ĐIỆN MỘT PHA SAO 2 DÂY ĐỀU ĐỎ

Tại sao điện 1 pha mà 2 dây đều đỏ ?          

            

 

Suachuadien.net              Hotline : 090 3631 339  

Hệ thống điện sinh hoạt dân dụng là hệ thống điện 1 pha gồm 2 dây :   1 dây trung tính ( còn gọi là dây nguội ) : Dùng bút thử điện kiểm tra thì đèn Không Đỏ ,1 dây pha ( còn gọi là dây nóng ) : Dùng bút thử điện kiểm tra thì đèn Đỏ.

  Đôi lúc nhà bạn bị mất điện hoàn toàn hay 1 phần, bạn kiểm tra tất cả CB thì thấy CB đều bình thường ( thường thì nhà bạn bị chạm chập điện, quá tải…CB sẽ nhảy (đóng) gây mất điện ), bạn dùng bút thử điện kiểm tra CB thì thấy 2 dây điện vào CB đều Đỏ, tại sao ?                 

  Suachuadien.net            Hotline : 090 3631 339

Điện cấp vào CB gồm 2 dây : 1 dây pha ( dây nóng ) và 1 dây trung tính ( dây nguội ) , khi bạn dùng bút thử điện kiểm tra thấy cả 2 dây đều đỏ có nghĩa là dây trung tính ( dây nguôi ) đã bị đứt.    

* Cách sửa chữa điện khi đứt dây nguội :

   * Cách 1 :      Từ chỗ bị đứt dây trung tính ( dây nguội ) bạn tìm ngược về nơi cấp điện cho nó, có thể là tại một :   CB khác  ,Hộp nối ( hộp phân dây ). Hay một chỗ nào đó mà khi dùng bút thử điện kiểm tra bạn sẽ thấy 1 dây đỏ đèn và 1 dây không đỏ đèn có nghĩa là bạn đã tìm ra chỗ đứt dây trung tính ( dây nguội )    Bạn chỉ việc nối dây lại là xong.  

  * Cách 2 :  Từ nguồn điện cấp vào ta kiểm tra tại các CB, hộp nối ( hộp phân dây )…đến khi bạn dùng bút thử điện kiểm tra thấy cả 2 dây nguồ điện đều Đỏ có nghĩa là bạn đã tìm ra chỗ đứt dây trung tính ( dây nguội ).   Bạn chỉ việc nối dây lại là xong. Hệ thống điện nhà bạn sẽ hoạt động bình thường trở lại. Nếu bạn không rãnh, không rành về điện lắm hay cần tư vấn…liên hệ :                

sửa chữa điện bị mất nguội

Khi sửa chữa điện nhà cần phải xác định được chỗ phân nhánh điện

    Suachuadien.net               Hotline :   090 3631 339

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo