Chi tiết tuyển dụng Kỹ sư Vật tư Thiết bị Y tế – Bệnh viện Bình Định

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ sư Vật tư Thiết bị Y tế

Mô tả công việc chính:

–       Kiểm tra, lên phương án sửa chữa và bảo trì bảo dưỡng Thiết bị Y tế bao gồm tự sửa chữa và đề xuất thuê dịch vụ ngoài sửa chữa;

–       Sửa chữa các hư hỏng nhỏ của máy móc, vật tư-thiết bị y tế.

–       Cập nhật hồ sơ bảo trì Thiết bị Y tế;

–       Xử lý sự cố trong quá trình hoạt động của Vật tư Thiết bị Y tế;

–       Làm thống kê, báo cáo nhằm mục đích nâng cao chất lượng công việc.

Công việc khác:

–       Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo khoa/phòng.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo