Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị Thành Công

1
Khai thác và thu gom than cứng

2
Khai thác và thu gom than non

3
Khai thác quặng sắt

4
Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

5
Khai thác quặng kim loại quý hiếm

7
Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón

8
Khai thác và thu gom than bùn

9
Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

10
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên

11
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác

12
Sản xuất than cốc

14
Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu

17
Sửa chữa thiết bị điện

19
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

20
Thu gom rác thải không độc hại

21
Thu gom rác thải độc hại

22
Xây dựng nhà để ở

23
Xây dựng nhà không để ở

24
Xây dựng công trình đường sắt

25
Xây dựng công trình đường bộ

26
Xây dựng công trình điện

29
Xây dựng công trình công ích khác

30
Xây dựng công trình thủy

31
Xây dựng công trình khai khoáng

33
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

34
Phá dỡ

35
Chuẩn bị mặt bằng

36
Lắp đặt hệ thống điện

38
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

39
Hoàn thiện công trình xây dựng

40
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

41
Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

42
Đại lý ô tô và xe có động cơ khác

44
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

48
Bán buôn kim loại và quặng kim loại

50
Bán buôn tổng hợp

51
Vận tải hành khách đường sắt

52
Vận tải hàng hóa đường sắt

53
Vận tải hành khách đường bộ khác

54
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

55
Bốc xếp hàng hóa

56
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

57
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

58
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

59
Dịch vụ phục vụ đồ uống

62
Cho thuê xe có động cơ

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo