Cách ngăn người khác kết nối vào AirPlay của mình trên Apple TV

Lưu ý rằng khách đến nhà bạn chơi sẽ cần phải kết nối vào chung WiFi để có thể dùng AirPlay. Ta còn một tùy chọn khác khắt khe hơn nữa nếu bạn thiết lập HomeKit trên Apple TV là Only People Sharing This Home. Tùy chọn này nghĩa là chỉ những ai ở gần và có tài khoản trong app Home mới có thể sử dụng được AirPlay. Tùy chọn này khá hữu dụng nếu bạn muốn cho khách xài WiFi mà không muốn họ kết nối vào AirPlay.

Các tùy chọn này sẽ áp dụng cho tất cả những chiếc Apple TV và loa HomeKit trong nhà bạn. Bạn vẫn có thể thiết lập riêng cho từng thiết bị trên Apple TV nếu tùy chọn Allow Nearby to AirPlay được kích hoạt. Hãy tắt tùy chọn này nếu bạn không muốn ai đụng vào AirPlay của mình (phương pháp này chỉ xài được khi bạn kết nối Apple TV với HomeKit thôi nhé).

Ngoài ra nếu muốn bảo mật hơn nữa, bạn có thể thiết lập mật khẩu cho AirPlay.

Lúc này tùy chọn kết nối AirPlay sẽ chỉ xuất hiện ở những thiết bị kết nối vào cùng WiFi với Apple TV, từ đó tránh được trường hợp hàng xóm có thể “bắt” được chiếc Apple TV của bạn. Tùy chọn này cũng tắt luôn pop-up yêu cầu nhập mã PIN.Lưu ý rằng khách đến nhà bạn chơi sẽ cần phải kết nối vào chung WiFi để có thể dùng AirPlay. Ta còn một tùy chọn khác khắt khe hơn nữa nếu bạn thiết lập HomeKit trên Apple TV là. Tùy chọn này nghĩa là chỉ những ai ở gần và có tài khoản trong app Home mới có thể sử dụng được AirPlay. Tùy chọn này khá hữu dụng nếu bạn muốn cho khách xài WiFi mà không muốn họ kết nối vào AirPlay.Các tùy chọn này sẽ áp dụng cho tất cả những chiếc Apple TV và loa HomeKit trong nhà bạn. Bạn vẫn có thể thiết lập riêng cho từng thiết bị trên Apple TV nếu tùy chọnđược kích hoạt. Hãy tắt tùy chọn này nếu bạn không muốn ai đụng vào AirPlay của mình (phương pháp này chỉ xài được khi bạn kết nối Apple TV với HomeKit thôi nhé).Ngoài ra nếu muốn bảo mật hơn nữa, bạn có thể thiết lập mật khẩu cho AirPlay.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo