Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm…

Page Content

Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT bổ sung 04 chủng loại thiết bị chưa có trong Danh mục thiết bị VTĐ được miễn giấy phép sử dụng tần số VTĐ: Thiết bị sạc không dây sử dụng các băng tần, kênh tần số 100-190 kHz, 326,5 kHz, 340 kHz, 353-373,5 kHz, 1,64-1,8 MHz, 6,765-6,795 MHz phù hợp với điều kiện về tần số, điều kiện kỹ thuật và khai thác; Thiết bị VTĐ trong mạng diện rộng công suất thấp LPWAN sử dụng băng tần 433,05-434,79 MHz và 920-923 MHz phù hợp với điều kiện về tần số, điều kiện kỹ thuật và khai thác; Thiết bị phao vô tuyến định vị khẩn cấp (ELT) chuyên dùng cho tàu bay sử dụng các kênh tần số 121,5 MHz và  406,1 MHz phù hợp với điều kiện về tần số, điều kiện kỹ thuật và khai thác; Thiết bị phao vô tuyến chỉ báo vị trí cá nhân (PLB) sử dụng các kênh tần số 121,5 MHz và  406,1 MHz phù hợp với điều kiện về tần số, điều kiện kỹ thuật và khai thác

Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT bổ sung 08 băng tần được phép sử dụng cho một số thiết bị đã có trong Danh mục thiết bị VTĐ được miễn giấy phép sử dụng tần số VTĐ: Băng tần 2400-2483,5MHz; 5725-5850 MHz dành cho thiết bị điều khiển từ xa VTĐ dùng công nghệ kết nối theo chuẩn IEEE 802.11 (Wifi); băng tần 7,2384-9 GHz dành cho thiết bị VTĐ băng siêu rộng công suất thấp; băng tần 57-64 GHz dành cho thiết bị VTĐ cự ly ngắn dùng cho mục đích chính cảnh báo an toàn cho xe ô-tô, truyền dữ liệu giữa các thiết bị; băng tần 5,725-5,850 GHz; 8,5-10 GHz; 57-64 GHz; 75-85 GHz dành cho thiết bị đo từ xa vô tuyến (radar cự ly ngắn dùng để đo mức chất lỏng). Đồng thời, loại bỏ 03 băng tần đang sử dụng cho một số thiết bị đã có trong Danh mục thiết bị VTĐ được miễn giấy phép sử dụng tần số VTĐ: Băng tần 34,995-35,225 MHz và 50,01-50,99 MHz dành cho thiết bị điều khiển từ xa VTĐ; băng tần 40,50-41,00 MHz dành cho thiết bị đo từ xa VTĐ.

Cùng đó, Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT bổ sung quy định cấp phép sử dụng đối với 04 loại thiết bị thuộc Danh mục miễn giấy phép nhưng không đáp ứng các quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác gồm: Thiết bị nhận dạng VTĐ hoạt động trong băng tần 920-923 MHz dùng cho thu phí điện tử không dừng có công suất phát trên 500 mW ERP đến 2000 mW ERP; thiết bị VTĐ trong mạng diện rộng công suất thấp hoạt động trong băng tần 433,05-434,79 MHz có công suất phát trên 25 mW ERP đến 100 mW ERP và hoạt động tại băng tần 920-923 MHz có công suất phát trên 25 mW ERP đến 306 mW ERP; thiết bị VTĐ đặt trên phương tiện nghề cá hoạt động ở các băng tần khác ngoài băng tần 26,96-27,41 MHz theo quy định tại quy hoạch tần số VTĐ; thiết bị đầu cuối vô tuyến dùng cho mục đích trợ giúp an toàn, cứu nạn sử dụng tần số theo quy định của các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc tuân theo quy hoạch, quy định sử dụng tần số nhưng chưa được quy định tại Thông tư này.

Ngoài ra, các thiết bị VTĐ đang sử dụng đáp ứng các quy định của Thông tư 46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 và Thông tư 18/2018/TT-BTTTT ngày 20/12/2018 nhưng không đáp ứng các quy định tại Thông tư 08/2021/TT-BTTTT ngày 14/10/2021 thì được tiếp tục sử dụng nhưng phải ngừng sử dụng khi cơ quan quản lý chuyên ngành tần số VTĐ xác định là nguyên nhân gây nhiễu có hại cho các thiết bị VTĐ được cấp giấy phép sử dụng tần số VTĐ hoặc các thiết bị VTĐ được cơ quan quản lý cho phép hoạt động.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì, phối hợp với đài truyền thanh cấp huyện và UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 14/10/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục thiết bị VTĐ được miễn giấy phép sử dụng tần số VTĐ, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo đến các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị VTĐ trên địa bàn./. ​

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo
Shopping cart