Kết nối iPhone với CarPlay

Kết nối iPhone với CarPlay

Thiết lập CarPlay bằng cách kết nối iPhone và xe bằng cổng USB trên xe của bạn hoặc tính năng không dây.

Đảm bảo rằng Siri được bật trên iPhone

Nếu Siri không được bật trên iPhone của bạn, hãy đi tới Cài đặt  > Siri & Tìm kiếm, sau đó bật một trong các tùy chọn sau:

  • Nhấn nút sườn để bật Siri (trên iPhone có Face ID)

  • Nhấn Home để bật Siri (trên các kiểu máy iPhone khác)

Kết nối bằng USB

Kết nối iPhone với cổng USB của xe bằng cáp USB Lightning được Apple phê duyệt.

Cổng USB có thể được gắn nhãn logo CarPlay hoặc hình ảnh một chiếc điện thoại thông minh.

Kết nối không dây

  1. Trên xe hỗ trợ CarPlay không dây, hãy thực hiện một trong các tác vụ sau đây (hãy xem hướng dẫn sử dụng để biết hướng dẫn chi tiết):

    • Nhấn và giữ nút khẩu lệnh trên vô lăng.

    • Đảm bảo xe của bạn ở chế độ ghép đôi Bluetooth hoặc không dây.

  2. Trên iPhone, hãy đi tới Cài đặt  > Cài đặt chung > CarPlay > Ô tô có sẵn.

  3. Chọn xe của bạn.

Ghi chú: Một số xe hỗ trợ CarPlay không dây cho phép bạn ghép đôi đơn giản bằng cách cắm iPhone vào cổng USB của xe bằng cáp USB Lightning. Nếu được hỗ trợ, sau khi bạn khởi động CarPlay bằng USB, bạn sẽ được hỏi xem có muốn ghép đôi CarPlay không dây để sử dụng trong tương lai hay không. Nếu đồng ý, lần tiếp theo bạn lái xe, iPhone tự động kết nối không dây với CarPlay.

Ghi chú: Sau khi kết nối với CarPlay trên một số xe điện, hãy sử dụng ứng dụng Bản đồ để xác định xe cho tính năng lộ trình EV. Hãy xem Thiết lập lộ trình xe điện trong Bản đồ trên iPhone.

Trên một số mẫu xe, Màn hình chính CarPlay tự động xuất hiện khi bạn kết nối iPhone.

Nếu Màn hình chính CarPlay không xuất hiện, hãy chọn logo CarPlay trên màn hình của xe.

biểu tượng CarPlay

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo