Bóng thám không – China Wiki 2022 – Tiếng Việt

Bóng thám không có máy do thám Rawinsonde sau khi được thả. Hãy chú ý có một chiếc dù ở giữa dây và một thiết bị nhỏ ở cuối. Sau khi được thả nó sẽ bắt đầu đo thông số. Các thông số bao gồm nhiệt độ, độ ẩm tương đối , áp suất, tốc độ gió và hướng gió. Các thông tin này sẽ được truyền về đài quan sát.

Một trong những người đầu tiên sử dụng bóng thám không là Léon Teisserenc de Bort và nhà khí tượng học người Pháp. Bắt đầu từ năm 1896 ông thả ra hàng trăm quả bóng bay từ đài quát sát của mình ở Trappes , Pháp. Những nghiên cứu của ông cho biết sự tồn tại của tầng đối lưu và tầng bình lưu . [1] Khi ở tầng đối lưu, bóng thám không sẽ ở một độ cao không đổi trong thời gian dài để giúp chẩn đoán các mảnh vỡ phóng xạ từ bụi phóng xạ nguyên tử, đã được thử nghiệm vào năm 1958. [2]

Bóng thám không được sản xuất bằng mủ, sau đó được bơm khí nâng vào, hợp chất Cloropren có thể sẽ được dùng. Các thiết bị dùng để đo lường và truyền tin được treo ở đầu dây cuối của bóng thám không còn được là các máy do thám. Các máy do thám đặc biệt được dùng để đo thông số đặc biệt, như là độ đặc của lớp ôzôn.

Các khí nâng thường được dùng là hydro (vì giá rẻ) và Heli. Độ cao của bóng được điều chỉnh bằng số lượng khí bơm vào bóng. Bóng thám không có thể đạt tới độ cao 40 km (25 dặm) và có thể hơn, hoặc bị giới hạn bởi áp suất giảm dần làm cho quả bóng bay giãn ra ở một mức độ (thường là theo hệ số 100: 1) khiến nó tan rã. Trong tình huống này thì các thiết bị đo lường và truyền tin sẽ bị mất.[3] Trên độ cao đó, tên lửa nghiên cứu sẽ được dùng, và vệ tinh sẽ được dùng nếu muốn nghiên cứu ở độ cao hơn nữa.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo