Hiệu chuẩn kiểm tra máy móc, dụng cụ, thiết bị đo lường

Admin
 24/03/2022 – 13:41:49       

Công ty TNHH Môi Trường HSE cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định và kiểm tra máy móc, dụng cụ thiết bị đo lường cho các nhà xưởng, doanh nghiệp với giá rẻ nhưng đảm bảo chất lượng và yêu cầu.

 1. Hiệu chuẩn là gì?
– Hiệu chuẩn là kiểm tra máy móc/ thiết bị nhằm đảm bảo các chức năng của máy móc/ thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu của nhà sản xuất.

– Theo luật đo lường 04/2011/QH13 thì: “Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo”

 2. Tại sao cần phải hiệu chuẩn máy móc/ thiết bị?
– Mỗi một loại thiết bị có một tiêu chuẩn và yêu cầu riêng của nó, hiệu chuẩn là để đảm bảo độ an toàn cho con người và cũng là cách duy nhất chứng minh thiết bị đáp ứng được các yêu cầu sản xuất.
 3. Tổ chức, cơ quan nào ở Việt Nam thực hiện việc hiệu chuẩn máy móc/ thiết bị?
– Ở Việt Nam hiện nay, một số tổ chức, cơ quan đảm nhận việc hiệu chuẩn máy móc/ thiết bị như: TT-Group, Quatest 1, Quatest 2, Quatest 3, Viện KHCN Xây Dựng, VMI (Viện Đo Lường Việt Nam), Trung Tâm 2 (Thuộc Bộ Quốc Phòng)…
 4. Tiêu chuẩn nào được áp dụng khi hiệu chuẩn máy móc/ thiết bị?
– Tất cả các máy móc/ thiết bị khi hiệu chuẩn phải đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005 và theo các văn bản đo lường Việt Nam (ĐLVN)

 5. Công nhận là gì?
– Công nhận là sự bảo đảm của tổ chức thứ ba, công nhận cho một đơn vị, cơ quan, công ty có năng lực thực hiện việc hiệu chuẩn.
 6. Tồ chức công nhận là gì?
– Là các tổ chức có quyền cấp chứng nhận ISO 17025 như: BoA (Bureau of Accreditation – Văn phòng Công nhận Chất lượng), ACLASS (Laboratory Accreditation Recognition), A2LA (American Association for Laboratory Accreditation), JCSS (Japan Calibration Service System)…

 7. Chứng nhận là gì?
– Chứng nhận là giấy chứng thực thiết bị đáp ứng được các tiêu chuẩn yêu cầu của các tổ chức có thẩm quyền.
 8. Điều gì là cần thiết đối với chất lượng sản phẩm của một công ty?
– Tất cả những thiết bị sản xuất hoặc sản phẩm của công ty phải luôn đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
 9. MRA là gì? Tại sao nó có ý nghĩa quan trọng?

– MRA (Mutual Recognition Arrangement) – Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau: là việc thừa nhận của một bên bất kỳ với các bên khác về một vấn đề cụ thể nào đó. Nói một cách khác đó là sự thừa nhận năng lực đối với phòng thử nghiệm, tổ chức giám định cho ra các kết quả thử nghiệm và chứng thư giám định đó mà không cần bất cứ một sự đánh giá lại nào đối với các tổ chức này. Việc thừa nhận có thể diễn ra theo hình thức thừa nhận song phương, đa phương, khu vực hay mang tính toàn cầu. Đó có thể là sự thừa nhận ở cấp chính phủ hoặc thừa nhận ở mức các tổ chức kỹ thuật. 

Vai trò 

 ý 

nghĩa

 

của

 

thoả

 

thuận

 

thừa

 

nhận

 

lẫn

 nhau MRA:

– MRA là một thể chế mà các bên tham gia ký có thể dựa vào đó định hướng chiến lược kinh tế.

– Enhancing the acceptance of products and services across national borders: Tăng cường việc chấp nhận các sản phẩm và dịch vụ qua biên giới quốc gia

– Removing barriers to global trade: Loại bỏ rào cản đối với thương mại toàn cầu

– “Tested once, accepted everywhere”: một sản phẩm được thử nghiệm hoặc kiểm tra một lần và được chấp nhận ở khắp mọi nơi.

Công ty TNHH Môi Trường HSE cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định và kiểm tra máy móc, dụng cụ thiết bị đo lường cho các nhà xưởng, doanh nghiệp với giá rẻ nhưng đảm bảo chất lượng và yêu cầu. Liên hệ

0989.079.007

để được tư vấn, báo giá chi tiết

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo