csTimer – Trang tính giờ / huấn luyện chuyên nghiệp cho rubik’s cube solver

csTimer – Trang tính giờ/ Đồng hồ bấm giờ csTimer – công cụ huấn luyện chuyên nghiệp cho dân rubik cần biết. Đầu tiên truy cập trang (cstimer.net) và chọn ngôn ngữ Tiếng Việt.

Sau đó, lượt qua các loại bộ giải, chẳng hạn như Cross, Xcross, 2x2x2 face, Skewb Face, SQ1 shape, để học hoặc huấn luyện các bước phụ này. Các công cụ phụ trợ khác, chẳng hạn như xáo trộn hình ảnh, cảnh báo kiểm tra 8 giây (giọng nói), máy đếm nhịp, bộ tạo xáo trộn hàng loạt, v.v. Chức năng sao lưu, Để tránh mất dữ liệu, bạn có thể sao lưu kết quả của mình vào các tệp cục bộ, máy chủ của csTimer hoặc bộ lưu trữ của Google. csTimer hỗ trợ hầu hết các trình duyệt máy tính để bàn hiện đại, trên điện thoại di động và máy tính bảng, bạn có thể thêm csTimer vào màn hình chính của mình và nó sẽ hoạt động như một ứng dụng gốc. csTimer tận dụng bộ đệm của trình duyệt, chỉ tiêu thụ lưu lượng khi bạn mở lần đầu tiên, sau đó, csTimer có thể hoạt động mà không cần kết nối mạng (ngoại trừ các chức năng như sao lưu) bản quyền csTimer là một phần mềm mã nguồn mở tuân theo GPLv3.

Nếu bạn có bất kỳ đề xuất hoặc nhận xét nào về csTimer, vui lòng gửi tại đây Người viết: Shuang Chen (cs0x7f@gmail.com) Giao diện người dùng được thiết kế bởi: Yue Zhang (liebe7@126.com) Chức năng cơ bản Cách bắt đầu tính giờ – Giữ phím cách (hoặc cả hai phím Ctrl trái và phải, hoặc chạm vào màn hình trên thiết bị di động) và đợi đồng hồ chuyển sang màu xanh lục, đồng hồ sẽ bắt đầu tính giờ sau khi nhả phím cách, nhấn bất kỳ chìa khóa để dừng thời gian và thời gian giải quyết sẽ được ghi lại. Mô tả giao diện người dùng – Có 6 nút gần logo của csTimer: tùy chọn, xuất, tranh giành, liệt kê thời gian, quyên góp, công cụ, bấm vào tranh giành, liệt kê thời gian, công cụ để mở bảng chức năng tương ứng.

Bảng xáo trộn – Trong bảng xáo trộn, bạn có thể chọn loại xáo trộn, đặt độ dài xáo trộn và bộ lọc trường hợp (nếu có), xem lại xáo trộn trước đó, tạo xáo trộn tiếp theo. Bảng thời gian liệt kê – Trong bảng thời gian danh sách, bạn có thể mở trình quản lý phiên bằng cách nhấp vào “Phiên”, chọn/thêm/xóa phiên, phiên trống bằng bộ chọn và nút bên cạnh, sau đó bạn có thể xem đơn/trung bình hiện tại, tốt nhất đơn/trung bình và danh sách toàn thời gian.

Bảng công cụ – Trong bảng công cụ, bạn có thể chọn các chức năng phụ trợ cụ thể, bao gồm ảnh xáo trộn, trình tạo xáo trộn, bộ giải, các loại thống kê khác, v.v. Phim tăt Chức năng chính Alt + 1 Loại xáo trộn thành Square-1. Alt + 2 ~ 7 Loại xáo trộn thành 2x2x2~7x7x7. Alt + p/m/c/sScramble gõ pyra/megaminx/clock/skewb. Alt + iScramble gõ để nhập. Alt + dXóa tất cả các lần trong phiên hiện tại. Alt + zXóa thời gian gần nhất. Alt + lên/xuống Tới phiên tiếp theo/cuối cùng. Alt + left/rightHiển thị tranh chấp cuối cùng/tiếp theo. Ctrl + 1/2/3Thời gian mới nhất là OK/+2/DNF

cstimer

cstimer

Thông tin chi tiết csTimer

 • ẩn tất cả khi giải. Hide logo and all panels when timing.
 • sử dụng 0.001s. Display the millisecond digit, no matter whether it is checked, the internal timing accuracy of csTimer is 1 millisecond.
 • Thể loại thời gian. Time format to display.
 • Auto Export (per 100 solves). If checked, csTimer will export the solves automatically per 100 solves to the specified place, local file, csTimer server, or Google Storage.
 • Import non-latest data. If you’ve uploaded multiple backups, you can import from one of the up to 10 most recently uploaded backups, if you accidentally upload an empty backup, this option will help you retrieve your solves.
 • Hint messages in logo. csTimer’s Logo will serve as an information display panel that prompts for a variety of information you may be interested in, such as breaking PB.
 • cho xem avg ở dưới timer. Two lines of labels are displayed below the the main timer, the current two averages, ao5 and ao12 by default.
 • Phóng to. You can adjust sizes of all elements by this option.
 • Kiểu chữ timer. Font of the main timer.
 • UI design is. You can switch ui design to material-like, or hide shadows by this option.
 • Kiểu giao diện người dùng. Switch between desktop and mobile views.
 • Cách hiển thị thanh công thức tráo. Make scramble panel embedded into background.
 • Cách hiển thị thanh thống kê thời gian. Make list times panel embedded into background.
 • Cách hiển thị bảng công cụ. Make tool panel embedded into background.
 • Background. Opacity of the background image.
 • background. You can select your own image as the background image, however, only https urls are available due to security constraint of the browser.
 • kích cớ của timer. Set the size of main timer.
 • Sử dụng font nhỏ hơn cho chữ số hàng thập phân. Use a smaller font size after the digital point in main timer.
 • sử dụng chuột. Use mouse to start timer, keyboard-trigger will also be available.
 • dử dụng thời gian chuẩn bị của WCA. Enable WCA inspection procedure, which is a 15-second countdown, auto +2/DNF penalty will also be enabled if you inspecting more than 15 seconds.
 • Giọng nói cho thời gian chuẩn bị của WCA. Alert at 8s/12s of inspection, to simulate the alert from judge in WCA competitions.
 • Voice volume. Voice level of the alert above.
 • Nhập thời gian với. csTimer is able to add solves by several ways, it supports manually input, automatically record from a stackmat timer, connect to a bluetooth smart cube or play virtual Rubik’s cube, besides keyboard timing.
 • Unit when entering an integer. When you type an integer XXX in the input box, what does it mean, XXX second or XXX centisecond or XXX millisecond?
 • cập nhập thời gian. How timer is updated when timing.
 • Thời gian giữ (Giây(s)). How long the space bar should be held before the timer turns green.
 • nhiều đợt. Number of phases, press any key to mark a split point when timing.
 • Use Stackmat Status Information. Stackmat will report its state, e.g. whether left or right area is touched, then csTimer is able to use these information, however, the data error might occur and cause unexpected behavior.
 • kích cớ của scramble. Size of the scramble text.
 • Auto scramble size. The size of the scramble text will be automatically adjusted by the length of the scramble, which works with together previous option.
 • Khoảng cách của các chữ scramble. Use monospaced font for scramble text.
 • Giới hạn chiều cao của vùng scramble. When the scramble area is too high, a scroll bar will occur to avoid the raising of the scramble panel.
 • Vị trí của scramble. Alignment of the whole scramble area, include scramble type selector.
 • pre-scramble. Pre moves before scramble, which is used for virtual Rubik’s cube and scramble image.
 • Dùng công thức tráo nhanh cho 4x4x4 (không chính thức). WCA official 4x4x4 scramble requires huge computation resources, select this option to use a random-move scramble for 4x4x4 instead.
 • Đánh dấu (các) bước xoay quan trọng trong công thức tráo. Mark a key move in the scramble, e.g. the move that take the state away from square shape in SQ1 scrambles.
 • Action when clicking scramble. Behavior when you click on the scramble text, copy scramble or generate next scramble.
 • Number of solves trimmed at each side. Number of solves trimmed at head and tail of solves when calculating average.
 • cho xem bảng thành tích . Show the statistics table before time list.
 • In scramble trong thành tích. Print scramble in round statistics dialog.
 • print solving date in statistics. Print solving date in round statistics dialog.
 • yêu cầu đặt tên ngay sau khi tạo 1 mục. Immediately rename a session after creating it.
 • tạo ngay 1 mục khi chuyển sang scramble khác. When switching scramble type, a new session will be created.
 • Inverse time list. Invert the time list, thus, latest solves will at the bottom of the time list.
 • Enable session emptying. When disabled, an ‘+’ button (for session creating) will replace the ‘X’ button besides the session selector, thus, when clicked, a new empty session will be created instead of clearing the whole session.
 • Show absolute index in statistics report. Show absolute index in the session instead of 1 to number of solves (e.g. 1/2/3 for mo3) in round statistics.
 • Show stat. when clicking solve number. When click the first row of the time list, show a round statistics for a single solve.
 • Statistical indicators. Statistical indicator for the statistics table, when customizing, aoX and moX are available.
 • cho phép xóa thời gian cùng 1 lúc. Able to delete multiple solves starts from a solve, for avoid misunderstand, the selected solve will be the oldest solve to delete.
 • time distribution precision. Time interval for the time distribution tool.
 • Show solution progressively. If selected, only the length of a solution from a solver is displayed, and you can view the solution one move by one move, otherwise, the whole solution is displayed.
 • kích cớ hình vẽ scramble. Set the size of scramble image.
 • số công cụ. csTimer is able to show up to 4 tools simultaneously.
 • Sử dụng nút tắt. Use keyboard shortcut to switch scramble type, generate next scramble, switch between sessions, etc.
 • Tốc độ ban đầu của rubik ảo (tốc độ xoay ban đầu). Base turn speed of the virtual Rubik’s cube, the turn will be speed up if there are multiple moves to turn.
 • multi-phase. Automatic multi-phase split for virtual Rubik’s cube and bluetooth cube.
 • Hiển thị rubik bluetooth ảo. Show a virtual Rubik’s cube in the main timer when connecting to a bluetooth cube.
 • Xem như đã tráo rubik nếu đứng yên trong. For a bluetooth cube, csTimer cannot know whether a move is from for scrambling or solving.
 • Xem như đã tráo bằng cách nhấn phím cách. When the space bar is pressed, the bluetooth cube is marked scrambled, any turns after that will treated as the start of timing.
 • Xem như đã tráo bằng cách thực hiện. Use specific move sequences on the bluetooth cube to mark scrambled.
 • Phát tiếng bíp khi tráo xong. Beep when some of scramble-finish signal is triggered.
 • Khởi động lại rubik bluetooth khi kết nối. When connecting to a bluetooth cube, csTimer will detect whether it is solved, if not, there might be some hardware problems or the cube is really unsolved.
 • Tự động phát hiện lỗi phần cứng. Some bluetooth cubes will loss some of moves due to hardware failure, csTimer will try to detect such case.

Chi tiết về công cụ

 • ScrambleGenerator. You are able to generate up to 999 scrambles with one click by this tool.
 • Confirm time. Tool to view current solves with its comment, scramble, solving date and reconstruction if available, which is also the dialog when you click on a solve.
 • cross-session stats. You are able to do cross-session statistics with this tool.
 • Thành tích ( kiểu 1). Statistic table similar with the table in the list times panel.
 • Thành tích ( kiểu 2). Time distribution and stability analysis, <X Y/Z means there are totally Y solves less than X seconds, and all of the latest Z solves are less than X seconds in the session.
 • Thành tích ( kiểu 3). Shows a trend curve of all solves in current session.
 • Daily Statistics. Count number of solves each day/week/month/year.
 • vẽ scramble. Scramble image to verify a correct scramble, all WCA puzzles are supported.
 • Solvers > giải Roux S1. Roux 1st step solver, which solves a 1x2x3 block.
 • Solvers > giải EOLine. EO line solver, which solves orientations of all 12 edges, and positions of DF and DB edges.
 • Solvers > giải cross. Cross solver, which solve DF, DL, DR, DB edges.
 • Solvers > 2x2x2 face. 2x2x2 face solver, which solves a face of 2x2x2 cube.
 • Solvers > Cross + F2L. Cross and F2L solver, which solves Cross and 4 F2Ls with computer search, so the solution might be far from human solutions.
 • Solvers > Roux S1 + S2. Roux 1st and 2nd step solver, which firstly solves a 1x2x3 block on the left face and then expend another 1x2x3 block on the right face with R, M, r, U.
 • Solvers > 2x2x2 + 2x2x3. Petrus 1st and 2nd step solver, which firstly solves an 2x2x2 block on the left and then expend it to a 2x2x3 on the left.
 • Solvers > EOLine + ZZF2L. Eoline and ZZF2L solver, which firstly solves the EOLine and then solve one of left 1x2x3 or right 1x2x3 and the solve the other 2x2x3.
 • Solvers > SQ1 S1 + S2. SQ1 1st and 2nd step solver, which firstly solves the shape of SQ1 and then split U pieces and D pieces.
 • Solvers > Pyraminx V. Pyraminx V solver, which solves three corners and two edges to shape into a ‘V’ pattern for pyraminx.
 • Solvers > Skewb Face. Skewb face solver, which solves a layer of skewb, more specifically, 1 center and 4 neighbor corners.
 • Rubik có kết nối Bluetooth. Auxiliary tool for bluetooth cube, which is able to show current state, battery power, real-time reconstruction etc.
 • InsertionFinder. Insertion finder, which is for FMC.
 • Đếm nhịp. Metronome, besides beeping at specific frequency, you make it beep at specific time after starting solve as well.
 • Online Competition. Online competition, so you can login with WCA account and compete with all speedsolvers around the world with same scrambles.
 • stackmat. Auxiliary tool for Stackmat, which is able to view the status, power and noise level of the signal, etc.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo
Shopping cart