Kể tên một số dụng cụ, thiết bị điện dùng trong gia đình, lấy ví dụ về một số loại vật liệu cách điện, dẫn điện, dẫn từ của các dụng cụ, thiết bị điện dùng trong gia đình

Kể tên một số dụng cụ, thiết bị điện dùng trong gia đình, lấy ví dụ về một số loại vật liệu cách điện, dẫn điện, dẫn từ của các dụng cụ, thiết bị điện dùng trong gia đình

D. Hoạt động vận dụng

  • Kể tên một số dụng cụ, thiết bị điện dùng trong gia đình
  • Lấy ví dụ về một số loại vật liệu cách điện, dẫn điện, dẫn từ của các dụng cụ, thiết bị điện dùng trong gia đình

  • Tên một số dụng cụ, thiết bị điện dùng trong gia đình là: bàn là, phích cắm, quạt điện, nồi cơm điện, bút thử điện, bút cách điện, búa cách điện….
  • Ví dụ về một số loại vật liệu cách nhiệt, dẫn điện, dẫn từ của các dụng cụ, thiết bị điện dùng trong gia đình:
    • Vật liệu cách điện: sứ, cao su, nhựa, thủy tinh, gỗ khô,…
    • Vật liệu dẫn diện: nhôm, đồng, sắt, thép,…
    • Vật liệu dẫn từ: thép kĩ thuật điện…

Xem toàn bộ: Công nghệ 8 VNEN bài 12: Vật liệu và dụng cụ kĩ thuật điện

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo