẨM</strong></h3>\n\n<p>&nbsp;Vinalight hỗ trợ lắp đặt miễn ph&iacute; với đơn h&agrave;ng tr&ecirc;n 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) tại H&agrave; Nội v&agrave; TP Hồ Ch&iacute; Minh, trường hợp ngo&agrave;i khả năng hỗ trợ lắp đặt, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ chia sẻ với qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng một phần chi ph&iacute; lắp đặt khi lựa chọn một đơn vị lắp đặt độc lập, th&ocirc;ng qua h&igrave;nh thức hỗ trợ gi&aacute; tốt nhất..</p>\n\n<p>Qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với bộ phận b&aacute;n h&agrave;ng để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết .</p>\n\n<p>Tr&acirc;n trọng cảm ơn .</p>\n”,”Url”:”/cach-thuc-van-chuyen”,”Menu”:true,”LandingPage”:false,”Selected”:false},{“ID”:”ae30cf3d-6693-49df-8227-145a9ebb7129″,”Code”:””,”Name”:”Chính sách bảo hành”,”Image”:””,”UrlExternal”:””,”Summary”:””,”Description”:”<h2><strong>CH&Iacute;NH S&Aacute;CH BẢO H&Agrave;NH SẢN PHẨM</strong></h2>\n\n<p>Bảo h&agrave;nh sản phẩm l&agrave;: khắc phục những lỗi, sự cố xảy ra do lỗi của nh&agrave; sản xuất, t&ugrave;y theo quy định mỗi sản phẩm sẽ c&oacute; thời gian bảo h&agrave;nh ri&ecirc;ng . Với mỗi sản phẩm Vinalight b&aacute;n ra đều c&oacute; tem bảo h&agrave;nh v&agrave; ng&agrave;y th&aacute;ng sản xuất . Khi sản phẩm hoạt động kh&ocirc;ng như l&uacute;c ban đầu, trong thời gian bảo h&agrave;nh, sản phẩm sẽ được gửi về nh&agrave; sản xuất để khắc phục lỗi .&nbsp;</p>\n\n<p>Vinalight theo d&otilde;i bảo h&agrave;nh điện tử bằng phần mềm b&aacute;n h&agrave;ng, trường hợp kh&ocirc;ng c&ograve;n phiếu bảo h&agrave;nh, ch&uacute;ng t&ocirc;i vẫn c&oacute; thể tra cứu thời gian mua h&agrave;ng để hỗ trợ bảo h&agrave;nh.</p>\n\n<h3><strong>QUY ĐỊNH BẢO H&Agrave;NH&nbsp;</strong></h3>\n\n<p>Tất cả c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo h&agrave;nh của Vinalight đều phải tu&acirc;n thủ theo quy định sau:</p>\n\n<p>+ C&aacute;c sản phẩm được bảo h&agrave;nh l&agrave; c&aacute;c sản phẩm: c&ograve;n nguy&ecirc;n h&igrave;nh dạng khi sản xuất, kh&ocirc;ng m&oacute;p m&eacute;o, dập vỡ, kh&ocirc;ng ch&aacute;y, nổ, chập điện, qu&aacute; tải, qu&aacute; điện &aacute;p, kh&ocirc;ng rụng mối h&agrave;n, kh&ocirc;ng bị thay đổi cấu tr&uacute;c thiết kế ban đầu, kh&ocirc;ng bị nước, h&oacute;a chất g&acirc;y hỏng&hellip;</p>\n\n<p>+ C&aacute;c trường hợp kh&ocirc;ng bảo h&agrave;nh: do thi&ecirc;n tai, mưa b&atilde;o, &uacute;ng lụt, hỏa hoạn, động vật ph&aacute; hoại, c&ocirc;n tr&ugrave;ng lưu tr&uacute;, hoặc con người cố &yacute; g&acirc;y hỏng&hellip;</p>\n\n<p>+ Thiết bị điện, aptomat, c&ocirc;ng tắc ổ cắm: d&ugrave;ng qu&aacute; điện &aacute;p, qu&aacute; tải, dập vỡ, mất ốc phụ kiện, d&iacute;nh sơn, d&iacute;nh vữa, mất hoặc r&aacute;ch vỏ hộp sẽ kh&ocirc;ng được bảo h&agrave;nh</p>\n\n<h3><strong>ĐỊA ĐIỂM NHẬN &ndash; ĐỔI &ndash; TRẢ BẢO H&Agrave;NH</strong></h3>\n\n<p>Sản phẩm lỗi sẽ được xử l&yacute; tại trung t&acirc;m bảo h&agrave;nh của c&aacute;c h&atilde;ng sản xuất , trong trường hợp kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng tiện cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể hỗ trợ nhận đổi trả bảo h&agrave;nh tại c&aacute;c địa điểm giao dịch của ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;<strong>:</strong></p>\n\n<p>&ndash; H&agrave; Nội : Số 31 Ho&agrave;ng Quốc Việt &ndash; Phường Nghĩa Đ&ocirc; &ndash; Quận Cầu Giấy &ndash; H&agrave; Nội</p>\n\n<p>&ndash; TP Hồ Ch&iacute; Minh : Số 50/1 Quang Trung &ndash; Phường 10 &ndash; Quận G&ograve; Vấp &ndash; TP Hồ Ch&iacute; Minh .</p>\n\n<p><em><strong><u>Lưu &yacute; :</u>&nbsp;Một số sản phẩm, kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng mua của Vinalight, nếu&nbsp; c&ograve;n thời hạn bảo h&agrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i vẫn hỗ trợ nhận đổi trả bảo h&agrave;nh tại c&aacute;c điểm giao dịch của Vinalight .</strong></em></p>\n\n<p><strong>ĐỔI MỚI SẢN PHẨM</strong></p>\n\n<p>Sản phẩm khi gửi về bảo h&agrave;nh, nếu kh&ocirc;ng khắc phục triệt để, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ y&ecirc;u cầu đổi mới cho kh&aacute;ch h&agrave;ng một sản phẩm kh&aacute;c tương tự.</p>\n\n<p><strong>TỪ CHỐI BẢO H&Agrave;NH</strong></p>\n\n<p>&ndash; Sản phẩm đ&atilde; hết hạn bảo h&agrave;nh .</p>\n\n<p>&ndash; Tem bảo h&agrave;nh bị r&aacute;ch hoặc bị can thiệp từ b&ecirc;n ngo&agrave;i.</p>\n\n<p>&ndash; Sản phẩm bị m&oacute;p m&eacute;o, biến dạng , nước x&acirc;m nhập,&nbsp;d&ugrave;ng qu&aacute; điện &aacute;p, qu&aacute; tải, dập vỡ, mất ốc phụ kiện, d&iacute;nh sơn, d&iacute;nh vữa, mất hoặc r&aacute;ch vỏ hộp sẽ kh&ocirc;ng được bảo h&agrave;nh</p>\n\n<p>Vinalight tr&acirc;n trọng cảm ơn.</p>\n”,”Url”:”/chinh-sach-bao-hanh”,”Menu”:true,”LandingPage”:false,”Selected”:false},{“ID”:”1bb326b5-5cae-49e0-97b6-19d2ad6c861c”,”Code”:””,”Name”:”Chính sách bảo vệ thông tin”,”Image”:””,”UrlExternal”:””,”Summary”:””,”Description”:”<p><span style=\”font-size:18px;\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif\”>Thiết bị điện lu&ocirc;n cam kết bảo mật th&ocirc;ng tin, kh&ocirc;ng sử dụng th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n kh&ocirc;ng v&agrave;o mục đ&iacute;ch n&agrave;o kh&aacute;c. Chỉ sử dụng để li&ecirc;n hệ giao h&agrave;ng, t&iacute;ch lũy điểm khuyến m&atilde;i v&agrave; gửi ctkm cho kh&aacute;ch h&agrave;ng (nếu c&oacute;). Cụ thể như sau:</span></span></span></p>\n\n<ul>\n\t<li><span style=\”font-size:18px;\”><strong><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif\”>Mục đ&iacute;ch thu thập th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n</span></span></strong></span></li>\n</ul>\n\n<p><span style=\”font-size:18px;\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif\”>Để truy cập v&agrave; sử dụng một số dịch vụ tại website, bạn c&oacute; thể sẽ được y&ecirc;u cầu đăng k&yacute; với ch&uacute;ng t&ocirc;i th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n (Email, Họ t&ecirc;n, điện thoại&hellip;). Mọi th&ocirc;ng tin khai b&aacute;o phải đảm bảo t&iacute;nh ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; hợp ph&aacute;p. Ch&uacute;ng kh&ocirc;ng chịu mọi tr&aacute;ch nhiệm li&ecirc;n quan đến ph&aacute;p luật của th&ocirc;ng tin khai b&aacute;o.</span></span></span></p>\n\n<ul>\n\t<li><span style=\”font-size:18px;\”><strong><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif\”>Phạm vi sử dụng th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n</span></span></strong></span></li>\n</ul>\n\n<p><span style=\”font-size:18px;\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif\”>Ch&uacute;ng t&ocirc;i thu thập v&agrave; sử dụng th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n bạn với mục đ&iacute;ch ph&ugrave; hợp v&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n tu&acirc;n thủ nội dung của &ldquo;<b>Ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo mật</b>&rdquo; n&agrave;y. Khi cần thiết, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể sử dụng những th&ocirc;ng tin n&agrave;y để li&ecirc;n hệ trực tiếp với bạn dưới c&aacute;c h&igrave;nh thức như: Gởi thư ngỏ, đơn đặt h&agrave;ng, th&ocirc;ng b&aacute;o điểm t&iacute;ch lũy, thư cảm ơn, th&ocirc;ng tin về kỹ thuật v&agrave; bảo mật&hellip;</span></span></span></p>\n\n<ul>\n\t<li><span style=\”font-size:18px;\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif\”>Thời gian lưu trữ th&ocirc;ng tin</span></b></span></span></li>\n</ul>\n\n<p><span style=\”font-size:18px;\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif\”>Dữ liệu lưu trữ nội bộ n&ecirc;n sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; thời hạn ngo&agrave;i trừ c&oacute; y&ecirc;u cầu x&oacute;a/hủy từ ph&iacute;a kh&aacute;ch h&agrave;ng đến Thiết bị điện hoặc c&ocirc;ng ty giải thể.</span></span></span></p>\n\n<ul>\n\t<li><span style=\”font-size:18px;\”><strong><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif\”>Chia sẻ th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n </span></span></strong><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif\”>(những người hoặc tổ chức được tiếp cận th&ocirc;ng tin)</span></span></span></li>\n</ul>\n\n<p><span style=\”font-size:18px;\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif\”>- Ngoại trừ c&aacute;c trường hợp về sử dụng th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n như đ&atilde; n&ecirc;u trong ch&iacute;nh s&aacute;ch n&agrave;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết sẽ kh&ocirc;ng tiết lộ th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n bạn ra ngo&agrave;i.</span></span></span></p>\n\n<p><span style=\”font-size:18px;\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif\”>- Trong một số trường hợp, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể thu&ecirc; một đơn vị độc lập để tiến h&agrave;nh c&aacute;c dự &aacute;n nghi&ecirc;n cứu thị trường v&agrave; khi đ&oacute; th&ocirc;ng tin của bạn sẽ được cung cấp cho đơn vị n&agrave;y để tiến h&agrave;nh dự &aacute;n. B&ecirc;n thứ ba n&agrave;y sẽ bị r&agrave;ng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật m&agrave; theo đ&oacute; họ chỉ được ph&eacute;p sử dụng những th&ocirc;ng tin được cung cấp cho mục đ&iacute;ch ho&agrave;n th&agrave;nh dự &aacute;n.</span></span></span></p>\n\n<p><span style=\”font-size:18px;\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif\”>- Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể tiết lộ hoặc cung cấp th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của bạn trong c&aacute;c trường hợp thật sự cần thiết như sau: (a) khi c&oacute; y&ecirc;u cầu của c&aacute;c cơ quan ph&aacute;p luật; (b) trong trường hợp m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i tin rằng điều đ&oacute; sẽ gi&uacute;p ch&uacute;ng t&ocirc;i bảo vệ quyền lợi ch&iacute;nh đ&aacute;ng của m&igrave;nh trước ph&aacute;p luật; (c) t&igrave;nh huống khẩn cấp v&agrave; cần thiết để bảo vệ quyền an to&agrave;n c&aacute; nh&acirc;n của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c.</span></span></span></p>\n\n<ul>\n\t<li><span style=\”font-size:18px;\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif\”>Địa chỉ thu thập v&agrave; quản l&yacute; th&ocirc;ng tin</span></b></span></span></li>\n</ul>\n\n<p><span style=\”font-size:18px;\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif\”>Tất cả th&ocirc;ng tin đều được lưu trữ trữ Thiết bị điện, khi c&oacute; c&aacute;c b&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu c&oacute; tham gia sử dụng dữ liệu đều phải cam kết theo hợp đồng thỏa thuận, tu&acirc;n theo ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo mật th&ocirc;ng tin cũng như th&ocirc;ng tin của từng đơn vị k&iacute; kết với Thiết bị điện đều phải được văn bản h&oacute;a.</span></span></span></p>\n\n<ul>\n\t<li><span style=\”font-size:18px;\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif\”><strong>Truy xuất th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n</strong> ( Phương thức v&agrave; c&ocirc;ng cụ tiếp cận th&ocirc;ng tin để người d&ugrave;ng tiếp cận)</span></span></span></li>\n</ul>\n\n<p><span style=\”font-size:18px;\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif\”>Bất cứ thời điểm n&agrave;o bạn cũng c&oacute; thể truy cập v&agrave; chỉnh sửa những th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh theo c&aacute;c links th&iacute;ch hợp m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp. Cụ thể l&agrave; ở mục <b>T&agrave;i Khoản</b>, tr&ecirc;n website ch&iacute;nh thức của Thiết bị điện.</span></span></span></p>\n\n<ul>\n\t<li><span style=\”font-size:18px;\”><strong><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif\”>Bảo mật th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n</span></span></strong></span></li>\n</ul>\n\n<p><span style=\”font-size:18px;\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif\”>Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết bảo mật th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của bạn bằng mọi c&aacute;ch thức c&oacute; thể. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ sử dụng nhiều c&ocirc;ng nghệ bảo mật th&ocirc;ng tin kh&aacute;c nhau nhằm bảo vệ th&ocirc;ng tin n&agrave;y kh&ocirc;ng bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngo&agrave;i &yacute; muốn.</span></span></span></p>\n\n<p><span style=\”font-size:18px;\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif\”>Ch&uacute;ng t&ocirc;i khuyến c&aacute;o bạn n&ecirc;n bảo mật c&aacute;c th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến mật khẩu truy xuất của bạn v&agrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n chia sẻ với bất kỳ người n&agrave;o kh&aacute;c. Nếu sử dụng m&aacute;y t&iacute;nh chung nhiều người, bạn n&ecirc;n đăng xuất, hoặc tho&aacute;t hết tất cả cửa sổ Website đang mở.</span></span></span></p>\n\n<ul>\n\t<li><span style=\”font-size:18px;\”><strong><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif\”>Thay đổi về ch&iacute;nh s&aacute;ch</span></span></strong></span></li>\n</ul>\n\n<p><span style=\”font-size:18px;\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif\”>Nội dung của &ldquo;Ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo mật&rdquo; n&agrave;y c&oacute; thể thay đổi để ph&ugrave; hợp với c&aacute;c nhu cầu của ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng như nhu cầu v&agrave; sự phản hồi từ kh&aacute;ch h&agrave;ng nếu c&oacute;. Khi cập nhật nội dung ch&iacute;nh s&aacute;ch n&agrave;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ chỉnh sửa lại thời gian &ldquo;Cập nhật lần cuối&rdquo; b&ecirc;n tr&ecirc;n.</span></span></span></p>\n\n<p><span style=\”font-size:18px;\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif\”>Nội dung &ldquo;Ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo mật&rdquo; n&agrave;y chỉ &aacute;p dụng tại website của ch&uacute;ng t&ocirc;i, kh&ocirc;ng bao gồm hoặc li&ecirc;n quan đến c&aacute;c b&ecirc;n thứ ba đặt quảng c&aacute;o. Do đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i đề nghị bạn đọc v&agrave; tham khảo kỹ nội dung &ldquo;Ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo mật&rdquo; của từng website m&agrave; bạn đang truy cập.</span></span></span></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n”,”Url”:”/chinh-sach-bao-ve-thong-tin”,”Menu”:true,”LandingPage”:false,”Selected”:false},{“ID”:”c96c222d-e2ee-4852-92b4-dd0bd87034aa”,”Code”:””,”Name”:”Liên hệ và góp ý”,”Image”:””,”UrlExternal”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”Url”:”/lien-he-va-gop-y”,”Menu”:false,”LandingPage”:false,”Selected”:false},{“ID”:”e8c2403b-6596-4e2c-875e-027910116a15″,”Code”:””,”Name”:”Chính sách kiểm hàng”,”Image”:””,”UrlExternal”:””,”Summary”:””,”Description”:”<p>Ch&iacute;nh s&aacute;ch kiểm h&agrave;ng :</p>\n\n<p>Với những đơn h&agrave;ng giao dịch tại c&aacute;c điểm giao dịch của Vinalight, Qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng kiểm tra thật kỹ h&agrave;ng ho&aacute;, đối chiếu sản phẩm với chứng từ, phiếu bảo h&agrave;nh (nếu c&oacute;) trước khi nhận v&agrave; thanh to&aacute;n.</p>\n\n<p>Với những đơn h&agrave;ng do nh&acirc;n vi&ecirc;n vận chuyển của Vinalight giao tới nh&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng, trường hợp Qu&yacute; kh&aacute;ch nhờ người th&acirc;n nhận h&agrave;ng, th&igrave; vẫn cần kiểm tra h&agrave;ng kỹ trước khi nhận v&agrave; thanh to&aacute;n.</p>\n\n<p>Với những kh&aacute;ch h&agrave;ng thuộc c&aacute;c huyện tỉnh ở xa, trường hợp nh&acirc;n vi&ecirc;n Vinalight&nbsp; kh&ocirc;ng thể giao h&agrave;ng được, Vinalight&nbsp; sẽ ủy quyền cho 1 số đơn vị chuyển ph&aacute;t như VNPT, Viettel, hoặc 1 số đơn vị vận tải c&oacute; uy t&iacute;n kh&aacute;c, Qu&yacute; kh&aacute;ch được quyền kiểm tra h&agrave;ng ho&aacute;, đối chiếu sản phẩm với chứng từ, phiếu bảo h&agrave;nh (nếu c&oacute;) trước khi nhận v&agrave; thanh to&aacute;n.</p>\n\n<p>Sau khi đ&atilde; giao h&agrave;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng,Vinalight chỉ chịu tr&aacute;ch nhiệm nếu xảy ra lỗi kỹ thuật do Nh&agrave; sản xuất (theo quy định Đổi/Trả h&agrave;ng v&agrave; Quy định Bảo h&agrave;nh), mọi trường hợp kh&aacute;c sẽ kh&ocirc;ng thuộc tr&aacute;ch nhiệm của ch&uacute;ng t&ocirc;i.</p>\n”,”Url”:”/chinh-sach-kiem-hang”,”Menu”:true,”LandingPage”:false,”Selected”:false}],”Time”:”15.6326ms”},”GuestNewsGroup”:{“List”:[{“ID”:”b5d48e5b-591a-45a0-98c6-605efe68965f”,”Code”:””,”Name”:”Tuyển dụng”,”NameUrl”:”tuyen-dung”,”Image”:””,”Image2″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:1,”ProductCount”:0,”Home”:false,”Url”:”/tuyen-dung”,”Parent”:{“ID”:””,”Code”:””},”Group”:{“ID”:”42fc0de0-1a5d-4f99-969a-d0882290205e”},”Selected”:false}],”Time”:”31.2492ms”},”GuestPage”:{“List”:[{“ID”:”c9c7954d-f22b-43ba-9583-2489575dec12″,”Code”:”Homepage”,”Name”:”Trang chính”,”Image”:””,”Url”:”/trang-chinh”},{“ID”:”ba505588-4e3d-4ee1-9ca6-b70710965995″,”Code”:”Intro”,”Name”:”Giới thiệu”,”Image”:””,”Url”:”/gioi-thieu”},{“ID”:”7ffa9ac3-09de-4ce2-b68b-d012b6363da4″,”Code”:”Product”,”Name”:”Sản phẩm”,”Image”:””,”Url”:”/san-pham”},{“ID”:”df056d52-6afd-4bd4-835a-23e358d33a4c”,”Code”:”News”,”Name”:”Tin tức”,”Image”:””,”Url”:”/tin-tuc”},{“ID”:”e37e3e23-4abf-4574-b928-8310a4c9d3c8″,”Code”:”Contact”,”Name”:”Liên hệ”,”Image”:””,”Url”:”/lien-he”},{“ID”:”b0578e44-e3e0-4916-83fb-49d29d940eb9″,”Code”:”Search”,”Name”:”Tìm kiếm”,”Image”:””,”Url”:”/tim-kiem”},{“ID”:”19971125-1dfe-4a00-951b-fe7a07d488ba”,”Code”:”tag”,”Name”:”tag”,”Image”:””,”Url”:”/tag”},{“ID”:”349400ea-1c6f-4194-9c5c-51f88e1c2f0b”,”Code”:”CartList”,”Name”:”Giỏ hàng”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/images/cart.png”,”Url”:”/gio-hang”},{“ID”:”78c5698e-ae21-4cdf-b0ed-98fa486b4851″,”Code”:”CartInfo”,”Name”:”Thông tin khách hàng”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/images/info.png”,”Url”:”/thong-tin-khach-hang”},{“ID”:”f766df74-c8f5-4222-be8b-e4e37217dd3a”,”Code”:”Payment”,”Name”:”Thanh toán”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/images/payment.png”,”Url”:”/thanh-toan”},{“ID”:”ac90967d-d31d-4560-925d-2ea2b62da4bb”,”Code”:”PaymentReturn”,”Name”:”Xác nhận thanh toán”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/images/transactions.png”,”Url”:”/xac-nhan-thanh-toan”},{“ID”:”ce218087-7053-4e33-8ab1-58638e9755db”,”Code”:”Login”,”Name”:”Đăng nhập”,”Image”:””,”Url”:”/dang-nhap”},{“ID”:”ecd78d3e-8662-4003-9428-aba895285bbb”,”Code”:”Catalog”,”Name”:”Báo giá”,”Image”:””,”Url”:”/bao-gia”}],”Time”:”0ms”},”GuestProductGroup”:{“List”:[{“ID”:”1b9acec0-5ce9-42f0-93f8-551f5c85b39f”,”Code”:””,”Name”:”Đèn led dân dụng”,”NameUrl”:”den-led-dan-dung”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D0CC35B7-C11E-4037-8E4A-4240397F9417/e.jpg”,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D0CC35B7-C11E-4037-8E4A-4240397F9417/icon website-21.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D0CC35B7-C11E-4037-8E4A-4240397F9417/cac loai bong den led.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn Led chiếu sáng dân dụng chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p>Đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng d&acirc;n dụng l&agrave; d&ograve;ng đ&egrave;n được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Bất cứ gia đ&igrave;nh n&agrave;o cũng sẽ sử dụng c&aacute;c loại b&oacute;ng đ&egrave;n. V&agrave; d&ograve;ng đ&egrave;n d&acirc;n dụng tiết kiệm nhất hiện nay ch&iacute;nh l&agrave; đ&egrave;n LED&nbsp;chiếu s&aacute;ng d&acirc;n dụng.&nbsp;</p>\n\n<p><a href=\”https://vinalight.vn/den-led-dan-dung\” rel=\”follow\”>Đ&egrave;n LED d&acirc;n dụng</a> được sử dụng từ đ&egrave;n trang tr&iacute;, đ&egrave;n bulb, đ&egrave;n tube, đ&egrave;n &acirc;m trần, đ&egrave;n panel, đ&egrave;n rọi ray, đ&egrave;n ống bơ, đ&egrave;n tu&yacute;p led&hellip;Mỗi loại đ&egrave;n đều c&oacute; thiết kế v&agrave; khả năng ph&aacute;t quang kh&aacute;c nhau…. Với những ưu điểm vượt trội như tiết kiệm điện, th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường, độ bền cao, đ&egrave;n LED&nbsp;đang dần thay thế đ&egrave;n huỳnh quang v&agrave; đ&egrave;n sợi đốt.</p>\n\n<p>VINALIGHT hiện l&agrave; đại l&yacute; ph&acirc;n phối ch&iacute;nh h&atilde;ng đ&egrave;n LED&nbsp;Philips, Rạng Đ&ocirc;ng, Kingled…&nbsp;chất lượng tốt, chiết khấu cao!</p>\n\n<p>Bạn cần t&igrave;m loại đ&egrave;n LED&nbsp;g&igrave; ? H&atilde;y click v&agrave;o c&aacute;c đường link b&ecirc;n dưới để chọn được chiếc đ&egrave;n LED&nbsp;ưng &yacute; nhất cho gia đ&igrave;nh&nbsp;m&igrave;nh.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:1,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:true,”Url”:”/den-led-dan-dung”,”Parent”:{“ID”:””},”Group”:{“ID”:”d0cc35b7-c11e-4037-8e4a-4240397f9417″},”Selected”:false},{“ID”:”c3005a85-5ed1-4c2c-9997-dee7224c80ad”,”Code”:””,”Name”:”Đèn led công nghiệp”,”NameUrl”:”den-led-cong-nghiep”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/86186C76-AF32-4153-B6E6-0109AEB311F2/z.jpg”,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/86186C76-AF32-4153-B6E6-0109AEB311F2/icon-highbay.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/86186C76-AF32-4153-B6E6-0109AEB311F2/den-led-cong-nghiep.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn led công nghiệp chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><a href=\”https://vinalight.vn/den-led-cong-nghiep\” rel=\”follow\”>Đ&egrave;n LED c&ocirc;ng nghiệp</a> được sử dụng rất phổ biến trong chiếu s&aacute;ng nh&agrave; m&aacute;y sản xuất, lắp r&aacute;p, kho chứa h&agrave;ng h&oacute;a, nguy&ecirc;n vật liệu, s&acirc;n thi đấu thể thao trong nh&agrave;,&hellip;.&nbsp;</p>\n\n<p>Đ&egrave;n LED c&ocirc;ng nghiệp bao gồm đ&egrave;n LED nh&agrave; xưởng; đ&egrave;n pha LED hay đ&egrave;n LED chiếu s&aacute;ng đường phố l&agrave; sản phẩm chiếu s&aacute;ng chất lượng số một trong c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp hiện nay.</p>\n\n<p>VINALIGHT hiện l&agrave; đại l&yacute; ph&acirc;n phối ch&iacute;nh h&atilde;ng đ&egrave;n LED&nbsp;Philips, Rạng Đ&ocirc;ng, Kingled…&nbsp;chất lượng tốt, chiết khấu cao!</p>\n\n<p>Bạn cần t&igrave;m loại đ&egrave;n LED&nbsp;g&igrave; ? H&atilde;y click v&agrave;o c&aacute;c đường link b&ecirc;n dưới để chọn được chiếc đ&egrave;n LED&nbsp;ưng &yacute; nhất cho gia đ&igrave;nh, nh&agrave; xưởng hoặc&nbsp;c&ocirc;ng ty m&igrave;nh.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:1,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:true,”Url”:”/den-led-cong-nghiep”,”Parent”:{“ID”:””},”Group”:{“ID”:”86186c76-af32-4153-b6e6-0109aeb311f2″},”Selected”:false},{“ID”:”f882feab-1a18-413c-8f29-a62c139d706d”,”Code”:””,”Name”:”Đèn trang trí”,”NameUrl”:”den-trang-tri”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/A309799B-B2A9-42ED-9388-E189C5754EEF/icon-den-de-ban.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/A309799B-B2A9-42ED-9388-E189C5754EEF/den trang tri.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp đèn trang trí, đèn chùm phù hợp cho từng không gian. Mẫu mã, kiểu dáng đẹp, sang trọng.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><a href=\”https://vinalight.vn/den-trang-tri\” rel=\”follow\”>Đ&egrave;n trang tr&iacute;</a> ph&ograve;ng kh&aacute;ch, đ&egrave;n trang tr&iacute; ph&ograve;ng ngủ hay đ&egrave;n ngo&agrave;i trời c&oacute; phải l&agrave; vấn đề bạn đang quan t&acirc;m.</p>\n\n<p>Hiện nay đ&egrave;n trang tr&iacute; được thiết kế với v&ocirc; v&agrave;n kiểu d&aacute;ng v&agrave; chất liệu ph&ugrave; hợp với nội thất, kh&ocirc;ng gian sống v&agrave; v&iacute; tiền của chủ nh&agrave;. Chất liệu phổ biến như thủy tinh, mica, pha l&ecirc;, nh&ocirc;m, sắt, inox, gỗ, đồng, đ&aacute;&hellip; Những chất liệu n&agrave;y đều c&oacute; độ bền cao, c&aacute;ch nhiệt, c&aacute;ch điện tốt:</p>\n\n<ul>\n\t<li>Chất liệu mica, nh&ocirc;m, sắt sơn tĩnh điện l&agrave; chất liệu được sử dụng nhiều nhất.&nbsp; Bởi sự đa dạng về mẫu m&atilde;, ph&ugrave; hợp với kh&ocirc;ng gian sống mang phong c&aacute;ch hiện đại. Gi&aacute; cả kh&ocirc;ng qu&aacute; cao n&ecirc;n đang được ch&uacute; trọng nhiều nhất.&nbsp;</li>\n\t<li>Chất liệu gỗ, thủy tinh, Inox nh&oacute;m chất liệu mang phong c&aacute;ch sang trọng. Đ&egrave;n gỗ trang tr&iacute;, đền thủy tinh hay đ&egrave;n Inox được gia c&ocirc;ng rất tinh vi, kiểu d&aacute;ng tinh tế ph&ugrave; hợp với phong c&aacute;ch hiện đại v&agrave; cổ điển. V&igrave; vậy gi&aacute; th&agrave;nh của loại n&agrave;y cao hơn loại tr&ecirc;n.</li>\n\t<li>Chất liệu pha l&ecirc;, đ&aacute;, đồng l&agrave; chất liệu cao cấp. C&aacute;c chất liệu được sử dụng cho gia c&ocirc;ng đ&egrave;n ch&ugrave;m, đ&egrave;n thả, đ&egrave;n th&ocirc;ng tầng. Gi&aacute; của những sản phẩm n&agrave;y kh&aacute; cao nhưng ngược lại th&igrave; phong c&aacute;ch thẩm mỹ kh&ocirc;ng ch&ecirc; v&agrave;o đ&acirc;u được.</li>\n</ul>\n\n<p>&nbsp;</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:1,”ProductCount”:5,”Hot”:true,”Home”:true,”Url”:”/den-trang-tri”,”Parent”:{“ID”:””},”Group”:{“ID”:”a309799b-b2a9-42ed-9388-e189c5754eef”},”Selected”:false},{“ID”:”d584ec15-fc8f-4a88-a801-8ab5983632d0″,”Code”:””,”Name”:”Quạt điện”,”NameUrl”:”quat-dien”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/E8D94CE7-4865-4D6A-A3ED-0D3CAAE67399/a.jpg”,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/E8D94CE7-4865-4D6A-A3ED-0D3CAAE67399/giadung078355710.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/E8D94CE7-4865-4D6A-A3ED-0D3CAAE67399/icon-quat.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp quạt điện chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><a href=\”https://vinalight.vn/quat-dien\” rel=\”follow\”>Quạt điện</a>&nbsp;l&agrave; một thiết bị gia dụng kh&ocirc;ng thể thiếu trong gia đ&igrave;nh Việt&nbsp;để l&agrave;m dịu đi nắng n&oacute;ng oi bức của ng&agrave;y h&egrave;. Hiện nay, tr&ecirc;n thị trường hiện nay c&oacute; rất nhiều h&atilde;ng sản xuất quạt kh&aacute;c nhau như Midea, Panasonic… nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu của người sử dụng.</p>\n\n<p>Phần lớn c&aacute;c loại quạt hiện nay đều c&oacute; thiết kế kh&aacute; đơn giản nhưng kh&ocirc;ng k&eacute;m phần sang trọng v&agrave; hiện đại, ph&ugrave; hợp với nhiều kh&ocirc;ng gian kh&aacute;c nhau như ph&ograve;ng ngủ, ph&ograve;ng kh&aacute;ch, cửa h&agrave;ng &hellip; Do đ&oacute; t&ugrave;y theo mục đ&iacute;ch v&agrave; sở th&iacute;ch của người d&ugrave;ng m&agrave; ta c&oacute; thể lựa chọn những chiếc quạt với mẫu m&atilde; kh&aacute;c nhau như quạt trần, quạt mini, quạt hơi nước, quạt t&iacute;ch điện, quạt treo tường, quạt &acirc;m trần, quạt h&uacute;t &hellip;</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:1,”ProductCount”:0,”Hot”:true,”Home”:true,”Url”:”/quat-dien”,”Parent”:{“ID”:””},”Group”:{“ID”:”e8d94ce7-4865-4d6a-a3ed-0d3caae67399″},”Selected”:false},{“ID”:”3b11c084-8142-429b-988d-645280a575c1″,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị điện thông minh”,”NameUrl”:”thiet-bi-dien-thong-minh”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/32EA674A-028B-4AE0-893A-37AA0F8A2A1A/icon website-09.jpg”,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/32EA674A-028B-4AE0-893A-37AA0F8A2A1A/icon website-08.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/32EA674A-028B-4AE0-893A-37AA0F8A2A1A/icon-thiet-bi-thong-minh.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp các Thiết bị điện thông minh chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><a href=\”https://vinalight.vn/thiet-bi-dien-thong-minh\” rel=\”follow\”>Thiết bị điện th&ocirc;ng minh</a> l&agrave; c&aacute;c thiết bị sử dụng điện trong nh&agrave;, được t&iacute;ch hợp th&ecirc;m c&aacute;c chức năng th&ocirc;ng minh v&agrave; tự động để mang tới cuộc sống hiện đại v&agrave; tiện nghi.</p>\n\n<p>C&aacute;c thiết bị điện th&ocirc;ng minh c&oacute; thể được điều khiển tự động từ xa qua điện thoại, m&aacute;y t&iacute;nh bảng, bằng giọng n&oacute;i hoặc những thay đổi của m&ocirc;i trường xung quanh.</p>\n\n<p style=\”text-align: center;\”><img alt=\”Thiết bị điện thông minh đa dạng về mẫu mã, tính năng\” src=\”/data/ProductGroup/32EA674A-028B-4AE0-893A-37AA0F8A2A1A/thiet-bi-dien-thong-minh.jpg\” style=\”width: 720px; height: 466px;\” /></p>\n\n<p><strong>Thiết bị điện th&ocirc;ng minh rất đa dạng về t&iacute;nh năng cũng như mẫu m&atilde;. Bao gồm những thiết bị:</strong></p>\n\n<p>- B&aacute;o trộm th&ocirc;ng minh b&aacute;o qua điện thoại.<br />\n- C&ocirc;ng tắc cảm ứng chạm điều khiển th&ocirc;ng minh qua điện thoại, remote.<br />\n- Cảm biến kh&oacute;i, gas.<br />\n- C&ocirc;ng tắc điều khiển từ xa.<br />\n- Cảm biến hồng ngoại, radar vi s&oacute;ng.<br />\n- Camera b&ecirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i<br />\n- Điều khiển trung t&acirc;m nh&agrave; th&ocirc;ng minh<br />\n- Hẹn giờ bật tắt tự động cho hệ th&ocirc;ng tưới c&acirc;y…<br />\n- B&aacute;o kh&aacute;ch chu&ocirc;ng cửa kh&ocirc;ng d&acirc;y.<br />\n- Hệ thống th&ocirc;ng b&aacute;o v&agrave; phục vụ.</p>\n\n<p>VINALIGHT hiện l&agrave; đại l&yacute; ph&acirc;n phối ch&iacute;nh h&atilde;ng thiết bị điện th&ocirc;ng minh, SmartHome…&nbsp;chất lượng tốt, chiết khấu cao!</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:1,”ProductCount”:10,”Hot”:true,”Home”:true,”Url”:”/thiet-bi-dien-thong-minh”,”Parent”:{“ID”:””},”Group”:{“ID”:”32ea674a-028b-4ae0-893a-37aa0f8a2a1a”},”Selected”:false},{“ID”:”f44e4620-6172-45d1-a122-2ff4d02d3f97″,”Code”:””,”Name”:”Công tắc, ổ cắm, aptomat”,”NameUrl”:”cong-tac-o-cam-thiet-bi-dien”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/A0C2AC1E-C5F8-404A-A54B-CF03227D4367/j.jpg”,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/A0C2AC1E-C5F8-404A-A54B-CF03227D4367/icon website-12.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/A0C2AC1E-C5F8-404A-A54B-CF03227D4367/cong-tac-o-cam-concept.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp các Công tắc, ổ cắm, thiết bị điện chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p>VINALIGHT cung cấp đa dạng c&aacute;c d&ograve;ng sản phẩm như mặt-hạt <a href=\”https://vinalight.vn/cong-tac-o-cam-thiet-bi-dien\” rel=\”follow\”>c&ocirc;ng tắc ổ cắm</a> &acirc;m tường, chiết &aacute;p, aptomat, mặt &acirc;m s&agrave;n&hellip; chất lượng cao, đến từ c&aacute;c thương hiệu nổi tiếng, đ&aacute;p ứng mọi nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave;&nbsp;đối t&aacute;c.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:1,”ProductCount”:30,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cong-tac-o-cam-thiet-bi-dien”,”Parent”:{“ID”:””},”Group”:{“ID”:”a0c2ac1e-c5f8-404a-a54b-cf03227d4367″},”Selected”:false},{“ID”:”bae593d9-3aa0-4c4e-959d-6ee6ac326045″,”Code”:””,”Name”:”Dây cáp điện”,”NameUrl”:”day-cap-dien”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/5F41DAEF-4E74-4180-9C57-898458175BBA/capdien360840241.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/5F41DAEF-4E74-4180-9C57-898458175BBA/day-cap-dien.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp dây cáp điện chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<h2>D&acirc;y c&aacute;p điện</h2>\n\n<h3>1. Đặc điểm nổi bật của D&acirc;y c&aacute;p điện:</h3>\n\n<p>- D&acirc;y c&aacute;p điện l&agrave; loại d&acirc;y c&oacute; nhiều lớp bọc c&aacute;ch điện v&agrave; bảo vệ để đảm bảo an to&agrave;n, chống lại những t&aacute;c dụng cơ học v&agrave; ảnh hưởng của m&ocirc;i trường.</p>\n\n<p>- Được sử dụng trong những trường hợp c&oacute; y&ecirc;u cầu cao&nbsp;về c&aacute;ch điện an to&agrave;n. Do c&aacute;p được bọc th&eacute;p v&agrave; chiu va đập, n&oacute; c&oacute; thể chống ch&aacute;y nổ tại những nơi c&oacute; nhiệt độ cao.</p>\n\n<p>- D&ugrave;ng để truyền tải c&aacute;c nguồn điện cao, truyền t&iacute;n hiệu điều khiển. Được sử dụng nhiều nhất trong c&aacute;c đầu nối của thiết bị c&ocirc;ng nghiệp hoặc d&acirc;n dụng.</p>\n\n<h3>2. Ph&acirc;n loại d&acirc;y c&aacute;p điện</h3>\n\n<p>Hiện nay c&oacute; rất nhiều c&aacute;p điện được chia th&agrave;nh c&aacute;c loại với những đặc điểm kh&aacute;c nhau. Tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; hai c&aacute;ch ph&acirc;n loại ch&iacute;nh được sử dụng đ&oacute; l&agrave;: Ph&acirc;n loại theo vỏ bọc, ph&acirc;n loại theo h&atilde;ng.</p>\n\n<p>Ph&acirc;n loại theo vỏ, gồm c&oacute;: c&aacute;p điện cao su, c&aacute;p nh&ocirc;m bọc, c&aacute;p trần…</p>\n\n<p>Ph&acirc;n loại theo h&atilde;ng, gồm c&oacute;: c&aacute;p điện Cadivi, c&aacute;p điện Cadisun, c&aacute;p điện Goldcup, c&aacute;p điện Sino, c&aacute;p điện Trần Ph&uacute;..</p>\n\n<p>VINALIGHT chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c d&ograve;ng c&aacute;p điện ch&iacute;nh h&atilde;ng của c&aacute;c thương hiệu lớn tr&ecirc;n thị trường. H&atilde;y gọi ngay cho ch&uacute;ng t&ocirc;i để nhận được bảng b&aacute;o gi&aacute; với mức gi&aacute; ưu đ&atilde;i.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:1,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:true,”Url”:”/day-cap-dien”,”Parent”:{“ID”:””},”Group”:{“ID”:”5f41daef-4e74-4180-9c57-898458175bba”},”Selected”:false},{“ID”:”03e9059b-04c2-417d-8192-8fb072b7ae2a”,”Code”:””,”Name”:”Năng lượng mặt trời”,”NameUrl”:”nang-luong-mat-troi”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/8CFD0BA8-3379-461A-A64F-053290BFB72D/icon-pin-nlmt.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/8CFD0BA8-3379-461A-A64F-053290BFB72D/icon-nlmt.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp các thiết bị chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<h2>Đ&egrave;n năng lượng mặt trời</h2>\n\n<p><a href=\”https://vinalight.vn/nang-luong-mat-troi\” rel=\”follow\”>Đ&egrave;n năng lượng mặt trời</a> c&ograve;n được gọi l&agrave; đ&egrave;n t&iacute;ch hợp pin mặt trời, đ&egrave;n LED năng lượng mặt trời, đ&egrave;n điện mặt trời&hellip; Đ&acirc;y l&agrave; loại đ&egrave;n sử dụng năng lượng chuyển đổi điện năng từ Tấm pin năng lượng mặt trời. V&agrave;o ban ng&agrave;y d&ugrave; trời đầy m&acirc;y th&igrave; tấm pin năng lượng mặt trời vẫn c&oacute; thể hấp thu v&agrave; thu giữ năng lượng mặt trời d&ugrave; hiệu suất thấp hơn ch&uacute;t.</p>\n\n<h3>Ưu điểm nổi bật của đ&egrave;n năng lượng mặt trời:</h3>\n\n<p>-&nbsp;&nbsp;Ti&ecirc;́t ki&ecirc;̣m chi phí &ndash; An to&agrave;n cao &ndash; Dễ lắp đặt<br />\n- T&iacute;nh ứng dụng cao:&nbsp;C&oacute; thể lắp đặt cho nhiều vị tr&iacute; kh&aacute;c nhau, phục vụ cho nhiều mục đ&iacute;ch &ndash; nhu cầu: chiếu s&aacute;ng đường đi, b&ecirc;̣nh vi&ecirc;̣n, trường học, bảng bi&ecirc;̉n quảng cáo, chiếu s&aacute;ng s&acirc;n vườn, nh&agrave; xưởng, trang trại, sử dụng trong các bu&ocirc;̉i phượt, cắm trại&hellip;<br />\n- Th&acirc;n thi&ecirc;̣n với m&ocirc;i trường:&nbsp;&Aacute;p dụng c&ocirc;ng ngh&ecirc;̣ ti&ecirc;n ti&ecirc;́n nh&acirc;́t của bóng đèn hi&ecirc;̣n nay là LED, sản ph&acirc;̉m có n&ocirc;̀ng đ&ocirc;̣ thủy ng&acirc;n cực th&acirc;́p, và kh&ocirc;ng g&acirc;y hại cho sức khoẻ con người.</p>\n\n<p>VINALIGHT hiện l&agrave; đại l&yacute; ph&acirc;n phối ch&iacute;nh h&atilde;ng đ&egrave;n năng lượng mặt trời&nbsp;chất lượng tốt, chiết khấu cao!</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:1,”ProductCount”:0,”Hot”:true,”Home”:true,”Url”:”/nang-luong-mat-troi”,”Parent”:{“ID”:””},”Group”:{“ID”:”8cfd0ba8-3379-461a-a64f-053290bfb72d”},”Selected”:false},{“ID”:”8149e8c2-183a-4ab2-9662-e415c1a277fe”,”Code”:””,”Name”:”Đèn sưởi nhà tắm “,”NameUrl”:”den-suoi-nha-tam”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/712B9C80-A76C-48D5-8196-E655B3B8246B/H10R-H10S.jpg”,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/712B9C80-A76C-48D5-8196-E655B3B8246B/icon website-11.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/712B9C80-A76C-48D5-8196-E655B3B8246B/icon-suoi.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Đèn sưởi nhà tắm chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<h2>Đ&egrave;n sưởi nh&agrave; tắm</h2>\n\n<p><a href=\”https://vinalight.vn/den-suoi-nha-tam\” rel=\”follow\”>Đ&egrave;n sưởi nh&agrave; tắm</a> l&agrave; thiết bị gia đ&igrave;nh d&ugrave;ng để sưởi ấm ph&ograve;ng tắm, sản phẩm được cấu tạo gi&aacute; đỡ v&agrave; b&oacute;ng đ&egrave;n sưởi, đ&egrave;n c&oacute; thể l&agrave;m ấm ph&ograve;ng ngay tức th&igrave; m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải đợi l&acirc;u, t&ugrave;y từng diện t&iacute;ch to nhỏ kh&aacute;c nhau m&agrave; ch&uacute;ng ta mua đ&egrave;n c&oacute; số lượng b&oacute;ng tương ứng.</p>\n\n<p>Đ&egrave;n sưởi nh&agrave; tắm hiện nay c&oacute; kh&aacute; nhiều loại, tuy nhi&ecirc;n ch&uacute;ng ta cần lựa chọn những sản phẩm ch&iacute;nh h&atilde;ng, c&oacute; đầy đủ tem v&agrave; phiếu bảo h&agrave;nh để sử dụng hiệu quả v&agrave; an to&agrave;n, những sản phẩm gi&aacute; rẻ, kh&ocirc;ng r&otilde; nguồn gốc thường đem lại sự bất an cho người sử dụng.</p>\n\n<h3>Ph&acirc;n loại đ&egrave;n sưởi nh&agrave; tắm:</h3>\n\n<p>Người ta thường hay ph&acirc;n loại đ&egrave;n sưởi nh&agrave; tắm theo 2 c&aacute;ch sau đ&acirc;y dựa v&agrave;o vị tr&iacute; đặt v&agrave; dựa v&agrave;o số lượng b&oacute;ng</p>\n\n<p>- Đ&egrave;n sưởi nh&agrave; tắm treo tường</p>\n\n<p>- Đ&egrave;n sưởi nh&agrave; tắm &acirc;m trần</p>\n\n<p>- Đ&egrave;n sưởi nh&agrave; tắm 2 b&oacute;ng, 3 b&oacute;ng v&agrave; 4 b&oacute;ng</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:1,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-suoi-nha-tam”,”Parent”:{“ID”:””},”Group”:{“ID”:”712b9c80-a76c-48d5-8196-e655b3b8246b”},”Selected”:false},{“ID”:”088de47e-07a6-4d27-be16-6e4f41c23d54″,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị gia dụng “,”NameUrl”:”thiet-bi-gia-dung”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/9DE61620-AFCE-417A-B7B9-8ABCCE898BCB/giadung.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/9DE61620-AFCE-417A-B7B9-8ABCCE898BCB/May-loc-khong-khi.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp các thiết bị gia dụng chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><a href=\”https://vinalight.vn/thiet-bi-gia-dung\” rel=\”follow\”>Thiết bị gia dụng</a> được đề cập đến c&aacute;c thiết bị điện, điện lạnh gia dụng chẳng hạn như nấu ăn hoặc l&agrave;m lạnh, bảo quản thực phẩm, &acirc;m thanh, &aacute;nh s&aacute;ng,&nbsp;nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu sử dụng thường xuy&ecirc;n cho sinh hoạt h&agrave;ng ng&agrave;y đối với một gia đ&igrave;nh, hộ gia đ&igrave;nh.&nbsp;</p>\n\n<p>VINALIGHT hiện l&agrave; đại l&yacute; ph&acirc;n phối ch&iacute;nh h&atilde;ng c&aacute;c thiết bị gia dụng&nbsp;chất lượng tốt, chiết khấu cao!</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:1,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:true,”Url”:”/thiet-bi-gia-dung”,”Parent”:{“ID”:””},”Group”:{“ID”:”9de61620-afce-417a-b7b9-8abcce898bcb”},”Selected”:false},{“ID”:”1626d6a0-c842-4a26-bfcd-d7e25004891d”,”Code”:””,”Name”:”Led thanh nhôm, phụ kiện”,”NameUrl”:”thanh-nhom-led”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/5EAE13C9-2F09-4EBD-920C-6934EB7188CD/icon-m36.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/5EAE13C9-2F09-4EBD-920C-6934EB7188CD/den-led-linear (1).jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Thanh nhôm Led chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p>Thanh nh&ocirc;m định h&igrave;nh c&oacute; nhiều mẫu m&atilde;, đa dạng k&iacute;ch thước. Việc chọn lựa thanh nh&ocirc;m định h&igrave;nh led kh&ocirc;ng hề kh&oacute; v&agrave; đi k&egrave;m với n&oacute; l&agrave; phụ kiện th&iacute;ch hợp, bạn ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể nhờ sự tư vấn từ c&aacute;c đơn vị cung cấp để lựa chọn được sản phẩm th&iacute;ch hợp nhất, tiết kiệm chi ph&iacute; nhất. V&agrave; tốt hơn hết l&agrave; chọn cho m&igrave;nh một đơn vị cung cấp uy t&iacute;n để đảm bảo mua h&agrave;ng chất lượng v&agrave; gi&aacute; th&agrave;nh hợp l&yacute;.</p>\n\n<p>VINALIGHT hiện l&agrave; đại l&yacute; ph&acirc;n phối ch&iacute;nh h&atilde;ng <a href=\”https://vinalight.vn/thanh-nhom-led\” rel=\”follow\”>Led thanh nh&ocirc;m, phụ kiện</a>&nbsp;chất lượng tốt, chiết khấu cao!</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:1,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thanh-nhom-led”,”Parent”:{“ID”:””},”Group”:{“ID”:”5eae13c9-2f09-4ebd-920c-6934eb7188cd”},”Selected”:false},{“ID”:”2d93760c-e032-4d35-ad9a-a5b828abfcdc”,”Code”:””,”Name”:”Vật tư phụ”,”NameUrl”:”vat-tu-phu”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/CDE177A8-1B97-4138-8394-12CA7CBD7553/icon-bluetooth-mesh-2.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/CDE177A8-1B97-4138-8394-12CA7CBD7553/vat-tu-phu.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp các vật tư thiết bị chiếu sáng chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><a href=\”https://vinalight.vn/vat-tu-phu\” rel=\”follow\”>Vật tư phụ</a> bao gồm vật tư phụ trợ c&aacute;c thiết bị điện chiếu s&aacute;ng, c&ocirc;ng tắc ổ cắm được VINALIGHT ph&acirc;n phối ch&iacute;nh h&atilde;ng, chất lượng tốt, chiết khấu cao.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:1,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:true,”Url”:”/vat-tu-phu”,”Parent”:{“ID”:””},”Group”:{“ID”:”cde177a8-1b97-4138-8394-12ca7cbd7553″},”Selected”:false},{“ID”:”41fa1f6d-0caf-4e32-9005-06f9a6611f7f”,”Code”:””,”Name”:”Xuất xứ USA”,”NameUrl”:”xuat-xu-usa”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:75,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/xuat-xu-usa”,”Parent”:{“ID”:”a757d13e-3322-415b-bdbd-f53393032a83″},”Group”:{“ID”:”cafc8aa5-6e92-4767-bc71-df8ea4c89c85″},”Selected”:false},{“ID”:”f32113d5-fef2-458c-a3bb-2a4b00bcb0be”,”Code”:””,”Name”:”Máy bơm nước”,”NameUrl”:”may-bom-nuoc”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/2D9D1C8F-56B3-4AAC-B64E-2D2FF716E02A/may-bom-nuoc.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/2D9D1C8F-56B3-4AAC-B64E-2D2FF716E02A/may-bom-nuoc.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp máy bơm gia đình, máy bơm công nghiệp, máy bơm tăng áp, bơm nước khỏe, bền bỉ, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-bom-nuoc”,”Parent”:{“ID”:”9de61620-afce-417a-b7b9-8abcce898bcb”},”Group”:{“ID”:”2d9d1c8f-56b3-4aac-b64e-2d2ff716e02a”},”Selected”:false},{“ID”:”2ab6209f-a7c5-4b71-b7ac-2b1f83eb7425″,”Code”:””,”Name”:”Công tắc- ổ cắm “,”NameUrl”:”cong-tac-o-cam”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/ABA5C3ED-4C8E-4C48-9078-86B460A78796/j.jpg”,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/ABA5C3ED-4C8E-4C48-9078-86B460A78796/cong-tac-o-cam.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/ABA5C3ED-4C8E-4C48-9078-86B460A78796/cong-tac-o-cam.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp các loại công tắc ổ cắm chính hãng Uten, Sino, Panasonic, Schneider.. chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Ổ cắm c&ocirc;ng tắc điện</strong> l&agrave; nh&oacute;m thiết bị điện m&agrave; bất kỳ gia đ&igrave;nh, c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;o cũng cần sử dụng tới. V&igrave; thế, việc lựa chọn sản phẩm chất lượng đảm bảo l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng cần thiết để bảo vệ an to&agrave;n cho cả gia đ&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c thiết bị điện.&nbsp;</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:698,”Hot”:true,”Home”:true,”Url”:”/cong-tac-o-cam”,”Parent”:{“ID”:”a0c2ac1e-c5f8-404a-a54b-cf03227d4367″},”Group”:{“ID”:”aba5c3ed-4c8e-4c48-9078-86b460a78796″},”Selected”:false},{“ID”:”d1638365-0727-41bb-8f6c-34a92acdb240″,”Code”:””,”Name”:”Lò xo”,”NameUrl”:”lo-xo”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/lo-xo”,”Parent”:{“ID”:”12405a93-8756-4b2e-a661-e9a66b2a0512″},”Group”:{“ID”:”a0c17c56-e7f5-491f-9c27-172c5c3df16b”},”Selected”:false},{“ID”:”0a02e7c5-9317-427c-b0de-41bcc3b29fad”,”Code”:””,”Name”:”Đèn diệt khuẩn UV”,”NameUrl”:”den-diet-khuan-uv”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/FCFEC5F2-933B-4C04-B004-C96B266FE751/den-tia-uv.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/FCFEC5F2-933B-4C04-B004-C96B266FE751/den-tia-uv.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn diệt khuẩn UV chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:2,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-diet-khuan-uv”,”Parent”:{“ID”:”86186c76-af32-4153-b6e6-0109aeb311f2″},”Group”:{“ID”:”fcfec5f2-933b-4c04-b004-c96b266fe751″},”Selected”:false},{“ID”:”7d2adff5-52fc-4b79-bdd6-47b415df28c9″,”Code”:””,”Name”:”Dây điện dân dụng”,”NameUrl”:”day-dien-dan-dung”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B781D635-5236-4C62-8CAF-7A8E445B7ACC/cac-loai-day-dien-dan-dung.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B781D635-5236-4C62-8CAF-7A8E445B7ACC/cac-loai-day-dien-dan-dung.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Dây điện dân dụng chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-dien-dan-dung”,”Parent”:{“ID”:”5f41daef-4e74-4180-9c57-898458175bba”},”Group”:{“ID”:”b781d635-5236-4c62-8caf-7a8e445b7acc”},”Selected”:false},{“ID”:”43a4ae86-f849-4147-807a-4ac40d8536fa”,”Code”:””,”Name”:”Thanh nhôm Profile”,”NameUrl”:”thanh-nhom-profile”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/17221977-842A-473B-93BD-6653E7CBBA43/thanh-nhom-profile.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/17221977-842A-473B-93BD-6653E7CBBA43/thanh-nhom-profile.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:135,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thanh-nhom-profile”,”Parent”:{“ID”:”5eae13c9-2f09-4ebd-920c-6934eb7188cd”},”Group”:{“ID”:”17221977-842a-473b-93bd-6653e7cbba43″},”Selected”:false},{“ID”:”6b9cedcb-cc66-4f7d-a9a3-715d53c886d6″,”Code”:””,”Name”:”Dụng cụ cầm tay thô sơ”,”NameUrl”:”dung-cu-cam-tay-tho-so”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dung-cu-cam-tay-tho-so”,”Parent”:{“ID”:”fd54d961-7235-44ec-9589-dd3e0ffb389a”},”Group”:{“ID”:”318ddf4c-7112-4723-8e31-ebd55d44205b”},”Selected”:false},{“ID”:”24fc7e02-07b0-4049-bf73-8678abe35df1″,”Code”:””,”Name”:”Đèn led nhà xưởng”,”NameUrl”:”den-led-nha-xuong”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/2467451F-4850-4B6B-9157-777E7BD5F228/icon-xuong.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/2467451F-4850-4B6B-9157-777E7BD5F228/icon-xuong-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn led nhà xưởng chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:76,”Hot”:true,”Home”:false,”Url”:”/den-led-nha-xuong”,”Parent”:{“ID”:”86186c76-af32-4153-b6e6-0109aeb311f2″},”Group”:{“ID”:”2467451f-4850-4b6b-9157-777e7bd5f228″},”Selected”:false},{“ID”:”5e1551c9-36fa-4104-8ab8-8e9f617c41e7″,”Code”:””,”Name”:”Đèn sưởi 2 bóng treo tường”,”NameUrl”:”den-suoi-2-bong-treo-tuong”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/293AFAA0-2C46-4EAB-A96D-E1675BC23EF3/K2BH.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/293AFAA0-2C46-4EAB-A96D-E1675BC23EF3/K2BH.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:8,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-suoi-2-bong-treo-tuong”,”Parent”:{“ID”:”712b9c80-a76c-48d5-8196-e655b3b8246b”},”Group”:{“ID”:”293afaa0-2c46-4eab-a96d-e1675bc23ef3″},”Selected”:false},{“ID”:”07f56d4a-5f74-4f7d-955e-90aee9147476″,”Code”:””,”Name”:”Đèn chùm “,”NameUrl”:”den-chum”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/3920107C-DF67-4C82-9D13-F201AF55CDF3/850-30-1.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Đèn chùm trang trí phù hợp cho từng không gian. Mẫu mã, kiểu dáng đẹp, sang trọng.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:2,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-chum”,”Parent”:{“ID”:”a309799b-b2a9-42ed-9388-e189c5754eef”},”Group”:{“ID”:”3920107c-df67-4c82-9d13-f201af55cdf3″},”Selected”:false},{“ID”:”35299219-ff5e-495c-8036-91bac1f54ac9″,”Code”:””,”Name”:”Đèn đường NLMT”,”NameUrl”:”den-duong-nang-luong-mat-troi”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/5F578B18-266E-4016-B703-75FBB9B6E45C/den-duong-nlmt-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/5F578B18-266E-4016-B703-75FBB9B6E45C/den-duong-nlmt-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn đường năng lượng mặt trời chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:7,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-duong-nang-luong-mat-troi”,”Parent”:{“ID”:”8cfd0ba8-3379-461a-a64f-053290bfb72d”},”Group”:{“ID”:”5f578b18-266e-4016-b703-75fbb9b6e45c”},”Selected”:false},{“ID”:”56d51c16-a306-4723-a5dd-9c45ffa96be1″,”Code”:””,”Name”:”Phụ kiện đèn led panel “,”NameUrl”:”phu-kien-den-led-panel”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/FE54645C-E9ED-4FB7-8950-3E688E2E236F/phu-kien-op-noi-panel-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/FE54645C-E9ED-4FB7-8950-3E688E2E236F/phu-kien-op-noi-panel-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Phụ kiện đèn led panel chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:15,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phu-kien-den-led-panel”,”Parent”:{“ID”:”cde177a8-1b97-4138-8394-12ca7cbd7553″},”Group”:{“ID”:”fe54645c-e9ed-4fb7-8950-3e688e2e236f”},”Selected”:false},{“ID”:”88c2c524-b82d-420b-80b0-b566a199d6fa”,”Code”:””,”Name”:”Quạt trần”,”NameUrl”:”quat-tran”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/A757D13E-3322-415B-BDBD-F53393032A83/quat-tran-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/A757D13E-3322-415B-BDBD-F53393032A83/quat-tran-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp quạt trần của các thương hiệu nổi tiếng: Panasonic, Asia… Chất lượng cao, mẫu mã đa dạng, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><a href=\”https://vinalight.vn/quat-tran\” rel=\”follow\”><strong>Quạt trần</strong></a>&nbsp;l&agrave; một loại quạt điện cơ, c&oacute; cấu tạo ch&iacute;nh gồm phần c&aacute;nh quạt, bầu quạt, phễu tr&ecirc;n v&agrave; dưới, hộp số, c&oacute; thể t&iacute;ch hợp th&ecirc;m đ&egrave;n LED hoặc đ&egrave;n ch&ugrave;m phục vụ mục đ&iacute;ch hỗ trợ chiếu s&aacute;ng v&agrave; trang tr&iacute; nh&agrave; cửa.</p>\n\n<p>Tuy nhi&ecirc;n, nếu c&aacute;c loại quạt c&acirc;y, quạt điều h&ograve;a, quạt b&agrave;n, quạt phun sương…. được thiết kế để đặt tr&ecirc;n s&agrave;n nh&agrave;, quạt treo tường được thiết kế để treo tr&ecirc;n tường th&igrave; quạt trần lại được thiết kế để treo tr&ecirc;n trần nh&agrave;, gi&uacute;p l&agrave;m m&aacute;t tr&ecirc;n diện t&iacute;ch rộng hơn, tiết kiệm diện t&iacute;ch sử dụng tốt hơn cũng như l&agrave;m th&ocirc;ng tho&aacute;ng kh&iacute; v&agrave; trang tr&iacute;, tạo điểm nhấn cho kh&ocirc;ng gian nh&agrave; ở hiệu quả hơn.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:52,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/quat-tran”,”Parent”:{“ID”:”e8d94ce7-4865-4d6a-a3ed-0d3caae67399″},”Group”:{“ID”:”a757d13e-3322-415b-bdbd-f53393032a83″},”Selected”:false},{“ID”:”04c2a887-6d6d-4b02-9a72-e83537f78d2d”,”Code”:””,”Name”:”Bảo vệ cá nhân”,”NameUrl”:”bao-ve-ca-nhan”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bao-ve-ca-nhan”,”Parent”:{“ID”:”4f821bd1-d246-4961-80d4-6debe96185f8″},”Group”:{“ID”:”d70b5e06-937f-493c-ad06-c950549db346″},”Selected”:false},{“ID”:”9a2f17fa-8d92-4909-a18e-ec41eccc0829″,”Code”:””,”Name”:”Đèn thông minh”,”NameUrl”:”den-thong-minh”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/AF9A53AA-D958-4FF6-8624-205CD705D2E0/den-thong-minh-vinalight.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/AF9A53AA-D958-4FF6-8624-205CD705D2E0/den-thong-minh-vinalight.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn thông minh chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Đ&egrave;n th&ocirc;ng minh</strong> l&agrave; loại đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng c&oacute; khả năng tự động bật tắt dựa v&agrave;o c&aacute;c cảm biến th&ocirc;ng minh như cảm biến chuyển động hay cảm biến &aacute;nh s&aacute;ng.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:11,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-thong-minh”,”Parent”:{“ID”:”32ea674a-028b-4ae0-893a-37aa0f8a2a1a”},”Group”:{“ID”:”af9a53aa-d958-4ff6-8624-205cd705d2e0″},”Selected”:false},{“ID”:”a5b6959c-1ffd-4c7a-a02b-ecd28f9eb634″,”Code”:””,”Name”:”Máy đóng đai thép”,”NameUrl”:”may-dong-dai-thep”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-dong-dai-thep”,”Parent”:{“ID”:”0f77f75b-4f04-45d8-b1c5-272f1897d185″},”Group”:{“ID”:”238fac63-e9bd-4c2e-99ab-0c40954c110d”},”Selected”:false},{“ID”:”25b830be-29e4-4b99-8023-ee2f77b22685″,”Code”:””,”Name”:”Đèn led âm trần”,”NameUrl”:”den-led-am-tran”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/19E164AC-BE04-4156-8A1A-F5ADD655E508/amtranruby.jpg”,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/19E164AC-BE04-4156-8A1A-F5ADD655E508/den-led-am-tran.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/19E164AC-BE04-4156-8A1A-F5ADD655E508/den-led-am-tran-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn led âm trần chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><i><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#ff0033;\”>Đ&egrave;n Downlight &acirc;m trần</span> l&agrave; đ&ograve;ng đ&egrave;n &acirc;m trần được gắn trực tiếp tr&ecirc;n trần kho&eacute;t, &aacute;nh s&aacute;ng chiếu từ tr&ecirc;n xuống dưới, mang đến &aacute;nh s&aacute;ng c&oacute; độ tập trung cao. ng&agrave;y nay đ&egrave;n Downlight &acirc;m trần được sử dụng kh&aacute; phổ biến trong c&aacute;c kh&ocirc;ng gian hiện đại.</span></i></span></span></span></p>\n\n<h2 style=\”margin-bottom: 6pt; text-align: justify;\”><span style=\”font-size:22px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Cấu tạo đ&egrave;n Downlight &acirc;m trần</span></b></span></span></span></h2>\n\n<h3 style=\”margin-bottom: 6pt; text-align: justify;\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Đ&egrave;n Downlight &acirc;m trần được cấu tạo từ c&aacute;c bộ phận ch&iacute;nh sau</span></b></span></span></span></h3>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Chip LED: </span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Đ&acirc;y l&agrave; bộ phận quan trọng nhất của đ&egrave;n, với khả năng chuyển điện năng th&agrave;nh quang năng, bộ phận quan trọng c&oacute; li&ecirc;n quan đến hiệu suất chiếu s&aacute;ng v&agrave; tuổi thọ của đ&egrave;n.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Bộ phận tản nhiệt: </span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Chip LED rất nhạy cảm với nhiệt độ, rất dễ hỏng, giảm tuổi thọ khi tiếp x&uacute;c với nhiệt độ cao. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy bộ phận tản nhiệt c&oacute; chức năng gi&uacute;p giảm nhiệt độ do nguồn s&aacute;ng v&agrave; nguồn điện tạo ra, gi&uacute;p chip LED ph&aacute;t s&aacute;ng trong thời gian d&agrave;i.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Ch&oacute;a phản quang v&agrave; thấu k&iacute;nh:</span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”> Bộ phận gi&uacute;p dẫn hướng v&agrave; lan tỏa &aacute;nh s&aacute;ng từ chip LED. Thường được l&agrave;m bằng Mica hoặc PMMA với độ truyền s&aacute;ng cao. Một số đ&egrave;n led &acirc;m trần c&ograve;n sử dụng gương phản xạ được lắp đặt đằng sau chip LED, gi&uacute;p tận dụng tối đa quang th&ocirc;ng nguồn s&aacute;ng ph&aacute;t ra.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Bộ đổi nguồn Driver: </span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Đ&egrave;n led chỉ hoạt động với nguồn điện &aacute;p thấp 1 chiều. Do vậy để sử dụng ch&uacute;ng với nguồn xoay chiều 220V ch&uacute;ng cần c&oacute; bộ phận nguồn đ&egrave;n chuyển từ điện xoay chiều sang một chiều v&agrave; hạ điện thế. Driver hay c&ograve;n được gọi l&agrave; chấn lưu sẽ gi&uacute;p chuyển đổi nguồn điện xoay chiều th&agrave;nh điện &aacute;p định mức v&agrave; ổn định điện &aacute;p cho đ&egrave;n để đ&egrave;n hoạt động ổn định tốt nhất.</span></span></span></span></p>\n\n<h2 style=\”margin-bottom: 6pt; text-align: justify;\”><span style=\”font-size:22px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>C&aacute;c loại đ&egrave;n LED Downlight &acirc;m trần đang c&oacute; tr&ecirc;n thị trường</span></b></span></span></span></h2>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Hiện nay, tr&ecirc;n thị trường c&oacute; nhiều loại đ&egrave;n &acirc;m trần LED trong nước v&agrave; nhập khẩu ph&ugrave; hợp với đa dạng nhu cầu v&agrave; mục đ&iacute;ch ứng dụng trong chiếu s&aacute;ng</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Theo h&igrave;nh d&aacute;ng thiết kế đ&egrave;n LED</span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>: Đ&egrave;n LED &acirc;m trần mỏng, đ&egrave;n LED &acirc;m trần khối đ&uacute;c, đ&egrave;n Downlight tr&ograve;n, đ&egrave;n Downlight mặt vu&ocirc;ng&hellip;</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Ph&acirc;n loại đ&egrave;n Downlight theo khu vực sử dụng</span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>: Đ&egrave;n LED &acirc;m trần ph&ograve;ng kh&aacute;ch, nh&agrave; vệ sinh, ph&ograve;ng ngủ, ph&ograve;ng kh&aacute;ch, ph&ograve;ng bếp, ph&ograve;ng họp, trung t&acirc;m thương mại&hellip;</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Ph&acirc;n loại b&oacute;ng đ&egrave;n theo loại trần lắp đặt</span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>: Downlight trần thạch cao, &acirc;m trần nhựa, &acirc;m trần gỗ.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Chia đ&egrave;n theo chức năng v&agrave; &aacute;nh s&aacute;ng</span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>: Đ&egrave;n LED Downlight đơn m&agrave;u (1m&agrave;u) hoặc ba m&agrave;u, đ&egrave;n &acirc;m trần đổi m&agrave;u (3 chế độ) s&aacute;ng viền v&agrave;ng, đ&egrave;n &acirc;m trần cảm biến, cảm ứng th&ocirc;ng minh hoặc loại c&oacute; điều khiển từ xa. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; những loại đ&egrave;n &acirc;m trần 4000k hay đ&egrave;n &acirc;m trần c&oacute; dimmer, đ&egrave;n &acirc;m trần đ&ocirc;i ( 2 b&oacute;ng).</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Ph&acirc;n loại theo c&ocirc;ng suất hoạt động:</span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”> 5W. 7W, 9W, 10W, 12W, 18W, … </span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Ph&acirc;n loại theo k&iacute;ch thước đ&egrave;n: D</span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>60( phi 60), D90( phi 90 ), D110 (phi 110), D120, D150,</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Ngo&agrave;i ra, c&ograve;n c&oacute; một số c&aacute;ch ph&acirc;n loại kh&aacute;c dẫn đến t&ecirc;n gọi kh&aacute;c nhau: &acirc;m trần t&aacute;n quang, chiếu rọi, chiếu điểm, &acirc;m trần chống nước, chống bụi&hellip;</span></span></span></span></p>\n\n<h2 style=\”margin-bottom: 15.6pt; text-align: justify;\”><span style=\”font-size:22px;\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Ưu điểm đ&egrave;n LED &acirc;m trần Downlight</span></b></span></h2>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Hiệu suất chiếu s&aacute;ng cao, tiết kiệm điện:</span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”> Đ&egrave;n LED &acirc;m trần Downlight sử dụng chip LED cao cấp cho ra hiệu suất chiếu s&aacute;ng cao, chiếu s&aacute;ng l&ecirc;n đến 30.000h, tiết kiệm 90% điện năng so với c&aacute;c d&ograve;ng b&oacute;ng đ&egrave;n compact cũ.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>&Aacute;nh s&aacute;ng chất lượng:</span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”> Đ&egrave;n sử dụn c&ocirc;ng nghệ ch&iacute;p LED cao cấp, s&aacute;ng ngay sau khi bật, bộ nguồn gi&uacute;p đ&egrave;n ổn định kh&ocirc;ng nhấp nh&aacute;y, ph&aacute;t ra tiếng ồn khi hoạt động. CRI&gt;80Ra cho ph&eacute;p hiển thị m&agrave;u sắc đồ vật trung thực với g&oacute;c chiếu s&aacute;ng rộng 120 độ. &Aacute;nh s&aacute;ng lan tỏa đồng đều, kh&ocirc;ng l&oacute;a mắt.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Tuổi thọ cao:</span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”> Đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng l&ecirc;n đến 30.000h, kh&ocirc;ng giới hạn số lần bật/tắt</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Vật liệu cao cấp:</span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”> Đ&egrave;n được sử dụng từ c&aacute;c vật liệu cao cấp, lắp đặt thuận tiện</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>An to&agrave;n, th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường:</span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”> Đ&egrave;n kh&ocirc;ng chứa thủy ng&acirc;n, lưu huỳnh. An to&agrave;n cho người sử dụng v&agrave; th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Ch&iacute;nh s&aacute;ch sản phẩm:</span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”> Đ&egrave;n bảo h&agrave;nh 24 th&aacute;ng, hỗ trợ tư vấn chiếu s&aacute;ng, kỹ thuật 24/7.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:6.0pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Những lưu &yacute; khi chọn mua v&agrave; lắp đặt sản phẩm đ&egrave;n led &acirc;m trần</span></b></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Khi chọn mua đ&egrave;n &acirc;m trần Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng h&atilde;y lưu &yacute; v&agrave; nắm r&otilde; những th&ocirc;ng tin cơ bản sau để lựa chọn đ&uacute;ng sản phẩm m&igrave;nh cần</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Hiểu r&otilde; c&aacute;c y&ecirc;u cầu, thiết kế chiếu s&aacute;ng theo nhu cầu sử dụng của c&ocirc;ng tr&igrave;nh hoặc y&ecirc;u cầu của chủ đầu tư hoặc mục đ&iacute;ch sử dụng của từng kh&ocirc;ng gian nh&agrave; m&igrave;nh.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>T&igrave;m hiểu kĩ th&ocirc;ng số kĩ thuật, đặc điểm sản phẩm, t&iacute;nh năng v&agrave; ứng dụng của c&aacute;c loại đ&egrave;n led downlight bạn chọn. Hoặc h&atilde;y đến với cửa h&agrave;ng v&agrave; đại l&yacute; của ch&uacute;ng t&ocirc;i để được tư vấn những vấn đề như đ&egrave;n led &acirc;m trần c&oacute; gi&aacute; bao nhi&ecirc;u v&agrave; loại n&agrave;o tốt nhất, n&ecirc;n d&ugrave;ng loại đ&egrave;n n&agrave;o để ph&ugrave; hợp với bạn, được b&aacute;o gi&aacute; b&aacute;n những sản phẩm sỉ lẻ.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Lựa chọn sản phẩm ch&iacute;nh h&atilde;ng</span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”> gi&uacute;p bạn an t&acirc;m hơn về chất lượng sản phẩm v&agrave; tr&aacute;nh những trường hợp như đ&egrave;n &acirc;m trần bị ch&aacute;y, bị nhấp nh&aacute;y, c&oacute; &aacute;nh s&aacute;ng yếu v&agrave; tốn nhiều điện năng khi sử dụng.</span></span></span></span></p>\n\n<h2 style=\”margin-bottom: 6pt; text-align: justify;\”><span style=\”font-size:22px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>C&aacute;ch lắp đ&egrave;n &acirc;m trần Downlight</span></b></span></span></span></h2>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Để lắp đ&egrave;n &acirc;m trần cần tiến h&agrave;nh c&aacute;c bước sau:</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Bước 1:</span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”> X&aacute;c định vị tr&iacute; của c&aacute;c b&oacute;ng đ&egrave;n, bước n&agrave;y c&oacute; thể lập bản vẽ tr&ecirc;n giấy nếu hệ thống chiếu s&aacute;ng nhiều, kh&ocirc;ng gian lớn v&agrave; phức tạp.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Bước 2:</span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”> Tiến h&agrave;nh khoan lỗ tr&ecirc;n trần nh&agrave;, ở bước &agrave;y cần đảm bảo đ&uacute;ng k&iacute;ch thước lỗ kho&eacute;t (phần ch&igrave;m) của đ&egrave;n. </span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Bước 3:</span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”> Đi Driver của đ&egrave;n l&ecirc;n trước v&agrave; đấu nối Driver của đ&egrave;n với nguồn (cần đảm bảo an to&agrave;n l&agrave; đ&atilde; tắt (off) nguồn điện)</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Bước 4:</span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”> Đưa đ&egrave;n l&ecirc;n, đấu nguồn Driver với đ&egrave;n, ch&iacute;nh l&ograve; xo đ&egrave;n v&agrave;o đ&uacute;ng vị tr&iacute;. Bật nguồn điện v&agrave; kiểm tra b&oacute;ng đ&egrave;n vừa lắp.</span></span></span></span></p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:344,”Hot”:true,”Home”:true,”Url”:”/den-led-am-tran”,”Parent”:{“ID”:”d0cc35b7-c11e-4037-8e4a-4240397f9417″},”Group”:{“ID”:”19e164ac-be04-4156-8a1a-f5add655e508″},”Selected”:false},{“ID”:”d80f4bb7-b624-433e-920f-0a861062b5a4″,”Code”:””,”Name”:”Ống nước và phụ kiện”,”NameUrl”:”ong-nuoc-va-phu-kien”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ong-nuoc-va-phu-kien”,”Parent”:{“ID”:”c1f3a74b-75ff-4bd9-b039-fc8909d6de54″},”Group”:{“ID”:”44a74930-8847-448d-b97a-a093759543f1″},”Selected”:false},{“ID”:”e232de65-6956-46ec-8758-0d7338a98731″,”Code”:””,”Name”:”Bộ đổi nguồn AC & DC”,”NameUrl”:”bo-doi-nguon-ac-dc”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/E3A82A26-D94B-43DA-B5B9-6A2DF7DDEABD/bo-doi-nguon.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/E3A82A26-D94B-43DA-B5B9-6A2DF7DDEABD/bo-doi-nguon.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bo-doi-nguon-ac-dc”,”Parent”:{“ID”:”5eae13c9-2f09-4ebd-920c-6934eb7188cd”},”Group”:{“ID”:”e3a82a26-d94b-43da-b5b9-6a2df7ddeabd”},”Selected”:false},{“ID”:”54db4f70-6f49-4f90-aa90-21039aee095f”,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị chống rơi”,”NameUrl”:”thiet-bi-chong-roi”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-chong-roi”,”Parent”:{“ID”:”4f821bd1-d246-4961-80d4-6debe96185f8″},”Group”:{“ID”:”0d6018d4-e681-4e7c-84f9-173face05890″},”Selected”:false},{“ID”:”a0e6c386-0f2c-4877-80a3-273160e9ef67″,”Code”:””,”Name”:”Đèn cao áp truyền thống”,”NameUrl”:”den-cao-ap-truyen-thong”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/33AAAD33-11AC-4DC3-9674-CBD796E78B53/cao-ap-truyen-thong.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/33AAAD33-11AC-4DC3-9674-CBD796E78B53/cao-ap-truyen-thong.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn cao áp truyền thống chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:11,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-cao-ap-truyen-thong”,”Parent”:{“ID”:”86186c76-af32-4153-b6e6-0109aeb311f2″},”Group”:{“ID”:”33aaad33-11ac-4dc3-9674-cbd796e78b53″},”Selected”:false},{“ID”:”25cf66b1-e4b9-424e-981a-28665f1ba461″,”Code”:””,”Name”:”Quạt thông gió”,”NameUrl”:”quat-thong-gio”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/94AAB801-0E30-468A-974F-6751974FB02F/quat-thong-gio.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/94AAB801-0E30-468A-974F-6751974FB02F/quat-thong-gio.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp quạt thông gió chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Quạt th&ocirc;ng gi&oacute; </strong>l&agrave; một loại thiết bị được sử dụng để lưu chuyển kh&ocirc;ng kh&iacute; b&ecirc;n trong v&agrave; b&ecirc;n ngo&agrave;i nhằm tạo n&ecirc;n sự th&ocirc;ng tho&aacute;ng, m&aacute;t mẻ cho kh&ocirc;ng gian v&agrave; hạn chế những luồng kh&ocirc;ng kh&iacute; bị ứ đọng, t&iacute;ch tụ hơi nước dẫn đến ẩm mốc c&ugrave;ng với những m&ugrave;i h&ocirc;i kh&oacute; chịu.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:6,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/quat-thong-gio”,”Parent”:{“ID”:”e8d94ce7-4865-4d6a-a3ed-0d3caae67399″},”Group”:{“ID”:”94aab801-0e30-468a-974f-6751974fb02f”},”Selected”:false},{“ID”:”70ace2be-fedb-410f-8c81-376d3bdbddc1″,”Code”:””,”Name”:”Bóng đèn tròn, led bulb”,”NameUrl”:”bong-den-tron-led-bulb”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/0B25FCFE-D67D-41F6-A1B1-5CC000C78F23/unnamed.jpg”,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/0B25FCFE-D67D-41F6-A1B1-5CC000C78F23/den-led-bup-kingled.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/0B25FCFE-D67D-41F6-A1B1-5CC000C78F23/den-led-bup.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Bóng đèn tròn, led bulb chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><strong><a href=\”https://thietbidien.vn/bong-den-tron-led-bulb\” rel=\”follow\”><span style=\”color:#ff0000;\”>B&oacute;ng đ&egrave;n led Bulb</span></a></strong> sử dụng c&ocirc;ng nghệ chiếu s&aacute;ng LED hiện đại, được xem l&agrave; sự lựa chọn ho&agrave;n hảo để thay thế cho c&aacute;c loại đ&egrave;n d&acirc;y t&oacute;c truyền thống. B&oacute;ng đ&egrave;n Bulb tiết kiệm điện năng, an to&agrave;n cho người sử dụng v&agrave; th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường.</span></span></span></span></p>\n\n<h2 style=\”margin-bottom: 6pt; text-align: justify;\”><span style=\”font-size:22px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>1. Đ&egrave;n LED Bulb l&agrave; g&igrave;?</span></b></span></span></span></h2>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>B&oacute;ng đ&egrave;n led Bulb l&agrave; thiết bị chiếu s&aacute;ng sử dụng c&ocirc;ng nghệ LED với thiết kế kiểu trụ đứng, phần b&oacute;ng bo tr&ograve;n giống như đ&egrave;n sợi đốt truyền thống.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Đ&egrave;n Bulb hoạt động chiếu s&aacute;ng nhờ sự chuyển dịch của c&aacute;c chất b&aacute;n dẫn c&oacute; trong nguồn s&aacute;ng &ndash; Chip Led khi c&oacute; d&ograve;ng điện đi qua m&agrave; đ&egrave;n c&oacute; thể ph&aacute;t s&aacute;ng. </span></span></span></span></p>\n\n<h2 style=\”margin-bottom: 6pt; text-align: justify;\”><span style=\”font-size:22px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>2. Cấu tạo b&oacute;ng đ&egrave;n Bulb</span></b></span></span></span></h2>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Mặc d&ugrave; c&oacute; h&igrave;nh d&aacute;ng v&agrave; thiết kế đ&egrave;n tr&ograve;n tương tự như đ&egrave;n sợi đốt, tuy nhi&ecirc;n đ&egrave;n led bulb tr&ograve;n c&oacute; rất nhiều điểm cấu tạo kh&aacute;c biệt như sau:</span></span></span></span></p>\n\n<ul>\n\t<li style=\”margin-bottom:.1in; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Vỏ b&oacute;ng đ&egrave;n: Đ&acirc;y l&agrave; bộ phận để bảo vệ b&ecirc;n ngo&agrave;i của b&oacute;ng đ&egrave;n hay c&ograve;n được gọi l&agrave; chụp t&aacute;n xạ gi&uacute;p truyền &aacute;nh s&aacute;ng ra m&ocirc;i trường b&ecirc;n ngo&agrave;i.</span></span></span></span></li>\n\t<li style=\”margin-bottom:.1in; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Nguồn s&aacute;ng: Sử dụng chip led H&agrave;n Quốc cao cấp gi&uacute;p n&acirc;ng cao tuổi thọ của đ&egrave;n (tuổi thọ l&ecirc;n đến 30.000 giờ).</span></span></span></span></li>\n\t<li style=\”margin-bottom:.1in; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Mạch điều khiển: Bao gồm c&aacute;c mạch điều khiển t&iacute;ch hợp bộ kiểm so&aacute;t th&ocirc;ng minh.</span></span></span></span></li>\n\t<li style=\”margin-bottom:.1in; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Bộ phận tản nhiệt: Gi&uacute;p cho đ&egrave;n tản nhiệt tốt, tiết kiệm điện năng ti&ecirc;u thụ.</span></span></span></span></li>\n\t<li style=\”margin-bottom:.1in; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Đui đ&egrave;n: D&ugrave;ng để cố định b&oacute;ng đ&egrave;n v&agrave;o chui điện để đ&egrave;n hoạt động b&igrave;nh thường.</span></span></span></span></li>\n</ul>\n\n<h2 style=\”margin-bottom: 6pt; text-align: justify;\”><span style=\”font-size:22px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>3. Ưu điểm của b&oacute;ng đ&egrave;n led Bulb</span></b></span></span></span></h2>\n\n<p style=\”margin-bottom:6.0pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>3.1 Tiết kiệm điện năng</span></b></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>B&oacute;ng đ&egrave;n led Bulb sử dụng chip LED H&agrave;n Quốc cao cấp, hiện đại n&ecirc;n c&oacute; hiệu suất ph&aacute;t quang &gt;90 Lm/W v&agrave; gi&uacute;p tiết kiệm hơn 80% điện ti&ecirc;u thụ h&agrave;ng th&aacute;ng, hơn hẳn so với đ&egrave;n sợi đốt v&agrave; đ&egrave;n compact.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:6.0pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>3.2 Tuổi thọ cao</span></b></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Đ&egrave;n led Bulb hoạt động ổn định dưới mọi loại thời tiết, c&oacute; độ bền cao, an to&agrave;n về điện, tuổi thọ bền vững với thời gian. Kh&ocirc;ng những vậy đ&egrave;n c&ograve;n bền m&agrave;u theo thời gian, chống ch&aacute;y nổ tốt n&ecirc;n bạn c&oacute; thể tiết kiệm một khoản chi ph&iacute; đ&aacute;ng kể trong việc thay thế v&agrave; sửa chữa.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>B&oacute;ng đ&egrave;n Led Bulb c&oacute; tuổi thọ từ 30.000 giờ trở l&ecirc;n cao hơn đ&egrave;n sợi đốt tới 15 lần v&agrave; đ&egrave;n compact l&agrave; 15 lần.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:6.0pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>3.3 Mẫu m&atilde;, c&ocirc;ng suất đa dạng</span></b></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>B&oacute;ng đ&egrave;n LED Bulb kh&ocirc;ng những đa dạng về mẫu m&atilde;, kiểu d&aacute;ng (b&oacute;ng LED A3, b&oacute;ng LED Apple, b&oacute;ng trụ nh&ocirc;m nhựa&hellip;) m&agrave; c&ograve;n đa dạng c&ocirc;ng suất, m&agrave;u &aacute;nh s&aacute;ng gi&uacute;p người d&ugrave;ng thuận tiện lựa chọn t&ugrave;y thuộc theo mục đ&iacute;ch lựa chọn.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><i><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>C&aacute;c loại c&ocirc;ng suất đ&egrave;n Bulb phải kể đến đ&oacute; l&agrave;:</span></i></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”> đ&egrave;n led bulb 3w, đ&egrave;n led bulb 5w, đ&egrave;n led bulb 7w, b&oacute;ng đ&egrave;n led bulb 9w, b&oacute;ng đ&egrave;n led 10w, đ&egrave;n led bulb 12w, b&oacute;ng đ&egrave;n led 15w, 18W&hellip;v&agrave; c&aacute;c loại c&ocirc;ng suất lớn hơn như: đ&egrave;n led bulb 20w, 24W, b&oacute;ng đ&egrave;n led 30w, b&oacute;ng đ&egrave;n led 40w, b&oacute;ng đ&egrave;n led 50w.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:6.0pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>3.4 An to&agrave;n, th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường</span></b></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Đ&egrave;n Bulb được cấu tạo từ c&aacute;c th&agrave;nh phần cao cấp, đ&egrave;n ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng chứa thủy ng&acirc;n, ch&igrave;, cacbon v&agrave; c&aacute;c h&oacute;a chất độc hại n&ecirc;n rất an to&agrave;n cho m&ocirc;i trường xung quanh. Sản phẩm kh&ocirc;ng ph&aacute;t ra tia tử ngoại, đảm bảo an to&agrave;n cho người sử dụng.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>&Aacute;nh s&aacute;ng đ&egrave;n LED Bulb ph&aacute;t ra rất trong l&agrave;nh tự nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng g&acirc;y ch&oacute;i mắt cũng như độ trung thực cao, an to&agrave;n cho thị lực người d&ugrave;ng.</span></span></span></span></p>\n\n<h2 style=\”margin-bottom: 6pt; text-align: justify;\”><span style=\”font-size:22px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>4. Ứng dụng b&oacute;ng đ&egrave;n Bulb </span></b></span></span></span></h2>\n\n<p style=\”margin-bottom:6.0pt; text-align:justify\”><strong><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>4.1 Chiếu s&aacute;ng gia đ&igrave;nh</span></span></span></span></strong></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Sử dụng b&oacute;ng đ&egrave;n led Bulb trong sinh hoạt gia đ&igrave;nh gi&uacute;p bạn kh&ocirc;ng chỉ giảm thiểu chi ph&iacute; tiền điện m&agrave; &aacute;nh s&aacute;ng an to&agrave;n của b&oacute;ng đ&egrave;n LED c&ograve;n gi&uacute;p giảm khả năng c&aacute;c bệnh về mắt như cận thị, viễn thị</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>&Aacute;nh s&aacute;ng đ&egrave;n Bulb đa dạng: &aacute;nh s&aacute;ng ấm, &aacute;nh s&aacute;ng trắng v&agrave; &aacute;nh s&aacute;ng trung t&iacute;nh ph&ugrave; hợp với tất cả c&aacute;c kh&ocirc;ng gian trong gia đ&igrave;nh từ ph&ograve;ng kh&aacute;ch, ph&ograve;ng bếp, ph&ograve;ng ngủ, nh&agrave; vệ sinh,&hellip; </span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Đối với lựa chọn &aacute;nh s&aacute;ng ph&ograve;ng ngủ, bạn n&ecirc;n chọn &aacute;nh s&aacute;ng v&agrave;ng ấm, vừa tạo được sự thoải m&aacute;i lại gi&uacute;p bạn dễ ch&igrave;m s&acirc;u v&agrave;o giấc ngủ ngon hơn. Với kh&ocirc;ng gian ph&ograve;ng kh&aacute;ch rộng hơn v&agrave; được coi l&agrave; &ldquo;bộ mặt thẩm mỹ&rdquo; của nh&agrave; n&ecirc;n bạn c&oacute; thể kết hợp b&oacute;ng led Bulb với c&aacute;c loại đ&egrave;n ốp trần, đ&egrave;n Downlight &acirc;m trần để tăng th&ecirc;m t&iacute;nh thẩm mỹ cũng như hiệu quả chiếu s&aacute;ng được tốt hơn.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:6.0pt; text-align:justify\”><strong><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>4.2 Trang tr&iacute; nội thất</span></span></span></span></strong></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Đ&egrave;n led Bulb l&agrave; yếu tố h&agrave;ng đầu được lựa chọn trong lĩnh vực trang tr&iacute; nội thất cho nh&agrave; h&agrave;ng kh&aacute;ch sạn, qu&aacute;n cafe, trung t&acirc;m tổ chức sự kiện ngo&agrave;i trời,&hellip; mang lại sự sang trọng, t&iacute;nh thẩm mỹ cao cho c&ocirc;ng tr&igrave;nh.</span></span></span></span></p>\n\n<p align=\”center\” style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:center\”><img alt=\”\” src=\”/data/ProductGroup/0B25FCFE-D67D-41F6-A1B1-5CC000C78F23/led-bulb-a3.png\” style=\”width: 900px; height: 599px;\” /></p>\n\n<p align=\”center\” style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:center\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><i><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>H&igrave;nh ảnh: Ứng dụng b&oacute;ng đ&egrave;n LED Bulb</span></i></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:6.0pt; text-align:justify\”><strong><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>4.3 Ứng dụng trong n&ocirc;ng nghiệp, sản xuất</span></span></span></span></strong></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Trong lĩnh vực n&ocirc;ng nghiệp, b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n sử dụng đ&egrave;n led Bulb l&agrave;m tăng hoặc giảm sự sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển của c&acirc;y. Ngo&agrave;i ra sử dụng b&oacute;ng đ&egrave;n Bulb để gi&uacute;p k&iacute;ch th&iacute;ch sự tăng trưởng trong chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c.</span></span></span></span></p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:3,”Hot”:true,”Home”:false,”Url”:”/bong-den-tron-led-bulb”,”Parent”:{“ID”:”d0cc35b7-c11e-4037-8e4a-4240397f9417″},”Group”:{“ID”:”0b25fcfe-d67d-41f6-a1b1-5cc000c78f23″},”Selected”:true},{“ID”:”6227aa03-7733-4db9-8237-3ca53be9f0bd”,”Code”:””,”Name”:”Dụng cụ cầm tay dùng điện”,”NameUrl”:”dung-cu-cam-tay-dung-dien”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dung-cu-cam-tay-dung-dien”,”Parent”:{“ID”:”fd54d961-7235-44ec-9589-dd3e0ffb389a”},”Group”:{“ID”:”95700aed-bf06-4ba4-9404-04ca63d1e369″},”Selected”:false},{“ID”:”70ffad80-5088-4f26-a2b1-54da5f143fbd”,”Code”:””,”Name”:”Cáp treo hạ thế”,”NameUrl”:”cap-treo-ha-the”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/98E005C1-82E6-4CCE-9763-0AD4FDBB023F/cap-ha-the.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/98E005C1-82E6-4CCE-9763-0AD4FDBB023F/cap-ha-the.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Cáp treo hạ thế chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cap-treo-ha-the”,”Parent”:{“ID”:”5f41daef-4e74-4180-9c57-898458175bba”},”Group”:{“ID”:”98e005c1-82e6-4cce-9763-0ad4fdbb023f”},”Selected”:false},{“ID”:”81476bde-1e40-4ee7-a8d7-69d7ab5997df”,”Code”:””,”Name”:”Ổ cắm thông minh”,”NameUrl”:”o-cam-thong-minh”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/067F42CD-5620-4785-9AE6-F6991E441C61/o-cam-thong-minh.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/067F42CD-5620-4785-9AE6-F6991E441C61/o-cam-thong-minh.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Ổ cắm thông minh chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Ổ cắm điện th&ocirc;ng minh</strong> l&agrave; loại ổ cắm điện c&oacute; khả năng tương t&aacute;c với c&aacute;c thiết bị kết nối WiFi trong nh&agrave;, cho ph&eacute;p bạn điều khiển c&aacute;c thiết bị điện trong nh&agrave; một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng th&ocirc;ng qua c&aacute;c ứng dụng tr&ecirc;n smartphone, gi&uacute;p biến mọi thiết bị điện trong nh&agrave; bạn trở n&ecirc;n th&ocirc;ng minh hơn m&agrave; kh&ocirc;ng tốn k&eacute;m nhiều chi ph&iacute;.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/o-cam-thong-minh”,”Parent”:{“ID”:”32ea674a-028b-4ae0-893a-37aa0f8a2a1a”},”Group”:{“ID”:”067f42cd-5620-4785-9ae6-f6991e441c61″},”Selected”:false},{“ID”:”5b46f1aa-fafd-43f4-aacd-6a22b0cd09cf”,”Code”:””,”Name”:”Đèn đường led”,”NameUrl”:”den-duong-led”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B997DA78-BE28-42E2-AE71-7DEB8C9FF897/icon-den-duong.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B997DA78-BE28-42E2-AE71-7DEB8C9FF897/icon-den-duong-vinalight.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn đường led chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:94,”Hot”:true,”Home”:false,”Url”:”/den-duong-led”,”Parent”:{“ID”:”86186c76-af32-4153-b6e6-0109aeb311f2″},”Group”:{“ID”:”b997da78-be28-42e2-ae71-7deb8c9ff897″},”Selected”:false},{“ID”:”324a4af2-042e-458e-90e0-6b6d2154224a”,”Code”:””,”Name”:”Đèn sưởi 3 bóng treo tường”,”NameUrl”:”den-suoi-3-bong-treo-tuong”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/824D37A4-A477-45EE-92D5-1E0B886D45BB/Kottmann-K3B-H.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/824D37A4-A477-45EE-92D5-1E0B886D45BB/Kottmann-K3B-H.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:7,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-suoi-3-bong-treo-tuong”,”Parent”:{“ID”:”712b9c80-a76c-48d5-8196-e655b3b8246b”},”Group”:{“ID”:”824d37a4-a477-45ee-92d5-1e0b886d45bb”},”Selected”:false},{“ID”:”2599479d-f8c4-492c-9111-978c646d341f”,”Code”:””,”Name”:”Máy lọc không khí “,”NameUrl”:”may-loc-khong-khi”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/AE20B2C6-BCD5-4461-92B8-FA171E96B0D5/May-loc-khong-khi.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/AE20B2C6-BCD5-4461-92B8-FA171E96B0D5/May-loc-khong-khi.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Máy lọc không khí kháng khuẩn, ngừa virus, khử mùi cực mạnh, giữ ẩm da, chất lượng cao, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.\n”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:8,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-loc-khong-khi”,”Parent”:{“ID”:”9de61620-afce-417a-b7b9-8abcce898bcb”},”Group”:{“ID”:”ae20b2c6-bcd5-4461-92b8-fa171e96b0d5″},”Selected”:false},{“ID”:”5979ac6d-b89f-4f16-87c5-9936f33d2e4a”,”Code”:””,”Name”:”Dây đai thép”,”NameUrl”:”day-dai-thep”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-dai-thep”,”Parent”:{“ID”:”0f77f75b-4f04-45d8-b1c5-272f1897d185″},”Group”:{“ID”:”f8ca4550-bc85-442d-9f57-27e7ccdd94f2″},”Selected”:false},{“ID”:”0e03f44e-8b8e-4d9b-bf01-9e56389c9918″,”Code”:””,”Name”:”Phụ kiện đèn rọi ray”,”NameUrl”:”phu-kien-den-roi-ray”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/89318F88-5EE6-4E21-A417-646BE14973DC/phu-kien-den-roi-ray-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/89318F88-5EE6-4E21-A417-646BE14973DC/phu-kien-den-roi-ray-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Phụ kiện đèn rọi ray chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:38,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phu-kien-den-roi-ray”,”Parent”:{“ID”:”cde177a8-1b97-4138-8394-12ca7cbd7553″},”Group”:{“ID”:”89318f88-5ee6-4e21-a417-646be14973dc”},”Selected”:false},{“ID”:”72cb0552-9266-4d06-bee7-9f4589279199″,”Code”:””,”Name”:”Phụ kiện hơi và khí nén”,”NameUrl”:”phu-kien-hoi-va-khi-nen”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phu-kien-hoi-va-khi-nen”,”Parent”:{“ID”:”12405a93-8756-4b2e-a661-e9a66b2a0512″},”Group”:{“ID”:”c2b89293-cfab-4e9c-8093-4b3722a50831″},”Selected”:false},{“ID”:”cb94c61a-9674-4dc7-aef1-ab76a0384e41″,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị đóng cắt “,”NameUrl”:”thiet-bi-dong-cat”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/8E8593EB-7B32-4EE6-B7C2-C7BCF9CB2509/icon-m22.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/8E8593EB-7B32-4EE6-B7C2-C7BCF9CB2509/aptomat-mcb-panasonic-BBD2322CA-175×175.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp các Thiết bị đóng cắt chuyên dụng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Thiết bị đ&oacute;ng cắt</strong> l&agrave; c&aacute;c kh&iacute; cụ điện c&oacute; chức năng đ&oacute;ng ngắt d&ograve;ng điện khi xảy ra c&aacute;c sự cố ngắn mạch, qu&aacute; tải nhằm bảo vệ động cơ của c&aacute;c thiết bị điện được an to&agrave;n trước c&aacute;c sự cố. Quan trọng hơn cả l&agrave; thiết bị đ&oacute;ng cắt sẽ bảo vệ con người tr&aacute;nh được những nguy cơ xảy ra chập ch&aacute;y điện nguy hiểm đến t&iacute;nh mạng.</p>\n\n<p>Thiết bị đ&oacute;ng cắt bao gồm c&aacute;c thiết bị đ&oacute;ng cắt chuy&ecirc;n dụng như bộ ngắt mạch CB, khởi động từ,&nbsp;MCB, MCCB, ELCB, ROCB…&nbsp;</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-dong-cat”,”Parent”:{“ID”:”a0c2ac1e-c5f8-404a-a54b-cf03227d4367″},”Group”:{“ID”:”8e8593eb-7b32-4ee6-b7c2-c7bcf9cb2509″},”Selected”:false},{“ID”:”278b74e6-127d-462a-9235-b13c34dd7ff5″,”Code”:””,”Name”:”Đèn pha NLMT”,”NameUrl”:”den-pha-nang-luong-mat-troi”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/7F82B5AA-509B-4467-92FE-4983CCB082B6/den-pha-nlmt-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/7F82B5AA-509B-4467-92FE-4983CCB082B6/den-pha-nlmt-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn pha năng lượng mặt trời chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:14,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-pha-nang-luong-mat-troi”,”Parent”:{“ID”:”8cfd0ba8-3379-461a-a64f-053290bfb72d”},”Group”:{“ID”:”7f82b5aa-509b-4467-92fe-4983ccb082b6″},”Selected”:false},{“ID”:”4f09c492-cb98-4912-b68c-d5e6b5dd1a7d”,”Code”:””,”Name”:”Xuất xứ Nhật Bản”,”NameUrl”:”xuat-xu-nhat-ban”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:22,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/xuat-xu-nhat-ban”,”Parent”:{“ID”:”a757d13e-3322-415b-bdbd-f53393032a83″},”Group”:{“ID”:”660cd8b6-2f45-4022-bd61-11e1ab51eae0″},”Selected”:false},{“ID”:”9676dd2a-490c-4cd1-9b48-084545e3f4a2″,”Code”:””,”Name”:”Đèn chiếu pha led “,”NameUrl”:”den-led-pha”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/E68BCB8E-1179-4715-B894-AEDA650CDDE3/den-chieu-pha.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/E68BCB8E-1179-4715-B894-AEDA650CDDE3/den-chieu-pha.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn led chiếu pha chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><span style=\”font-size:16px;\”><strong><a href=\”https://thietbidien.vn/den-led-pha\” rel=\”follow\”><span style=\”color:#ff0000;\”>Đ&egrave;n pha LED</span></a></strong>&nbsp;sử dụng c&ocirc;ng nghệ LED hiện đại c&oacute; khả năng chiếu s&aacute;ng xa, rộng. Sản phẩm được ứng dụng rộng r&atilde;i chiếu s&aacute;ng ngo&agrave;i trời với khả năng chống nước cao v&agrave; c&aacute;c t&aacute;c động khắc nghiệt của thời tiết.</span></p>\n\n<h2><span style=\”font-size:22px;\”><strong>1. Đ&egrave;n pha LED l&agrave; g&igrave;?</strong></span></h2>\n\n<p><span style=\”font-size:16px;\”>Đ&egrave;n pha LED l&agrave; d&ograve;ng đ&egrave;n pha vừa c&oacute; thể sử dụng chiếu s&aacute;ng ngo&agrave;i trời vừa c&oacute; thể sử dụng trong nh&agrave;, bao gồm c&aacute;c bộ phận ch&iacute;nh như sau:</span></p>\n\n<ul>\n\t<li><span style=\”font-size:16px;\”>Chip LED</span></li>\n\t<li><span style=\”font-size:16px;\”>Nguồn LED</span></li>\n\t<li><span style=\”font-size:16px;\”>K&iacute;nh cường lực bảo vệ mặt đ&egrave;n</span></li>\n\t<li><span style=\”font-size:16px;\”>Khung nh&ocirc;m đ&uacute;c sơn tĩnh điện</span></li>\n\t<li><span style=\”font-size:16px;\”>Chốt ốc v&iacute;t</span></li>\n\t<li><span style=\”font-size:16px;\”>Gương phản xạ</span></li>\n\t<li><span style=\”font-size:16px;\”>Bộ phận tản nhiệt</span></li>\n\t<li><span style=\”font-size:16px;\”>Thanh gắn đ&egrave;n</span></li>\n</ul>\n\n<h2><strong><span style=\”font-size:20px;\”>2. Ứng dụng của đ&egrave;n LED pha</span></strong></h2>\n\n<ul>\n\t<li><span style=\”font-size:16px;\”>Chiếu s&aacute;ng c&aacute;c biển quảng c&aacute;o, biển chữ</span></li>\n\t<li><span style=\”font-size:16px;\”>Chiếu s&aacute;ng khu vực nh&agrave; xe, kho, khu vực sản xuất chứa h&agrave;ng phục vụ cho qu&aacute; tr&igrave;nh vận chuyển h&agrave;ng h&oacute;a nhanh ch&oacute;ng, thuận tiện</span></li>\n\t<li><span style=\”font-size:16px;\”>Chiếu s&aacute;ng khu vực ch&acirc;n t&ograve;a nh&agrave; cao tầng v&agrave;o buổi tối</span></li>\n\t<li><span style=\”font-size:16px;\”>Ngo&agrave;i ra, đ&egrave;n pha led ngo&agrave;i trời được lắp đặt chiếu s&aacute;ng v&agrave; trang tr&iacute; khu&ocirc;n vi&ecirc;n, hội trường, s&acirc;n vận động, khu vui chơi, s&acirc;n vườn nh&agrave;.</span></li>\n</ul>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:38,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-pha”,”Parent”:{“ID”:”d0cc35b7-c11e-4037-8e4a-4240397f9417″},”Group”:{“ID”:”e68bcb8e-1179-4715-b894-aeda650cdde3″},”Selected”:false},{“ID”:”214359eb-24ac-426a-b75f-346a4cbb2c6d”,”Code”:””,”Name”:”Đèn sưởi 4 bóng treo tường”,”NameUrl”:”den-suoi-4-bong-treo-tuong”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/C4788955-17DC-4F43-9C2B-A9B5D657BD2A/den-suoi-nha-tam-kottmann-4-bong-treo-tuong-K4BG-3.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/C4788955-17DC-4F43-9C2B-A9B5D657BD2A/den-suoi-nha-tam-kottmann-4-bong-treo-tuong-K4BG-3.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:1,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-suoi-4-bong-treo-tuong”,”Parent”:{“ID”:”712b9c80-a76c-48d5-8196-e655b3b8246b”},”Group”:{“ID”:”c4788955-17dc-4f43-9c2b-a9b5d657bd2a”},”Selected”:false},{“ID”:”a0f7a6e1-c4f6-49fd-8791-37a705f079cf”,”Code”:””,”Name”:”Đèn ốp trần trang trí”,”NameUrl”:”den-op-tran-trang-tri”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/F5FEBE89-12BE-4F5E-8874-4C825654277E/den-mam-hien-dai-1-600×600.jpeg”,”ImageDesc”:”Đèn ốp trần trang trí phù hợp cho từng không gian. Mẫu mã, kiểu dáng đẹp, sang trọng. Được Vinalight phân phối giá rẻ tại Hà Nội.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:5,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-op-tran-trang-tri”,”Parent”:{“ID”:”a309799b-b2a9-42ed-9388-e189c5754eef”},”Group”:{“ID”:”f5febe89-12be-4f5e-8874-4c825654277e”},”Selected”:false},{“ID”:”7d8d8793-3a7c-4a19-8f2d-38a49eab7897″,”Code”:””,”Name”:”Dây đai, dây curoa”,”NameUrl”:”day-dai-day-curoa”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-dai-day-curoa”,”Parent”:{“ID”:”12405a93-8756-4b2e-a661-e9a66b2a0512″},”Group”:{“ID”:”282c01c2-0e8e-41fd-a68b-7402321d6fc9″},”Selected”:false},{“ID”:”47665de7-0e89-4208-b50d-43884d252c2c”,”Code”:””,”Name”:”Bộ xử lý trung tâm”,”NameUrl”:”bo-xu-ly-trung-tam”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B8BF133F-D4DA-459B-9C89-5387A8F67001/bo-xu-ly-trung-tam.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B8BF133F-D4DA-459B-9C89-5387A8F67001/bo-xu-ly-trung-tam.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Bộ xử lý trung tâm chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Bộ điều khiển trung t&acirc;m&nbsp;</strong>đ&oacute;ng vai tr&ograve; l&agrave; bộ n&atilde;o của giải ph&aacute;p nh&agrave; th&ocirc;ng minh,<strong>&nbsp;</strong>l&agrave; trung t&acirc;m tiếp nhận v&agrave; truyền th&ocirc;ng tin &quot;c&ocirc;ng việc&quot; đến c&aacute;c thiết bị để y&ecirc;u cầu thiết bị thực hiện nhiệm vụ m&agrave; người sử dụng y&ecirc;u cầu. Nơi lưu trữ c&aacute;c th&ocirc;ng tin cấu h&igrave;nh, c&agrave;i đặt của người d&ugrave;ng hệ thống nh&agrave; th&ocirc;ng minh, cập nhật trạng th&aacute;i c&aacute;c thiết bị v&agrave; tự động ra lệnh cho c&aacute;c thiết bị hoạt động theo cấu h&igrave;nh m&agrave; người d&ugrave;ng c&agrave;i đặt.</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bo-xu-ly-trung-tam”,”Parent”:{“ID”:”32ea674a-028b-4ae0-893a-37aa0f8a2a1a”},”Group”:{“ID”:”b8bf133f-d4da-459b-9c89-5387a8f67001″},”Selected”:false},{“ID”:”3d227c04-a73b-4be8-8cd9-4af9cabff170″,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị phòng tắm”,”NameUrl”:”thiet-bi-phong-tam”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-phong-tam”,”Parent”:{“ID”:”c1f3a74b-75ff-4bd9-b039-fc8909d6de54″},”Group”:{“ID”:”8811d500-5ca7-492c-bd1a-d0008373cff8″},”Selected”:false},{“ID”:”23236bd9-1264-4229-85c5-52fb6284ca3f”,”Code”:””,”Name”:”Led dây dán siêu sáng”,”NameUrl”:”led-day-dan-sieu-sang”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/C21B25A6-24B5-48C2-85E6-1D26EF648395/led-day-dan-sieu-sang.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/C21B25A6-24B5-48C2-85E6-1D26EF648395/led-day-dan-sieu-sang.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/led-day-dan-sieu-sang”,”Parent”:{“ID”:”5eae13c9-2f09-4ebd-920c-6934eb7188cd”},”Group”:{“ID”:”c21b25a6-24b5-48c2-85e6-1d26ef648395″},”Selected”:false},{“ID”:”b395d9d2-3663-4230-8dba-79d28eb729ea”,”Code”:””,”Name”:”Phụ kiện đóng đai thép”,”NameUrl”:”phu-kien-dong-dai-thep”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phu-kien-dong-dai-thep”,”Parent”:{“ID”:”0f77f75b-4f04-45d8-b1c5-272f1897d185″},”Group”:{“ID”:”c77c315c-7295-4d74-babc-d7d88979f1dd”},”Selected”:false},{“ID”:”8a191606-e97f-4192-9475-807d372dcfe4″,”Code”:””,”Name”:”Bóng đèn NLMT”,”NameUrl”:”bong-den-nang-luong-mat-troi”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/7AD34F93-0BBB-4F91-A506-354708BD4E19/bong-den-nang-luong-mat-troi.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/7AD34F93-0BBB-4F91-A506-354708BD4E19/bong-den-nang-luong-mat-troi.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Bóng đèn năng lượng mặt trời chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bong-den-nang-luong-mat-troi”,”Parent”:{“ID”:”8cfd0ba8-3379-461a-a64f-053290bfb72d”},”Group”:{“ID”:”7ad34f93-0bbb-4f91-a506-354708bd4e19″},”Selected”:false},{“ID”:”1b8d8bf3-ef73-48eb-802a-81be1975d4f1″,”Code”:””,”Name”:”Cáp ngầm hạ thế”,”NameUrl”:”cap-ngam-ha-the”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/719DD891-F6CB-4B9C-9697-26424DDF52AD/cap-ngam-ha-the.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/719DD891-F6CB-4B9C-9697-26424DDF52AD/cap-ngam-ha-the.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Cáp ngầm hạ thế chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cap-ngam-ha-the”,”Parent”:{“ID”:”5f41daef-4e74-4180-9c57-898458175bba”},”Group”:{“ID”:”719dd891-f6cb-4b9c-9697-26424ddf52ad”},”Selected”:false},{“ID”:”5e4c908f-bcc8-45a0-9ed0-86a1b699954a”,”Code”:””,”Name”:”Phụ kiện đèn Led dây”,”NameUrl”:”phu-kien-den-led-day”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/5347D771-24D4-41AF-8C7D-6693DA531097/phu-kien-led-day-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/5347D771-24D4-41AF-8C7D-6693DA531097/phu-kien-led-day-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Phụ kiện đèn Led dây chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:24,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phu-kien-den-led-day”,”Parent”:{“ID”:”cde177a8-1b97-4138-8394-12ca7cbd7553″},”Group”:{“ID”:”5347d771-24d4-41af-8c7d-6693da531097″},”Selected”:false},{“ID”:”4607b14d-e980-4a31-80b1-94eb851ba731″,”Code”:””,”Name”:”Dụng cụ cầm tay dùng khí nén”,”NameUrl”:”dung-cu-cam-tay-dung-khi-nen”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dung-cu-cam-tay-dung-khi-nen”,”Parent”:{“ID”:”fd54d961-7235-44ec-9589-dd3e0ffb389a”},”Group”:{“ID”:”629a262c-20be-4801-b028-4dea5dd5edf3″},”Selected”:false},{“ID”:”6bd1c9d2-b0b4-4288-89d1-97eeef1620fc”,”Code”:””,”Name”:”Máy lọc nước”,”NameUrl”:”may-loc-nuoc”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/4EE0B99A-B497-4AA7-A3DC-AD3FFB2F185B/May-loc-khong-khi.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/4EE0B99A-B497-4AA7-A3DC-AD3FFB2F185B/May-loc-khong-khi.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Máy lọc nước chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-loc-nuoc”,”Parent”:{“ID”:”9de61620-afce-417a-b7b9-8abcce898bcb”},”Group”:{“ID”:”4ee0b99a-b497-4aa7-a3dc-ad3ffb2f185b”},”Selected”:false},{“ID”:”03194cf5-5cdf-4c10-b961-a325fff2c48d”,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị hệ thống an toàn”,”NameUrl”:”thiet-bi-he-thong-an-toan”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-he-thong-an-toan”,”Parent”:{“ID”:”4f821bd1-d246-4961-80d4-6debe96185f8″},”Group”:{“ID”:”c973c6c1-5bfe-48a2-a1c6-feeb9d287e71″},”Selected”:false},{“ID”:”d9de0d3a-8e6e-4873-9ab7-bead7c3a97f8″,”Code”:””,”Name”:”Phụ kiện đèn công nghiệp”,”NameUrl”:”phu-kien-den-led-cong-nghiep”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Phụ kiện đèn led công nghiệp chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phu-kien-den-led-cong-nghiep”,”Parent”:{“ID”:”86186c76-af32-4153-b6e6-0109aeb311f2″},”Group”:{“ID”:”251f2af5-f105-4dd5-b7b0-2edfa65a4287″},”Selected”:false},{“ID”:”c2eac0c5-7a27-433b-95cb-e22cc98f0ac6″,”Code”:””,”Name”:”Quạt cây”,”NameUrl”:”quat-cay”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/43C37BFB-3AE2-42BB-B106-A63C1C531113/quat-cay-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/43C37BFB-3AE2-42BB-B106-A63C1C531113/quat-cay-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp quạt cây chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:”<p><a href=\”https://vinalight.vn/quat-cay\” rel=\”follow\”>Quạt c&acirc;y</a>, quạt đứng&nbsp;l&agrave; d&ograve;ng quạt điện cơ c&oacute; thiết kế dạng c&acirc;y đứng với cấu tạo ch&iacute;nh gồm c&aacute;nh quạt, lồng quạt, động cơ, trục quạt c&oacute; thể t&ugrave;y chỉnh độ cao cho ph&ugrave; hợp với nhiều kh&ocirc;ng gian cần l&agrave;m m&aacute;t kh&aacute;c nhau v&agrave; ch&acirc;n đế rộng thường c&oacute; gắn b&aacute;nh xe để dễ d&agrave;ng di chuyển khi cần.&nbsp;L&agrave; loại quạt điện được sử dụng phổ biến nhất để phục vụ nhu cầu l&agrave;m dịu cơn n&oacute;ng m&ugrave;a h&egrave; v&agrave; l&agrave;m tho&aacute;ng m&aacute;t kh&ocirc;ng gian xung quanh.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:28,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/quat-cay”,”Parent”:{“ID”:”e8d94ce7-4865-4d6a-a3ed-0d3caae67399″},”Group”:{“ID”:”43c37bfb-3ae2-42bb-b106-a63c1c531113″},”Selected”:false},{“ID”:”333fc049-c22e-4185-8386-f949b7249483″,”Code”:””,”Name”:”Đèn led pha”,”NameUrl”:”den-led-pha”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/A7D55E05-4275-4613-9E0B-05DAAABE2A39/icon-pha-led.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/A7D55E05-4275-4613-9E0B-05DAAABE2A39/icon-pha-led.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn led pha chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:120,”Hot”:true,”Home”:true,”Url”:”/den-led-pha”,”Parent”:{“ID”:”86186c76-af32-4153-b6e6-0109aeb311f2″},”Group”:{“ID”:”a7d55e05-4275-4613-9e0b-05daaabe2a39″},”Selected”:false},{“ID”:”8c14f517-5448-4df0-9d66-099afa8b87e0″,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị nhà bếp”,”NameUrl”:”thiet-bi-nha-bep”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-nha-bep”,”Parent”:{“ID”:”c1f3a74b-75ff-4bd9-b039-fc8909d6de54″},”Group”:{“ID”:”375a593a-9f36-40ae-abc1-05e68400b7e9″},”Selected”:false},{“ID”:”20efc1ae-469b-4d46-ab28-1af2297faed3″,”Code”:””,”Name”:”Quạt treo tường”,”NameUrl”:”quat-treo-tuong”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/F2E0D13E-592B-45FD-85B1-FE573702E9DD/quat-treo-tuong-vinalight.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/F2E0D13E-592B-45FD-85B1-FE573702E9DD/quat-treo-tuong-vinalight.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Quạt treo tường chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:”<p><a href=\”https://vinalight.vn/quat-treo-tuong\” rel=\”follow\”><strong>Quạt treo tường</strong></a> c&oacute; cấu tạo ch&iacute;nh cũng gồm c&aacute;nh quạt, lồng quạt, động cơ v&agrave; hoạt động với nguy&ecirc;n l&yacute; tương tự c&aacute;c loại quạt điện cơ kh&aacute;c như quạt đứng, quạt b&agrave;n… Tuy nhi&ecirc;n, thay v&igrave; c&oacute; phần ch&acirc;n đế để đứng vững tr&ecirc;n s&agrave;n nh&agrave;, mặt b&agrave;n, th&acirc;n quạt treo tường được thiết kế gọn g&agrave;ng để lắp đặt, gắn cố định tr&ecirc;n tường ph&ograve;ng.</p>\n\n<p><strong>Quạt treo tường</strong> thường bổ sung th&ecirc;m c&aacute;c sợi d&acirc;y để điều chỉnh tốc độ gi&oacute; v&agrave; hướng quay của quạt, đặc biệt những mẫu quạt cao cấp hiện đại c&ograve;n được trang bị cả remote để điều khiển từ xa tiện lợi hơn.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:20,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/quat-treo-tuong”,”Parent”:{“ID”:”e8d94ce7-4865-4d6a-a3ed-0d3caae67399″},”Group”:{“ID”:”f2e0d13e-592b-45fd-85b1-fe573702e9dd”},”Selected”:false},{“ID”:”372744b8-cf04-476e-aa8a-1bbf9f0f2e4b”,”Code”:””,”Name”:”Vít các loại”,”NameUrl”:”vit-cac-loai”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/vit-cac-loai”,”Parent”:{“ID”:”5c156ca3-dadb-403c-a319-cf0bce892d8a”},”Group”:{“ID”:”a09dff85-537f-496f-bb95-3cbeea684f91″},”Selected”:false},{“ID”:”27a85b14-362a-4055-9570-248c71ecc2e3″,”Code”:””,”Name”:”Đèn sưởi âm trần “,”NameUrl”:”den-suoi-am-tran”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/CA41DF70-7009-4419-853A-2AE1326D52AE/DEN SUOI 4 BONG AM TRAN .jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/CA41DF70-7009-4419-853A-2AE1326D52AE/DEN SUOI 4 BONG AM TRAN .jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:8,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-suoi-am-tran”,”Parent”:{“ID”:”712b9c80-a76c-48d5-8196-e655b3b8246b”},”Group”:{“ID”:”ca41df70-7009-4419-853a-2ae1326d52ae”},”Selected”:false},{“ID”:”ec2e1c21-cda8-47a4-8a5f-375291351c0f”,”Code”:””,”Name”:”Máy đóng đai nhựa”,”NameUrl”:”may-dong-dai-nhua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-dong-dai-nhua”,”Parent”:{“ID”:”0f77f75b-4f04-45d8-b1c5-272f1897d185″},”Group”:{“ID”:”612456dd-2593-4c15-a93c-70d943b9197c”},”Selected”:false},{“ID”:”118de9e8-0cf4-4c69-ba5e-4464ed10f858″,”Code”:””,”Name”:”Ổ cắm điện”,”NameUrl”:”o-cam-dien”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/F3FCE040-79D8-4C43-92A7-EA637A2D71FF/icon-o-cam.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/F3FCE040-79D8-4C43-92A7-EA637A2D71FF/icon-o-cam.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Ổ cắm điện 2 chấu, 3 chấu chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Ổ cắm điện</strong> l&agrave; thiết bị điện d&acirc;n dụng được sử dụng phổ biến cho nhu cầu chia sẻ v&agrave; kết nối của c&aacute;c thiết bị điện với nguồn điện. Thiết kế cấu tạo ổ cắm điện đảm bảo kết nối chắc chắn, đường truyền điện an to&agrave;n, giảm tiếp x&uacute;c của con người khi sử dụng điện v&agrave; c&aacute;c thiết bị điện.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:7,”Hot”:true,”Home”:false,”Url”:”/o-cam-dien”,”Parent”:{“ID”:”a0c2ac1e-c5f8-404a-a54b-cf03227d4367″},”Group”:{“ID”:”f3fce040-79d8-4c43-92a7-ea637a2d71ff”},”Selected”:false},{“ID”:”7bb0f14d-97e3-4fb9-b1a7-4de40a8f3740″,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị chữa cháy cá nhân”,”NameUrl”:”thiet-bi-chua-chay-ca-nhan”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-chua-chay-ca-nhan”,”Parent”:{“ID”:”4f821bd1-d246-4961-80d4-6debe96185f8″},”Group”:{“ID”:”bd09ab9f-7731-4421-874a-aa197895ddb2″},”Selected”:false},{“ID”:”10de312f-bcf6-4fd1-90bb-5c8824ea87c2″,”Code”:””,”Name”:”Dụng cụ cầm tay dùng laser”,”NameUrl”:”dung-cu-cam-tay-dung-laser”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dung-cu-cam-tay-dung-laser”,”Parent”:{“ID”:”fd54d961-7235-44ec-9589-dd3e0ffb389a”},”Group”:{“ID”:”cdf00bea-41f9-404d-82db-f916ecba84e1″},”Selected”:false},{“ID”:”cfbc4629-dbdf-40bc-aa96-5e316919b795″,”Code”:””,”Name”:”Đèn chống cháy nổ”,”NameUrl”:”den-chong-chay-no”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/6E789D03-37F5-40EE-9EF6-4FE9F4E10529/Den-chong-chay-no.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/6E789D03-37F5-40EE-9EF6-4FE9F4E10529/Den-chong-chay-no.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn chống cháy nổ chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:20,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-chong-chay-no”,”Parent”:{“ID”:”86186c76-af32-4153-b6e6-0109aeb311f2″},”Group”:{“ID”:”6e789d03-37f5-40ee-9ef6-4fe9f4e10529″},”Selected”:false},{“ID”:”bf3ea0fc-6f52-4faa-b180-674e171485e4″,”Code”:””,”Name”:”Đèn nông nghiệp, thủy sản”,”NameUrl”:”den-nong-nghiep-thuy-san”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/EA4D5970-2D7F-42AF-A8B8-D85CA4B63EC5/LR_PHILIPS-LIGHTING-SCHEERS-29977.jpg”,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/EA4D5970-2D7F-42AF-A8B8-D85CA4B63EC5/icon website-02.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/EA4D5970-2D7F-42AF-A8B8-D85CA4B63EC5/icon-nong-thuy-san.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn nông nghiệp, thủy sản chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p>Đ&egrave;n n&ocirc;ng nghiệp, thủy sản – Giải ph&aacute;p đ&egrave;n Led c&ocirc;ng nghệ cao</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:true,”Home”:false,”Url”:”/den-nong-nghiep-thuy-san”,”Parent”:{“ID”:”86186c76-af32-4153-b6e6-0109aeb311f2″},”Group”:{“ID”:”ea4d5970-2d7f-42af-a8b8-d85ca4b63ec5″},”Selected”:false},{“ID”:”8133665e-288b-4c60-8cdf-78b6be082de8″,”Code”:””,”Name”:”Phụ kiện đèn cao áp”,”NameUrl”:”phu-kien-den-cao-ap”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/70E46FC5-A4D8-4507-8DA4-306A568FB655/phu-kien-den-cao-ap-vinalight.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/70E46FC5-A4D8-4507-8DA4-306A568FB655/phu-kien-den-cao-ap-vinalight.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Phụ kiện đèn cao áp chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:26,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phu-kien-den-cao-ap”,”Parent”:{“ID”:”cde177a8-1b97-4138-8394-12ca7cbd7553″},”Group”:{“ID”:”70e46fc5-a4d8-4507-8da4-306a568fb655″},”Selected”:false},{“ID”:”5df1ded5-597d-4f30-86f7-9c7989a9f880″,”Code”:””,”Name”:”Bằng tải, băng chuyền”,”NameUrl”:”bang-tai-bang-chuyen”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bang-tai-bang-chuyen”,”Parent”:{“ID”:”12405a93-8756-4b2e-a661-e9a66b2a0512″},”Group”:{“ID”:”b50d901f-86b4-433e-9876-dbebc527274e”},”Selected”:false},{“ID”:”acd10d76-7c1d-452a-824a-b7400eee6de5″,”Code”:””,”Name”:”Cảm biến thông minh”,”NameUrl”:”cam-bien-thong-minh”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/532E2EEC-5F27-4B66-BF91-17434F79CF15/led-day-cam-bien.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/532E2EEC-5F27-4B66-BF91-17434F79CF15/led-day-cam-bien.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:4,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cam-bien-thong-minh”,”Parent”:{“ID”:”5eae13c9-2f09-4ebd-920c-6934eb7188cd”},”Group”:{“ID”:”532e2eec-5f27-4b66-bf91-17434f79cf15″},”Selected”:false},{“ID”:”28e799e2-770a-4446-ada1-c9807fef731f”,”Code”:””,”Name”:”Đèn sân vườn NLMT”,”NameUrl”:”den-san-vuon-nang-luong-mat-troi”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/18B13454-683E-4718-880A-79359286E201/Den-san-vuon-nang-luong-mat-troi.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/18B13454-683E-4718-880A-79359286E201/Den-san-vuon-nang-luong-mat-troi.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn sân vườn năng lượng mặt trời chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-san-vuon-nang-luong-mat-troi”,”Parent”:{“ID”:”8cfd0ba8-3379-461a-a64f-053290bfb72d”},”Group”:{“ID”:”18b13454-683e-4718-880a-79359286e201″},”Selected”:false},{“ID”:”61d1ae00-3455-454e-9160-d7e8154504c6″,”Code”:””,”Name”:”Bình nóng lạnh”,”NameUrl”:”binh-nong-lanh”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/F4FD5119-D649-4ECD-9BF3-B48C6C992F46/binh-nong-lanh.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/F4FD5119-D649-4ECD-9BF3-B48C6C992F46/binh-nong-lanh.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Bình nóng lạnh chất lượng cao, tiết kiệm điện đến từ các thương hiệu nổi tiếng, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/binh-nong-lanh”,”Parent”:{“ID”:”9de61620-afce-417a-b7b9-8abcce898bcb”},”Group”:{“ID”:”f4fd5119-d649-4ecd-9bf3-b48c6c992f46″},”Selected”:false},{“ID”:”2890ad85-eb5c-4c9c-85d8-db07bd0ff9a4″,”Code”:””,”Name”:”Đèn led Panel”,”NameUrl”:”den-led-panel”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/CFF301C5-7257-47A2-8F8C-A95B356F9BBF/k.jpg”,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/CFF301C5-7257-47A2-8F8C-A95B356F9BBF/icon-panel.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/CFF301C5-7257-47A2-8F8C-A95B356F9BBF/icon-panel-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn led Panel chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><i><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><strong><a href=\”https://thietbidien.vn/den-led-panel\” rel=\”follow\”><span style=\”color:#ff0000;\”>Đ&egrave;n LED panel</span></a></strong> tấm với c&ocirc;ng nghệ LED hiện đại, c&ocirc;ng suất lớn, thiết kế dạng tấm si&ecirc;u mỏng được ứng dụng ng&agrave;y c&agrave;ng rộng r&atilde;i trong chiếu s&aacute;ng nh&agrave; ở, văn ph&ograve;ng, trung t&acirc;m thương mại&hellip; Với những &ocirc; chiếu s&aacute;ng nối tiếp nhau gi&uacute;p tạo n&ecirc;n kh&ocirc;ng gian sang trọng, tiện lợi cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh.</span></i></span></span></span></p>\n\n<h2 style=\”margin-bottom: 6pt; text-align: justify;\”><span style=\”font-size:22px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>1. T&igrave;m hiểu cấu tạo đ&egrave;n LED panel tấm</span></b></span></span></span></h2>\n\n<h2 style=\”margin-bottom: 15.6pt; text-align: justify;\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Về cấu tạo đ&egrave;n LED panel gồm c&aacute;c th&agrave;nh phần ch&iacute;nh l&agrave; th&acirc;n đ&egrave;n, bộ chuyển nguồn LED Driver, v&agrave; một số phụ kiện lắp đặt đ&egrave;n kh&aacute;c như tai c&agrave;i đ&egrave;n panel, tai treo đ&egrave;n panel, khung nh&ocirc;m,&hellip;</span></span></span></span></h2>\n\n<ul>\n\t<li style=\”margin-bottom:.1in; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Khung nh&ocirc;m sơn tĩnh điện chắc chắn, bền đẹp gi&uacute;p chống ăn m&ograve;n v&agrave; chống oxy h&oacute;a, tản nhiệt nhanh v&agrave; đặc biệt kh&ocirc;ng bị b&oacute;p m&eacute;o trong qu&aacute; tr&igrave;nh vận chuyển.</span></span></span></span></li>\n\t<li style=\”margin-bottom:.1in; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Tấm t&aacute;n quang khuếch s&aacute;ng</span></span></span></span></li>\n\t<li style=\”margin-bottom:.1in; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Tấm dẫn s&aacute;ng PMMA cao cấp bền m&agrave;u với thời gian, kh&ocirc;ng lo ố v&agrave;ng trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng.</span></span></span></span></li>\n\t<li style=\”margin-bottom:.1in; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Chip LED cao cấp Epistar</span></span></span></span></li>\n\t<li style=\”margin-bottom:.1in; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Tấm đ&aacute;y chắn</span></span></span></span></li>\n</ul>\n\n<h2 style=\”margin-bottom: 6pt; text-align: justify;\”><span style=\”font-size:22px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>2. C&aacute;c loại k&iacute;ch thước đ&egrave;n panel tấm phổ biến</span></b></span></span></span></h2>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Đ&egrave;n panel tấm phổ biến với hai loại h&igrave;nh d&aacute;ng tấm vu&ocirc;ng v&agrave; tấm chữ nhật, cụ thể c&aacute;c loại k&iacute;ch thước như sau:</span></span></span></span></p>\n\n<ul>\n\t<li style=\”margin-bottom:.1in; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Đ&egrave;n LED panel 600&times;600</span></span></span></span></li>\n\t<li style=\”margin-bottom:.1in; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Đ&egrave;n LED panel 600&times;1200</span></span></span></span></li>\n\t<li style=\”margin-bottom:.1in; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Đ&egrave;n LED panel 300&times;300</span></span></span></span></li>\n\t<li style=\”margin-bottom:.1in; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Đ&egrave;n LED panel 300&times;600</span></span></span></span></li>\n\t<li style=\”margin-bottom:.1in; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Đ&egrave;n LED panel 300&times;1200</span></span></span></span></li>\n</ul>\n\n<h2 style=\”margin-bottom: 6pt; text-align: justify;\”><span style=\”font-size:22px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>3. Tại sao n&ecirc;n sử dụng đ&egrave;n LED panel tấm?</span></b></span></span></span></h2>\n\n<h3 style=\”margin-bottom: 6pt; text-align: justify;\”><span style=\”font-size:18px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>3.1 Tiết kiệm điện năng</span></b></span></span></span></h3>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Đ&egrave;n LED Panel sử dụng hạt LED cao cấp EPISTAR, thấu k&iacute;nh PMMA cho chất lượng &aacute;nh s&aacute;ng tốt, độ bền cao. Nhiệt độ m&agrave;u &aacute;nh s&aacute;ng 6500K cho chất lượng ch&acirc;n thực, an to&agrave;n v&agrave; tốt cho thị lực. Thời gian chiếu s&aacute;ng l&ecirc;n đến 30.000 giờ tiết kiệm chi ph&iacute; lắp đặt v&agrave; sửa chữa.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Ngo&agrave;i ra sản phẩm c&ograve;n gi&uacute;p tiết kiệm đến 85% chi ph&iacute; điện năng so với b&oacute;ng đ&egrave;n truyền thống.</span></span></span></span></p>\n\n<h3 style=\”margin-bottom: 6pt; text-align: justify;\”><span style=\”font-size:18px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>3.2 &Aacute;nh s&aacute;ng chất lượng cao</span></b></span></span></span></h3>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Nguồn s&aacute;ng từ c&aacute;c thương hiệu chip h&agrave;ng đầu thế giới Epistar, chỉ số ho&agrave;n m&agrave;u cao cho &aacute;nh s&aacute;ng trung thực, kh&ocirc;ng bị nhấp nh&aacute;y sau mỗi lần bật/tắt. &Aacute;nh s&aacute;ng ph&aacute;t ra kh&ocirc;ng bị ch&oacute;i với c&aacute;c mẫu h&igrave;nh vu&ocirc;ng v&agrave; h&igrave;nh chữ nhật.</span></span></span></span></p>\n\n<h3 style=\”margin-bottom: 6pt; text-align: justify;\”><span style=\”font-size:18px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>3.3 Bền với thời gian</span></b></span></span></span></h3>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Đ&egrave;n LED Panel tấm được l&agrave;m từ chất liệu hợp kim nh&ocirc;m được phủ lớp sơn tĩnh điện chống ăn m&ograve;n, chống oxy h&oacute;a. Khả năng chống bụi, chống thấm tốt (IP40) gi&uacute;p bảo vệ sản phẩm trước c&aacute;c t&aacute;c nh&acirc;n bụi bẩn, hơi nước đi v&agrave;o b&ecirc;n trong thiết bị, gi&uacute;p k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ sản phẩm v&agrave; hạn chế chi ph&iacute; sửa chữa.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Khả năng chống xung điện 1.2kV gi&uacute;p bảo vệ sản phẩm khỏi s&eacute;t đ&aacute;nh, đoản mạch hoặc ph&oacute;ng tĩnh điện.</span></span></span></span></p>\n\n<h3 style=\”margin-bottom: 6pt; text-align: justify;\”><span style=\”font-size:18px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>3.4 Ứng dụng chiếu s&aacute;ng rộng r&atilde;i</span></b></span></span></span></h3>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Đ&egrave;n Panel tấm c&oacute; nhiều c&aacute;ch lắp đặt, ph&ugrave; hợp cho nhiều ứng dụng: nh&agrave; ri&ecirc;ng, văn ph&ograve;ng, bệnh viện, trường học, kh&aacute;ch sạn, nh&agrave; h&agrave;ng, trung t&acirc;m mua sắm, cửa h&agrave;ng b&aacute;n lẻ, si&ecirc;u thị&hellip;</span></span></span></span></p>\n\n<h2 style=\”margin-bottom: 6pt; text-align: justify;\”><span style=\”font-size:22px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>4. T&igrave;m hiểu 4 kiểu lắp đ&egrave;n LED panel tấm</span></b></span></span></span></h2>\n\n<p align=\”center\” style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:center\”><img alt=\”\” src=\”/data/ProductGroup/CFF301C5-7257-47A2-8F8C-A95B356F9BBF/cach-lap-den-led-panel-tam-tran-tha.jpg\” style=\”width: 1024px; height: 572px;\” /></p>\n\n<p align=\”center\” style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:center\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><i><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>H&igrave;nh ảnh 1: C&aacute;ch lắp đ&egrave;n LED panel thả trần </span></i></b></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom: 15.6pt; text-align: center;\”><span style=\”font-size:16px;\”><img alt=\”\” src=\”/data/ProductGroup/CFF301C5-7257-47A2-8F8C-A95B356F9BBF/cach-lap-den-led-panel-tam-op-tran.jpg\” style=\”width: 1024px; height: 565px;\” /></span></p>\n\n<p align=\”center\” style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:center\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><i><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>H&igrave;nh ảnh 2: C&aacute;ch lắp đ&egrave;n LED Panel ốp trần</span></i></b></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom: 15.6pt; text-align: center;\”><span style=\”font-size:16px;\”><img alt=\”\” src=\”/data/ProductGroup/CFF301C5-7257-47A2-8F8C-A95B356F9BBF/cach-lap-den-led-panel-tam-tran-phang1.jpg\” style=\”width: 1024px; height: 579px;\” /></span></p>\n\n<p align=\”center\” style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:center\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><i><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>H&igrave;nh ảnh 3: C&aacute;ch lắp đ&egrave;n Panel tấm cho trần thạch cao phẳng</span></i></b></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom: 15.6pt; text-align: center;\”><span style=\”font-size:16px;\”><img alt=\”\” src=\”/data/ProductGroup/CFF301C5-7257-47A2-8F8C-A95B356F9BBF/cach-lap-den-led-panel-tam-tran-thach-cao-tam.jpg\” style=\”width: 1024px; height: 579px;\” /></span></p>\n\n<p align=\”center\” style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:center\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><i><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>H&igrave;nh ảnh 4: C&aacute;ch lắp đ&egrave;n LED panel light cho trần thạch cao tấm</span></i></b></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Trong 4 c&aacute;ch lắp tr&ecirc;n th&igrave; <b>c&aacute;ch lắp đ&egrave;n LED panel light</b> theo kiểu &acirc;m trần được &aacute;p dụng nhiều nhất, v&igrave; thế m&agrave; sản phẩm c&ograve;n được gọi l&agrave; đ&egrave;n led &acirc;m trần Panel.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”>&nbsp;</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:7,”Hot”:true,”Home”:true,”Url”:”/den-led-panel”,”Parent”:{“ID”:”d0cc35b7-c11e-4037-8e4a-4240397f9417″},”Group”:{“ID”:”cff301c5-7257-47a2-8f8c-a95b356f9bbf”},”Selected”:false},{“ID”:”7410d22d-d2f3-4404-ba79-e3ff8f91676a”,”Code”:””,”Name”:”Cáp lõi nhôm”,”NameUrl”:”cap-loi-nhom”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/24087434-E50E-4BC3-9DBC-999777FAD610/cap-loi-nhom.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/24087434-E50E-4BC3-9DBC-999777FAD610/cap-loi-nhom.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Cáp lõi nhôm chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cap-loi-nhom”,”Parent”:{“ID”:”5f41daef-4e74-4180-9c57-898458175bba”},”Group”:{“ID”:”24087434-e50e-4bc3-9dbc-999777fad610″},”Selected”:false},{“ID”:”09789ed0-fc77-4465-b808-ecaba5488e4d”,”Code”:””,”Name”:”Công tắc thông minh”,”NameUrl”:”cong-tac-thong-minh”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/56E4EF3F-CB6D-4393-AE81-55C784F582E7/cong-tac-thong-minh.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/56E4EF3F-CB6D-4393-AE81-55C784F582E7/cong-tac-thong-minh.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Công tắc thông minh chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>C&ocirc;ng tắc th&ocirc;ng minh</strong> l&agrave; thiết bị điện gia dụng được lắp đặt mạch cảm ứng, phản hồi, kết nối với thiết bị di động&hellip; để điều khiển bằng thao t&aacute;c chạm, hoặc c&aacute;c thiết bị kh&aacute;c trong gia đ&igrave;nh từ xa.&nbsp;</p>\n\n<p>Hầu hết c&ocirc;ng tắc th&ocirc;ng minh hiện nay c&oacute; thiết kế đẹp mắt, sang trọng để ph&ugrave; hợp với kh&ocirc;ng gian nội thất của Smarthome (Nh&agrave; th&ocirc;ng minh). Chất liệu ch&iacute;nh từ nhựa ABS, k&iacute;nh v&agrave; mỗi nh&agrave; sản xuất sẽ sử dụng một c&ocirc;ng nghệ ri&ecirc;ng để tạo n&ecirc;n hệ thống c&ocirc;ng tắc th&ocirc;ng minh.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:3,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cong-tac-thong-minh”,”Parent”:{“ID”:”32ea674a-028b-4ae0-893a-37aa0f8a2a1a”},”Group”:{“ID”:”56e4ef3f-cb6d-4393-ae81-55c784f582e7″},”Selected”:false},{“ID”:”ea343d7c-3f2c-4361-81da-14d1891504a4″,”Code”:””,”Name”:”Đèn thả decor”,”NameUrl”:”den-tha-decor”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/51F7E1ED-9BD8-4121-963D-D3303213EF63/den-tha-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”Đèn thả decor trang trí cho nhà hàng khách sạn, cafe bar, phòng khách, phòng ngủ, showroom,… Được Vinalight phân phối giá rẻ tại Hà Nội.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-tha-decor”,”Parent”:{“ID”:”a309799b-b2a9-42ed-9388-e189c5754eef”},”Group”:{“ID”:”51f7e1ed-9bd8-4121-963d-d3303213ef63″},”Selected”:false},{“ID”:”4dd9d4b0-9c4c-452b-9684-279f8b1b02dc”,”Code”:””,”Name”:”Trang thiết bị chữa cháy”,”NameUrl”:”trang-thiet-bi-chua-chay”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/trang-thiet-bi-chua-chay”,”Parent”:{“ID”:”4f821bd1-d246-4961-80d4-6debe96185f8″},”Group”:{“ID”:”9323331f-3b07-4018-95a6-3c9b890e87bb”},”Selected”:false},{“ID”:”bcfe6a9f-2145-4668-824e-378a669ca366″,”Code”:””,”Name”:”Đèn phòng sạch”,”NameUrl”:”den-phong-sach”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/9BFA1F5F-5ABF-47C1-93B5-3BEA9FA417F7/den-phong-sach.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/9BFA1F5F-5ABF-47C1-93B5-3BEA9FA417F7/den-phong-sach.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn phòng sạch chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><a href=\”https://vinalight.vn/den-phong-sach\” rel=\”follow\”>Đ&egrave;n ph&ograve;ng sạch</a> l&agrave; sản phẩm &nbsp;đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng đ&aacute;p ứng cho nhu cầu chiếu s&aacute;ng c&aacute;c khu vực y&ecirc;u cầu đảm bảo m&ocirc;i trường sạch (cleanroom), trong c&aacute;c lĩnh vực sản xuất ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu của GMP, HACCP hoặc c&aacute;c lĩnh vực sản xuất điện tử c&ocirc;ng nghệ cao, y tế, ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm…</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-phong-sach”,”Parent”:{“ID”:”86186c76-af32-4153-b6e6-0109aeb311f2″},”Group”:{“ID”:”9bfa1f5f-5abf-47c1-93b5-3bea9fa417f7″},”Selected”:false},{“ID”:”bb99eaf2-8bf6-4483-9ab3-3ed83414dcd6″,”Code”:””,”Name”:”Phụ kiện thi công”,”NameUrl”:”phu-kien-thi-cong”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phu-kien-thi-cong”,”Parent”:{“ID”:”5eae13c9-2f09-4ebd-920c-6934eb7188cd”},”Group”:{“ID”:”fa211f75-5640-4826-8cb6-8613a4795e65″},”Selected”:false},{“ID”:”c5a80cee-ded2-4310-bca5-4e10b9dca555″,”Code”:””,”Name”:”Chao đèn”,”NameUrl”:”chao-den”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/32B703E7-FC24-4B72-B1DC-3A0CF1169F78/chao-den-vinalight.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/32B703E7-FC24-4B72-B1DC-3A0CF1169F78/chao-den-vinalight.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Chao đèn chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:20,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/chao-den”,”Parent”:{“ID”:”cde177a8-1b97-4138-8394-12ca7cbd7553″},”Group”:{“ID”:”32b703e7-fc24-4b72-b1dc-3a0cf1169f78″},”Selected”:false},{“ID”:”08116fc8-641f-449c-bc59-7b36728a834e”,”Code”:””,”Name”:”Ốc lục giác”,”NameUrl”:”oc-luc-giac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/oc-luc-giac”,”Parent”:{“ID”:”5c156ca3-dadb-403c-a319-cf0bce892d8a”},”Group”:{“ID”:”93da0055-5c6e-4965-8271-ecf3ae895b12″},”Selected”:false},{“ID”:”30d478cf-0578-46f0-ab2f-886914049434″,”Code”:””,”Name”:”Đèn led tube”,”NameUrl”:”den-led-tube”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D2314434-62B2-446C-9FBD-0663D5BF6D29/tube-banner.png”,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D2314434-62B2-446C-9FBD-0663D5BF6D29/icon-tuyp.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D2314434-62B2-446C-9FBD-0663D5BF6D29/icon-tuyp.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn led tube chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><i><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><a href=\”https://thietbidien.vn/san-pham?nhom=den-led-tube\” rel=\”follow\”><span style=\”color:#ff0000;\”>Đ&egrave;n tu&yacute;p LED</span></a> </span></i><i><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>ra đời l&agrave; sự ph&aacute;t triển vượt bậc trong nghi&ecirc;n cứu ph&aacute;t triển c&aacute;c thiết bị chiếu s&aacute;ng của nền c&ocirc;ng nghệ năng lượng hiện nay. Tu&yacute;p LED (tube) ra đời g&oacute;p phần v&agrave;o bảo vệ nguồn năng lượng, gi&uacute;p tiết kiệm năng lượng, th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường. B&oacute;ng tu&yacute;p LED được lắp đặt ở hầu hết c&aacute;c gia đ&igrave;nh, ứng dụng nhiều kh&ocirc;ng gian.</span></i></span></span></span></p>\n\n<h2 style=\”margin-bottom: 6pt; text-align: justify;\”><span style=\”font-size:22px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Ph&acirc;n loại đ&egrave;n tu&yacute;p LED</span></b></span></span></span></h2>\n\n<p style=\”margin-bottom:6.0pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Ph&acirc;n loại theo đường k&iacute;nh ống</span></b></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Đ&egrave;n tu&yacute;p LED c&oacute; nhiều loại kh&aacute;c nhau, dựa v&agrave;o đường k&iacute;nh ống tu&yacute;p được ph&acirc;n ra th&agrave;nh c&aacute;c loại sau:</span></span></span></span></p>\n\n<ul>\n\t<li style=\”margin-bottom:.1in; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Đ&egrave;n tu&yacute;p LED T5</span></span></span></span></li>\n\t<li style=\”margin-bottom:.1in; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Đ&egrave;n tu&yacute;p LED T8</span></span></span></span></li>\n</ul>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Đ&egrave;n tu&yacute;p LED T8 hiện nay l&agrave; phổ biến hơn cả</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>L&yacute; giải cho việc ph&acirc;n chia ra c&aacute;c đ&egrave;n tu&yacute;p T5, T8, T10, T12. &ldquo;T&rdquo; l&agrave; viết tắt của &ldquo;tubular&rdquo; hay c&ograve;n gọi l&agrave; &ldquo;tube&rdquo; c&oacute; nghĩa l&agrave; h&igrave;nh ống. Trong t&ecirc;n th&igrave; &ldquo;T&rdquo; được d&ugrave;ng để x&aacute;c định k&iacute;ch thước đường k&iacute;nh ống. Theo quy ước ti&ecirc;u chuẩn quốc tế: 1T = 1/8 inch; 1 inch = 2,54cm.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:6.0pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Ph&acirc;n loại theo chiều d&agrave;i ống tu&yacute;p</span></b></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>C&oacute; c&aacute;c k&iacute;ch thước sau: 30cm, 60cm, 120cm, 240cm. Nhưng b&oacute;ng đ&egrave;n c&oacute; k&iacute;ch thước 60cm v&agrave; 120cm sử dụng phổ biến hơn hẳn</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:6.0pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Ph&acirc;n loại đ&egrave;n theo c&ocirc;ng suất</span></b></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>C&ocirc;ng suất đ&egrave;n tu&yacute;p LED thường co` c&aacute;c dải c&ocirc;ng suất sau: 10W, 20W, 28W, &hellip; Một lưu &yacute; cho thấy mức c&ocirc;ng suất c&agrave;ng cao th&igrave; chiều d&agrave;i ống đ&egrave;n c&agrave;ng d&agrave;i.</span></span></span></span></p>\n\n<h2 style=\”margin-bottom: 6pt; text-align: justify;\”><span style=\”font-size:22px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Cấu tạo đ&egrave;n tu&yacute;p LED</span></b></span></span></span></h2>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Đ&egrave;n tu&yacute;p LED c&oacute; cấu tạo kh&aacute; đơn giản, thay thế đ&egrave;n huỳnh quang cũ, được cấu tạo c&aacute;c th&agrave;nh phần ch&iacute;nh dưới đ&acirc;y</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Chip LED:</span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”> Chip LED được xem l&agrave; tr&aacute;i tim của đ&egrave;n.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Bộ nguồn (Driver)</span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>: Bộ nguồn chuyển đổi d&ograve;ng điện đầu v&agrave;o (l&agrave; d&ograve;ng điện d&acirc;n dụng: 220VAC hoặc 110VAC t&ugrave;y theo mạng điện của mỗi quốc gia) th&agrave;nh d&ograve;ng điện ph&ugrave; hợp cấp cho chip LED hoạt động. Nhờ c&oacute; hoạt động của bộ nguồn n&ecirc;n đ&egrave;n chất lượng &aacute;nh s&aacute;ng của đ&egrave;n tu&yacute;p led rất ổn định.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Mạch điện tử:</span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”> Đ&acirc;y l&agrave; bộ phận l&agrave;m nhiệm vụ dẫn điện đến cho chip led. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n gi&uacute;p truyền dẫn nhiệt đến vỏ nh&ocirc;m, để tản ra ngo&agrave;i l&agrave;m cho đ&egrave;n bớt n&oacute;ng.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Phần th&acirc;n đ&egrave;n tu&yacute;p LED:</span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”> Gồm 2 phần cấu tạo l&ecirc;n l&agrave; vỏ đ&egrave;n v&agrave; m&aacute;ng đ&egrave;n</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Vỏ đ&egrave;n tu&yacute;p LED giống như lớp &aacute;o bảo vệ c&aacute;c bộ phận b&ecirc;n trong đ&egrave;n tu&yacute;p LED, ngăn chặn c&aacute;c t&aacute;c nh&acirc;n xấu b&ecirc;n ngo&agrave;i l&agrave;m ảnh hưởng đến c&aacute;c phụ kiện b&ecirc;n trong. Vỏ đ&egrave;n được l&agrave;m từ c&aacute;c vật liệu PC chịu nhiệt độ cao (&asymp;137&ordm;C), PC c&oacute; khả năng xuy&ecirc;n s&aacute;ng, c&aacute;ch điện, c&aacute;ch nhiệt tốt. Hoặc cũng c&oacute; thể l&agrave;m bằng chất liệu thủy tinh, ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; một số d&ograve;ng b&oacute;ng tu&yacute;p LED c&oacute; vỏ 1/3 nh&ocirc;m gi&uacute;p tản nhiệt tốt hơn, b&oacute;ng sẽ hoạt động bền hơn.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>M&aacute;ng đ&egrave;n được cấu tạo từ vật liệu nh&ocirc;m sơn tĩnh điện, inox c&oacute; ch&oacute;a phản quang gi&uacute;p chiếu s&aacute;ng tốt hơn. M&aacute;ng l&agrave; gi&aacute; đỡ cho b&oacute;ng tu&yacute;p, c&ograve;n gi&uacute;p b&oacute;ng đ&egrave;n tản nhiệt tốt. T&ugrave;y v&agrave;o d&ograve;ng đ&egrave;n m&agrave; c&oacute; m&aacute;ng đ&egrave;n kh&aacute;c nhau như:</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>M&aacute;ng &acirc;m trần</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>M&aacute;ng lắp mở</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>M&aacute;ng inox phản quang</span></span></span></span></p>\n\n<h2 style=\”margin-bottom: 6pt; text-align: justify;\”><span style=\”font-size:22px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Ưu điểm của b&oacute;ng đ&egrave;n tu&yacute;p LED hay b&oacute;ng Tube</span></b></span></span></span></h2>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Hiệu suất chiếu s&aacute;ng cao, tiết kiệm điện:</span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”> Đ&egrave;n tu&yacute;p LED&nbsp; sử dụng chip LED cao cấp cho ra hiệu suất chiếu s&aacute;ng cao, chiếu s&aacute;ng l&ecirc;n đến 30.000h, tiết kiệm 90% điện năng so với c&aacute;c d&ograve;ng b&oacute;ng đ&egrave;n huỳnh quang cũ.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>&Aacute;nh s&aacute;ng chất lượng:</span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”> Đ&egrave;n sử dụng c&ocirc;ng nghệ ch&iacute;p LED cao cấp, s&aacute;ng ngay sau khi bật, bộ nguồn gi&uacute;p đ&egrave;n ổn định kh&ocirc;ng nhấp nh&aacute;y, ph&aacute;t ra tiếng ồn khi hoạt động. CRI&gt;80Ra cho ph&eacute;p hiển thị m&agrave;u sắc đồ vật trung thực với g&oacute;c chiếu s&aacute;ng rộng 120 độ. &Aacute;nh s&aacute;ng lan tỏa đồng đều, kh&ocirc;ng l&oacute;a mắt.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Tuổi thọ cao:</span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”> Đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng l&ecirc;n đến 30.000h, kh&ocirc;ng giới hạn số lần bật/tắt</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Vật liệu cao cấp:</span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”> Đ&egrave;n được sử dụng từ c&aacute;c vật liệu cao cấp, Driver đầu b&oacute;ng thuận tiện cho mỗi lần thay thế, lắp đặt.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>An to&agrave;n, th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường:</span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”> Đ&egrave;n kh&ocirc;ng chứa thủy ng&acirc;n, lưu huỳnh. An to&agrave;n cho người sử dụng v&agrave; th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường.</span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”>Ch&iacute;nh s&aacute;ch sản phẩm:</span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”> Đ&egrave;n bảo h&agrave;nh 24 th&aacute;ng, hỗ trợ tư vấn chiếu s&aacute;ng, kỹ thuật 24/7.</span></span></span></span></p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:14,”Hot”:true,”Home”:false,”Url”:”/den-led-tube”,”Parent”:{“ID”:”d0cc35b7-c11e-4037-8e4a-4240397f9417″},”Group”:{“ID”:”d2314434-62b2-446c-9fbd-0663d5bf6d29″},”Selected”:false},{“ID”:”f751635b-5e19-4043-b7d7-8dc6f1f1e8be”,”Code”:””,”Name”:”Mặt thiết bị”,”NameUrl”:”mat-thiet-bi”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/055331AE-1FC2-4496-B083-D5456E12B143/mat-thiet-bi-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/055331AE-1FC2-4496-B083-D5456E12B143/mat-thiet-bi-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Mặt thiết bị đa dạng mẫu mã, chủng loại, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Mặt thiết bị </strong>mang lại sự tiện lợi nhất khi thiết kế v&agrave; bố tr&iacute; c&ocirc;ng tắc ổ cắm. Sản phẩm được l&agrave;m từ những nguy&ecirc;n liệu cao cấp tạo n&ecirc;n sự sang trọng cho người sử dụng,&nbsp;c&oacute; nhiều mẫu m&atilde;, chủng loại, thiết kế, h&igrave;nh dạng, ph&ugrave; hợp với mọi căn nh&agrave;, mọi hộ gia đ&igrave;nh.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mat-thiet-bi”,”Parent”:{“ID”:”a0c2ac1e-c5f8-404a-a54b-cf03227d4367″},”Group”:{“ID”:”055331ae-1fc2-4496-b083-d5456e12b143″},”Selected”:false},{“ID”:”00a09034-f63d-40bd-a741-9141e4dab133″,”Code”:””,”Name”:”Máy sấy tay”,”NameUrl”:”may-say-tay”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/9CC7B311-E635-4DB2-B7E1-D440CE93C4DE/may-say-tay.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/9CC7B311-E635-4DB2-B7E1-D440CE93C4DE/may-say-tay.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT phân phối máy sấy tay khô nhanh với công nghệ thông minh cảm ứng tự động. Phù hợp cho gia đình, văn phòng, khu vệ sinh công cộng.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:3,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-say-tay”,”Parent”:{“ID”:”9de61620-afce-417a-b7b9-8abcce898bcb”},”Group”:{“ID”:”9cc7b311-e635-4db2-b7e1-d440ce93c4de”},”Selected”:false},{“ID”:”2a3ed7c7-e4e5-492a-9477-92912eaf8b8d”,”Code”:””,”Name”:”Chuông cửa thông minh”,”NameUrl”:”chuong-cua-thong-minh”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/A3C91A8F-65B6-43A3-ADA4-ADDAE2183B6C/chuong-cua-thong-minh.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/A3C91A8F-65B6-43A3-ADA4-ADDAE2183B6C/chuong-cua-thong-minh.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Chuông cửa thông minh chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Chu&ocirc;ng cửa th&ocirc;ng minh</strong> hay chu&ocirc;ng cửa kh&ocirc;ng d&acirc;y l&agrave; c&aacute;c loại chu&ocirc;ng cửa gắn sẵn camera ph&iacute;a trước, khi c&oacute; người nhấn chu&ocirc;ng bạn sẽ nhận ngay th&ocirc;ng b&aacute;o qua điện thoại, tablet v&agrave; c&oacute; thể n&oacute;i chuyện trực tiếp d&ugrave; ở bất cứ nơi đ&acirc;u.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/chuong-cua-thong-minh”,”Parent”:{“ID”:”32ea674a-028b-4ae0-893a-37aa0f8a2a1a”},”Group”:{“ID”:”a3c91a8f-65b6-43a3-ada4-addae2183b6c”},”Selected”:false},{“ID”:”158f4f3c-e804-4183-acce-984c0c6d2d4a”,”Code”:””,”Name”:”Dây đai nhựa”,”NameUrl”:”day-dai-nhua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-dai-nhua”,”Parent”:{“ID”:”0f77f75b-4f04-45d8-b1c5-272f1897d185″},”Group”:{“ID”:”5513faa4-33ae-4866-a086-d649bc8a2d98″},”Selected”:false},{“ID”:”379bf6c2-b485-4a92-affc-a5edf94d16e2″,”Code”:””,”Name”:”Quạt hộp”,”NameUrl”:”quat-hop”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/33486275-822A-4DC3-A84E-8953456E24D1/quat-hop.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/33486275-822A-4DC3-A84E-8953456E24D1/quat-hop.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Quạt hộp chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:”<h1>Quạt hộp – Quạt tản gi&oacute;</h1>\n\n<p><a href=\”https://vinalight.vn/quat-hop\” rel=\”follow\”><strong>Quạt hộp</strong></a>&nbsp;hay quạt tản gi&oacute; l&agrave; loại quạt được thiết kế nhỏ gọn dạng h&igrave;nh chữ nhật, h&igrave;nh vu&ocirc;ng hoặc h&igrave;nh cầu&nbsp;ph&ugrave; hợp với kh&ocirc;ng gian nhỏ như b&agrave;n học, b&agrave;n l&agrave;m việc, giường ngủ.</p>\n\n<h2>Ưu điểm nổi bật của quạt hộp:</h2>\n\n<p>- Độ an to&agrave;n cực cao, th&iacute;ch hợp sử dụng trong những gia đ&igrave;nh c&oacute; trẻ nhỏ:</p>\n\n<p>+ Quạt tản gi&oacute; sở hữu phần khung kh&aacute; chắc chắn.</p>\n\n<p>+ Lồng quạt được thiết kế th&ocirc;ng minh vừa c&oacute; t&aacute;c dụng chắn bụi bẩn vừa đảm bảo an to&agrave;n cho người sử dụng.</p>\n\n<p>+ Đặc biệt, kh&aacute;c với những d&ograve;ng quạt điện th&ocirc;ng thường, quạt tản gi&oacute; sẽ ngay lập tức ngừng hoạt động nếu bị nghi&ecirc;ng hoặc chẳng may rơi đổ. Nhờ vậy m&agrave; quạt hộp được nhiều gia đ&igrave;nh tin tưởng lựa chọn, nhất l&agrave; với những nh&agrave; c&oacute; trẻ nhỏ.</p>\n\n<p>- Vận h&agrave;nh &ecirc;m &aacute;i kh&ocirc;ng g&acirc;y tiếng ồn:</p>\n\n<p>+ Khi hoạt động quạt tản gi&oacute; hầu như kh&ocirc;ng g&acirc;y ra bất kỳ tiếng ồn kh&oacute; chịu n&agrave;o. Người d&ugrave;ng c&oacute; thể thoải m&aacute;i sử dụng quạt hộp cả ng&agrave;y lẫn đ&ecirc;m m&agrave; kh&ocirc;ng lo bị ảnh hưởng đến c&ocirc;ng việc hay giấc ngủ.</p>\n\n<p>-&nbsp;&Iacute;t b&aacute;m bụi, an to&agrave;n với sức khỏe:</p>\n\n<p>+ Quạt hộp c&oacute; tốc độ lưu chuyển chậm n&ecirc;n rất &iacute;t bị b&aacute;m bụi. Sử dụng loại quạt n&agrave;y, bạn sẽ kh&ocirc;ng phải thường xuy&ecirc;n lau ch&ugrave;i v&agrave; cũng kh&ocirc;ng cần lo lắng mắc c&aacute;c bệnh về đường h&ocirc; hấp do luồng gi&oacute; c&oacute; bụi.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:5,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/quat-hop”,”Parent”:{“ID”:”e8d94ce7-4865-4d6a-a3ed-0d3caae67399″},”Group”:{“ID”:”33486275-822a-4dc3-a84e-8953456e24d1″},”Selected”:false},{“ID”:”def11b8e-7d13-445c-88f0-a90b33797ab8″,”Code”:””,”Name”:”Cáp tín hiệu thông tin”,”NameUrl”:”cap-tin-hieu-thong-tin”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/7E36A3CE-1AC7-4D9B-92C4-A5409C00BC85/day-cap-tin-hieu.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/7E36A3CE-1AC7-4D9B-92C4-A5409C00BC85/day-cap-tin-hieu.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Cáp tín hiệu thông tin chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:23,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cap-tin-hieu-thong-tin”,”Parent”:{“ID”:”5f41daef-4e74-4180-9c57-898458175bba”},”Group”:{“ID”:”7e36a3ce-1ac7-4d9b-92c4-a5409c00bc85″},”Selected”:false},{“ID”:”9fb1fa27-ae95-4a07-a9f9-c3615d92e4a0″,”Code”:””,”Name”:”Sơn và phụ kiện”,”NameUrl”:”son-va-phu-kien”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/son-va-phu-kien”,”Parent”:{“ID”:”c1f3a74b-75ff-4bd9-b039-fc8909d6de54″},”Group”:{“ID”:”91f3ab63-d521-41ba-ba86-436a69b3606f”},”Selected”:false},{“ID”:”79ee8844-b087-47bf-8d00-c672f2f8d4f6″,”Code”:””,”Name”:”Tấm pin mặt trời”,”NameUrl”:”tam-pin-mat-troi”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D1158AAA-F656-4AA5-87B7-39131F006642/tam-pin-nang-luong-mat-troi.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D1158AAA-F656-4AA5-87B7-39131F006642/tam-pin-nang-luong-mat-troi.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Tấm pin mặt trời chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/tam-pin-mat-troi”,”Parent”:{“ID”:”8cfd0ba8-3379-461a-a64f-053290bfb72d”},”Group”:{“ID”:”d1158aaa-f656-4aa5-87b7-39131f006642″},”Selected”:false},{“ID”:”363d8b12-6764-4d67-bffa-cf002863cc5a”,”Code”:””,”Name”:”Lưới các loại”,”NameUrl”:”luoi-cac-loai”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/luoi-cac-loai”,”Parent”:{“ID”:”fd54d961-7235-44ec-9589-dd3e0ffb389a”},”Group”:{“ID”:”6f16d380-be9f-42da-8435-b6ffe6c9b998″},”Selected”:false},{“ID”:”733ceecd-a3f7-416e-9e33-e2b4983cde88″,”Code”:””,”Name”:”Đèn sưởi chống chói mắt”,”NameUrl”:”den-suoi-chong-choi-mat”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D8671CE5-E806-4C11-A5F1-17576CD05C8E/37d823e128d0be9c4b5cf3967abe9d3c.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D8671CE5-E806-4C11-A5F1-17576CD05C8E/37d823e128d0be9c4b5cf3967abe9d3c.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:8,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-suoi-chong-choi-mat”,”Parent”:{“ID”:”712b9c80-a76c-48d5-8196-e655b3b8246b”},”Group”:{“ID”:”d8671ce5-e806-4c11-a5f1-17576cd05c8e”},”Selected”:false},{“ID”:”35c57638-049a-4274-bcad-e9920bfb3780″,”Code”:””,”Name”:”Đèn chân cầu thang”,”NameUrl”:”den-chan-cau-thang”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/A2944851-FD72-4AF2-81BD-3A83D71CED51/den-chan-cau-thang-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”Đèn chân cầu thang phù hợp cho từng không gian. Mẫu mã, kiểu dáng đẹp, sang trọng. Được Vinalight phân phối giá rẻ tại Hà Nội.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:17,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-chan-cau-thang”,”Parent”:{“ID”:”a309799b-b2a9-42ed-9388-e189c5754eef”},”Group”:{“ID”:”a2944851-fd72-4af2-81bd-3a83d71ced51″},”Selected”:false},{“ID”:”15b63c2d-a4bf-4f77-97eb-eec7f6ee7dd0″,”Code”:””,”Name”:”Dây xích công nghiệp”,”NameUrl”:”day-xich-cong-nghiep”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-xich-cong-nghiep”,”Parent”:{“ID”:”12405a93-8756-4b2e-a661-e9a66b2a0512″},”Group”:{“ID”:”cd8d473e-b27d-4b0b-802f-f367ac46cf32″},”Selected”:false},{“ID”:”3797ab19-9d8f-4b22-ba49-0150f0b76e58″,”Code”:””,”Name”:”Phôi & nguyên liệu”,”NameUrl”:”phoi-nguyen-lieu”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phoi-nguyen-lieu”,”Parent”:{“ID”:”5c156ca3-dadb-403c-a319-cf0bce892d8a”},”Group”:{“ID”:”cda7515a-6d55-4fad-9cfa-0581dc902fcc”},”Selected”:false},{“ID”:”faca50db-6110-4de7-a619-050cd616b8c5″,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị thoát hiểm”,”NameUrl”:”thiet-bi-thoat-hiem”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-thoat-hiem”,”Parent”:{“ID”:”4f821bd1-d246-4961-80d4-6debe96185f8″},”Group”:{“ID”:”f509244e-2fae-4add-8a87-10a4adee3bb0″},”Selected”:false},{“ID”:”dd6d2e93-f58b-4b31-af6e-17c369b4067c”,”Code”:””,”Name”:”Khóa, phụ kiện cho cửa”,”NameUrl”:”khoa-phu-kien-cho-cua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/khoa-phu-kien-cho-cua”,”Parent”:{“ID”:”c1f3a74b-75ff-4bd9-b039-fc8909d6de54″},”Group”:{“ID”:”95e11034-c8e1-4b56-b9d9-bdae8dfa120e”},”Selected”:false},{“ID”:”1235d8ca-eecf-45dc-aa3f-1d50c437d4c1″,”Code”:””,”Name”:”Đế thiết bị”,”NameUrl”:”de-thiet-bi”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/ABCA911E-6CF8-4372-ABE4-D36E35F5487E/de-thiet-bi-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/ABCA911E-6CF8-4372-ABE4-D36E35F5487E/de-thiet-bi-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Đế thiết bị đa dạng mẫu mã, chủng loại, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Đế thiết bị </strong>l&agrave; thiết bị điện kh&ocirc;ng thể thiếu trong c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh d&acirc;n dụng lẫn c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; được người ti&ecirc;u d&ugrave;ng lu&ocirc;n lựa chọn.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/de-thiet-bi”,”Parent”:{“ID”:”a0c2ac1e-c5f8-404a-a54b-cf03227d4367″},”Group”:{“ID”:”abca911e-6cf8-4372-abe4-d36e35f5487e”},”Selected”:false},{“ID”:”132d8d9f-b337-4d15-886c-31ba2f27e1ab”,”Code”:””,”Name”:”Đèn âm đất, âm sàn “,”NameUrl”:”den-am-dat-am-san”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/1184CDEA-A777-4FB8-A665-DB1C3F1B5DCA/am-nuoc-am-san-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/1184CDEA-A777-4FB8-A665-DB1C3F1B5DCA/am-nuoc-am-san-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn Led âm đất, âm sàn chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:62,”Hot”:false,”Home”:true,”Url”:”/den-am-dat-am-san”,”Parent”:{“ID”:”d0cc35b7-c11e-4037-8e4a-4240397f9417″},”Group”:{“ID”:”1184cdea-a777-4fb8-a665-db1c3f1b5dca”},”Selected”:false},{“ID”:”35c0a63f-c91d-4f82-815e-40c9fa7f2944″,”Code”:””,”Name”:”Phụ kiện đóng đai nhựa”,”NameUrl”:”phu-kien-dong-dai-nhua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phu-kien-dong-dai-nhua”,”Parent”:{“ID”:”0f77f75b-4f04-45d8-b1c5-272f1897d185″},”Group”:{“ID”:”ddb6f233-eaca-4cb1-810d-304f5e1cd7cb”},”Selected”:false},{“ID”:”04050371-d48a-411d-9205-502c9268d0b8″,”Code”:””,”Name”:”Quạt bàn”,”NameUrl”:”quat-ban”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/C88EAB17-4B1E-4741-A608-9F23FCE97FB4/quat-ban-vinlihgt.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/C88EAB17-4B1E-4741-A608-9F23FCE97FB4/quat-ban-vinlihgt.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Quạt bàn chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:”<p><a href=\”https://vinalight.vn/quat-ban\” rel=\”follow\”><strong>Quạt b&agrave;n</strong></a> l&agrave; t&ecirc;n gọi chung cho c&aacute;c loại quạt thấp, c&oacute; khả năng thổi gi&oacute; từ dưới mặt đất l&ecirc;n, thổi gi&oacute; ở tầm s&aacute;t mặt đất hoặc c&aacute;ch mặt đất một khoảng kh&ocirc;ng đ&aacute;ng kể, th&iacute;ch hợp cho kh&ocirc;ng gian nhỏ, c&oacute; thể đặt gọn tr&ecirc;n s&agrave;n nh&agrave;, mặt b&agrave;n hoặc tr&ecirc;n giường ngủ…</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:12,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/quat-ban”,”Parent”:{“ID”:”e8d94ce7-4865-4d6a-a3ed-0d3caae67399″},”Group”:{“ID”:”c88eab17-4b1e-4741-a608-9f23fce97fb4″},”Selected”:false},{“ID”:”be7d0630-1621-42ed-ad0d-78849aa0fd8a”,”Code”:””,”Name”:”Bộ đổi nguồn “,”NameUrl”:”bo-doi-nguon”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/FC7DB27A-31DF-40DC-8E3F-0F93909E7FB6/bo-doi-nguon-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/FC7DB27A-31DF-40DC-8E3F-0F93909E7FB6/bo-doi-nguon-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Bộ đổi nguồn chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:6,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bo-doi-nguon”,”Parent”:{“ID”:”cde177a8-1b97-4138-8394-12ca7cbd7553″},”Group”:{“ID”:”fc7db27a-31df-40dc-8e3f-0f93909e7fb6″},”Selected”:false},{“ID”:”e458117f-afa8-4cce-8766-82e4af58a816″,”Code”:””,”Name”:”Dây các loại”,”NameUrl”:”day-cac-loai”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-cac-loai”,”Parent”:{“ID”:”fd54d961-7235-44ec-9589-dd3e0ffb389a”},”Group”:{“ID”:”c346ae4d-863e-40da-aecb-3e7f8a82f457″},”Selected”:false},{“ID”:”6d553eb1-56a5-46a9-8654-c19a580b0bb1″,”Code”:””,”Name”:”Đèn tường”,”NameUrl”:”den-tuong”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/FA628C8B-A402-4B8B-9633-60B36CA6C41B/den-tuong-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”Đèn tường trang trí cho nhà hàng khách sạn, cafe bar, phòng khách, phòng ngủ, showroom,… Được Vinalight phân phối giá rẻ tại Hà Nội.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:16,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-tuong”,”Parent”:{“ID”:”a309799b-b2a9-42ed-9388-e189c5754eef”},”Group”:{“ID”:”fa628c8b-a402-4b8b-9633-60b36ca6c41b”},”Selected”:false},{“ID”:”5a6e6a06-ad7c-47e0-bad6-c959b6bdd14a”,”Code”:””,”Name”:”Vòng bi, bạc đạn”,”NameUrl”:”vong-bi-bac-dan”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/vong-bi-bac-dan”,”Parent”:{“ID”:”12405a93-8756-4b2e-a661-e9a66b2a0512″},”Group”:{“ID”:”39eb2f67-ea5f-43db-87c4-488e1553e7c9″},”Selected”:false},{“ID”:”17a66b57-8a3f-4c66-94c9-cfde522ae27f”,”Code”:””,”Name”:”Đèn sự cố”,”NameUrl”:”den-su-co”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B951F872-D945-4D14-9AAF-6E569E0C097C/den-su-co.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B951F872-D945-4D14-9AAF-6E569E0C097C/den-su-co.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn sự cố – chiếu sáng khẩn cấp chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><a href=\”https://vinalight.vn/den-su-co\” rel=\”follow\”>Đ&egrave;n sự cố</a> hay đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng sự cố, đ&egrave;n khẩn cấp l&agrave; thiết bị sử dụng nguồn điện dự trữ của ch&iacute;nh n&oacute; v&agrave; tự động bật khi t&ograve;a nh&agrave; gặp sự cố mất điện, với thời gian hoạt động tr&ecirc;n 2 giờ chiếu s&aacute;ng. N&oacute; được sử dụng tại những nơi quan trọng để đảm bảo mọi hoạt động của con người vẫn diễn ra b&igrave;nh thường, hoặc những nơi cần ph&acirc;n t&aacute;n người để tr&aacute;nh xảy ra tai nạn như lối tho&aacute;t hiểm, biển b&aacute;o, lan can, h&agrave;nh lang, lối rẽ, cầu thang.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:20,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-su-co”,”Parent”:{“ID”:”86186c76-af32-4153-b6e6-0109aeb311f2″},”Group”:{“ID”:”b951f872-d945-4d14-9aaf-6e569e0c097c”},”Selected”:false},{“ID”:”8d87b807-add0-4207-8c74-d2c23149f193″,”Code”:””,”Name”:”Cáp tín hiệu điều khiển “,”NameUrl”:”cap-tin-hieu-dieu-khien”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/061153E7-FAFC-4851-B3F6-9B0F30AB12E7/cap-tin-hieu.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/061153E7-FAFC-4851-B3F6-9B0F30AB12E7/cap-tin-hieu.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Cáp tín hiệu điều khiển chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:1,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cap-tin-hieu-dieu-khien”,”Parent”:{“ID”:”5f41daef-4e74-4180-9c57-898458175bba”},”Group”:{“ID”:”061153e7-fafc-4851-b3f6-9b0f30ab12e7″},”Selected”:false},{“ID”:”6f58859b-3f41-47d7-978a-1e53aeab69d3″,”Code”:””,”Name”:”Thang các loại”,”NameUrl”:”thang-cac-loai”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thang-cac-loai”,”Parent”:{“ID”:”fd54d961-7235-44ec-9589-dd3e0ffb389a”},”Group”:{“ID”:”cd9eab0e-ccf3-4c37-b32c-99b5f28faeb5″},”Selected”:false},{“ID”:”f9db9024-8c37-442b-8eb6-4da8790f1bda”,”Code”:””,”Name”:”Phích cắm điện”,”NameUrl”:”phich-cam-dien”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/86E8FB78-DF79-41EA-9C72-17D3829122B6/phich-cam-dien-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/86E8FB78-DF79-41EA-9C72-17D3829122B6/phich-cam-dien-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp phích cắm điện 2 chân, 3 chân chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Ph&iacute;ch điện</strong> gắn với vật ti&ecirc;u thụ điện,&nbsp;thường c&oacute; 2 đến 3 ch&acirc;n bằng kim loại (niken, đồng, th&eacute;p…) nh&ocirc; ra để c&oacute; thể tiếp x&uacute;c tốt (về mặt cơ học v&agrave; điện học) với c&aacute;c lỗ cắm trong nguồn. Hai ch&acirc;n quan trọng nhất l&agrave; ch&acirc;n n&oacute;ng v&agrave; ch&acirc;n nguội (hay gọi l&agrave; ch&acirc;n m&aacute;t).</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phich-cam-dien”,”Parent”:{“ID”:”a0c2ac1e-c5f8-404a-a54b-cf03227d4367″},”Group”:{“ID”:”86e8fb78-df79-41ea-9c72-17d3829122b6″},”Selected”:false},{“ID”:”3f2da24f-cf9a-4217-a1cf-52cc45735e4c”,”Code”:””,”Name”:”Cáp nhôm, đồng trần”,”NameUrl”:”cap-nhom-dong-tran”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/45D69542-EC53-4CD5-855C-E32BD6ECA244/cap-thep.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/45D69542-EC53-4CD5-855C-E32BD6ECA244/cap-thep.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Cáp nhôm, đồng trần chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cap-nhom-dong-tran”,”Parent”:{“ID”:”5f41daef-4e74-4180-9c57-898458175bba”},”Group”:{“ID”:”45d69542-ec53-4cd5-855c-e32bd6eca244″},”Selected”:false},{“ID”:”aa3ee30e-dd51-4ec3-94c2-55a3e99bbc37″,”Code”:””,”Name”:”Máy giặt và phụ kiện”,”NameUrl”:”may-giat-va-phu-kien”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-giat-va-phu-kien”,”Parent”:{“ID”:”c1f3a74b-75ff-4bd9-b039-fc8909d6de54″},”Group”:{“ID”:”9956ca1a-0d54-4505-90ee-fba29a36c48a”},”Selected”:false},{“ID”:”79d902ba-061d-4909-a3ef-6283d7a2a5fc”,”Code”:””,”Name”:”Van công nghiệp”,”NameUrl”:”van-cong-nghiep”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/van-cong-nghiep”,”Parent”:{“ID”:”12405a93-8756-4b2e-a661-e9a66b2a0512″},”Group”:{“ID”:”206ffc0a-897f-4688-b4b6-61952ea2a8c7″},”Selected”:false},{“ID”:”3d441b91-4252-4adf-99b5-6681c0fbc2e5″,”Code”:””,”Name”:”Phụ kiện đèn led tube”,”NameUrl”:”phu-kien-den-led-tube”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/0C1D61B5-E132-4275-B818-5CD959FAF07F/phu-kien-den-led-tuyp-vinalight.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/0C1D61B5-E132-4275-B818-5CD959FAF07F/phu-kien-den-led-tuyp-vinalight.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Phụ kiện đèn led tube chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:2,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phu-kien-den-led-tube”,”Parent”:{“ID”:”cde177a8-1b97-4138-8394-12ca7cbd7553″},”Group”:{“ID”:”0c1d61b5-e132-4275-b818-5cd959faf07f”},”Selected”:false},{“ID”:”b3d6da08-3d8d-4e35-b4c2-8a0b82065c60″,”Code”:””,”Name”:”Quạt trần đảo”,”NameUrl”:”quat-tran-dao”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/18FBF3F8-A715-4004-B3C2-15B1C54124BF/quat-tran-dao-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/18FBF3F8-A715-4004-B3C2-15B1C54124BF/quat-tran-dao-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Quạt trần đảo chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:”<p><a href=\”https://vinalight.vn/quat-tran-dao\” rel=\”follow\”><strong>Quạt đảo trần</strong></a> c&ograve;n gọi l&agrave; quạt treo trần, được thiết kế lắp đặt cố định tr&ecirc;n trần nh&agrave;. Quạt c&oacute; thể xoay 360 độ, mang lại cho kh&ocirc;ng gian trong ph&ograve;ng trở n&ecirc;n tho&aacute;ng m&aacute;t hơn. Cấu tr&uacute;c quạt đảo trần kh&aacute; tương đồng với những d&ograve;ng quạt truyền thống hay quạt treo tường.</p>\n\n<p><strong>Quạt trần đảo</strong> thường được trang bị hộp số lắp cố định hoặc c&oacute; điều khiển từ xa để điều ch&iacute;nh tốc độ gi&oacute; nhanh chậm theo nhu cầu của người sử dụng. C&ocirc;ng suất của quạt đảo rơi v&agrave;o khoảng 44 – 60W n&ecirc;n chỉ ti&ecirc;u thụ lượng điện năng như một chiếc quạt c&acirc;y.</p>\n\n<p>Với ưu điểm l&agrave; nhỏ gọn, dễ d&ugrave;ng, g&oacute;c quay lại rộng n&ecirc;n loại quạt n&agrave;y trở th&agrave;nh sự lựa chọn của nhiều gia đ&igrave;nh, c&aacute;c văn ph&ograve;ng hay cửa h&agrave;ng.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:3,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/quat-tran-dao”,”Parent”:{“ID”:”e8d94ce7-4865-4d6a-a3ed-0d3caae67399″},”Group”:{“ID”:”18fbf3f8-a715-4004-b3c2-15b1c54124bf”},”Selected”:false},{“ID”:”7b3e5994-1753-4b50-9a5e-9b4e0a17d2d6″,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị thở – máy nén khí”,”NameUrl”:”thiet-bi-tho-may-nen-khi”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-tho-may-nen-khi”,”Parent”:{“ID”:”4f821bd1-d246-4961-80d4-6debe96185f8″},”Group”:{“ID”:”0e90b6c6-9597-4ab7-82c3-e5fb0789492a”},”Selected”:false},{“ID”:”e1269f2e-52c9-4214-8e60-a2c635311306″,”Code”:””,”Name”:”Màng pe và máy”,”NameUrl”:”mang-pe-va-may”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mang-pe-va-may”,”Parent”:{“ID”:”0f77f75b-4f04-45d8-b1c5-272f1897d185″},”Group”:{“ID”:”df2aaaf8-e36e-4440-9f1d-7e920e93ce55″},”Selected”:false},{“ID”:”e387d3d6-f799-46cc-ae94-b226d930fa0e”,”Code”:””,”Name”:”Đèn led dây”,”NameUrl”:”den-led-day”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/F53D9F1A-1021-4FEE-8297-D1D9BED337A1/icon-led-day.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/F53D9F1A-1021-4FEE-8297-D1D9BED337A1/icon-led-day.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn led dây chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.\n”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:54,”Hot”:true,”Home”:true,”Url”:”/den-led-day”,”Parent”:{“ID”:”d0cc35b7-c11e-4037-8e4a-4240397f9417″},”Group”:{“ID”:”f53d9f1a-1021-4fee-8297-d1d9bed337a1″},”Selected”:false},{“ID”:”d775a187-8b02-4fdf-bcae-c42bee4bf341″,”Code”:””,”Name”:”Dụng cụ, kim khí loại khác”,”NameUrl”:”dung-cu-kim-khi-loai-khac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dung-cu-kim-khi-loai-khac”,”Parent”:{“ID”:”5c156ca3-dadb-403c-a319-cf0bce892d8a”},”Group”:{“ID”:”539cc7d5-48d1-4bf9-b36c-f170e11e9856″},”Selected”:false},{“ID”:”c7724f63-c8ef-4860-84e6-e6e5b225343c”,”Code”:””,”Name”:”Đèn Exit chỉ dẫn”,”NameUrl”:”den-exit-chi-dan”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/8A8F4F47-B3A8-4E24-98D9-84A28A82616F/icon-exit.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/8A8F4F47-B3A8-4E24-98D9-84A28A82616F/icon-exit-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn Exit chỉ dẫn chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><a href=\”https://vinalight.vn/den-exit-chi-dan\” rel=\”follow\”>Đ&egrave;n Exit chỉ dẫn</a>&nbsp;hay c&ograve;n gọi l&agrave; đền tho&aacute;t hiểm,&nbsp;l&agrave; d&ograve;ng đ&egrave;n b&aacute;o hướng lối tho&aacute;t khẩn cấp theo ti&ecirc;u chuẩn PCCC trong c&aacute;c t&ograve;a nh&agrave; cao tầng, khu vực sản xuất, khu vui chơi, nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn, trong hầm mỏ, trường học&hellip;.Đ&egrave;n c&oacute; chế dộ hoạt động chiếu s&aacute;ng li&ecirc;n tục khi b&igrave;nh thường v&agrave; chiếu s&aacute;ng th&ecirc;m 2 giờ khi c&oacute; sự cố mất điện.</p>\n\n<p>VINALIGHT hiện l&agrave; đại l&yacute; ph&acirc;n phối ch&iacute;nh h&atilde;ng đ&egrave;n Exit chỉ dẫn&nbsp;chất lượng tốt, chiết khấu cao!</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:true,”Home”:false,”Url”:”/den-exit-chi-dan”,”Parent”:{“ID”:”86186c76-af32-4153-b6e6-0109aeb311f2″},”Group”:{“ID”:”8a8f4f47-b3a8-4e24-98d9-84a28a82616f”},”Selected”:false},{“ID”:”f5fe172e-8a8d-4f3c-bc2f-258eaeda912f”,”Code”:””,”Name”:”Bơm công nghiệp”,”NameUrl”:”bom-cong-nghiep”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bom-cong-nghiep”,”Parent”:{“ID”:”12405a93-8756-4b2e-a661-e9a66b2a0512″},”Group”:{“ID”:”8ea7644f-ca0d-403c-b188-5e919e874122″},”Selected”:false},{“ID”:”909a1963-b7c9-4a63-9f13-2ca89fddc928″,”Code”:””,”Name”:”Quạt hút gắn tường”,”NameUrl”:”quat-hut-gan-tuong”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/65EDFC22-A211-41D6-9485-457B8467AF81/quat-hut-vinalight.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/65EDFC22-A211-41D6-9485-457B8467AF81/quat-hut-vinalight.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Quạt hút gắn tường chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:”<h1><strong>Quạt h&uacute;t th&ocirc;ng gi&oacute;&nbsp;gắn tường</strong></h1>\n\n<p><a href=\”https://vinalight.vn/quat-hut-gan-tuong\” rel=\”follow\”><strong>Quạt h&uacute;t th&ocirc;ng gi&oacute; gắn tường</strong></a> 1 chiều, 2 chiều cho nh&agrave; vệ sinh, ph&ograve;ng ngủ, nh&agrave; bếp c&oacute; mặt trước l&agrave;m bằng lưới che trang tr&iacute; kh&ocirc;ng chỉ đẹp m&agrave; c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng lọc khuẩn tốt mang lại nguồn kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh v&agrave; m&aacute;t mẻ cho cả gia đ&igrave;nh.</p>\n\n<p><strong>Quạt h&uacute;t gắn tường</strong>&nbsp;sẽ đẩy to&agrave;n bộ nguồn kh&ocirc;ng kh&iacute; t&ugrave; đọng với c&aacute;c m&ugrave;i h&ocirc;i, vi khuẩn, bụi, bức xạ nhiệt… từ b&ecirc;n trong ra b&ecirc;n ngo&agrave;i, đưa nguồn kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh, tươi mới, gi&agrave;u oxy từ b&ecirc;n ngo&agrave;i v&agrave;o để thay thế, gi&uacute;p tuần ho&agrave;n kh&ocirc;ng kh&iacute;, bảo vệ sức khỏe cho con người cũng như hiệu quả l&agrave;m việc của thiết bị, m&aacute;y m&oacute;c.</p>\n\n<h2>Ph&acirc;n loại quạt h&uacute;t gắn tường:&nbsp;</h2>\n\n<p>- Quạt h&uacute;t gi&oacute;, quạt th&ocirc;ng gi&oacute; 1 chiều: l&agrave; loại chỉ c&oacute; chức năng h&uacute;t kh&ocirc;ng kh&iacute; từ trong ph&ograve;ng v&agrave; đẩy ra b&ecirc;n ngo&agrave;i, tạo ra sự thay đổi &aacute;p suất khiến gi&oacute; tươi b&ecirc;n ngo&agrave;i tr&agrave;n v&agrave;o b&ecirc;n trong ph&ograve;ng.</p>\n\n<p>- Quạt h&uacute;t gi&oacute;, quạt th&ocirc;ng gi&oacute; 2 chiều: l&agrave; loại được t&iacute;ch hợp chế độ quay đảo chiều, vừa h&uacute;t kh&ocirc;ng kh&iacute; t&ugrave; đọng trong ph&ograve;ng đẩy ra b&ecirc;n ngo&agrave;i, vừa h&uacute;t kh&ocirc;ng kh&iacute; tươi b&ecirc;n ngo&agrave;i đưa v&agrave;o trong ph&ograve;ng để tăng cường hiệu quả th&ocirc;ng gi&oacute;, nhất l&agrave; ở c&aacute;c ph&ograve;ng k&iacute;n, ẩm thấp.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/quat-hut-gan-tuong”,”Parent”:{“ID”:”e8d94ce7-4865-4d6a-a3ed-0d3caae67399″},”Group”:{“ID”:”65edfc22-a211-41d6-9485-457b8467af81″},”Selected”:false},{“ID”:”ad86a120-47cb-474e-9338-319b35dfc0fa”,”Code”:””,”Name”:”Bơm nước dân dụng”,”NameUrl”:”bom-nuoc-dan-dung”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bom-nuoc-dan-dung”,”Parent”:{“ID”:”c1f3a74b-75ff-4bd9-b039-fc8909d6de54″},”Group”:{“ID”:”49e11206-106f-4bba-861f-f36caaf62f03″},”Selected”:false},{“ID”:”4ef15f04-f340-4797-8bce-36bacf0df975″,”Code”:””,”Name”:”Băng keo, máy dán thùng”,”NameUrl”:”bang-keo-may-dan-thung”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bang-keo-may-dan-thung”,”Parent”:{“ID”:”0f77f75b-4f04-45d8-b1c5-272f1897d185″},”Group”:{“ID”:”b80ccf19-9d73-4288-a8aa-f0e51b7f1d3b”},”Selected”:false},{“ID”:”bb343ec9-8afa-4f17-a2f6-393a59766797″,”Code”:””,”Name”:”Đèn treo tường”,”NameUrl”:”den-treo-tuong”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”Đèn treo tường trang trí cho nhà hàng khách sạn, cafe bar, phòng khách, phòng ngủ, showroom,… Được Vinalight phân phối giá rẻ tại Hà Nội.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-treo-tuong”,”Parent”:{“ID”:”a309799b-b2a9-42ed-9388-e189c5754eef”},”Group”:{“ID”:”17f937cf-9c45-47bd-9297-822a3b098c9d”},”Selected”:false},{“ID”:”2e3a0e59-a15e-448f-90e6-46bdf7c719e8″,”Code”:””,”Name”:”Ấm đun nước”,”NameUrl”:”am-dun-nuoc”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/69C5738E-5466-42DF-8567-4216123667D6/am-dun-nuoc.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/69C5738E-5466-42DF-8567-4216123667D6/am-dun-nuoc.jpg”,”ImageDesc”:”Mua bình đun siêu tốc chính hãng giá rẻ. Bình đun mẫu mã đa dạng, nấu nước an toàn, tiết kiệm điện. Chất liệu cao cấp, bền bỉ, sang trọng.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:3,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/am-dun-nuoc”,”Parent”:{“ID”:”9de61620-afce-417a-b7b9-8abcce898bcb”},”Group”:{“ID”:”69c5738e-5466-42df-8567-4216123667d6″},”Selected”:false},{“ID”:”f2e065ed-6d8b-43bf-a151-538eb921622b”,”Code”:””,”Name”:”Đèn bàn, đèn cây”,”NameUrl”:”den-ban-den-cay”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/130717B4-6C02-4A2C-A8FA-A8A764052438/den-ban-den-cay-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”Đèn bàn – đèn cây dùng cho nhà hàng khách sạn, cafe bar, phòng khách, phòng ngủ, showroom,… Được Vinalight phân phối giá rẻ tại Hà Nội.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-ban-den-cay”,”Parent”:{“ID”:”a309799b-b2a9-42ed-9388-e189c5754eef”},”Group”:{“ID”:”130717b4-6c02-4a2c-a8fa-a8a764052438″},”Selected”:false},{“ID”:”1d5ccccb-1a3e-48f4-9ab0-597bebb35523″,”Code”:””,”Name”:”Đèn trụ cổng, hàng rào “,”NameUrl”:”den-tru-cong-hang-rao”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”Đèn trụ cổng, hàng rào phù hợp cho từng không gian. Mẫu mã, kiểu dáng đẹp, sang trọng. Được Vinalight phân phối giá rẻ tại Hà Nội.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-tru-cong-hang-rao”,”Parent”:{“ID”:”a309799b-b2a9-42ed-9388-e189c5754eef”},”Group”:{“ID”:”8b0e80fb-1984-4618-905b-6ac16c1550f9″},”Selected”:false},{“ID”:”16c70230-d385-4c16-8cde-7e5a7ed0b624″,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị phát hiện khí, cháy”,”NameUrl”:”thiet-bi-phat-hien-khi-chay”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-phat-hien-khi-chay”,”Parent”:{“ID”:”4f821bd1-d246-4961-80d4-6debe96185f8″},”Group”:{“ID”:”6bda9e3e-eef6-4ad7-8559-47368e14101b”},”Selected”:false},{“ID”:”0f2b0e86-f11b-4ccd-945b-9863f5009f1e”,”Code”:””,”Name”:”Dụng cụ tháo lắp”,”NameUrl”:”dung-cu-thao-lap”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dung-cu-thao-lap”,”Parent”:{“ID”:”fd54d961-7235-44ec-9589-dd3e0ffb389a”},”Group”:{“ID”:”5a792914-4a6f-4f11-aa2c-aa118afb8337″},”Selected”:false},{“ID”:”b7ee31d9-eb1a-4bb5-8b4d-9e595328929d”,”Code”:””,”Name”:”Ống luồn dây điện”,”NameUrl”:”ong-luon-day-dien”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/EBC255B9-B743-43EC-968D-78E96F3A5982/ong-day-dien-vinalight.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/EBC255B9-B743-43EC-968D-78E96F3A5982/ong-day-dien-vinalight.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Ống luồn dây điện chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ong-luon-day-dien”,”Parent”:{“ID”:”cde177a8-1b97-4138-8394-12ca7cbd7553″},”Group”:{“ID”:”ebc255b9-b743-43ec-968d-78e96f3a5982″},”Selected”:false},{“ID”:”4301c806-f490-4b7e-98d5-db703da09adf”,”Code”:””,”Name”:”Thanh ray”,”NameUrl”:”thanh-ray”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B31C6A40-B8BD-4E3F-BB3A-9EAC1522B524/thanh-ray-vinalight.jpeg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B31C6A40-B8BD-4E3F-BB3A-9EAC1522B524/thanh-ray-vinalight.jpeg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Thanh ray chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:14,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thanh-ray”,”Parent”:{“ID”:”d0cc35b7-c11e-4037-8e4a-4240397f9417″},”Group”:{“ID”:”b31c6a40-b8bd-4e3f-bb3a-9eac1522b524″},”Selected”:false},{“ID”:”358aaf10-4cfa-422e-8288-072268b0429c”,”Code”:””,”Name”:”Bảng điện”,”NameUrl”:”bang-dien”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/54ACF37C-5B2E-48D3-89E2-B8B27FCD61F0/bang-dien.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/54ACF37C-5B2E-48D3-89E2-B8B27FCD61F0/bang-dien.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp bảng điện chính hãng, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Bảng điện </strong>l&agrave; nơi đấu lắp c&aacute;c thiết bị điện của mạng lưới điện trong gia đ&igrave;nh, bao gồm thiết bị đ&oacute;ng ngắt như cầu chi, CB, Aptomat, c&ocirc;ng tắc v&agrave; ổ cắm &hellip; c&oacute; chức năng điều phối nhiệm vụ truyền điện năng đến những đồ d&ugrave;ng gia dụng trong nh&agrave;.</p>\n\n<p>C&oacute; hai loại bảng điện đ&oacute; l&agrave; bảng điện ch&iacute;nh v&agrave; bảng điện nh&aacute;nh. Mỗi loại bảng điện sẽ c&oacute; chức năng kh&aacute;c nhau:</p>\n\n<p>+ Bảng điện ch&iacute;nh: C&oacute; nhiệm vụ cung cấp điện cho to&agrave;n bộ hệ thống điện cho gia đ&igrave;nh bạn. Tr&ecirc;n bảng điện ch&iacute;nh thường lắp cầu dao, cầu ch&igrave;, aptomat tổng.</p>\n\n<p>+ Bảng điện nh&aacute;nh: C&oacute; nhiệm vụ cung cấp điện đến c&aacute;c thiết bị sử dụng điện, tr&ecirc;n đ&oacute; thường được lắp đặt c&ocirc;ng tắc, ổ cắm, cầu ch&igrave;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bang-dien”,”Parent”:{“ID”:”a0c2ac1e-c5f8-404a-a54b-cf03227d4367″},”Group”:{“ID”:”54acf37c-5b2e-48d3-89e2-b8b27fcd61f0″},”Selected”:false},{“ID”:”1610c690-1255-44e3-83e2-2245e62e36ef”,”Code”:””,”Name”:”Quạt hút âm trần”,”NameUrl”:”quat-hut-am-tran”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/8C04231D-D19A-4D74-B7C8-7D185BE894A3/quat-hut-am-vinalight.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/8C04231D-D19A-4D74-B7C8-7D185BE894A3/quat-hut-am-vinalight.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Quạt hút âm trần chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/quat-hut-am-tran”,”Parent”:{“ID”:”e8d94ce7-4865-4d6a-a3ed-0d3caae67399″},”Group”:{“ID”:”8c04231d-d19a-4d74-b7c8-7d185be894a3″},”Selected”:false},{“ID”:”ba8936b5-3e3e-4a40-a8a4-31774088c9c7″,”Code”:””,”Name”:”Van nước, vòi nước”,”NameUrl”:”van-nuoc-voi-nuoc”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/van-nuoc-voi-nuoc”,”Parent”:{“ID”:”c1f3a74b-75ff-4bd9-b039-fc8909d6de54″},”Group”:{“ID”:”1b3f1963-68d0-4463-b6c8-cbab4b21b65c”},”Selected”:false},{“ID”:”0d3df5ca-bd40-42d6-8d59-3791b0b6dd83″,”Code”:””,”Name”:”Dụng cụ cuốn ống, loe ống”,”NameUrl”:”dung-cu-cuon-ong-loe-ong”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dung-cu-cuon-ong-loe-ong”,”Parent”:{“ID”:”fd54d961-7235-44ec-9589-dd3e0ffb389a”},”Group”:{“ID”:”165a45c3-7df0-4daf-bfd3-447e004baaa0″},”Selected”:false},{“ID”:”e0a35524-714d-4e7d-9142-43d375eb92ff”,”Code”:””,”Name”:”Khớp nối ống luồn dây điện”,”NameUrl”:”khop-noi-ong-luon-day-dien”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/E757368C-0D7A-4B07-A176-066743135114/dau-khop-vinalight.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/E757368C-0D7A-4B07-A176-066743135114/dau-khop-vinalight.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Khớp nối ống luồn dây điện chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/khop-noi-ong-luon-day-dien”,”Parent”:{“ID”:”cde177a8-1b97-4138-8394-12ca7cbd7553″},”Group”:{“ID”:”e757368c-0d7a-4b07-a176-066743135114″},”Selected”:false},{“ID”:”b82c4c36-e231-421d-bb8d-7a02143e79eb”,”Code”:””,”Name”:”Đèn rọi ray, rọi điểm”,”NameUrl”:”den-roi-ray-roi-diem”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/E0B6771A-5FC3-4BEC-9E31-4CAD66BDE784/icon-roi.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/E0B6771A-5FC3-4BEC-9E31-4CAD66BDE784/icon-roi.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn Led rọi ray, rọi điểm chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:133,”Hot”:true,”Home”:true,”Url”:”/den-roi-ray-roi-diem”,”Parent”:{“ID”:”d0cc35b7-c11e-4037-8e4a-4240397f9417″},”Group”:{“ID”:”e0b6771a-5fc3-4bec-9e31-4cad66bde784″},”Selected”:false},{“ID”:”5d227db4-231e-4bea-a827-b3e10ae87833″,”Code”:””,”Name”:”Đèn chống thấm, chống ẩm”,”NameUrl”:”den-chong-tham-chong-am”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D8ABAA82-9594-46AD-AB94-746A7DD9F521/den-chong-tham.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D8ABAA82-9594-46AD-AB94-746A7DD9F521/den-chong-tham.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn Led chống thấm, chống ẩm chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><a href=\”https://vinalight.vn/den-tuyp-led-cong-nghiep?nhom=den-chong-tham-chong-am\” rel=\”follow\”>Đ&egrave;n chống thấm, chống ẩm</a> c&oacute; chức năng bảo vệ đ&egrave;n chi&ecirc;u s&aacute;ng b&ecirc;n trong khỏi sự t&aacute;c động của m&ocirc;i trường ẩm ướt, hơi nước hoặc thường xuy&ecirc;n phải tiếp xức với m&ocirc;i trường nước.</p>\n\n<p>Vậy để căn cứ v&agrave;o đ&acirc;u để người ta c&oacute; thể c&ocirc;ng bố được mức độ chống thấm của một bộ đ&egrave;n ? C&aacute;c nh&agrave; khoa học đ&atilde; đưa ra chỉ số Ingress Protection( bảo vệ chống x&acirc;m nhập ) ti&ecirc;u chuẩn IEC được đưa ra bởi ủy ban kĩ thuật điện quốc tết IEC( Internationnal Electrotechnical Commission) được viết tắt bằng k&iacute; hiệu : IP. Theo sao l&agrave; 2 hoặc 3 con số để thể hiện chỉ số mức độ bảo vệ chống x&acirc;m nhập trước bụi v&agrave; độ ẩm. Số thứ 1 thể hiện chỉ số chống bụi. Số thứ 2 l&agrave; chỉ số chống ẩm, chỉ số thứ 3 l&agrave; chỉ số t&aacute;c động cơ kh&iacute;. Mức độ chống ẩm của một thiết bị được chia l&agrave;m 8 cấp.</p>\n\n<p style=\”text-align: center;\”><img alt=\”Chỉ số chống thấm, chống ẩm của đèn điện chiếu sáng\” src=\”/data/ProductGroup/D8ABAA82-9594-46AD-AB94-746A7DD9F521/chi-so-chong-bui-chong-nuoc.png\” style=\”width: 900px; height: 660px;\” /></p>\n\n<p>Vậy theo bảng tr&ecirc;n để sản xuất đ&egrave;n chống ẩm phải đạt chỉ số chống ẩm tối tiểu l&agrave; 4, mới c&oacute; thể bảo vệ thiết bị chiếu s&aacute;ng b&ecirc;n trong l&agrave;m việc ổn định, kh&ocirc;ng bị ảnh hưởng của m&ocirc;i trường b&ecirc;n ngo&agrave;i nhiều độ ẩm hoặc thường xuy&ecirc;n phải tiếp x&uacute;c với ước.</p>\n\n<p>VINALIGHT hiện l&agrave; đại l&yacute; ph&acirc;n phối ch&iacute;nh h&atilde;ng đ&egrave;n chống thấm, chống ẩm&nbsp;chất lượng tốt, chiết khấu cao!</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:31,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-chong-tham-chong-am”,”Parent”:{“ID”:”86186c76-af32-4153-b6e6-0109aeb311f2″},”Group”:{“ID”:”d8abaa82-9594-46ad-ab94-746a7dd9f521″},”Selected”:false},{“ID”:”5e37c244-4887-47ed-bc3a-c0cf3a32415d”,”Code”:””,”Name”:”Đồ gá kẹp”,”NameUrl”:”do-ga-kep”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/do-ga-kep”,”Parent”:{“ID”:”12405a93-8756-4b2e-a661-e9a66b2a0512″},”Group”:{“ID”:”d783b86e-1b13-4f88-9edb-c5cb5537265c”},”Selected”:false},{“ID”:”c0729f70-b416-4b5c-bb79-c782ec173f80″,”Code”:””,”Name”:”Bảo hộ, an toàn khác”,”NameUrl”:”bao-ho-an-toan-khac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bao-ho-an-toan-khac”,”Parent”:{“ID”:”4f821bd1-d246-4961-80d4-6debe96185f8″},”Group”:{“ID”:”b2fe8e6e-6957-4e9e-98ef-98f5a81f69f6″},”Selected”:false},{“ID”:”dd6ca474-39f3-4e5d-aac5-cada8cfb1fda”,”Code”:””,”Name”:”Đóng đai loại khác”,”NameUrl”:”dong-dai-loai-khac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dong-dai-loai-khac”,”Parent”:{“ID”:”0f77f75b-4f04-45d8-b1c5-272f1897d185″},”Group”:{“ID”:”63aaa98a-6943-4a99-8808-486442c13265″},”Selected”:false},{“ID”:”7eb35a0c-ed5b-484b-8925-1d86be1b6268″,”Code”:””,”Name”:”Vật liệu xây dựng”,”NameUrl”:”vat-lieu-xay-dung”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/vat-lieu-xay-dung”,”Parent”:{“ID”:”c1f3a74b-75ff-4bd9-b039-fc8909d6de54″},”Group”:{“ID”:”ac279cde-0f7b-4bc1-a88d-9b70b7b895ca”},”Selected”:false},{“ID”:”3e6efe3a-9a46-43e8-bd02-802118a0593d”,”Code”:””,”Name”:”Quạt công nghiệp “,”NameUrl”:”quat-cong-nghiep”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/CAE43A05-2C55-4A17-951A-98700FB29B28/quat-hut-cong-nghiep-vinalight.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/CAE43A05-2C55-4A17-951A-98700FB29B28/quat-hut-cong-nghiep-vinalight.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Quạt công nghiệp chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/quat-cong-nghiep”,”Parent”:{“ID”:”e8d94ce7-4865-4d6a-a3ed-0d3caae67399″},”Group”:{“ID”:”cae43a05-2c55-4a17-951a-98700fb29b28″},”Selected”:false},{“ID”:”e6ab923f-a8e7-4d9d-894e-8af04fab86dd”,”Code”:””,”Name”:”Bình ác quy, pin”,”NameUrl”:”binh-ac-quy-pin”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/binh-ac-quy-pin”,”Parent”:{“ID”:”12405a93-8756-4b2e-a661-e9a66b2a0512″},”Group”:{“ID”:”9499d10a-7db6-4c7d-918f-e7037fe6b5da”},”Selected”:false},{“ID”:”a30b8590-18c6-4e0b-b561-a184bfb85889″,”Code”:””,”Name”:”Đèn gương, đèn soi tranh”,”NameUrl”:”den-guong-den-soi-tranh”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/3FBE139E-D035-455C-A884-5E3F6A85C23B/guong-soi-tranh.jpg”,”ImageDesc”:”Đèn gương, đèn soi tranh dùng cho nhà hàng khách sạn, cafe bar, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, showroom,… Được Vinalight phân phối giá rẻ tại Hà Nội.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:2,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-guong-den-soi-tranh”,”Parent”:{“ID”:”a309799b-b2a9-42ed-9388-e189c5754eef”},”Group”:{“ID”:”3fbe139e-d035-455c-a884-5e3f6a85c23b”},”Selected”:false},{“ID”:”2faa2af1-35a9-4b9d-9c65-a7684e9beb71″,”Code”:””,”Name”:”Tủ điện âm tường”,”NameUrl”:”tu-dien-am-tuong”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/C8181AD8-7352-4A06-BA2A-64E4525CA683/tu-am-dien-vinalight.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/C8181AD8-7352-4A06-BA2A-64E4525CA683/tu-am-dien-vinalight.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Tủ điện âm tường đa dạng mẫu mã, chủng loại, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Tủ điện &acirc;m tường</strong> c&ograve;n hay được gọi l&agrave; hộp đựng ổ cắm &acirc;m tường, vật dụng n&agrave;y l&agrave; thiết bị được sử dụng để chứa c&aacute;c thiết bị điện, aptomat hoặc cầu dao điện,&hellip;Loại tủ n&agrave;y ch&uacute;ng c&oacute; cấu tạo của n&oacute; giống với tủ điện 3 pha. Bạn c&oacute; thể đặt vật dụng n&agrave;y tại vị tr&iacute; nh&agrave; vệ sinh, ch&acirc;n cầu thang hoặc khu vực gần cửa ra v&agrave;o,&hellip;</p>\n\n<p>Loại tủ điện n&agrave;y được thiết kế với nhiều k&iacute;ch thước kh&aacute;c nhau gi&uacute;p người sử dụng lắp đặt v&agrave;o c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&agrave; ở, văn học hay trường học. Thường được lắp đặt ở ch&acirc;n cầu thang hoặc c&aacute;c vị tr&iacute; tiện cho việc theo d&otilde;i v&agrave; quan s&aacute;t.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:11,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/tu-dien-am-tuong”,”Parent”:{“ID”:”a0c2ac1e-c5f8-404a-a54b-cf03227d4367″},”Group”:{“ID”:”c8181ad8-7352-4a06-ba2a-64e4525ca683″},”Selected”:false},{“ID”:”6446090e-fce7-4679-b63d-c2c76a6997e6″,”Code”:””,”Name”:”Dụng cụ bơm”,”NameUrl”:”dung-cu-bom”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dung-cu-bom”,”Parent”:{“ID”:”fd54d961-7235-44ec-9589-dd3e0ffb389a”},”Group”:{“ID”:”57a9789d-87d6-4dce-b136-c92a2c840d85″},”Selected”:false},{“ID”:”5e9155af-e113-4b8a-8504-d756c4c08e1d”,”Code”:””,”Name”:”Bóng đèn led”,”NameUrl”:”bong-den-led”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/FE269CAB-55D8-4AF6-89D2-4C8C041A1657/bong-led-chan-cam-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/FE269CAB-55D8-4AF6-89D2-4C8C041A1657/bong-led-chan-cam-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Bóng đèn led chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:17,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bong-den-led”,”Parent”:{“ID”:”d0cc35b7-c11e-4037-8e4a-4240397f9417″},”Group”:{“ID”:”fe269cab-55d8-4af6-89d2-4c8c041a1657″},”Selected”:false},{“ID”:”c5c95dad-296a-4a5f-af9d-0a9dea88a97d”,”Code”:””,”Name”:”Đèn thả văn phòng”,”NameUrl”:”den-tha-van-phong”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/4C8C2BFC-BC43-484A-943A-51E8FF07AB09/den-tha-tran-vinalight.png”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:45,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-tha-van-phong”,”Parent”:{“ID”:”5eae13c9-2f09-4ebd-920c-6934eb7188cd”},”Group”:{“ID”:”4c8c2bfc-bc43-484a-943a-51e8ff07ab09″},”Selected”:false},{“ID”:”5bab7848-906e-425d-96bb-12d941bf4692″,”Code”:””,”Name”:”Đồ nghề xây dựng”,”NameUrl”:”do-nghe-xay-dung”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/do-nghe-xay-dung”,”Parent”:{“ID”:”c1f3a74b-75ff-4bd9-b039-fc8909d6de54″},”Group”:{“ID”:”ed16d1c0-1b5a-46f0-ad3b-98a39090ae58″},”Selected”:false},{“ID”:”276e8e0e-64d4-428e-b57b-31cd993366d1″,”Code”:””,”Name”:”Dụng cụ gá, kẹp, giữ”,”NameUrl”:”dung-cu-ga-kep-giu”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dung-cu-ga-kep-giu”,”Parent”:{“ID”:”fd54d961-7235-44ec-9589-dd3e0ffb389a”},”Group”:{“ID”:”b103cb03-7808-4fb3-9688-6fa45da1e90e”},”Selected”:false},{“ID”:”e0810d45-e8f1-4ac7-8b7c-38cce688d140″,”Code”:””,”Name”:”Đèn tuýp led công nghiệp “,”NameUrl”:”den-tuyp-led-cong-nghiep”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/CC5E9505-A40D-431E-9AFC-09BEB4BBA4B2/tuyp-led-cong-nghiep.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/CC5E9505-A40D-431E-9AFC-09BEB4BBA4B2/tuyp-led-cong-nghiep.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn tuýp led công nghiệp cho nhà xưởng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><a href=\”https://vinalight.vn/den-tuyp-led-cong-nghiep\” rel=\”follow\”>Đ&egrave;n tu&yacute;p led c&ocirc;ng nghiệp</a> l&agrave; c&aacute;c d&ograve;ng đ&egrave;n tu&yacute;p led T8, T5,&nbsp;c&aacute;c loại m&aacute;ng đ&egrave;n chống bụi, chống ẩm, đ&egrave;n panel d&ugrave;ng cho văn ph&ograve;ng. sản phẩm đạt chất lượng cao d&ugrave;ng cho m&ocirc;i trường khắc nhiệt sử dụng 24/24h m&agrave; kh&ocirc;ng bị hỏng h&oacute;c hay sửa chữa</p>\n\n<p>VINALIGHT hiện l&agrave; đại l&yacute; ph&acirc;n phối ch&iacute;nh h&atilde;ng đ&egrave;n tube led c&ocirc;ng nghiệp&nbsp;chất lượng tốt, chiết khấu cao!</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:17,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-tuyp-led-cong-nghiep”,”Parent”:{“ID”:”86186c76-af32-4153-b6e6-0109aeb311f2″},”Group”:{“ID”:”cc5e9505-a40d-431e-9afc-09beb4bba4b2″},”Selected”:false},{“ID”:”ec801678-c6ae-4632-8374-52e09dbf3a8d”,”Code”:””,”Name”:”Quạt phun sương”,”NameUrl”:”quat-phun-suong”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/8CDB1478-48B5-4820-BFF2-9322CA8BD138/quat-phun-suong.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/8CDB1478-48B5-4820-BFF2-9322CA8BD138/quat-phun-suong.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Quạt phun sương chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/quat-phun-suong”,”Parent”:{“ID”:”e8d94ce7-4865-4d6a-a3ed-0d3caae67399″},”Group”:{“ID”:”8cdb1478-48b5-4820-bff2-9322ca8bd138″},”Selected”:false},{“ID”:”3d3a74e3-0ddb-4a62-8e0f-67bc297aa4d3″,”Code”:””,”Name”:”Đèn ống bơ, lon nổi”,”NameUrl”:”den-ong-bo-lon-noi”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/CD84A4A8-D7C6-4794-AF34-F3EAC2E17D33/den-ong-bo-asia.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/CD84A4A8-D7C6-4794-AF34-F3EAC2E17D33/den-ong-bo.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn Led ống bơ, lon nổi chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:44,”Hot”:true,”Home”:false,”Url”:”/den-ong-bo-lon-noi”,”Parent”:{“ID”:”d0cc35b7-c11e-4037-8e4a-4240397f9417″},”Group”:{“ID”:”cd84a4a8-d7c6-4794-af34-f3eac2e17d33″},”Selected”:false},{“ID”:”beade7f2-e56a-4222-bab7-6a68ed0b9fdc”,”Code”:””,”Name”:”Dụng cụ cắt gọt”,”NameUrl”:”dung-cu-cat-got”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dung-cu-cat-got”,”Parent”:{“ID”:”12405a93-8756-4b2e-a661-e9a66b2a0512″},”Group”:{“ID”:”ffe94496-21a8-4fad-af73-59c9f22fd527″},”Selected”:false},{“ID”:”75623a8a-df2a-4ef3-9520-385ab5d31331″,”Code”:””,”Name”:”Linh kiện cảm biến”,”NameUrl”:”linh-kien-cam-bien”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/linh-kien-cam-bien”,”Parent”:{“ID”:”12405a93-8756-4b2e-a661-e9a66b2a0512″},”Group”:{“ID”:”176ed3b3-2151-4460-a72a-fed1b861f237″},”Selected”:false},{“ID”:”cfb79bd9-5c6e-4abd-be80-7afe3017c6ef”,”Code”:””,”Name”:”Dụng cụ cầm tay khác”,”NameUrl”:”dung-cu-cam-tay-khac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dung-cu-cam-tay-khac”,”Parent”:{“ID”:”fd54d961-7235-44ec-9589-dd3e0ffb389a”},”Group”:{“ID”:”3e76efcc-d455-46d3-851e-18f62f154d85″},”Selected”:false},{“ID”:”1409d446-32d8-42af-b306-85da93aa77a6″,”Code”:””,”Name”:”Quạt sưởi nhà tắm”,”NameUrl”:”quat-suoi-nha-tam”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/BD311CDB-9E46-49F6-896D-249B113DF989/quat-suoi-nha-tam-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/BD311CDB-9E46-49F6-896D-249B113DF989/quat-suoi-nha-tam-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Quạt sưởi nhà tắm chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:4,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/quat-suoi-nha-tam”,”Parent”:{“ID”:”e8d94ce7-4865-4d6a-a3ed-0d3caae67399″},”Group”:{“ID”:”bd311cdb-9e46-49f6-896d-249b113df989″},”Selected”:false},{“ID”:”7d1870ac-be4d-4e5f-ae8f-a8a286a370da”,”Code”:””,”Name”:”Các loại dây”,”NameUrl”:”cac-loai-day”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cac-loai-day”,”Parent”:{“ID”:”c1f3a74b-75ff-4bd9-b039-fc8909d6de54″},”Group”:{“ID”:”db912c96-125c-4156-b846-f8f4729b5103″},”Selected”:false},{“ID”:”490d1735-eb4e-4792-b41f-adb864e42124″,”Code”:””,”Name”:”Đèn âm nước, tiểu cảnh”,”NameUrl”:”den-am-nuoc-tieu-canh”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/11D783CC-9E48-457F-BBCE-9770738C491C/am-nuoc-tieu-canh.png”,”ImageDesc”:”Đèn âm nước, tiểu cảnh chiếu sáng hồ nước, hồ bơi, đài phun nước, hồ cá, công viên, quảng trường… Được Vinalight phân phối giá rẻ tại Hà Nội.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:23,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-am-nuoc-tieu-canh”,”Parent”:{“ID”:”a309799b-b2a9-42ed-9388-e189c5754eef”},”Group”:{“ID”:”11d783cc-9e48-457f-bbce-9770738c491c”},”Selected”:false},{“ID”:”6cf5d199-6985-4ed0-a352-b89f13adb5a9″,”Code”:””,”Name”:”Ổn áp, biến áp”,”NameUrl”:”on-ap-bien-ap”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/E172BD71-4B26-4589-85ED-A8357A88B909/on-ap-bien-ap-vinalight.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/E172BD71-4B26-4589-85ED-A8357A88B909/on-ap-bien-ap-vinalight.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Ổn áp, biến áp đa dạng mẫu mã, chủng loại, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Ổn &aacute;p, biến &aacute;p </strong>đều l&agrave; c&aacute;c thiết bị đổi nguồn th&ocirc;ng minh gi&uacute;p người d&ugrave;ng linh hoạt hơn trong việc sử dụng c&aacute;c thiết bị ti&ecirc;u thụ điện.</p>\n\n<p>- Biến &aacute;p th&igrave; chỉ c&oacute; thể đổi nguồn. Nếu điện &aacute;p đầu v&agrave;o tăng hoặc giảm th&igrave; điện &aacute;p đầu ra cũng tăng hoặc giảm hơn. Chi ph&iacute; đầu tư biến &aacute;p cũng rất tiết kiệm.</p>\n\n<p>- &Ocirc;̉n áp th&igrave; th&ocirc;ng minh v&agrave; tiện &iacute;ch hơn bởi ngo&agrave;i chức năng đổi nguồn th&igrave; c&ograve;n gi&uacute;p ổn định d&ograve;ng điện &aacute;p ra gi&uacute;p c&aacute;c thiết bị điện lu&ocirc;n hoạt động tốt. Tức l&agrave; d&ugrave; điện &aacute;p đầu v&agrave;o c&oacute; tăng hay giảm ở trong dải cho ph&eacute;p th&igrave; điện &aacute;p đầu ra để cấp cho c&aacute;c thiết bị sử dụng vẫn lu&ocirc;n ổn định. &nbsp;Tất nhi&ecirc;n, gi&aacute; th&agrave;nh của ổn &aacute;p c&oacute; cao hơn so với biến &aacute;p.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/on-ap-bien-ap”,”Parent”:{“ID”:”a0c2ac1e-c5f8-404a-a54b-cf03227d4367″},”Group”:{“ID”:”e172bd71-4b26-4589-85ed-a8357a88b909″},”Selected”:false},{“ID”:”c7f1e9e3-fbff-4b39-b6fe-bcd4a105944c”,”Code”:””,”Name”:”Đèn bàn học”,”NameUrl”:”den-ban-hoc”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/A172A0AF-5F96-4210-8C0E-CDCABACF2F46/den-ban-hoc-sinh-philips.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/A172A0AF-5F96-4210-8C0E-CDCABACF2F46/den-ban-hoc-sinh-philips.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn bàn học Led chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:39,”Hot”:true,”Home”:false,”Url”:”/den-ban-hoc”,”Parent”:{“ID”:”d0cc35b7-c11e-4037-8e4a-4240397f9417″},”Group”:{“ID”:”a172a0af-5f96-4210-8c0e-cdcabacf2f46″},”Selected”:false},{“ID”:”aa772073-8990-4772-af63-eebc9437a1a4″,”Code”:””,”Name”:”Đèn trạm xăng”,”NameUrl”:”den-tram-xang”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:12,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-tram-xang”,”Parent”:{“ID”:”86186c76-af32-4153-b6e6-0109aeb311f2″},”Group”:{“ID”:”f53eacdf-5a06-445f-b0c4-57e97b95510d”},”Selected”:false},{“ID”:”57100bc9-537d-4dba-a472-04e23324d9be”,”Code”:””,”Name”:”Đèn ốp trần nổi”,”NameUrl”:”den-op-tran-noi”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/C3F06F87-1911-426B-83CB-8723AD50415C/icon-op-tran.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/C3F06F87-1911-426B-83CB-8723AD50415C/icon-op-tran.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn Led ốp trần nổi chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><i><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><strong><a href=\”https://thietbidien.vn/den-op-tran-noi\” rel=\”follow\”><span style=\”color:#ff0000;\”>Đ&egrave;n ốp trần</span></a></strong><span style=\”color:#212529\”> hay đ&egrave;n ốp nổi, d&ograve;ng sản phẩm chiếu s&aacute;ng được sử dụng kh&aacute; phổ biến trong chiếu s&aacute;ng d&acirc;n dụng. Kh&aacute;c với đ&egrave;n &acirc;m trần lắp ch&igrave;m th&igrave; đ&egrave;n ốp trần lắp nổi v&agrave; cần đến phụ kiện v&iacute;t v&agrave; khung lắp nổi. Đ&egrave;n ốp trần kh&aacute; đa dạng về mẫu m&atilde;, h&igrave;nh d&aacute;ng tr&ograve;n, vu&ocirc;ng, h&igrave;nh chữ nhật, cho &aacute;nh s&aacute;ng chiếu tỏa đồng đều từ tr&ecirc;n xuống dưới.</span></span></i></span></span></span></p>\n\n<h2 style=\”margin-bottom: 6pt; text-align: justify;\”><span style=\”font-size:22px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>Cấu tạo đ&egrave;n LED ốp trần</span></span></b></span></span></span></h2>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>Đ&egrave;n ốp trần được cấu tạo từ c&aacute;c bộ phận ch&iacute;nh sau</span></span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>Chip LED:</span></span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”> L&agrave; bộ phận quan trọng nhất của đ&egrave;n, biến điện năng th&agrave;nh quang năng, chip LED cao cấp cho &aacute;nh s&aacute;ng chất lượng, tuổi thọ đ&egrave;n cao</span></span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>Vỏ đ&egrave;n:</span></span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”> C&oacute; chức năng bảo vệ c&aacute;c bộ phận b&ecirc;n trong đ&egrave;n, vỏ đ&egrave;n được l&agrave;m từ c&aacute;c vật liệu tốt c&ograve;n c&oacute; khả năng gi&uacute;p đ&egrave;n tản nhiệt cao</span></span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>Bộ nguồn (Driver)</span></span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>: Bộ nguồn chuyển đổi d&ograve;ng điện đầu v&agrave;o (l&agrave; d&ograve;ng điện d&acirc;n dụng: 220VAC hoặc 110VAC t&ugrave;y theo mạng điện của mỗi quốc gia) th&agrave;nh d&ograve;ng điện ph&ugrave; hợp cấp cho chip LED hoạt động. Nhờ c&oacute; hoạt động của bộ nguồn n&ecirc;n đ&egrave;n chất lượng &aacute;nh s&aacute;ng của đ&egrave;n tu&yacute;p led rất ổn định.</span></span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c bộ phận kh&aacute;c:</span></span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”> Miếng t&aacute;n quang, tấm dẫn s&aacute;ng, tấm chắn, &hellip;</span></span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom: 15.6pt;\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”><img alt=\”\” src=\”/data/ProductGroup/C3F06F87-1911-426B-83CB-8723AD50415C/z2688395935601_8af79add1065e6089202564892ce351e.png\” style=\”width: 1000px; height: 609px;\” /></span></span></span></span></span></p>\n\n<h2 style=\”margin-bottom: 6pt; text-align: justify;\”><span style=\”font-size:22px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>Ph&acirc;n biệt c&aacute;c d&ograve;ng đ&egrave;n ốp trần</span></span></b></span></span></span></h2>\n\n<p style=\”margin-bottom:6.0pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>Dựa v&agrave;o h&iacute;nh d&aacute;ng</span></span></b></span></span></span></p>\n\n<ul>\n\t<li style=\”margin-bottom:.1in; text-align:justify\”><a href=\”https://thietbidien.vn/den-op-tran-noi-tron\” rel=\”follow\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”color:#212529\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:blue\”>Đ&egrave;n ốp trần tr&ograve;n</span></span></span></span></span></span></a></li>\n\t<li style=\”margin-bottom:.1in; text-align:justify\”><a href=\”https://thietbidien.vn/den-op-tran-noi-vuong\” rel=\”follow\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”color:#212529\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:blue\”>Đ&egrave;n ốp trần vu&ocirc;ng</span></span></span></span></span></span></a></li>\n</ul>\n\n<p style=\”margin-bottom:6.0pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>Dựa v&agrave;o m&agrave;u sắc &aacute;nh s&aacute;ng</span></span></b></span></span></span></p>\n\n<ul>\n\t<li style=\”margin-bottom:.1in; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”color:#212529\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:blue\”>Đ&egrave;n ốp trần một m&agrave;u &aacute;nh s&aacute;ng</span></span></span></span></span></span></li>\n\t<li style=\”margin-bottom:.1in; text-align:justify\”><a href=\”https://thietbidien.vn/den-op-tran-noi-doi-mau\” rel=\”follow\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”color:#212529\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:blue\”>Đ&egrave;n ốp trần 3 chế độ s&aacute;ng</span></span></span></span></span></span></a></li>\n</ul>\n\n<p style=\”margin-bottom:6.0pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>Dựa v&agrave;o c&ocirc;ng suất</span></span></b></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>Đ&egrave;n ốp trần c&oacute; nhiều mức c&ocirc;ng suất kh&aacute;c nhau như: 12W, 18W, 20W, 24W.</span></span></span></span></span></p>\n\n<h2 style=\”margin-bottom: 6pt; text-align: justify;\”><span style=\”font-size:22px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>Ưu điểm đ&egrave;n ốp trần</span></span></b></span></span></span></h2>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>Hiệu suất chiếu s&aacute;ng cao, tiết kiệm điện:</span></span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”> Đ&egrave;n ốp trần LED&nbsp;sử dụng chip LED cao cấp cho ra hiệu suất chiếu s&aacute;ng cao, chiếu s&aacute;ng l&ecirc;n đến 30.000h, tiết kiệm 85% điện năng so với c&aacute;c d&ograve;ng b&oacute;ng đ&egrave;n Compact cũ.</span></span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>&Aacute;nh s&aacute;ng chất lượng:</span></span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”> Đ&egrave;n sử dụng c&ocirc;ng nghệ chip LED cao cấp, s&aacute;ng ngay sau khi bật, bộ nguồn gi&uacute;p đ&egrave;n ổn định kh&ocirc;ng nhấp nh&aacute;y, ph&aacute;t ra tiếng ồn khi hoạt động. CRI&gt;80Ra cho ph&eacute;p hiển thị m&agrave;u sắc đồ vật trung thực</span></span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>Tuổi thọ cao:</span></span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”> Đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng l&ecirc;n đến 30.000h, kh&ocirc;ng giới hạn số lần bật/tắt</span></span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>Vật liệu cao cấp:</span></span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”> Đ&egrave;n được sử dụng từ c&aacute;c vật liệu cao cấp</span></span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>An to&agrave;n, th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường:</span></span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”> Đ&egrave;n kh&ocirc;ng chứa thủy ng&acirc;n, lưu huỳnh. An to&agrave;n cho người sử dụng v&agrave; th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường.</span></span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>Ch&iacute;nh s&aacute;ch sản phẩm:</span></span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”> Đ&egrave;n&nbsp; bảo h&agrave;nh 24 th&aacute;ng, hỗ trợ tư vấn chiếu s&aacute;ng, kỹ thuật 24/7.</span></span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”><img alt=\”\” src=\”/data/ProductGroup/C3F06F87-1911-426B-83CB-8723AD50415C/bong-den-op-tran-roman.png\” style=\”width: 898px; height: 600px;\” /></span></span></span></span></span></p>\n\n<h2 style=\”margin-bottom: 6pt; text-align: justify;\”><span style=\”font-size:22px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>Ứng dụng đ&egrave;n LED ốp trần</span></span></b></span></span></span></h2>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>Đ&egrave;n LED ốp trần được sử dụng nhiều trong chiếu s&aacute;ng d&acirc;n dụng như:</span></span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>Chiếu s&aacute;ng trong gia đ&igrave;nh:</span></span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”> Đ&egrave;n ốp trần nổi ph&ugrave; hợp lắp ở c&aacute;c khu vực trần thạch cao, trần b&ecirc; t&ocirc;ng, trần gỗ. Mọi khu vực trong gia đ&igrave;nh như: Ban c&ocirc;ng, ph&ograve;ng kh&aacute;ch, ph&ograve;ng ngủ, nh&agrave; tắm, &hellip;</span></span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>Chiếu s&aacute;ng trong văn ph&ograve;ng:</span></span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”> Đ&egrave;n ốp trần cũng được lắp đặt phổ biến tại c&aacute;c văn ph&ograve;ng l&agrave;m việc, h&agrave;nh lang, hội trường, khu vực thư gi&atilde;n, &hellip;</span></span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>Chiếu s&aacute;ng thương mại:</span></span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”> Đ&egrave;n ốp trần được lựa chọn nhiều tại c&aacute;c khu vực chung của c&aacute;c t&ograve;a nh&agrave;, si&ecirc;u thị, cửa h&agrave;ng, &hellip;..</span></span></span></span></span></p>\n\n<h2 style=\”margin-bottom: 6pt; text-align: justify;\”><span style=\”font-size:22px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>C&aacute;ch lắp đ&egrave;n ốp trần</span></span></b></span></span></span></h2>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>Đ&egrave;n ốp trần lắp đặt kh&aacute; đơn giản, trước ti&ecirc;n lắp đ&egrave;n cần lưu &yacute;: Ngắt nguồn điện đảm bảo an to&agrave;n</span></span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>Bước 1:</span></span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”> X&aacute;c định vị tr&iacute; của c&aacute;c b&oacute;ng đ&egrave;n, bước n&agrave;y c&oacute; thể lập bản vẽ tr&ecirc;n giấy nếu hệ thống chiếu s&aacute;ng nhiều, kh&ocirc;ng gian lớn v&agrave; phức tạp.</span></span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>Bước 2:</span></span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”> Bắt v&iacute;t cố định v&agrave;o c&aacute;c khung, thanh phụ kiện giữ đ&egrave;n</span></span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>Bước 3:</span></span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”> Đưa bộ nguồn l&ecirc;n trước, kết nối Driver (bộ nguồn) của đ&egrave;n với đầu mối chờ điện 220v</span></span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>Bước 4:</span></span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”> Kết nối bộ nguồn Driver với th&acirc;n b&oacute;ng đ&egrave;n ốp</span></span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>Bước 5:</span></span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”> D&ugrave;ng ốc v&iacute;t để gắn chặt th&acirc;n đ&egrave;n với thanh giữ đ&egrave;n</span></span></span></span></span></p>\n\n<p style=\”margin-bottom:15.6pt; text-align:justify\”><span style=\”font-size:16px;\”><span style=\”background:white\”><span style=\”line-height:normal\”><b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”>Bước 6:</span></span></b><span style=\”font-family:&quot;utm-avo&quot;,serif\”><span style=\”color:#212529\”> Ho&agrave;n thiện lắp đặt, đ&oacute;ng nguồn v&agrave; kiểm tra đ&egrave;n vừa lắp</span></span></span></span></span></p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:14,”Hot”:true,”Home”:false,”Url”:”/den-op-tran-noi”,”Parent”:{“ID”:”d0cc35b7-c11e-4037-8e4a-4240397f9417″},”Group”:{“ID”:”c3f06f87-1911-426b-83cb-8723ad50415c”},”Selected”:false},{“ID”:”5f7bd9c2-8ecd-45ab-b46a-260d638d6b52″,”Code”:””,”Name”:”Vật dụng bằng nhựa”,”NameUrl”:”vat-dung-bang-nhua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/vat-dung-bang-nhua”,”Parent”:{“ID”:”c1f3a74b-75ff-4bd9-b039-fc8909d6de54″},”Group”:{“ID”:”1e772a4e-51e9-41a7-9ed4-1a8e341a75d3″},”Selected”:false},{“ID”:”9fe9fd99-3368-4479-9fa4-38869ddf89fb”,”Code”:””,”Name”:”Quạt mát âm trần”,”NameUrl”:”quat-mat-am-tran”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/4CAA775A-2211-4854-A429-1798732FCDD5/quat-mat-am-tran-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/4CAA775A-2211-4854-A429-1798732FCDD5/quat-mat-am-tran-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Quạt mát âm trần chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:2,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/quat-mat-am-tran”,”Parent”:{“ID”:”e8d94ce7-4865-4d6a-a3ed-0d3caae67399″},”Group”:{“ID”:”4caa775a-2211-4854-a429-1798732fcdd5″},”Selected”:false},{“ID”:”9c4d7ed2-4569-44f2-91fc-424e2673c842″,”Code”:””,”Name”:”Mô tơ”,”NameUrl”:”mo-to”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mo-to”,”Parent”:{“ID”:”12405a93-8756-4b2e-a661-e9a66b2a0512″},”Group”:{“ID”:”ad44a95c-6247-4bb7-b7fc-aa8aaf23cd70″},”Selected”:false},{“ID”:”bc733a73-966f-430d-993c-a1c12825b810″,”Code”:””,”Name”:”Đèn chiếu Logo”,”NameUrl”:”den-chieu-logo”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:3,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-chieu-logo”,”Parent”:{“ID”:”86186c76-af32-4153-b6e6-0109aeb311f2″},”Group”:{“ID”:”837673b7-36f3-4a92-8615-eec3769f45e3″},”Selected”:false},{“ID”:”41df4257-0514-4b71-817f-d9db219c7aa0″,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị điện khác”,”NameUrl”:”thiet-bi-dien-khac”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/609D3E1B-0B4F-49AA-B190-4D70450E1F74/thiet-bi-dien-khac-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/609D3E1B-0B4F-49AA-B190-4D70450E1F74/thiet-bi-dien-khac-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp thiết bị điện đa dạng mẫu mã, chủng loại, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Thiết bị điện kh&aacute;c</strong> bao gồm c&aacute;c thiết bị điện kh&ocirc;ng thể thiếu trong gia đ&igrave;nh, l&agrave; sự lựa chọn ho&agrave;n hảo của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng, bởi chất lượng v&agrave; gi&aacute; th&agrave;nh ph&ugrave; hợp nhất.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:24,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-dien-khac”,”Parent”:{“ID”:”a0c2ac1e-c5f8-404a-a54b-cf03227d4367″},”Group”:{“ID”:”609d3e1b-0b4f-49aa-b190-4d70450e1f74″},”Selected”:false},{“ID”:”22fe5554-490d-4749-90d8-0b28b62c10c3″,”Code”:””,”Name”:”Quạt sạc”,”NameUrl”:”quat-sac”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/E92FA776-0F1C-4E33-BB66-B4925DD58298/quat-sac-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/E92FA776-0F1C-4E33-BB66-B4925DD58298/quat-sac-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:4,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/quat-sac”,”Parent”:{“ID”:”e8d94ce7-4865-4d6a-a3ed-0d3caae67399″},”Group”:{“ID”:”e92fa776-0f1c-4e33-bb66-b4925dd58298″},”Selected”:false},{“ID”:”6d37148b-bde2-438d-9776-236738268f66″,”Code”:””,”Name”:”Đèn tủ rượu”,”NameUrl”:”den-tu-ruou”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/EC666ED4-52DB-41DE-84B2-1D6D15FB51CA/den-tu-ruou.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/EC666ED4-52DB-41DE-84B2-1D6D15FB51CA/den-tu-ruou.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn tủ rượu chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-tu-ruou”,”Parent”:{“ID”:”d0cc35b7-c11e-4037-8e4a-4240397f9417″},”Group”:{“ID”:”ec666ed4-52db-41de-84b2-1d6d15fb51ca”},”Selected”:false},{“ID”:”c23396c5-9890-47ac-a453-752f5b215ad7″,”Code”:””,”Name”:”Loại khác”,”NameUrl”:”loai-khac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/loai-khac”,”Parent”:{“ID”:”c1f3a74b-75ff-4bd9-b039-fc8909d6de54″},”Group”:{“ID”:”cfbb5b98-ce87-49da-9fe2-2293b913d130″},”Selected”:false},{“ID”:”ef38d776-6e65-4a21-8fa5-b4ab723ead09″,”Code”:””,”Name”:”Ống và phụ kiện”,”NameUrl”:”ong-va-phu-kien”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ong-va-phu-kien”,”Parent”:{“ID”:”12405a93-8756-4b2e-a661-e9a66b2a0512″},”Group”:{“ID”:”780d52fa-5222-455a-b90b-5f91396a1ce1″},”Selected”:false},{“ID”:”5f858b20-3edc-4258-99b5-49b09b635c07″,”Code”:””,”Name”:”Đèn bể bơi “,”NameUrl”:”den-be-boi”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D641DD8A-0201-4E97-A4CC-BE3B1EB3B1FD/Cac-loai-den-led-be-boi.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D641DD8A-0201-4E97-A4CC-BE3B1EB3B1FD/Cac-loai-den-led-be-boi.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn bể bơi chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-be-boi”,”Parent”:{“ID”:”d0cc35b7-c11e-4037-8e4a-4240397f9417″},”Group”:{“ID”:”d641dd8a-0201-4e97-a4cc-be3b1eb3b1fd”},”Selected”:false},{“ID”:”2cdb4800-a314-403e-9463-899a0366ba6f”,”Code”:””,”Name”:”Vòng đệm, gioăng”,”NameUrl”:”vong-dem-gioang”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/vong-dem-gioang”,”Parent”:{“ID”:”12405a93-8756-4b2e-a661-e9a66b2a0512″},”Group”:{“ID”:”9345f95c-a0fa-4e8b-98dd-6e680eeb5a99″},”Selected”:false},{“ID”:”ba6f8a90-c4d0-4087-9768-1c479fb551b8″,”Code”:””,”Name”:”Đèn chữ u”,”NameUrl”:”den-chu-u”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/972D1787-249B-4EF8-8CC5-499CC5568134/den-chu-u.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/972D1787-249B-4EF8-8CC5-499CC5568134/den-chu-u.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn chữ u chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-chu-u”,”Parent”:{“ID”:”d0cc35b7-c11e-4037-8e4a-4240397f9417″},”Group”:{“ID”:”972d1787-249b-4ef8-8cc5-499cc5568134″},”Selected”:false},{“ID”:”25f4b3e4-fd60-4896-9b1d-b80a948bfb71″,”Code”:””,”Name”:”Vật tư & phụ tùng khác”,”NameUrl”:”vat-tu-phu-tung-khac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/vat-tu-phu-tung-khac”,”Parent”:{“ID”:”12405a93-8756-4b2e-a661-e9a66b2a0512″},”Group”:{“ID”:”a035239c-0f1f-474b-9ae2-e28b1f94b19f”},”Selected”:false},{“ID”:”6dafa670-b7c9-46f7-9226-41319ed7bfd6″,”Code”:””,”Name”:”Đèn xoắn”,”NameUrl”:”den-xoan”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/E3659612-CF3F-4A1C-B7EA-05D0B05967F3/den-xoan.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/E3659612-CF3F-4A1C-B7EA-05D0B05967F3/den-xoan.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn xoắn chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-xoan”,”Parent”:{“ID”:”d0cc35b7-c11e-4037-8e4a-4240397f9417″},”Group”:{“ID”:”e3659612-cf3f-4a1c-b7ea-05d0b05967f3″},”Selected”:false},{“ID”:”479bbf27-acac-471f-925b-f5b3c6b847e7″,”Code”:””,”Name”:”Đèn đuổi và bắt côn trùng”,”NameUrl”:”den-duoi-va-bat-con-trung”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/076E61B8-B93A-4FCF-BB81-9E25B7DA5A9C/den-diet-con-trung.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/076E61B8-B93A-4FCF-BB81-9E25B7DA5A9C/den-diet-con-trung.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn đuổi và bắt côn trùng chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-duoi-va-bat-con-trung”,”Parent”:{“ID”:”d0cc35b7-c11e-4037-8e4a-4240397f9417″},”Group”:{“ID”:”076e61b8-b93a-4fcf-bb81-9e25b7da5a9c”},”Selected”:false},{“ID”:”fc5410ee-c4bf-4b47-996c-7fe4365e7004″,”Code”:””,”Name”:”Đèn led chiếu điểm”,”NameUrl”:”den-led-chieu-diem”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/376A5F9D-8159-4753-A52A-DCCE888FE83D/chieu-diem-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/376A5F9D-8159-4753-A52A-DCCE888FE83D/chieu-diem-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn led chiếu điểm chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:175,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-chieu-diem”,”Parent”:{“ID”:”d0cc35b7-c11e-4037-8e4a-4240397f9417″},”Group”:{“ID”:”376a5f9d-8159-4753-a52a-dcce888fe83d”},”Selected”:false},{“ID”:”a6b1da1e-17f8-433a-a7e0-52e294e60a93″,”Code”:””,”Name”:”Đèn led bán nguyệt”,”NameUrl”:”den-led-ban-nguyet”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B1323B6E-0039-4D47-9175-FE5D41C4104F/den-led-ban-nguyet-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B1323B6E-0039-4D47-9175-FE5D41C4104F/den-led-ban-nguyet-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn led bán nguyệt chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:12,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-ban-nguyet”,”Parent”:{“ID”:”d0cc35b7-c11e-4037-8e4a-4240397f9417″},”Group”:{“ID”:”b1323b6e-0039-4d47-9175-fe5d41c4104f”},”Selected”:false},{“ID”:”b5dad705-e73b-4f28-8872-666ac93eef70″,”Code”:””,”Name”:”Đèn led cắm cỏ, sân vườn”,”NameUrl”:”den-led-cam-co-san-vuon”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/1F904D7D-08DF-42A8-A480-04B87BE79862/den-cam-co-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/1F904D7D-08DF-42A8-A480-04B87BE79862/den-cam-co-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn led cắm cỏ, sân vườn chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:2,”ProductCount”:165,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-cam-co-san-vuon”,”Parent”:{“ID”:”d0cc35b7-c11e-4037-8e4a-4240397f9417″},”Group”:{“ID”:”1f904d7d-08df-42a8-a480-04b87be79862″},”Selected”:false},{“ID”:”3517b52a-dca6-47fd-a45c-0087694938b3″,”Code”:””,”Name”:”Đèn hắt tường hiện đại”,”NameUrl”:”den-hat-tuong-hien-dai”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:4,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-hat-tuong-hien-dai”,”Parent”:{“ID”:”fa628c8b-a402-4b8b-9633-60b36ca6c41b”},”Group”:{“ID”:”08352e1a-7a2a-4bf0-893f-b5aef0fd9b2f”},”Selected”:false},{“ID”:”500aaa1c-5632-47b5-bd0e-0527c41948e5″,”Code”:””,”Name”:”Led dây trong nhà “,”NameUrl”:”led-day-trong-nha”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/50E4D05C-496E-4777-97B5-23169F8473FC/led-day-trong-nhà.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/50E4D05C-496E-4777-97B5-23169F8473FC/led-day-trong-nhà.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:20,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/led-day-trong-nha”,”Parent”:{“ID”:”c21b25a6-24b5-48c2-85e6-1d26ef648395″},”Group”:{“ID”:”50e4d05c-496e-4777-97b5-23169f8473fc”},”Selected”:false},{“ID”:”7ff178d5-8c0e-43e3-a23a-09e00b1d6e2b”,”Code”:””,”Name”:”Máy bơm đẩy cao”,”NameUrl”:”may-bom-day-cao”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Máy bơm đẩy cao chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:8,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-bom-day-cao”,”Parent”:{“ID”:”2d9d1c8f-56b3-4aac-b64e-2d2ff716e02a”},”Group”:{“ID”:”c46a761e-805f-4b3e-994d-c10ba2eba9d7″},”Selected”:false},{“ID”:”f19321f4-2de4-451f-a209-0aa2984337ce”,”Code”:””,”Name”:”Thang rút”,”NameUrl”:”thang-rut”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thang-rut”,”Parent”:{“ID”:”cd9eab0e-ccf3-4c37-b32c-99b5f28faeb5″},”Group”:{“ID”:”00e85050-414b-4a05-9c05-457fd5b4074b”},”Selected”:false},{“ID”:”d6000211-b3ae-4176-9513-0efb21e5b6db”,”Code”:””,”Name”:”Bình nóng lạnh trực tiếp”,”NameUrl”:”binh-nong-lanh-truc-tiep”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Bình nóng lạnh trực tiếp chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:11,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/binh-nong-lanh-truc-tiep”,”Parent”:{“ID”:”f4fd5119-d649-4ecd-9bf3-b48c6c992f46″},”Group”:{“ID”:”ae666265-0eb5-4800-b7c9-03da89eb8e8e”},”Selected”:false},{“ID”:”e8cfe7cf-b24d-450e-8354-19c8132e78f9″,”Code”:””,”Name”:”Kính hiển vi soi nổi”,”NameUrl”:”kinh-hien-vi-soi-noi”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/kinh-hien-vi-soi-noi”,”Parent”:{“ID”:”456f0389-a5d4-4b0c-8333-8e4c37f624c2″},”Group”:{“ID”:”6c6b17f0-7b9b-484c-a12d-bf706926adc4″},”Selected”:false},{“ID”:”038dced6-9faf-4f5b-a49d-1ad7c276a5d3″,”Code”:””,”Name”:”Ke góc, eke góc”,”NameUrl”:”ke-goc-eke-goc”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ke-goc-eke-goc”,”Parent”:{“ID”:”539cc7d5-48d1-4bf9-b36c-f170e11e9856″},”Group”:{“ID”:”6cb35038-ce42-4ec4-916e-2b2c1a77d4d9″},”Selected”:false},{“ID”:”15058ac0-f98a-4371-bd47-1c6036e28bae”,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị phát hiện đơn khí”,”NameUrl”:”thiet-bi-phat-hien-don-khi”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-phat-hien-don-khi”,”Parent”:{“ID”:”6bda9e3e-eef6-4ad7-8559-47368e14101b”},”Group”:{“ID”:”45345829-e707-4014-9d12-7239eac8f72b”},”Selected”:false},{“ID”:”d041384b-4f7a-4327-a5c0-1d3e698bd7a6″,”Code”:””,”Name”:”Seri chữ nhật “,”NameUrl”:”seri-chu-nhat”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/A199A1B3-DF68-4936-9C37-548D11ADDFDB/3031_1_2NM_G19.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/A199A1B3-DF68-4936-9C37-548D11ADDFDB/3031_1_2NM_G19.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp công tắc seri mặt chữ nhật chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Seri chữ nhật</strong>&nbsp;hay c&ocirc;ng tắc mặt chữ nhật l&agrave; thiết bị điện được thiết kế rất tinh tế, l&agrave; sự lựa chọn ho&agrave;n hảo của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng, bởi chất lượng v&agrave; gi&aacute; th&agrave;nh ph&ugrave; hợp nhất.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:109,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/seri-chu-nhat”,”Parent”:{“ID”:”aba5c3ed-4c8e-4c48-9078-86b460a78796″},”Group”:{“ID”:”a199a1b3-df68-4936-9c37-548d11addfdb”},”Selected”:false},{“ID”:”655894e8-1204-4fef-97e4-1d549514a4f0″,”Code”:””,”Name”:”Tua vít lực”,”NameUrl”:”tua-vit-luc”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/tua-vit-luc”,”Parent”:{“ID”:”9eb3bb7c-4d99-4d5c-be72-a87615bdd148″},”Group”:{“ID”:”e78d1b6e-7021-4d0b-a297-04d3cf40155c”},”Selected”:false},{“ID”:”87cb4267-e5fa-4089-91bf-1d794d9f19ad”,”Code”:””,”Name”:”Phôi & nguyện liệu sắt thép, inox”,”NameUrl”:”phoi-nguyen-lieu-sat-thep-inox”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phoi-nguyen-lieu-sat-thep-inox”,”Parent”:{“ID”:”cda7515a-6d55-4fad-9cfa-0581dc902fcc”},”Group”:{“ID”:”3c2abfd4-5ffd-4b04-b1d7-60c84be2a7d5″},”Selected”:false},{“ID”:”9255a452-5658-413f-bcae-1f46bdacbe34″,”Code”:””,”Name”:”Màng pe dùng tay”,”NameUrl”:”mang-pe-dung-tay”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mang-pe-dung-tay”,”Parent”:{“ID”:”df2aaaf8-e36e-4440-9f1d-7e920e93ce55″},”Group”:{“ID”:”1a1acb22-1103-49e7-a6cc-c0dde16a6951″},”Selected”:false},{“ID”:”69e85325-8038-466e-bd99-21173f213545″,”Code”:””,”Name”:”Đèn Led Panel Tròn”,”NameUrl”:”den-led-panel-tron”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/4483AB65-385A-414A-9E2C-027800498AC8/panel-tron.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/4483AB65-385A-414A-9E2C-027800498AC8/panel-tron.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn Led Panel Tròn chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:36,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-panel-tron”,”Parent”:{“ID”:”cff301c5-7257-47a2-8f8c-a95b356f9bbf”},”Group”:{“ID”:”4483ab65-385a-414a-9e2c-027800498ac8″},”Selected”:false},{“ID”:”90c0f42f-a27b-46ea-9941-2b170161d0fc”,”Code”:””,”Name”:”Đèn gương hiện đại “,”NameUrl”:”den-guong-hien-dai”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:8,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-guong-hien-dai”,”Parent”:{“ID”:”3fbe139e-d035-455c-a884-5e3f6a85c23b”},”Group”:{“ID”:”f6307d25-9c69-4359-b938-2990d272d34f”},”Selected”:false},{“ID”:”7221bc43-1d2c-4b7c-aa33-2c41f9c23556″,”Code”:””,”Name”:”MPCB loại từ và nhiệt”,”NameUrl”:”mpcb-loai-tu-va-nhiet”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B4DAE268-5B28-4B6D-BBC7-80B198A76A1F/mpcb-gv2le-nhiet.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B4DAE268-5B28-4B6D-BBC7-80B198A76A1F/mpcb-gv2le-nhiet.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:55,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mpcb-loai-tu-va-nhiet”,”Parent”:{“ID”:”4a30eaa1-0a75-40b0-b496-0644fa3e361d”},”Group”:{“ID”:”b4dae268-5b28-4b6d-bbc7-80b198a76a1f”},”Selected”:false},{“ID”:”9c3399c7-2bb8-4579-afe3-2d081be57356″,”Code”:””,”Name”:”Test danh mục thủy sản”,”NameUrl”:”test-danh-muc-thuy-san”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/5A9A8348-6F73-4556-BADF-7A7F6F28F193/icon website-04.jpg”,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/test-danh-muc-thuy-san”,”Parent”:{“ID”:”930768a8-6d2f-4b9b-8cf3-41e01cc53536″},”Group”:{“ID”:”5a9a8348-6f73-4556-badf-7a7f6f28f193″},”Selected”:false},{“ID”:”442ee3de-4af1-4717-8c30-324261af1ab8″,”Code”:””,”Name”:”Bộ đổi nguồn 12V trong nhà “,”NameUrl”:”bo-doi-nguon-12v-trong-nha”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/10B173D8-F6A5-4A57-85DF-672B2E70F104/26a1.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/10B173D8-F6A5-4A57-85DF-672B2E70F104/nguon to ong.png”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bo-doi-nguon-12v-trong-nha”,”Parent”:{“ID”:”e3a82a26-d94b-43da-b5b9-6a2df7ddeabd”},”Group”:{“ID”:”10b173d8-f6a5-4a57-85df-672b2e70f104″},”Selected”:false},{“ID”:”24dc07fc-1874-47bd-b38c-3b1b975158b1″,”Code”:””,”Name”:”Quạt hút”,”NameUrl”:”quat-hut”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/13515DE9-77F9-46E3-A545-54D046271EE5/quat-hut.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/13515DE9-77F9-46E3-A545-54D046271EE5/quat-hut.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Quạt hút chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:5,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/quat-hut”,”Parent”:{“ID”:”cae43a05-2c55-4a17-951a-98700fb29b28″},”Group”:{“ID”:”13515de9-77f9-46e3-a545-54d046271ee5″},”Selected”:false},{“ID”:”af74c587-1a70-42c6-8d19-3b822aad0d97″,”Code”:””,”Name”:”Bọ cho dây đai thép”,”NameUrl”:”bo-cho-day-dai-thep”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bo-cho-day-dai-thep”,”Parent”:{“ID”:”c77c315c-7295-4d74-babc-d7d88979f1dd”},”Group”:{“ID”:”62af6e3f-ca05-4a7e-87e4-bf76ff41356a”},”Selected”:false},{“ID”:”d1550bc6-a67f-43d4-9b60-3bd34eb7b4de”,”Code”:””,”Name”:”Máy đo 3 chiều”,”NameUrl”:”may-do-3-chieu”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-do-3-chieu”,”Parent”:{“ID”:”8b8f8933-b4d8-4579-aab6-18dd5685d5ad”},”Group”:{“ID”:”ca97e0ea-b483-4238-9e81-9687d98e8435″},”Selected”:false},{“ID”:”fd031282-6ed0-4d50-af98-3f2172b5963f”,”Code”:””,”Name”:”Máy điều hòa không khí, máy lạnh”,”NameUrl”:”may-dieu-hoa-khong-khi-may-lanh”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-dieu-hoa-khong-khi-may-lanh”,”Parent”:{“ID”:”4c72b8d8-646d-4c73-8c80-b3d0408eead6″},”Group”:{“ID”:”0034a69b-cdcb-4444-a41b-21e529250c20″},”Selected”:false},{“ID”:”eb24c190-6512-4e1b-b792-423001c17907″,”Code”:””,”Name”:”Đầu kết nối bắt vít”,”NameUrl”:”dau-ket-noi-bat-vit”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/44C051C4-6C4E-4C4B-979B-1CFC98020593/dau-ket-noi-bat-vit.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/44C051C4-6C4E-4C4B-979B-1CFC98020593/dau-ket-noi-bat-vit.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:34,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dau-ket-noi-bat-vit”,”Parent”:{“ID”:”3e7b7996-b5f6-445d-93c1-f21e84ef90ba”},”Group”:{“ID”:”44c051c4-6c4e-4c4b-979b-1cfc98020593″},”Selected”:false},{“ID”:”8678b1bd-eec8-49af-8722-4374fb5a723e”,”Code”:””,”Name”:”Dụng cụ đai thép dùng tay”,”NameUrl”:”dung-cu-dai-thep-dung-tay”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dung-cu-dai-thep-dung-tay”,”Parent”:{“ID”:”238fac63-e9bd-4c2e-99ab-0c40954c110d”},”Group”:{“ID”:”dd02cbb4-562b-4027-87fe-85c0feb377cb”},”Selected”:false},{“ID”:”c2060935-a0fe-4d82-a6ac-48fb14e86348″,”Code”:””,”Name”:”Máy cắt và vật tư”,”NameUrl”:”may-cat-va-vat-tu”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-cat-va-vat-tu”,”Parent”:{“ID”:”95700aed-bf06-4ba4-9404-04ca63d1e369″},”Group”:{“ID”:”cffc12e6-2c2b-4947-b873-a0ac25a04760″},”Selected”:false},{“ID”:”82a469a5-6393-4288-949f-4a4095c52291″,”Code”:””,”Name”:”Đèn Led Tube 300mm”,”NameUrl”:”den-led-tube-300mm”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/CCFC48D4-F87E-4383-BEFC-2473ACDE017F/den-led-tuyp-300mm-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/CCFC48D4-F87E-4383-BEFC-2473ACDE017F/den-led-tuyp-300mm-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn Led Tube 300mm chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:6,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-tube-300mm”,”Parent”:{“ID”:”d2314434-62b2-446c-9fbd-0663d5bf6d29″},”Group”:{“ID”:”ccfc48d4-f87e-4383-befc-2473acde017f”},”Selected”:false},{“ID”:”370cfbdc-4787-404a-9832-50064e64e013″,”Code”:””,”Name”:”Đèn cảnh báo”,”NameUrl”:”den-canh-bao”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-canh-bao”,”Parent”:{“ID”:”c973c6c1-5bfe-48a2-a1c6-feeb9d287e71″},”Group”:{“ID”:”2dbf47cf-96fd-4112-bfd7-8e4db8e509b4″},”Selected”:false},{“ID”:”3b7e3132-6d32-4908-946f-51a5ae260fe9″,”Code”:””,”Name”:”Máy cắt không khí ACB”,”NameUrl”:”may-cat-khong-khi-acb”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D59FA581-3A3B-444C-B1A5-A142274AEB44/may-cat-khong-khi-acb.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D59FA581-3A3B-444C-B1A5-A142274AEB44/may-cat-khong-khi-acb.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Máy cắt không khí ACB đa dạng mẫu mã, chủng loại, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>M&aacute;y cắt kh&ocirc;ng kh&iacute; ACB</strong> l&agrave; một kh&iacute; cụ điện d&ugrave;ng để đ&oacute;ng cắt v&agrave; bảo vệ c&aacute;c thiết bị điện trước những sự cố như: qu&aacute; tải, ng&aacute;n mạch,&nbsp;c&oacute; cấu tr&uacute;c phức tạp về mặt kết cấu, nhưng lại đơn giản về mặt c&ocirc;ng nghệ. ACB đ&ograve;i hỏi c&ocirc;ng t&aacute;c bảo tr&igrave;, bảo dưỡng định kỳ nghi&ecirc;m ngặt.&nbsp;</p>\n\n<p>ACB được d&ugrave;ng để cắt điện tổng ph&iacute;a hạ &aacute;p của trạm biến &aacute;p ph&acirc;n phối điện. Đồng thời ACB c&oacute; thể d&ugrave;ng l&agrave;m m&aacute;y cắt chủ cho đường d&acirc;y ra ngo&agrave;i.</p>\n\n<p>M&aacute;y cắt kh&ocirc;ng kh&iacute; ACB rất linh hoạt, c&oacute; thể lắp đặt tr&ecirc;n tường, tr&ecirc;n gi&aacute;. C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c phương thức bảo vệ v&agrave; thao t&aacute;c hoạt động cũng linh hoạt.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:32,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-cat-khong-khi-acb”,”Parent”:{“ID”:”8e8593eb-7b32-4ee6-b7c2-c7bcf9cb2509″},”Group”:{“ID”:”d59fa581-3a3b-444c-b1a5-a142274aeb44″},”Selected”:false},{“ID”:”d43d4854-d7b8-42e3-8085-5208b160d267″,”Code”:””,”Name”:”Quạt hút không dùng ống dẫn”,”NameUrl”:”quat-hut-khong-dung-ong-dan”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/9CC2573C-D862-4BDD-96C4-351FB740F5A4/quat-hut-khong-dung-ong-dan.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/9CC2573C-D862-4BDD-96C4-351FB740F5A4/quat-hut-khong-dung-ong-dan.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Quạt hút không dùng ống dẫn chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:3,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/quat-hut-khong-dung-ong-dan”,”Parent”:{“ID”:”8c04231d-d19a-4d74-b7c8-7d185be894a3″},”Group”:{“ID”:”9cc2573c-d862-4bdd-96c4-351fb740f5a4″},”Selected”:false},{“ID”:”8de04318-8a70-464f-8e05-5288877e60d8″,”Code”:””,”Name”:”Dây curoa thang, dây đai thang (v belt )”,”NameUrl”:”day-curoa-thang-day-dai-thang-v-belt”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-curoa-thang-day-dai-thang-v-belt”,”Parent”:{“ID”:”282c01c2-0e8e-41fd-a68b-7402321d6fc9″},”Group”:{“ID”:”615b1abb-06bb-467e-b982-58bd0954ed0b”},”Selected”:false},{“ID”:”85959763-f789-40f4-a4a2-52dbf6abe98f”,”Code”:””,”Name”:”Mặt 1 thiết bị”,”NameUrl”:”mat-1-thiet-bi”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D906C075-C1AB-410C-A7EC-EDF3410A38EC/mat-1-thiet-bi.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D906C075-C1AB-410C-A7EC-EDF3410A38EC/mat-1-thiet-bi.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:52,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mat-1-thiet-bi”,”Parent”:{“ID”:”055331ae-1fc2-4496-b083-d5456e12b143″},”Group”:{“ID”:”d906c075-c1ab-410c-a7ec-edf3410a38ec”},”Selected”:false},{“ID”:”257c78f6-a020-4623-8887-5c44a38afb99″,”Code”:””,”Name”:”Đèn ốp trần nổi tròn”,”NameUrl”:”den-op-tran-noi-tron”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/58C7F4C5-C2B4-417C-8EB6-B7ECFB21B90B/den-led-op-noi.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/58C7F4C5-C2B4-417C-8EB6-B7ECFB21B90B/den-led-op-noi.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn ốp trần nổi tròn chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:128,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-op-tran-noi-tron”,”Parent”:{“ID”:”c3f06f87-1911-426b-83cb-8723ad50415c”},”Group”:{“ID”:”58c7f4c5-c2b4-417c-8eb6-b7ecfb21b90b”},”Selected”:false},{“ID”:”7671e085-f97c-4ba4-919c-61ba5d1f5b09″,”Code”:””,”Name”:”Chậu rửa và phụ kiện”,”NameUrl”:”chau-rua-va-phu-kien”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/chau-rua-va-phu-kien”,”Parent”:{“ID”:”375a593a-9f36-40ae-abc1-05e68400b7e9″},”Group”:{“ID”:”ca4769c1-064e-42f6-83e5-62bff1cbf2da”},”Selected”:false},{“ID”:”14c46e15-8526-457a-9884-6215a74ce11e”,”Code”:””,”Name”:”Ổn áp”,”NameUrl”:”on-ap”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/9C06B4D9-268A-4DBF-B480-4D2C49568001/on-ap.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/9C06B4D9-268A-4DBF-B480-4D2C49568001/on-ap.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Ổn áp đa dạng mẫu mã, chủng loại, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:4,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/on-ap”,”Parent”:{“ID”:”e172bd71-4b26-4589-85ed-a8357a88b909″},”Group”:{“ID”:”9c06b4d9-268a-4dbf-b480-4d2c49568001″},”Selected”:false},{“ID”:”0a0f4e7e-50d7-4292-951d-67ca3bc5b3a9″,”Code”:””,”Name”:”Đèn đánh bắt thủy sản”,”NameUrl”:”den-danh-bat-thuy-san”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/930768A8-6D2F-4B9B-8CF3-41E01CC53536/icon website-04.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/930768A8-6D2F-4B9B-8CF3-41E01CC53536/icon-nong-thuy-san.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn đánh bắt thủy sản chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><a href=\”https://vinalight.vn/den-danh-bat-thuy-san\” rel=\”follow\”>Đ&egrave;n Led đ&aacute;nh bắt thủy sản</a> g&uacute;p giảm chi ph&iacute; nhi&ecirc;n liệu dầu chạy m&aacute;y ph&aacute;t điện, n&acirc;ng cao năng suất đ&aacute;nh bắt, cải thiện điều kiện l&agrave;m việc, g&oacute;p phần bảo vệ m&ocirc;i trường.&nbsp;C&oacute; nhiều loại đ&egrave;n Led phục vụ cho việc đ&aacute;nh bắt thủy sản như: Đ&egrave;n Led c&acirc;u mực, đ&egrave;n Led thả ch&igrave;m, đ&egrave;n Led đ&aacute;nh c&aacute;, đ&egrave;n chiếu b&egrave;…</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:11,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-danh-bat-thuy-san”,”Parent”:{“ID”:”ea4d5970-2d7f-42af-a8b8-d85ca4b63ec5″},”Group”:{“ID”:”930768a8-6d2f-4b9b-8cf3-41e01cc53536″},”Selected”:false},{“ID”:”24264096-f3bb-4735-b497-6acb3fadddab”,”Code”:””,”Name”:”Phích cắm đực”,”NameUrl”:”phich-cam-duc”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/E33E38E8-A720-4732-BBDD-7787BDC95AC1/phich-cam-duc.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/E33E38E8-A720-4732-BBDD-7787BDC95AC1/phich-cam-duc.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Phích cắm đực chính hãng, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Ph&iacute;ch cắm đực&nbsp;</strong>l&agrave; thiết bị điện kh&ocirc;ng thể thiếu trong c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh d&acirc;n dụng lẫn c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; được người ti&ecirc;u d&ugrave;ng lu&ocirc;n lựa chọn.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:1,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phich-cam-duc”,”Parent”:{“ID”:”86e8fb78-df79-41ea-9c72-17d3829122b6″},”Group”:{“ID”:”e33e38e8-a720-4732-bbdd-7787bdc95ac1″},”Selected”:false},{“ID”:”0c21a23b-2f6d-410b-82a1-6b7448502a20″,”Code”:””,”Name”:”Khớp nối trơn”,”NameUrl”:”khop-noi-tron”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Khớp nối trơn chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:6,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/khop-noi-tron”,”Parent”:{“ID”:”e757368c-0d7a-4b07-a176-066743135114″},”Group”:{“ID”:”2ac24b56-556d-4fcf-a2bc-75d6098f0cfd”},”Selected”:false},{“ID”:”a51cdc41-4a8e-4c4c-86c0-6ed8c32d456a”,”Code”:””,”Name”:”Đèn trồng hoa cúc”,”NameUrl”:”den-trong-hoa-cuc”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/DC3DF5D3-C08B-44B1-A405-CF146F6B7092/icon website-02.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/DC3DF5D3-C08B-44B1-A405-CF146F6B7092/den-trong-hoa-cuc.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn trồng hoa cúc chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><a href=\”https://vinalight.vn/den-trong-hoa-cuc\” rel=\”follow\”>Đ&egrave;n trồng hoa c&uacute;c</a>&nbsp;sử dụng &aacute;nh s&aacute;ng đỏ nh&acirc;n tạo 660 nm v&agrave; đỏ xa 730 nm để chiếu s&aacute;ng,&nbsp;gi&uacute;p giảm đến 75% chi ph&iacute; tiền điện, n&acirc;ng cao chất lượng năng suất, giảm ng&agrave;y trồng v&agrave; tạo thu nhập cao cho người d&acirc;n.&nbsp;</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-trong-hoa-cuc”,”Parent”:{“ID”:”ea4d5970-2d7f-42af-a8b8-d85ca4b63ec5″},”Group”:{“ID”:”dc3df5d3-c08b-44b1-a405-cf146f6b7092″},”Selected”:false},{“ID”:”a57d1bb0-6873-444b-8acb-76f343b86fa7″,”Code”:””,”Name”:”Rơ le có đèn chỉ thị”,”NameUrl”:”ro-le-co-den-chi-thi”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D6069AF3-5FD6-4401-8F6C-2F79EABB07E4/ro-le-co-den.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D6069AF3-5FD6-4401-8F6C-2F79EABB07E4/ro-le-co-den.png”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:15,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ro-le-co-den-chi-thi”,”Parent”:{“ID”:”b436b453-79a2-433b-8783-034a3841b820″},”Group”:{“ID”:”d6069af3-5fd6-4401-8f6c-2f79eabb07e4″},”Selected”:false},{“ID”:”b3ebba8e-b1f3-46b1-b52e-7fd96a36a954″,”Code”:””,”Name”:”Gối đỡ”,”NameUrl”:”goi-do”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/goi-do”,”Parent”:{“ID”:”cd8d473e-b27d-4b0b-802f-f367ac46cf32″},”Group”:{“ID”:”09b9e41f-926e-43d1-8d00-15e5de7093d2″},”Selected”:false},{“ID”:”2d02c250-b6fa-47de-a070-829b03db8bff”,”Code”:””,”Name”:”Bóng Led Tròn”,”NameUrl”:”bong-led-tron”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/F2B2B2BE-2018-4269-8669-F6882BAAA558/bulb-tron.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/F2B2B2BE-2018-4269-8669-F6882BAAA558/bulb-tron.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Bóng Led Tròn chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:90,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bong-led-tron”,”Parent”:{“ID”:”0b25fcfe-d67d-41f6-a1b1-5cc000c78f23″},”Group”:{“ID”:”f2b2b2be-2018-4269-8669-f6882baaa558″},”Selected”:false},{“ID”:”85132e36-d639-4d60-8c1c-8300a594ea56″,”Code”:””,”Name”:”Ống luồn dây điện dạng tròn”,”NameUrl”:”ong-luon-day-dien-dang-tron”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Ống luồn dây điện dạng tròn chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:14,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ong-luon-day-dien-dang-tron”,”Parent”:{“ID”:”ebc255b9-b743-43ec-968d-78e96f3a5982″},”Group”:{“ID”:”ed2a7057-c9ac-41ad-a67f-66c08012a3ed”},”Selected”:false},{“ID”:”c2c3bdac-9027-4663-afcf-8b802c09722b”,”Code”:””,”Name”:”Xà beng, xà cầy”,”NameUrl”:”xa-beng-xa-cay”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/xa-beng-xa-cay”,”Parent”:{“ID”:”ed16d1c0-1b5a-46f0-ad3b-98a39090ae58″},”Group”:{“ID”:”1b64d213-726f-405d-a415-765643692638″},”Selected”:false},{“ID”:”17226d79-b7ae-47d4-8218-8b997466b3ce”,”Code”:””,”Name”:”Dây đai thép chất lượng cao”,”NameUrl”:”day-dai-thep-chat-luong-cao”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-dai-thep-chat-luong-cao”,”Parent”:{“ID”:”f8ca4550-bc85-442d-9f57-27e7ccdd94f2″},”Group”:{“ID”:”2fb084a1-1f4d-4717-895c-7cc695ffb038″},”Selected”:false},{“ID”:”04513cbc-1da0-4133-b5e8-8e60c1af47aa”,”Code”:””,”Name”:”Đèn led âm trần 1 màu”,”NameUrl”:”den-led-am-tran-1-mau”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D3793630-AA99-47CC-B661-99A7D4C7F474/den-led-am-tran-1-mau.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D3793630-AA99-47CC-B661-99A7D4C7F474/den-led-am-tran-1-mau.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn led âm trần 1 màu chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:123,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-am-tran-1-mau”,”Parent”:{“ID”:”19e164ac-be04-4156-8a1a-f5add655e508″},”Group”:{“ID”:”d3793630-aa99-47cc-b661-99a7d4c7f474″},”Selected”:false},{“ID”:”78c44755-e8de-426a-81af-937646e08234″,”Code”:””,”Name”:”Đế âm”,”NameUrl”:”de-am”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/9EB32A5B-F744-4C3B-8961-3F7ACE299A67/de-am.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/9EB32A5B-F744-4C3B-8961-3F7ACE299A67/de-am.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Đế âm đa dạng mẫu mã, chủng loại, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Đế &acirc;m&nbsp;</strong>l&agrave; thiết bị điện kh&ocirc;ng thể thiếu trong c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh d&acirc;n dụng lẫn c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; được người ti&ecirc;u d&ugrave;ng lu&ocirc;n lựa chọn.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:11,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/de-am”,”Parent”:{“ID”:”abca911e-6cf8-4372-abe4-d36e35f5487e”},”Group”:{“ID”:”9eb32a5b-f744-4c3b-8961-3f7ace299a67″},”Selected”:false},{“ID”:”aab0cd3c-b863-495d-95b4-93cb31cd5fed”,”Code”:””,”Name”:”Dây xích cầm tay”,”NameUrl”:”day-xich-cam-tay”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-xich-cam-tay”,”Parent”:{“ID”:”c346ae4d-863e-40da-aecb-3e7f8a82f457″},”Group”:{“ID”:”dc8745a2-042b-49a2-9371-4cd053a6403c”},”Selected”:false},{“ID”:”906ea9dc-d289-4748-86e7-97cf42d8f968″,”Code”:””,”Name”:”Đèn tuýp hộp thả “,”NameUrl”:”den-tuyp-hop-tha”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-tuyp-hop-tha”,”Parent”:{“ID”:”51f7e1ed-9bd8-4121-963d-d3303213ef63″},”Group”:{“ID”:”7ec4dc9d-05cd-4096-acdd-0936fa76abb2″},”Selected”:false},{“ID”:”c79d02b5-ef6a-460b-b734-9874cd775cd1″,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị hỗ trợ thở cá nhân”,”NameUrl”:”thiet-bi-ho-tro-tho-ca-nhan”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-ho-tro-tho-ca-nhan”,”Parent”:{“ID”:”0e90b6c6-9597-4ab7-82c3-e5fb0789492a”},”Group”:{“ID”:”7b891006-eadd-43f6-b38f-9b46174d565f”},”Selected”:false},{“ID”:”c9060197-685e-419e-b1b1-a2139884a4b2″,”Code”:””,”Name”:”Bộ đồ nghề, thùng đồ nghề”,”NameUrl”:”bo-do-nghe-thung-do-nghe”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bo-do-nghe-thung-do-nghe”,”Parent”:{“ID”:”318ddf4c-7112-4723-8e31-ebd55d44205b”},”Group”:{“ID”:”a3495ce3-73ca-47b5-a2a4-3687077cfb06″},”Selected”:false},{“ID”:”2f05e2a7-6d55-4bd2-b1fc-a4109103393b”,”Code”:””,”Name”:”Bu lông, đai ốc và vòng đệm ( theo bộ )”,”NameUrl”:”bu-long-dai-oc-va-vong-dem-theo-bo”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bu-long-dai-oc-va-vong-dem-theo-bo”,”Parent”:{“ID”:”b69a10a6-8916-4dfe-8bc9-5a293dfe230a”},”Group”:{“ID”:”082825d6-f1f2-405c-be5a-5b96d7b20ac5″},”Selected”:false},{“ID”:”1bcf9477-720f-4bc5-93b0-a8bc3929ebe4″,”Code”:””,”Name”:”Bảo vệ đầu”,”NameUrl”:”bao-ve-dau”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bao-ve-dau”,”Parent”:{“ID”:”d70b5e06-937f-493c-ad06-c950549db346″},”Group”:{“ID”:”f0e51ebf-f130-4a32-a86c-4b52fe2901eb”},”Selected”:false},{“ID”:”ad332b4c-622b-4616-9621-affba81d2aea”,”Code”:””,”Name”:”Máy đo khoảng cách”,”NameUrl”:”may-do-khoang-cach”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-do-khoang-cach”,”Parent”:{“ID”:”cdf00bea-41f9-404d-82db-f916ecba84e1″},”Group”:{“ID”:”725a3473-9491-465b-a22b-cbd62ab6e64d”},”Selected”:false},{“ID”:”614a2106-09f3-4251-a53e-b43b1cc68a75″,”Code”:””,”Name”:”Đèn mâm pha lê cao cấp”,”NameUrl”:”den-mam-pha-le-cao-cap”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-mam-pha-le-cao-cap”,”Parent”:{“ID”:”f5febe89-12be-4f5e-8874-4c825654277e”},”Group”:{“ID”:”428d531b-f420-4779-ba2e-b41d9774fa8d”},”Selected”:false},{“ID”:”5de15be4-9075-440b-ba9c-b7530479c51a”,”Code”:””,”Name”:”Súng vặn ốc”,”NameUrl”:”sung-van-oc”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/sung-van-oc”,”Parent”:{“ID”:”629a262c-20be-4801-b028-4dea5dd5edf3″},”Group”:{“ID”:”03f39c2e-3544-43e8-bc35-355f6e472e51″},”Selected”:false},{“ID”:”fa47cc53-4527-47ff-89b2-b7e5a21ce250″,”Code”:””,”Name”:”Dây chống rơi giảm shock”,”NameUrl”:”day-chong-roi-giam-shock”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-chong-roi-giam-shock”,”Parent”:{“ID”:”0d6018d4-e681-4e7c-84f9-173face05890″},”Group”:{“ID”:”76f28ec4-a09a-4672-a114-af3e5c305825″},”Selected”:false},{“ID”:”285cfea8-0084-42a6-a313-b8e4a90cfc2b”,”Code”:””,”Name”:”Dụng cụ đóng nhựa dùng tay”,”NameUrl”:”dung-cu-dong-nhua-dung-tay”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dung-cu-dong-nhua-dung-tay”,”Parent”:{“ID”:”612456dd-2593-4c15-a93c-70d943b9197c”},”Group”:{“ID”:”e7f622f5-e85a-4e61-8e00-2e959398efdb”},”Selected”:false},{“ID”:”57b753a7-153f-453b-8baf-cd1fcd420470″,”Code”:””,”Name”:”Băng keo”,”NameUrl”:”bang-keo”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bang-keo”,”Parent”:{“ID”:”b80ccf19-9d73-4288-a8aa-f0e51b7f1d3b”},”Group”:{“ID”:”8e2410c1-0dc4-4c12-a04e-04a0d6c4c0b9″},”Selected”:false},{“ID”:”6bf94a0b-8085-4db5-88aa-cdde1745331d”,”Code”:””,”Name”:”Dây điện đơn cv”,”NameUrl”:”day-dien-don-cv”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-dien-don-cv”,”Parent”:{“ID”:”0aa530fd-5998-48bd-926e-f1d77af1df99″},”Group”:{“ID”:”e1f6fad1-dd35-4c75-a24d-f87e36897d88″},”Selected”:false},{“ID”:”f33c35cc-8916-4ee5-84ab-d0603601aa58″,”Code”:””,”Name”:”Lọc khí”,”NameUrl”:”loc-khi”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/loc-khi”,”Parent”:{“ID”:”c2b89293-cfab-4e9c-8093-4b3722a50831″},”Group”:{“ID”:”5a6c1dc5-1615-4401-8473-e76337a6cb5c”},”Selected”:false},{“ID”:”765a4a89-12a1-4cfc-a3d7-d38a324c6358″,”Code”:””,”Name”:”Dây đai pp”,”NameUrl”:”day-dai-pp”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-dai-pp”,”Parent”:{“ID”:”5513faa4-33ae-4866-a086-d649bc8a2d98″},”Group”:{“ID”:”034b4e14-b508-4b68-919b-f500f00c3ffd”},”Selected”:false},{“ID”:”ddcbcd26-9f0f-488b-bc81-daa3d92490cb”,”Code”:””,”Name”:”Dây xích chịu lực”,”NameUrl”:”day-xich-chiu-luc”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-xich-chiu-luc”,”Parent”:{“ID”:”b50d901f-86b4-433e-9876-dbebc527274e”},”Group”:{“ID”:”24621391-ecfc-4748-80b5-9a7c17de7ef5″},”Selected”:false},{“ID”:”25ef8696-b46a-4e69-a485-e01cee7f38f9″,”Code”:””,”Name”:”Đèn chùm đồng”,”NameUrl”:”den-chum-dong”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-chum-dong”,”Parent”:{“ID”:”3920107c-df67-4c82-9d13-f201af55cdf3″},”Group”:{“ID”:”5e945008-2dc6-4200-ae1a-c0324cd1908a”},”Selected”:false},{“ID”:”296c2eb9-4df5-493b-bfb9-e2f1febb005d”,”Code”:””,”Name”:”Ổ cắm điện gắn tường”,”NameUrl”:”o-cam-dien-gan-tuong”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/0C920DD1-6B05-4EC2-85A4-7933C08105F7/o-cam-dien-gan-tuong.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/0C920DD1-6B05-4EC2-85A4-7933C08105F7/o-cam-dien-gan-tuong.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Ổ cắm điện gắn tường nổi 2 chấu, 3 chấu chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Ổ cắm điện gắn tường</strong> nổi với kiểu d&aacute;ng thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ d&agrave;ng lắp đặt ở nhiều vị tr&iacute; v&agrave; được trang bị lỗ 3 chấu,&nbsp;2 chấu gi&uacute;p truyền tải điện ổn định, tương th&iacute;ch với c&aacute;c thiết bị điện d&acirc;n dụng.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:103,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/o-cam-dien-gan-tuong”,”Parent”:{“ID”:”f3fce040-79d8-4c43-92a7-ea637a2d71ff”},”Group”:{“ID”:”0c920dd1-6b05-4ec2-85a4-7933c08105f7″},”Selected”:false},{“ID”:”a3d61c7e-f9a7-4e73-b4d7-e7f24a868d0b”,”Code”:””,”Name”:”Loại 1 chiều – Có màn che”,”NameUrl”:”loai-1-chieu-co-man-che”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D7B09720-5AC1-4ED4-B40C-177461AB625E/1-chieu-co-man-che.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D7B09720-5AC1-4ED4-B40C-177461AB625E/1-chieu-co-man-che.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Loại 1 chiều – Có màn che chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:”<h1><strong>Quạt h&uacute;t th&ocirc;ng gi&oacute;&nbsp;gắn tường -&nbsp;Loại 1 chiều – C&oacute; m&agrave;n che</strong></h1>\n\n<p><a href=\”https://vinalight.vn/quat-hut-gan-tuong\” rel=\”follow\”><strong>Quạt h&uacute;t th&ocirc;ng gi&oacute; gắn tường</strong></a> 1 chiều, 2 chiều cho nh&agrave; vệ sinh, ph&ograve;ng ngủ, nh&agrave; bếp c&oacute; mặt trước l&agrave;m bằng lưới che trang tr&iacute; kh&ocirc;ng chỉ đẹp m&agrave; c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng lọc khuẩn tốt mang lại nguồn kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh v&agrave; m&aacute;t mẻ cho cả gia đ&igrave;nh.</p>\n\n<p><strong>Quạt h&uacute;t gắn tường</strong>&nbsp;sẽ đẩy to&agrave;n bộ nguồn kh&ocirc;ng kh&iacute; t&ugrave; đọng với c&aacute;c m&ugrave;i h&ocirc;i, vi khuẩn, bụi, bức xạ nhiệt… từ b&ecirc;n trong ra b&ecirc;n ngo&agrave;i, đưa nguồn kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh, tươi mới, gi&agrave;u oxy từ b&ecirc;n ngo&agrave;i v&agrave;o để thay thế, gi&uacute;p tuần ho&agrave;n kh&ocirc;ng kh&iacute;, bảo vệ sức khỏe cho con người cũng như hiệu quả l&agrave;m việc của thiết bị, m&aacute;y m&oacute;c.</p>\n\n<h2>Ph&acirc;n loại quạt h&uacute;t gắn tường:&nbsp;</h2>\n\n<p>- Quạt h&uacute;t gi&oacute;, quạt th&ocirc;ng gi&oacute; 1 chiều: l&agrave; loại chỉ c&oacute; chức năng h&uacute;t kh&ocirc;ng kh&iacute; từ trong ph&ograve;ng v&agrave; đẩy ra b&ecirc;n ngo&agrave;i, tạo ra sự thay đổi &aacute;p suất khiến gi&oacute; tươi b&ecirc;n ngo&agrave;i tr&agrave;n v&agrave;o b&ecirc;n trong ph&ograve;ng.</p>\n\n<p>- Quạt h&uacute;t gi&oacute;, quạt th&ocirc;ng gi&oacute; 2 chiều: l&agrave; loại được t&iacute;ch hợp chế độ quay đảo chiều, vừa h&uacute;t kh&ocirc;ng kh&iacute; t&ugrave; đọng trong ph&ograve;ng đẩy ra b&ecirc;n ngo&agrave;i, vừa h&uacute;t kh&ocirc;ng kh&iacute; tươi b&ecirc;n ngo&agrave;i đưa v&agrave;o trong ph&ograve;ng để tăng cường hiệu quả th&ocirc;ng gi&oacute;, nhất l&agrave; ở c&aacute;c ph&ograve;ng k&iacute;n, ẩm thấp.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:5,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/loai-1-chieu-co-man-che”,”Parent”:{“ID”:”65edfc22-a211-41d6-9485-457b8467af81″},”Group”:{“ID”:”d7b09720-5ac1-4ed4-b40c-177461ab625e”},”Selected”:false},{“ID”:”aa5dedab-812f-4fcb-9e6a-e966200264c0″,”Code”:””,”Name”:”Đồng hồ điện, công tơ điện”,”NameUrl”:”dong-ho-dien-cong-to-dien”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/2772D144-651C-4A18-B4EF-FC61D58271F0/cong-to-dien.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/2772D144-651C-4A18-B4EF-FC61D58271F0/cong-to-dien.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Đồng hồ điện, công tơ điện đa dạng mẫu mã, chủng loại, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Đồng hồ điện, c&ocirc;ng tơ điện </strong>l&agrave; dụng cụ để đo lượng điện năng ti&ecirc;u thụ của một phụ tải điện m&agrave; phụ tải điện l&agrave; nơi sử dụng điện năng bao gồm hộ ti&ecirc;u d&ugrave;ng, doanh nghiệp hoặc tất cả c&aacute;c thiết bị chạy bằng điện.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dong-ho-dien-cong-to-dien”,”Parent”:{“ID”:”609d3e1b-0b4f-49aa-b190-4d70450e1f74″},”Group”:{“ID”:”2772d144-651c-4a18-b4ef-fc61d58271f0″},”Selected”:false},{“ID”:”4b9c3191-049b-4934-8a24-eaa28e334b9c”,”Code”:””,”Name”:”Đèn Exit chỉ dẫn 1 mặt”,”NameUrl”:”den-exit-chi-dan-1-mat”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/F38082A2-A31C-42AC-A26A-61CE658F4758/den-chi-dan-1-mat.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/F38082A2-A31C-42AC-A26A-61CE658F4758/den-chi-dan-1-mat.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn Exit chỉ dẫn chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><a href=\”https://vinalight.vn/den-exit-chi-dan-1-mat\” rel=\”follow\”>Đ&egrave;n Exit chỉ dẫn 1 mặt</a> hay c&ograve;n gọi l&agrave; đền tho&aacute;t hiểm,&nbsp;l&agrave; d&ograve;ng đ&egrave;n b&aacute;o hướng lối tho&aacute;t khẩn cấp theo ti&ecirc;u chuẩn PCCC trong c&aacute;c t&ograve;a nh&agrave; cao tầng, khu vực sản xuất, khu vui chơi, nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn, trong hầm mỏ, trường học&hellip;.Đ&egrave;n c&oacute; chế dộ hoạt động chiếu s&aacute;ng li&ecirc;n tục khi b&igrave;nh thường v&agrave; chiếu s&aacute;ng th&ecirc;m 2 giờ khi c&oacute; sự cố mất điện.</p>\n\n<p>VINALIGHT hiện l&agrave; đại l&yacute; ph&acirc;n phối ch&iacute;nh h&atilde;ng đ&egrave;n Exit chỉ dẫn&nbsp;chất lượng tốt, chiết khấu cao!</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:32,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-exit-chi-dan-1-mat”,”Parent”:{“ID”:”8a8f4f47-b3a8-4e24-98d9-84a28a82616f”},”Group”:{“ID”:”f38082a2-a31c-42ac-a26a-61ce658f4758″},”Selected”:false},{“ID”:”5cb7989f-48c7-4808-937a-ec2715b6393c”,”Code”:””,”Name”:”Cuộn dây điều khiển loại AC”,”NameUrl”:”cuon-day-dieu-khien-loai-ac”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/43EC34D0-2084-40EA-8358-7BE05BCFE419/cuon-day-dieu-khien-loại-ac.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/43EC34D0-2084-40EA-8358-7BE05BCFE419/cuon-day-dieu-khien-loại-ac.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:13,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cuon-day-dieu-khien-loai-ac”,”Parent”:{“ID”:”6009869e-9e2e-4ee5-a4cb-426e0ec8e243″},”Group”:{“ID”:”43ec34d0-2084-40ea-8358-7be05bcfe419″},”Selected”:false},{“ID”:”e7e554d0-7a21-4de5-9b98-ec9d88f480ce”,”Code”:””,”Name”:”Máy giặt”,”NameUrl”:”may-giat”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-giat”,”Parent”:{“ID”:”9956ca1a-0d54-4505-90ee-fba29a36c48a”},”Group”:{“ID”:”799f7511-bff4-4f93-b632-a0adfd9f4e84″},”Selected”:false},{“ID”:”4124da9d-8f1e-4584-b446-ef34f30e6f39″,”Code”:””,”Name”:” Bình chữa cháy”,”NameUrl”:”binh-chua-chay”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/binh-chua-chay”,”Parent”:{“ID”:”9323331f-3b07-4018-95a6-3c9b890e87bb”},”Group”:{“ID”:”53bf82eb-7c9a-4f58-8f08-78eb4c084aef”},”Selected”:false},{“ID”:”46d6d1ba-7a16-4d7c-9396-ef56b8efc50b”,”Code”:””,”Name”:”Máng Tuýp Led”,”NameUrl”:”mang-tuyp-led”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Máng Tuýp Led chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:42,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mang-tuyp-led”,”Parent”:{“ID”:”0c1d61b5-e132-4275-b818-5cd959faf07f”},”Group”:{“ID”:”8c0771dc-6c8c-4e1d-9ff9-dc1682e4bc2f”},”Selected”:false},{“ID”:”d53ae6dc-2d90-4180-9100-f26452b4bdf4″,”Code”:””,”Name”:”Xi măng”,”NameUrl”:”xi-mang”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/xi-mang”,”Parent”:{“ID”:”ac279cde-0f7b-4bc1-a88d-9b70b7b895ca”},”Group”:{“ID”:”8c966efa-0644-4eb4-9216-5ab9f3ce2887″},”Selected”:false},{“ID”:”b3fa07c8-2d98-4293-a91d-f49ad22d2782″,”Code”:””,”Name”:”Bộ khóa cửa”,”NameUrl”:”bo-khoa-cua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bo-khoa-cua”,”Parent”:{“ID”:”95e11034-c8e1-4b56-b9d9-bdae8dfa120e”},”Group”:{“ID”:”5aa1164b-1215-4ca4-ae4b-f7f09311d4f5″},”Selected”:false},{“ID”:”5d01cd18-d467-43c6-b80c-f4f90b192b98″,”Code”:””,”Name”:”Thùng nhựa”,”NameUrl”:”thung-nhua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thung-nhua”,”Parent”:{“ID”:”1e772a4e-51e9-41a7-9ed4-1a8e341a75d3″},”Group”:{“ID”:”705faf0a-a61c-4f73-bbc1-e01ae0d26975″},”Selected”:false},{“ID”:”175cd259-2ece-4fd8-96f7-faa01e51b00f”,”Code”:””,”Name”:”Ống nhựa pvc-u”,”NameUrl”:”ong-nhua-pvc-u”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ong-nhua-pvc-u”,”Parent”:{“ID”:”44a74930-8847-448d-b97a-a093759543f1″},”Group”:{“ID”:”50452a84-3d16-4d5d-9fd5-badb9f88b2c6″},”Selected”:false},{“ID”:”e7d6df5d-f593-4dcf-8edf-fe16277656af”,”Code”:””,”Name”:”Ống dẫn thủy lực”,”NameUrl”:”ong-dan-thuy-luc”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ong-dan-thuy-luc”,”Parent”:{“ID”:”ac39da45-39e9-404a-9c14-d6d37154df87″},”Group”:{“ID”:”3fa9efc5-64aa-402d-a055-bacca33fc922″},”Selected”:false},{“ID”:”b1539220-89f7-4d6e-993f-ff8bb426731d”,”Code”:””,”Name”:”Nẹp bo góc nhựa”,”NameUrl”:”nep-bo-goc-nhua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/nep-bo-goc-nhua”,”Parent”:{“ID”:”ddb6f233-eaca-4cb1-810d-304f5e1cd7cb”},”Group”:{“ID”:”fafb2e98-b1fb-4bf5-922a-957bca01df5e”},”Selected”:false},{“ID”:”d7570e77-bb4a-4f11-bc27-ffc87a1ad13c”,”Code”:””,”Name”:”Dây kẽm”,”NameUrl”:”day-kem”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-kem”,”Parent”:{“ID”:”db912c96-125c-4156-b846-f8f4729b5103″},”Group”:{“ID”:”213b104b-abd9-4f6e-b0fb-b8b1d5fc5af4″},”Selected”:false},{“ID”:”f7c603a7-9f1e-4488-a928-00649091af3b”,”Code”:””,”Name”:”Đèn gương cổ điển”,”NameUrl”:”den-guong-co-dien”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-guong-co-dien”,”Parent”:{“ID”:”3fbe139e-d035-455c-a884-5e3f6a85c23b”},”Group”:{“ID”:”20b246e5-0135-42c5-b6c0-9a9bc454b97b”},”Selected”:false},{“ID”:”8037cdec-3dfc-408e-8765-04538e3e50ba”,”Code”:””,”Name”:”Đế nổi”,”NameUrl”:”de-noi”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/4D474A4C-80A3-4649-AB2C-3ACCEA9050B3/de-noi.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/4D474A4C-80A3-4649-AB2C-3ACCEA9050B3/de-noi.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Đế nổi đa dạng mẫu mã, chủng loại, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Đế nổi&nbsp;</strong>l&agrave; thiết bị điện kh&ocirc;ng thể thiếu trong c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh d&acirc;n dụng lẫn c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; được người ti&ecirc;u d&ugrave;ng lu&ocirc;n lựa chọn.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:12,”Hot”:false,”Home”:true,”Url”:”/de-noi”,”Parent”:{“ID”:”abca911e-6cf8-4372-abe4-d36e35f5487e”},”Group”:{“ID”:”4d474a4c-80a3-4649-ab2c-3accea9050b3″},”Selected”:false},{“ID”:”c4c972ee-96bf-4d76-9781-0518d722a535″,”Code”:””,”Name”:”Rơ le không đèn chỉ thị”,”NameUrl”:”ro-le-khong-den-chi-thi”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/F5DBF7E0-FA5D-4DD9-897D-B98A74643C9D/ro-le-khong-den.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/F5DBF7E0-FA5D-4DD9-897D-B98A74643C9D/ro-le-khong-den.png”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:12,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ro-le-khong-den-chi-thi”,”Parent”:{“ID”:”b436b453-79a2-433b-8783-034a3841b820″},”Group”:{“ID”:”f5dbf7e0-fa5d-4dd9-897d-b98a74643c9d”},”Selected”:false},{“ID”:”515f63c8-95df-40ec-8f92-0a6b81edba45″,”Code”:””,”Name”:”Dây đai nhựa pet”,”NameUrl”:”day-dai-nhua-pet”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-dai-nhua-pet”,”Parent”:{“ID”:”5513faa4-33ae-4866-a086-d649bc8a2d98″},”Group”:{“ID”:”7150022e-adc2-4838-88d9-73a573b72ece”},”Selected”:false},{“ID”:”724f19dd-d8b0-4304-a834-0e8653c2a0b9″,”Code”:””,”Name”:”Máy đai nhựa dùng khí nén”,”NameUrl”:”may-dai-nhua-dung-khi-nen”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-dai-nhua-dung-khi-nen”,”Parent”:{“ID”:”612456dd-2593-4c15-a93c-70d943b9197c”},”Group”:{“ID”:”080584a9-3826-4628-9f0a-acdfa57bfdbd”},”Selected”:false},{“ID”:”e2d978d8-a368-4e0a-8e0f-0f1bec85c564″,”Code”:””,”Name”:”Phôi đồng”,”NameUrl”:”phoi-dong”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phoi-dong”,”Parent”:{“ID”:”cda7515a-6d55-4fad-9cfa-0581dc902fcc”},”Group”:{“ID”:”55821607-9d6a-42de-9214-a88a4e1ee214″},”Selected”:false},{“ID”:”bff1c492-7d12-4af4-a75a-0ffbcf37c8b8″,”Code”:””,”Name”:”Sơn dầu”,”NameUrl”:”son-dau”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/son-dau”,”Parent”:{“ID”:”91f3ab63-d521-41ba-ba86-436a69b3606f”},”Group”:{“ID”:”53e8ac76-93b5-4c38-a27a-9dcd077420cc”},”Selected”:false},{“ID”:”39684a71-e64a-44a1-8fd0-1646dcbe6f4d”,”Code”:””,”Name”:”Súng rút đinh rivet”,”NameUrl”:”sung-rut-dinh-rivet”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/sung-rut-dinh-rivet”,”Parent”:{“ID”:”629a262c-20be-4801-b028-4dea5dd5edf3″},”Group”:{“ID”:”86b0ccc2-e46d-431d-93a0-376ede871221″},”Selected”:false},{“ID”:”2622df9c-356f-4b52-8b53-186cbc6c2470″,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị thở sử dụng dây dẫn khí”,”NameUrl”:”thiet-bi-tho-su-dung-day-dan-khi”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-tho-su-dung-day-dan-khi”,”Parent”:{“ID”:”0e90b6c6-9597-4ab7-82c3-e5fb0789492a”},”Group”:{“ID”:”e4857ec4-4252-4f76-9dd8-ee5c91558c05″},”Selected”:false},{“ID”:”053004af-d53a-4a32-ace7-1b178f77d71f”,”Code”:””,”Name”:”Cùm ( cùm omage, cùm treo, cùm bi )”,”NameUrl”:”cum-cum-omage-cum-treo-cum-bi”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cum-cum-omage-cum-treo-cum-bi”,”Parent”:{“ID”:”539cc7d5-48d1-4bf9-b36c-f170e11e9856″},”Group”:{“ID”:”bd709035-2cb1-4029-9f4d-08f3021317aa”},”Selected”:false},{“ID”:”ed60b5a3-e4f0-4d1b-9930-20d3f51081cd”,”Code”:””,”Name”:”Máy dán thùng carton”,”NameUrl”:”may-dan-thung-carton”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-dan-thung-carton”,”Parent”:{“ID”:”b80ccf19-9d73-4288-a8aa-f0e51b7f1d3b”},”Group”:{“ID”:”c764d56d-dfe5-4a34-887f-e6e9ed7d6ea9″},”Selected”:false},{“ID”:”d16d6692-3cdb-467c-8198-21ee0985fa8b”,”Code”:””,”Name”:”Kéo cắt dây đai thép”,”NameUrl”:”keo-cat-day-dai-thep”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/keo-cat-day-dai-thep”,”Parent”:{“ID”:”c77c315c-7295-4d74-babc-d7d88979f1dd”},”Group”:{“ID”:”4f28b359-b1e5-474c-9363-5b245bce969e”},”Selected”:false},{“ID”:”92c9675b-c98a-41a9-85bf-2886b485016d”,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị phát hiện đa khí”,”NameUrl”:”thiet-bi-phat-hien-da-khi”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-phat-hien-da-khi”,”Parent”:{“ID”:”6bda9e3e-eef6-4ad7-8559-47368e14101b”},”Group”:{“ID”:”4521f0d0-f732-43d3-822f-f5a571b73bb4″},”Selected”:false},{“ID”:”ccef79ea-2c08-4b87-acac-307267e73de2″,”Code”:””,”Name”:”Dây kết nối và cố định vị trí”,”NameUrl”:”day-ket-noi-va-co-dinh-vi-tri”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-ket-noi-va-co-dinh-vi-tri”,”Parent”:{“ID”:”0d6018d4-e681-4e7c-84f9-173face05890″},”Group”:{“ID”:”df8c2f72-e659-424a-8858-a0f2453d06fc”},”Selected”:false},{“ID”:”3793a274-f989-45db-b46d-33cdbd81b7b0″,”Code”:””,”Name”:”Bộ đổi nguồn 24 V trong nhà “,”NameUrl”:”bo-doi-nguon-24-v-trong-nha”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/CDACFD5F-3AC9-41DC-89D3-D226051B701E/26a1.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/CDACFD5F-3AC9-41DC-89D3-D226051B701E/nguon to ong.png”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:6,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bo-doi-nguon-24-v-trong-nha”,”Parent”:{“ID”:”e3a82a26-d94b-43da-b5b9-6a2df7ddeabd”},”Group”:{“ID”:”cdacfd5f-3ac9-41dc-89d3-d226051b701e”},”Selected”:false},{“ID”:”11ede8d2-b06a-49b9-8553-34418d4fc9b9″,”Code”:””,”Name”:”Seri mặt vuông”,”NameUrl”:”seri-mat-vuong”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/6D2307DD-300B-4D8C-AF3A-12E17B6D7C14/KB426UEST-G19-Schneider-bo-o-cam-don-3-chau-mau-trang.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/6D2307DD-300B-4D8C-AF3A-12E17B6D7C14/KB426UEST-G19-Schneider-bo-o-cam-don-3-chau-mau-trang.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Seri mặt vuông – Công tắc điện mặt vuông chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Seri mặt vu&ocirc;ng</strong> hay c&ocirc;ng tắc mặt vu&ocirc;ng&nbsp;l&agrave; thiết bị điện được thiết kế rất tinh tế, l&agrave; sự lựa chọn ho&agrave;n hảo của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng, bởi chất lượng v&agrave; gi&aacute; th&agrave;nh ph&ugrave; hợp nhất.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:147,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/seri-mat-vuong”,”Parent”:{“ID”:”aba5c3ed-4c8e-4c48-9078-86b460a78796″},”Group”:{“ID”:”6d2307dd-300b-4d8c-af3a-12e17b6d7c14″},”Selected”:false},{“ID”:”69fb7422-f1bb-47fc-b0aa-3b5c31e04f3e”,”Code”:””,”Name”:”Ca nhựa”,”NameUrl”:”ca-nhua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ca-nhua”,”Parent”:{“ID”:”1e772a4e-51e9-41a7-9ed4-1a8e341a75d3″},”Group”:{“ID”:”e3145e9e-1475-45a0-a91f-d3aa4d243abf”},”Selected”:false},{“ID”:”c813b8fd-a1f8-48e3-8cf5-3b732f451c48″,”Code”:””,”Name”:”Aptomat dạng khối MCCB”,”NameUrl”:”aptomat-dang-khoi-mccb”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/61CBE955-21EF-4893-ADBC-6C0A11F6C806/mccb-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/61CBE955-21EF-4893-ADBC-6C0A11F6C806/mccb-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Aptomat dạng khối MCCB đa dạng mẫu mã, chủng loại, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Aptomat dạng khối MCCB</strong> (cầu dao tự động dạng khối đ&uacute;c Aptomat CB khối) thường được l&agrave;m từ nhựa tổng hợp phenolic c&oacute; đặc t&iacute;nh c&aacute;ch điện v&agrave; chịu nhiệt n&oacute;ng cao hơn so với d&ograve;ng MCB. T&iacute;nh an to&agrave;n điện v&agrave; độ bền đều đạt với ti&ecirc;u chuẩn IEC947 quốc tế. Aptomat CB khối MCCB được sử dụng rất phổ th&ocirc;ng cho trong thương mại v&agrave; c&ocirc;ng nghiệp do c&oacute; c&aacute;c ưu điểm cao.&nbsp;</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:426,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/aptomat-dang-khoi-mccb”,”Parent”:{“ID”:”8e8593eb-7b32-4ee6-b7c2-c7bcf9cb2509″},”Group”:{“ID”:”61cbe955-21ef-4893-adbc-6c0a11f6c806″},”Selected”:false},{“ID”:”7e349d1c-aacc-461b-8a25-3e0619e7343c”,”Code”:””,”Name”:”Đèn nuôi cấy mô”,”NameUrl”:”den-nuoi-cay-mo”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/EAA219C9-7DAF-45C4-8E66-94E6976C9F79/icon website-02.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/EAA219C9-7DAF-45C4-8E66-94E6976C9F79/nuoi-cay-mo.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn nuôi cấy mô chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><a href=\”https://vinalight.vn/den-nuoi-cay-mo\” rel=\”follow\”>Đ&egrave;n&nbsp;nu&ocirc;i cấy m&ocirc;</a> cung cấp &aacute;nh s&aacute;ng chuy&ecirc;n dụng ph&ugrave; hợp ph&aacute;t triển c&acirc;y giống, hỗ trợ qu&aacute; tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu ra đời giống mới, tăng năng suất n&ocirc;ng nghiệp.&nbsp;Sản phẩm được thiết kế kh&ocirc;ng chỉ mang đến &aacute;nh s&aacute;ng ph&ugrave; hợp với giống c&acirc;y m&agrave; c&ograve;n c&oacute; tuổi thọ chiếu s&aacute;ng cao bền mang đến gi&aacute; trị sử dụng cao tiết kiệm được thời gian, chi ph&iacute; cũng như c&ocirc;ng sức của bạn trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:6,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-nuoi-cay-mo”,”Parent”:{“ID”:”ea4d5970-2d7f-42af-a8b8-d85ca4b63ec5″},”Group”:{“ID”:”eaa219c9-7daf-45c4-8e66-94e6976c9f79″},”Selected”:false},{“ID”:”183e6169-b11b-4cf8-ae31-3f613078d8cc”,”Code”:””,”Name”:”Dây cấp nước cho máy giặt”,”NameUrl”:”day-cap-nuoc-cho-may-giat”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-cap-nuoc-cho-may-giat”,”Parent”:{“ID”:”9956ca1a-0d54-4505-90ee-fba29a36c48a”},”Group”:{“ID”:”c79d9d96-16a1-45f6-815d-86da6f63b95d”},”Selected”:false},{“ID”:”2bda289f-bd2f-4af0-a421-471294ee3b5f”,”Code”:””,”Name”:”Dây xích”,”NameUrl”:”day-xich”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-xich”,”Parent”:{“ID”:”db912c96-125c-4156-b846-f8f4729b5103″},”Group”:{“ID”:”0a9a8499-0c86-48bc-b16a-d16e76a7f4ae”},”Selected”:false},{“ID”:”f41bc0e2-847a-41ed-8d27-4f6c7f0a94f8″,”Code”:””,”Name”:”Led dây 12v ngoài trời “,”NameUrl”:”led-day-12v-ngoai-troi”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/1B0E74E6-2390-4812-B91E-0FADFE1D43E5/led-day-ngoai-troi.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/1B0E74E6-2390-4812-B91E-0FADFE1D43E5/led-day-ngoai-troi.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:7,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/led-day-12v-ngoai-troi”,”Parent”:{“ID”:”c21b25a6-24b5-48c2-85e6-1d26ef648395″},”Group”:{“ID”:”1b0e74e6-2390-4812-b91e-0fadfe1d43e5″},”Selected”:false},{“ID”:”b4481f79-9802-4dbb-92db-56cced58de23″,”Code”:””,”Name”:”Đèn thả dạng chao “,”NameUrl”:”den-tha-dang-chao”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-tha-dang-chao”,”Parent”:{“ID”:”51f7e1ed-9bd8-4121-963d-d3303213ef63″},”Group”:{“ID”:”8f399a4c-889f-45b3-8c9e-0e246bee30d0″},”Selected”:false},{“ID”:”96bd6679-5668-4129-9b3d-571397e771f1″,”Code”:””,”Name”:”Khóa cửa nhựa”,”NameUrl”:”khoa-cua-nhua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/khoa-cua-nhua”,”Parent”:{“ID”:”95e11034-c8e1-4b56-b9d9-bdae8dfa120e”},”Group”:{“ID”:”7e97daa7-9ae9-490e-b692-f0f8a2b4f3b9″},”Selected”:false},{“ID”:”237e0db2-9911-4ec6-8ee6-59ad70b0dac9″,”Code”:””,”Name”:”Dây thép, dây kẽm”,”NameUrl”:”day-thep-day-kem”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-thep-day-kem”,”Parent”:{“ID”:”c346ae4d-863e-40da-aecb-3e7f8a82f457″},”Group”:{“ID”:”18df66d5-dc72-490e-8d54-f3110a6ca7b8″},”Selected”:false},{“ID”:”63b92eef-ca1d-4d8e-8aed-5b183def049b”,”Code”:””,”Name”:”Bảo vệ tai”,”NameUrl”:”bao-ve-tai”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bao-ve-tai”,”Parent”:{“ID”:”d70b5e06-937f-493c-ad06-c950549db346″},”Group”:{“ID”:”e8037d16-20fd-4750-819b-855eb637fae1″},”Selected”:false},{“ID”:”966c8974-678e-4441-b7e9-5be09464a7b8″,”Code”:””,”Name”:”Đèn chùm pha lê”,”NameUrl”:”den-chum-pha-le”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-chum-pha-le”,”Parent”:{“ID”:”3920107c-df67-4c82-9d13-f201af55cdf3″},”Group”:{“ID”:”5471aab3-1f8f-4ce0-a0c1-50a34a3e19a5″},”Selected”:false},{“ID”:”c3f2413b-a827-4195-b312-5d4136f329ec”,”Code”:””,”Name”:”Dụng cụ quấn màng pe”,”NameUrl”:”dung-cu-quan-mang-pe”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dung-cu-quan-mang-pe”,”Parent”:{“ID”:”df2aaaf8-e36e-4440-9f1d-7e920e93ce55″},”Group”:{“ID”:”590ab101-e718-4fec-bae8-6a7e86998f96″},”Selected”:false},{“ID”:”f88753c8-10e9-4028-bb5b-63ded1910038″,”Code”:””,”Name”:”Dây curoa răng, dây đai răng”,”NameUrl”:”day-curoa-rang-day-dai-rang”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-curoa-rang-day-dai-rang”,”Parent”:{“ID”:”282c01c2-0e8e-41fd-a68b-7402321d6fc9″},”Group”:{“ID”:”35abb654-1a08-4198-b26c-139b91d544f2″},”Selected”:false},{“ID”:”24680ebc-7495-4e2b-b910-64a295b2f5e0″,”Code”:””,”Name”:”Cờ lê lực”,”NameUrl”:”co-le-luc”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/co-le-luc”,”Parent”:{“ID”:”9eb3bb7c-4d99-4d5c-be72-a87615bdd148″},”Group”:{“ID”:”91aee870-0f05-464a-b1ef-91d5117a8946″},”Selected”:false},{“ID”:”36fa1b8c-a739-4b99-8d15-68a1eaadb252″,”Code”:””,”Name”:”Bọ cho dây đai nhựa”,”NameUrl”:”bo-cho-day-dai-nhua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bo-cho-day-dai-nhua”,”Parent”:{“ID”:”ddb6f233-eaca-4cb1-810d-304f5e1cd7cb”},”Group”:{“ID”:”18d82783-2cf1-4ce5-953e-43651e835d8a”},”Selected”:false},{“ID”:”387792c9-7529-4e9f-a876-6c460be383b3″,”Code”:””,”Name”:”Van bi tay gạt”,”NameUrl”:”van-bi-tay-gat”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/van-bi-tay-gat”,”Parent”:{“ID”:”1b3f1963-68d0-4463-b6c8-cbab4b21b65c”},”Group”:{“ID”:”968c6434-2192-422e-98c3-4467e55d1d36″},”Selected”:false},{“ID”:”11f0c0a6-3764-43b8-802b-6f87ac989cb3″,”Code”:””,”Name”:”Dây đai an toàn”,”NameUrl”:”day-dai-an-toan”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-dai-an-toan”,”Parent”:{“ID”:”c973c6c1-5bfe-48a2-a1c6-feeb9d287e71″},”Group”:{“ID”:”d16bfa64-2cfe-4e04-b016-462d0d9a15ab”},”Selected”:false},{“ID”:”bf69496a-ef3e-4e37-8ec0-714a1f1a57e8″,”Code”:””,”Name”:”Dây rút nhựa”,”NameUrl”:”day-rut-nhua”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/0C3A0130-5283-4E48-B3EB-CA4D71E0C512/day rut nhua.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/0C3A0130-5283-4E48-B3EB-CA4D71E0C512/day rut nhua.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Dây rút nhựa chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>D&acirc;y r&uacute;t nhựa</strong> c&ograve;n c&oacute; một t&ecirc;n gọi kh&aacute;c l&agrave; lạt nhựa, d&acirc;y th&iacute;t nhựa, d&acirc;y g&uacute;t nhựa, được l&agrave;m bằng nguy&ecirc;n liệu nhựa hạt nhựa PA Nylon 66 c&oacute; ưu điểm dẻo, bền, khả năng chịu lực, chịu nhiệt kh&aacute; tốt. K&iacute;ch thước c&aacute;c d&acirc;y r&uacute;t được sản xuất hiện nay v&agrave;o khoảng 100mm đến 700mm, ph&ugrave; hợp với nhiều mục đ&iacute;ch sử dụng kh&aacute;c nhau.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-rut-nhua”,”Parent”:{“ID”:”609d3e1b-0b4f-49aa-b190-4d70450e1f74″},”Group”:{“ID”:”0c3a0130-5283-4e48-b3eb-ca4d71e0c512″},”Selected”:false},{“ID”:”e7fd6a05-3498-4079-98fd-7cc4f27edd9b”,”Code”:””,”Name”:”Máy bơm tăng áp”,”NameUrl”:”may-bom-tang-ap”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Máy bơm tăng áp chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:5,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-bom-tang-ap”,”Parent”:{“ID”:”2d9d1c8f-56b3-4aac-b64e-2d2ff716e02a”},”Group”:{“ID”:”00f8c3fa-2146-4c29-a523-d66f118aab51″},”Selected”:false},{“ID”:”e7f9a54d-e603-4ae0-973b-81ab8ba1b52a”,”Code”:””,”Name”:”MPCB loại từ”,”NameUrl”:”mpcb-loai-tu”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/8B8DE119-E334-4A86-B090-64222B713D0A/mpcb-gv2l-tu.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/8B8DE119-E334-4A86-B090-64222B713D0A/mpcb-gv2l-tu.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:24,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mpcb-loai-tu”,”Parent”:{“ID”:”4a30eaa1-0a75-40b0-b496-0644fa3e361d”},”Group”:{“ID”:”8b8de119-e334-4a86-b090-64222b713d0a”},”Selected”:false},{“ID”:”476ba3b9-d7a1-4ce3-9bea-849c0c88c754″,”Code”:””,”Name”:”Máng Đèn Led Gắn Âm”,”NameUrl”:”mang-den-led-gan-am”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Máng Đèn Led Gắn Âm chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:55,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mang-den-led-gan-am”,”Parent”:{“ID”:”0c1d61b5-e132-4275-b818-5cd959faf07f”},”Group”:{“ID”:”15304ee3-9ff6-4048-90ef-d61c17d70bee”},”Selected”:false},{“ID”:”715139b1-9154-4c44-a04a-88128e1530f0″,”Code”:””,”Name”:”Máy đai thép dùng khí nén”,”NameUrl”:”may-dai-thep-dung-khi-nen”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-dai-thep-dung-khi-nen”,”Parent”:{“ID”:”238fac63-e9bd-4c2e-99ab-0c40954c110d”},”Group”:{“ID”:”330224ea-0352-4bd7-b958-fc1d7181cd5b”},”Selected”:false},{“ID”:”6f8d9be5-955e-4d24-8840-8814300e5bb8″,”Code”:””,”Name”:”Cần siết & phụ kiện”,”NameUrl”:”can-siet-phu-kien”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/can-siet-phu-kien”,”Parent”:{“ID”:”318ddf4c-7112-4723-8e31-ebd55d44205b”},”Group”:{“ID”:”23918eb1-cc71-4213-8df4-e83e389eed73″},”Selected”:false},{“ID”:”ddd81078-dd56-4d25-b066-96484b6c81c9″,”Code”:””,”Name”:”Đầu giảm”,”NameUrl”:”dau-giam”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đầu giảm chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:5,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dau-giam”,”Parent”:{“ID”:”e757368c-0d7a-4b07-a176-066743135114″},”Group”:{“ID”:”2c63e5ce-eb08-4cac-b97e-ac7121b24904″},”Selected”:false},{“ID”:”004ee5cd-a95d-4212-876d-9fab21160901″,”Code”:””,”Name”:”Đèn led âm trần đổi 3 màu “,”NameUrl”:”den-led-am-tran-doi-3-mau”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/5A5BF4C1-33D0-40A2-90C4-A449895F2E65/den-am-tran-doi-mau.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/5A5BF4C1-33D0-40A2-90C4-A449895F2E65/den-am-tran-doi-mau.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn led âm trần đổi 3 màu chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:55,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-am-tran-doi-3-mau”,”Parent”:{“ID”:”19e164ac-be04-4156-8a1a-f5add655e508″},”Group”:{“ID”:”5a5bf4c1-33d0-40a2-90c4-a449895f2e65″},”Selected”:false},{“ID”:”55f2c9d9-1652-4ab7-8ab2-a7365189ffa8″,”Code”:””,”Name”:”Máy ly tâm”,”NameUrl”:”may-ly-tam”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-ly-tam”,”Parent”:{“ID”:”37576e49-9794-4372-8361-532aaf7b805e”},”Group”:{“ID”:”fb4510c8-7186-463f-b0d6-f3d1e12cf747″},”Selected”:false},{“ID”:”191a2f2e-0554-42aa-a5fb-aba3aec66fd1″,”Code”:””,”Name”:”Dây khí , ống khí”,”NameUrl”:”day-khi-ong-khi”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-khi-ong-khi”,”Parent”:{“ID”:”c2b89293-cfab-4e9c-8093-4b3722a50831″},”Group”:{“ID”:”d87417fe-ded1-4f85-9b74-966460b72e5b”},”Selected”:false},{“ID”:”73a67957-45b3-41f2-baf9-ac707d08d201″,”Code”:””,”Name”:”Đèn ốp trần nổi vuông”,”NameUrl”:”den-op-tran-noi-vuong”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/9C9ABA35-D323-477F-B88A-45191A069DA1/den-op-tran-noi-vuong.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/9C9ABA35-D323-477F-B88A-45191A069DA1/den-op-tran-noi-vuong.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn ốp trần nổi vuông chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:48,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-op-tran-noi-vuong”,”Parent”:{“ID”:”c3f06f87-1911-426b-83cb-8723ad50415c”},”Group”:{“ID”:”9c9aba35-d323-477f-b88a-45191a069da1″},”Selected”:false},{“ID”:”87a7563f-6845-412e-9605-afa9c500dce2″,”Code”:””,”Name”:”Loại 2 chiều – Có màn che”,”NameUrl”:”loai-2-chieu-co-man-che”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/153CBA02-DC4E-48AD-B417-F9DCDDFF50FE/2-chieu-co-man-che.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/153CBA02-DC4E-48AD-B417-F9DCDDFF50FE/2-chieu-co-man-che.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Loại 2 chiều – Có màn che chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:”<h1><strong>Quạt h&uacute;t th&ocirc;ng gi&oacute;&nbsp;gắn tường -&nbsp;Loại 2 chiều – C&oacute; m&agrave;n che</strong></h1>\n\n<p><a href=\”https://vinalight.vn/quat-hut-gan-tuong\” rel=\”follow\”><strong>Quạt h&uacute;t th&ocirc;ng gi&oacute; gắn tường</strong></a> 1 chiều, 2 chiều cho nh&agrave; vệ sinh, ph&ograve;ng ngủ, nh&agrave; bếp c&oacute; mặt trước l&agrave;m bằng lưới che trang tr&iacute; kh&ocirc;ng chỉ đẹp m&agrave; c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng lọc khuẩn tốt mang lại nguồn kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh v&agrave; m&aacute;t mẻ cho cả gia đ&igrave;nh.</p>\n\n<p><strong>Quạt h&uacute;t gắn tường</strong>&nbsp;sẽ đẩy to&agrave;n bộ nguồn kh&ocirc;ng kh&iacute; t&ugrave; đọng với c&aacute;c m&ugrave;i h&ocirc;i, vi khuẩn, bụi, bức xạ nhiệt… từ b&ecirc;n trong ra b&ecirc;n ngo&agrave;i, đưa nguồn kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh, tươi mới, gi&agrave;u oxy từ b&ecirc;n ngo&agrave;i v&agrave;o để thay thế, gi&uacute;p tuần ho&agrave;n kh&ocirc;ng kh&iacute;, bảo vệ sức khỏe cho con người cũng như hiệu quả l&agrave;m việc của thiết bị, m&aacute;y m&oacute;c.</p>\n\n<h2>Ph&acirc;n loại quạt h&uacute;t gắn tường:&nbsp;</h2>\n\n<p>- Quạt h&uacute;t gi&oacute;, quạt th&ocirc;ng gi&oacute; 1 chiều: l&agrave; loại chỉ c&oacute; chức năng h&uacute;t kh&ocirc;ng kh&iacute; từ trong ph&ograve;ng v&agrave; đẩy ra b&ecirc;n ngo&agrave;i, tạo ra sự thay đổi &aacute;p suất khiến gi&oacute; tươi b&ecirc;n ngo&agrave;i tr&agrave;n v&agrave;o b&ecirc;n trong ph&ograve;ng.</p>\n\n<p>- Quạt h&uacute;t gi&oacute;, quạt th&ocirc;ng gi&oacute; 2 chiều: l&agrave; loại được t&iacute;ch hợp chế độ quay đảo chiều, vừa h&uacute;t kh&ocirc;ng kh&iacute; t&ugrave; đọng trong ph&ograve;ng đẩy ra b&ecirc;n ngo&agrave;i, vừa h&uacute;t kh&ocirc;ng kh&iacute; tươi b&ecirc;n ngo&agrave;i đưa v&agrave;o trong ph&ograve;ng để tăng cường hiệu quả th&ocirc;ng gi&oacute;, nhất l&agrave; ở c&aacute;c ph&ograve;ng k&iacute;n, ẩm thấp.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:2,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/loai-2-chieu-co-man-che”,”Parent”:{“ID”:”65edfc22-a211-41d6-9485-457b8467af81″},”Group”:{“ID”:”153cba02-dc4e-48ad-b417-f9dcddff50fe”},”Selected”:false},{“ID”:”3b147bcf-085e-4a2a-b9af-b061ff1e5217″,”Code”:””,”Name”:”Đèn mâm hiện đại “,”NameUrl”:”den-mam-hien-dai”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-mam-hien-dai”,”Parent”:{“ID”:”f5febe89-12be-4f5e-8874-4c825654277e”},”Group”:{“ID”:”3460db69-bac3-47a0-9d93-5eb18628f22f”},”Selected”:false},{“ID”:”2442871e-84e9-4e7f-b991-b1350b1999f9″,”Code”:””,”Name”:”Biến áp”,”NameUrl”:”bien-ap”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/38DE1A04-EBDF-4C03-B181-DE31EB965102/bien-ap.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/38DE1A04-EBDF-4C03-B181-DE31EB965102/bien-ap.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp biến áp chính hãng, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Bi&ecirc;́n áp</strong> l&agrave; thiết bị điện thực hiện chức năng đ&ocirc;̉i ngu&ocirc;̀n, kh&ocirc;ng c&oacute; chức năng ổn định nguồn điện, Do đ&oacute; nếu điện &aacute;p đầu v&agrave;o tăng th&igrave; điện &aacute;p đầu ra tăng v&agrave; ngược lại điện &aacute;p đầu v&agrave;o giảm th&igrave; điện &aacute;p đầu ra giảm. Tuy nhi&ecirc;n gi&aacute; th&agrave;nh m&aacute;y biến &aacute;p bao giờ cũng rẻ hơn m&aacute;y ổn &aacute;p.</p>\n\n<p>Nếu bạn c&oacute; nguồn điện ổn định rồi m&agrave; chỉ cần đổi điện sang nguồn điện kh&aacute;c nhứ 220V/110V, 380V/220V, 380V/460V th&igrave; chỉ cần mua 1 m&aacute;y biến &aacute;p l&agrave; đủ</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:9,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bien-ap”,”Parent”:{“ID”:”e172bd71-4b26-4589-85ed-a8357a88b909″},”Group”:{“ID”:”38de1a04-ebdf-4c03-b181-de31eb965102″},”Selected”:false},{“ID”:”08c9039a-0838-4f81-9d56-b92fc888beb2″,”Code”:””,”Name”:”Cuộn dây điều khiển loại DC”,”NameUrl”:”cuon-day-dieu-khien-loai-dc”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/5FB715E3-2B3A-4E8E-92BC-0C36ADFE1903/cuon-day-dieu-khien-loại-dc.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/5FB715E3-2B3A-4E8E-92BC-0C36ADFE1903/cuon-day-dieu-khien-loại-dc.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:13,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cuon-day-dieu-khien-loai-dc”,”Parent”:{“ID”:”6009869e-9e2e-4ee5-a4cb-426e0ec8e243″},”Group”:{“ID”:”5fb715e3-2b3a-4e8e-92bc-0c36adfe1903″},”Selected”:false},{“ID”:”ed5c7990-01cc-472e-a9c7-bb181637072c”,”Code”:””,”Name”:”Măng sông”,”NameUrl”:”mang-song”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mang-song”,”Parent”:{“ID”:”ac39da45-39e9-404a-9c14-d6d37154df87″},”Group”:{“ID”:”f4565b73-f681-48e7-8e14-e92ef2a85354″},”Selected”:false},{“ID”:”7638a0f9-90b6-44a1-8883-c0a617230264″,”Code”:””,”Name”:”Đèn Led Tube 600mm”,”NameUrl”:”den-led-tube-600mm”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/3C189CEA-595B-4F9A-AF08-E1B612B542E2/Den-led-tube-600mm.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/3C189CEA-595B-4F9A-AF08-E1B612B542E2/Den-led-tube-600mm.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn Led Tube 600mm chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:56,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-tube-600mm”,”Parent”:{“ID”:”d2314434-62b2-446c-9fbd-0663d5bf6d29″},”Group”:{“ID”:”3c189cea-595b-4f9a-af08-e1b612b542e2″},”Selected”:false},{“ID”:”78c5a0bc-1e20-4d68-88ee-c1cec4de5fa6″,”Code”:””,”Name”:”Đồ bảo hộ khi chữa cháy”,”NameUrl”:”do-bao-ho-khi-chua-chay”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/do-bao-ho-khi-chua-chay”,”Parent”:{“ID”:”9323331f-3b07-4018-95a6-3c9b890e87bb”},”Group”:{“ID”:”4023d4fb-e57a-4bd1-8da5-9dfb685dce68″},”Selected”:false},{“ID”:”bed68279-7ef8-4afe-a2f0-c758f0529d5b”,”Code”:””,”Name”:”Máy khoan và vật tư”,”NameUrl”:”may-khoan-va-vat-tu”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-khoan-va-vat-tu”,”Parent”:{“ID”:”95700aed-bf06-4ba4-9404-04ca63d1e369″},”Group”:{“ID”:”fe15003a-e88b-4608-87c6-8a196793e7d3″},”Selected”:false},{“ID”:”b29e0dde-67d1-4047-82ca-d50ee8c80b04″,”Code”:””,”Name”:”Dao trét”,”NameUrl”:”dao-tret”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dao-tret”,”Parent”:{“ID”:”ed16d1c0-1b5a-46f0-ad3b-98a39090ae58″},”Group”:{“ID”:”c37bad6c-f88a-4e4d-9051-665c2968c66a”},”Selected”:false},{“ID”:”aeca628d-4fe5-4d9e-8d67-d7492c1c8731″,”Code”:””,”Name”:”Bình nóng lạnh gián tiếp”,”NameUrl”:”binh-nong-lanh-gian-tiep”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Bình nóng lạnh gián tiếp chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:3,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/binh-nong-lanh-gian-tiep”,”Parent”:{“ID”:”f4fd5119-d649-4ecd-9bf3-b48c6c992f46″},”Group”:{“ID”:”84845285-735d-4554-877f-ac7d6bf2e0ec”},”Selected”:false},{“ID”:”5c28b7e4-617b-4336-bf9b-d950c8858902″,”Code”:””,”Name”:”Máy cân mực”,”NameUrl”:”may-can-muc”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-can-muc”,”Parent”:{“ID”:”cdf00bea-41f9-404d-82db-f916ecba84e1″},”Group”:{“ID”:”1a969218-65fd-4b9f-9041-d0061ed5661a”},”Selected”:false},{“ID”:”81851028-16c1-4842-94c4-db36842a5e92″,”Code”:””,”Name”:”Dây đai thép thường”,”NameUrl”:”day-dai-thep-thuong”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-dai-thep-thuong”,”Parent”:{“ID”:”f8ca4550-bc85-442d-9f57-27e7ccdd94f2″},”Group”:{“ID”:”16bb8324-fb61-40c4-9491-cf79c9c4f492″},”Selected”:false},{“ID”:”3a8c2c2a-f869-4721-ac69-de8d3be4a8cc”,”Code”:””,”Name”:”Nẹp luồn dây điện dạng vuông”,”NameUrl”:”nep-luon-day-dien-dang-vuong”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Nẹp luồn dây điện dạng vuông chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:18,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/nep-luon-day-dien-dang-vuong”,”Parent”:{“ID”:”ebc255b9-b743-43ec-968d-78e96f3a5982″},”Group”:{“ID”:”fddbbdcf-e1b3-46c3-b911-37e7ef9f25af”},”Selected”:false},{“ID”:”ee66c93e-d2ec-4503-9b5d-e00ac5eb04a1″,”Code”:””,”Name”:”Đầu kết nối bắt vít BTR – Everlink”,”NameUrl”:”dau-ket-noi-bat-vit-btr-everlink”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/C1A93257-BDBA-4B18-907D-FB118496CE73/evelink-batvit.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/C1A93257-BDBA-4B18-907D-FB118496CE73/evelink-batvit.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:7,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dau-ket-noi-bat-vit-btr-everlink”,”Parent”:{“ID”:”3e7b7996-b5f6-445d-93c1-f21e84ef90ba”},”Group”:{“ID”:”c1a93257-bdba-4b18-907d-fb118496ce73″},”Selected”:false},{“ID”:”bfa61bd4-a810-4764-ab20-e1be5d3954ff”,”Code”:””,”Name”:”Đèn Led Panel vuông”,”NameUrl”:”den-led-panel-vuong”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/913107DA-C20E-465F-AABD-C4146ACB5C4E/den-led-panel-vuong.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/913107DA-C20E-465F-AABD-C4146ACB5C4E/den-led-panel-vuong.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn Led Panel vuông chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:59,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-panel-vuong”,”Parent”:{“ID”:”cff301c5-7257-47a2-8f8c-a95b356f9bbf”},”Group”:{“ID”:”913107da-c20e-465f-aabd-c4146acb5c4e”},”Selected”:false},{“ID”:”57ee03bc-1e0e-46c5-b2a2-e30127701a9e”,”Code”:””,”Name”:”Đèn tường gỗ”,”NameUrl”:”den-tuong-go”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-tuong-go”,”Parent”:{“ID”:”fa628c8b-a402-4b8b-9633-60b36ca6c41b”},”Group”:{“ID”:”39295c9a-b37d-42de-9c5b-a4aee4dc7ddf”},”Selected”:false},{“ID”:”a13ebd3e-0fdb-4abf-b1e2-e7e23d05b4f0″,”Code”:””,”Name”:”Quạt hút cho nhà tắm”,”NameUrl”:”quat-hut-cho-nha-tam”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/09DCD135-504B-4BD0-B2AE-99F019B8569E/quat-hut-cho-nha-tam.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/09DCD135-504B-4BD0-B2AE-99F019B8569E/quat-hut-cho-nha-tam.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Quạt hút cho nhà tắm chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:5,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/quat-hut-cho-nha-tam”,”Parent”:{“ID”:”8c04231d-d19a-4d74-b7c8-7d185be894a3″},”Group”:{“ID”:”09dcd135-504b-4bd0-b2ae-99f019b8569e”},”Selected”:false},{“ID”:”0d0daa0a-138f-4619-bd02-ea7522d8eb44″,”Code”:””,”Name”:”Mặt 2 thiết bị”,”NameUrl”:”mat-2-thiet-bi”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B3042B51-C930-4134-8BA7-927C1CEFA439/mat-2-thiet-bi.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B3042B51-C930-4134-8BA7-927C1CEFA439/mat-2-thiet-bi.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:41,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mat-2-thiet-bi”,”Parent”:{“ID”:”055331ae-1fc2-4496-b083-d5456e12b143″},”Group”:{“ID”:”b3042b51-c930-4134-8ba7-927c1cefa439″},”Selected”:false},{“ID”:”3f9b74ef-7d89-49ea-9300-ea8124809246″,”Code”:””,”Name”:”Thang gấp”,”NameUrl”:”thang-gap”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thang-gap”,”Parent”:{“ID”:”cd9eab0e-ccf3-4c37-b32c-99b5f28faeb5″},”Group”:{“ID”:”ec0770af-97f8-4ccc-8258-418e7ff87a73″},”Selected”:false},{“ID”:”09c0bfca-1b01-4a0a-8ff8-eaa02f9cf7df”,”Code”:””,”Name”:”Dây điện đôi vcmd”,”NameUrl”:”day-dien-doi-vcmd”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-dien-doi-vcmd”,”Parent”:{“ID”:”0aa530fd-5998-48bd-926e-f1d77af1df99″},”Group”:{“ID”:”bcba061a-4884-4430-ad6d-9c76215adc94″},”Selected”:false},{“ID”:”aee4cee3-3a10-4282-b5b8-ecc4cc8368c1″,”Code”:””,”Name”:”Máy nén khí cho máy điều hòa( block máy )”,”NameUrl”:”may-nen-khi-cho-may-dieu-hoa-block-may”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-nen-khi-cho-may-dieu-hoa-block-may”,”Parent”:{“ID”:”4c72b8d8-646d-4c73-8c80-b3d0408eead6″},”Group”:{“ID”:”09b3dd93-4371-4cf7-8a76-949b07230fe8″},”Selected”:false},{“ID”:”995571b9-a1af-4d0f-a916-ee6e0a97d9cb”,”Code”:””,”Name”:”Phích cắm cái”,”NameUrl”:”phich-cam-cai”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/41149009-B6AC-4BD5-BF1E-004922CAA45A/phich-cam-cai.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/41149009-B6AC-4BD5-BF1E-004922CAA45A/phich-cam-cai.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Phích cắm cái chính hãng, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Ph&iacute;ch cắm c&aacute;i&nbsp;</strong>l&agrave; thiết bị điện kh&ocirc;ng thể thiếu trong c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh d&acirc;n dụng lẫn c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; được người ti&ecirc;u d&ugrave;ng lu&ocirc;n lựa chọn.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:1,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phich-cam-cai”,”Parent”:{“ID”:”86e8fb78-df79-41ea-9c72-17d3829122b6″},”Group”:{“ID”:”41149009-b6ac-4bd5-bf1e-004922caa45a”},”Selected”:false},{“ID”:”5593014a-a6ab-493f-bb95-eefdf1841c4a”,”Code”:””,”Name”:”Áo côn”,”NameUrl”:”ao-con”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ao-con”,”Parent”:{“ID”:”cd8d473e-b27d-4b0b-802f-f367ac46cf32″},”Group”:{“ID”:”3bdcfcfd-e730-41cd-99e1-0e8032ef4c53″},”Selected”:false},{“ID”:”a940e8cc-c741-4558-becb-ef69fc0172ae”,”Code”:””,”Name”:”Bóng led hình trụ “,”NameUrl”:”bong-led-hinh-tru”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/FB6AD8C0-FA29-49CB-81BB-8B7A7494539C/bong-tru.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/FB6AD8C0-FA29-49CB-81BB-8B7A7494539C/bong-tru.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Bóng led hình trụ chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:58,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bong-led-hinh-tru”,”Parent”:{“ID”:”0b25fcfe-d67d-41f6-a1b1-5cc000c78f23″},”Group”:{“ID”:”fb6ad8c0-fa29-49cb-81bb-8b7a7494539c”},”Selected”:false},{“ID”:”79d23f8e-9135-49ea-9d17-f02e31902510″,”Code”:””,”Name”:”Lục giác chìm đầu dù ( đầu mo )”,”NameUrl”:”luc-giac-chim-dau-du-dau-mo”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/luc-giac-chim-dau-du-dau-mo”,”Parent”:{“ID”:”93da0055-5c6e-4965-8271-ecf3ae895b12″},”Group”:{“ID”:”1612410d-af86-412c-a8d6-d25e65ffd727″},”Selected”:false},{“ID”:”e966e8e2-0f31-46ed-9f87-f6fb930e5697″,”Code”:””,”Name”:”Đèn Exit chỉ dẫn 2 mặt”,”NameUrl”:”den-exit-chi-dan-2-mat”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/8302C636-0A1C-432A-91CD-6EDEB9CA51D6/den-chi-dan-2-mat.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/8302C636-0A1C-432A-91CD-6EDEB9CA51D6/den-chi-dan-2-mat.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn Exit chỉ dẫn chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><a href=\”https://vinalight.vn/den-exit-chi-dan-2-mat\” rel=\”follow\”>Đ&egrave;n Exit chỉ dẫn 2&nbsp;mặt</a> hay c&ograve;n gọi l&agrave; đền tho&aacute;t hiểm,&nbsp;l&agrave; d&ograve;ng đ&egrave;n b&aacute;o hướng lối tho&aacute;t khẩn cấp theo ti&ecirc;u chuẩn PCCC trong c&aacute;c t&ograve;a nh&agrave; cao tầng, khu vực sản xuất, khu vui chơi, nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn, trong hầm mỏ, trường học&hellip;.Đ&egrave;n c&oacute; chế dộ hoạt động chiếu s&aacute;ng li&ecirc;n tục khi b&igrave;nh thường v&agrave; chiếu s&aacute;ng th&ecirc;m 2 giờ khi c&oacute; sự cố mất điện.</p>\n\n<p>VINALIGHT hiện l&agrave; đại l&yacute; ph&acirc;n phối ch&iacute;nh h&atilde;ng đ&egrave;n Exit chỉ dẫn&nbsp;chất lượng tốt, chiết khấu cao!</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:17,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-exit-chi-dan-2-mat”,”Parent”:{“ID”:”8a8f4f47-b3a8-4e24-98d9-84a28a82616f”},”Group”:{“ID”:”8302c636-0a1c-432a-91cd-6edeb9ca51d6″},”Selected”:false},{“ID”:”913d4971-0b24-45fe-97d6-f9ff8b4d8401″,”Code”:””,”Name”:”Máy đo độ nhám”,”NameUrl”:”may-do-do-nham”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-do-do-nham”,”Parent”:{“ID”:”8b8f8933-b4d8-4579-aab6-18dd5685d5ad”},”Group”:{“ID”:”ee7560c2-1663-46cf-b1c5-e6f19c163a12″},”Selected”:false},{“ID”:”20458c04-0712-423c-bf8f-fac834cf4d4b”,”Code”:””,”Name”:”Xích con lăn”,”NameUrl”:”xich-con-lan”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/xich-con-lan”,”Parent”:{“ID”:”b50d901f-86b4-433e-9876-dbebc527274e”},”Group”:{“ID”:”f8f849a5-2c42-4c2e-b517-84774ab945e5″},”Selected”:false},{“ID”:”c28c2fc4-4079-499f-921c-0609d229f077″,”Code”:””,”Name”:”Mặt 3 thiết bị”,”NameUrl”:”mat-3-thiet-bi”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/5EE763FF-CE31-401D-A634-8F998BE55EED/mat-3-thiet-bi.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/5EE763FF-CE31-401D-A634-8F998BE55EED/mat-3-thiet-bi.png”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:29,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mat-3-thiet-bi”,”Parent”:{“ID”:”055331ae-1fc2-4496-b083-d5456e12b143″},”Group”:{“ID”:”5ee763ff-ce31-401d-a634-8f998be55eed”},”Selected”:false},{“ID”:”3ef2da93-e98c-4e40-9c5a-14b1864da12b”,”Code”:””,”Name”:”Đèn nuôi trồng tảo”,”NameUrl”:”den-nuoi-trong-tao”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/CA411E2D-4755-4B64-9515-E1CB56F38B2C/icon website-02.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/CA411E2D-4755-4B64-9515-E1CB56F38B2C/den-nuoi-tao.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn nuôi trồng tảo chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><a href=\”https://vinalight.vn/den-nuoi-trong-tao\” rel=\”follow\”>Đ&egrave;n LED nu&ocirc;i trồng&nbsp;tảo</a>&nbsp;mang lại hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, tuổi thọ d&agrave;i. Đ&egrave;n c&oacute; phổ &aacute;nh s&aacute;ng chuy&ecirc;n dụng cho nu&ocirc;i tảo, tăng cường sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển sinh khối, g&oacute;c mở ph&ugrave; hợp, &aacute;nh s&aacute;ng tập trung cao v&agrave;o b&igrave;nh nu&ocirc;i tảo.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:1,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-nuoi-trong-tao”,”Parent”:{“ID”:”ea4d5970-2d7f-42af-a8b8-d85ca4b63ec5″},”Group”:{“ID”:”ca411e2d-4755-4b64-9515-e1cb56f38b2c”},”Selected”:false},{“ID”:”6bceca44-d393-425a-95e3-161798266b56″,”Code”:””,”Name”:”Đèn tường đồng”,”NameUrl”:”den-tuong-dong”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-tuong-dong”,”Parent”:{“ID”:”fa628c8b-a402-4b8b-9633-60b36ca6c41b”},”Group”:{“ID”:”34a0239f-e64f-4c04-bf4c-cba59dbc6eb5″},”Selected”:false},{“ID”:”92d9ef48-f7ad-4f58-adee-17296b5b791e”,”Code”:””,”Name”:”Phôi nhựa , cao su”,”NameUrl”:”phoi-nhua-cao-su”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phoi-nhua-cao-su”,”Parent”:{“ID”:”cda7515a-6d55-4fad-9cfa-0581dc902fcc”},”Group”:{“ID”:”67e4a70d-aed1-4ea2-8dee-a2409f2db08b”},”Selected”:false},{“ID”:”36ebad9d-6ba0-4c79-bf47-18ec588f3988″,”Code”:””,”Name”:”Ổ cắm rời có dây”,”NameUrl”:”o-cam-roi-co-day”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/134694FA-5CFD-48DD-80FA-A128522E7710/o-cam-keo-dai-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/134694FA-5CFD-48DD-80FA-A128522E7710/o-cam-keo-dai-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Ổ cắm rời có dây chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Ổ cắm c&oacute; d&acirc;y&nbsp;</strong>l&agrave; thiết bị cho ph&eacute;p c&aacute;c thiết bị điện c&oacute; thể kết nối với nguồn cung cấp điện ch&iacute;nh cho một c&ocirc;ng tr&igrave;nh.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:12,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/o-cam-roi-co-day”,”Parent”:{“ID”:”f3fce040-79d8-4c43-92a7-ea637a2d71ff”},”Group”:{“ID”:”134694fa-5cfd-48dd-80fa-a128522e7710″},”Selected”:false},{“ID”:”e6e58a7c-11fa-4861-9dd9-1ae6e4c5695b”,”Code”:””,”Name”:”Kính hiển vi điện tử mini”,”NameUrl”:”kinh-hien-vi-dien-tu-mini”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/kinh-hien-vi-dien-tu-mini”,”Parent”:{“ID”:”456f0389-a5d4-4b0c-8333-8e4c37f624c2″},”Group”:{“ID”:”202be415-7e4e-4154-97fd-2f74c1b67332″},”Selected”:false},{“ID”:”c7734e04-3207-409e-87ae-257fb6c2b689″,”Code”:””,”Name”:”Phụ kiện cảm biến áp suất”,”NameUrl”:”phu-kien-cam-bien-ap-suat”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phu-kien-cam-bien-ap-suat”,”Parent”:{“ID”:”c2b89293-cfab-4e9c-8093-4b3722a50831″},”Group”:{“ID”:”359d162f-8902-4227-9f5d-a18d6453b225″},”Selected”:false},{“ID”:”954724d3-057f-4028-b9f7-2cebcaef4e35″,”Code”:””,”Name”:”Đấu nối bằng thanh đồng”,”NameUrl”:”dau-noi-bang-thanh-dong”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D2BDF14E-C9F4-4838-B9C1-24A8BE1C8A37/dau-noi-bang-thanh-dong.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D2BDF14E-C9F4-4838-B9C1-24A8BE1C8A37/dau-noi-bang-thanh-dong.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:10,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dau-noi-bang-thanh-dong”,”Parent”:{“ID”:”3e7b7996-b5f6-445d-93c1-f21e84ef90ba”},”Group”:{“ID”:”d2bdf14e-c9f4-4838-b9c1-24a8be1c8a37″},”Selected”:false},{“ID”:”78c0d868-f068-4632-9fb0-37dfc12174d1″,”Code”:””,”Name”:”Loại 1 chiều – Không có màn che”,”NameUrl”:”loai-1-chieu-khong-co-man-che”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D932D1C9-FBE1-4133-BB94-1A871DE48E12/1-chieu-khong-man-ce.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D932D1C9-FBE1-4133-BB94-1A871DE48E12/1-chieu-khong-man-ce.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Loại 1 chiều – Không có màn che chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:3,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/loai-1-chieu-khong-co-man-che”,”Parent”:{“ID”:”65edfc22-a211-41d6-9485-457b8467af81″},”Group”:{“ID”:”d932d1c9-fbe1-4133-bb94-1a871de48e12″},”Selected”:false},{“ID”:”38f3190c-832c-40f0-94fa-3ec4857cd689″,”Code”:””,”Name”:”Tua vít, lục giác, lục lăng”,”NameUrl”:”tua-vit-luc-giac-luc-lang”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/tua-vit-luc-giac-luc-lang”,”Parent”:{“ID”:”318ddf4c-7112-4723-8e31-ebd55d44205b”},”Group”:{“ID”:”c97d990a-f7f9-4e2b-ac9e-4e3e53c30816″},”Selected”:false},{“ID”:”5a1c9342-40f8-48c1-8ece-4570530d91f9″,”Code”:””,”Name”:”Đầu và khớp nối ren”,”NameUrl”:”dau-va-khop-noi-ren”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đầu và khớp nối ren chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:4,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dau-va-khop-noi-ren”,”Parent”:{“ID”:”e757368c-0d7a-4b07-a176-066743135114″},”Group”:{“ID”:”369d0c9d-6dd6-4449-9ed4-b099db9ceb6f”},”Selected”:false},{“ID”:”37b39350-5ac5-4712-8ad6-491f070e5141″,”Code”:””,”Name”:”Đĩa xích”,”NameUrl”:”dia-xich”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dia-xich”,”Parent”:{“ID”:”b50d901f-86b4-433e-9876-dbebc527274e”},”Group”:{“ID”:”7d65f925-5a18-4cd2-b553-cd0c96e0dfd5″},”Selected”:false},{“ID”:”67d3dd6f-a992-431d-ab67-4c5a71b9fef8″,”Code”:””,”Name”:”Đèn Led Tube 900mm”,”NameUrl”:”den-led-tube-900mm”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/15B7E88A-A390-43BF-A683-44F7F83039B1/Den-tube-led-t8.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/15B7E88A-A390-43BF-A683-44F7F83039B1/Den-tube-led-t8.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn Led Tube 900mm chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:5,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-tube-900mm”,”Parent”:{“ID”:”d2314434-62b2-446c-9fbd-0663d5bf6d29″},”Group”:{“ID”:”15b7e88a-a390-43bf-a683-44f7f83039b1″},”Selected”:false},{“ID”:”d28707a0-7892-4300-af1c-505bbbd901c6″,”Code”:””,”Name”:”Ống xả nước máy giặt”,”NameUrl”:”ong-xa-nuoc-may-giat”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ong-xa-nuoc-may-giat”,”Parent”:{“ID”:”9956ca1a-0d54-4505-90ee-fba29a36c48a”},”Group”:{“ID”:”8fcccb05-8807-44e0-be29-bf82b8678d9d”},”Selected”:false},{“ID”:”a9e2c465-0c43-4e4a-944f-5472db2073ff”,”Code”:””,”Name”:”Xe đẩy cuộn dây đai nhựa”,”NameUrl”:”xe-day-cuon-day-dai-nhua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/xe-day-cuon-day-dai-nhua”,”Parent”:{“ID”:”ddb6f233-eaca-4cb1-810d-304f5e1cd7cb”},”Group”:{“ID”:”8a4fe8eb-6dc5-445d-a7a1-e126911171c0″},”Selected”:false},{“ID”:”2f670894-ebff-4ede-ab88-55f2272db485″,”Code”:””,”Name”:”Chiết áp đèn và quạt”,”NameUrl”:”chiet-ap-den-va-quat”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/FAF3F250-5422-43C1-973D-DB77E69C8D51/F50FC250M_WE-cong-tac-dieu-chinh-toc-do-quat-size-m.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/FAF3F250-5422-43C1-973D-DB77E69C8D51/F50FC250M_WE-cong-tac-dieu-chinh-toc-do-quat-size-m.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Chiết áp đèn và quạt – Dimmer tăng giảm ánh sáng và tốc độ quạt chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<h1>Chiết &aacute;p đ&egrave;n v&agrave; quạt</h1>\n\n<p>Chiết &aacute;p đ&egrave;n v&agrave; quạt d&ugrave;ng để tăng giảm &aacute;nh s&aacute;ng&nbsp;v&agrave;&nbsp;tốc độ&nbsp;quạt.&nbsp;Sản phẩm gắn được tất cả c&aacute;c loại mặt như Panasonic,Sino, Shneider, MPE ….</p>\n\n<h2>Chiết &aacute;p quạt:</h2>\n\n<p>Chiết &aacute;p quạt l&agrave; thiết bị điện rất nhỏ gọn, gồm 1 cuộn d&acirc;y dẫn bằng hợp kim c&oacute; điện trở suất lớn v&agrave; được quấn quanh trụ dẫn điện c&oacute; một con C hoặc quay tay. Tr&ecirc;n bề mặt của chiết &aacute;p quạt được thiết kế c&oacute; n&uacute;m xo&aacute;y hoặc loại tay gạt kết nối v&agrave;o thanh qu&eacute;t để tạo ra hai phần gi&aacute; trị điện trở thay đổi theo vị tr&iacute; thanh qu&eacute;t tức l&agrave; tăng hoặc giảm tốc độ của quạt.&nbsp;</p>\n\n<h2>Chiết &aacute;p đ&egrave;n:</h2>\n\n<p>Chiết &aacute;p (dimmer) thay đổi độ s&aacute;ng của đ&egrave;n v&agrave; bật tắt đ&egrave;n.&nbsp;Chiết &aacute;p hoạt động dựa tr&ecirc;n sự điều chỉnh của điện trở, từ đ&oacute; thay đổi được cường độ d&ograve;ng điện gi&uacute;p điều chỉnh độ s&aacute;ng của c&aacute;c đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng.&nbsp;Chiết &aacute;p được sử dụng phổ biến để điều chỉnh độ s&aacute;ng đ&egrave;n c&aacute;c loại đ&egrave;n như: đ&egrave;n led, đ&egrave;n b&agrave;n, đ&egrave;n x&ocirc;ng tinh dầu, đ&egrave;n ph&ograve;ng ngủ,&hellip; những loại đ&egrave;n c&oacute; dimmer (tăng giảm được độ s&aacute;ng). Với chiết &aacute;p điều chỉnh, bạn c&oacute; thể ứng dụng lắp đặt cho rất nhiều nơi từ chuy&ecirc;n nghiệp như showroom, studio chụp ảnh, quay phim, chung cư cao cấp, biệt thự,&hellip; đến c&aacute;c căn hộ d&acirc;n dụng, ph&ograve;ng kh&aacute;ch, ph&ograve;ng ngủ,&hellip;</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:57,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/chiet-ap-den-va-quat”,”Parent”:{“ID”:”aba5c3ed-4c8e-4c48-9078-86b460a78796″},”Group”:{“ID”:”faf3f250-5422-43c1-973d-db77e69c8d51″},”Selected”:false},{“ID”:”93391825-049a-405f-8e54-6242c5dce8ca”,”Code”:””,”Name”:”Đèn thả pha lê”,”NameUrl”:”den-tha-pha-le”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-tha-pha-le”,”Parent”:{“ID”:”51f7e1ed-9bd8-4121-963d-d3303213ef63″},”Group”:{“ID”:”25697599-3268-4851-885b-3228ac1fb271″},”Selected”:false},{“ID”:”5a49059a-3fc9-4786-a738-664086954068″,”Code”:””,”Name”:”Dây đôi mềm ovan vcmo”,”NameUrl”:”day-doi-mem-ovan-vcmo”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-doi-mem-ovan-vcmo”,”Parent”:{“ID”:”0aa530fd-5998-48bd-926e-f1d77af1df99″},”Group”:{“ID”:”1fa67da3-72b9-4fd7-922b-1de3c4f9089b”},”Selected”:false},{“ID”:”b875ebbb-c8b0-4fc1-834d-697c5d77f739″,”Code”:””,”Name”:”Dầm, cái dầm nền”,”NameUrl”:”dam-cai-dam-nen”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dam-cai-dam-nen”,”Parent”:{“ID”:”ed16d1c0-1b5a-46f0-ad3b-98a39090ae58″},”Group”:{“ID”:”0ebd9714-5dc0-4ad9-b978-29795ad2d708″},”Selected”:false},{“ID”:”03fbec98-d046-48a3-b984-70ce26b87582″,”Code”:””,”Name”:”Tủ chống cháy nổ”,”NameUrl”:”tu-chong-chay-no”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/tu-chong-chay-no”,”Parent”:{“ID”:”c973c6c1-5bfe-48a2-a1c6-feeb9d287e71″},”Group”:{“ID”:”0e8accae-a582-4bb0-bb5a-8ac0595c7350″},”Selected”:false},{“ID”:”c6ba2657-e6eb-4ae5-aef1-735600374ed3″,”Code”:””,”Name”:”Đèn ốp trần nổi đổi màu”,”NameUrl”:”den-op-tran-noi-doi-mau”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/1CBF5DC3-A786-4DBE-A838-6EE002644565/op-noi-tron-vo-den-doi-mau.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/1CBF5DC3-A786-4DBE-A838-6EE002644565/op-noi-tron-vo-den-doi-mau.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn ốp trần nổi đổi màu chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:27,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-op-tran-noi-doi-mau”,”Parent”:{“ID”:”c3f06f87-1911-426b-83cb-8723ad50415c”},”Group”:{“ID”:”1cbf5dc3-a786-4dbe-a838-6ee002644565″},”Selected”:false},{“ID”:”e95a6d94-ac19-4bb7-89ba-780511cda632″,”Code”:””,”Name”:”Đèn Led Bulb Stick”,”NameUrl”:”den-led-bulb-stick”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D0D19AF4-EB29-4476-9B55-006CD34AEC67/Bong-den-Led-tru-Philips-LED-Stick-11w-E27.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D0D19AF4-EB29-4476-9B55-006CD34AEC67/Bong-den-Led-tru-Philips-LED-Stick-11w-E27.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn Led Bulb Stick chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:4,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-bulb-stick”,”Parent”:{“ID”:”0b25fcfe-d67d-41f6-a1b1-5cc000c78f23″},”Group”:{“ID”:”d0d19af4-eb29-4476-9b55-006cd34aec67″},”Selected”:false},{“ID”:”06ab0265-bad1-45fc-a3cf-79cc3524669f”,”Code”:””,”Name”:”Máy mài – đánh bóng & vật tư”,”NameUrl”:”may-mai-danh-bong-vat-tu”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-mai-danh-bong-vat-tu”,”Parent”:{“ID”:”95700aed-bf06-4ba4-9404-04ca63d1e369″},”Group”:{“ID”:”b088d152-8514-4d57-a412-c75af27a5f48″},”Selected”:false},{“ID”:”5e350540-c6ed-4418-9834-7e3bf78f2bb0″,”Code”:””,”Name”:”Máy đo quang học”,”NameUrl”:”may-do-quang-hoc”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-do-quang-hoc”,”Parent”:{“ID”:”8b8f8933-b4d8-4579-aab6-18dd5685d5ad”},”Group”:{“ID”:”0fd71f20-5798-4f09-b98c-dd45ad1f1781″},”Selected”:false},{“ID”:”f38f84c5-5a63-4508-bac5-84480eba16a3″,”Code”:””,”Name”:”Màng pe dùng máy”,”NameUrl”:”mang-pe-dung-may”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mang-pe-dung-may”,”Parent”:{“ID”:”df2aaaf8-e36e-4440-9f1d-7e920e93ce55″},”Group”:{“ID”:”085472e6-a4d8-4ba0-94bb-ba513a257a95″},”Selected”:false},{“ID”:”590bea5c-6baf-4963-8ede-85903101d13e”,”Code”:””,”Name”:”Máy đóng đai nhựa dùng pin”,”NameUrl”:”may-dong-dai-nhua-dung-pin”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-dong-dai-nhua-dung-pin”,”Parent”:{“ID”:”612456dd-2593-4c15-a93c-70d943b9197c”},”Group”:{“ID”:”b3ad693c-492a-451f-b331-a12abf049ab0″},”Selected”:false},{“ID”:”8d4efe0e-a5d6-4712-92be-872515419c07″,”Code”:””,”Name”:”Ống luồn dây điện dạng xoắn”,”NameUrl”:”ong-luon-day-dien-dang-xoan”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Ống luồn dây điện dạng xoắn chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:8,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ong-luon-day-dien-dang-xoan”,”Parent”:{“ID”:”ebc255b9-b743-43ec-968d-78e96f3a5982″},”Group”:{“ID”:”5b2c395d-a7b8-41a9-8047-61fe9bebf50f”},”Selected”:false},{“ID”:”b6cbaf08-5946-420c-a3a5-8882be0740c4″,”Code”:””,”Name”:”Khóa tay nắm tròn”,”NameUrl”:”khoa-tay-nam-tron”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/khoa-tay-nam-tron”,”Parent”:{“ID”:”95e11034-c8e1-4b56-b9d9-bdae8dfa120e”},”Group”:{“ID”:”fd2b3a28-459d-4dce-8c2b-e796698fa056″},”Selected”:false},{“ID”:”51a4ecf0-a65f-447c-a737-8b89560d3390″,”Code”:””,”Name”:”Dây xích loại khác”,”NameUrl”:”day-xich-loai-khac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-xich-loai-khac”,”Parent”:{“ID”:”cd8d473e-b27d-4b0b-802f-f367ac46cf32″},”Group”:{“ID”:”725b5bd5-aa51-480f-a3c5-fc5e6e015ad2″},”Selected”:false},{“ID”:”f3f3a29c-5be1-4b0b-94da-8e964c28039d”,”Code”:””,”Name”:”Đèn Led Panel 15×120″,”NameUrl”:”den-led-panel-15×120″,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B8C5905D-D3FF-4B8C-9293-38110BDB7970/Đèn Led Panel 15×120.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B8C5905D-D3FF-4B8C-9293-38110BDB7970/Đèn Led Panel 15×120.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn Led Panel 15×120 chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:1,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-panel-15×120″,”Parent”:{“ID”:”cff301c5-7257-47a2-8f8c-a95b356f9bbf”},”Group”:{“ID”:”b8c5905d-d3ff-4b8c-9293-38110bdb7970″},”Selected”:false},{“ID”:”19cb4ef7-61b9-4093-a013-91fa0cebf4f6″,”Code”:””,”Name”:”Lục giác chìm đầu bằng vát côn”,”NameUrl”:”luc-giac-chim-dau-bang-vat-con”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/luc-giac-chim-dau-bang-vat-con”,”Parent”:{“ID”:”93da0055-5c6e-4965-8271-ecf3ae895b12″},”Group”:{“ID”:”cafbf346-a630-4626-85be-cb2d1a0d2f17″},”Selected”:false},{“ID”:”80b63948-2b7b-450f-909e-95430a06c13e”,”Code”:””,”Name”:”Máy bơm lưu lượng”,”NameUrl”:”may-bom-luu-luong”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Máy bơm lưu lượng chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:3,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-bom-luu-luong”,”Parent”:{“ID”:”2d9d1c8f-56b3-4aac-b64e-2d2ff716e02a”},”Group”:{“ID”:”2f5d2f6d-5c54-426d-bb06-35478dfe9f11″},”Selected”:false},{“ID”:”1f28ea43-0923-45ce-8d11-9632c0f0cf69″,”Code”:””,”Name”:”Thước đo kĩ thuật số”,”NameUrl”:”thuoc-do-ki-thuat-so”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thuoc-do-ki-thuat-so”,”Parent”:{“ID”:”cdf00bea-41f9-404d-82db-f916ecba84e1″},”Group”:{“ID”:”3c280a2c-a675-4c00-bd53-c3f093ae9d56″},”Selected”:false},{“ID”:”752509de-cad4-4de1-8be5-99b77bc000dc”,”Code”:””,”Name”:”Mặt nạ hỗ trợ thở”,”NameUrl”:”mat-na-ho-tro-tho”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mat-na-ho-tro-tho”,”Parent”:{“ID”:”0e90b6c6-9597-4ab7-82c3-e5fb0789492a”},”Group”:{“ID”:”0bc381bb-989a-4d2d-80a1-d61401397ec8″},”Selected”:false},{“ID”:”c80b5f93-76ec-4095-a7c5-9b068178b796″,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị phát hiện hợp chất hữu cơ dễ bay hơi”,”NameUrl”:”thiet-bi-phat-hien-hop-chat-huu-co-de-bay-hoi”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-phat-hien-hop-chat-huu-co-de-bay-hoi”,”Parent”:{“ID”:”6bda9e3e-eef6-4ad7-8559-47368e14101b”},”Group”:{“ID”:”ae57adff-c1b8-47a2-89df-5c091f5ddcd5″},”Selected”:false},{“ID”:”784a88db-cd0f-4b61-8874-a22a48c8ca38″,”Code”:””,”Name”:”Vòi vòi và phụ kiện liên quan”,”NameUrl”:”voi-voi-va-phu-kien-lien-quan”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/voi-voi-va-phu-kien-lien-quan”,”Parent”:{“ID”:”9323331f-3b07-4018-95a6-3c9b890e87bb”},”Group”:{“ID”:”97909679-6e07-4c25-b65d-dcd51e66b603″},”Selected”:false},{“ID”:”8c55e852-428c-486e-8ed7-a28050c52536″,”Code”:””,”Name”:”Thanh ren ( ty ren ), đầu nối ty”,”NameUrl”:”thanh-ren-ty-ren-dau-noi-ty”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thanh-ren-ty-ren-dau-noi-ty”,”Parent”:{“ID”:”539cc7d5-48d1-4bf9-b36c-f170e11e9856″},”Group”:{“ID”:”97d27c43-366c-43f3-a143-aa5395059ece”},”Selected”:false},{“ID”:”0c6c0035-2597-498d-a28e-adb0dc49bb34″,”Code”:””,”Name”:”Các loại thang khác”,”NameUrl”:”cac-loai-thang-khac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cac-loai-thang-khac”,”Parent”:{“ID”:”cd9eab0e-ccf3-4c37-b32c-99b5f28faeb5″},”Group”:{“ID”:”bb013088-c3ff-451c-a01f-552159464d13″},”Selected”:false},{“ID”:”68c71b7d-4c19-4e4c-b5a2-b4df1f37e924″,”Code”:””,”Name”:”Ống đồng cho máy điều hòa”,”NameUrl”:”ong-dong-cho-may-dieu-hoa”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ong-dong-cho-may-dieu-hoa”,”Parent”:{“ID”:”4c72b8d8-646d-4c73-8c80-b3d0408eead6″},”Group”:{“ID”:”3f683889-fcdd-4e36-80ae-f6609b2b634a”},”Selected”:false},{“ID”:”a496a98e-571d-4bb1-85d0-ba12361abe49″,”Code”:””,”Name”:”Đèn soi tranh hiện đại “,”NameUrl”:”den-soi-tranh-hien-dai”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:7,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-soi-tranh-hien-dai”,”Parent”:{“ID”:”3fbe139e-d035-455c-a884-5e3f6a85c23b”},”Group”:{“ID”:”bb1e2674-1ffc-4ed4-b0b4-746723105b15″},”Selected”:false},{“ID”:”564be4f2-3197-47d7-ab7b-cdc495d341b9″,”Code”:””,”Name”:”Máng đèn Led chống nổ”,”NameUrl”:”mang-den-led-chong-no”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:11,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mang-den-led-chong-no”,”Parent”:{“ID”:”0c1d61b5-e132-4275-b818-5cd959faf07f”},”Group”:{“ID”:”b2a95c9b-ca93-4081-8590-df6c26b60a94″},”Selected”:false},{“ID”:”ef2c26e0-ae6c-4baf-94b6-cff0bf55556d”,”Code”:””,”Name”:”Biến trở”,”NameUrl”:”bien-tro”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/EB5E8269-C6EC-4C44-8794-635B23443D49/bien-tro.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/EB5E8269-C6EC-4C44-8794-635B23443D49/bien-tro.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung biến trở chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Biến trở </strong>l&agrave; c&aacute;c thiết bị c&oacute; điện trở thuần c&oacute; thể biến đổi được theo &yacute; muốn. Ch&uacute;ng c&oacute; thể được sử dụng trong c&aacute;c mạch điện để điều chỉnh hoạt động của mạch điện.</p>\n\n<p>Ph&acirc;n loại biến trở: C&oacute; 4 loại ch&iacute;nh</p>\n\n<p>- Biến trở than</p>\n\n<p>- Biến trở tay quay</p>\n\n<p>- Biến trở con chạy</p>\n\n<p>- Biến trở d&acirc;y cuốn</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bien-tro”,”Parent”:{“ID”:”609d3e1b-0b4f-49aa-b190-4d70450e1f74″},”Group”:{“ID”:”eb5e8269-c6ec-4c44-8794-635b23443d49″},”Selected”:false},{“ID”:”47b26908-cb1d-4733-8747-d1e8835fb5de”,”Code”:””,”Name”:”Bộ đổi nguồn 12v ngoài trời “,”NameUrl”:”bo-doi-nguon-12v-ngoai-troi”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/384ED578-1482-4693-83A7-B98BCA8EE4BC/nguon out dor.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/384ED578-1482-4693-83A7-B98BCA8EE4BC/doi nguon ip65.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bo-doi-nguon-12v-ngoai-troi”,”Parent”:{“ID”:”e3a82a26-d94b-43da-b5b9-6a2df7ddeabd”},”Group”:{“ID”:”384ed578-1482-4693-83a7-b98bca8ee4bc”},”Selected”:false},{“ID”:”3bc4bb51-d692-4527-8479-d2cb16c77e33″,”Code”:””,”Name”:”Súng vặn vít”,”NameUrl”:”sung-van-vit”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/sung-van-vit”,”Parent”:{“ID”:”629a262c-20be-4801-b028-4dea5dd5edf3″},”Group”:{“ID”:”8eca65ea-b61f-4c52-99bc-5d56de28677e”},”Selected”:false},{“ID”:”61f46267-e6d0-4689-b6e5-db189ef3dc8f”,”Code”:””,”Name”:”Máy đóng đai thép dùng pin”,”NameUrl”:”may-dong-dai-thep-dung-pin”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-dong-dai-thep-dung-pin”,”Parent”:{“ID”:”238fac63-e9bd-4c2e-99ab-0c40954c110d”},”Group”:{“ID”:”5b553194-38b3-44b0-904f-c26e7f678818″},”Selected”:false},{“ID”:”fb9a4d00-0906-4aeb-8de7-dc978da16e7b”,”Code”:””,”Name”:”Bảo vệ mắt”,”NameUrl”:”bao-ve-mat”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bao-ve-mat”,”Parent”:{“ID”:”d70b5e06-937f-493c-ad06-c950549db346″},”Group”:{“ID”:”0f96de10-3acb-4331-a8f3-5ef40843987d”},”Selected”:false},{“ID”:”271611c7-1801-4276-b946-de47f2361877″,”Code”:””,”Name”:”Vòi vuờn, vòi hồ, vòi nước”,”NameUrl”:”voi-vuon-voi-ho-voi-nuoc”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/voi-vuon-voi-ho-voi-nuoc”,”Parent”:{“ID”:”1b3f1963-68d0-4463-b6c8-cbab4b21b65c”},”Group”:{“ID”:”7f4abefe-8755-48c4-ba01-b1cab4a4983e”},”Selected”:false},{“ID”:”647f11fc-f6ee-4803-9951-dee8c48b092b”,”Code”:””,”Name”:”Quạt hút cho nhà bếp”,”NameUrl”:”quat-hut-cho-nha-bep”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/69A34D66-2DBD-46E0-B13D-34EE2DEDC27E/quat-hut-bep.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/69A34D66-2DBD-46E0-B13D-34EE2DEDC27E/quat-hut-bep.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Quạt hút cho nhà bếp chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:1,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/quat-hut-cho-nha-bep”,”Parent”:{“ID”:”8c04231d-d19a-4d74-b7c8-7d185be894a3″},”Group”:{“ID”:”69a34d66-2dbd-46e0-b13d-34ee2dedc27e”},”Selected”:false},{“ID”:”76ccb061-f21d-4e78-b3c9-ecb359f69104″,”Code”:””,”Name”:”Xe đẩy cuộn dây đai thép”,”NameUrl”:”xe-day-cuon-day-dai-thep”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/xe-day-cuon-day-dai-thep”,”Parent”:{“ID”:”c77c315c-7295-4d74-babc-d7d88979f1dd”},”Group”:{“ID”:”8b31d884-38be-48de-972f-d6e7e029453d”},”Selected”:false},{“ID”:”eea59bc7-cd4a-4be4-8de1-ed4204861300″,”Code”:””,”Name”:”Hộp chống rơi tự động”,”NameUrl”:”hop-chong-roi-tu-dong”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/hop-chong-roi-tu-dong”,”Parent”:{“ID”:”0d6018d4-e681-4e7c-84f9-173face05890″},”Group”:{“ID”:”4bee4e31-1c9f-4c56-90a9-833c75ace30d”},”Selected”:false},{“ID”:”3f04b2ac-f691-4e65-99a1-ef4ca2abbe9a”,”Code”:””,”Name”:”Ổ cắm rời không dây”,”NameUrl”:”o-cam-roi-khong-day”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/A9B7F39E-875E-431F-9DDB-9BD8EDB3CC63/o-cam-roi-khong-day.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/A9B7F39E-875E-431F-9DDB-9BD8EDB3CC63/o-cam-roi-khong-day.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Ổ cắm rời không dây an toàn, tiện lợi cho khách hàng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Ổ cắm rời kh&ocirc;ng d&acirc;y</strong> l&agrave; sản phẩm rất phổ biến tr&ecirc;n thị trường hiện nay, sản phẩm ph&ugrave; hợp v&agrave; tương th&iacute;ch với nhiều loại thiết bị sử dụng điện n&ecirc;n được người ti&ecirc;u d&ugrave;ng tin tưởng lựa chọn.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:1,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/o-cam-roi-khong-day”,”Parent”:{“ID”:”f3fce040-79d8-4c43-92a7-ea637a2d71ff”},”Group”:{“ID”:”a9b7f39e-875e-431f-9ddb-9bd8edb3cc63″},”Selected”:false},{“ID”:”fd2a3d2b-dac6-4e68-8037-f0ca3a417e8d”,”Code”:””,”Name”:”Máy so màu”,”NameUrl”:”may-so-mau”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-so-mau”,”Parent”:{“ID”:”37576e49-9794-4372-8361-532aaf7b805e”},”Group”:{“ID”:”4fcea858-afae-4637-b981-1c6e22da1bfc”},”Selected”:false},{“ID”:”989c085a-64b2-402c-83c7-f4040f89f72c”,”Code”:””,”Name”:”Ống nhựa chịu nhiệt pp-r”,”NameUrl”:”ong-nhua-chiu-nhiet-pp-r”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ong-nhua-chiu-nhiet-pp-r”,”Parent”:{“ID”:”44a74930-8847-448d-b97a-a093759543f1″},”Group”:{“ID”:”3318d3a9-b987-42c3-9ac3-e979de532a08″},”Selected”:false},{“ID”:”99859824-6761-43ed-a061-f410e6ff2d5d”,”Code”:””,”Name”:”Đèn led âm trần chiết áp Dimmer”,”NameUrl”:”den-led-am-tran-chiet-ap-dimmer”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/EC3D2565-FF29-47B0-853C-12F5DF5B1866/den-led-am-tran-kingled.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/EC3D2565-FF29-47B0-853C-12F5DF5B1866/den-led-am-tran-kingled.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn led âm trần chiết áp Dimmer chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-am-tran-chiet-ap-dimmer”,”Parent”:{“ID”:”19e164ac-be04-4156-8a1a-f5add655e508″},”Group”:{“ID”:”ec3d2565-ff29-47b0-853c-12f5df5b1866″},”Selected”:false},{“ID”:”6a82dec6-96dd-43c2-b0a3-f903e6e97557″,”Code”:””,”Name”:”Aptomat dạng tép MCB”,”NameUrl”:”aptomat-dang-tep-mcb”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D44B50A9-9538-4AB0-9C5D-86C4E60D077B/mcb-vinalight.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D44B50A9-9538-4AB0-9C5D-86C4E60D077B/mcb-vinalight.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Aptomat dạng tép MCB đa dạng mẫu mã, chủng loại, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Aptomat dạng t&eacute;p MCB</strong> (cầu dao tự động dạng t&eacute;p – Aptomat CB t&eacute;p) thường được l&agrave;m từ nhựa c&aacute;ch điện ABS (acrylonnitrin butadien styren) c&oacute; t&iacute;nh năng chống va đập tốt, c&aacute;ch nhiệt v&agrave; c&aacute;ch điện đạt được ti&ecirc;u chuẩn IEC947 quốc tế.</p>\n\n<p>Tuy nhi&ecirc;n, do cấu tr&uacute;c h&oacute;a học của nhựa ABS, thường c&aacute;c d&ograve;ng cầu dao tự động Aptomat CB t&eacute;p MCB chỉ được sử dụng cho c&aacute;c thiết bị c&oacute; d&ograve;ng c&ocirc;ng suất nhỏ v&agrave; d&ograve;ng điện thấp (như trong sinh hoạt d&acirc;n dụng) kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; 100A.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:293,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/aptomat-dang-tep-mcb”,”Parent”:{“ID”:”8e8593eb-7b32-4ee6-b7c2-c7bcf9cb2509″},”Group”:{“ID”:”d44b50a9-9538-4ab0-9c5d-86c4e60d077b”},”Selected”:false},{“ID”:”e56ae55f-6ed2-4035-b1a0-fb988c75dee5″,”Code”:””,”Name”:”Đo lực kéo nén”,”NameUrl”:”do-luc-keo-nen”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/do-luc-keo-nen”,”Parent”:{“ID”:”9eb3bb7c-4d99-4d5c-be72-a87615bdd148″},”Group”:{“ID”:”9a074f13-a33b-461d-bc8d-ac9c2c64869f”},”Selected”:false},{“ID”:”3b3ef1f9-a87d-43a0-962e-fe6bc2bf8099″,”Code”:””,”Name”:”Dây thừng”,”NameUrl”:”day-thung”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-thung”,”Parent”:{“ID”:”c346ae4d-863e-40da-aecb-3e7f8a82f457″},”Group”:{“ID”:”fc723191-8e33-4ebb-9785-b0d8119fcc75″},”Selected”:false},{“ID”:”9e4c06c2-03cc-441d-bb25-0a984b7f4cc9″,”Code”:””,”Name”:”Bình khí thở”,”NameUrl”:”binh-khi-tho”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/binh-khi-tho”,”Parent”:{“ID”:”0e90b6c6-9597-4ab7-82c3-e5fb0789492a”},”Group”:{“ID”:”a2f54309-32e4-4f12-9e37-c2fc4e3deb60″},”Selected”:false},{“ID”:”527ed921-868d-4ad6-a230-0dfb1676df07″,”Code”:””,”Name”:”Chốt cửa, móc cửa”,”NameUrl”:”chot-cua-moc-cua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/chot-cua-moc-cua”,”Parent”:{“ID”:”95e11034-c8e1-4b56-b9d9-bdae8dfa120e”},”Group”:{“ID”:”32245190-1c63-4caa-af64-7633d472574f”},”Selected”:false},{“ID”:”dc40b6ba-9052-4f80-b5a1-186786ae5b5e”,”Code”:””,”Name”:”Bộ đổi nguồn 24 V ngoài trời “,”NameUrl”:”bo-doi-nguon-24-v-ngoai-troi”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/73FF5B51-25C9-46F7-8FD8-120B46D0D2DA/nguon out dor.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/73FF5B51-25C9-46F7-8FD8-120B46D0D2DA/nguon 24v ngoai troi.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bo-doi-nguon-24-v-ngoai-troi”,”Parent”:{“ID”:”e3a82a26-d94b-43da-b5b9-6a2df7ddeabd”},”Group”:{“ID”:”73ff5b51-25c9-46f7-8fd8-120b46d0d2da”},”Selected”:false},{“ID”:”0a3f96fe-b00f-4985-a26f-1e9d8570dead”,”Code”:””,”Name”:”Máng, xô, thùng”,”NameUrl”:”mang-xo-thung”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mang-xo-thung”,”Parent”:{“ID”:”ed16d1c0-1b5a-46f0-ad3b-98a39090ae58″},”Group”:{“ID”:”bd2f912e-849a-4494-8f9b-1be53bdec145″},”Selected”:false},{“ID”:”ef2b1732-8abf-4e2e-9e3c-234a9c0324df”,”Code”:””,”Name”:”Kính hiển vi phóng và đo”,”NameUrl”:”kinh-hien-vi-phong-va-do”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/kinh-hien-vi-phong-va-do”,”Parent”:{“ID”:”456f0389-a5d4-4b0c-8333-8e4c37f624c2″},”Group”:{“ID”:”de0173ce-af49-4a64-8b23-19f6b3def2f8″},”Selected”:false},{“ID”:”31284136-9ee7-438e-83d0-263b2fd4e820″,”Code”:””,”Name”:”Kìm, kềm”,”NameUrl”:”kim-kem”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/kim-kem”,”Parent”:{“ID”:”318ddf4c-7112-4723-8e31-ebd55d44205b”},”Group”:{“ID”:”8837e982-6681-47ea-a723-c04cedb5074d”},”Selected”:false},{“ID”:”85f4c13b-1f39-4a79-9067-29a33b50e7aa”,”Code”:””,”Name”:”Máy trắc địa”,”NameUrl”:”may-trac-dia”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-trac-dia”,”Parent”:{“ID”:”cdf00bea-41f9-404d-82db-f916ecba84e1″},”Group”:{“ID”:”60833163-fc3b-4b86-9073-64ccbdaca781″},”Selected”:false},{“ID”:”87688644-3631-4b24-ade0-33a80d169e70″,”Code”:””,”Name”:”Đèn trồng thanh long”,”NameUrl”:”den-trong-thanh-long”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/A611C43E-3237-4069-93FC-EBA0B354C25C/icon website-02.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/A611C43E-3237-4069-93FC-EBA0B354C25C/den-led-trong-cay-thanh-long.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn trồng thanh long chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><a href=\”https://vinalight.vn/den-trong-thanh-long\” rel=\”follow\”>Đ&egrave;n LED thanh long</a> l&agrave; b&oacute;ng đ&egrave;n sử dụng Chip LED được thiết kế ph&aacute;t ra &aacute;nh s&aacute;ng đỏ (&aacute;nh s&aacute;ng được nghi&ecirc;n cứu k&iacute;ch th&iacute;ch c&acirc;y trồng ra hoa). Đ&egrave;n c&oacute; phổ &aacute;nh s&aacute;ng chuy&ecirc;n dụng, cho khả năng k&iacute;ch th&iacute;ch hoa thanh long ra cao 20-25% so với đ&egrave;n compact th&ocirc;ng thường. Đ&egrave;n Led Bulb thay thế&nbsp;đ&egrave;n sợi đốt 60W, halogen 42W v&agrave; đ&egrave;n compact 23W. Mang lại hiệu quả bất ngờ, gi&uacute;p tiết kiệm điện năng l&ecirc;n đến 60-70% so với đ&egrave;n sợi đốt 60W, halogen 42W v&agrave; 50% điện năng so với đ&egrave;n compact thường.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:2,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-trong-thanh-long”,”Parent”:{“ID”:”ea4d5970-2d7f-42af-a8b8-d85ca4b63ec5″},”Group”:{“ID”:”a611c43e-3237-4069-93fc-eba0b354c25c”},”Selected”:false},{“ID”:”13afd03c-3692-4be8-94d6-33ca8622212b”,”Code”:””,”Name”:”Máy đo độ tròn”,”NameUrl”:”may-do-do-tron”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-do-do-tron”,”Parent”:{“ID”:”8b8f8933-b4d8-4579-aab6-18dd5685d5ad”},”Group”:{“ID”:”403a39c3-b603-4bda-925d-211f5c50e005″},”Selected”:false},{“ID”:”5563f02d-8434-40cb-a8bc-40e54c1c52c5″,”Code”:””,”Name”:”Chân đế cho máy giặt”,”NameUrl”:”chan-de-cho-may-giat”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/chan-de-cho-may-giat”,”Parent”:{“ID”:”9956ca1a-0d54-4505-90ee-fba29a36c48a”},”Group”:{“ID”:”938b2c78-3f72-4fa6-85cc-ab6e246391a0″},”Selected”:false},{“ID”:”5b371a44-779f-47bc-bf1d-41abf38cdfb8″,”Code”:””,”Name”:”Đèn Led Panel 20×120″,”NameUrl”:”den-led-panel-20×120″,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/EB95BE3F-B6F4-4CB7-B864-DA064CE76984/Đèn Led Panel 20×120.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/EB95BE3F-B6F4-4CB7-B864-DA064CE76984/Đèn Led Panel 20×120.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn Led Panel 20×120 chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:1,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-panel-20×120″,”Parent”:{“ID”:”cff301c5-7257-47a2-8f8c-a95b356f9bbf”},”Group”:{“ID”:”eb95be3f-b6f4-4cb7-b864-da064ce76984″},”Selected”:false},{“ID”:”ebeee1e4-d4dd-45f3-b8f1-420e8e07aa7a”,”Code”:””,”Name”:”Đèn Led Bulb Kẹp”,”NameUrl”:”den-led-bulb-kep”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/FB798A6C-896F-4204-A900-F41C6C8CAC90/bulb-kep.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/FB798A6C-896F-4204-A900-F41C6C8CAC90/bulb-kep.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn Led Bulb Kẹp chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:6,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-bulb-kep”,”Parent”:{“ID”:”0b25fcfe-d67d-41f6-a1b1-5cc000c78f23″},”Group”:{“ID”:”fb798a6c-896f-4204-a900-f41c6c8cac90″},”Selected”:false},{“ID”:”9d598116-8f93-4a10-8f63-4f6cca1929d3″,”Code”:””,”Name”:”Phụ kiện cho thang”,”NameUrl”:”phu-kien-cho-thang”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phu-kien-cho-thang”,”Parent”:{“ID”:”cd9eab0e-ccf3-4c37-b32c-99b5f28faeb5″},”Group”:{“ID”:”15cbd1ee-8317-455d-a7fc-9bac085feb1d”},”Selected”:false},{“ID”:”8d233c4d-c907-48d7-baaf-4f76a57a3635″,”Code”:””,”Name”:”Các loại dây khác”,”NameUrl”:”cac-loai-day-khac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cac-loai-day-khac”,”Parent”:{“ID”:”c346ae4d-863e-40da-aecb-3e7f8a82f457″},”Group”:{“ID”:”7f8cc602-810a-49d1-a7b0-2e4ecde2223d”},”Selected”:false},{“ID”:”79bdcea8-9f77-4846-af64-5a03ae4b5325″,”Code”:””,”Name”:”Cầu đấu nối bằng ốc vít”,”NameUrl”:”cau-dau-noi-bang-oc-vit”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B3CDEBAA-3977-4770-9CB1-BB46C0E017B8/cau-dau-noi-oc-vit.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B3CDEBAA-3977-4770-9CB1-BB46C0E017B8/cau-dau-noi-oc-vit.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:21,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cau-dau-noi-bang-oc-vit”,”Parent”:{“ID”:”6009869e-9e2e-4ee5-a4cb-426e0ec8e243″},”Group”:{“ID”:”b3cdebaa-3977-4770-9cb1-bb46c0e017b8″},”Selected”:false},{“ID”:”110b1753-6e22-4f34-810f-5a46a7b63264″,”Code”:””,”Name”:”Vòi tắm khử độc”,”NameUrl”:”voi-tam-khu-doc”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/voi-tam-khu-doc”,”Parent”:{“ID”:”c973c6c1-5bfe-48a2-a1c6-feeb9d287e71″},”Group”:{“ID”:”d439ce88-3bbc-4efa-9d2d-4684b7657ba4″},”Selected”:false},{“ID”:”5a875a7e-9a85-40c4-bb71-5c6b5330515c”,”Code”:””,”Name”:”Máy hàn và vật tư”,”NameUrl”:”may-han-va-vat-tu”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-han-va-vat-tu”,”Parent”:{“ID”:”95700aed-bf06-4ba4-9404-04ca63d1e369″},”Group”:{“ID”:”c54d56f0-4b8e-40e7-86cd-bbf396f60117″},”Selected”:false},{“ID”:”842831ef-974c-44bd-80e3-73c54cb535a6″,”Code”:””,”Name”:”Nguyên liệu & phôi khác”,”NameUrl”:”nguyen-lieu-phoi-khac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/nguyen-lieu-phoi-khac”,”Parent”:{“ID”:”cda7515a-6d55-4fad-9cfa-0581dc902fcc”},”Group”:{“ID”:”d9fb3a63-7eb8-4e3f-9daa-836f17ee4b6a”},”Selected”:false},{“ID”:”bcc3dd01-0544-4556-aa8a-79e9c11fc71f”,”Code”:””,”Name”:”Đèn led âm trần cảm biến”,”NameUrl”:”den-led-am-tran-cam-bien”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/4C6E4D46-22C2-4780-B031-3DD48E228FAC/den-led-am-tran-cam-bien-rang-dong-anh-sang-trang-va-vang.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/4C6E4D46-22C2-4780-B031-3DD48E228FAC/den-led-am-tran-cam-bien-rang-dong-anh-sang-trang-va-vang.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn led âm trần cảm biến chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:3,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-am-tran-cam-bien”,”Parent”:{“ID”:”19e164ac-be04-4156-8a1a-f5add655e508″},”Group”:{“ID”:”4c6e4d46-22c2-4780-b031-3dd48e228fac”},”Selected”:false},{“ID”:”67991b89-b111-4aaf-a58b-7df8f365b70b”,”Code”:””,”Name”:”Phích cắm điện 3 chân”,”NameUrl”:”phich-cam-dien-3-chan”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/35080598-0FC2-4F72-BE6E-DC0C6D7A3623/phich-cam-dien-3-chan.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/35080598-0FC2-4F72-BE6E-DC0C6D7A3623/phich-cam-dien-3-chan.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Phích cắm điện 3 chân chính hãng, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Ph&iacute;ch cắm điện 3 ch&acirc;n&nbsp;</strong>c&oacute; 2 ch&acirc;n&nbsp;kết nối d&acirc;y n&oacute;ng v&agrave; d&acirc;y nguội, ch&acirc;n&nbsp;thứ 3 c&oacute; k&iacute;ch thước lớn hơn nối với d&acirc;y nối đất của c&ocirc;ng tr&igrave;nh để đảm bảo an to&agrave;n khi c&oacute; sự chạm điện ra vỏ kim loại của thiết bị điện.&nbsp;</p>\n\n<p>Nếu để &yacute; bạn sẽ thấy hầu hết những thiết bị điện d&acirc;n dụng như l&ograve; nướng, m&aacute;y t&iacute;nh, l&ograve; vi s&oacute;ng, tủ lạnh c&oacute; vỏ kim loại đều được thiết kế với ph&iacute;ch cắm điện 3 ch&acirc;n.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:4,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phich-cam-dien-3-chan”,”Parent”:{“ID”:”86e8fb78-df79-41ea-9c72-17d3829122b6″},”Group”:{“ID”:”35080598-0fc2-4f72-be6e-dc0c6d7a3623″},”Selected”:false},{“ID”:”d7c03582-eced-41a2-ad45-7dff04b434b9″,”Code”:””,”Name”:”Tủ đựng thiết bị chữa cháy”,”NameUrl”:”tu-dung-thiet-bi-chua-chay”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/tu-dung-thiet-bi-chua-chay”,”Parent”:{“ID”:”9323331f-3b07-4018-95a6-3c9b890e87bb”},”Group”:{“ID”:”ee22e4de-9b08-4cd2-bc8b-279e49e5d251″},”Selected”:false},{“ID”:”bf00b2b7-ccaf-4eb7-b456-80597aa7500b”,”Code”:””,”Name”:”Đầu nối ống mềm PVC”,”NameUrl”:”dau-noi-ong-mem-pvc”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đầu nối ống mềm PVC chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:4,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dau-noi-ong-mem-pvc”,”Parent”:{“ID”:”e757368c-0d7a-4b07-a176-066743135114″},”Group”:{“ID”:”9c0aa26f-611a-4909-a06b-a5598d6d2fea”},”Selected”:false},{“ID”:”9f6faed2-fa82-4538-90c6-831546c38bf1″,”Code”:””,”Name”:”Đèn soi tranh cổ điển”,”NameUrl”:”den-soi-tranh-co-dien”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-soi-tranh-co-dien”,”Parent”:{“ID”:”3fbe139e-d035-455c-a884-5e3f6a85c23b”},”Group”:{“ID”:”a70aa5ad-31cb-4ef1-bdca-890c14b45785″},”Selected”:false},{“ID”:”fedf18ab-8f9d-4285-899a-8b34c6d9e4a9″,”Code”:””,”Name”:”Quạt cấp gió Cabinet”,”NameUrl”:”quat-cap-gio-cabinet”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/3E5269B1-27D7-4F9E-A2CB-DAAF8440E34C/quat-cap-cabinet.jpeg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/3E5269B1-27D7-4F9E-A2CB-DAAF8440E34C/quat-cap-cabinet.jpeg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Quạt cấp gió Cabinet chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:”<h1><strong>Quạt cấp gi&oacute; Cabinet</strong></h1>\n\n<p><a href=\”https://vinalight.vn/quat-cap-gio-cabinet\” rel=\”follow\”><strong>Quạt cấp gi&oacute; Cabinet</strong></a> th&iacute;ch hợp d&ugrave;ng cho khu resort, c&ocirc;ng ty, showroom, trường học, bệnh viện, cửa h&agrave;ng thời trang, ph&ograve;ng kh&aacute;m bệnh.</p>\n\n<p>Quạt h&uacute;t gi&oacute; lọc kh&iacute; sạch&nbsp;hoạt động độc lập, c&oacute; thể sử dụng tuần ho&agrave;n kh&ocirc;ng kh&iacute; trong khu vực như 1 m&aacute;y lọc kh&iacute; bụi mịn</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:1,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/quat-cap-gio-cabinet”,”Parent”:{“ID”:”65edfc22-a211-41d6-9485-457b8467af81″},”Group”:{“ID”:”3e5269b1-27d7-4f9e-a2cb-daaf8440e34c”},”Selected”:false},{“ID”:”33d2acfc-ff08-4c2f-8153-900b44c870af”,”Code”:””,”Name”:”Máng Đèn Led Kiểu Batten”,”NameUrl”:”mang-den-led-kieu-batten”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Máng Đèn Led Kiểu Batten chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:26,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mang-den-led-kieu-batten”,”Parent”:{“ID”:”0c1d61b5-e132-4275-b818-5cd959faf07f”},”Group”:{“ID”:”4c0374e9-e43f-4aac-af64-8c95395ee4dc”},”Selected”:false},{“ID”:”3d55147e-c9d0-4135-bfce-953580f0d2cb”,”Code”:””,”Name”:”Máy bơm ly tâm”,”NameUrl”:”may-bom-ly-tam”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Máy bơm ly tâm chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:1,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-bom-ly-tam”,”Parent”:{“ID”:”2d9d1c8f-56b3-4aac-b64e-2d2ff716e02a”},”Group”:{“ID”:”0ee5c44d-c0e2-4cc4-b88c-9edf2e18876d”},”Selected”:false},{“ID”:”a309e21f-6b62-4ae1-8ed9-99dcc2fa3b0b”,”Code”:””,”Name”:”Đèn ốp trần nổi Smart”,”NameUrl”:”den-op-tran-noi-smart”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/4AE47877-5C52-45B9-B8C2-AC82849286E6/op-noi-tron-cam-bien.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/4AE47877-5C52-45B9-B8C2-AC82849286E6/op-noi-tron-cam-bien.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn ốp trần nổi Smart chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:25,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-op-tran-noi-smart”,”Parent”:{“ID”:”c3f06f87-1911-426b-83cb-8723ad50415c”},”Group”:{“ID”:”4ae47877-5c52-45b9-b8c2-ac82849286e6″},”Selected”:false},{“ID”:”d037745a-f8b2-4bdc-bb17-9cbf63fc61fc”,”Code”:””,”Name”:”Đèn Led Tube 1200mm”,”NameUrl”:”den-led-tube-1200mm”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/A797778A-FFC4-4A28-BCDB-9ECB96741D56/Đèn Led Tube 1200mm.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/A797778A-FFC4-4A28-BCDB-9ECB96741D56/Đèn Led Tube 1200mm.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn Led Tube 1200mm chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:94,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-tube-1200mm”,”Parent”:{“ID”:”d2314434-62b2-446c-9fbd-0663d5bf6d29″},”Group”:{“ID”:”a797778a-ffc4-4a28-bcdb-9ecb96741d56″},”Selected”:false},{“ID”:”975009ad-1bcb-4a4d-9e46-9dd0e26f7f37″,”Code”:””,”Name”:”Ổ cắm kéo dài kiểu xách tay”,”NameUrl”:”o-cam-keo-dai-kieu-xach-tay”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B1F96805-B282-4393-9692-3C5E859D418A/o-cam-keo-dai-kieu-xach-tay.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B1F96805-B282-4393-9692-3C5E859D418A/o-cam-keo-dai-kieu-xach-tay.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Ổ cắm kéo dài kiểu xách tay chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Ổ cắm k&eacute;o d&agrave;i kiểu x&aacute;ch tay</strong>&nbsp;thuận tiện khi sử dụng thiết bị xa nguồn điện, dễ d&agrave;ng di chuyển khi sử dụng, ph&ugrave; hợp cung cấp điện cho hầu hết c&aacute;c thiết bị điện trong gia đ&igrave;nh.<br />\n<br />\n&nbsp;</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:6,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/o-cam-keo-dai-kieu-xach-tay”,”Parent”:{“ID”:”f3fce040-79d8-4c43-92a7-ea637a2d71ff”},”Group”:{“ID”:”b1f96805-b282-4393-9692-3c5e859d418a”},”Selected”:false},{“ID”:”6bbbb4f2-5b08-42dc-8187-a307b2c2fad6″,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị chống dòng rò RCCB”,”NameUrl”:”thiet-bi-chong-dong-ro-rccb”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/82AEB250-1D24-4AC3-8EA7-F4328AA196B2/thiet-bi-chong-ro-rccb-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/82AEB250-1D24-4AC3-8EA7-F4328AA196B2/thiet-bi-chong-ro-rccb-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Thiết bị chống dòng rò RCCB đa dạng mẫu mã, chủng loại, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Thiết bị chống d&ograve;ng r&ograve; RCCB </strong>l&agrave; thiết bị bảo vệ chống r&ograve; rỉ d&ograve;ng điện ra b&ecirc;n ngo&agrave;i mạng điện nh&agrave; bạn, kết hợp giữa MCB v&agrave; RCCB n&ecirc;n c&oacute; 2 t&iacute;nh năng chống d&ograve;ng r&ograve; v&agrave; chống qu&aacute; tải, ngắn mạch</p>\n\n<p><strong>- Thiết bị chống r&ograve; RCCB d&ugrave;ng cho mạng điện gia đ&igrave;nh:</strong></p>\n\n<p>+ Đối với nh&agrave; d&acirc;n sinh sống b&igrave;nh thường hầu hết sử dụng điện xoay chiều 1 pha n&ecirc;n sẽ chon thiết bị 2P+1 (L+N)</p>\n\n<p>+ Đối với nh&agrave; d&acirc;n n&ecirc;n chọn d&ograve;ng 30mA (nh&agrave; ẩm thấp c&oacute; thể chọn l&ecirc;n 100mA)</p>\n\n<p><strong>- Đối với xưởng sản xuất c&oacute; nhiều thiết bị bằng kim loại v&agrave; điện &aacute;p lớn:</strong></p>\n\n<p>+ Đối với xưởng sản xuất hay sử dụng điện 3P+1 cho ổn định n&ecirc;n chọn thiết bị 4P (3L+1N)</p>\n\n<p>+ Chọn thiết bị c&oacute; d&ograve;ng r&ograve;&nbsp;lớn 300mA</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:29,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-chong-dong-ro-rccb”,”Parent”:{“ID”:”8e8593eb-7b32-4ee6-b7c2-c7bcf9cb2509″},”Group”:{“ID”:”82aeb250-1d24-4ac3-8ea7-f4328aa196b2″},”Selected”:false},{“ID”:”bbcac094-cdb8-4056-be0e-b0c03e7d41ce”,”Code”:””,”Name”:”Chai nhựa, hũ nhựa”,”NameUrl”:”chai-nhua-hu-nhua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/chai-nhua-hu-nhua”,”Parent”:{“ID”:”1e772a4e-51e9-41a7-9ed4-1a8e341a75d3″},”Group”:{“ID”:”2498e878-f927-42f9-a52c-891f214ff5c5″},”Selected”:false},{“ID”:”87377472-50cb-4040-85a6-b5e6c357e8f3″,”Code”:””,”Name”:”Đèn thả nghệ thuật”,”NameUrl”:”den-tha-nghe-thuat”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-tha-nghe-thuat”,”Parent”:{“ID”:”51f7e1ed-9bd8-4121-963d-d3303213ef63″},”Group”:{“ID”:”7c166716-7414-4b61-9196-927008a1abd4″},”Selected”:false},{“ID”:”f62889b5-ae2c-453d-bb67-b9fac8227b5d”,”Code”:””,”Name”:”Chổi than”,”NameUrl”:”choi-than”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/9920ACD1-FEE9-4382-A374-67EC13F51924/choi-than.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/9920ACD1-FEE9-4382-A374-67EC13F51924/choi-than.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp chổi than chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Chổi than</strong> l&agrave; sản phẩm giống như một chiếc b&agrave;n chải c&oacute; h&igrave;nh d&aacute;ng như chiếc chổi nhỏ trong ng&agrave;nh dụng cụ điện cầm tay, l&agrave;m từ than đ&aacute; v&agrave; được quấn xung quanh l&agrave; c&aacute;c sợi d&acirc;y đồng.</p>\n\n<p>Chổi than c&oacute; t&iacute;nh ứng dụng như:</p>\n\n<p>- Sử dụng c&ugrave;ng với c&aacute;c m&ocirc; tơ xe &ocirc; t&ocirc; hoặc xe m&aacute;y.<br />\n- Đồ gia d&ugrave;ng như: m&aacute;y h&uacute;t bụi, m&aacute;y sấy, m&aacute;y say sinh tố.<br />\n- Ứng dụng động cơ m&aacute;y ph&aacute;t điện.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/choi-than”,”Parent”:{“ID”:”609d3e1b-0b4f-49aa-b190-4d70450e1f74″},”Group”:{“ID”:”9920acd1-fee9-4382-a374-67ec13f51924″},”Selected”:false},{“ID”:”72f1c68f-8f22-48e7-98c5-ba05a5ba33ff”,”Code”:””,”Name”:”Máy đóng đai nhựa tự động”,”NameUrl”:”may-dong-dai-nhua-tu-dong”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-dong-dai-nhua-tu-dong”,”Parent”:{“ID”:”612456dd-2593-4c15-a93c-70d943b9197c”},”Group”:{“ID”:”e794a7b3-0866-40a9-8a67-fd30a8998d53″},”Selected”:false},{“ID”:”8f225f27-fb0d-4272-bf2c-bbc4f7ca37f5″,”Code”:””,”Name”:”Sơn nước ngoài trời”,”NameUrl”:”son-nuoc-ngoai-troi”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/son-nuoc-ngoai-troi”,”Parent”:{“ID”:”91f3ab63-d521-41ba-ba86-436a69b3606f”},”Group”:{“ID”:”2983b631-3b71-4da8-9926-c543e01e42c3″},”Selected”:false},{“ID”:”9f8e8099-8e2e-43b6-afdc-bbdd2fe065ce”,”Code”:””,”Name”:”Đèn tường ngoài trời”,”NameUrl”:”den-tuong-ngoai-troi”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:38,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-tuong-ngoai-troi”,”Parent”:{“ID”:”fa628c8b-a402-4b8b-9633-60b36ca6c41b”},”Group”:{“ID”:”c910fa61-933c-434a-afd4-81e0fe0b3253″},”Selected”:false},{“ID”:”f9768298-63ff-4812-8e5a-bbf2cf706841″,”Code”:””,”Name”:”Quạt hút ốp vách kính”,”NameUrl”:”quat-hut-op-vach-kinh”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/998697CC-842F-4A13-977D-1A3A741B5DD2/quat-hut-op-kinh.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/998697CC-842F-4A13-977D-1A3A741B5DD2/quat-hut-op-kinh.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Quạt hút ốp vách kính chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:2,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/quat-hut-op-vach-kinh”,”Parent”:{“ID”:”8c04231d-d19a-4d74-b7c8-7d185be894a3″},”Group”:{“ID”:”998697cc-842f-4a13-977d-1a3a741b5dd2″},”Selected”:false},{“ID”:”5decd009-5cdf-4b71-acca-befc7428ae26″,”Code”:””,”Name”:”Dây cao su buộc hàng, dây thun, dây dệt”,”NameUrl”:”day-cao-su-buoc-hang-day-thun-day-det”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-cao-su-buoc-hang-day-thun-day-det”,”Parent”:{“ID”:”db912c96-125c-4156-b846-f8f4729b5103″},”Group”:{“ID”:”bfd78ce6-1b24-4f64-97c0-d7609b46ba24″},”Selected”:false},{“ID”:”e16ed538-cf69-4b0f-afe5-bf1e0157ba91″,”Code”:””,”Name”:”Vít gỗ ec”,”NameUrl”:”vit-go-ec”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/vit-go-ec”,”Parent”:{“ID”:”a09dff85-537f-496f-bb95-3cbeea684f91″},”Group”:{“ID”:”173196ce-26e2-4690-b10c-1d4abea13979″},”Selected”:false},{“ID”:”606499ba-551a-43f6-a424-cf21d4bc9357″,”Code”:””,”Name”:”Máy đóng đai thép tự động”,”NameUrl”:”may-dong-dai-thep-tu-dong”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-dong-dai-thep-tu-dong”,”Parent”:{“ID”:”238fac63-e9bd-4c2e-99ab-0c40954c110d”},”Group”:{“ID”:”0013f15b-a5c0-4111-8d2a-dd5014078b9e”},”Selected”:false},{“ID”:”17d8b643-dde6-41dc-a256-d1ae29f1e837″,”Code”:””,”Name”:”Công tắc treo”,”NameUrl”:”cong-tac-treo”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/6D0FE03F-E78C-4D77-B377-069AC18EDC6B/congtactreo.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/6D0FE03F-E78C-4D77-B377-069AC18EDC6B/congtactreo.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp công tắc treo – công tắc quả nhót chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<h1>C&ocirc;ng tắc treo – C&ocirc;ng tắc quả nh&oacute;t</h1>\n\n<p>C&ocirc;ng tắc treo tr&ecirc;n d&acirc;y hay c&ograve;n gọi l&agrave; c&ocirc;ng tắc quả nh&oacute;t.&nbsp;D&ugrave;ng l&agrave;m c&ocirc;ng tắc đ&egrave;n b&agrave;n, đ&egrave;n trang tr&iacute;, đ&egrave;n ngo&agrave;i trời…</p>\n\n<h2>Ưu điểm nổi bật của C&ocirc;ng tắc treo:</h2>\n\n<p>- Thiết kế nhỏ gọn.</p>\n\n<p>- Ph&ugrave; hợp với mọi kh&ocirc;ng gian v&agrave; chủ yếu được sử dụng trong ph&ograve;ng ngủ, b&agrave;n học, ph&ograve;ng tắm&hellip;</p>\n\n<h2>Cấu tạo c&ocirc;ng tắc quả nh&oacute;t:</h2>\n\n<p>- C&ocirc;ng tắc bật tắt quả nh&oacute;t c&oacute; đ&egrave;n b&aacute;o &ndash; tiếp điểm bằng đồng &ndash; nhựa dẻo chống ch&aacute;y. C&ocirc;ng tắc được chế tạo từ vật liệu đồng đ&agrave;n hồi đảm bảo kh&ocirc;ng lỏng lẻo. Tiếp x&uacute;c tốt, kh&ocirc;ng đ&aacute;nh lửa, an to&agrave;n v&agrave; c&oacute; độ bền cao.</p>\n\n<p>- Vỏ c&ocirc;ng tắc bằng nhựa bền chắc, c&aacute;ch điện an to&agrave;n, mềm dẻo linh hoạt, c&aacute;ch điện tốt, an to&agrave;n khi sử dụng. Kh&ocirc;ng gian b&ecirc;n trong rộng r&atilde;i, dễ d&agrave;ng đấu d&acirc;y điện chạy ngầm qua th&acirc;n c&ocirc;ng tắc.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:1,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cong-tac-treo”,”Parent”:{“ID”:”aba5c3ed-4c8e-4c48-9078-86b460a78796″},”Group”:{“ID”:”6d0fe03f-e78c-4d77-b377-069ac18edc6b”},”Selected”:false},{“ID”:”ec2d0501-1249-4c3e-9f3e-d3d8c8eeeadc”,”Code”:””,”Name”:”Que hàn ống đồng”,”NameUrl”:”que-han-ong-dong”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/que-han-ong-dong”,”Parent”:{“ID”:”4c72b8d8-646d-4c73-8c80-b3d0408eead6″},”Group”:{“ID”:”0171f9f7-65b7-4dca-9c7f-6f1b6bac51b0″},”Selected”:false},{“ID”:”6a33ae73-d6e3-4421-9afd-d426d4b5a5e9″,”Code”:””,”Name”:”Van cầu, van nhựa”,”NameUrl”:”van-cau-van-nhua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/van-cau-van-nhua”,”Parent”:{“ID”:”1b3f1963-68d0-4463-b6c8-cbab4b21b65c”},”Group”:{“ID”:”b3b345d0-29cd-47a1-88cb-7650b6159b3f”},”Selected”:false},{“ID”:”2e365cde-822e-4136-8598-d95c120990b7″,”Code”:””,”Name”:”Phụ kiện đóng đai thép – khác”,”NameUrl”:”phu-kien-dong-dai-thep-khac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phu-kien-dong-dai-thep-khac”,”Parent”:{“ID”:”c77c315c-7295-4d74-babc-d7d88979f1dd”},”Group”:{“ID”:”acae78f2-996d-4025-8a03-55bb1b5f80e8″},”Selected”:false},{“ID”:”ebaa81e6-c136-4eaf-886c-db406d045621″,”Code”:””,”Name”:”Xy lanh khí nén”,”NameUrl”:”xy-lanh-khi-nen”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/xy-lanh-khi-nen”,”Parent”:{“ID”:”c2b89293-cfab-4e9c-8093-4b3722a50831″},”Group”:{“ID”:”9764d550-526d-480b-9177-dd66c48c8913″},”Selected”:false},{“ID”:”3616586f-e372-496e-aa41-dd4424766b0e”,”Code”:””,”Name”:”Súng thổi khí”,”NameUrl”:”sung-thoi-khi”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/sung-thoi-khi”,”Parent”:{“ID”:”629a262c-20be-4801-b028-4dea5dd5edf3″},”Group”:{“ID”:”0444810a-6dbd-4205-b785-18897f0edf9c”},”Selected”:false},{“ID”:”8d9fdc31-3260-4b9f-b139-e06d84dedb2e”,”Code”:””,”Name”:”Máy kiểm tra lực”,”NameUrl”:”may-kiem-tra-luc”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-kiem-tra-luc”,”Parent”:{“ID”:”9eb3bb7c-4d99-4d5c-be72-a87615bdd148″},”Group”:{“ID”:”c66313be-983d-4ffe-a542-b8a6817f62b0″},”Selected”:false},{“ID”:”085bd35b-ca74-4b12-afcd-e570bdf7614b”,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị dò khí cố định”,”NameUrl”:”thiet-bi-do-khi-co-dinh”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-do-khi-co-dinh”,”Parent”:{“ID”:”6bda9e3e-eef6-4ad7-8559-47368e14101b”},”Group”:{“ID”:”358f1585-3bb4-4f6b-9cb6-1e5c8a34f137″},”Selected”:false},{“ID”:”b9b7c35f-a236-4353-90fa-eea7afb0bebb”,”Code”:””,”Name”:”Mặt 4 thiết bị”,”NameUrl”:”mat-4-thiet-bi”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/F98F9C59-4AD5-4F44-906C-02E778CD9E78/mat-4-thiet-bi.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/F98F9C59-4AD5-4F44-906C-02E778CD9E78/mat-4-thiet-bi.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:15,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mat-4-thiet-bi”,”Parent”:{“ID”:”055331ae-1fc2-4496-b083-d5456e12b143″},”Group”:{“ID”:”f98f9c59-4ad5-4f44-906c-02e778cd9e78″},”Selected”:false},{“ID”:”23ced62c-68cb-479d-ab6e-f0a2ae127723″,”Code”:””,”Name”:”Bảo vệ mặt, bảo vệ hô hấp”,”NameUrl”:”bao-ve-mat-bao-ve-ho-hap”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bao-ve-mat-bao-ve-ho-hap”,”Parent”:{“ID”:”d70b5e06-937f-493c-ad06-c950549db346″},”Group”:{“ID”:”cf70434a-a4de-48d7-9eb1-ecd8fdd73821″},”Selected”:false},{“ID”:”e547ffbb-1856-4a90-aa7d-f4c165fab72d”,”Code”:””,”Name”:”Máy quấn màng pe”,”NameUrl”:”may-quan-mang-pe”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-quan-mang-pe”,”Parent”:{“ID”:”df2aaaf8-e36e-4440-9f1d-7e920e93ce55″},”Group”:{“ID”:”32df3718-5c01-4676-af36-30b0b6a1eb45″},”Selected”:false},{“ID”:”79cc7b0f-b797-4ff1-9092-fbcd567c9639″,”Code”:””,”Name”:”Phụ kiện đóng đai nhựa – khác”,”NameUrl”:”phu-kien-dong-dai-nhua-khac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phu-kien-dong-dai-nhua-khac”,”Parent”:{“ID”:”ddb6f233-eaca-4cb1-810d-304f5e1cd7cb”},”Group”:{“ID”:”0f7543bb-74bf-4554-b097-555d34c7f2ab”},”Selected”:false},{“ID”:”fa04c1d6-c8d2-4b03-9f3d-fbf01aeb41c5″,”Code”:””,”Name”:”Lục giác chìm đầu bằng ( đầu dẹp )”,”NameUrl”:”luc-giac-chim-dau-bang-dau-dep”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/luc-giac-chim-dau-bang-dau-dep”,”Parent”:{“ID”:”93da0055-5c6e-4965-8271-ecf3ae895b12″},”Group”:{“ID”:”3a5d3f18-183a-4ba2-a247-0ff433cbde19″},”Selected”:false},{“ID”:”94e6c154-67d4-4d33-8194-ff3ea3efa333″,”Code”:””,”Name”:”Điểm cố định”,”NameUrl”:”diem-co-dinh”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/diem-co-dinh”,”Parent”:{“ID”:”0d6018d4-e681-4e7c-84f9-173face05890″},”Group”:{“ID”:”f85b82dc-39af-4073-a807-34f50ba863f7″},”Selected”:false},{“ID”:”5b1dbc89-74c0-4b21-9b41-0196dcd25f2e”,”Code”:””,”Name”:”Máy mài & đánh bóng mẫu”,”NameUrl”:”may-mai-danh-bong-mau”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-mai-danh-bong-mau”,”Parent”:{“ID”:”7b7f09d8-3604-443c-8f4e-2d00ad2a18df”},”Group”:{“ID”:”4491ee86-0ba3-46c1-8daf-06592ade64c7″},”Selected”:false},{“ID”:”2cafc999-6d9f-4f36-8079-04a0d8380168″,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị cứu sinh khẩn cấp”,”NameUrl”:”thiet-bi-cuu-sinh-khan-cap”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-cuu-sinh-khan-cap”,”Parent”:{“ID”:”0e90b6c6-9597-4ab7-82c3-e5fb0789492a”},”Group”:{“ID”:”edac7369-235c-4a6e-bc63-ab0262254260″},”Selected”:false},{“ID”:”46f7acf3-9280-4fbb-aef1-122e2457ced4″,”Code”:””,”Name”:”Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu rulo”,”NameUrl”:”o-cam-keo-dai-quay-tay-kieu-rulo-nho”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/248F4A95-1EDA-4994-B5B2-611FD9B0AEBD/o-cam-keo-dai-quay-tay.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/248F4A95-1EDA-4994-B5B2-611FD9B0AEBD/o-cam-keo-dai-quay-tay.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu rulo nhỏ chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Ổ cắm k&eacute;o d&agrave;i quay tay kiểu rulo nhỏ</strong>&nbsp;thiết kế chắc chắn c&ugrave;ng kiểu d&aacute;ng nhỏ gọn, c&oacute; tay cầm, thuận tiện cho việc di chuyển cũng như đ&aacute;p ứng tối đa nhu cầu thực tế khi d&ugrave;ng ổ cắm ở mọi khoảng c&aacute;ch v&agrave; c&oacute; thể thu gọn d&acirc;y khi kh&ocirc;ng sử dụng.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/o-cam-keo-dai-quay-tay-kieu-rulo-nho”,”Parent”:{“ID”:”f3fce040-79d8-4c43-92a7-ea637a2d71ff”},”Group”:{“ID”:”248f4a95-1eda-4994-b5b2-611fd9b0aebd”},”Selected”:false},{“ID”:”e6a4297f-1fae-471c-861f-14d4f3e2f96f”,”Code”:””,”Name”:”Đèn trồng rau “,”NameUrl”:”den-trong-rau”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/6F0DDEA8-80EC-4A77-B4D9-01DDE83E0DBB/icon website-02.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/6F0DDEA8-80EC-4A77-B4D9-01DDE83E0DBB/trongrau.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn trồng rau chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><a href=\”https://vinalight.vn/den-trong-rau\” rel=\”follow\”>Đ&egrave;n Led trồng rau</a> sạch trong nh&agrave; chuy&ecirc;n dụng gi&uacute;p rau ph&aacute;t triển nhanh hơn, quang hợp trong điều kiện &aacute;nh s&aacute;ng tốt nhất. Tiết kiệm điện năng khi sử dụng…&nbsp;</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:5,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-trong-rau”,”Parent”:{“ID”:”ea4d5970-2d7f-42af-a8b8-d85ca4b63ec5″},”Group”:{“ID”:”6f0ddea8-80ec-4a77-b4d9-01dde83e0dbb”},”Selected”:false},{“ID”:”2bbe865d-4fac-4b9b-891a-184a4feb11dd”,”Code”:””,”Name”:”Quạt hút Cabinet”,”NameUrl”:”quat-hut-cabinet”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/87276593-F760-44E1-8E40-B1B3EB00E559/quat-hut-cabinet.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/87276593-F760-44E1-8E40-B1B3EB00E559/quat-hut-cabinet.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Quạt hút Cabinet chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:”<h1><strong>Quạt h&uacute;t Cabinet</strong></h1>\n\n<p><a href=\”https://vinalight.vn/quat-hut-cabinet\” rel=\”follow\”><strong>Quạt h&uacute;t Cabinet</strong></a> th&iacute;ch hợp d&ugrave;ng cho khu resort, c&ocirc;ng ty, showroom, trường học, bệnh viện, cửa h&agrave;ng thời trang, ph&ograve;ng kh&aacute;m bệnh.</p>\n\n<p>Quạt h&uacute;t gi&oacute; lọc kh&iacute; sạch&nbsp;hoạt động độc lập, c&oacute; thể sử dụng tuần ho&agrave;n kh&ocirc;ng kh&iacute; trong khu vực như 1 m&aacute;y lọc kh&iacute; bụi mịn</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:8,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/quat-hut-cabinet”,”Parent”:{“ID”:”65edfc22-a211-41d6-9485-457b8467af81″},”Group”:{“ID”:”87276593-f760-44e1-8e40-b1b3eb00e559″},”Selected”:false},{“ID”:”bba80f62-5278-4368-a536-19fb5752a91b”,”Code”:””,”Name”:”Phích cắm điện đa năng”,”NameUrl”:”phich-cam-dien-da-nang”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/6783CB92-B421-455D-B95E-0FFB9B4CD5B4/ocamdanang.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/6783CB92-B421-455D-B95E-0FFB9B4CD5B4/ocamdanang.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Phích cắm điện đa năng chính hãng, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Ph&iacute;ch cắm điện đa năng&nbsp;</strong>l&agrave; thiết bị điện kh&ocirc;ng thể thiếu trong c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh d&acirc;n dụng lẫn c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; được người ti&ecirc;u d&ugrave;ng lu&ocirc;n lựa chọn.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phich-cam-dien-da-nang”,”Parent”:{“ID”:”86e8fb78-df79-41ea-9c72-17d3829122b6″},”Group”:{“ID”:”6783cb92-b421-455d-b95e-0ffb9b4cd5b4″},”Selected”:false},{“ID”:”c56dfdc7-d12b-4156-a02e-2e24697c8dec”,”Code”:””,”Name”:”Khớp nối, đầu nối”,”NameUrl”:”khop-noi-dau-noi”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/khop-noi-dau-noi”,”Parent”:{“ID”:”c2b89293-cfab-4e9c-8093-4b3722a50831″},”Group”:{“ID”:”cf5adf04-58ee-4908-9e3a-e50df1bcbbdc”},”Selected”:false},{“ID”:”9234e862-c103-4b14-9184-2f2e4fd1277d”,”Code”:””,”Name”:”Máy đai thép bán tự động”,”NameUrl”:”may-dai-thep-ban-tu-dong”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-dai-thep-ban-tu-dong”,”Parent”:{“ID”:”238fac63-e9bd-4c2e-99ab-0c40954c110d”},”Group”:{“ID”:”1a8d376e-965d-47a6-941c-05ce64d5e656″},”Selected”:false},{“ID”:”1f98c172-63cf-4e17-a34f-336f6b072fd3″,”Code”:””,”Name”:”Máy đai nhựa bán tự động”,”NameUrl”:”may-dai-nhua-ban-tu-dong”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-dai-nhua-ban-tu-dong”,”Parent”:{“ID”:”612456dd-2593-4c15-a93c-70d943b9197c”},”Group”:{“ID”:”1fc4aa89-2f88-49ee-944e-74f16a63061c”},”Selected”:false},{“ID”:”141422ba-7de6-4f60-b524-37c07d2994b3″,”Code”:””,”Name”:”Đầu nối dây cấp máy giặt”,”NameUrl”:”dau-noi-day-cap-may-giat”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dau-noi-day-cap-may-giat”,”Parent”:{“ID”:”9956ca1a-0d54-4505-90ee-fba29a36c48a”},”Group”:{“ID”:”54999c86-4b6d-44b3-9ead-3014f4cf77a3″},”Selected”:false},{“ID”:”dd0f7b40-bd40-4781-9c0c-3c8c158af39c”,”Code”:””,”Name”:”Máy dò đa năng”,”NameUrl”:”may-do-da-nang”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-do-da-nang”,”Parent”:{“ID”:”cdf00bea-41f9-404d-82db-f916ecba84e1″},”Group”:{“ID”:”6645ea6c-a30c-4702-abb4-cd6eadd96603″},”Selected”:false},{“ID”:”837a9187-b534-49a7-a2da-40be4003728c”,”Code”:””,”Name”:”Công tắc đơn nổi”,”NameUrl”:”cong-tac-don-noi”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/712D6AD6-5E0D-45E1-A0C5-184CF942FD4A/E8390FLW_WE.JPG”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/712D6AD6-5E0D-45E1-A0C5-184CF942FD4A/E8390FLW_WE.JPG”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Công tắc đơn nổi chính hãng, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<h1>C&ocirc;ng tắc đơn nổi</h1>\n\n<p>C&ocirc;ng tắc đơn nổi l&agrave; d&ograve;ng c&ocirc;ng tắc đơn được thiết kế nhỏ rất nhỏ gọn,&nbsp;chuy&ecirc;n d&ugrave;ng lắp đặt cho c&aacute;c d&acirc;y chuyền sản xuất trong nh&agrave; xưởng, b&agrave;n thao t&aacute;c bởi t&iacute;nh tiện dụng v&agrave; độ an to&agrave;n cao.</p>\n\n<h2>Ưu điểm nổi bật của C&ocirc;ng tắc đơn nổi:</h2>\n\n<p>- Thiết kế tinh tế -&nbsp;nhỏ gọn tiện lợi cho qu&aacute; tr&igrave;nh lắp đặt.</p>\n\n<p>- C&ocirc;ng tắc đơn gi&uacute;p thao t&aacute;c nhanh ch&oacute;ng, dễ d&agrave;ng hơn</p>\n\n<p>- Khi lắp đặt c&ocirc;ng tắc đơn cũng nhanh ch&oacute;ng hơn, linh hoạt hợn trong qu&aacute; tr&igrave;nh thi c&ocirc;ng do c&oacute; tể lắp đặt ở vị tr&iacute; bất kỳ.&nbsp;</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:242,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cong-tac-don-noi”,”Parent”:{“ID”:”aba5c3ed-4c8e-4c48-9078-86b460a78796″},”Group”:{“ID”:”712d6ad6-5e0d-45e1-a0c5-184cf942fd4a”},”Selected”:false},{“ID”:”bcac7371-2732-4ad0-91cc-4322b46fe251″,”Code”:””,”Name”:”Máy đo biên dạng”,”NameUrl”:”may-do-bien-dang”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-do-bien-dang”,”Parent”:{“ID”:”8b8f8933-b4d8-4579-aab6-18dd5685d5ad”},”Group”:{“ID”:”0285a88e-ff99-42e0-8479-504cc98eecaf”},”Selected”:false},{“ID”:”c0a00531-e0c5-4f30-bfec-43f16e561377″,”Code”:””,”Name”:”Bảo vệ tay”,”NameUrl”:”bao-ve-tay”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bao-ve-tay”,”Parent”:{“ID”:”d70b5e06-937f-493c-ad06-c950549db346″},”Group”:{“ID”:”a06942fe-16e3-436b-8c1f-0db1f56cbf04″},”Selected”:false},{“ID”:”034329e5-1930-401e-ba49-46d1db9ee023″,”Code”:””,”Name”:”Đèn bàn trang trí”,”NameUrl”:”den-ban-trang-tri”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:1,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-ban-trang-tri”,”Parent”:{“ID”:”130717b4-6c02-4a2c-a8fa-a8a764052438″},”Group”:{“ID”:”975ea8b6-e00d-4e70-ba0f-9d4667b7b4d0″},”Selected”:false},{“ID”:”0012bd2d-578a-4ab4-97e5-46f3dffcd8e1″,”Code”:””,”Name”:”Đo lực căng”,”NameUrl”:”do-luc-cang”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/do-luc-cang”,”Parent”:{“ID”:”9eb3bb7c-4d99-4d5c-be72-a87615bdd148″},”Group”:{“ID”:”a8c01c15-896a-43da-92b4-cc5b0643a7ca”},”Selected”:false},{“ID”:”bea9b520-305d-4923-96aa-489d26d85d0e”,”Code”:””,”Name”:”Thước cầm tay các loại”,”NameUrl”:”thuoc-cam-tay-cac-loai”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thuoc-cam-tay-cac-loai”,”Parent”:{“ID”:”318ddf4c-7112-4723-8e31-ebd55d44205b”},”Group”:{“ID”:”92c80c16-77b7-4e1a-b889-164fb8dc5b9f”},”Selected”:false},{“ID”:”2af52034-f31e-4d9e-a0a5-507778014a0d”,”Code”:””,”Name”:”Phụ tùng máy quấn màng pe”,”NameUrl”:”phu-tung-may-quan-mang-pe”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phu-tung-may-quan-mang-pe”,”Parent”:{“ID”:”df2aaaf8-e36e-4440-9f1d-7e920e93ce55″},”Group”:{“ID”:”7087c623-a0be-4378-9baf-1f802df4ea9d”},”Selected”:false},{“ID”:”fa526dc0-e5df-4d9b-9da3-54d4970b75a5″,”Code”:””,”Name”:”Đèn Led Panel 30×60″,”NameUrl”:”den-led-panel-30×60″,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/9F4DFA99-B961-445C-8D98-5605AC5EDA06/Đèn Led Panel 30×60.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/9F4DFA99-B961-445C-8D98-5605AC5EDA06/Đèn Led Panel 30×60.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn Led Panel 30×60 chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:5,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-panel-30×60″,”Parent”:{“ID”:”cff301c5-7257-47a2-8f8c-a95b356f9bbf”},”Group”:{“ID”:”9f4dfa99-b961-445c-8d98-5605ac5eda06″},”Selected”:false},{“ID”:”3d1caf82-3050-465a-8e5a-65bf54c84033″,”Code”:””,”Name”:”Máy bơm đầu JET”,”NameUrl”:”may-bom-dau-jet”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Máy bơm đầu JET chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:1,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-bom-dau-jet”,”Parent”:{“ID”:”2d9d1c8f-56b3-4aac-b64e-2d2ff716e02a”},”Group”:{“ID”:”12360b12-f53c-438b-a9cc-fbafec3cfc56″},”Selected”:false},{“ID”:”2264ca30-50e7-4a30-948f-6caa7e63189c”,”Code”:””,”Name”:”Súng bắn đinh”,”NameUrl”:”sung-ban-dinh”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/sung-ban-dinh”,”Parent”:{“ID”:”629a262c-20be-4801-b028-4dea5dd5edf3″},”Group”:{“ID”:”81bdd91d-d3b8-485e-bfa1-1276f637d6bb”},”Selected”:false},{“ID”:”ab62f225-f6a9-42e0-b6df-72cbf6798b35″,”Code”:””,”Name”:”Lục giác chìm không đầu, lục giác âm, ốc chí”,”NameUrl”:”luc-giac-chim-khong-dau-luc-giac-am-oc-chi”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/luc-giac-chim-khong-dau-luc-giac-am-oc-chi”,”Parent”:{“ID”:”93da0055-5c6e-4965-8271-ecf3ae895b12″},”Group”:{“ID”:”634cdd79-3554-46e4-9973-049c5e204bd7″},”Selected”:false},{“ID”:”8499465b-b3d7-4814-8db7-7d6e62c42732″,”Code”:””,”Name”:”Bàn chải cho ngành xây dựng”,”NameUrl”:”ban-chai-cho-nganh-xay-dung”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ban-chai-cho-nganh-xay-dung”,”Parent”:{“ID”:”ed16d1c0-1b5a-46f0-ad3b-98a39090ae58″},”Group”:{“ID”:”6056a2ee-b29f-4791-9d66-44bb2a5cc1d3″},”Selected”:false},{“ID”:”994e9097-ed09-44f7-804a-81b71639df55″,”Code”:””,”Name”:”Nắp đậy hộp nối tròn”,”NameUrl”:”nap-day-hop-noi-tron”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Nắp đậy hộp nối tròn chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:2,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/nap-day-hop-noi-tron”,”Parent”:{“ID”:”e757368c-0d7a-4b07-a176-066743135114″},”Group”:{“ID”:”a8fc21b9-5430-41a2-b827-dc6f8c4083c8″},”Selected”:false},{“ID”:”a27a82f8-19bd-4b06-955b-85931ee71df7″,”Code”:””,”Name”:”Đèn chùm thả thông tầng”,”NameUrl”:”den-chum-tha-thong-tang”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-chum-tha-thong-tang”,”Parent”:{“ID”:”3920107c-df67-4c82-9d13-f201af55cdf3″},”Group”:{“ID”:”07ade06e-ab6b-46a8-ad88-9e4dbf280b92″},”Selected”:false},{“ID”:”7622a8b4-97df-476b-83b8-85b87cae5511″,”Code”:””,”Name”:”Đèn thả gỗ “,”NameUrl”:”den-tha-go”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-tha-go”,”Parent”:{“ID”:”51f7e1ed-9bd8-4121-963d-d3303213ef63″},”Group”:{“ID”:”b321b99c-5132-4b87-930d-83a5dfe6857b”},”Selected”:false},{“ID”:”e8297de4-8978-465f-8477-8ca55c38c9a1″,”Code”:””,”Name”:”Đồng hồ nạp gas”,”NameUrl”:”dong-ho-nap-gas”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dong-ho-nap-gas”,”Parent”:{“ID”:”4c72b8d8-646d-4c73-8c80-b3d0408eead6″},”Group”:{“ID”:”b35ce084-9257-4e60-9f0f-17946fdeaf0a”},”Selected”:false},{“ID”:”879f07d8-1f3f-4de1-b057-8d95ad2aa9a2″,”Code”:””,”Name”:”Mặt 5 thiết bị”,”NameUrl”:”mat-5-thiet-bi”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B216BA2B-5EEB-41E0-8A24-D7AD004845D0/mat-5-thiet-bi.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B216BA2B-5EEB-41E0-8A24-D7AD004845D0/mat-5-thiet-bi.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:1,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mat-5-thiet-bi”,”Parent”:{“ID”:”055331ae-1fc2-4496-b083-d5456e12b143″},”Group”:{“ID”:”b216ba2b-5eeb-41e0-8a24-d7ad004845d0″},”Selected”:false},{“ID”:”388dcef2-820f-4407-80d7-8f23bbd82860″,”Code”:””,”Name”:”Băng keo điện”,”NameUrl”:”bang-keo-dien”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/6A54D0F9-FB54-40B6-9026-739231DEC67E/bang-keo-dien.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/6A54D0F9-FB54-40B6-9026-739231DEC67E/bang-keo-dien.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp băng keo điện chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Băng keo điện</strong> l&agrave; một trong những loại băng keo nano v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng v&agrave; được sử dụng rất nhiều trong đời sống h&agrave;ng ng&agrave;y, l&agrave; một vật kh&ocirc;ng thể thiếu với c&aacute;c thợ điện, điện tử&hellip;</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bang-keo-dien”,”Parent”:{“ID”:”609d3e1b-0b4f-49aa-b190-4d70450e1f74″},”Group”:{“ID”:”6a54d0f9-fb54-40b6-9026-739231dec67e”},”Selected”:false},{“ID”:”3361be5b-f14f-4919-8c8f-98f066cc963b”,”Code”:””,”Name”:”Đèn led âm trần Wifi”,”NameUrl”:”den-led-am-tran-wifi”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/FA1DB63B-EB66-4C6B-9EF6-C99A7FB3728A/amtran-wifi.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/FA1DB63B-EB66-4C6B-9EF6-C99A7FB3728A/amtran-wifi.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn led âm trần Wifi chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-am-tran-wifi”,”Parent”:{“ID”:”19e164ac-be04-4156-8a1a-f5add655e508″},”Group”:{“ID”:”fa1db63b-eb66-4c6b-9ef6-c99a7fb3728a”},”Selected”:false},{“ID”:”1c817e4c-ac0e-4cc1-a6a5-acf3dff26c86″,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị báo cháy”,”NameUrl”:”thiet-bi-bao-chay”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-bao-chay”,”Parent”:{“ID”:”6bda9e3e-eef6-4ad7-8559-47368e14101b”},”Group”:{“ID”:”4f93eb5d-0844-4ca7-bc1c-9d8bddebfc36″},”Selected”:false},{“ID”:”80d82511-167c-4f1b-a1ff-ad04e531ab12″,”Code”:””,”Name”:”Súng phun sơn”,”NameUrl”:”sung-phun-son”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/sung-phun-son”,”Parent”:{“ID”:”91f3ab63-d521-41ba-ba86-436a69b3606f”},”Group”:{“ID”:”4b88646f-a835-44bb-b973-29caeab8666d”},”Selected”:false},{“ID”:”d509c113-055b-4498-8a8f-aee5079f6b22″,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị sử dụng cho không gian hạn chế”,”NameUrl”:”thiet-bi-su-dung-cho-khong-gian-han-che”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-su-dung-cho-khong-gian-han-che”,”Parent”:{“ID”:”0d6018d4-e681-4e7c-84f9-173face05890″},”Group”:{“ID”:”9b167e0d-64e8-4fc9-8b03-d53706ef4d1c”},”Selected”:false},{“ID”:”267df25a-9ec4-45ff-890a-b796f04c037f”,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị chống dòng rò RCBO”,”NameUrl”:”thiet-bi-chong-dong-ro-rcbo”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/2AD9486E-88AB-4572-B00A-6541E1EC547D/thiet-bi-chong-ro-rcbo-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/2AD9486E-88AB-4572-B00A-6541E1EC547D/thiet-bi-chong-ro-rcbo-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Thiết bị chống dòng rò RCBO đa dạng mẫu mã, chủng loại, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p>Thiết bị chống d&ograve;ng r&ograve; RCBO (Residual Current Circuit Overcurrent) ch&iacute;nh l&agrave; aptomat chống d&ograve;ng r&ograve; với chức năng ch&iacute;nh l&agrave; d&ugrave;ng để ngắt d&ograve;ng điện khi ph&aacute;t hiện ra c&oacute; d&ograve;ng r&ograve; v&agrave; gặp sự cố về thiết bị điện.</p>\n\n<p>RCBO được biết đến l&agrave; một thiết bị điện, n&oacute; l&agrave; sự kết hợp giữa RCCB v&agrave; MCB trong thiết bị điện v&agrave; được thiết kế ph&ugrave; hợp để bảo vệ cho con người, khắc phục t&igrave;nh trạng hỏa họa do những thiết bị điện g&acirc;y ra.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:40,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-chong-dong-ro-rcbo”,”Parent”:{“ID”:”8e8593eb-7b32-4ee6-b7c2-c7bcf9cb2509″},”Group”:{“ID”:”2ad9486e-88ab-4572-b00a-6541e1ec547d”},”Selected”:false},{“ID”:”ecde4c7a-a175-4015-bc78-b97c11f4295a”,”Code”:””,”Name”:”Bóng led đui xoáy đổi màu “,”NameUrl”:”bong-led-dui-xoay-doi-mau”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/A0071B91-E8A5-4BB4-9FDB-056F233B15F1/bulb-doi-mau.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/A0071B91-E8A5-4BB4-9FDB-056F233B15F1/bulb-doi-mau.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Bóng led đui xoáy đổi màu chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:4,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bong-led-dui-xoay-doi-mau”,”Parent”:{“ID”:”0b25fcfe-d67d-41f6-a1b1-5cc000c78f23″},”Group”:{“ID”:”a0071b91-e8a5-4bb4-9fdb-056f233b15f1″},”Selected”:false},{“ID”:”6e8a11e1-30ac-4044-9402-b9d8cc30fdfd”,”Code”:””,”Name”:”Pallet chống tràn”,”NameUrl”:”pallet-chong-tran”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/pallet-chong-tran”,”Parent”:{“ID”:”c973c6c1-5bfe-48a2-a1c6-feeb9d287e71″},”Group”:{“ID”:”1065eaca-b501-4fca-8180-44666d9963ad”},”Selected”:false},{“ID”:”39a3d038-aebf-40df-8036-c2774a70a7ff”,”Code”:””,”Name”:”Máy cưa và vật tư”,”NameUrl”:”may-cua-va-vat-tu”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-cua-va-vat-tu”,”Parent”:{“ID”:”95700aed-bf06-4ba4-9404-04ca63d1e369″},”Group”:{“ID”:”09bd48fd-8784-4d54-8278-0fee72496a19″},”Selected”:false},{“ID”:”0bc64292-4ae3-4b3f-8175-d3fcf1d39346″,”Code”:””,”Name”:”Vòng đệm, long đền”,”NameUrl”:”vong-dem-long-den”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/vong-dem-long-den”,”Parent”:{“ID”:”b69a10a6-8916-4dfe-8bc9-5a293dfe230a”},”Group”:{“ID”:”363419d7-eadb-4727-b4a1-4db0984500b3″},”Selected”:false},{“ID”:”445ba714-19d3-4eba-b2e5-d9ce38652a14″,”Code”:””,”Name”:”Đèn tường cao cấp”,”NameUrl”:”den-tuong-cao-cap”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:36,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-tuong-cao-cap”,”Parent”:{“ID”:”fa628c8b-a402-4b8b-9633-60b36ca6c41b”},”Group”:{“ID”:”f40c717b-6814-4c7e-9020-c59e0a34c6ad”},”Selected”:false},{“ID”:”3ec2ca9e-fdf7-4505-9094-dd4fe419b1e4″,”Code”:””,”Name”:”Đèn Led Tube Bán Nguyệt”,”NameUrl”:”den-led-tube-ban-nguyet”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/361EAE17-ECDE-4209-A520-F407017C64C4/tuyp-ban-nguyet-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/361EAE17-ECDE-4209-A520-F407017C64C4/tuyp-ban-nguyet-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn Led Tube Bán Nguyệt chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:37,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-tube-ban-nguyet”,”Parent”:{“ID”:”d2314434-62b2-446c-9fbd-0663d5bf6d29″},”Group”:{“ID”:”361eae17-ecde-4209-a520-f407017c64c4″},”Selected”:false},{“ID”:”1f61dca5-93a2-40b8-8c68-dedf029c5a46″,”Code”:””,”Name”:”Hộp nhựa”,”NameUrl”:”hop-nhua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/hop-nhua”,”Parent”:{“ID”:”1e772a4e-51e9-41a7-9ed4-1a8e341a75d3″},”Group”:{“ID”:”d6cfefbf-7e60-425c-92f9-ff28882593a5″},”Selected”:false},{“ID”:”bd65bf6d-a099-4855-8f9a-dfd096e8a8ba”,”Code”:””,”Name”:”Máng Đèn Led Gắn Nổi/ Treo”,”NameUrl”:”mang-den-led-gan-noi-treo”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Máng Đèn Led Gắn Nổi/ Treo chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:14,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mang-den-led-gan-noi-treo”,”Parent”:{“ID”:”0c1d61b5-e132-4275-b818-5cd959faf07f”},”Group”:{“ID”:”79250fb8-a765-4a45-9ad9-f2e96900d235″},”Selected”:false},{“ID”:”41b3284d-aa9d-4acf-a974-e016616db454″,”Code”:””,”Name”:”Trang bị phòng thí nghiệm khác”,”NameUrl”:”trang-bi-phong-thi-nghiem-khac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/trang-bi-phong-thi-nghiem-khac”,”Parent”:{“ID”:”e7a566bb-03bc-4dc8-81c9-b870431bead8″},”Group”:{“ID”:”be04b1b1-0bd2-4aa7-b865-3539987d3f78″},”Selected”:false},{“ID”:”61a383a6-a8e1-4f0d-a9c4-e0b71ca111db”,”Code”:””,”Name”:”Bảng tiêu lệnh, bảng thông báo”,”NameUrl”:”bang-tieu-lenh-bang-thong-bao”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bang-tieu-lenh-bang-thong-bao”,”Parent”:{“ID”:”9323331f-3b07-4018-95a6-3c9b890e87bb”},”Group”:{“ID”:”0dd95f3a-4081-4c40-a67f-a481679be42b”},”Selected”:false},{“ID”:”312e50ec-c0ff-4a7b-bc11-e281b546073c”,”Code”:””,”Name”:”Ống nối inox và đồng”,”NameUrl”:”ong-noi-inox-va-dong”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ong-noi-inox-va-dong”,”Parent”:{“ID”:”44a74930-8847-448d-b97a-a093759543f1″},”Group”:{“ID”:”f89a0405-5d03-4fbc-ba1a-ebbe5fcbd6c5″},”Selected”:false},{“ID”:”1ebe50fe-68f2-4712-8eff-e6fe73bf3ebb”,”Code”:””,”Name”:”Quạt hút dùng với ống dẫn “,”NameUrl”:”quat-hut-dung-voi-ong-dan”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/FEA9436A-1AF5-4285-A718-F78B5A53D8A2/quat-hut-dung-ong-dan.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/FEA9436A-1AF5-4285-A718-F78B5A53D8A2/quat-hut-dung-ong-dan.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Quạt hút dùng với ống dẫn chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:14,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/quat-hut-dung-voi-ong-dan”,”Parent”:{“ID”:”8c04231d-d19a-4d74-b7c8-7d185be894a3″},”Group”:{“ID”:”fea9436a-1af5-4285-a718-f78b5a53d8a2″},”Selected”:false},{“ID”:”2b3c0e1d-1ace-4355-89c9-f6ea01527230″,”Code”:””,”Name”:”Khóa cầu ngang”,”NameUrl”:”khoa-cau-ngang”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/khoa-cau-ngang”,”Parent”:{“ID”:”95e11034-c8e1-4b56-b9d9-bdae8dfa120e”},”Group”:{“ID”:”87d1c35e-2d7b-4547-aec7-da06243f10af”},”Selected”:false},{“ID”:”dc3a5a03-b3bb-401d-8746-fb971a5be400″,”Code”:””,”Name”:”Cầu đấu nối bằng thanh đồng”,”NameUrl”:”cau-dau-noi-bang-thanh-dong”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B26ECF0D-8145-4EAE-919A-F23BEAAE364E/cau-dau-noi-thanh-dong.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B26ECF0D-8145-4EAE-919A-F23BEAAE364E/cau-dau-noi-thanh-dong.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:6,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cau-dau-noi-bang-thanh-dong”,”Parent”:{“ID”:”6009869e-9e2e-4ee5-a4cb-426e0ec8e243″},”Group”:{“ID”:”b26ecf0d-8145-4eae-919a-f23beaae364e”},”Selected”:false},{“ID”:”3f344243-9100-4ae9-a6ce-00239ba4ae4f”,”Code”:””,”Name”:”Công tắc đồng hồ”,”NameUrl”:”cong-tac-dong-ho”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/525AB456-8670-4FF2-B270-4E973342CE10/congtacdongho.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/525AB456-8670-4FF2-B270-4E973342CE10/congtacdongho.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp công tắc đồng hồ – công tắc hẹn giờ chính hãng, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<h1>C&ocirc;ng tắc đồng hồ – C&ocirc;ng tắc hẹn giờ</h1>\n\n<p>C&ocirc;ng tắc đồng hồ c&ograve;n được gọi l&agrave;&nbsp;c&ocirc;ng tắc hẹn giờ, l&agrave; thiết bị đ&oacute;ng ngắt mạch điện hoạt động theo &yacute; muốn thời gian c&agrave;i đặt, đa dạng chức năng cho c&aacute;c loại phụ tải điện v&agrave; nhu cầu lắp đặt, c&oacute; loại hoạt động bằng nguồn điện trực tiếp AC v&agrave; nguồn pin charge DC. Đ&acirc;y l&agrave; dạng c&ocirc;ng tắc chuy&ecirc;n dụng cho c&aacute;c y&ecirc;u cầu điều khiển tự động trong c&aacute;c dạng nh&agrave; th&ocirc;ng minh (Smart home) hoặc c&aacute;c thiết bị ngoại vi kết hợp (bơm nước phun tưới c&acirc;y, bật s&aacute;ng đ&egrave;n, k&iacute;ch hoạt chế độ kiểm so&aacute;t camera, đ&oacute;ng mở điện cho xưởng sản xuất, k&iacute;ch hoạt động th&ocirc;ng gi&oacute; trong nh&agrave;….)<br />\n- C&ocirc;ng tắc hẹn giờ gi&uacute;p giải ph&oacute;ng việc y&ecirc;u cầu sử dụng con người cho c&ocirc;ng việc cần thời gian chuẩn x&aacute;c, l&agrave;m tăng khả năng l&agrave;m việc v&agrave; được phục vụ bời sự tiến bộ của nền kỹ thuật khoa học ng&agrave;y nay,&nbsp;c&oacute; độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao ứng dụng nhiều trong c&aacute;c t&ograve;a nh&agrave; văn ph&ograve;ng, nh&agrave; m&aacute;y, x&iacute; nghiệp gi&uacute;p điều khiển c&aacute;c hệ thống chiếu s&aacute;ng c&ocirc;ng cộng, hệ thống điều h&ograve;a, m&aacute;y bơm nước, hệ thống m&aacute;y m&oacute;c&hellip;<br />\n* Lưu &yacute; : C&ocirc;ng tắc đồng hồ (c&ocirc;ng tắc hẹn giờ) thường được sử dụng cung cấp điện qua c&ocirc;ng tắc nhỏ (micro switch v&agrave; relay phụ tăng d&ograve;ng điện), để tr&aacute;nh l&agrave;m suy giảm mạch tiếp điểm relay c&ocirc;ng tắc hẹn giờ, kh&aacute;ch h&agrave;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng (max) 70% c&ocirc;ng suất chịu tải d&ograve;ng nh&agrave; sản xuất lắp đặt.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:7,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cong-tac-dong-ho”,”Parent”:{“ID”:”aba5c3ed-4c8e-4c48-9078-86b460a78796″},”Group”:{“ID”:”525ab456-8670-4ff2-b270-4e973342ce10″},”Selected”:false},{“ID”:”6e366ea2-631e-4e15-9925-005394e45813″,”Code”:””,”Name”:”Vật tư và phụ kiện đai thép”,”NameUrl”:”vat-tu-va-phu-kien-dai-thep”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/vat-tu-va-phu-kien-dai-thep”,”Parent”:{“ID”:”238fac63-e9bd-4c2e-99ab-0c40954c110d”},”Group”:{“ID”:”86d04831-3ffa-432f-81cd-f785b3dfcd7d”},”Selected”:false},{“ID”:”dcec8e3f-4864-4dc8-92b5-0204b75a0768″,”Code”:””,”Name”:”Phích cắm điện công nghiệp”,”NameUrl”:”phich-cam-dien-cong-nghiep”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/2C604085-1D73-4243-9E80-1E9963C6707A/phich-cam-cong-nghiep.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/2C604085-1D73-4243-9E80-1E9963C6707A/phich-cam-cong-nghiep.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Phích cắm điện công nghiệp đa dạng mẫu mã, chủng loại, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:64,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phich-cam-dien-cong-nghiep”,”Parent”:{“ID”:”86e8fb78-df79-41ea-9c72-17d3829122b6″},”Group”:{“ID”:”2c604085-1d73-4243-9e80-1e9963c6707a”},”Selected”:false},{“ID”:”be2c7b32-3dc2-4133-908d-051d867eab27″,”Code”:””,”Name”:”Bộ đàm giao tiếp”,”NameUrl”:”bo-dam-giao-tiep”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bo-dam-giao-tiep”,”Parent”:{“ID”:”0e90b6c6-9597-4ab7-82c3-e5fb0789492a”},”Group”:{“ID”:”ff2082ec-56f1-4774-adcf-a319ad82acb6″},”Selected”:false},{“ID”:”fa6fa8a8-465c-4b64-833d-1201c03562bd”,”Code”:””,”Name”:”Ống nhựa mềm và phụ kiện”,”NameUrl”:”ong-nhua-mem-va-phu-kien”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ong-nhua-mem-va-phu-kien”,”Parent”:{“ID”:”44a74930-8847-448d-b97a-a093759543f1″},”Group”:{“ID”:”3249817a-497c-4696-8cd7-df5a6a126630″},”Selected”:false},{“ID”:”309f07d2-5f79-451e-8aa9-1610b623f491″,”Code”:””,”Name”:”Ống bảo ôn”,”NameUrl”:”ong-bao-on”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ong-bao-on”,”Parent”:{“ID”:”4c72b8d8-646d-4c73-8c80-b3d0408eead6″},”Group”:{“ID”:”959c5de7-2514-45f7-b17b-f9279c6d6629″},”Selected”:false},{“ID”:”60e5135c-92a8-4e9b-8070-18af6708ad39″,”Code”:””,”Name”:”Khóa treo”,”NameUrl”:”khoa-treo”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/khoa-treo”,”Parent”:{“ID”:”95e11034-c8e1-4b56-b9d9-bdae8dfa120e”},”Group”:{“ID”:”1f0a269f-3615-4260-bcf9-0b5979152028″},”Selected”:false},{“ID”:”d1910c11-2195-4e1e-8951-3036ae6097df”,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị chống rơi khác”,”NameUrl”:”thiet-bi-chong-roi-khac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-chong-roi-khac”,”Parent”:{“ID”:”0d6018d4-e681-4e7c-84f9-173face05890″},”Group”:{“ID”:”a804515c-27e6-4331-b8fe-202af73eb72c”},”Selected”:false},{“ID”:”13b2827f-f309-4ac5-b529-4cd8577eb409″,”Code”:””,”Name”:”Cọ sơn”,”NameUrl”:”co-son”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/co-son”,”Parent”:{“ID”:”91f3ab63-d521-41ba-ba86-436a69b3606f”},”Group”:{“ID”:”95495f0d-e940-4b47-9acc-da52934f82d1″},”Selected”:false},{“ID”:”9cb4fc60-9965-4711-9b1f-50ec07efbf9d”,”Code”:””,”Name”:”Ổ cắm điện công nghiệp”,”NameUrl”:”o-cam-dien-cong-nghiep”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/BC6FABDE-9DC7-4E85-A6A1-CD30F9A82E7E/o-cam-dien-cong-nghiep.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/BC6FABDE-9DC7-4E85-A6A1-CD30F9A82E7E/o-cam-dien-cong-nghiep.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Ổ cắm điện công nghiệp chuyên dụng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Ổ cắm điện c&ocirc;ng nghiệp</strong> l&agrave; c&aacute;c dụng cụ cho ph&eacute;p c&aacute;c thiết bị điện c&oacute; thể kết nối với nguồn cung cấp điện ch&iacute;nh cho c&ocirc;ng tr&igrave;nh, nh&agrave; m&aacute;y, x&iacute; nghiệp, c&aacute;c loại m&aacute;y m&oacute;c, tủ điện, cơ kh&iacute;, thang m&aacute;y, h&agrave;ng kh&ocirc;ng v&agrave; qu&acirc;n sự,…&nbsp;</p>\n\n<p>Ổ cắm điện c&ocirc;ng nghiệp được cố định tr&ecirc;n một thiết bị hoặc một cấu tr&uacute;c x&acirc;y dựng để gi&uacute;p kết nối ph&iacute;ch cắm với nguồn điện điện năng.</p>\n\n<p>Do phải tiếp x&uacute;c với nguồn điện cao &aacute;p, m&aacute;y m&oacute;c c&oacute; c&ocirc;ng suất lớn n&ecirc;n ổ cắm c&ocirc;ng nghiệp c&oacute; thiết kế v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất tu&acirc;n theo những qui chuẩn nghi&ecirc;m ngặt nhằm đảm bảo an to&agrave;n cho người sử dụng.&nbsp;</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:150,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/o-cam-dien-cong-nghiep”,”Parent”:{“ID”:”f3fce040-79d8-4c43-92a7-ea637a2d71ff”},”Group”:{“ID”:”bc6fabde-9dc7-4e85-a6a1-cd30f9a82e7e”},”Selected”:false},{“ID”:”40944de0-30a2-45e3-b77b-56b05346d681″,”Code”:””,”Name”:”Đèn tường phòng ngủ”,”NameUrl”:”den-tuong-phong-ngu”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-tuong-phong-ngu”,”Parent”:{“ID”:”fa628c8b-a402-4b8b-9633-60b36ca6c41b”},”Group”:{“ID”:”191f81b7-dd4d-4000-ad58-bcf35c6eb220″},”Selected”:false},{“ID”:”76a369d0-812d-4409-bb15-5cc74da5190d”,”Code”:””,”Name”:”Sọt nhựa, rổ nhựa, giỏ nhựa”,”NameUrl”:”sot-nhua-ro-nhua-gio-nhua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/sot-nhua-ro-nhua-gio-nhua”,”Parent”:{“ID”:”1e772a4e-51e9-41a7-9ed4-1a8e341a75d3″},”Group”:{“ID”:”cf878e7c-03d8-4a26-9980-da57cf3986a7″},”Selected”:false},{“ID”:”ce23c799-a78f-404a-a52c-6067fc033e3d”,”Code”:””,”Name”:”Chai hiệu chuẩn khí”,”NameUrl”:”chai-hieu-chuan-khi”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/chai-hieu-chuan-khi”,”Parent”:{“ID”:”6bda9e3e-eef6-4ad7-8559-47368e14101b”},”Group”:{“ID”:”cfbdd0ba-1056-4dfd-b1ec-ef17fe288f4c”},”Selected”:false},{“ID”:”a68a725b-8499-450b-8ec0-699a6c4c5189″,”Code”:””,”Name”:”Đèn pin chống cháy nổ”,”NameUrl”:”den-pin-chong-chay-no”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-pin-chong-chay-no”,”Parent”:{“ID”:”c973c6c1-5bfe-48a2-a1c6-feeb9d287e71″},”Group”:{“ID”:”4d30c92a-d7a9-4bd4-9f38-9d818e8de4e6″},”Selected”:false},{“ID”:”2c65ef2b-6b11-4ced-9135-6c3350610a17″,”Code”:””,”Name”:”Đèn led âm trần Remote”,”NameUrl”:”den-led-am-tran-remote”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/F38AC089-8D69-464D-A4A7-5856B523F350/amtran-remote.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/F38AC089-8D69-464D-A4A7-5856B523F350/amtran-remote.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn led âm trần Remote chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:4,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-am-tran-remote”,”Parent”:{“ID”:”19e164ac-be04-4156-8a1a-f5add655e508″},”Group”:{“ID”:”f38ac089-8d69-464d-a4a7-5856b523f350″},”Selected”:false},{“ID”:”3112bc5b-ff03-4404-ae5c-752880d7dd3d”,”Code”:””,”Name”:”Mặt 6 thiết bị”,”NameUrl”:”mat-6-thiet-bi”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/21C9BBE9-51CC-43D9-965E-D74B0CE09AFF/mat-6-thiet-bi.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/21C9BBE9-51CC-43D9-965E-D74B0CE09AFF/mat-6-thiet-bi.png”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:11,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mat-6-thiet-bi”,”Parent”:{“ID”:”055331ae-1fc2-4496-b083-d5456e12b143″},”Group”:{“ID”:”21c9bbe9-51cc-43d9-965e-d74b0ce09aff”},”Selected”:false},{“ID”:”80867569-06f6-4c5c-ac16-9021a0d2f48b”,”Code”:””,”Name”:”Vật tư – phụ kiện đai nhựa”,”NameUrl”:”vat-tu-phu-kien-dai-nhua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/vat-tu-phu-kien-dai-nhua”,”Parent”:{“ID”:”612456dd-2593-4c15-a93c-70d943b9197c”},”Group”:{“ID”:”68bcf3de-1094-407d-b40f-ee5e437ba0d0″},”Selected”:false},{“ID”:”2df8dded-2b15-4d64-bd82-907b2112649c”,”Code”:””,”Name”:”Đèn chùm liền quạt”,”NameUrl”:”den-chum-lien-quat”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-chum-lien-quat”,”Parent”:{“ID”:”3920107c-df67-4c82-9d13-f201af55cdf3″},”Group”:{“ID”:”cc8904ea-88ca-417b-a74d-3d52648de495″},”Selected”:false},{“ID”:”177ff2b3-6351-47b2-8980-97214b84bafe”,”Code”:””,”Name”:”Máng Đèn Led chữ V (V-SHAPE)”,”NameUrl”:”mang-den-led-chu-v-v-shape”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Máng Đèn Led chữ V (V-SHAPE) chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:12,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mang-den-led-chu-v-v-shape”,”Parent”:{“ID”:”0c1d61b5-e132-4275-b818-5cd959faf07f”},”Group”:{“ID”:”90e348eb-da67-4f8b-b371-fda32eec53c5″},”Selected”:false},{“ID”:”88da9b44-8c83-49f7-9d13-98b785d20915″,”Code”:””,”Name”:”Kính hiển vi sinh học”,”NameUrl”:”kinh-hien-vi-sinh-hoc”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/kinh-hien-vi-sinh-hoc”,”Parent”:{“ID”:”456f0389-a5d4-4b0c-8333-8e4c37f624c2″},”Group”:{“ID”:”17e79dcf-2a7e-4ea6-ba56-01bdfa59b6dd”},”Selected”:false},{“ID”:”cb5f2f5c-aafe-4f0b-9bd3-9fb6e88d1ba1″,”Code”:””,”Name”:”Bóng led đui nhỏ E14″,”NameUrl”:”bong-led-dui-nho-e14″,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D7444B65-4270-4FB8-830C-939DD294CD6F/e14.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D7444B65-4270-4FB8-830C-939DD294CD6F/e14.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Bóng led đui nhỏ E14 chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:6,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bong-led-dui-nho-e14″,”Parent”:{“ID”:”0b25fcfe-d67d-41f6-a1b1-5cc000c78f23″},”Group”:{“ID”:”d7444b65-4270-4fb8-830c-939dd294cd6f”},”Selected”:false},{“ID”:”e649e3ef-be09-47f0-a1ee-a129fb326e7a”,”Code”:””,”Name”:”Cờ lê, khóa vòng miệng”,”NameUrl”:”co-le-khoa-vong-mieng”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/co-le-khoa-vong-mieng”,”Parent”:{“ID”:”318ddf4c-7112-4723-8e31-ebd55d44205b”},”Group”:{“ID”:”d7e49970-155e-4d14-806c-5d68a6082ab1″},”Selected”:false},{“ID”:”2c6bf62a-018f-4950-a6bc-a1cce60e6809″,”Code”:””,”Name”:”T nối”,”NameUrl”:”t-noi”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp T nối chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:9,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/t-noi”,”Parent”:{“ID”:”e757368c-0d7a-4b07-a176-066743135114″},”Group”:{“ID”:”d61d21c2-f7ae-464f-9cc8-d42e42a80e93″},”Selected”:false},{“ID”:”bdf88281-b3a1-40b0-9595-a3bfe63e6028″,”Code”:””,”Name”:”Đèn thả thủy tinh “,”NameUrl”:”den-tha-thuy-tinh”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-tha-thuy-tinh”,”Parent”:{“ID”:”51f7e1ed-9bd8-4121-963d-d3303213ef63″},”Group”:{“ID”:”d925f347-56f4-4f96-aa60-eae1c1d958ee”},”Selected”:false},{“ID”:”6ac4e0f8-5ad3-4eb5-9ccc-a4928fa92bb8″,”Code”:””,”Name”:”Vision measuring systems”,”NameUrl”:”vision-measuring-systems”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/vision-measuring-systems”,”Parent”:{“ID”:”8b8f8933-b4d8-4579-aab6-18dd5685d5ad”},”Group”:{“ID”:”e2663872-6596-4f5d-91b2-d76880f3f087″},”Selected”:false},{“ID”:”f80c8ffa-0ad8-4e59-8595-a8edb579a9d0″,”Code”:””,”Name”:”Phụ kiện máy đo lực”,”NameUrl”:”phu-kien-may-do-luc”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phu-kien-may-do-luc”,”Parent”:{“ID”:”9eb3bb7c-4d99-4d5c-be72-a87615bdd148″},”Group”:{“ID”:”bba20fa1-7e10-4e42-9fab-84ed33cc45ec”},”Selected”:false},{“ID”:”222278b3-8fbc-483f-b4ec-ae8768a73ebd”,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị chống dòng rò ELCB”,”NameUrl”:”thiet-bi-chong-dong-ro-elcb”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/9DD50AE2-0439-465F-93D0-214284865EE2/aptomat-elcb.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/9DD50AE2-0439-465F-93D0-214284865EE2/aptomat-elcb.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Thiết bị chống dòng rò ELCB đa dạng mẫu mã, chủng loại, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p>Thiết bị chống d&ograve;ng r&ograve; ELCB&nbsp;l&agrave;&nbsp;aptomat chống giật hay cầu dao chống r&ograve; điện.&nbsp;ELCB bảo vệ mạch điện khỏi hiện tượng qu&aacute; d&ograve;ng, ngắn mạch, r&ograve; điện.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:40,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-chong-dong-ro-elcb”,”Parent”:{“ID”:”8e8593eb-7b32-4ee6-b7c2-c7bcf9cb2509″},”Group”:{“ID”:”9dd50ae2-0439-465f-93d0-214284865ee2″},”Selected”:false},{“ID”:”281c7998-50c2-4b21-9249-b4ae56aa0925″,”Code”:””,”Name”:”Quần áo bảo vệ”,”NameUrl”:”quan-ao-bao-ve”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/quan-ao-bao-ve”,”Parent”:{“ID”:”d70b5e06-937f-493c-ad06-c950549db346″},”Group”:{“ID”:”a0d5faf4-4d64-44ed-ac53-930ce2cceb24″},”Selected”:false},{“ID”:”cbfd74ae-8ed0-448e-a9f9-b6879c529a8f”,”Code”:””,”Name”:”Vật tư mài và đánh bóng mẫu”,”NameUrl”:”vat-tu-mai-va-danh-bong-mau”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/vat-tu-mai-va-danh-bong-mau”,”Parent”:{“ID”:”7b7f09d8-3604-443c-8f4e-2d00ad2a18df”},”Group”:{“ID”:”c1f85eb6-13f9-45a6-a73a-b12c63c977ef”},”Selected”:false},{“ID”:”d8067764-53ba-4298-bb94-b926f8398713″,”Code”:””,”Name”:”Đèn Led Panel 30×120″,”NameUrl”:”den-led-panel-30×120″,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/C7677205-C27D-47CD-A24E-E8004F3E30A0/Đèn Led Panel 30×120.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/C7677205-C27D-47CD-A24E-E8004F3E30A0/Đèn Led Panel 30×120.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn Led Panel 30×120 chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:23,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-panel-30×120″,”Parent”:{“ID”:”cff301c5-7257-47a2-8f8c-a95b356f9bbf”},”Group”:{“ID”:”c7677205-c27d-47cd-a24e-e8004f3e30a0″},”Selected”:false},{“ID”:”2f27abfa-e8f1-4049-afbe-c288578a5275″,”Code”:””,”Name”:”Máy bơm nước nóng tăng áp điện tử”,”NameUrl”:”may-bom-nuoc-nong-tang-ap-dien-tu”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Máy bơm nước nóng tăng áp điện tử chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:4,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-bom-nuoc-nong-tang-ap-dien-tu”,”Parent”:{“ID”:”2d9d1c8f-56b3-4aac-b64e-2d2ff716e02a”},”Group”:{“ID”:”29091a2f-69cf-4ec1-a283-34ede4e734eb”},”Selected”:false},{“ID”:”5cd70bd4-78aa-4027-a4ea-c37414536f74″,”Code”:””,”Name”:”Bếp gia nhiệt”,”NameUrl”:”bep-gia-nhiet”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bep-gia-nhiet”,”Parent”:{“ID”:”37576e49-9794-4372-8361-532aaf7b805e”},”Group”:{“ID”:”75a5a82f-241f-44f5-8583-868f8f7df92c”},”Selected”:false},{“ID”:”f0d53c12-3d75-403e-bbd7-c8225f7647a9″,”Code”:””,”Name”:”Contactor iCT”,”NameUrl”:”contactor-ict”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/FC33D90C-65FB-4CAF-BC73-0722E7E5D5F2/contator.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/FC33D90C-65FB-4CAF-BC73-0722E7E5D5F2/contator.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:26,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/contactor-ict”,”Parent”:{“ID”:”6009869e-9e2e-4ee5-a4cb-426e0ec8e243″},”Group”:{“ID”:”fc33d90c-65fb-4caf-bc73-0722e7e5d5f2″},”Selected”:false},{“ID”:”8105abad-204a-4cef-990b-c872897cce9f”,”Code”:””,”Name”:”Van điện từ, van điện từ khí nén”,”NameUrl”:”van-dien-tu-van-dien-tu-khi-nen”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/van-dien-tu-van-dien-tu-khi-nen”,”Parent”:{“ID”:”c2b89293-cfab-4e9c-8093-4b3722a50831″},”Group”:{“ID”:”8d7b5654-35ed-4455-9ac4-830fac7d5c37″},”Selected”:false},{“ID”:”ef4ae998-856f-4c16-abbb-cf6b643d5d82″,”Code”:””,”Name”:”Kéo cắt khí nén”,”NameUrl”:”keo-cat-khi-nen”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/keo-cat-khi-nen”,”Parent”:{“ID”:”629a262c-20be-4801-b028-4dea5dd5edf3″},”Group”:{“ID”:”e7704764-8afb-4f94-b526-3f5a8c2b6c16″},”Selected”:false},{“ID”:”5e280ca6-2aec-487e-91b7-db8d0f4e734c”,”Code”:””,”Name”:”Máy bào và vật tư”,”NameUrl”:”may-bao-va-vat-tu”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-bao-va-vat-tu”,”Parent”:{“ID”:”95700aed-bf06-4ba4-9404-04ca63d1e369″},”Group”:{“ID”:”a77719c5-0481-4101-9414-b0a154bd4a2d”},”Selected”:false},{“ID”:”7866bf20-7477-4364-a4c6-dcce7a9d7914″,”Code”:””,”Name”:”Dây nhợ”,”NameUrl”:”day-nho”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/day-nho”,”Parent”:{“ID”:”ed16d1c0-1b5a-46f0-ad3b-98a39090ae58″},”Group”:{“ID”:”42ac672c-bdd7-41a5-ba29-cfde36e0cf9e”},”Selected”:false},{“ID”:”98626d34-8ccd-49c5-a413-ee65c9df24b1″,”Code”:””,”Name”:”Máy dò nhiệt”,”NameUrl”:”may-do-nhiet”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-do-nhiet”,”Parent”:{“ID”:”cdf00bea-41f9-404d-82db-f916ecba84e1″},”Group”:{“ID”:”27c21dd7-3425-42df-ac48-87cb9d541f7b”},”Selected”:false},{“ID”:”046ec799-a30a-4f13-8d10-f7b8a1ab042c”,”Code”:””,”Name”:”Vòi lavabo”,”NameUrl”:”voi-lavabo”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/voi-lavabo”,”Parent”:{“ID”:”8811d500-5ca7-492c-bd1a-d0008373cff8″},”Group”:{“ID”:”d35246dc-d6a7-4e9c-bf77-319312b30086″},”Selected”:false},{“ID”:”3bda7ded-dfa3-4265-b06b-f7c127f8f8e6″,”Code”:””,”Name”:”Cầu chì”,”NameUrl”:”cau-chi”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/4105AF41-48E1-4B5F-869C-889E0E5E1BED/cau-chi.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/4105AF41-48E1-4B5F-869C-889E0E5E1BED/cau-chi.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp cầu chì – thiết bị không thể thiếu trong mỗi hệ thống điện, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Cầu ch&igrave;</strong> l&agrave; thiết bị điện xuất hiện hầu hết trong c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh được nối trực tiếp v&agrave;o giữa d&acirc;y dẫn điện v&agrave; c&aacute;c thiết bị điện với mục đ&iacute;ch duy nhất l&agrave; bảo vệ hệ thống điện khi d&ograve;ng điện ở mức qu&aacute; tải c&oacute; thể g&acirc;y ra ch&aacute;y nổ.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:9,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cau-chi”,”Parent”:{“ID”:”609d3e1b-0b4f-49aa-b190-4d70450e1f74″},”Group”:{“ID”:”4105af41-48e1-4b5f-869c-889e0e5e1bed”},”Selected”:false},{“ID”:”16da463a-31dc-426d-9805-04bc57373d8c”,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị đo lực loại khác”,”NameUrl”:”thiet-bi-do-luc-loai-khac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-do-luc-loai-khac”,”Parent”:{“ID”:”9eb3bb7c-4d99-4d5c-be72-a87615bdd148″},”Group”:{“ID”:”94c18c68-6fa2-4c9d-89ed-46139b61817b”},”Selected”:false},{“ID”:”fe488582-e082-417f-8328-1bc043071e9c”,”Code”:””,”Name”:”Ống nước và phụ kiện khác”,”NameUrl”:”ong-nuoc-va-phu-kien-khac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ong-nuoc-va-phu-kien-khac”,”Parent”:{“ID”:”44a74930-8847-448d-b97a-a093759543f1″},”Group”:{“ID”:”1b440500-7e5b-4a43-b08a-6de48773d114″},”Selected”:false},{“ID”:”e20f64d0-3c2f-411f-918b-25035c6c227a”,”Code”:””,”Name”:”Máy phay cỡ nhỏ và vật tư”,”NameUrl”:”may-phay-co-nho-va-vat-tu”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-phay-co-nho-va-vat-tu”,”Parent”:{“ID”:”95700aed-bf06-4ba4-9404-04ca63d1e369″},”Group”:{“ID”:”c9ad25b2-5f70-420b-90eb-44c7d644c3d4″},”Selected”:false},{“ID”:”0ce912d3-1466-47c2-862d-343aa16fa950″,”Code”:””,”Name”:”Đèn led âm trần siêu to”,”NameUrl”:”den-led-am-tran-sieu-to”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/8D67663F-AA88-4DA0-89BC-471EB9372160/dl-sieu-mong.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/8D67663F-AA88-4DA0-89BC-471EB9372160/dl-sieu-mong.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn led âm trần siêu to chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-am-tran-sieu-to”,”Parent”:{“ID”:”19e164ac-be04-4156-8a1a-f5add655e508″},”Group”:{“ID”:”8d67663f-aa88-4da0-89bc-471eb9372160″},”Selected”:false},{“ID”:”b68ce5c2-2d77-4727-bd1c-34d3a7ba52e6″,”Code”:””,”Name”:”Mặt che trơn”,”NameUrl”:”mat-che-tron”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B7CA2C8C-1C19-4A65-886E-18AAE8716996/mat-che-tron.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B7CA2C8C-1C19-4A65-886E-18AAE8716996/mat-che-tron.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:28,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mat-che-tron”,”Parent”:{“ID”:”055331ae-1fc2-4496-b083-d5456e12b143″},”Group”:{“ID”:”b7ca2c8c-1c19-4a65-886e-18aae8716996″},”Selected”:false},{“ID”:”2391a121-137b-4666-89cd-3bc5f44a8bab”,”Code”:””,”Name”:”Kính hiển vi”,”NameUrl”:”kinh-hien-vi”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/kinh-hien-vi”,”Parent”:{“ID”:”7b7f09d8-3604-443c-8f4e-2d00ad2a18df”},”Group”:{“ID”:”0634b4bf-4aca-4263-9c94-9f4585b591c8″},”Selected”:false},{“ID”:”b493a766-523b-4f1d-bf6a-4a65635dfa8a”,”Code”:””,”Name”:”Van tiết lưu”,”NameUrl”:”van-tiet-luu”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/van-tiet-luu”,”Parent”:{“ID”:”c2b89293-cfab-4e9c-8093-4b3722a50831″},”Group”:{“ID”:”17d967e4-9833-42f1-8b40-d510e77c78bb”},”Selected”:false},{“ID”:”33955820-a75a-4263-a94e-4f58ebfae33a”,”Code”:””,”Name”:”Cốp pha, giàn giáo”,”NameUrl”:”cop-pha-gian-giao”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cop-pha-gian-giao”,”Parent”:{“ID”:”ed16d1c0-1b5a-46f0-ad3b-98a39090ae58″},”Group”:{“ID”:”ce6c5c17-fd06-4f1b-ba39-280bc55133ba”},”Selected”:false},{“ID”:”8a841d19-a1f5-4634-bd28-67478ae10526″,”Code”:””,”Name”:”Đèn bàn làm việc”,”NameUrl”:”den-ban-lam-viec”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:3,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-ban-lam-viec”,”Parent”:{“ID”:”130717b4-6c02-4a2c-a8fa-a8a764052438″},”Group”:{“ID”:”3255ef87-513f-455c-a142-afb61a6c4673″},”Selected”:false},{“ID”:”339b4321-8afd-4932-a4fe-69ca52535b7b”,”Code”:””,”Name”:”Ổ cắm đa năng”,”NameUrl”:”o-cam-da-nang”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/FE36A58A-17A7-410D-8968-865A35975C35/ocamdanang.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/FE36A58A-17A7-410D-8968-865A35975C35/ocamdanang.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Ổ cắm đa năng tích hợp nhiều chức năng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Ổ cắm điện đa năng </strong>được hiểu l&agrave; ổ cắm m&agrave; tại đ&oacute; ch&uacute;ng cung cấp sẵn c&aacute;c đầu v&agrave;o như: Cổng USB-A, USB-C, cổng sạc 3 chấu&hellip; Việc n&agrave;y tạo được sự tận dụng đ&aacute;ng kể trong việc sử dụng chiếc ổ cắm điện đa năng n&agrave;y. C&ugrave;ng với đ&oacute;, bạn c&oacute; thể hạn chế được một số tiền đ&aacute;ng kể để mua th&ecirc;m một số c&aacute;c cốc sạc điện thoại hay c&aacute;c cổng nối v&agrave; chuyển kh&aacute;c.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:52,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/o-cam-da-nang”,”Parent”:{“ID”:”f3fce040-79d8-4c43-92a7-ea637a2d71ff”},”Group”:{“ID”:”fe36a58a-17a7-410d-8968-865a35975c35″},”Selected”:false},{“ID”:”b2318f7c-6f1b-4863-9824-6db7c0b51723″,”Code”:””,”Name”:”Thước quang”,”NameUrl”:”thuoc-quang”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thuoc-quang”,”Parent”:{“ID”:”456f0389-a5d4-4b0c-8333-8e4c37f624c2″},”Group”:{“ID”:”dd8518c8-382b-4cad-9dbb-dd661411f54c”},”Selected”:false},{“ID”:”ad1ba3c0-f555-4d00-8f6e-6dddffda509e”,”Code”:””,”Name”:”Si quấn bọc cách nhiệt, simily trắng quấn ống đồng”,”NameUrl”:”si-quan-boc-cach-nhiet-simily-trang-quan-ong-dong”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/si-quan-boc-cach-nhiet-simily-trang-quan-ong-dong”,”Parent”:{“ID”:”4c72b8d8-646d-4c73-8c80-b3d0408eead6″},”Group”:{“ID”:”e0460b5e-99d9-45d7-8813-f54b8396d972″},”Selected”:false},{“ID”:”4fd23416-b34a-450c-823f-72db2be92465″,”Code”:””,”Name”:”Khóa tủ”,”NameUrl”:”khoa-tu”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/khoa-tu”,”Parent”:{“ID”:”95e11034-c8e1-4b56-b9d9-bdae8dfa120e”},”Group”:{“ID”:”36d32c8e-c391-45e6-b0d8-a72befa1b443″},”Selected”:false},{“ID”:”6ec5d765-ec3e-4dbf-b66d-770fbbf93071″,”Code”:””,”Name”:”Bóng led giả sợi đốt trang trí”,”NameUrl”:”bong-led-gia-soi-dot-trang-tri”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/C3140D5E-E218-4987-9615-AC723D0E1276/trang tri.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/C3140D5E-E218-4987-9615-AC723D0E1276/trang tri.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Bóng led giả sợi đốt trang trí chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:17,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bong-led-gia-soi-dot-trang-tri”,”Parent”:{“ID”:”0b25fcfe-d67d-41f6-a1b1-5cc000c78f23″},”Group”:{“ID”:”c3140d5e-e218-4987-9615-ac723d0e1276″},”Selected”:false},{“ID”:”d2537e20-c288-4b8a-9c82-8afcfa3bd755″,”Code”:””,”Name”:”Cho thuê máy đóng đai nhựa”,”NameUrl”:”cho-thue-may-dong-dai-nhua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cho-thue-may-dong-dai-nhua”,”Parent”:{“ID”:”612456dd-2593-4c15-a93c-70d943b9197c”},”Group”:{“ID”:”c1abb172-58d7-4181-9574-f24eac6f0217″},”Selected”:false},{“ID”:”cb851adb-5acc-4af5-a741-8c6b163b79f3″,”Code”:””,”Name”:”Cọ lăn, ru lô, rulo”,”NameUrl”:”co-lan-ru-lo-rulo”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/co-lan-ru-lo-rulo”,”Parent”:{“ID”:”91f3ab63-d521-41ba-ba86-436a69b3606f”},”Group”:{“ID”:”aa3c11d5-f3f3-4441-b94e-f06f64fa900b”},”Selected”:false},{“ID”:”12f89138-0d33-4696-b4bd-94f31ae7af8c”,”Code”:””,”Name”:”Vòi chén”,”NameUrl”:”voi-chen”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/voi-chen”,”Parent”:{“ID”:”8811d500-5ca7-492c-bd1a-d0008373cff8″},”Group”:{“ID”:”68027c33-5e08-4c4b-b780-2974c1b18a57″},”Selected”:false},{“ID”:”4d8ad501-1b5a-4f4a-ac32-98fc6522f73b”,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị dành cho khách sạn”,”NameUrl”:”thiet-bi-danh-cho-khach-san”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/99E41BC7-D18B-4CE7-9A1D-CE339BA01386/E8331BPDMW_WE.JPG”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/99E41BC7-D18B-4CE7-9A1D-CE339BA01386/E8331BPDMW_WE.JPG”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp công tắc ổ cắm, thẻ điện từ dành cho khách sạn chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Thiết bị d&agrave;nh cho kh&aacute;ch sạn</strong> – D&ograve;ng c&ocirc;ng tắc ổ cắm, thẻ điện từ&nbsp;d&agrave;nh cho kh&aacute;ch sạn&nbsp;c&oacute; khả năng chống ch&aacute;y, chống giật, chống qu&aacute; &aacute;p v&agrave; đảm bảo được sự an to&agrave;n tuyệt đối cho hệ thống kh&aacute;ch sạn, kh&ocirc;ng l&agrave;m ảnh hưởng đến thiết kế của căn ph&ograve;ng.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:93,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-danh-cho-khach-san”,”Parent”:{“ID”:”aba5c3ed-4c8e-4c48-9078-86b460a78796″},”Group”:{“ID”:”99e41bc7-d18b-4ce7-9a1d-ce339ba01386″},”Selected”:false},{“ID”:”d526f60f-3c20-4bcd-8555-9d095ee32727″,”Code”:””,”Name”:”Máy bơm đẩy cao công suất lớn”,”NameUrl”:”may-bom-day-cao-cong-suat-lon”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Máy bơm đẩy cao công suất lớn chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:3,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-bom-day-cao-cong-suat-lon”,”Parent”:{“ID”:”2d9d1c8f-56b3-4aac-b64e-2d2ff716e02a”},”Group”:{“ID”:”f40c0dd0-43fd-4944-a75b-d7ebfbf62ecc”},”Selected”:false},{“ID”:”eefbd400-80f6-4d8f-95dd-b08a7e09724f”,”Code”:””,”Name”:”Kẹp đỡ ống”,”NameUrl”:”kep-do-ong”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Kẹp đỡ ống chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:5,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/kep-do-ong”,”Parent”:{“ID”:”e757368c-0d7a-4b07-a176-066743135114″},”Group”:{“ID”:”45c2fefa-d5d5-44fc-8dfa-efb88fe12255″},”Selected”:false},{“ID”:”b28bb1fa-394e-4e83-b5f5-b723657ac331″,”Code”:””,”Name”:”Accountability”,”NameUrl”:”accountability”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/accountability”,”Parent”:{“ID”:”0e90b6c6-9597-4ab7-82c3-e5fb0789492a”},”Group”:{“ID”:”2bc446d6-be94-49e1-bcfc-ea07bccea3b0″},”Selected”:false},{“ID”:”2a495bc7-84f0-49a5-81cb-b92aa628b7a4″,”Code”:””,”Name”:”Bảo vệ chân”,”NameUrl”:”bao-ve-chan”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bao-ve-chan”,”Parent”:{“ID”:”d70b5e06-937f-493c-ad06-c950549db346″},”Group”:{“ID”:”94216b2b-5763-43f0-bc75-d8ad6e19da09″},”Selected”:false},{“ID”:”1a59e5bc-f9e2-44b9-b7e5-bc6ed6118530″,”Code”:””,”Name”:”Nước rửa mắt khẩn cấp”,”NameUrl”:”nuoc-rua-mat-khan-cap”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/nuoc-rua-mat-khan-cap”,”Parent”:{“ID”:”c973c6c1-5bfe-48a2-a1c6-feeb9d287e71″},”Group”:{“ID”:”a25ccf1e-9613-4990-9327-d1369d3f31dc”},”Selected”:false},{“ID”:”af666e10-9b17-4b19-bf86-c351e54b312e”,”Code”:””,”Name”:”Laser scanning”,”NameUrl”:”laser-scanning”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/laser-scanning”,”Parent”:{“ID”:”8b8f8933-b4d8-4579-aab6-18dd5685d5ad”},”Group”:{“ID”:”7fbd0483-2d68-4f5b-a5f4-27190cc0487f”},”Selected”:false},{“ID”:”2d48471d-1f9b-469d-a97f-c990335be48b”,”Code”:””,”Name”:”Khay chứa đồ”,”NameUrl”:”khay-chua-do”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/khay-chua-do”,”Parent”:{“ID”:”1e772a4e-51e9-41a7-9ed4-1a8e341a75d3″},”Group”:{“ID”:”7fab056b-e94b-4962-9072-597a1d73cc75″},”Selected”:false},{“ID”:”5f988799-b0e5-438e-86fd-cef47b375f99″,”Code”:””,”Name”:”Đèn Led Panel 60×120″,”NameUrl”:”den-led-panel-60×120″,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/277ABE51-7729-423E-8B13-206B726FC8A3/Đèn Led Panel 60×120.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/277ABE51-7729-423E-8B13-206B726FC8A3/Đèn Led Panel 60×120.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn Led Panel 60×120 chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:15,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-panel-60×120″,”Parent”:{“ID”:”cff301c5-7257-47a2-8f8c-a95b356f9bbf”},”Group”:{“ID”:”277abe51-7729-423e-8b13-206b726fc8a3″},”Selected”:false},{“ID”:”9d61a003-9a81-42c3-bf02-d3445816a4af”,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị phân tích chỉ tiêu nước”,”NameUrl”:”thiet-bi-phan-tich-chi-tieu-nuoc”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-phan-tich-chi-tieu-nuoc”,”Parent”:{“ID”:”37576e49-9794-4372-8361-532aaf7b805e”},”Group”:{“ID”:”3a7b7d9b-411c-4b95-bdac-7c6826660730″},”Selected”:false},{“ID”:”8394bfe2-0008-445f-8f07-d6231d507e6d”,”Code”:””,”Name”:”Đèn thả đồng”,”NameUrl”:”den-tha-dong”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-tha-dong”,”Parent”:{“ID”:”51f7e1ed-9bd8-4121-963d-d3303213ef63″},”Group”:{“ID”:”39a4f6dc-11fc-4f4f-a4ea-6144a288977d”},”Selected”:false},{“ID”:”85be91ee-3d74-4358-bdfb-dba0646d1e84″,”Code”:””,”Name”:”Tụ điện”,”NameUrl”:”tu-dien”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/5CCA8AB4-17D4-437F-9181-3B99D7BE01B0/tu-dien.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/5CCA8AB4-17D4-437F-9181-3B99D7BE01B0/tu-dien.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp tụ điện chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Tụ điện</strong> l&agrave; một linh kiện điện tử thụ động cấu tạo bởi hai bản cực đặt song song được ngăn c&aacute;ch bởi lớp điện m&ocirc;i. Khi c&oacute; ch&ecirc;nh lệch điện thế tại hai bề mặt, tại c&aacute;c bề mặt sẽ xuất hiện điện t&iacute;ch c&ugrave;ng điện lượng nhưng tr&aacute;i dấu.</p>\n\n<p>Tụ điện c&oacute; t&iacute;nh chất c&aacute;ch điện 1 chiều nhưng cho d&ograve;ng điện xoay chiều đi qua nhờ nguy&ecirc;n l&yacute; ph&oacute;ng nạp. Ch&uacute;ng được sử dụng trong c&aacute;c mạch điện tử: mạch lọc nguồn, lọc nhiễu, mạch truyền t&iacute;n hiệu xoay chiều, mạch tạo dao động …</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:6,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/tu-dien”,”Parent”:{“ID”:”609d3e1b-0b4f-49aa-b190-4d70450e1f74″},”Group”:{“ID”:”5cca8ab4-17d4-437f-9181-3b99d7be01b0″},”Selected”:false},{“ID”:”5cdd3b80-1447-4ec4-8ff0-dc3b454ef0d2″,”Code”:””,”Name”:”Mỏ lết”,”NameUrl”:”mo-let”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mo-let”,”Parent”:{“ID”:”318ddf4c-7112-4723-8e31-ebd55d44205b”},”Group”:{“ID”:”38f3b1ce-4c55-4302-b6ad-cf689f461486″},”Selected”:false},{“ID”:”0fa1e9fa-c14b-4a50-9975-dd42da790087″,”Code”:””,”Name”:”Chống sét lan truyền SPD”,”NameUrl”:”chong-set-lan-truyen-spd”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/A75AF96B-0205-4309-974D-678DF104683D/thiet-bi-chong-set-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/A75AF96B-0205-4309-974D-678DF104683D/thiet-bi-chong-set-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Chống sét lan truyền SPD đa dạng mẫu mã, chủng loại, chính hãng, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Chống s&eacute;t lan truyền SPD&nbsp;</strong>l&agrave; thiết bị kh&ocirc;ng thể thiếu trong việc chống s&eacute;t c&aacute;c thiết bị điện tử. Chức năng của n&oacute; l&agrave; hạn chế qu&aacute; &aacute;p tức thời của đường d&acirc;y điện v&agrave; đường truyền t&iacute;n hiệu trong dải điện &aacute;p m&agrave; thiết bị hoặc hệ thống c&oacute; thể chịu được, hoặc ph&oacute;ng d&ograve;ng điện s&eacute;t mạnh xuống đất.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:25,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/chong-set-lan-truyen-spd”,”Parent”:{“ID”:”8e8593eb-7b32-4ee6-b7c2-c7bcf9cb2509″},”Group”:{“ID”:”a75af96b-0205-4309-974d-678df104683d”},”Selected”:false},{“ID”:”3c47b984-60f0-4ed4-b9e8-f1d5828da4cb”,”Code”:””,”Name”:”Máng đèn Led chống thấm & chống bụi”,”NameUrl”:”mang-den-led-chong-tham-chong-bui”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Máng đèn Led chống thấm & chống bụi chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:15,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mang-den-led-chong-tham-chong-bui”,”Parent”:{“ID”:”0c1d61b5-e132-4275-b818-5cd959faf07f”},”Group”:{“ID”:”3857e9e9-d8ab-4f8e-ab83-678543aa3e83″},”Selected”:false},{“ID”:”013c1e55-7928-49d8-9413-f63d275f6121″,”Code”:””,”Name”:”Đèn tường đọc sách”,”NameUrl”:”den-tuong-doc-sach”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-tuong-doc-sach”,”Parent”:{“ID”:”fa628c8b-a402-4b8b-9633-60b36ca6c41b”},”Group”:{“ID”:”0f7b8731-300f-45f2-b5af-95ba6852aa3e”},”Selected”:false},{“ID”:”8ac74255-4e29-45bd-ad9d-fccdf432ae63″,”Code”:””,”Name”:”Van hiệu chuẩn”,”NameUrl”:”van-hieu-chuan”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/van-hieu-chuan”,”Parent”:{“ID”:”6bda9e3e-eef6-4ad7-8559-47368e14101b”},”Group”:{“ID”:”f7ad6019-b10f-4632-92c2-0e1bb2b0b9f7″},”Selected”:false},{“ID”:”45efc8c1-c259-4a88-95ec-0a382f29f474″,”Code”:””,”Name”:”Bàn chà nhám”,”NameUrl”:”ban-cha-nham”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ban-cha-nham”,”Parent”:{“ID”:”ed16d1c0-1b5a-46f0-ad3b-98a39090ae58″},”Group”:{“ID”:”9e4465ba-7e4f-4696-bb19-b8dc29e5306b”},”Selected”:false},{“ID”:”5d1c20c0-f7ab-4ee1-94f5-1e3a6fe97f6f”,”Code”:””,”Name”:”Mặt che nước”,”NameUrl”:”mat-che-nuoc”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/78B86E22-2471-4268-87A8-B5DDA3C65E99/mat-che-mua.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/78B86E22-2471-4268-87A8-B5DDA3C65E99/mat-che-mua.png”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:19,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mat-che-nuoc”,”Parent”:{“ID”:”055331ae-1fc2-4496-b083-d5456e12b143″},”Group”:{“ID”:”78b86e22-2471-4268-87a8-b5dda3c65e99″},”Selected”:false},{“ID”:”e5762984-fe2e-41dc-ad8a-296a8f55ab1a”,”Code”:””,”Name”:”Bột trét, mát-tít”,”NameUrl”:”bot-tret-mat-tit”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bot-tret-mat-tit”,”Parent”:{“ID”:”91f3ab63-d521-41ba-ba86-436a69b3606f”},”Group”:{“ID”:”44562036-aab3-4a8f-99aa-72baba783474″},”Selected”:false},{“ID”:”beed46a6-b524-415e-a128-2a5ffe8aacc6″,”Code”:””,”Name”:”Đèn led âm trần siêu nhỏ”,”NameUrl”:”den-led-am-tran-sieu-nho”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B46316BD-2C55-4415-B0FD-FBD5E451943C/amtran-mini.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B46316BD-2C55-4415-B0FD-FBD5E451943C/amtran-mini.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn led âm trần siêu nhỏ chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-am-tran-sieu-nho”,”Parent”:{“ID”:”19e164ac-be04-4156-8a1a-f5add655e508″},”Group”:{“ID”:”b46316bd-2c55-4415-b0fd-fbd5e451943c”},”Selected”:false},{“ID”:”cf1b9de8-739e-401a-a33c-2d41e2127a2c”,”Code”:””,”Name”:”Phụ tùng khí nén khác”,”NameUrl”:”phu-tung-khi-nen-khac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phu-tung-khi-nen-khac”,”Parent”:{“ID”:”c2b89293-cfab-4e9c-8093-4b3722a50831″},”Group”:{“ID”:”4dd22532-42b1-4924-91e8-42937414485a”},”Selected”:false},{“ID”:”ebebf1ff-a01f-4a2e-915c-2e4c9071fab6″,”Code”:””,”Name”:”Đèn tường chày”,”NameUrl”:”den-tuong-chay”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:33,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-tuong-chay”,”Parent”:{“ID”:”fa628c8b-a402-4b8b-9633-60b36ca6c41b”},”Group”:{“ID”:”440ec332-a88a-47ab-bc85-1437a2e532f6″},”Selected”:false},{“ID”:”637f5f57-da23-44ac-b233-3068411487ba”,”Code”:””,”Name”:”Bảo vệ cá nhân loại khác”,”NameUrl”:”bao-ve-ca-nhan-loai-khac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bao-ve-ca-nhan-loai-khac”,”Parent”:{“ID”:”d70b5e06-937f-493c-ad06-c950549db346″},”Group”:{“ID”:”a34cda19-5198-480d-b5a6-8a1c255a1bb8″},”Selected”:false},{“ID”:”9066aee7-a8a5-4bab-b521-33d4f00ab60a”,”Code”:””,”Name”:”Ổ cắm USB”,”NameUrl”:”o-cam-usb”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D425CAA3-38D1-45F1-ABAD-7C23045FDDFC/o-cam-usb.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/D425CAA3-38D1-45F1-ABAD-7C23045FDDFC/o-cam-usb.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Ổ cắm USB sạc điện trực tiếp cho smartphone, tablet chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Ổ cắm USB&nbsp;</strong>sạc điện trực tiếp cho smartphone, tablet, l&agrave; sản phẩm rất phổ biến tr&ecirc;n thị trường hiện nay, sự lựa chọn ho&agrave;n hảo của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng, bởi chất lượng v&agrave; gi&aacute; th&agrave;nh ph&ugrave; hợp nhất.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:20,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/o-cam-usb”,”Parent”:{“ID”:”f3fce040-79d8-4c43-92a7-ea637a2d71ff”},”Group”:{“ID”:”d425caa3-38d1-45f1-abad-7c23045fddfc”},”Selected”:false},{“ID”:”bdb65a33-1956-450b-9b68-4e91182198f5″,”Code”:””,”Name”:”Camera nhiệt”,”NameUrl”:”camera-nhiet”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/camera-nhiet”,”Parent”:{“ID”:”0e90b6c6-9597-4ab7-82c3-e5fb0789492a”},”Group”:{“ID”:”00f5abec-85fb-4ba8-8b7b-07ee653800a4″},”Selected”:false},{“ID”:”dff1d38c-1511-496e-b843-66077ef7eb49″,”Code”:””,”Name”:”Máy thử độ bền”,”NameUrl”:”may-thu-do-ben”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-thu-do-ben”,”Parent”:{“ID”:”8b8f8933-b4d8-4579-aab6-18dd5685d5ad”},”Group”:{“ID”:”5231a58d-e768-49ba-8733-fade1a03e1d1″},”Selected”:false},{“ID”:”c7f0fe1b-fa41-4bfb-ad8c-754041154fe1″,”Code”:””,”Name”:”Bể rửa siêu âm”,”NameUrl”:”be-rua-sieu-am”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/be-rua-sieu-am”,”Parent”:{“ID”:”37576e49-9794-4372-8361-532aaf7b805e”},”Group”:{“ID”:”3b9d9a31-f4f5-4aa2-9485-17b0a9383716″},”Selected”:false},{“ID”:”ba55749a-bd62-455c-b1ed-755ba8115f9d”,”Code”:””,”Name”:”Đèn bàn phòng ngủ”,”NameUrl”:”den-ban-phong-ngu”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-ban-phong-ngu”,”Parent”:{“ID”:”130717b4-6c02-4a2c-a8fa-a8a764052438″},”Group”:{“ID”:”8383fd15-39cd-4494-9bf7-4c77963886f1″},”Selected”:false},{“ID”:”c03dc8ec-1cd8-441b-b719-7def10e88f85″,”Code”:””,”Name”:”Đèn Led Panel Đổi Màu”,”NameUrl”:”den-led-panel-doi-mau”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/6F68AD9A-CF52-4272-9020-09C64EFA4323/panel-doi-mau.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/6F68AD9A-CF52-4272-9020-09C64EFA4323/panel-doi-mau.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn Led Panel Đổi Màu chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:16,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-panel-doi-mau”,”Parent”:{“ID”:”cff301c5-7257-47a2-8f8c-a95b356f9bbf”},”Group”:{“ID”:”6f68ad9a-cf52-4272-9020-09c64efa4323″},”Selected”:false},{“ID”:”a8d7e5f7-db18-4838-a116-86aaaee328a2″,”Code”:””,”Name”:”Bóng đèn cao áp “,”NameUrl”:”bong-led-chuyen-dung-cong-nghiep”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/557890FA-A363-4F93-BB7B-91191DC74AD2/cao ap philips.jpg”,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/557890FA-A363-4F93-BB7B-91191DC74AD2/cao ap philips.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/557890FA-A363-4F93-BB7B-91191DC74AD2/cao ap philips.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Bóng led chuyên dụng công nghiệp chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:14,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bong-led-chuyen-dung-cong-nghiep”,”Parent”:{“ID”:”0b25fcfe-d67d-41f6-a1b1-5cc000c78f23″},”Group”:{“ID”:”557890fa-a363-4f93-bb7b-91191dc74ad2″},”Selected”:false},{“ID”:”b27cc244-5ee1-4f92-ade7-880c9814662d”,”Code”:””,”Name”:”Máng đèn batten – Vòm phản quang”,”NameUrl”:”mang-den-led-batten-vom-phan-quang”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Máng Đèn LED Batten – Vòm Phản Quang chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:37,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mang-den-led-batten-vom-phan-quang”,”Parent”:{“ID”:”0c1d61b5-e132-4275-b818-5cd959faf07f”},”Group”:{“ID”:”5fd40cf2-0d25-48db-95f9-68dd5c0f8aa6″},”Selected”:false},{“ID”:”68b7ed78-1803-4c31-a3ec-901fbe0a797c”,”Code”:””,”Name”:”Khởi động từ Contactor”,”NameUrl”:”khoi-dong-tu-contactor”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/6009869E-9E2E-4EE5-A4CB-426E0EC8E243/contactor.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/6009869E-9E2E-4EE5-A4CB-426E0EC8E243/contactor.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Khởi động từ Contactor đa dạng mẫu mã, chủng loại, chính hãng, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:”\n\n\n”,”Description”:”<p><strong>Khởi động từ Contactor </strong>l&agrave; kh&iacute; cụ điện hạ &aacute;p, thực hiện việc đ&oacute;ng cắt thường xuy&ecirc;n c&aacute;c mạch điện động lực. Contactor l&agrave; thiết bị điện đặc biệt quan trọng trong hệ thống điện. Nhờ c&oacute; contactor ta c&oacute; thể điều khiển c&aacute;c thiết bị như động cơ, tụ b&ugrave;, hệ thống chiếu s&aacute;ng,… th&ocirc;ng qua n&uacute;t nhấn, chế độ tự động hoặc điều khiển từ xa.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/khoi-dong-tu-contactor”,”Parent”:{“ID”:”8e8593eb-7b32-4ee6-b7c2-c7bcf9cb2509″},”Group”:{“ID”:”6009869e-9e2e-4ee5-a4cb-426e0ec8e243″},”Selected”:false},{“ID”:”5b3ad097-25d9-4410-9dee-951b225a964f”,”Code”:””,”Name”:”Gương kính cho phòng tắm”,”NameUrl”:”guong-kinh-cho-phong-tam”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/guong-kinh-cho-phong-tam”,”Parent”:{“ID”:”8811d500-5ca7-492c-bd1a-d0008373cff8″},”Group”:{“ID”:”89e8b494-e8c8-4cce-b057-a1bbb7750d20″},”Selected”:false},{“ID”:”690537c3-7eab-43c0-b57d-9668f44cf322″,”Code”:””,”Name”:”Búa”,”NameUrl”:”bua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bua”,”Parent”:{“ID”:”318ddf4c-7112-4723-8e31-ebd55d44205b”},”Group”:{“ID”:”f92b623b-5666-4a4a-864c-c7e4b6a2bf8e”},”Selected”:false},{“ID”:”fe149956-8084-4575-85e0-9e9d9fafd376″,”Code”:””,”Name”:”Đèn thả bàn ăn”,”NameUrl”:”den-tha-ban-an”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:8,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-tha-ban-an”,”Parent”:{“ID”:”51f7e1ed-9bd8-4121-963d-d3303213ef63″},”Group”:{“ID”:”d609ea86-2dc9-4082-af63-82c234d914d7″},”Selected”:false},{“ID”:”1233afcd-ab6c-4a83-8e2b-9f751dfde0c5″,”Code”:””,”Name”:”Lò xo uốn ống”,”NameUrl”:”lo-xo-uon-ong”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Lò xo uốn ống chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:4,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/lo-xo-uon-ong”,”Parent”:{“ID”:”e757368c-0d7a-4b07-a176-066743135114″},”Group”:{“ID”:”30eda656-c438-4ecc-a8b4-7f3d4fbc5ee0″},”Selected”:false},{“ID”:”306f7e3f-7b77-48f1-8c53-aa7f25de0021″,”Code”:””,”Name”:”Thau nhựa, chậu nhựa, xô nhựa”,”NameUrl”:”thau-nhua-chau-nhua-xo-nhua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thau-nhua-chau-nhua-xo-nhua”,”Parent”:{“ID”:”1e772a4e-51e9-41a7-9ed4-1a8e341a75d3″},”Group”:{“ID”:”d4950376-dfd1-432b-a84f-dbe8edfd07f5″},”Selected”:false},{“ID”:”57352bff-3128-46c9-ba90-aa940c94d6d1″,”Code”:””,”Name”:”Tua vít điện”,”NameUrl”:”tua-vit-dien”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/tua-vit-dien”,”Parent”:{“ID”:”95700aed-bf06-4ba4-9404-04ca63d1e369″},”Group”:{“ID”:”6cbb1f20-7b9f-47de-ab2f-00653c1e85dc”},”Selected”:false},{“ID”:”6fbc25db-8fd9-4b14-bca2-abbea018fc16″,”Code”:””,”Name”:”Bóng đèn cho kính quang học”,”NameUrl”:”bong-den-cho-kinh-quang-hoc”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bong-den-cho-kinh-quang-hoc”,”Parent”:{“ID”:”456f0389-a5d4-4b0c-8333-8e4c37f624c2″},”Group”:{“ID”:”945d03f5-6ade-4045-ad49-d9fb3728fd9e”},”Selected”:false},{“ID”:”cb98f61e-3947-4239-b897-c8388360d681″,”Code”:””,”Name”:”Đèn báo”,”NameUrl”:”den-bao”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/FCF38881-3964-413C-BCB4-A56D8047D104/den-bao-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/FCF38881-3964-413C-BCB4-A56D8047D104/den-bao-vinalight-1.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp đèn báo ON, OFF của nguồn thiết bị chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Đ&egrave;n b&aacute;o </strong>hay c&ograve;n gọi l&agrave; đ&egrave;n b&aacute;o t&iacute;n hiệu ON, OFF của nguồn thiết bị (trạng th&aacute;i hoạt động của thiết bị m&agrave;u xanh chạy, m&agrave;u đỏ dừng….).. Ứng dụng: b&aacute;o hiệu chỉ thị thay đổi m&agrave;u, b&aacute;o m&aacute;y, b&aacute;o trạng th&aacute;i, b&aacute;o sự cố.</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:15,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-bao”,”Parent”:{“ID”:”aba5c3ed-4c8e-4c48-9078-86b460a78796″},”Group”:{“ID”:”fcf38881-3964-413c-bcb4-a56d8047d104″},”Selected”:false},{“ID”:”c3d76722-ec37-4f2b-9770-cdf5fc842767″,”Code”:””,”Name”:”Phụ kiện”,”NameUrl”:”phu-kien”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phu-kien”,”Parent”:{“ID”:”6bda9e3e-eef6-4ad7-8559-47368e14101b”},”Group”:{“ID”:”4daa18b4-dba8-44dd-9f96-d186f13be9f5″},”Selected”:false},{“ID”:”c065f82b-c480-4375-b55f-f330ca671dc0″,”Code”:””,”Name”:”Khóa xe máy”,”NameUrl”:”khoa-xe-may”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/khoa-xe-may”,”Parent”:{“ID”:”95e11034-c8e1-4b56-b9d9-bdae8dfa120e”},”Group”:{“ID”:”0fb8129d-e24c-456c-b496-7fb44011d99d”},”Selected”:false},{“ID”:”8f25c6bf-4873-4ed4-a994-f93bcf49b4bd”,”Code”:””,”Name”:”Áo trùm vệ tinh máy lạnh”,”NameUrl”:”ao-trum-ve-tinh-may-lanh”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ao-trum-ve-tinh-may-lanh”,”Parent”:{“ID”:”4c72b8d8-646d-4c73-8c80-b3d0408eead6″},”Group”:{“ID”:”44d3e863-9e77-4e27-9355-54b7247eaa49″},”Selected”:false},{“ID”:”a0498a1c-5fa4-4370-bdb4-fa8187dc4eec”,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị thông thoáng khí”,”NameUrl”:”thiet-bi-thong-thoang-khi”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-thong-thoang-khi”,”Parent”:{“ID”:”c973c6c1-5bfe-48a2-a1c6-feeb9d287e71″},”Group”:{“ID”:”a5dad5be-3872-47c8-a6d2-6dea5363fd03″},”Selected”:false},{“ID”:”ed8d8336-3bbc-490d-a215-2131938b4b03″,”Code”:””,”Name”:”CB bảo vệ động cơ MPCB”,”NameUrl”:”cb-bao-ve-dong-co-mpcb”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/4A30EAA1-0A75-40B0-B496-0644FA3E361D/mpcb.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/4A30EAA1-0A75-40B0-B496-0644FA3E361D/mpcb.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp CB bảo vệ động cơ MPCB đa dạng mẫu mã, chủng loại, chính hãng, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>CB bảo vệ động cơ MPCB </strong>l&agrave; thiết bị chuyển mạch chuy&ecirc;n dụng cho động cơ. C&aacute;c đặc t&iacute;nh của MPCB được thiết kế đặc biệt để bảo vệ động cơ, cho ph&eacute;p d&ograve;ng v&agrave;o nhưng ngăn chặn mọi t&igrave;nh trạng qu&aacute; d&ograve;ng (CB chuy&ecirc;n dụng cho động cơ).&nbsp;</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cb-bao-ve-dong-co-mpcb”,”Parent”:{“ID”:”8e8593eb-7b32-4ee6-b7c2-c7bcf9cb2509″},”Group”:{“ID”:”4a30eaa1-0a75-40b0-b496-0644fa3e361d”},”Selected”:false},{“ID”:”cdc4d977-718f-442c-afbf-254e3bc5b678″,”Code”:””,”Name”:”Hệ thống cảnh báo khác”,”NameUrl”:”he-thong-canh-bao-khac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/he-thong-canh-bao-khac”,”Parent”:{“ID”:”c973c6c1-5bfe-48a2-a1c6-feeb9d287e71″},”Group”:{“ID”:”271e9a61-913a-4d54-9e3e-e691a361c9d4″},”Selected”:false},{“ID”:”b55c398d-ed71-4771-9810-2cb4e0a479fa”,”Code”:””,”Name”:”Dũa, giũa”,”NameUrl”:”dua-giua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dua-giua”,”Parent”:{“ID”:”318ddf4c-7112-4723-8e31-ebd55d44205b”},”Group”:{“ID”:”108db96c-9a43-4d88-a8da-59d59e13cbcf”},”Selected”:false},{“ID”:”6e2292ed-18ca-4ec3-a698-2d2d263045a5″,”Code”:””,”Name”:”Máy nén khí”,”NameUrl”:”may-nen-khi”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-nen-khi”,”Parent”:{“ID”:”0e90b6c6-9597-4ab7-82c3-e5fb0789492a”},”Group”:{“ID”:”ab9c1f0d-a7ad-4a6d-b8ec-95ebb47a2bd1″},”Selected”:false},{“ID”:”4ee682b5-f699-45f2-aaf5-2e99f96573c9″,”Code”:””,”Name”:”Máy lắc”,”NameUrl”:”may-lac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-lac”,”Parent”:{“ID”:”37576e49-9794-4372-8361-532aaf7b805e”},”Group”:{“ID”:”580ac7e4-7cc1-4e39-bd5d-70c2eb3aee4c”},”Selected”:false},{“ID”:”8fc1c279-fae9-4224-a262-39ee49817f65″,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị nội soi công nghiệp”,”NameUrl”:”thiet-bi-noi-soi-cong-nghiep”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-noi-soi-cong-nghiep”,”Parent”:{“ID”:”456f0389-a5d4-4b0c-8333-8e4c37f624c2″},”Group”:{“ID”:”5e1d497f-1626-4f5c-aa0c-df492934a7a6″},”Selected”:false},{“ID”:”ce42e3b7-e659-48a5-bbde-3a2f371f285b”,”Code”:””,”Name”:”Ổ âm sàn”,”NameUrl”:”o-am-san”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/31FF76FF-F50A-44C6-9816-BBD7FBA398B5/o-cam-am-san.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/31FF76FF-F50A-44C6-9816-BBD7FBA398B5/o-cam-am-san.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Ổ âm sàn có nhiều mẫu mã, chủng loại chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<h1><strong>Ổ cắm&nbsp;&acirc;m s&agrave;n </strong>- Giải ph&aacute;p nối d&acirc;y tối ưu nhất với mọi bề mặt s&agrave;n</h1>\n\n<p>Ổ cắm &acirc;m s&agrave;n l&agrave; thiết bị được sản xuất để lắp đặt tại c&aacute;c m&ocirc;i trường đ&ograve;i hỏi t&iacute;nh thẩm mỹ nhưng vẫn phải giữ đầy đủ c&ocirc;ng năng cần c&oacute; của một thiết bị ổ cắm. Ổ cắm &acirc;m s&agrave;n được thiết kế để lắp đặt &acirc;m s&agrave;n v&agrave; được thiết kế sản xuất bằng c&aacute;c linh kiện cao cấp.</p>\n\n<p>C&aacute;c sản phẩm ổ cắm &acirc;m s&agrave;n ng&agrave;y c&agrave;ng xuất hiện nhiều hơn tại c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng cộng v&agrave; văn ph&ograve;ng ở Việt Nam bởi t&iacute;nh thẩm mỹ, an to&agrave;n, phục vụ được nhiều nhu cầu cắm điện m&agrave; vẫn tr&aacute;nh được t&igrave;nh trạng vướng mắc d&acirc;y điện</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:15,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/o-am-san”,”Parent”:{“ID”:”f3fce040-79d8-4c43-92a7-ea637a2d71ff”},”Group”:{“ID”:”31ff76ff-f50a-44c6-9816-bbd7fba398b5″},”Selected”:false},{“ID”:”632adb06-84b8-4699-ad1f-401d8e722529″,”Code”:””,”Name”:”Đèn bàn khách sạn”,”NameUrl”:”den-ban-khach-san”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-ban-khach-san”,”Parent”:{“ID”:”130717b4-6c02-4a2c-a8fa-a8a764052438″},”Group”:{“ID”:”14b63dce-ffe4-41df-be8f-a5c9fddac418″},”Selected”:false},{“ID”:”e7486424-d940-40b8-b493-5338980b0795″,”Code”:””,”Name”:”Máy x-ray công nghiệp”,”NameUrl”:”may-x-ray-cong-nghiep”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-x-ray-cong-nghiep”,”Parent”:{“ID”:”8b8f8933-b4d8-4579-aab6-18dd5685d5ad”},”Group”:{“ID”:”51930067-48c0-4110-b556-bac33bc433cd”},”Selected”:false},{“ID”:”99d8b616-2cd3-42c2-b01a-5db478f6669c”,”Code”:””,”Name”:”Chuông điện”,”NameUrl”:”chuong-dien”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/0F7EEA17-C0C7-4006-8746-B4246621E75E/nut-nhan-chuong-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/0F7EEA17-C0C7-4006-8746-B4246621E75E/nut-nhan-chuong-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp chuông điện của các thương hiệu nổi tiếng như Schneider, Panasonic, Artdna… Chất lượng cao, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Chu&ocirc;ng điện</strong> l&agrave; một loại thiết bị ph&aacute;t &acirc;m thanh chu&ocirc;ng reo l&ecirc;n khi được cấp điện. Chu&ocirc;ng điện c&oacute; nhiều loại như chu&ocirc;ng điện d&ugrave;ng để l&agrave;m chu&ocirc;ng cửa điện, chu&ocirc;ng điện để b&aacute;o giờ l&agrave;m việc tự động hoặc l&agrave;m chu&ocirc;ng b&aacute;o động khẩn cấp.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:41,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/chuong-dien”,”Parent”:{“ID”:”aba5c3ed-4c8e-4c48-9078-86b460a78796″},”Group”:{“ID”:”0f7eea17-c0c7-4006-8746-b4246621e75e”},”Selected”:false},{“ID”:”0ffaa74b-ebe7-41b1-bec3-6f4b5c34a3fb”,”Code”:””,”Name”:”Máng điện”,”NameUrl”:”mang-dien”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mang-dien”,”Parent”:{“ID”:”0aa530fd-5998-48bd-926e-f1d77af1df99″},”Group”:{“ID”:”f2b93978-4591-43c5-9a2b-fa546e105081″},”Selected”:false},{“ID”:”48e5d77a-dcb9-4f75-ba60-87054c4a8498″,”Code”:””,”Name”:”Kệ, giá, móc”,”NameUrl”:”ke-gia-moc”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ke-gia-moc”,”Parent”:{“ID”:”8811d500-5ca7-492c-bd1a-d0008373cff8″},”Group”:{“ID”:”d0caa3f5-ae8e-4237-919f-ef6ce1cd27e4″},”Selected”:false},{“ID”:”27d5e068-fbce-435b-a073-a3afda6c3614″,”Code”:””,”Name”:”Kẹp ống không đế Omega”,”NameUrl”:”kep-ong-khong-de-omega”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Kẹp ống không đế Omega chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:5,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/kep-ong-khong-de-omega”,”Parent”:{“ID”:”e757368c-0d7a-4b07-a176-066743135114″},”Group”:{“ID”:”ff68b16d-4602-4a08-ba72-78f30d8180a9″},”Selected”:false},{“ID”:”ec5fb3c4-1ccd-475a-a833-b78b3addeacc”,”Code”:””,”Name”:”Sóng nhựa”,”NameUrl”:”song-nhua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/song-nhua”,”Parent”:{“ID”:”1e772a4e-51e9-41a7-9ed4-1a8e341a75d3″},”Group”:{“ID”:”ff0f597b-8738-43b1-b8a8-270a54b7fb71″},”Selected”:false},{“ID”:”e8d8fc59-3877-4f41-9027-baa5dcc131a3″,”Code”:””,”Name”:”Khóa xe đạp”,”NameUrl”:”khoa-xe-dap”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/khoa-xe-dap”,”Parent”:{“ID”:”95e11034-c8e1-4b56-b9d9-bdae8dfa120e”},”Group”:{“ID”:”edd9cf9f-4ef9-4655-bd4e-50abdf38d93b”},”Selected”:false},{“ID”:”d66fdf7e-f13f-4cbe-9011-d08a6406097b”,”Code”:””,”Name”:”Các loại bay xây ( bay hồ, bay trét )”,”NameUrl”:”cac-loai-bay-xay-bay-ho-bay-tret”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cac-loai-bay-xay-bay-ho-bay-tret”,”Parent”:{“ID”:”ed16d1c0-1b5a-46f0-ad3b-98a39090ae58″},”Group”:{“ID”:”e2625ad2-4bdb-44e8-b5ad-07ba2b07b491″},”Selected”:false},{“ID”:”42cc150f-a8cd-41fe-8558-d1a881756756″,”Code”:””,”Name”:”Vật tư, phụ tùng cơ điện lạnh khác”,”NameUrl”:”vat-tu-phu-tung-co-dien-lanh-khac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/vat-tu-phu-tung-co-dien-lanh-khac”,”Parent”:{“ID”:”4c72b8d8-646d-4c73-8c80-b3d0408eead6″},”Group”:{“ID”:”210596b8-4f5e-4567-b8c4-6f8e1e004328″},”Selected”:false},{“ID”:”94e42234-6130-4f17-b28e-e7199e97f1cb”,”Code”:””,”Name”:”Phụ Kiện Khác”,”NameUrl”:”phu-kien-khac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Phụ kiện chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:14,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phu-kien-khac”,”Parent”:{“ID”:”0c1d61b5-e132-4275-b818-5cd959faf07f”},”Group”:{“ID”:”66817c8e-3b4b-40c4-acba-4cd10007e5b2″},”Selected”:false},{“ID”:”876cb407-7876-4344-abdc-eb1a052f6bf8″,”Code”:””,”Name”:”Mặt át”,”NameUrl”:”mat-at”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/9B652E9B-C166-48EB-95C1-4A47D47D6918/mat-at.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/9B652E9B-C166-48EB-95C1-4A47D47D6918/mat-at.jpg”,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:50,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/mat-at”,”Parent”:{“ID”:”055331ae-1fc2-4496-b083-d5456e12b143″},”Group”:{“ID”:”9b652e9b-c166-48eb-95c1-4a47d47d6918″},”Selected”:false},{“ID”:”1b5550ea-7d3d-4576-9c80-f0b12a8ae74b”,”Code”:””,”Name”:”Máy thổi hơi nóng”,”NameUrl”:”may-thoi-hoi-nong”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-thoi-hoi-nong”,”Parent”:{“ID”:”95700aed-bf06-4ba4-9404-04ca63d1e369″},”Group”:{“ID”:”8797870c-4b36-47c2-ad6d-17b6003f1239″},”Selected”:false},{“ID”:”70ab98a3-ee00-4066-b3df-fe4b7a02c7d3″,”Code”:””,”Name”:”Đèn led âm trần chống ẩm”,”NameUrl”:”den-led-am-tran-chong-am”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/BDC1FC65-95AF-4459-9648-2EA73DCDF42F/PANASONIC-CHONG-AM.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/BDC1FC65-95AF-4459-9648-2EA73DCDF42F/PANASONIC-CHONG-AM.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn led âm trần chống ẩm chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:15,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-am-tran-chong-am”,”Parent”:{“ID”:”19e164ac-be04-4156-8a1a-f5add655e508″},”Group”:{“ID”:”bdc1fc65-95af-4459-9648-2ea73dcdf42f”},”Selected”:false},{“ID”:”d6a1609d-fd47-4d4c-ae41-056dff6bd95f”,”Code”:””,”Name”:”Đèn pin”,”NameUrl”:”den-pin”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-pin”,”Parent”:{“ID”:”f180ed2b-4e09-4329-8368-ef7d9b29976d”},”Group”:{“ID”:”088882b7-75ef-47dd-8d01-235c07b3c40a”},”Selected”:false},{“ID”:”73b30e56-040e-435a-85bb-06307996240f”,”Code”:””,”Name”:”Máy nghiền”,”NameUrl”:”may-nghien”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-nghien”,”Parent”:{“ID”:”37576e49-9794-4372-8361-532aaf7b805e”},”Group”:{“ID”:”fa193161-86b6-40b1-b942-085f25781b14″},”Selected”:false},{“ID”:”33fd4048-fb14-4a49-9315-2393b1b820f6″,”Code”:””,”Name”:”Khay nhựa”,”NameUrl”:”khay-nhua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/khay-nhua”,”Parent”:{“ID”:”1e772a4e-51e9-41a7-9ed4-1a8e341a75d3″},”Group”:{“ID”:”bcfdb649-289b-45dd-aa30-15314f798e88″},”Selected”:false},{“ID”:”c5db8268-e61b-4f47-bb0d-7bc3ad966bfd”,”Code”:””,”Name”:”Máy xịt rửa”,”NameUrl”:”may-xit-rua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-xit-rua”,”Parent”:{“ID”:”95700aed-bf06-4ba4-9404-04ca63d1e369″},”Group”:{“ID”:”48724574-46ef-4000-a71b-94ac72e29e5f”},”Selected”:false},{“ID”:”9afb7762-3fe6-405f-97e9-91bc5bae1c70″,”Code”:””,”Name”:”Đèn led âm trần dự phòng”,”NameUrl”:”den-led-am-tran-du-phong”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/4E187310-65F9-4033-BF12-D3A6A83AC4AE/amtran-du-phong.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/4E187310-65F9-4033-BF12-D3A6A83AC4AE/amtran-du-phong.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Đèn led âm trần dự phòng chính hãng chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:5,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-led-am-tran-du-phong”,”Parent”:{“ID”:”19e164ac-be04-4156-8a1a-f5add655e508″},”Group”:{“ID”:”4e187310-65f9-4033-bf12-d3a6a83ac4ae”},”Selected”:false},{“ID”:”21bbe4a3-7890-4e37-b02c-a234112cad54″,”Code”:””,”Name”:”Co nối”,”NameUrl”:”co-noi”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Co nối chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:9,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/co-noi”,”Parent”:{“ID”:”e757368c-0d7a-4b07-a176-066743135114″},”Group”:{“ID”:”edc5fbbb-006d-4ee0-bbc0-4490a5cd4a59″},”Selected”:false},{“ID”:”64e40e8d-be8d-4c9e-96f9-a3a622a73eb1″,”Code”:””,”Name”:”Đèn bàn văn phòng”,”NameUrl”:”den-ban-van-phong”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-ban-van-phong”,”Parent”:{“ID”:”130717b4-6c02-4a2c-a8fa-a8a764052438″},”Group”:{“ID”:”bbc66e42-ffd9-46dc-a38b-0e15f65b8cb6″},”Selected”:false},{“ID”:”0de7dac9-1ca6-44cf-bb07-aef25aaee6d8″,”Code”:””,”Name”:”Chốt clemon, chốt cremon”,”NameUrl”:”chot-clemon-chot-cremon”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/chot-clemon-chot-cremon”,”Parent”:{“ID”:”95e11034-c8e1-4b56-b9d9-bdae8dfa120e”},”Group”:{“ID”:”a9937cd7-4556-4e49-ad2a-0d52fb59ffb7″},”Selected”:false},{“ID”:”a88488ef-1dfd-463b-bddf-b097c0d0567e”,”Code”:””,”Name”:”Phễu thoát sàn”,”NameUrl”:”pheu-thoat-san”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/pheu-thoat-san”,”Parent”:{“ID”:”8811d500-5ca7-492c-bd1a-d0008373cff8″},”Group”:{“ID”:”9b532cd8-bcd5-4a7e-bc55-f20296d0fa38″},”Selected”:false},{“ID”:”5224bc5a-8678-498c-a65d-e9f134c8d63b”,”Code”:””,”Name”:”Dùi, đục, đột”,”NameUrl”:”dui-duc-dot”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dui-duc-dot”,”Parent”:{“ID”:”318ddf4c-7112-4723-8e31-ebd55d44205b”},”Group”:{“ID”:”f8639913-2e1d-4b37-9374-82f5a6f6fbe4″},”Selected”:false},{“ID”:”252bf0f5-24e6-4c3b-8021-f87599413047″,”Code”:””,”Name”:”Cầu dao kín nước”,”NameUrl”:”cau-dao-kin-nuoc”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/FC1B6DD7-83D0-4403-AF0D-172C824CD3EC/cau-dao-kin-nuoc-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/FC1B6DD7-83D0-4403-AF0D-172C824CD3EC/cau-dao-kin-nuoc-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Cầu dao kín nước đa dạng mẫu mã, chủng loại, chính hãng, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Cầu dao k&iacute;n nước </strong>hoặc cầu dao&nbsp;c&aacute;ch ly nước, được sản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y chuyền c&ocirc;ng nghệ hiện đại, đạt ti&ecirc;u chuẩn IP66 chống chịu mọi t&aacute;c động của m&ocirc;i trường xung quanh. Sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, độ bền cao gi&uacute;p duy tr&igrave; ổn định điện &aacute;p, đề ph&ograve;ng c&aacute;c trường hợp qu&aacute; tải, chống thấm nước mang đến sự an to&agrave;n tuyệt đối cho mọi c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&agrave; ng&ocirc;i nh&agrave; bạn.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:12,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cau-dao-kin-nuoc”,”Parent”:{“ID”:”8e8593eb-7b32-4ee6-b7c2-c7bcf9cb2509″},”Group”:{“ID”:”fc1b6dd7-83d0-4403-af0d-172c824cd3ec”},”Selected”:false},{“ID”:”21db4a96-5952-4b26-b8c7-f8bdb44c3e26″,”Code”:””,”Name”:”Đèn kiểm tra sản phẩm”,”NameUrl”:”den-kiem-tra-san-pham”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-kiem-tra-san-pham”,”Parent”:{“ID”:”456f0389-a5d4-4b0c-8333-8e4c37f624c2″},”Group”:{“ID”:”1fd73fad-ef7b-4030-9d60-dd086b0e70c0″},”Selected”:false},{“ID”:”714fbbbd-fd89-42ec-a5da-feab973f0506″,”Code”:””,”Name”:”Phụ kiện pvc luồn dây điện”,”NameUrl”:”phu-kien-pvc-luon-day-dien”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phu-kien-pvc-luon-day-dien”,”Parent”:{“ID”:”0aa530fd-5998-48bd-926e-f1d77af1df99″},”Group”:{“ID”:”003edbbe-2f87-4f98-8ec2-bc4ddb7c0619″},”Selected”:false},{“ID”:”c9f395a3-9745-4793-8171-ff3042aba921″,”Code”:””,”Name”:”Bàn chà hồ, bàn kéo hồ”,”NameUrl”:”ban-cha-ho-ban-keo-ho”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ban-cha-ho-ban-keo-ho”,”Parent”:{“ID”:”ed16d1c0-1b5a-46f0-ad3b-98a39090ae58″},”Group”:{“ID”:”c1daa792-b6ac-4e20-9756-02cc5f31c400″},”Selected”:false},{“ID”:”cfad9416-33b8-4ab1-9fc2-06d70bc6059a”,”Code”:””,”Name”:”Màn hình cho kính hiển vi”,”NameUrl”:”man-hinh-cho-kinh-hien-vi”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/man-hinh-cho-kinh-hien-vi”,”Parent”:{“ID”:”456f0389-a5d4-4b0c-8333-8e4c37f624c2″},”Group”:{“ID”:”63f27c77-3932-44a0-9888-a54282bfdf78″},”Selected”:false},{“ID”:”222936c6-6a23-4738-91a4-0f5ffdfaa8cb”,”Code”:””,”Name”:”Hộp nối”,”NameUrl”:”hop-noi”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:”VINALIGHT chuyên cung cấp Hộp nối chính hãng chất lượng cao, có nhiều ưu đãi cho các công trình hỗ trợ giá tốt nhất thị trường”,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:25,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/hop-noi”,”Parent”:{“ID”:”e757368c-0d7a-4b07-a176-066743135114″},”Group”:{“ID”:”b5087a8d-5a50-4e2c-a31f-d5f7e70b123c”},”Selected”:false},{“ID”:”f877a522-e079-4e24-9ced-187aa9d4e3e6″,”Code”:””,”Name”:”Cuốc, xẻng”,”NameUrl”:”cuoc-xeng”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cuoc-xeng”,”Parent”:{“ID”:”ed16d1c0-1b5a-46f0-ad3b-98a39090ae58″},”Group”:{“ID”:”c48c12c4-7e2c-40aa-8cca-b77646467ea1″},”Selected”:false},{“ID”:”14567fe9-213f-4e2a-b3fa-1a280eb56dad”,”Code”:””,”Name”:”Rơ le điều khiển”,”NameUrl”:”ro-le-dieu-khien”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/89681B21-21E9-4136-B633-B8BC739FB24D/role-dieu-khien.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/89681B21-21E9-4136-B633-B8BC739FB24D/role-dieu-khien.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Rơ le điều khiển đa dạng mẫu mã, chủng loại, chính hãng, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Rơ le điều khiển</strong> l&agrave; một chuyển mạch hoạt động bằng điện. D&ograve;ng điện chạy qua cuộn d&acirc;y của rơ-le tạo ra một từ trường h&uacute;t l&otilde;i sắt non l&agrave;m thay đổi c&ocirc;ng tắc chuyển mạch. D&ograve;ng điện qua cuộn d&acirc;y c&oacute; thể được bật hoặc tắt, v&igrave; thế rơ-le c&oacute; hai vị tr&iacute; chuyển mạch qua lại</p>\n\n<p>Rơ le được sử dụng phổ biến ở c&aacute;c bo mạch điều khiển tự động, chuy&ecirc;n dụng để đ&oacute;ng cắt những d&ograve;ng điện lớn m&agrave; những hệ thống mạch điều khiển kh&ocirc;ng thể trực tiếp can thiệp th&igrave; người ta sẽ sử dụng rơ le để đ&oacute;ng cắt d&ograve;ng điện cao. Rơ le c&oacute; rất nhiều h&igrave;nh d&aacute;ng v&agrave; k&iacute;ch thước, ch&acirc;n cắm kh&aacute;c nhau</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:9,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ro-le-dieu-khien”,”Parent”:{“ID”:”8e8593eb-7b32-4ee6-b7c2-c7bcf9cb2509″},”Group”:{“ID”:”89681b21-21e9-4136-b633-b8bc739fb24d”},”Selected”:false},{“ID”:”398be02e-c623-4bcb-a9d9-2481248ddb5c”,”Code”:””,”Name”:”Tủ nhựa”,”NameUrl”:”tu-nhua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/tu-nhua”,”Parent”:{“ID”:”1e772a4e-51e9-41a7-9ed4-1a8e341a75d3″},”Group”:{“ID”:”df15e747-308c-47a6-b42d-f3a774fb0c41″},”Selected”:false},{“ID”:”2a80d489-8c03-4388-b820-33d31366b357″,”Code”:””,”Name”:”Phụ kiện phòng tắm khác”,”NameUrl”:”phu-kien-phong-tam-khac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phu-kien-phong-tam-khac”,”Parent”:{“ID”:”8811d500-5ca7-492c-bd1a-d0008373cff8″},”Group”:{“ID”:”40b07b20-2c16-44c3-a53b-6768e3113ff9″},”Selected”:false},{“ID”:”b49031a0-0e1e-49ec-b7d8-4b274e13db5f”,”Code”:””,”Name”:”Ổ cắm tivi, mạng, điện thoại”,”NameUrl”:”o-cam-tivi-mang-dien-thoai”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/804D6B71-82C4-4BAB-AC1C-7887FFBF09BA/tivi-mang-vinalight.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/804D6B71-82C4-4BAB-AC1C-7887FFBF09BA/tivi-mang-vinalight.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Ổ cắm tivi, mạng , điện thoại đa dạng mẫu mã, chủng loại, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Ổ cắm tivi, mạng , điện thoại&nbsp;</strong>l&agrave;&nbsp;&nbsp;c&aacute;c sản phẩm thuộc d&ograve;ng thiết bị điện&nbsp;c&oacute; chức năng đa dạng, người d&ugrave;ng c&oacute; thể lắp đặt để cắm c&aacute;p truyền h&igrave;nh cho Tivi, d&acirc;y mạng hay d&acirc;y điện thoại. Với thiết kế nhỏ gọn nhưng kh&ocirc;ng k&eacute;m phần sang trọng, cuốn h&uacute;t, ổ tivi, mạng, điện thoại&nbsp;thực sự l&agrave; thiết bị kh&ocirc;ng thể thiếu trong c&aacute;c kiến tr&uacute;c nh&agrave; hiện đại&nbsp;hiện nay.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:158,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/o-cam-tivi-mang-dien-thoai”,”Parent”:{“ID”:”f3fce040-79d8-4c43-92a7-ea637a2d71ff”},”Group”:{“ID”:”804d6b71-82c4-4bab-ac1c-7887ffbf09ba”},”Selected”:false},{“ID”:”70e8ad38-ff04-476b-8e0b-6404f052bc3c”,”Code”:””,”Name”:”Máy hút bụi”,”NameUrl”:”may-hut-bui”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-hut-bui”,”Parent”:{“ID”:”95700aed-bf06-4ba4-9404-04ca63d1e369″},”Group”:{“ID”:”bfae8929-8fa2-4fe3-9dfb-c8184324e9eb”},”Selected”:false},{“ID”:”093213ac-afcd-4a1c-b03a-8edca1d5d4f0″,”Code”:””,”Name”:”Bản lề”,”NameUrl”:”ban-le”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ban-le”,”Parent”:{“ID”:”95e11034-c8e1-4b56-b9d9-bdae8dfa120e”},”Group”:{“ID”:”89240019-283e-411a-92d1-7be95531380f”},”Selected”:false},{“ID”:”0a6f14b2-72f4-41ce-9129-bc9c2e4d349d”,”Code”:””,”Name”:”Kéo cắt”,”NameUrl”:”keo-cat”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/keo-cat”,”Parent”:{“ID”:”318ddf4c-7112-4723-8e31-ebd55d44205b”},”Group”:{“ID”:”c3d4c66a-1073-498b-a0cd-77f959cf558d”},”Selected”:false},{“ID”:”501e635b-9f4d-4e6c-a70c-c6672110a350″,”Code”:””,”Name”:”Nồi hấp tiệt trùng”,”NameUrl”:”noi-hap-tiet-trung”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/noi-hap-tiet-trung”,”Parent”:{“ID”:”37576e49-9794-4372-8361-532aaf7b805e”},”Group”:{“ID”:”2923b7f9-0b7f-4b03-bed1-d786de7ae636″},”Selected”:false},{“ID”:”bb284862-a3c4-43a4-94e7-f549bf1abbe0″,”Code”:””,”Name”:”Đèn cây trang trí”,”NameUrl”:”den-cay-trang-tri”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:1,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-cay-trang-tri”,”Parent”:{“ID”:”130717b4-6c02-4a2c-a8fa-a8a764052438″},”Group”:{“ID”:”79b7cd6a-9143-4129-a7c5-280e05d00338″},”Selected”:false},{“ID”:”9c2cca94-d49c-437a-ae87-1a95854f14d9″,”Code”:””,”Name”:”Phụ kiện cho kính quang học”,”NameUrl”:”phu-kien-cho-kinh-quang-hoc”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/phu-kien-cho-kinh-quang-hoc”,”Parent”:{“ID”:”456f0389-a5d4-4b0c-8333-8e4c37f624c2″},”Group”:{“ID”:”bd2596a4-5017-4309-b9e2-da0181f7e602″},”Selected”:false},{“ID”:”6fedd76c-aea8-4026-b231-319804c3b064″,”Code”:””,”Name”:”Máy khác”,”NameUrl”:”may-khac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-khac”,”Parent”:{“ID”:”95700aed-bf06-4ba4-9404-04ca63d1e369″},”Group”:{“ID”:”e1e58187-c649-4158-a13c-5a522f2d86e1″},”Selected”:false},{“ID”:”dfeb4e46-116b-4873-9fd7-349dacb25250″,”Code”:””,”Name”:”Bàn ghế nhựa”,”NameUrl”:”ban-ghe-nhua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ban-ghe-nhua”,”Parent”:{“ID”:”1e772a4e-51e9-41a7-9ed4-1a8e341a75d3″},”Group”:{“ID”:”5b09675c-126f-41df-9380-d90a31940740″},”Selected”:false},{“ID”:”a7e7b639-e864-4c47-9751-556608bed1f1″,”Code”:””,”Name”:”Cưa tay, lưỡi cưa tay”,”NameUrl”:”cua-tay-luoi-cua-tay”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cua-tay-luoi-cua-tay”,”Parent”:{“ID”:”318ddf4c-7112-4723-8e31-ebd55d44205b”},”Group”:{“ID”:”7df24139-1783-4231-99c2-f6eb7e373b57″},”Selected”:false},{“ID”:”068b51c0-c7d7-4175-bbaa-562479020182″,”Code”:””,”Name”:”Chuông cửa”,”NameUrl”:”chuong-cua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/chuong-cua”,”Parent”:{“ID”:”95e11034-c8e1-4b56-b9d9-bdae8dfa120e”},”Group”:{“ID”:”52049d20-4b86-48f6-bbbc-53ac65125e03″},”Selected”:false},{“ID”:”1bbced07-01a2-48c0-a8d0-59312201a9a7″,”Code”:””,”Name”:”Dụng cụ xủi”,”NameUrl”:”dung-cu-xui”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dung-cu-xui”,”Parent”:{“ID”:”ed16d1c0-1b5a-46f0-ad3b-98a39090ae58″},”Group”:{“ID”:”92aa6aa3-8ed5-4511-8064-10ae00a21da9″},”Selected”:false},{“ID”:”a53b8423-d9dd-4c78-89c0-706c29ddfadf”,”Code”:””,”Name”:”Máy đo quang phổ”,”NameUrl”:”may-do-quang-pho”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-do-quang-pho”,”Parent”:{“ID”:”37576e49-9794-4372-8361-532aaf7b805e”},”Group”:{“ID”:”f29508c5-f38e-4184-bdf9-ffe2aac63a3f”},”Selected”:false},{“ID”:”55a1d08b-2072-4c99-ab72-b6227c2b0ce8″,”Code”:””,”Name”:”Đèn sạc”,”NameUrl”:”den-sac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-sac”,”Parent”:{“ID”:”f180ed2b-4e09-4329-8368-ef7d9b29976d”},”Group”:{“ID”:”f8b26a6a-a521-42d4-9add-85203e588dd1″},”Selected”:false},{“ID”:”56183da9-4410-470f-9b4a-bc4996c5660f”,”Code”:””,”Name”:”Rơ le nhiệt”,”NameUrl”:”ro-le-nhiet”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/3E7B7996-B5F6-445D-93C1-F21E84EF90BA/role-nhiet.jpg”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/3E7B7996-B5F6-445D-93C1-F21E84EF90BA/role-nhiet.jpg”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Rơ le nhiệt đa dạng mẫu mã, chủng loại, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Rơ le nhiệt</strong> (hay c&ograve;n gọi l&agrave; Relay nhiệt, Role nhiệt) l&agrave; một loại thiết bị điện d&ugrave;ng để bảo vệ động cơ v&agrave; mạch điện khỏi bị qu&aacute; tải, thường d&ugrave;ng k&egrave;m với Contactor (Khởi động từ). Rơ le nhiệt c&oacute; chức năng tự động đ&oacute;ng cắt tiếp điểm nhờ sự co d&atilde;n v&igrave; nhiệt của c&aacute;c thanh kim loại.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:11,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ro-le-nhiet”,”Parent”:{“ID”:”8e8593eb-7b32-4ee6-b7c2-c7bcf9cb2509″},”Group”:{“ID”:”3e7b7996-b5f6-445d-93c1-f21e84ef90ba”},”Selected”:false},{“ID”:”15f4e1b2-951b-4bf3-bc08-05b56d986e2f”,”Code”:””,”Name”:”Đầu đo độ cứng”,”NameUrl”:”dau-do-do-cung”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dau-do-do-cung”,”Parent”:{“ID”:”130717b4-6c02-4a2c-a8fa-a8a764052438″},”Group”:{“ID”:”b959183e-f086-4d92-ad81-4668abc8a962″},”Selected”:false},{“ID”:”6d6e9596-1d5d-4ece-b78b-33ad57796024″,”Code”:””,”Name”:”Đèn pha”,”NameUrl”:”den-pha”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-pha”,”Parent”:{“ID”:”f180ed2b-4e09-4329-8368-ef7d9b29976d”},”Group”:{“ID”:”b86265ba-aa83-4579-a6b9-98472490c343″},”Selected”:false},{“ID”:”746e8d77-2984-4971-a1e0-34111bb2fde5″,”Code”:””,”Name”:”Nhíp”,”NameUrl”:”nhip”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/nhip”,”Parent”:{“ID”:”318ddf4c-7112-4723-8e31-ebd55d44205b”},”Group”:{“ID”:”94ce3939-173f-4278-96a7-a54a0aee8635″},”Selected”:false},{“ID”:”d12b3aa4-9d8d-437f-948c-3cc9daa59f9e”,”Code”:””,”Name”:”Móc treo bằng nhựa”,”NameUrl”:”moc-treo-bang-nhua”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/moc-treo-bang-nhua”,”Parent”:{“ID”:”1e772a4e-51e9-41a7-9ed4-1a8e341a75d3″},”Group”:{“ID”:”ff8e0e23-07cf-4049-b2a2-892846ea689c”},”Selected”:false},{“ID”:”33527284-9d53-4717-a03b-9fdddee65a55″,”Code”:””,”Name”:”Dụng cụ xây dựng khác”,”NameUrl”:”dung-cu-xay-dung-khac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dung-cu-xay-dung-khac”,”Parent”:{“ID”:”ed16d1c0-1b5a-46f0-ad3b-98a39090ae58″},”Group”:{“ID”:”407fdd7d-4bda-4c27-8fc3-cd5521ea913d”},”Selected”:false},{“ID”:”c4280358-43b5-4ffa-a81b-d6b1552d9fba”,”Code”:””,”Name”:”Rơ le trung gian”,”NameUrl”:”ro-le-trung-gian”,”Image”:””,”Image2″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B436B453-79A2-433B-8783-034A3841B820/role-trung-gian.png”,”Image3″:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductGroup/B436B453-79A2-433B-8783-034A3841B820/role-trung-gian.png”,”ImageDesc”:”VINALIGHT cung cấp Rơ le trung gian đa dạng mẫu mã, chủng loại, chính hãng, chất lượng cao, nhiều ưu đãi cho các công trình, hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.”,”Summary”:””,”Description”:”<p><strong>Rơ le trung gian </strong>được cấu tạo từ nam ch&acirc;m điện v&agrave; hệ thống c&aacute;c tiếp điểm đ&oacute;ng cắt, với thiết kế nhỏ gọn, module h&oacute;a, dễ d&agrave;ng lắp đặt v&agrave; thay thế. Rơ le trung gian được d&ugrave;ng rất nhiều trong ng&agrave;nh điện tử, đặc biệt t&iacute;ch hợp trong c&aacute;c tủ điện, tủ điều khiển v&agrave; hệ thống m&aacute;y m&oacute;c c&ocirc;ng nghiệp.</p>\n”,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:3,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/ro-le-trung-gian”,”Parent”:{“ID”:”8e8593eb-7b32-4ee6-b7c2-c7bcf9cb2509″},”Group”:{“ID”:”b436b453-79a2-433b-8783-034a3841b820″},”Selected”:false},{“ID”:”8be8e0dd-e8de-4891-a8cd-d6d2ae5eb919″,”Code”:””,”Name”:”Lọc nước siêu sạch”,”NameUrl”:”loc-nuoc-sieu-sach”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/loc-nuoc-sieu-sach”,”Parent”:{“ID”:”37576e49-9794-4372-8361-532aaf7b805e”},”Group”:{“ID”:”d1df65a0-b715-4394-ad01-b1a2c8590ed1″},”Selected”:false},{“ID”:”f8041794-766b-4ebc-9f7a-5e0e1f60027a”,”Code”:””,”Name”:”Vật dụng bằng nhựa khác”,”NameUrl”:”vat-dung-bang-nhua-khac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/vat-dung-bang-nhua-khac”,”Parent”:{“ID”:”1e772a4e-51e9-41a7-9ed4-1a8e341a75d3″},”Group”:{“ID”:”6e25c356-0945-49f9-b6a6-d5bff05b226e”},”Selected”:false},{“ID”:”f579040c-933e-4b6e-b1aa-745cfc457612″,”Code”:””,”Name”:”Máy đo lường cho phòng thí nghiệm”,”NameUrl”:”may-do-luong-cho-phong-thi-nghiem”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/may-do-luong-cho-phong-thi-nghiem”,”Parent”:{“ID”:”37576e49-9794-4372-8361-532aaf7b805e”},”Group”:{“ID”:”f246ef1c-d348-4e75-9638-ecc08ae8ab63″},”Selected”:false},{“ID”:”8256371c-2307-4bf9-8565-a625a17a682e”,”Code”:””,”Name”:”Dao cắt ống”,”NameUrl”:”dao-cat-ong”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/dao-cat-ong”,”Parent”:{“ID”:”318ddf4c-7112-4723-8e31-ebd55d44205b”},”Group”:{“ID”:”d504708f-cc75-4ab9-b33c-e592751653d0″},”Selected”:false},{“ID”:”1c30daf8-b12b-446d-82fa-ca99a9d0d56c”,”Code”:””,”Name”:”Đèn sân khấu”,”NameUrl”:”den-san-khau”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-san-khau”,”Parent”:{“ID”:”f180ed2b-4e09-4329-8368-ef7d9b29976d”},”Group”:{“ID”:”67158a19-bcb6-4d44-b049-f89b5f6e5988″},”Selected”:false},{“ID”:”80da1d1b-d15a-4024-b5bc-0eba1fa7939a”,”Code”:””,”Name”:”Cảo”,”NameUrl”:”cao”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/cao”,”Parent”:{“ID”:”318ddf4c-7112-4723-8e31-ebd55d44205b”},”Group”:{“ID”:”3ce35693-d09b-448e-b3fe-c4aed329a154″},”Selected”:false},{“ID”:”23bbd326-d247-41a3-bfb3-72ef345c594e”,”Code”:””,”Name”:”Thiết bị khác”,”NameUrl”:”thiet-bi-khac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/thiet-bi-khac”,”Parent”:{“ID”:”37576e49-9794-4372-8361-532aaf7b805e”},”Group”:{“ID”:”52b0e519-416d-4824-9a64-683c62bbc95e”},”Selected”:false},{“ID”:”8a0190c8-2045-4d44-9f03-bba237425998″,”Code”:””,”Name”:”Đèn khẩn cấp exit”,”NameUrl”:”den-khan-cap-exit”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-khan-cap-exit”,”Parent”:{“ID”:”f180ed2b-4e09-4329-8368-ef7d9b29976d”},”Group”:{“ID”:”db32bfb7-a371-427d-b9a3-0e227e43aa03″},”Selected”:false},{“ID”:”c1c25c6d-e248-48ba-8b63-1fedde4ac145″,”Code”:””,”Name”:”Ê tô”,”NameUrl”:”e-to”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/e-to”,”Parent”:{“ID”:”318ddf4c-7112-4723-8e31-ebd55d44205b”},”Group”:{“ID”:”329fe02a-b347-42cc-b29a-02628b4f31b8″},”Selected”:false},{“ID”:”5c3fb56d-5027-46e1-ae84-3cfb00ab6fda”,”Code”:””,”Name”:”Đèn diệt côn trùng”,”NameUrl”:”den-diet-con-trung”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-diet-con-trung”,”Parent”:{“ID”:”f180ed2b-4e09-4329-8368-ef7d9b29976d”},”Group”:{“ID”:”0283e9e1-5c63-41fe-9a3e-f48c87140dc0″},”Selected”:false},{“ID”:”02a34a6a-7157-410c-8696-9ea412594139″,”Code”:””,”Name”:”Đèn high bay”,”NameUrl”:”den-high-bay”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-high-bay”,”Parent”:{“ID”:”f180ed2b-4e09-4329-8368-ef7d9b29976d”},”Group”:{“ID”:”ad92a285-8816-42a2-b879-131cc37a7558″},”Selected”:false},{“ID”:”7888fed0-5c83-4e79-a6a7-860f53d19b84″,”Code”:””,”Name”:”Bóng đèn halogen siêu nhỏ”,”NameUrl”:”bong-den-halogen-sieu-nho”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/bong-den-halogen-sieu-nho”,”Parent”:{“ID”:”f180ed2b-4e09-4329-8368-ef7d9b29976d”},”Group”:{“ID”:”8d45a104-eac1-4ee2-90f7-fe2815e3977d”},”Selected”:false},{“ID”:”020552d4-3682-4d33-a4b0-2d293ab55797″,”Code”:””,”Name”:”Đèn khác”,”NameUrl”:”den-khac”,”Image”:””,”Image2″:””,”Image3″:””,”ImageDesc”:””,”Summary”:””,”Description”:””,”UrlExternal”:””,”UrlShort”:””,”Level”:3,”ProductCount”:0,”Hot”:false,”Home”:false,”Url”:”/den-khac”,”Parent”:{“ID”:”f180ed2b-4e09-4329-8368-ef7d9b29976d”},”Group”:{“ID”:”918693e5-5ac2-4a35-ae15-de10d9c420f3″},”Selected”:false}],”Time”:”171.8682ms”},”GuestProductDetail”:{“Detail”:{},”Gallery”:[],”Gallery360″:{“List”:[],”Image”:””,”Images”:””},”Description”:[],”PriceList”:{“Properties”:[],”Values”:[],”Prices”:[],”Discount”:0},”Combo”:[],”Component”:[],”Tags”:[],”Properties”:{“List”:[]},”Promotion”:{“List”:[]},”Time”:”15.6356ms”},”GuestProductKind”:{“List”:[],”Time”:”15.6254ms”},”GuestProductBrand”:{“List”:[{“ID”:”a0a832b8-b8c4-448f-8086-694a8e11d1c2″,”Name”:”Asia”,”NameUrl”:”asia”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductBrand/8CFAE819-7F49-4587-A63C-0A440FA53DAC/asia lighting logo.png”,”Description”:”Đèn LED Asia Lighting là một trong những hàng Đèn LED được sản xuất tại Việt Nam. Với công nghệ LED tiên tiến hiện đại nhất Châu Á. Tất cả các sản phẩm đèn LED của ASIA đều được kiểm định chất lượng định kỳ bởi Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường chất lượng Việt Nam.\n”,”Url”:”/asia”,”ProductCount”:379,”Home”:true,”Selected”:false,”Empty”:false,”Brand”:{“ID”:”8cfae819-7f49-4587-a63c-0a440fa53dac”}},{“ID”:”a4dfd828-cbad-4c4b-91ee-09819077e2bd”,”Name”:”Kingled”,”NameUrl”:”kingled”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductBrand/CED15B59-1870-4A4A-83F0-CA270AC69176/Logo.png”,”Description”:”Đèn led Kingled\n– Đây là thương hiệu nổi tiếng trong dòng sản phẩm đèn chiếu sáng, sử dụng trong gia đình và khu thương mại. Ngoài ra chúng cũng được sử dụng rộng rãi tại các khu vực hiện đại như khách sạn, nhà hàng, chung cư cao cấp … yêu cầu cao về tính thẩm mỹ và độ trung thực của ánh sáng.\n– Sản phẩm được sản xuất dựa trên dây chuyền công nghệ hiện đại vượt trội vì thế chúng đảm bảo chất lượng cao nhờ sử dụng chip led, bộ đổi nguồn hàng đầu trên thế giới .\nLý do nên sử dụng đèn led Kingled\n– Thiết kế đẹp, đa dạng về kiểu dáng phù hợp với các mẫu trần nhà hiện đại với màu sắc tươi sáng. Vì những điều này mà chúng dẫn thay thế các sản phẩm chiếu sáng truyền thống trong các không gian sống.\n\n– Đèn led của hãng Kingled chúng cũng sở hữu những ưu điểm nổi bật như công suất lớn, sáng sáng hiện đại, tuổi thọ cao, tiết kiệm năng lượng…\n- Giá thành phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, quan trọng hơn nữa là dịch vụ sau bán hàng của Kingled cực kỳ chu đáo.\n\n– Đặc biệt, Vinalight là đại lý phân phối chính hãng của Kingled. Vì thế, Quý khách hoàn toàn có thể chọn lựa một mẫu ưng ý cho gia đình và văn phòng với chất lượng tốt nhất.”,”Url”:”/kingled”,”ProductCount”:247,”Home”:true,”Selected”:false,”Empty”:false,”Brand”:{“ID”:”ced15b59-1870-4a4a-83f0-ca270ac69176″}},{“ID”:”7ef788d3-1380-4a1b-bb52-a6a6051ed25d”,”Name”:”Nanoco”,”NameUrl”:”nanoco”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductBrand/9675B9F4-B36F-4B7B-BE10-1656F9D5FF08/nanoco.jpg”,”Description”:”Nanoco là thương hiệu chuyên sản xuất các thiết bị điện chất lượng, bền bỉ và an toàn được ưa chuộng trong thời gian qua. Sản phẩm của thương hiệu này có mặt trên khắp Việt Nam và được khách hàng tin dùng, đánh giá tích cực. Các thiết bị điện dân dụng trong đó có công tắc, ổ cắm, máy bơm nước, các loại đèn led Nanoco, quạt điện Nanoco và các phụ kiện điện. “,”Url”:”/nanoco”,”ProductCount”:336,”Home”:true,”Selected”:false,”Empty”:false,”Brand”:{“ID”:”9675b9f4-b36f-4b7b-be10-1656f9d5ff08″}},{“ID”:”a264a576-a24b-4ba1-979e-7a64487e5035″,”Name”:”Opple “,”NameUrl”:”opple”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductBrand/32E09524-9BDA-430F-8C21-FF641850A503/opple.jpg”,”Description”:”OPPLE Lighting là thương hiệu đèn Led của tập đoàn chiếu sáng đa quốc gia có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc. Hai trung tâm sản xuất ở Ngô Giang tỉnh Giang Tô và Trung Sơn tỉnh Quảng Đông, hơn 800 ứng dụng bằng sáng chế. Hiện tại, OPPLE Lighting có mạng lưới hơn 40.000 cửa hàng bán hàng trên toàn thế giới với hơn 6.000 nhân viên.\n\nCác dòng sản phẩm của Opple thật sự mang đến tinh tế và sang trọng đi liền với chất lượng bền lâu, đáng để bạn lựa chọn cho ngôi nhà mình hay dự án của mình.”,”Url”:”/opple”,”ProductCount”:124,”Home”:true,”Selected”:false,”Empty”:false,”Brand”:{“ID”:”32e09524-9bda-430f-8c21-ff641850a503″}},{“ID”:”003f4434-400a-4a7c-9b10-5beea06e0a75″,”Name”:”Panasonic”,”NameUrl”:”panasonic”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductBrand/8C6A46C4-6A0D-4311-84FE-F9229E232E71/Panasonic.jpg”,”Description”:”Thiết bị điện Panasonic là thương hiệu thiết bị điện nổi tiếng đến từ Nhật Bản với chất lượng chuẩn Nhật, dòng thiết bị này được lựa chọn nhiều cho các công trình dân dụng đến công nghiệp. Các sản phẩm thiết bị điện Panasonic được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại khép kín và nguồn nhân lực đầy kinh nghiệm lâu năm.\n\nDanh mục sản phẩm thiết bị điện Panasonic bao gồm: \n- Công tắc, ổ cắm Panasonic \n- Đèn chiếu sáng Panasonic \n- Aptomat Panasonic \n- Quạt hút thông gió Panasonic \n- Phích cắm công nghiệp PCE \n- Quạt trần, quạt điện Panasonic \n- Máy bơm nước Panasonic \n- Bình nóng lạnh Panasonic…”,”Url”:”/panasonic”,”ProductCount”:823,”Home”:true,”Selected”:false,”Empty”:false,”Brand”:{“ID”:”8c6a46c4-6a0d-4311-84fe-f9229e232e71″}},{“ID”:”dd5e8056-405d-4a16-9910-a23fee9a381a”,”Name”:”Paragon”,”NameUrl”:”paragon”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductBrand/0ACF7930-624C-4F74-9AC8-C3E47C8DB9A6/paragon-vinalight.jpg”,”Description”:”Paragon trở thành nhãn hiệu đèn led hàng đầu Việt Nam với công nghệ sản xuất tiên tiến; đem lại những sản phẩm tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường để phục vụ mọi nhu cầu khách hàng. Với nhiều dòng sản phẩm nổi trội như đèn chống cháy nổ, đèn khẩn cấp,…”,”Url”:”/paragon”,”ProductCount”:325,”Home”:true,”Selected”:false,”Empty”:false,”Brand”:{“ID”:”0acf7930-624c-4f74-9ac8-c3e47c8db9a6″}},{“ID”:”5cd45c5e-f214-43c3-be90-5a7dce74277f”,”Name”:”Philips “,”NameUrl”:”philips”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductBrand/AB2AEE1F-3731-497E-869B-C4E478113F81/philips logo.jpg”,”Description”:”Philips không ngừng đổi mới để mang tới nguồn sáng chất lượng, đảm bảo sự tin dùng của mọi nhà. Với công nghệ tiên tiến, am hiểu nhu cầu người tiêu dùng, Philips tự hào thắp sáng mọi không gian với thiết kế tiết kiệm điện vượt trội, dịu nhẹ mà không chói, không nhấp nháy. Ánh sáng cho đôi mắt khỏe.”,”Url”:”/philips”,”ProductCount”:357,”Home”:true,”Selected”:false,”Empty”:false,”Brand”:{“ID”:”ab2aee1f-3731-497e-869b-c4e478113f81″}},{“ID”:”f828910d-3541-448c-a722-1d03bea0acd3″,”Name”:”Rạng đông”,”NameUrl”:”rang-dong”,”Image”:”https://cdn.thietbidien.vn/data/ProductBrand/C4399EEB-8FB9-4C10-B87F-DDFB7997F50A/logo RangDong.png”,”Description”:”Đèn led Rạng Đông\nLà thương hiệu của Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, được biết đến là công ty sản xuất thiết bị chiếu sáng hàng đầu tại Việt Nam, sản phẩm đèn led đã được xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới .\n\nTrải qua 50 năm liên tục phát triển, ngày nay Rạng Đông tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu để áp ứng tối đa nhu cầu nguyện vọng của mỗi người dân. bóng đèn rạng đông chính là thương hiệu đã làm lên một thế giới xanh.\n\nNhững năm đầu thành lập, khi đó sản phẩm chính của nhà máy bóng đèn Rạng Đông chỉ có: bóng đèn tròn, đèn huỳnh quang và phích nước.\n\nNhưng hiện nay thương hiệu Rạng Đông đã tạo ra rất nhiều sản phẩm Đèn Led đổi mới sáng tạo, để phục vụ nhu cầu thị trường từ trong nước ra nước ngoài.\n\nSản phẩm đèn led của Rạng đông\nMột số sản phẩm mới của Rạng Đông như: đèn led Bulb, đèn led âm trần downlight, đèn led tuýp, đèn led xưởng,đèn led Panel, đèn led ốp trần, đèn led gắn tường, đèn bàn led, đèn led chống ẩm, đèn led nhà xưởng, đèn pha led, đèn chiếu sáng nông nghiệp….\n\nĐặc biệt là đèn chiếu sáng lớp học, đèn đường LED (sản phẩm đang có khắp trên những nẻo đường của VN mang thương hiệu Rạng Đông).\n\nĐèn led Rạng đông chất lượng cao, giá cả bình dân nên được thị trường đón nhận hồ hởi, cùng với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phân phối, sản phẩm đèn LED Rạng đông xuất hiện rộng khắp trên toàn Quốc.”,”Url”:”/rang-dong”,”ProductCount”:430,”Home”:true,”Selected”:false,