GIÁ ACB, MCCB, MCB, CONTACTOR – MITSUBISHI

STT

MÃ HÀNG

THÔNG SỐ

ĐƠN GIÁ

ETR (Electronic Trip Relay) Khối thiết lập chính

1

WS1-W; WS2-W

 

16.098.000

2

WM1-W; WM2-W

 

18.763.000

3

WB1-W; WB2-W

 

15.406.000

ETR (Electronic Trip Relay) Khối thiết lập tùy chọn

4

G1-W; E1-W; AP-W; N5-W

 

6.226.000

ETR (Electronic Trip Relay) Bộ nguồn

5

PW1-W; PW2-W

 

5.530.000

6

PW3-W; PW4-W

 

6.226.000

7

PW5-W

 

12.840.000

Các phụ kiện tùy chọn khác cho ACB

8

EX1-W

 

14.814.000

9

DP1-W

 

17.283.000

10

DP2-W

 

19.753.000

11

VT-W

 

11.161.000

12

TAL(3)-W

 

17.283.000

13

TAL(4)-W

 

17.283.000

14

MCR-SW

 

6.226.000

Các phụ kiện kết nối mạng cho ACB

15

BIF-CC-W

 

30.611.000

16

BIF-PR-W

 

30.611.000

17

BIF-MD-W

 

30.611.000

18

BIF-CON-W

 

14.814.000

19

BIF-CL-W

 

9.878.000

Tiếp điểm phụ

20

AX-2-W

 

7.113.000

21

AX-4-W

 

7.113.000

22

AX-6-W

 

16.805.000

23

AX-8-W

 

16.805.000

24

AX-10-W

 

16.805.000

HAX: Tiếp điểm phụ AX dung lượng cao

25

HAX-2-W

 

6.561.000

26

HAX-4-W

 

8.695.000

27

HAX-6-W

 

10.510.000

28

HAX-8-W

 

12.643.000

29

HAX-10-W

 

15.011.000

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo