Công văn mượn thiết bị tài sản

Công văn mượn thiết bị tài sản, văn bản yêu cầu được sử dụng chung các vật tư, tài sản mà bên kia sở hữu, có sẵn nhưng chưa sử dụng đến hay trong thời gian hiện tại không sử dụng nhằm tiết kiệm chi phí và đảm bảo lợi nhuận cho mục đích hợp tác.

Tổng quan Công văn mượn thiết bị tài sản

Luật sư Tư vấn – Gọi 1900.0191

Công văn là mẫu văn bản do tổ chức gửi đến cá nhân, tổ chức khác để nghị hoặc yêu cầu thực hiện một hoặc những yêu cầu nhất định. Công văn đề nghị cho mượn thiết bị tài sản có thể gồm những nội dung cơ bản sau:

Mẫu Công văn mượn thiết bị tài sản

TÊN TỔ CHỨC

 

Số: ……/…../CV-…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-oOo————-

……., ngày …. tháng ….. năm 201…

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ MƯỢN THIẾT BỊ

(V/v: Mượn thiết bị/tài sản)

Kính gửi: ………………….. (Đơn vị cho mượn tài sản)

Để chuẩn bị cho …………………………………………………………………………………………….

công ty ………… chúng tôi kính đề nghị quý Đơn vị xem xét, xác lập văn bản và cho mượn những thiết bị/tài sản trong danh sách sau:

STTTên Thiết bị/tài sảnSố lượng            

– Thời hạn mượn: Từ ngày …. tháng … năm …… đến ngày …. tháng …. năm ……

Chúng tôi cam kết trong thời gian mượn thiết bị sẽ đảm bảo việc giữ gìn, bảo quản thiết bị và sử dụng đúng mục đích các thiết bị mượn nêu trên. Nếu có những tổn thất về thiết bị ngoài thỏa thuận, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường theo thỏa thuận.

Kính mong quý Đơn vị tạo điều kiện giúp đỡ. Chúng tôi xin trân thành cảm ơn!

TM. CÔNG TY …….

   GIÁM ĐỐC      

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 – GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI

Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.

Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số:

1900.0191

để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo