Công khai phân loại TTBYT – Trang thiết bị y tế

STT
Tên trang thiết bị y tế
Chủng loại/mã sản phẩm
Hãng/nước sản xuất
Hãng/nước chủ sở hữu
Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu
Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro
Mức độ rủi ro được phân loại

1
Gạc y tế 3 con nai 5cm x 6cm x 8lớp (đã tiệt trùng )

8938501545039

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA
Dùng lau chùi, đắp vết thương
1 mục 1
TTBYT Loại A

2
Gạc y tế 3 con nai 8cm x 9cm x 8lớp (đã tiệt trùng )

8938501545046

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA
Dùng lau chùi, đắp vết thương
1 mục 1
TTBYT Loại A

3
Gạc y tế 3 con nai 5cm x 6cm x 12lớp (đã tiệt trùng )

8938501545077

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA
Dùng lau chùi, đắp vết thương
1 mục 1
TTBYT Loại A

4
Gạc y tế 3 con nai 10cm x 10cm x 8lớp (đã tiệt trùng )

8938501545060

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA
Dùng lau chùi, đắp vết thương
1 mục 1
TTBYT Loại A

5
Gạc hút nước 5cm x 5cm x 8 lớp ( chưa tiệt trùng)

8938501545084

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA
Dùng lau chùi vết thương
1 mục 1
TTBYT Loại A

6
Gạc hút nước 7cm x 8cm x 8 lớp ( chưa tiệt trùng)

8938501545091

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA
Dùng lau chùi vết thương
1 mục 1
TTBYT Loại A

7
Gạc y tế 3 con nai 10cm x 10cm x 8lớp (chưa tiệt trùng )

8938501545053

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA
Dùng lau chùi vết thương
1 mục 1
TTBYT Loại A

8
Gạc rốn Đông Fa 3 con nai ( đã tiệt trùng )

8938501545015

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA
Dùng đắp rốn em bé và vết thương
1 mục 1
TTBYT Loại A

9
Rơ lưỡi Đông Fa 3 con nai

8938501545022

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA
Dùng rơ lưỡi, lau chùi răng miệng em bé
5 mục 1
TTBYT Loại A

10
Băng cuộn y tế 3 con nai 1m8 x 0,085m

8938501545107

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA
Dùng băng, bó, cột ngoài vết thương
1 mục 1
TTBYT Loại A

11
Băng cuộn y tế 3 con nai 1m8 x 0,07m

8938501545138

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA
Dùng băng, bó, cột ngoài vết thương
1 mục 1
TTBYT Loại A

12
Băng cuộn y tế 3 con nai 2m x 0,09m

8938501545114

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA
Dùng băng, bó, cột ngoài vết thương
1 mục 1
TTBYT Loại A

13
Băng cuộn y tế 3 con nai 2m5 x 0,09m

8938501545121

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA
Dùng băng, bó, cột ngoài vết thương
1 mục 1
TTBYT Loại A

14
Gạc cuộn

8938501545145

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA
Dùng bó bột, băng cột ngoài vết thương
1 mục 1
TTBYT Loại A

15
Băng thun 2 móc, 3 móc

8938501545169, 8938501545176

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA
Dùng bảo vệ, băng bó cố định các chấn thương
4
TTBYT Loại A

16
Gạc mét 3 con nai

8938501545152

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA

CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA
Dùng băng, bó, cột ngoài vết thương
1 mục 1
TTBYT Loại A

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo