Điều kiện thành lập cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế cần đáp ứng những gì và hồ sơ, thủ tục đăng ký ra sao?


Hiện tại, em đang dự định mở 01 cơ sở sản xuất vật tư y tế (băng keo, băng cuộn y tế…) nhưng không biết điều kiện để mở cơ sở và thủ tục đăng ký như thế nào, đăng ký ở đâu?
Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ Thư Viện Pháp Luật, em cảm ơn!

Điều kiện để thành lập cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế cần đáp ứng những gì?

Về điều kiện để thành lập cơ sở sản xuất thiết bị y tế thì phải thông qua điều kiện về quản lý chất lượng của cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế được quy định tại Điều 8 Nghị định 98/2021/NĐ-CP cụ thể như sau:

“Điều 8. Điều kiện về quản lý chất lượng của cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế

1. Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485.

2. Đối với cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất, ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, phải đáp ứng thêm các yêu cầu sau đây:

a) Có hệ thống theo dõi quản lý quá trình xuất, nhập, tồn kho, sử dụng nguyên liệu là chất ma túy và tiền chất, quá trình xuất, nhập, tồn kho trang thiết bị y tế, nguyên liệu có chứa chất ma túy và tiền chất;

b) Trang thiết bị y tế, nguyên liệu có chứa chất ma túy và tiền chất được bảo quản ở một khu vực riêng trong kho hoặc kho riêng, phải bảo đảm an toàn.”

Như vậy bạn muốn thành lập cơ sở sản xuất thiết bị y tế là các vật phẩm như băng keo, băng cuộn y tế thì cần phải tuân theo quy định như trên.

Điều kiện thành lập cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế là gì?

Điều kiện thành lập cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế là gì? (Hình ảnh Internet)

Để được thành lập cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế đạt chuẩn cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

Căn cứ Điều 9 Nghị định 98/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế gồm:

– Văn bản công bố đủ điều kiện sản xuất.

– Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 được cấp bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định của pháp luật.

– Các giấy tờ chứng minh đáp ứng điều kiện đối với các cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất.

Ngoài ra để hồ sơ được xem là hợp lệ thì phải tuân theo yêu cầu được quy định tại Điều 10 Nghị định 98/2021/NĐ-CP như sau:

“Điều 10. Yêu cầu đối với hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

1. Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế làm thành 01 bộ, trong đó:

a) Các tài liệu trong hồ sơ được in rõ ràng, sắp xếp theo trình tự theo quy định tại Điều 9 Nghị định này; giữa các phần có phân cách, có trang bìa và danh mục tài liệu.

b) Trường hợp tài liệu không bằng tiếng Anh hoặc không bằng tiếng Việt thì phải dịch ra tiếng Việt. Bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu đối với một số giấy tờ trong bộ hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất:

a) Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xác nhận của cơ sở đề nghị công bố đủ điều kiện sản xuất đối với Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng.

b) Bản gốc có xác nhận của cơ sở đề nghị công bố đủ điều kiện sản xuất đối với tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này.”

Thủ tục để công bố công nhận cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế đạt chuẩn như thế nào?

Căn cứ quy định tại Điều 11 Nghị định 98/2021/NĐ-CP quy định về trình tự thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ công bố về Sở Y tế.

Trước khi thực hiện sản xuất trang thiết bị y tế, cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế có trách nhiệm nộp hồ sơ công bố về Sở Y tế nơi đặt địa điểm sản xuất (việc xác định địa điểm sản xuất được dựa vào địa điểm ghi trong giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng). Trường hợp có nhiều địa điểm sản xuất tại nhiều tỉnh khác nhau thì phải thực hiện việc công bố theo từng tỉnh.

Bước 2: Sở y tế đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế các thông tin và hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế.

Khi nhận hồ sơ (bao gồm cả giấy tờ xác nhận đã nộp phí theo quy định của Bộ Tài chính), Sở Y tế trên địa bàn nơi đặt cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế các thông tin và hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế.

Ngoài ra trong quá trình hoạt động cơ sở sản xuất có trách nhiệm lập văn bản thông báo sự thay đổi kèm theo các tài liệu liên quan đến thay đổi và cập nhật các tài liệu đó vào hồ sơ công bố đã công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi các thông tin trong hồ sơ công bố.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo