Hỗ trợ tính năng nhắm mục tiêu theo đối tượng tùy chỉnh bằng FLEDGE | Nhà phát triển Android | Android Developers

Hộp cát về quyền riêng tư trên Bản dùng thử dành cho nhà phát triển Android đã ra mắt! Tìm hiểu cách bắt đầu và tiếp tục cung cấp ý kiến phản hồi

Lưu ý: Bài viết này đề cập đến các đề xuất thiết kế
hiện tại của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android, nhưng các đề xuất này còn tiếp tục thay đổi. Chúng tôi mong nhận được ý kiến phản hồi
và nhận xét của bạn để có thể tiếp tục cải thiện.

Gửi ý kiến phản hồi

Trong quảng cáo trên thiết bị di động, nhà quảng cáo thường muốn phân phát quảng cáo
cho những người dùng có khả năng quan tâm dựa trên cách mà trước đây họ tương tác
với ứng dụng của nhà quảng cáo. Ví dụ: nhà phát triển của SportingGoodsApp có thể muốn quảng cáo cho những người dùng đã để lại mặt hàng trong giỏ hàng, bằng cách hiển thị quảng cáo để nhắc người dùng hoàn tất giao dịch mua. Ngành quảng cáo thường mô tả ý tưởng chung này bằng các thuật ngữ như “tiếp thị lại” và “nhắm mục tiêu theo đối tượng tuỳ chỉnh”.

Hiện nay, các trường hợp sử dụng này thường được triển khai bằng cách chia sẻ thông tin
ngữ cảnh về cách hiển thị quảng cáo (chẳng hạn như tên ứng dụng) và thông tin
riêng tư chẳng hạn như danh sách đối tượng có nền tảng công nghệ quảng cáo. Nhờ thông tin
này, nhà quảng cáo có thể chọn các quảng cáo phù hợp trên máy chủ của họ.

FLEDGE trên Android bao gồm các API sau cho nền tảng công nghệ
quảng cáo và nhà quảng cáo nhằm hỗ trợ cho những trường hợp sử dụng thông thường dựa trên
hoạt động tương tác theo cách hạn chế việc chia sẻ cả giá trị nhận dạng trên nhiều ứng dụng và thông tin tương tác
với ứng dụng của người dùng với bên thứ ba:

 1. Custom Audience API: Đây là trọng tâm của khái niệm
  trừu tượng “đối tượng tuỳ chỉnh”, đại diện cho đối tượng có các ý định thông thường
  do nhà quảng cáo chỉ định. Thông tin về đối tượng được lưu trữ trên thiết bị và có thể liên kết với các quảng cáo đề xuất phù hợp cho đối tượng đó và siêu dữ liệu
  tùy ý, chẳng hạn như tín hiệu đặt giá thầu. Thông tin này có thể được dùng làm cơ sở cho
  giá thầu của nhà quảng cáo, tính năng lọc và hiển thị quảng cáo.
 2. Ad Selection API: API này cung cấp một khung
  thực hiện quy trình của nền tảng công nghệ quảng cáo giúp tận dụng các tín hiệu trên thiết bị để
  xác định quảng cáo “giành chiến thắng” bằng cách cân nhắc các quảng cáo đề xuất được lưu trữ trên máy và
  thực hiện việc xử lý thêm đối với các quảng cáo đề xuất được nền tảng
  công nghệ quảng cáo trả về thiết bị.


Hình 1. Biểu đồ quy trình hiển thị quy trình chọn quảng cáo và
quản lý đối tượng tuỳ chỉnh trong Hộp cát về quyền riêng tư trên
Android.

Lưu ý:

Đề xuất thiết kế này hiện tập trung vào các trường hợp sử dụng quảng cáo
dựa trên hoạt động tương tác của người dùng giữa ứng dụng này với ứng dụng khác, trong đó một ứng dụng có thể đăng ký đối tượng
tuỳ chỉnh được xem là để hiển thị quảng cáo trong các ứng dụng khác. Trong tương lai, chúng tôi sẽ xem xét thêm thông tin về
các trường hợp sử dụng khác, chẳng hạn như khi người dùng tương tác với WebViews và
trình duyệt trong một ứng dụng web.

Ở cấp độ cao, quá trình tích hợp sẽ hoạt động như sau:

 1. SportingGoodsApp muốn nhắc người dùng mua các mặt hàng
  ở trong giỏ hàng nếu họ chưa hoàn tất giao dịch mua trong vòng 2 ngày.
  SportingGoodsApp sử dụng Custom Audience API để thêm người dùng vào danh sách đối tượng “có sản phẩm
  trong giỏ hàng”. Nền tảng nêu trên sẽ quản lý và lưu trữ danh sách đối tượng này trên
  thiết bị để giới hạn việc chia sẻ với bên thứ ba. SportingGoodsApp hợp tác
  với một nền tảng công nghệ quảng cáo để hiển thị quảng cáo cho người dùng có trong danh sách đối tượng của ứng dụng đó. Nền tảng công nghệ
  quảng cáo quản lý siêu dữ liệu cho các danh sách đối tượng và cung cấp quảng cáo đề xuất.
  Những quảng cáo này sẽ hiển thị trong quy trình chọn quảng cáo để xem xét.
  Nền tảng này có thể được định cấu hình để định kỳ tìm nạp quảng cáo dựa trên đối tượng đã
  cập nhật trong nền. Điều này giúp đảm bảo
  danh sách quảng cáo đề xuất dựa trên đối tượng luôn được cập nhật và không liên quan đến các yêu cầu
  gửi đến máy chủ quảng cáo của bên thứ ba trong cơ hội quảng cáo (chẳng hạn như yêu cầu quảng cáo
  theo ngữ cảnh).

 2. Khi người dùng chơi FrisbeeGame trên cùng một thiết bị, họ có thể nhìn thấy quảng cáo
  nhắc họ hoàn tất giao dịch mua các mặt hàng có trong giỏ hàng của
  SportingGoodsApp. Việc này có thể đạt được thông qua FrisbeeGame (có SDK quảng cáo tích hợp)
  giúp gọi ra Ad Selection API để chọn quảng cáo giành chiến thắng
  cho người dùng dựa trên danh sách đối tượng bất kỳ mà họ có trong đó (trong ví dụ này là
  đối tượng tuỳ chỉnh “có sản phẩm trong giỏ hàng” do SportingGoodsApp tạo). Quy trình lựa chọn
  quảng cáo có thể được thiết lập để xem xét các quảng cáo được truy xuất từ máy chủ của nền tảng
  công nghệ quảng cáo, ngoài các quảng cáo trên thiết bị được liên kết với đối tượng
  tuỳ chỉnh cũng như các tín hiệu khác trên thiết bị. Quy trình này cũng có thể được tùy chỉnh thông qua nền tảng công nghệ quảng cáo và SDK quảng cáo bằng tính năng đặt giá thầu tuỳ chỉnh và logic tính điểm để đạt được mục tiêu quảng cáo phù hợp. Với cách tiếp cận này, dữ liệu về mối quan tâm hoặc hoạt động tương tác trong ứng dụng của người dùng sẽ chính là cơ sở cho việc chọn quảng cáo, trong khi vẫn giới hạn việc chia sẻ dữ liệu này với các bên thứ ba.

 3. SDK của nền tảng công nghệ quảng cáo hoặc ứng dụng phân phát quảng cáo sẽ hiển thị quảng cáo đã chọn.

 4. Nền tảng này sẽ hỗ trợ
  hoạt động báo cáo lượt hiển thị và kết quả chọn quảng cáo.
  Tính năng báo cáo này bổ sung cho
  API báo cáo phân bổ. Các nền tảng công nghệ quảng cáo có thể tuỳ chỉnh dựa trên nhu cầu báo cáo của các nền tảng đó.

Đăng ký nền tảng công nghệ quảng cáo

Để truy cập FLEDGE cho Android, tất cả các nền tảng công nghệ quảng cáo, bao gồm cả nền tảng Google, đều cần hoàn tất quy trình đăng ký đơn giản. Thông tin chi tiết về quy trình này vẫn đang trong quá trình phát triển.

Doanh nghiệp có thể đăng ký nhiều lần nếu có nhu cầu kinh doanh hợp pháp (chẳng hạn như vận hành nhiều dòng sản phẩm độc lập) và họ không kết hợp dữ liệu của nhiều lần đăng ký để bỏ qua các giới hạn về quyền riêng tư.

Nhà phát triển ứng dụng có thể quản lý những nền tảng công nghệ quảng cáo có thể truy cập vào FLEDGE cho API Android, bằng cách đưa mã đăng ký của nhà phát triển công nghệ quảng cáo vào trong ứng dụng.

Quản lý đối tượng tùy chỉnh

Đối tượng tuỳ chỉnh

Đối tượng tuỳ chỉnh đại diện cho một nhóm người dùng có chung ý định hoặc
mối quan tâm. Ứng dụng hoặc SDK có thể sử dụng đối tượng tuỳ chỉnh để chỉ ra một
đối tượng cụ thể, chẳng hạn như người nào đó đã “cho mặt hàng vào trong giỏ hàng” hoặc
“hoàn tất cấp độ dành cho người mới bắt đầu” trong một trò chơi. Nền tảng này sẽ duy trì và lưu trữ
thông tin về đối tượng ngay trên thiết bị. Điều này giúp hạn chế việc chia sẻ
thông tin người dùng.

Ứng dụng của nhà quảng cáo hoặc SDK tích hợp có thể tham gia hoặc
rời khỏi một đối tượng tuỳ chỉnh, dựa trên
hoạt động tương tác của người dùng trong ứng dụng chẳng hạn.

Siêu dữ liệu về đối tượng tuỳ chỉnh

Mỗi đối tượng tuỳ chỉnh chứa siêu dữ liệu sau:

 • Chủ sở hữu: Tên gói ứng dụng của chủ sở hữu. Nếu không xác định thì chế độ mặc định sẽ là tên gói của ứng dụng gọi.
 • Người mua: Mạng quảng cáo dành cho người mua quản lý các quảng cáo cho đối tượng tuỳ chỉnh này.
  Người mua cũng đại diện cho bên có thể truy cập vào đối tượng tùy chỉnh và tìm nạp thông tin quảng cáo phù hợp. Người mua được chỉ định theo định dạng eTLD+1.
 • Tên: Tên hoặc giá trị nhận dạng tùy ý của đối tượng tùy chỉnh, chẳng hạn như người dùng đã “bỏ qua giỏ hàng”.
  Ví dụ: thuộc tính này có thể được dùng làm một trong các tiêu chí nhắm mục tiêu trong chiến dịch quảng cáo của nhà quảng cáo, hoặc một chuỗi truy vấn trong URL để tìm nạp mã đặt giá thầu.
 • Thời gian kích hoạt và thời gian hết hạn: Những trường này xác định khoảng thời gian khi đối tượng tuỳ chỉnh này có hiệu lực. Nền tảng nêu trên sẽ sử dụng thông tin này để chấm dứt tư cách thành viên của một đối tượng tuỳ chỉnh. Thời gian hết hạn không được vượt quá khoảng thời gian tối đa để giới hạn thời hạn của một đối tượng tuỳ chỉnh.
 • URL cập nhật hằng ngày: URL mà nền tảng sử dụng để tìm nạp quảng cáo đề xuất và siêu dữ liệu khác được xác định định kỳ trong các trường “Tín hiệu đặt giá thầu của người dùng” và “Tín hiệu đặt giá thầu đáng tin cậy”. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần trình bày về cách tìm nạp quảng cáo đề xuất cho đối tượng tuỳ chỉnh.
 • Tín hiệu đặt giá thầu của người dùng: Là các tín hiệu dành riêng cho nền tảng công nghệ quảng cáo đối với bất kỳ hoạt động lọc và đặt giá thầu quảng cáo tái tiếp thị nào. Ví dụ về các tín hiệu bao gồm: vị trí thô của người dùng, ngôn ngữ ưu tiên, v.v.
 • Dữ liệu đặt giá thầu đáng tin cậy: Các nền tảng công nghệ quảng cáo coi dữ liệu theo thời gian thực là cơ sở cho việc tính điểm và truy xuất quảng cáo. Ví dụ: một quảng cáo có thể hết ngân sách và cần phải dừng phân phát ngay lập tức. Công nghệ quảng cáo có thể xác định điểm cuối URL mà ở đó dữ liệu theo thời gian thực này có thể được tìm nạp và tập hợp khoá cần thiết để thực hiện tính năng tra cứu theo thời gian thực. Máy chủ xử lý yêu cầu này sẽ là máy chủ đáng tin cậy do nền tảng công nghệ quảng cáo quản lý.
 • URL logic đặt giá thầu: Là URL mà nền tảng sử dụng để tìm nạp mã đặt giá thầu từ nền tảng bên cầu. Nền tảng nêu trên sẽ thực hiện bước này khi phiên đấu giá quảng cáo được khởi tạo.
 • Quảng cáo: Là danh sách các quảng cáo đề xuất cho đối tượng tuỳ chỉnh. Danh sách này bao gồm siêu dữ liệu quảng cáo dành riêng cho nền tảng công nghệ quảng cáo và URL để hiển thị quảng cáo đó. Khi một phiên đấu giá được khởi tạo cho đối tượng tuỳ chỉnh, danh sách siêu dữ liệu quảng cáo sẽ được xem xét. Danh sách quảng cáo này sẽ được làm mới bằng điểm cuối URL cập nhật hằng ngày khi có thể. Do các hạn chế về tài nguyên trên thiết bị di động nên sẽ có giới hạn về số lượng quảng cáo có thể lưu trữ trong một đối tượng tuỳ chỉnh.

Tham gia một đối tượng tùy chỉnh

Một ứng dụng có thể yêu cầu tham gia một đối tượng tùy chỉnh bằng cách gọi joinCustomAudience() sau khi tạo bản sao đối tượng CustomAudience với các tham số dự kiến.
Dưới đây là ví dụ về đoạn mã minh họa:

CustomAudience audience = new CustomAudience(
  Owner = "com.sporting-goods.app",
  Buyer = "example-dsp.com",
  Name = "running-shoes",
  ActivationTime = now(),
  ExpirationTime = ActivationTime.plus(30 days),
  DailyUpdateURL = Uri.parse("https://..."),
  UserBiddingSignals = new JSONObject("{...}"),
  TrustedBiddingURL = Uri.parse("https://..."),
  TrustedBiddingKeys = {'key1","key2", ...,"key n"},
  BiddingLogicURL = Uri.parse("https://..."),
  Ads = [new AdData(renderUrl = Uri.parse("https://..."),
      metadata = new JSONObject("{...}"), ...];

// Invoke ad services API to join a custom audience.
joinCustomAudience(audience);

Rời khỏi một đối tượng tuỳ chỉnh

Chủ sở hữu của một đối tượng tuỳ chỉnh có thể chọn rời khỏi bằng cách gọi
leaveCustomAudience(), như mô tả trong đoạn mã minh hoạ dưới đây:

// Invoke ad services API to leave a custom audience.
leaveCustomAudience(owner, buyer, name);

Lưu ý:

API này không có giá trị trả về để ngăn ứng dụng dùng phương thức này nhằm suy ra tư cách thành viên của người dùng trong đối tượng tuỳ chỉnh.

Để giúp tiết kiệm mức sử dụng bộ nhớ và các tài nguyên khác trên thiết bị, đối tượng tuỳ chỉnh
hết hạn sẽ bị xoá khỏi cửa hàng trên thiết bị sau một khoảng thời gian
xác định trước. Giá trị mặc định sẽ được xác định. Chủ sở hữu có thể ghi đè giá trị mặc định
này.

Quyền kiểm soát của người dùng

 • Đề xuất này nhằm giúp người dùng xem được danh sách các ứng dụng đã cài đặt có ít nhất 1 đối tượng tuỳ chỉnh liên kết.
 • Người dùng có thể xoá ứng dụng khỏi danh sách này. Thao tác xoá sẽ xoá tất cả
  đối tượng tuỳ chỉnh liên kết với ứng dụng và ngăn ứng dụng tham gia
  các đối tượng tuỳ chỉnh mới.

Thiết kế của tính năng này đang trong quá trình thực hiện và thông tin chi tiết sẽ được đưa vào nội dung cập nhật sau này.

Quyền và quyền kiểm soát nền tảng công nghệ quảng cáo

Đề xuất nhằm cung cấp cho ứng dụng quyền kiểm soát đối tượng tuỳ chỉnh:

 • Ứng dụng có thể quản lý sự liên kết giữa ứng dụng và đối tượng tuỳ chỉnh.
 • Ứng dụng có thể cấp cho nền tảng công nghệ quảng cáo bên thứ ba các quyền quản lý đối tượng tuỳ chỉnh thay cho ứng dụng.
 • Đề xuất này nhằm cung cấp cho người dùng khả năng đặt lại FLEDGE hoàn toàn. Khi điều này xảy ra, mọi đối tượng tùy chỉnh hiện có đã tạo trong thiết bị sẽ bị xóa.
 • Đề xuất cũng bao gồm việc cho phép người dùng hoàn toàn chọn không tham gia từ Hộp cát về quyền riêng tư trên Android, bao gồm cả FLEDGE. Trong trường hợp này, API FLEDGE sẽ trả về thông báo ngoại lệ chuẩn: SECURITY_EXCEPTION

Thiết kế của tính năng này đang trong quá trình thực hiện và thông tin chi tiết sẽ được đưa vào nội dung cập nhật sau này.

Các nền tảng bên mua có thể có các quảng cáo đề xuất dựa trên hoạt động tương tác của người dùng được lưu trữ trên thiết bị, do đó, chúng có thể được đánh giá khi chạy phiên đấu giá cho đối tượng tuỳ chỉnh.
Bạn có thể tìm nạp quảng cáo đề xuất và siêu dữ liệu liên quan cho đối tượng tuỳ chỉnh theo 2 cách bổ sung.

 1. Hoạt động tìm nạp hằng ngày của hệ thống: Khi tham gia đối tượng tuỳ chỉnh, một ứng dụng có thể chỉ định
  URL cập nhật hằng ngày. Nền tảng sẽ truy vấn URL này trên cơ sở hằng ngày. Các nền tảng công nghệ quảng cáo có thể sử dụng tính năng này để luôn cập nhật danh sách quảng cáo và xoá bất kỳ quảng cáo nào không còn hoạt động hoặc không còn ngân sách. Nền tảng này sẽ đảm bảo rằng điểm cuối URL vượt qua ngưỡng
  quyền riêng tư theo mô hình ẩn danh k-anonymity trước khi xử lý yêu cầu tìm nạp quảng cáo.
 2. Tìm nạp do chủ sở hữu của đối tượng tuỳ chỉnh thực hiện: Khi thêm người dùng vào một đối tượng tuỳ chỉnh, chủ sở hữu có thể tìm nạp quảng cáo đề xuất từ nền tảng bên mua. Siêu dữ liệu và quảng cáo được trả về có thể được lưu trữ trong trường “quảng cáo” của đối tượng tuỳ chỉnh. Các nền tảng công nghệ quảng cáo nên sử dụng tính năng này nếu họ muốn bắt đầu phân phát quảng cáo cho người dùng này ngay lập tức.

Quảng cáo đề xuất và siêu dữ liệu được trả về từ nền tảng bên mua phải bao gồm các
trường sau đây:

 • Siêu dữ liệu: Siêu dữ liệu quảng cáo dành riêng cho công nghệ quảng cáo, phía bên mua Ví dụ: siêu dữ liệu này có thể
  bao gồm thông tin về chiến dịch quảng cáo và tiêu chí nhắm mục tiêu, chẳng hạn như vị trí
  và ngôn ngữ.
 • URL hiển thị: Điểm cuối để hiển thị mẫu quảng cáo.
 • Bộ lọc: Tuỳ chọn thông tin cần thiết cho FLEDGE để lọc quảng cáo dựa trên
  dữ liệu trên thiết bị. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tài liệu về Logic lọc bên mua.

Quy trình lựa chọn quảng cáo

Đề xuất này nhằm cải thiện quyền riêng tư bằng cách giới thiệu Ad Selection
API. API này sẽ thực thi quy trình đấu giá cho các nền tảng công nghệ quảng cáo.

Ngày nay, các nền tảng công nghệ quảng cáo thường thực hiện đặt giá thầu và chọn quảng cáo
chỉ trên các máy chủ của chúng. Với đề xuất này, đối tượng tuỳ chỉnh và các tín hiệu nhạy cảm khác của người dùng, chẳng hạn như
thông tin sẵn có về gói đã cài đặt, sẽ chỉ truy cập được qua
Ad Selection API. Ngoài ra, đối với trường hợp sử dụng tiếp thị lại, các quảng cáo đề xuất
sẽ được tìm nạp bên ngoài (nghĩa là không ở trong ngữ cảnh hiển thị quảng cáo). Các nền tảng
công nghệ quảng cáo sẽ cần chuẩn bị để triển khai và thực thi một số thành phần của phiên đấu giá hiện tại
và logic lựa chọn quảng cáo trên thiết bị. Các nền tảng công nghệ quảng cáo
có thể cân nhắc những thay đổi sau đây đối với quy trình lựa chọn quảng cáo:

 • Khi không có sẵn thông tin về gói đã cài đặt trên máy chủ, các nền tảng
  công nghệ quảng cáo nên gửi trả nhiều quảng cáo theo ngữ cảnh về thiết bị và
  gọi quy trình lựa chọn quảng cáo để hỗ trợ tính năng lọc dựa trên lượt cài đặt ứng dụng
  nhằm tối đa hoá cơ hội hiển thị quảng cáo phù hợp.
 • Vì quảng cáo tiếp thị lại được tìm nạp bên ngoài, nên các mô hình đặt giá thầu hiện tại có thể
  cần được cập nhật. Các nền tảng công nghệ quảng cáo nên tạo mô hình phụ đặt giá thầu
  (việc triển khai có thể dựa trên một mẫu gọi là
  mô hình 2 tháp).
  Mô hình này có thể hoạt động với các tính năng quảng cáo và tín hiệu ngữ cảnh một cách riêng biệt và kết hợp
  các đầu ra của mô hình phụ trên thiết bị để dự đoán giá thầu. Điều này có thể được hưởng lợi từ cả
  phiên đấu giá phía máy chủ và phiên đấu giá cho cơ hội quảng cáo nhất định.

Với cách tiếp cận này, dữ liệu về hoạt động tương tác của người dùng với ứng dụng sẽ làm cơ sở cho việc chọn quảng cáo,
trong khi vẫn giới hạn hoạt động chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba.


Hình 2. Biểu đồ quy trình hiển thị cách bắt đầu quy trình lựa chọn quảng cáo.

Quy trình lựa chọn quảng cáo này sắp xếp hoạt động thực thi trên thiết bị của
mã JavaScript do công nghệ quảng cáo cung cấp dựa trên trình tự sau đây:

Đối với các lựa chọn quảng cáo liên quan đến đối tượng tuỳ chỉnh, nền tảng sẽ tìm nạp
mã JavasSript do bên mua cung cấp dựa trên điểm cuối URL công khai do siêu dữ liệu “URL logic đặt giá thầu” của đối tượng tuỳ chỉnh xác định. Hệ thống cũng sẽ chuyển điểm cuối URL của mã quyết định bên bán làm đầu vào để bắt đầu
quy trình lựa chọn quảng cáo.

Thiết kế của những lựa chọn quảng cáo không liên quan đến đối tượng tuỳ chỉnh đang trong
quy trình thiết kế chủ động.

Bắt đầu quy trình lựa chọn quảng cáo

Khi một ứng dụng cần hiển thị quảng cáo, SDK nền tảng công nghệ quảng cáo có thể bắt đầu quy trình chọn quảng cáo bằng cách gọi phương thức runAdSelection() sau khi tạo bản sao đối tượng
AdSelectionConfig với các tham số dự kiến:

 • Người bán: Giá trị nhận dạng cho nền tảng quảng cáo bên bán, theo định dạng eTLD+1
 • URL logic quyết định: Khi bắt đầu một phiên đấu giá quảng cáo, nền tảng sẽ sử dụng URL này để tìm nạp mã JavaScript từ nền tảng bên bán để tính điểm quảng cáo giành chiến thắng.
 • Người mua đối tượng tùy chỉnh: Danh sách các nền tảng bên mua có nhu cầu đấu giá dựa trên đối tượng tuỳ chỉnh, theo định dạng eTLD+1.
 • Tín hiệu lựa chọn quảng cáo: Thông tin về phiên đấu giá (kích thước quảng cáo, định dạng quảng cáo, v.v.).
 • Tín hiệu người bán: Các tín hiệu dành riêng cho nền tảng bên cung.
 • URL tín hiệu tính điểm đáng tin cậy: Điểm cuối URL của tín hiệu đáng tin cậy bên bán mà từ đó thông tin cụ thể về mẫu quảng cáo theo thời gian thực có thể được tìm nạp.
 • Tín hiệu từ mỗi người mua: Các bên có nhu cầu tham gia có thể sử dụng thông số này để cung cấp đầu vào cho phiên đấu giá. Ví dụ: thông số này có thể bao gồm thông tin toàn diện về ngữ cảnh hữu ích cho việc xác định giá thầu.

Đoạn mã minh họa sau đây hiển thị SDK nền tảng công nghệ quảng cáo bắt đầu quy trình lựa chọn quảng cáo bằng cách xác định AdSelectionConfig trước, sau đó gọi runAdAuction để nhận Quảng cáo thắng cuộc:

AdSelectionConfig myAdSelectionConfig = new AdSelectionConfig {
  Seller = "example-ssp1.com",
  DecisionLogicURL = Uri.parse("https://..."),
  CustomAudienceBuyerList = Arrays.asList("example-dsp1.com","bexample-dsp2.com"),
  AdSelectionSignals = "{"min_price": 10,"auction_attempts": 3}"
  SellerSignals = "{"seller_type": "news", "content_category": "sports","mature_ads_accepted" :"false"}"
  PerBuyerSignals = " {"buyer1Name": {"key1" : "value1"},
             "buyer2Name": {"key1" : "value1", "key2" : "value2" }"
};

// Invoke ad services API to initiate ad selection workflow.
Ad winningAd = runAdAuction(myAdSelectionConfig);

Logic đặt giá thầu bên mua

Logic đặt giá thầu thường do các nền tảng bên mua cung cấp. Mục đích của mã này là xác định giá thầu cho quảng cáo đề xuất. Có thể áp dụng thêm logic kinh doanh để xác định kết quả.

Nền tảng này sẽ sử dụng siêu dữ liệu “URL logic đặt giá thầu” của đối tượng tuỳ chỉnh để tìm nạp mã JavaScript. Mã này sẽ bao gồm chữ ký hàm dưới đây:

generateBid(ad, auction_signals, per_buyer_signals, trusted_bidding_signals,
    contextual_signals, user_signals, custom_audience_signals) {
  // ...
  return {'bid': ...};
}

Phương thức generateBid() trả về giá thầu được tính toán. Nền tảng này sẽ gọi hàm này theo trình tự cho tất cả các quảng cáo (theo bối cảnh hoặc tiếp thị lại). Nếu
có nhiều nhà cung cấp logic đặt giá thầu, hệ thống sẽ không đảm bảo
trình tự thực thi trong số các nhà cung cấp.

Hàm này yêu cầu các thông số sau:

 • Quảng cáo: Quảng cáo đang được cân nhắc bởi mã đặt giá thầu bên mua. Đây sẽ là quảng cáo từ một đối tượng tùy chỉnh đủ điều kiện
 • Tín hiệu đấu giá: Tín hiệu dành riêng cho nền tảng bên bán.
 • Tín hiệu từ mỗi người mua: Các bên có nhu cầu tham gia có thể sử dụng thông số này để cung cấp đầu vào cho phiên đấu giá. Ví dụ: thông số này có thể bao gồm thông tin toàn diện về ngữ cảnh hữu ích cho việc xác định giá thầu.
 • Tín hiệu đặt giá thầu đáng tin cậy: Các nền tảng công nghệ quảng cáo coi dữ liệu theo thời gian thực là cơ sở cho việc tính điểm và truy xuất quảng cáo. Ví dụ: một quảng cáo có thể hết ngân sách và cần phải dừng phân phát ngay lập tức. Công nghệ quảng cáo có thể xác định điểm cuối URL mà ở đó dữ liệu theo thời gian thực này có thể được tìm nạp và tập hợp khoá cần thiết để thực hiện tính năng tra cứu theo thời gian thực. Máy chủ được quản lý của nền tảng công nghệ quảng cáo phân phát yêu cầu này sẽ là một máy chủ đáng tin cậy do
  nền tảng công nghệ quảng cáo quản lý.
 • Tín hiệu theo bối cảnh: Tín hiệu này có thể bao gồm dấu thời gian thô hoặc thông tin vị trí ước chừng.
 • Tín hiệu người dùng: Tín hiệu này có thể bao gồm các thông tin, chẳng hạn như
  thông tin sẵn có về gói đã cài đặt.

Logic lọc bên mua

Các nền tảng bên mua có thể lọc quảng cáo dựa trên tín hiệu bổ sung trên thiết bị
có sẵn trong giai đoạn lựa chọn quảng cáo. Ví dụ: các nền tảng công nghệ quảng cáo
có thể triển khai các tính năng giới hạn tần suất tại đây. Nếu có nhiều nhà cung cấp
tính năng lọc, hệ thống sẽ không đảm bảo trình tự thực thi trong số
các nhà cung cấp đó.

Logic lọc bên mua sẽ chạy sau
logic đặt giá thầu.

Các nền tảng bên mua có thể ra tín hiệu về một quảng cáo nhất định nên được lọc dựa trên các tín hiệu bổ sung trên thiết bị có sẵn cho FLEDGE và sẽ không rời khỏi thiết bị. Khi chúng tôi củng cố các thiết kế của logic lọc bổ sung, các nền tảng bên mua sẽ tuân theo cấu trúc tương tự này để ra tín hiệu về việc quá trình lọc sẽ xảy ra.

Logic điểm của bên bán

Logic tính điểm thường do nền tảng bên bán cung cấp. Mục đích của mã là xác định quảng cáo giành chiến thắng dựa trên đầu ra của logic đặt giá thầu. Có thể áp dụng thêm logic kinh doanh để xác định kết quả. Nếu có nhiều nhà cung cấp logic quyết định, hệ thống sẽ không đảm bảo trình tự thực thi trong số các nhà cung cấp đó. Nền tảng này sẽ sử dụng thông số đầu vào “URL logic quyết định” của API runAdAuction() để tìm nạp mã JavaScript. Mã này sẽ bao gồm chữ ký hàm dưới đây:

scoreAd(ad, bid, auction_config, trusted_scoring_signals,
    contextual_signals, user_signals, custom_audience_signals) {
  // ...
  return score_for_this_ad;
}

Hàm này yêu cầu các thông số sau:

 • Quảng cáo: Quảng cáo đang được đánh giá; kết quả từ các hàm generateBid()
  filterAd().
 • Giá thầu: Đầu ra về giá thầu của hàm generateBid().
 • Cấu hình đấu giá: Thông số đầu vào cho phương thức runAdAuction().
 • Tín hiệu tính điểm đáng tin cậy: Các nền tảng công nghệ quảng cáo coi dữ liệu theo thời gian thực là cơ sở cho việc tính điểm và lọc quảng cáo. Ví dụ: nhà xuất bản quảng cáo có thể chặn một chiến dịch quảng cáo hiển thị quảng cáo trong ứng dụng. Dữ liệu này được tìm nạp từ thông số url tín hiệu tính điểm đáng tin cậy của cấu hình phiên đấu giá. Máy chủ phân phát yêu cầu này phải là máy chủ đáng tin cậy do công nghệ quảng cáo quản lý.
 • Tín hiệu theo ngữ cảnh: Tín hiệu này có thể bao gồm dấu thời gian thô hoặc thông tin vị trí ước chừng.
 • Tín hiệu người dùng: Tín hiệu này có thể bao gồm những thông tin như cửa hàng ứng dụng
  bắt đầu quy trình cài đặt ứng dụng.
 • Tín hiệu đối tượng tuỳ chỉnh: Nếu quảng cáo đang được tính điểm bắt nguồn từ
  một đối tượng tuỳ chỉnh trên thiết bị, quảng cáo này sẽ chứa thông tin chẳng hạn như trình đọc và tên của
  đối tượng tuỳ chỉnh đó.

Thời gian chạy mã lựa chọn quảng cáo

Trong đề xuất, hệ thống sẽ tìm nạp mã đấu giá do nền tảng công nghệ quảng cáo cung cấp
từ các điểm cuối URL có thể định cấu hình và thực thi trên thiết bị. Do các hạn chế về tài nguyên
trên thiết bị di động, mã đấu giá phải tuân theo nguyên tắc
sau đây:

 • Mã sẽ hoàn tất quy trình thực thi trong khoảng thời gian xác định sẵn. Giới hạn này
  sẽ áp dụng nhất quán cho tất cả các mạng quảng cáo của người mua. Thông tin chi tiết về giới hạn này sẽ được
  chia sẻ trong nội dung cập nhật sau này.
 • Mã phải độc lập và không chứa bất kỳ phần nào phụ thuộc bên ngoài.

Vì mã đấu giá, chẳng hạn như
logic đặt giá thầu có thể cần quyền truy cập vào
dữ liệu riêng tư của người dùng, chẳng hạn như các nguồn cài đặt ứng dụng, nên thời gian chạy sẽ không cung cấp quyền truy cập vào mạng hoặc
bộ nhớ.

Ngôn ngữ lập trình

Mã đấu giá do nền tảng công nghệ quảng cáo cung cấp phải được viết bằng ngôn ngữ JavaScript.
Chẳng hạn, điều này sẽ cho phép các nền tảng công nghệ quảng cáo chia sẻ mã đặt giá thầu trên các nền tảng hỗ trợ Hộp cát về quyền riêng tư.

Hiển thị quảng cáo có hiệu quả cao

Quảng cáo có điểm số cao nhất được xem là quảng cáo giành chiến thắng trong phiên đấu giá. Trong
đề xuất ban đầu này, quảng cáo giành chiến thắng được chuyển vào SDK để hiển thị.

Mục đích của kế hoạch này là phát triển giải pháp nhằm đảm bảo rằng ứng dụng hoặc SDK không xác định được thông tin về
tư cách thành viên của người dùng trong đối tượng tuỳ chỉnh hoặc nhật ký tương tác của người dùng với ứng dụng thông qua thông tin về quảng cáo giành chiến thắng
(tương tự như
đề xuất về khung bảo vệ của Chrome).

Báo cáo lượt hiển thị

Sau khi quảng cáo được hiển thị, hệ thống có thể báo cáo lượt hiển thị giành chiến thắng ngược trở lại cho nền tảng bên bán và nền tảng bên mua tham gia. Nền tảng này sẽ gọi logic báo cáo
theo thứ tự sau:

 1. Báo cáo bên bán.
 2. Báo cáo bên mua.

Điều này giúp nền tảng bên bán và nền tảng bên mua gửi các thông tin quan trọng trên thiết bị,
chẳng hạn như thông tin giá thầu, tên đối tượng tuỳ chỉnh, v.v. ngược trở lại cho
máy chủ để hỗ trợ các tính năng như thiết lập ngân sách theo thời gian thực, cập nhật
mô hình đặt giá thầu và quy trình thanh toán chính xác. Tính năng hỗ trợ báo cáo lượt hiển thị này
bổ sung choAPI báo cáo phân bổ.

Lưu ý:

Đề xuất này hiện gọi tính năng báo cáo ở cấp độ sự kiện. Thiết kế này sẽ
phát triển thành cơ chế báo cáo tổng hợp trong tương lai.

Báo cáo bên bán

Nền tảng sẽ gọi hàm JavaScript reportResult() trong mã do bên cung cấp, được tải xuống từ thông số URL logic quyết định
của người bán cho API runAdAuction():

reportResult(render_url, bid, auction_config, contextual_signals) {
  // ...
  return reporting_url, signals_for_buyer;
}

Kết quả:

 • URL báo cáo: Nền tảng sẽ gọi URL do hàm trả về này.

Bên cung có thể mã hoá các tín hiệu phù hợp trong URL báo cáo để giúp họ
thu thập thêm thông tin chi tiết cho phiên đấu giá và quảng cáo giành chiến thắng. Chẳng hạn, có thể bao gồm
các tín hiệu dưới đây:

 • URL hiển thị quảng cáo
 • Số tiền giá thầu giành chiến thắng
 • Tên ứng dụng
 • Giá trị nhận dạng truy vấn
 • Tín hiệu cho người mua: Để hỗ trợ hoạt động chia sẻ dữ liệu giữa bên cung và bên cầu,
  nền tảng sẽ chuyển giá trị trả về này dưới dạng thông số đầu vào
  sang mã báo cáo bên cầu.

Báo cáo bên mua

Nền tảng sẽ gọi ra hàm JavaScript reportResult() trong
mã do bên cầu cung cấp được tải xuống từ siêu dữ liệu URL logic đặt giá thầu của đối tượng tuỳ chỉnh liên kết với phiên đấu giá.

reportResult(render_url, bid, auction_signals, per_buyer_signals,
    signals_for_buyer, contextual_signals, custom_audience_signals) {
  // ...
  return reporting_url;
}

Đầu vào:

 • auction_signals và per_buyer_signals sẽ được tìm nạp từ
  AuctionConfig. Bất kỳ thông tin nào mà nền tảng bên mua cần chuyển vào
  URL báo cáo đều có thể bắt nguồn từ dữ liệu này.
 • signals_for_buyer là kết quả của báo cáo bên bán. Điều này mang lại cho nền tảng
  bên bán cơ hội chia sẻ dữ liệu với nền tảng bên mua cho mục đích
  báo cáo.
 • contextual_signals chứa các thông tin như tên ứng dụng và
  custom_audience_signals sẽ chứa thông tin về đối tượng tuỳ chỉnh. Các thông tin
  khác có thể được thêm trong tương lai.

Kết quả:

 • URL báo cáo: Nền tảng sẽ gọi URL do hàm trả về này.

Máy chủ đáng tin cậy do nền tảng công nghệ quảng cáo quản lý

Logic chọn quảng cáo hiện nay yêu cầu thông tin theo thời gian thực, chẳng hạn như
trạng thái cạn kiệt ngân sách để xác định xem có nên chọn đề xuất quảng cáo cho phiên đấu giá không.
Cả nền tảng bên mua và bên bán đều có thể lấy thông tin này từ máy chủ
mà chúng vận hành. Để giảm thiểu sự rò rỉ thông tin nhạy cảm qua
các máy chủ này, đề xuất sẽ gọi các hạn chế sau:

 • Hành vi của những máy chủ này, được mô tả sau trong phần này,
  sẽ không làm rò rỉ thông tin của người dùng.
 • Các máy chủ sẽ không tạo hồ sơ biệt danh dựa trên dữ liệu mà máy chủ nhìn thấy,
  nghĩa là dữ liệu cần phải “đáng tin cậy”.

Bên mua: Sau khi bên mua bắt đầu logic đặt giá thầu bên mua, nền tảng sẽ
thực hiện tìm nạp HTTP dữ liệu đặt giá thầu đáng tin cậy từ máy chủ đáng tin cậy. URL
được tạo bằng cách thêm URL và khoá xuất hiện trong siêu dữ liệu Tín hiệu đặt giá thầu
đáng tin cậy của đối tượng tuỳ chỉnh đang được
xử lý. Hoạt động tìm nạp này chỉ được thực hiện khi xử lý quảng cáo từ
đối tượng tuỳ chỉnh trên thiết bị. Ở giai đoạn này, bên mua có thể thực thi ngân sách, kiểm tra trạng thái tạm dừng/huỷ tạm dừng
của chiến dịch, thực hiện nhắm mục tiêu, v.v.

Dưới đây là URL mẫu để tìm nạp dữ liệu đặt giá thầu đáng tin cậy, dựa trên
siêu dữ liệu tín hiệu đặt giá thầu đáng tin cậy của đối tượng tuỳ chỉnh:

https://www.kv-server.example/getvalues?keys=key1,key2

Phản hồi từ máy chủ phải là đối tượng JSON có khoá là key1, key2,
v.v. và có các giá trị được cung cấp cho hàm đặt giá thầu của người mua.

Bên bán: Tương tự như quy trình dành cho bên mua ở trên, bên bán nên tìm nạp
thông tin về mẫu quảng cáo được cân nhắc trong phiên đấu giá. Ví dụ: một nhà xuất bản
có thể muốn thực thi rằng không hiển thị một số mẫu quảng cáo nhất định dựa trên
những mối lo ngại về an toàn thương hiệu. Thông tin này có thể được tìm nạp và cung cấp cho
logic đấu giá của bên bán. Tương tự như hoạt động tra cứu máy chủ đáng tin cậy ở bên mua,
hoạt động tra cứu máy chủ đáng tin cậy ở bên bán cũng xảy ra qua quá trình tìm nạp HTTP. URL này được tạo
bằng cách thêm URL tín hiệu tính điểm đáng tin cậy với URL hiển thị của mẫu quảng cáo mà dữ liệu cần để được tìm nạp.

Dưới đây là URL mẫu để tìm nạp thông tin về mẫu quảng cáo được cân nhắc
trong phiên đấu giá, dựa trên URL hiển thị mẫu quảng cáo:

https://www.kv-server.example/getvalues?renderUrls=render_url1,render_url2

Phản hồi từ máy chủ phải là đối tượng JSON có khoá là URL
hiển thị được gửi trong yêu cầu.

Những máy chủ này hoạt động theo cách đáng tin cậy để mang lại các lợi ích về bảo mật
và quyền riêng tư:

 • Giá trị trả về của máy chủ cho từng khoá có thể được tin cậy để chỉ dựa trên
  khoá đó.
 • Máy chủ không thực hiện ghi nhật ký ở cấp sự kiện.
 • Máy chủ không có tác dụng phụ nào dựa trên những yêu cầu này.

Là một cơ chế tạm thời, người bán và người mua có thể tìm nạp các tín hiệu
đặt giá thầu này từ mọi máy chủ, bao gồm cả máy chủ mà họ đang tự vận hành. Tuy nhiên, trong
phiên bản phát hành, yêu cầu sẽ chỉ được gửi cho một máy chủ
dạng khoá-giá trị đán g tin cậy.

Người mua và người bán có thể sử dụng một máy chủ dạng khoá-giá trị chung, đáng tin cậy
cho các nền tảng tương thích với Hộp cát về quyền riêng tư trên Android và cho web.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo