Chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị và giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ

Theo quy định tại khoản 39 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 thì “Thiết bị lắp đặt vào công trình gồm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ. Thiết bị công trình là thiết bị được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế xây dựng. Thiết bị công nghệ là thiết bị nằm trong dây chuyền công nghệ được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ”. Do đó, căn cứ quy định nêu trên, tổ chức được tham gia giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ (cấp thoát nước) khi có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng về giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình hoặc giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ công trình cùng loại, với hạng năng lực phù hợp với công việc thực hiện theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Cá nhân thuộc tổ chức phải có chứng chỉ hành nghề với lĩnh vực và hạng năng lực tương ứng. Do đó, đề nghị Ông/Bà căn cứ quy định nêu trên để xem xét, lựa chọn nhà thầu có năng lực phù hợp.

 

 

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo