kế hoạch mua sắm văn phòng phẩm – 123doc

Danh mục: Quản trị kinh doanh

… dựng kế hoạch mua hàng Kế hoạch mua hàng là sản phẩm của quá trình lập kế hoạch mua hàng, chứa đựng thông tin về nhu cầu, phương án và ngân sách mua hàng nhằm đạt được mục tiêu và chính sách mua … không có thời gian đến showroom lựa chọn, mua sắm sản phẩm, có thể mua hàng tại nhà hoặc văn phòng làm việc. Ngoài ra khách hàng còn có cơ hội mua sản phẩm với mức giá do chính mình đưa ra bằng … hàng mua (nguyên lý Pareto)Doanh nghiệp có kế hoạch mua hàng khác nhau với từng loại hàng hóa khác nhau tùy theo mức độ quan trọng của giá trị hàng mua. Hàng mua có giá trị càng cao thì kế hoạch…

  • 70
  • 3,799
  • 28

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo