Review ô tô
SaveSavedRemoved 0
Đấu giá biển số xe ô tô: Áp dụng 1 mức giá khởi điểm

Đấu giá biển số xe ô tô: Áp dụng 1 mức giá khởi điểm

Thí điểm đấu giá biển số xe ô tô được Quốc hội thông qua bằng Nghị quyết số 73/2022/QH15 ban hành ngày 15/11/2022. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2023 và thực hiện trong thời gian 3 năm. Theo đó, những thông tin liên quan đến giá khởi điểm đấu giá biển số xe ô tô sẽ có sự thay đổi nhằm đáp ứng nhu ...

Đỉnh Review
Logo