kế hoạch mua sắm trang thiết bị văn phòng – 123doc | Đỉnh Review

Danh mục: Quản trị kinh doanh

… quan về Công ty TNHH TM Tin học và Thiết bị Văn . Phần II : Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tạiCông ty TNHH TM Tin học và Thiết bị Văn phòng . Phần III : Một nhận xét … TNHH và Thiết bị Văn phòng giao cho Công ty TNHH An Phát tại kho Tân mai . Chi phí vận chuyển và bốc xếp đều do Công ty Máy tính và Thiết bị Văn phòng chịu và toàn bộ chi phí này đợc hoạch toán … hoàn tất thanh toán cho Công ty Máy tính và Thiết bị Văn phòng với số tiền là 27.500.000 VNĐ . Kế toán của Công ty TNHH Máy tính và Thiết bị Văn phòng lập phiếu thu tiền mặt và thu tiền . Đây…

  • 59
  • 247
  • 0

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo
Shopping cart