Dịch thuyết minh thiết kế kỹ thuật tiếng Anh – Công ty Dịch Thuật SMS

Dịch vụ dịch hồ sơ thuyết minh thiết kế kỹ thuật chuyên nghiệp

Với năng lực dịch tài liệu kỹ thuật đã được chứng minh qua nhiều năm, chúng tôi chuyên nhận dịch tài liệu Thuyết minh thiết kế kỹ thuật (Technical design document) từ tiếng Việt sang tiếng Anh và Anh sang Việt.

Đội ngũ biên dịch viên tiếng Anh đồng thời là các kỹ sư trong các lĩnh vực xây dựng, cơ điện, điện tử, chúng tôi có nhiều kinh nghiệm dịch thuật hồ sơ thiết kế thi công (bao gồm bản vẽ, thuyết minh, và dự toán) nhanh chóng, chuẩn xác cho rất nhiều loại hạng mục như:

  • Hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống điện động lực – chiếu sáng
  • Hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho mạng điện thoại, mạng LAN, âm thanh, camera quan sát
  • Hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí (HVAC)
  • Các loại hạng mục xây dựng khác

Bản dịch có thể được trình bày đơn ngữ hoặc song ngữ Việt-Anh, Anh-Việt tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Dịch thuyết minh thiết kế kỹ thuật chuyên nghiệp tại Dịch Thuật SMS

Ý nghĩa hồ sơ thiết kế kỹ thuật

Hồ sơ kỹ thuật (technical documentation) bao gồm các bản vẽ thiết kế kỹ thuật (technical design drawing), bảng dự toán thiết kế kỹ thuật (cost estimate) và thuyết minh kỹ thuật (technical design document). Việc mô tả thiết kế các hệ thống và các chi tiết sẽ được trình bày ở bản vẽ thiết kế và thuyết minh.

Thuyết minh kỹ thuật là một phần không thể thiếu của hồ sơ thiết kế. Thuyết minh kỹ thuật là cơ sở để triển khai bản vẽ thiết kế. Các vấn đề và các chi tiết không thể hiện được trên bản vẽ, sẽ được trình bày trong thuyết minh thiết kế.

Thuyết minh thể hiện nhiệm vụ và yêu cầu thiết kế, thể hiện các cơ sở thiết kế, thể hiện các điều kiện tính toán thiết kế, các chỉ tiêu cụ thể cho công trình, thể hiện các phương pháp và kết quả tính toán và đề ra các phương án thiết kế. Thuyết minh kỹ thuật thể hiện các qui tắc, tiêu chuẩn thiết kế đồng thời là tiêu chuẩn và qui tắc để lựa chọn thiết bị, vật tư cũng như gia công lắp đặt.

Mẫu bản dịch thuyết minh thiết kế kỹ thuật tiếng Anh

Dưới đây là trích đoạn một số tài liệu thuyết minh thiết kế kỹ thuật phổ biến mà chúng tôi đã dịch từ Việt sang Anh (trình bày dạng song ngữ).

Mẫu bản dịch tiếng Anh Thuyết minh thiết kế kỹ thuật Điện, điện thoại và mạng LAN

Bản dịch Thuyết minh thiết kế kỹ thuật Điện, điện thoại và mạng LAN – song ngữ Việt Anh

Mẫu bản dịch tiếng Anh Thuyết minh thiết kế kỹ thuật Hệ thống điều hòa không khí và thông gió (HVAC)

Bản dịch Thuyết minh thiết kế kỹ thuật HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ HVAC – song ngữ Việt Anh

Cần báo giá nhanh?

Sử dụng form dưới đây để gửi cho chúng tôi tài liệu kỹ thuật cần dịch. Dịch Thuật SMS sẽ báo giá trong vòng 10 phút sau khi nhận được yêu cầu của quý khách.

Cần tìm hiểu và tư vấn thêm?

Vui lòng liên hệ theo các cách sau đây:

  • Gọi ngay:

    (84-28)66 813 107 – 0934 436 040

  • Gửi email đến: 

    baogia@dichthuatsms.com

  • Liên hệ qua Zalo/Viber/WhatsApp:

    0934 436 040

Xem thêm:

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH ABC
DỰ ÁN: NHÀ MÁY ABC
Project Owner: ABC Company Limited
Project: ABC Factory

THUYẾT MINH THIẾT KẾ KỸ THUẬT HẠNG MỤC: HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN MẠNG LAN & ĐIỆN THOẠI
TECHNICAL DESIGN DOCUMENT FOR POWER SUPPLY SYSTEM, LAN & TELEPHONE NETWORK

Mục lục / Table of Contents
GIỚI THIỆU CHUNG – GIẢI PHÁP THIẾT KẾ 5
GENERAL INTRODUCTION – DESIGN SOLUTIONS 5
I. Thuyết Minh Hệ Thống Điện Động Lực – Chiếu Sáng: 5
I. Technical Design Document of Electrodynamic – Lighting System: 5
1. Mô tả công trình: 5
1. Construction description: 5
2. Mục tiêu thiết kế: 5
2. Design objectives: 5
3. Ý nghĩa hồ sơ thiết kế kỹ thuật: 7
3. Meaning of technical design documentation: 7
4. Các chỉ tiêu và tiêu chuẩn áp dụng trong thiết kế: 8
4. The criteria and standards applied in the design: 8
5. Yêu cầu tính toán cấp điện động lực – cấp điện chiếu sáng: 10
5. Requirements for calculating dynamic power supply and lighting power supply: 10
5.1 Tính toán cấp điện động lực: 10
5.1 Calculation of dynamic power supply: 10
5.2 Tính toán cải thiện hệ số công suất: 16
5.2 Power factor improvement calculation: 16
5.3 Tính toán chiếu sáng: 19
5.3 Calculation of lighting: 19
6. Giải pháp cấp điện: 20
6. Power supply solution: 20
7. Giải pháp cho hệ thống chiếu sáng – tủ phân phối – khí cụ bảo vệ: 22
7. Solutions for lighting systems – distribution switchboards – protective devices: 22
7.1 Hệ thống chiếu sáng: 22
7.1 Lighting system: 22
7.2 Hệ thống tủ điện phân phối và dây dẫn: 24
7.2 Distribution system of switchboards and conductors: 24
7.3 Khí cụ đóng cắt – thiết bị bảo vệ: 27
7.3 Switchgear and protective device: 27
7.4 Hệ thống nối đất: 28
7.4 Grounding system: 28
8. Mô tả hệ thống cấp điện chính và điều khiển: 30
8. Description of main power supply and control system: 30
II. Mạng Điện Thoại, Mạng Lan, Âm Thanh, Camera: 34
II. Telephone Network, LAN, Sound, Camera: 34
1. Mô tả công trình: 34
1. Project description: 34
2. Mục tiêu thiết kế: 34
2. Design objectives: 34
3. Ý nghĩa hồ sơ thiết kế kỹ thuật: 36
3. Meaning of technical design documentation: 36
4. Các chỉ tiêu và tiêu chuẩn áp dụng trong thiết kế: 36
4. The criteria and standards applied in the design 36
4.1 Hệ thống điện thoại: 38
4.1 Telephone system: 38
4.2 Hệ thống internet: 39
4.2 Internet system: 39
4.3 Hệ thống âm thanh công cộng: 39
4.3 Public Sound System: 39
4.4 Hệ thống quan sát: 40
4.4 Observation system: 40

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH ABC
DỰ ÁN: NHÀ MÁY ABC
Project Owner: ABC Company Limited
Project: ABC Factory

THUYẾT MINH THIẾT KẾ KỸ THUẬT HẠNG MỤC: HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ
Technical Design Document for Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC) System

Mục Lục
Table of contents
I. Mục Đích Yêu Cầu – Các Điều Kiện Thiết Kế:
I. Purpose – Design Conditions:
1. Đặc điểm địa lý khí hậu:
1. Geographic and climatic characteristics:
2. Tiêu chuẩn thiết kế:
2. Design standards:
3. Các định nghĩa:
3. Definitions:
4. Thông số cơ sở thiết kế:
4. Design basis parameters:
II. Phạm Vi Công Việc – Mục Tiêu Thiết Kế:
II. Scope of Work – Design Objectives:
III. Mô Tả Hệ Thống ĐHKK Và Thông Gió
III. Air Conditioning and Ventilation System Description
1. Hệ thống làm lạnh nước trung tâm
1. Central water chiller system
2. Hệ thống xử lý không khí
2. Air treatment system
3. Hệ thống máy lạnh cục bộ.
3. Local air-conditioning system.
4. Hệ thống quạt thông gió
4. Ventilation fan system
5. Hệ thống hút bụi – Dust collector (DC)
5. Dust collector (DC) system
6. Phương pháp phân phối gió
6. Wind distribution method
7. Cơ sở tính toán cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm
7. Basis for calculation of heat balance and moisture balance
IV. Phụ Lục Tính Toán:
IV. Calculation Appendix:

Một số dự án dịch tài liệu kỹ thuật tiêu biểu của chúng tôi

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo