Flo | Điều khoản Sử dụng

Điều khoản Sử dụng này (“Hợp đồng” này) là một thỏa thuận pháp lý giữa bạn (“bạn”) và Flo Health, Inc., một công ty có trụ sở tại Delaware (“Công ty” hoặc “chúng tôi”) để sử dụng ứng dụng di động Flo Fem Ⓡ, trang web (flo.health và reg.flo.health), trang web Khóa học (courses.flo.health) (“Khóa học”), các máy chủ được ứng dụng sử dụng, các tệp máy tính được lưu trữ trên các máy chủ đó và tất cả các dịch vụ, tính năng và nội dung liên quan do Công ty cung cấp (gọi chung là “Ứng dụng”). Đây không phải là Hợp đồng ký kết với Apple, Inc. cũng như các công ty con của Apple, Inc., Google, Inc. cũng như các công ty con của Google, Inc. hoặc với bất kỳ thực thể nào khác.

1. Chấp nhận các điều khoản

Vui lòng đọc kỹ Hợp đồng này. Thông qua việc tạo tài khoản, truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng bạn công nhận rằng bạn đồng ý và chấp thuận bị ràng buộc bởi các điều khoản của Hợp đồng này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU NÀY THÌ BẠN SẼ KHÔNG CÓ QUYỀN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG.

Chúng tôi có thể sửa đổi Hợp đồng này tại từng thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email, thông qua Ứng dụng hoặc gửi cho bạn phiên bản mới của Hợp đồng để bạn chấp nhận nếu chúng tôi thực hiện các sửa đổi có làm thay đổi đáng kể đến quyền của bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng sau ngày Hợp đồng có hiệu lực có nghĩa là bạn chấp nhận Hợp đồng như đã sửa đổi.

2. Miễn trừ trách nhiệm về dịch vụ y tế

CÔNG TY KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC Y TẾ ĐƯỢC CẤP PHÉP VÀ ỨNG DỤNG KHÔNG ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ THAY THẾ TƯ VẤN HOẶC CHẨN ĐOÁN CHUYÊN MÔN VỀ Y TẾ, ĐIỀU TRỊ HOẶC QUẢN LÝ BẤT CỨ BỆNH TRẠNG NÀO, HAY ĐỂ SỬ DỤNG NHƯ MỘT BIỆN PHÁP TRÁNH THAI. VUI LÒNG THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA BÁC SỸ ĐƯỢC CẤP PHÉP HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐẠT CHUẨN KHÁC TRƯỚC KHI THỰC HIỆN BẤT KỲ QUYẾT ĐỊNH NÀO HOẶC HÀNH ĐỘNG NÀO CÓ KHẢ NĂNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE VÀ SỰ AN TOÀN CỦA BẠN, CỦA GIA ĐÌNH HAY THAI NHI CỦA BẠN. KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC BỎ QUA HAY TRÌ HOÃN VIỆC TÌM KIẾM TƯ VẤN Y TẾ CHUYÊN MÔN VÌ LÝ DO BẠN ĐÃ DÙNG ỨNG DỤNG ĐỂ ĐỌC ĐƯỢC MỘT NỘI DUNG NÀO ĐÓ. LUÔN LUÔN THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA BẠN NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ C U HỎI HOẶC QUAN NGẠI NÀO VỀ SỨC KHỎE, BỆNH TẬT, TRẢI NGHIỆM HOẶC BẤT KỲ SỰ THAY ĐỔI NÀO VỀ TÌNH TRẠNG HAY SỨC KHỎE CỦA BẢN TH N. NẾU BẠN NGHĨ MÌNH ĐANG GẶP PHẢI TÌNH HUỐNG Y TẾ KHẨN CẤP, HÃY LẬP TỨC GỌI 911 HOẶC ĐẾN PHÒNG CẤP CỨU ĐANG HOẠT ĐỘNG Ở NƠI GẦN NHẤT.

CHÚNG TÔI TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI SAI SÓT HOẶC THIẾU SÓT, THIẾU CHÍNH XÁC CHUYÊN MÔN VÔ Ý, HOẶC LỖI IN ẤN, TRÌNH BÀY TRONG CÁC TƯ LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP, CŨNG NHƯ ĐỐI VỚI VIỆC VI PHẠM BẤT KỲ TIÊU CHUẨN LU N LÝ HOẶC ĐẠO ĐỨC NÀO ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG CỘNG ĐỒNG CỦA BẠN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIỚI TÍNH VÀ CÁC TƯ LIỆU LIÊN QUAN.

3. Đăng ký và điều kiện sử dụng

Để sử dụng Ứng dụng, bạn có thể sẽ được yêu cầu tạo hoặc cập nhật một tài khoản (“Tài khoản”) và sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân, có thể sẽ bao gồm tên, giới tính, ngày sinh và địa chỉ email của bạn. Thông tin này sẽ được lưu giữ và sử dụng theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, có tại flo.health/vi/privacy-policy?locale=vi (“Chính sách Quyền riêng tư”). Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ cho Công ty và rằng bạn sẽ kịp thời cập nhật thông tin đó ngay sau khi có thay đổi.

Để tạo Tài khoản và truy cập Ứng dụng, bạn phải tối thiểu đủ 13 tuổi (16 tuổi đối với khu vực EU) và hiện đang không bị cấm sử dụng Ứng dụng theo quy định của luật pháp hiện hành.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn cần phải xem xét và chấp nhận các điều khoản của Hợp đồng này, và bằng cách sử dụng Ứng dụng, bạn xác nhận rằng cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn đã xem xét và chấp nhận Hợp đồng này. Chúng tôi bảo lưu quyền giới hạn tính khả dụng của một số nội dung nhất định trong Ứng dụng đối với người dùng dưới 18 tuổi theo quyết định riêng của chúng tôi.

4. Hoạt động sử dụng Ứng dụng của bạn

Mọi nội dung mà bạn gửi qua Ứng dụng sẽ được điều chỉnh bởi Chính sách Quyền riêng tư của Công ty flo.health/vi/privacy-policy?locale=vi. Trường hợp có sự không nhất quán giữa Hợp đồng này và Chính sách Quyền riêng tư của Công ty, các Điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu bạn gửi câu hỏi hoặc phản hồi, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin liên lạc của mình, hậu quả của việc đăng các thông tin liên lạc đó cũng như sự phụ thuộc của bạn đối với bất kỳ thông tin liên lạc nào được tìm thấy trong phạm vi công cộng. Công ty và các đơn vị cấp phép của Công ty không chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ thông tin liên lạc nào thuộc phạm vi công cộng. Trong trường hợp bạn cảm thấy mình bị đe dọa hoặc bạn tin rằng người khác đang gặp nguy hiểm, bạn cần liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật địa phương ngay lập tức. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể đang gặp một trường hợp y tế khẩn cấp, hãy gọi cho bác sĩ của bạn hoặc 911 ngay lập tức. Để đủ điều kiện sử dụng Ứng dụng này, bạn đồng ý không sử dụng Ứng dụng cho bất kỳ mục đích nào bị cấm theo quy định của Hợp đồng này. Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động của mình liên quan đến Ứng dụng và bạn phải tuân thủ tất cả các luật và quy định của địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế cũng như bất kỳ bộ luật hiện hành nào. Bạn đồng ý rằng nếu bạn thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây, bạn sẽ vi phạm nghiêm trọng Hợp đồng này và bạn cam kết SẼ KHÔNG:

а. bán lại, thuê, cho thuê, cho vay, cấp phép lại, phân phối hoặc chuyển nhượng lại quyền sử dụng Ứng dụng;

b. sửa đổi, dùng kỹ nghệ đảo ngược, dịch ngược hoặc phân tách Ứng dụng;

c. sao chép, mô phỏng, thay đổi, sửa đổi, dịch hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh từ Ứng dụng khi chưa được Công ty cho phép bằng văn bản;

d. cho phép các cá nhân khác sử dụng Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở, sử dụng chung thông qua kết nối mạng, ngoại trừ trường hợp được phép theo các điều khoản của Hợp đồng này;

e. phá vỡ hoặc vô hiệu hóa bất kỳ tính năng hoặc biện pháp công nghệ nào trong Ứng dụng dùng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;

f. sử dụng Ứng dụng một cách cố ý, hoặc sử dụng kết hợp, với bất kỳ thiết bị, chương trình hoặc dịch vụ nào được thiết kế để phá vỡ các biện pháp công nghệ được sử dụng để kiểm soát quyền truy cập đến, hoặc quyền có trong, một tệp nội dung hoặc các sản phẩm khác được bảo vệ bởi luật bản quyền của bất kỳ khu vực tài phán nào;

g. sử dụng hoặc truy cập Ứng dụng để biên dịch dữ liệu theo cách được sử dụng cho hoặc làm cho có thể sử dụng được bởi một sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh;

h. sử dụng Tài khoản của bạn để quảng cáo, lôi kéo hoặc truyền tải bất kỳ quảng cáo thương mại nào, bao gồm hình thức gửi thư dây chuyền, email rác hoặc tin nhắn lặp đi lặp lại cho bất kỳ ai;

i. sử dụng Tài khoản của bạn để tham gia vào bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào;

j. tải lên để truyền tải bất kỳ thông tin liên lạc nào xâm phạm hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên nào;

k. tải lên bất kỳ loại phương tiện truyền thông nào có biểu hiện thù ghét, lạm dụng, có hình ảnh hoặc hành vi xúc phạm, tục tĩu, khiêu dâm, tình dục lộ liễu hoặc bất kỳ tư liệu nào có thể làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm dân sự hoặc hình sự nào theo pháp luật hoặc quy định hiện hành hoặc có khả năng mâu thuẫn với Hợp đồng này cũng như Chính sách Quyền riêng tư của Công ty; hoặc

l. tải lên bất kỳ tư liệu nào có chứa phần mềm virus hoặc bất kỳ loại mã, tệp hoặc chương trình máy tính nào được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính nào khác hoặc của trang web này.

Thực hiện bất kỳ hình thức sử dụng bị cấm nào như đã nêu sẽ ngay lập tức chấm dứt giấy phép sử dụng Ứng dụng của bạn.

5. Quyền riêng tư của trẻ em và giới hạn độ tuổi

Chúng tôi cam kết bảo đảm quyền riêng tư của trẻ em. 

Bạn nên lưu ý rằng Ứng dụng này không nhằm mục đích hoặc được thiết kế để thu hút trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân của bất kỳ người nào mà chúng tôi thực sự biết được là trẻ em dưới 13 tuổi.

Nếu bạn là cư dân Liên minh Châu  u, bạn phải tối thiểu đủ 16 tuổi để sử dụng Ứng dụng. Trong phạm vi bị cấm theo quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi không cho phép cư dân của Liên minh Châu  u dưới 16 tuổi sử dụng Ứng dụng. 

Bạn phải tối thiểu đủ 18 tuổi để sử dụng một số tính năng của Ứng dụng (ví dụ như một số khóa học, nội dung hoặc chủ đề thảo luận trong các cuộc Trò chuyện Riêng tư). 

Nếu bạn biết có người không tuân thủ những giới hạn này, vui lòng liên hệ chúng tôi theo địa chỉ support@flo.health và chúng tôi sẽ tiến hành xóa hoặc chấm dứt tài khoản của người đó.

6. Kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt kinh tế

Phần mềm hỗ trợ cho Ứng dụng phải tuân thủ luật và quy định về kiểm soát xuất khẩu và tái xuất của Hoa Kỳ, bao gồm Các quy định của Cơ quan Đặc trách Xuất khẩu Hoa Kỳ (“EAR”) được duy trì bởi Bộ Thương mại Hoa Kỳ, các lệnh trừng phạt kinh tế và thương mại được duy trì bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính (“OFAC”) và Quy định về Buôn bán Vũ khí Quốc tế (“ITAR”) được duy trì bởi Bộ Ngoại giao. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn (1) không ở tại bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào bị chính phủ Hoa Kỳ cấm vận và (2) không phải là một bên bị từ chối theo các quy định được liệt kê ở trên.

Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ cũng như của nước ngoài nhằm đảm bảo rằng Ứng dụng, cũng như mọi dữ liệu kỹ thuật có liên quan và các sản phẩm trực tiếp của Ứng dụng, sẽ không được xuất khẩu hoặc tái xuất, dù trực tiếp hay gián tiếp, mà vi phạm hoặc được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào bị cấm bởi các điều luật và quy định đó.

7. Cấp phép giới hạn để sử dụng Ứng dụng

Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép cá nhân, quốc tế, có thể hủy ngang, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để truy cập và sử dụng Ứng dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại theo các điều khoản của Hợp đồng này.
Tất cả các quyền, tiêu đề và lợi ích đối với và liên quan đến Ứng dụng mà không được cấp rõ ràng trong Hợp đồng này đều được Công ty bảo lưu. Nếu bạn muốn sử dụng phần mềm, tiêu đề, tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, tên miền và/hoặc bất kỳ dấu hiệu nhận dạng nào khác với các đặc điểm thương hiệu đáng chú ý hoặc những nội dung khác thuộc sở hữu của Công ty, bạn phải có sự cho phép bằng văn bản Công ty. Có thể gửi yêu cầu cấp phép tới support@flo.health.

Để tránh mọi nghi ngờ, Công ty nắm quyền sở hữu đối với tất cả văn bản, hình ảnh, ảnh chụp, âm thanh, video, dữ liệu vị trí và tất cả các dạng dữ liệu hoặc nội dung liên lạc khác mà Công ty tạo ra và cung cấp có liên quan đến Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở hình ảnh giao diện, tính năng tương tác, đồ họa, thiết kế, tổng hợp Nội dung người dùng và tổng hợp đánh giá xếp hạng người dùng cùng tất cả các yếu tố và thành phần khác của Ứng dụng, ngoại trừ Nội dung người dùng (như định nghĩa dưới đây). Trừ trường hợp được quy định rõ ràng và tường minh ở đây, chúng tôi không cấp cho bạn bất kỳ quyền nào dù rõ ràng hay ngụ ý, đồng thời chúng tồi sẽ giữ tất cả các quyền có trong hay có liên quan đến Ứng dụng và Nội dung của Công ty.

8. Cấp phép cho Nội dung Người dùng

Ứng dụng cho phép bạn nhập ghi chú cá nhân, chia sẻ câu chuyện của mình, đăng hoặc tải nội dung lên, gửi nội dung (bao gồm các khu vực công cộng như Trò chuyện Riêng tư) và ghi lại một số thông tin nhất định vào Ứng dụng (“Nội dung Người dùng”). Bạn giữ mọi quyền liên quan đến các Nội dung người dùng mà bạn đăng, chia sẻ hoặc ghi lại vào Ứng dụng.

Bằng cách gửi Nội dung người dùng của bạn đến Ứng dụng, bạn (a) cấp cho Công ty giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, quốc tế, miễn phí bản quyền để sử dụng, sao chép, khai thác, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tạo ra các sản phẩm phái sinh, kết hợp nội dung đó vào các sản phẩm khác, thay đổi, định dạng lại và phân phối Nội dung người dùng của bạn liên quan đến việc cung cấp và vận hành Ứng dụng và các dịch vụ liên quan và/hoặc cho các mục đích quảng cáo của Công ty (ví dụ: bằng cách hiển thị trên trang web của chúng tôi, trong Ứng dụng, trên các phương tiện truyền thông xã hội, trên bất kỳ trang web hoặc nền tảng nào trên internet mà chúng tôi cho là phù hợp), tuân thủ Chính sách quyền riêng tư; và (b) bạn đồng ý bồi thường cho Công ty và các bên liên kết, giám đốc, cán bộ và nhân viên của Công ty và giữ vô hại cho các đối tượng này trước mọi khiếu nại và chi phí, kể cả phí luật sư, phát sinh từ truyền thông và/hoặc do việc bạn không tuân thủ các điều khoản được mô tả trong Hợp đồng này.

Công ty có quyền xem xét tất cả Nội dung Người dùng trước khi gửi đến Ứng dụng và có quyền xóa mọi phương tiện truyền thông vì bất kỳ lý do gì, bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo trước, theo quyết định riêng của Công ty.

9. Tự chịu rủi ro khi sử dụng

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho một số thông tin nhất định có liên quan đến sức khỏe trở nên hữu ích hơn và dễ tiếp cận hơn đối với bạn. Tuy nhiên, Ứng dụng không có khả năng và không đảm bảo về cải thiện hay kết quả có liên quan đến sức khỏe. Bạn phải tự chịu rủi ro đối với hoạt động sử dụng Ứng dụng cũng như mọi thông tin, dự đoán hoặc đề xuất được cung cấp trong Ứng dụng. Chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào về tính chính xác của dữ liệu, thông tin, ước tính và dự đoán mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông qua Ứng dụng và bạn đồng ý và hiểu rằng Ứng dụng không nhằm mục đích có cùng hoặc phục vụ cùng mục đích như một thiết bị y tế hoặc khoa học.

10. Miễn trừ trách nhiệm đối với vị thành niên

THÔNG TIN TRONG ỨNG DỤNG KHÔNG MANG TÍNH KHƠI GỢI, XÚI DỤC HOẶC QUẢNG BÁ CHO HÀNH VI HAY HOẠT ĐỘNG TÌNH DỤC GIỮA CÁC VỊ THÀNH NIÊN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO VÀ KHÔNG HƯỚNG TRỰC TIẾP NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG ĐẾN BẤT CỨ NGƯỜI NÀO CỤ THỂ. TẤT CẢ THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG ỨNG DỤNG CHỈ DÀNH CHO MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC CHUNG.

Chúng tôi kiểm tra cẩn thận mọi tư liệu mà chúng tôi cung cấp thông qua Ứng dụng cho những người trong độ tuổi từ 13 đến 17 để tránh bất kỳ nội dung nào không phù hợp hoặc có hại. Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng các quy tắc luân lý và đạo đức giữa các quốc gia có thể khác nhau trong việc xác định những thông tin có liên quan đến tình dục nào là chấp nhận được đối với vị thành niên.

Chúng tôi không có ý định và cũng không đăng tải nội dung tình dục lộ liễu hoặc những nội dung có thể được xem là có hại cho vị thành niên hoặc thanh thiếu niên theo quy định của luật pháp hiện hành. Chúng tôi nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng tất cả tư liệu do chúng tôi cung cấp trên Ứng dụng tuyệt đối dựa trên dữ kiện thực tế và chính xác về mặt khoa học.
Xin lưu ý rằng quan điểm đạo đức riêng về nội dung nào là gây khó chịu hoặc có hại đối với vị thành niên có thể khác nhau tùy theo yêu cầu mà pháp luật hiện hành quy định về nội dung nào có thể được cung cấp cho đối tượng vị thành niên. 

11. Đăng ký

Gói đăng ký Flo Premium. Ứng dụng di động cung cấp gói đăng ký Premium cho phép bạn sử dụng các tính năng bổ sung như dự đoán chu kỳ kinh nguyệt được tăng cường bằng thuật toán khoa học dữ liệu, bài viết sức khỏe được cá nhân hóa dựa trên các triệu chứng và giai đoạn chu kỳ của bạn, các công cụ để phát hiện các mô hình thể chất và cảm xúc, báo cáo sức khỏe đầy đủ mà bạn có thể cung cấp cho bác sĩ. Một số gói đăng ký của chúng tôi cho phép dùng thử miễn phí một thời gian, để bạn có thể trải nghiệm ứng dụng di động mà không tốn chi phí. Gói đăng ký có kèm thời gian dùng thử miễn phí sẽ tự động gia hạn thành gói đăng ký trả phí sau khi kết thúc giai đoạn dùng thử miễn phí. Nếu bạn quyết định hủy đăng ký gói trả phí trước khi chúng tôi bắt đầu tính phí phương thức thanh toán của bạn, hãy hủy đăng ký trước khi bản dùng thử miễn phí kết thúc.

Chúng tôi cung cấp các gói đăng ký theo tháng và theo năm. Thanh toán sẽ được thực hiện bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của bạn thông qua Tài khoản iTunes hoặc Google Play của bạn sau khi bạn chọn một trong các gói đăng ký của chúng tôi và xác nhận giao dịch mua hàng của mình. Các gói đăng ký trả phí sẽ tự động gia hạn, trừ khi tính năng tự động gia hạn bị tắt, cho đến khi bị hủy trong mục Quản lý gói đăng ký của phần cài đặt tài khoản. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu giá đăng ký tăng và, nếu được yêu cầu, sẽ lấy ý kiến đồng thuận tiếp tục của bạn. Bạn sẽ bị tính phí trong thời gian không quá 24 giờ trước thời điểm bắt đầu thời gian của gói đăng ký trả phí mới nhất.

Khóa học. Chúng tôi cung cấp các gói đăng ký 1 tháng, 3 tháng và hàng năm đối với Khóa học. Thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của bạn sẽ được sử dụng để thanh toán thông qua Stripe, một nền tảng thanh toán do Stripe, Inc. cung cấp, sau khi bạn chọn một trong các gói đăng ký của chúng tôi và xác nhận giao dịch mua hàng của mình. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng tất cả các khoản thanh toán và giao dịch tiền tệ đều được xử lý bởi Stripe. Bạn không được xử lý thẻ tín dụng bị đánh cắp hoặc thẻ tín dụng trái phép thông qua Stripe và/hoặc Tài khoản của bạn. Các gói đăng ký trả phí sẽ tự động gia hạn, trừ khi tính năng tự động gia hạn bị tắt hoặc cho đến khi bị hủy bằng cách liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại support@flo.health. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu giá đăng ký tăng và, nếu được yêu cầu, sẽ lấy ý kiến đồng thuận tiếp tục của bạn. Để yêu cầu hoàn tiền hoặc xử lý bất kỳ vấn đề nào khác về thanh toán liên quan đến Khóa học, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại support@flo.health. 

Gói đăng ký Flo Premium + Telehealth. Ứng dụng di động chỉ cung cấp gói đăng ký Premium + Telehealth cho người dùng ở Mỹ. Gói đăng ký Premium + Telehealth được áp dụng những Điều khoản và điều kiện riêng. Vui lòng đọc kỹ trước khi mua.

12. Trò chuyện riêng tư

Tính năng Trò chuyện Riêng tư của Flo (Trò chuyện Riêng tư) là một tính năng đặc biệt của Ứng dụng cho phép người dùng trao đổi với nhau theo nhiều chủ đề liên quan đến sức khỏe tổng thể của phụ nữ. Tất cả các bình luận của người dùng trong các cuộc Trò chuyện Riêng tư đều được đăng ẩn danh. Nếu bạn xóa tài khoản của mình thì người dùng khác trong cuộc Trò chuyện Riêng tư vẫn xem được bình luận của bạn.

Là người dùng tính năng Trò chuyện Riêng tư, bạn không được:

 • Để lại những lời bình luận hay tuyên bố mang tính chất thô lỗ, quấy rối, lăng mạ, khiêu khích, phân biệt đối xử, không khoan dung, liên quan đến tôn giáo, phân biệt chủng tộc, chính trị, kỳ thị, hoặc xúc phạm;
 • Đăng các hình ảnh hoặc bất kỳ tư liệu nào khác (kể cả liên kết đến các tư liệu đó) mang tính chất lạm dụng, xúc phạm, tục tĩu, khiêu dâm, xâm phạm, tình dục lộ liễu bị pháp luật hoặc quy định hiện hành nghiêm cấm hoặc, bằng cách nào khác, mâu thuẫn với Hợp đồng này;
 • Cung cấp tư vấn y tế hoặc tuyên bố mình là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe;
 • Quảng cáo bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào.
 • Thực hiện những hành động bị cấm khác được quy định trong Quy tắc Trò chuyện Riêng tư. 

Theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi bảo lưu quyền:

 • Xóa mọi bình luận hoặc tư liệu không phù hợp hoặc không liên quan;
 • Xóa hoặc sửa đổi bình luận chứa dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ hoặc email;
 • Hạn chế hoặc cấm bạn truy cập tính năng Trò chuyện Riêng tư tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo nếu chúng tôi xác định rằng nội dung hoặc việc sử dụng tính năng Trò chuyện Riêng tư là vi phạm Hợp đồng này;
 • Sử dụng, sao chép, sửa đổi, đảo trật tự, di chuyển, thay đổi, hiển thị công khai, tiến hành công khai và phân phối các nội dung thảo luận, bình luận và tư liệu;
 • Chặn bình luận của bạn vì bất kỳ lý do nào hoặc kiểm duyệt chúng nếu chúng tôi thấy phù hợp;
 • Vô hiệu hóa tính năng Trò chuyện Riêng tư bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Mọi thông tin đăng tải trên Trò chuyện Riêng tư sẽ không được coi là lời khuyên, toa thuốc hoặc gợi ý điều trị. Nếu nghi ngờ về sức khỏe của mình, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe được cấp phép. Xin lưu ý rằng người dùng của chúng tôi không phải là chuyên gia chăm sóc sức khỏe và khuyến nghị của họ có thể không chỉ không chính xác mà còn có hại cho sức khỏe tổng thể của bạn. 

Hãy đọc Quy tắc Trò chuyện Riêng tư để hiểu thêm về những quy tắc áp dụng khi trao đổi trong các cuộc Trò chuyện Riêng tư. Quy tắc Trò chuyện Riêng tư là một phần không tách rời của Hợp đồng này. Khi chấp nhận Hợp đồng này, bạn đồng thời chấp nhận Quy tắc Trò chuyện Riêng tư.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, ĐẠO LUẬT VỀ KHUÔN PHÉP TRONG THÔNG TIN NĂM 1996), CÔNG TY TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI HẬU QUẢ, TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, PHÁT SINH TỪ NHỮNG THÔNG TIN, LIÊN KẾT VÀ TƯ LIỆU DO NGƯỜI DÙNG ĐĂNG TẢI, ĐỐI VỚI MỌI HÀNH ĐỘNG HOẶC KHÔNG HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI DÙNG, ĐỐI VỚI MỌI VI PHẠM BẤT KỲ LUẬT PHÁP HOẶC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH.

13. Mật khẩu

Bạn có trách nhiệm thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng không có người không được ùy quyền nào có thể truy cập mật khẩu hoặc tài khoản Ứng dụng của bạn. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với (1) việc kiểm soát hoạt động phổ biến và sử dụng tên đăng nhập, tên hiển thị và mật khẩu; (2) ủy quyền, giám sát và kiểm soát quyền truy cập và sử dụng tài khoản cũng như mật khẩu Ứng dụng của mình; (3) thông báo kịp thời cho Công ty nếu bạn tin rằng tài khoản hoặc mật khẩu của mình đã bị xâm phạm hoặc nếu có bất kỳ lý do nào khác khiến bạn cần phải hủy kích hoạt mật khẩu. Gửi email cho chúng tôi về địa chỉ support@flo.health. Bạn cấp cho Công ty và tất cả những người hoặc thực thể khác có liên quan đến hoạt động của Ứng dụng quyền truyền tải, theo dõi, truy xuất, lưu trữ và sử dụng thông tin của bạn liên quan đến hoạt động của Ứng dụng. Công ty không thể và không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với mọi thông tin mà bạn gửi về, hoặc việc bạn hoặc bên thứ ba sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích thông tin được truyền tải hoặc tiếp nhận trong quá trình sử dụng Ứng dụng.

14. Từ chối bảo đảm

Công ty kiểm soát và vận hành Ứng dụng từ nhiều địa điểm khác nhau và không tuyên bố rằng Ứng dụng sẽ phù hợp hoặc khả dụng ở tất cả các địa điểm. Ứng dụng hoặc một số tính năng nhất định của ứng dụng có thể không khả dụng ở địa điểm của bạn hoặc có thể khác nhau giữa các địa điểm.

ỨNG DỤNG ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG”, “NHƯ KHẢ DỤNG” VÀ KHÔNG KÈM THEO BẤT KỲ TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ QUYỀN SỞ HỮU, KHÔNG X M PHẠM, KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI VÀ TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VÀ MỌI BẢO ĐẢM NGỤ Ý TỪ MỌI QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HOẶC SỬ DỤNG GIAO DỊCH, TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ RÕ RÀNG TẠI Đ Y, TRỪ TRƯỜNG HỢP TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT YÊU CẦU. 

CÔNG TY, CŨNG NHƯ CÁC GIÁM ĐỐC, NH N VIÊN, ĐẠI LÝ, ĐẠI DIỆN, NHÀ CUNG ỨNG, ĐỐI TÁC VÀ NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG CỦA CÔNG TY KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG: (A) ỨNG DỤNG SẼ AN TOÀN HOẶC KHẢ DỤNG TẠI MỌI THỜI ĐIỂM HOẶC ĐỊA ĐIỂM; (B) MỌI KHIẾM KHUYẾT HOẶC LỖI SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC; (C) MỌI NỘI DUNG HOẶC PHẦN MỀM CÓ SẴN TRÊN HOẶC THÔNG QUA ỨNG DỤNG LÀ KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC; (D) KẾT QUẢ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN. BẠN TỰ CHỊU MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG ỨNG DỤNG; HOẶC, (E) SỰ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC MỨC ĐỘ ĐẦY ĐỦ CỦA NỘI DUNG, VĂN BẢN, HÌNH ẢNH, PHẦN MỀM, ĐỒ HỌA HOẶC THÔNG TIN LIÊN LẠC DO CÁC BÊN THỨ BA CUNG CẤP TRÊN HOẶC THÔNG QUA ỨNG DỤNG, BAO GỒM TRÒ CHUYỆN RIÊNG TƯ. MỘT SỐ NHÀ NƯỚC/QUỐC GIA KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN VỀ BẢO ĐẢM NGỤ Ý, VÌ VẬY, GIỚI HẠN NÊU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN.

15. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÔNG TY, CŨNG NHƯ CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, ĐẠI LÝ, BÊN LIÊN KẾT, NH N VIÊN, ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO HOẶC ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỮ LIỆU CỦA CÔNG TY SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, BẤT NGỜ, LÀ HỆ QUẢ HOẶC DO BỊ PHẠT (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở TỔN THẤT VỀ SỬ DỤNG, LỢI NHUẬN HOẶC DỮ LIỆU) CHO DÙ LÀ TRONG MỘT HÀNH ĐỘNG CỦA HỢP ĐỒNG, SƠ SUẤT (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở KHINH SUẤT), VỐN HOẶC NGUYÊN NH N KHÁC, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN MÀ BẠN ĐÃ TRẢ CHO CÔNG TY ĐỂ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG, HAY MỘT TRĂM ĐÔ-LA ($100) NẾU BẠN CHƯA CÓ NGHĨA VỤ THANH TOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TY, NẾU PHÙ HỢP. MỘT SỐ KHU VỰC TÀI PHÁN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ GIỚI HẠN NGHĨA VỤ PHÁP LÝ, NÊN CÁC GIỚI HẠN Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN. CÔNG TY, HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO ĐƯỢC NHẮC ĐẾN TRÊN ỨNG DỤNG, SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI THƯƠNG TÍCH CÁ NH N, BAO GỒM TỬ VONG, XẢY RA TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SAI CÁCH.

16. Sử dụng thiết bị di động

Xin lưu ý rằng mức giá và phí thông thường của nhà mạng, ví dụ như phí nhắn tin văn bản và dữ liệu, sẽ vẫn áp dụng nếu bạn sử dụng Ứng dụng trên thiết bị di động.

17. Dịch vụ của bên thứ ba

Ứng dụng có thể cho bạn quyền truy cập liên kết đến các trang web, ứng dụng của bên thứ ba hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ khác (“Dịch vụ của bên thứ ba”). Công ty không kiểm soát Dịch vụ của bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào, và do đó, không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến Dịch vụ bên thứ ba đó. Bạn cần thực hiện các biện pháp thích hợp để xác định xem việc truy cập Dịch vụ của bên thứ ba có phù hợp hay không, bao gồm việc bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của mình khi sử dụng Dịch vụ của bên thứ ba và tuân thủ các thỏa thuận liên quan.

18. Phản hồi của bạn

Chúng tôi hoan nghênh phản hồi của bạn về Ứng dụng. Trừ khi được tuyên bố rõ ràng, mọi thông tin liên lạc mà bạn gửi cho chúng tôi hoặc công khai trên cửa hàng ứng dụng đều được xem là được gửi trên cơ sở không bí mật. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền công khai những nội dung đó theo quyết định của riêng chúng tôi. Bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng miễn phí các nội dung đó, cũng như rà soát, sửa đổi, điều chỉnh và thay đổi theo ngữ cảnh hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác mà chúng tôi thấy phù hợp.

19. Quyền thi hành

Chúng tôi không có trách nhiệm phải theo dõi hoạt động truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện những hành động này phục vụ cho mục đích vận hành và duy trì Ứng dụng, đảm bảo mức độ tuân thủ của bạn đối với Hợp đồng này cũng như tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. Chúng tôi có thể tiết lộ hành vi trái pháp luật cho các cơ quan thực thi pháp luật; và theo quy trình pháp lý hợp lệ, chúng tôi có thể hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để truy tố những người dùng vi phạm pháp luật. Chúng tôi bảo lưu quyền (nhưng không bắt buộc phải) xóa hoặc vô hiệu hóa nội dung được đăng lên Ứng dụng hoặc quyền truy cập Ứng dụng tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo, theo quyết định của riêng chúng tôi, nếu chúng tôi tự mình xác định được rằng nội dung hoặc việc sử dụng Ứng dụng của bạn là không phù hợp hoặc vi phạm Hợp đồng này.

Công ty không có trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm đối với người dùng Ứng dụng hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác về việc thực hiện hoặc không thực hiện các hoạt động nói trên.

20. Thay đổi ứng dụng

Tùy từng thời điểm và không cần thông báo trước cho bạn, chúng tôi có quyền thay đổi, mở rộng và cải thiện Ứng dụng. Bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể ngừng tiếp tục vận hành một phần hoặc toàn bộ Ứng dụng hoặc vô hiệu hóa có chọn lọc một số tính năng nhất định của Ứng dụng. Việc bạn sử dụng Ứng dụng không có nghĩa là bạn được đảm bảo Ứng dụng sẽ được cung cấp và khả dụng liên tục. Mọi sửa đổi hoặc loại bỏ Ứng dụng hoặc bất kỳ tính năng cụ thể nào của ứng dụng sẽ được thực hiện theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi và không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm liên tục đối với bạn.

21. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Công ty, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, đơn vị cấp phép và đơn vị cung ứng của Công ty, không bị tổn hại và chống lại mọi khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu, trách nhiệm pháp lý và các khoản thanh toán bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí pháp lý và kế toán hợp lý, phát sinh từ, hoặc được cho là kết quả của việc bạn vi phạm Hợp đồng này.

22. Quy định khác

Mọi tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Tiểu bang California bất kể việc Hợp đồng này có mâu thuẫn với quy định pháp luật. QUYỀN TÀI PHÁN DUY NHẤT VÀ TUYỆT ĐỐI ĐỐI VỚI BẤT KỲ VỤ KIỆN HOẶC QUÁ TRÌNH TỐ TỤNG NÀO PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG NÀY SẼ THUỘC VỀ MỘT TÒA ÁN PHÙ HỢP Ở CẤP TIỂU BANG HOẶC LIÊN BANG CÓ TRỤ SỞ TẠI QUẬN SAN FRANCISCO, TIỂU BANG CALIFORNIA, ĐỒNG THỜI CÁC BÊN SẼ TỪ BỎ VÔ ĐIỀU KIỆN CÁC QUYỀN TƯƠNG ỨNG CỦA MÌNH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XÉT XỬ TRƯỚC BỒI THẨM ĐOÀN.

Mọi kiện cáo có thể có liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm kể từ thời điểm phát sinh khiếu nại, kiện cáo.

Nếu vì bất kỳ lý do nào mà tòa án có thẩm quyền nhận thấy bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng, hoặc một phần của Hợp đồng, là không thể thực thi được, thì điều khoản đó sẽ được thực thi đến phạm vi tối đa có thể để thực hiện mục đích của Hợp đồng này và phần còn lại của Hợp đồng này sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực đầy đủ. Bản in của Hợp đồng này sẽ được chấp nhận trong quá trình tố tụng tư pháp hoặc hành chính.

Việc Công ty từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định trong Hợp đồng này sẽ không được coi là việc từ bỏ thêm hoặc tiếp tục từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hay là việc từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác, và việc Công ty không thực hiện một quyền hoặc một quy định theo Hợp đồng này sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Nếu có bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này được tòa án hoặc cơ quan tài phán có thẩm quyền khác coi là vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do nào, điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc giới hạn trong phạm vi tối thiểu để đảm bảo các điều khoản còn lại của Hợp đồng này vẫn tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.
Sau khi Hợp đồng chấm dứt, mọi điều khoản trong Hợp đồng có bản chất là duy trì hiệu lực sau khi chấm dứt Hợp đồng, sẽ tiếp tục duy trì hiệu lực sau khi chấm dứt Hợp đồng, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các điều khoản về sở hữu, từ chối bảo đảm và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

Mọi khiếu nại giữa các bên liên quan đến Hợp đồng này sẽ được khởi kiện riêng biệt và các bên sẽ không hợp nhất hoặc tìm phương án xử trí tập thể đối với bất kỳ khiếu nại nào, trừ khi các bên đã đồng ý trước bằng văn bản.

Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ, đóng Tài khoản và thay đổi các yêu cầu đủ điều kiện bất cứ lúc nào.

23. Thủ tục thông báo và gỡ xuống

Nếu bạn tin rằng có bất kỳ tư liệu nào truy cập trên hoặc từ Ứng dụng vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu xóa các tư liệu đó (hoặc xóa quyền truy cập) khỏi Ứng dụng này bằng cách liên hệ với Công ty và cung cấp thông tin sau:

а. Thông tin định danh của sản phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm. Vui lòng mô tả sản phẩm đó và nếu có thể, hãy gửi kèm một bản sao hoặc vị trí (ví dụ: trang của Ứng dụng) của một phiên bản hợp lệ của sản phẩm.

b. Thông tin định danh của tư liệu mà bạn cho là vi phạm và vị trí của tư liệu đó. Vui lòng mô tả tư liệu đó và cung cấp cho chúng tôi URL hoặc bất kỳ thông tin thích hợp nào khác có thể giúp chúng tôi tìm thấy được tư liệu đó.

c. Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có) của bạn.

d. Một bản cam đoan rằng bạn tin tưởng thiện chí là việc sử dụng các tư liệu đang bị khiếu nại là không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp.

e. Một bản cam đoan rằng thông tin mà bạn đã cung cấp là chính xác và nêu rõ rằng, bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc là người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền, nếu không sẽ phải chịu “hình phạt do khai man”.

f. Chữ ký hoặc chữ ký điện tử của người giữ bản quyền hoặc đại diện được ủy quyền.

Trong nỗ lực bảo vệ quyền của chủ sở hữu bản quyền, Công ty có chính sách chấm dứt, trong những trường hợp thích hợp, đối với những người đăng ký và chủ tài khoản của Ứng dụng có vi phạm nhiều lần.

Thắc mắc và ý kiến

Nếu bạn có ý kiến hoặc thắc mắc về bất kỳ phần nào của Ứng dụng hoặc bất kỳ nội dung nào của Điều khoản sử dụng này, cần hỗ trợ hoặc có khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@flo.health.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo
Shopping cart