Các phương pháp bù công suất phản kháng

Các phương pháp bù công suất phản kháng

Bù trực tiếp, bù ứng động, bù phía trung áp, bù phía hạ áp là các phương pháp bù công suất phản kháng (CSPK) thường được dùng trong nhà máy.

Bù tĩnh là gì? Sử dụng khi nào?

bù tĩnh

Bù nền (bù tĩnh): bù trực tiếp, thường dùng bù trước 1 phần công suất phản kháng mà không xảy ra dư công suất phản kháng. Bù tĩnh sử dụng tốt nhất cho các động cơ có công suất lớn, khởi động nhiều lần và sử dụng công suất phản kháng nhiều

Bù ứng động là gì? Sử dụng khi nào?

bù ứng động

Bù ứng động (tự động điều chỉnh hệ số công suất phản kháng): dùng cho hệ thống thay đổi, cần đáp ứng một dãy công suất phản

kháng rộng. Bù tự động sử dụng tốt nhất cho nhà máy hoặc nhóm máy có công suất tương đồng, số lượng máy làm việc thay đổi thường xuyên và nhu cầu công suất phản kháng cũng thay đổi thường xuyên

Phân biệt Tụ bù trung thế và tụ bù hạ thế

  1. Bù trung thế : thường sử dụng khi dụng lượng tù lớn hơn 2000Kvar
  2. Bù hạ thế : thường dùng với dung lượng bù nhỏ

    hơn

    2000kvar

Phân biệt bù tập trung, bù nhóm và bù riêng lẻ

  1. Bù CSPK tập trung : thường dùng cho hệ thống có tải thay đổi liên tục, tải đa dạng
  2. Bù CSPK theo nhóm : thường dùng cho trường hợp tải tập trung ổn định theo nhóm
  3. Bù CSPK riêng lẻ cho từng thiết bị : thường dùng cho thiết bị có công suất trung bình, lớn, hoạt động mang tải ổn định

Vui lòng xem thêm:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo
Shopping cart