Loa TOA – Bảng giá mới nhất 2022 Cập Nhật 1 Giờ trước

Tên sản
phẩm

Hãng

Đơn vị

Giá

Bảo hành

TOA TS-774:
Cần Micro loại dài

TOA

chiếc

2.380.000 VND 

24 tháng

Tủ Rack TOA
CR-413-6

TOA

chiếc

33.497.486 VND 

12 tháng

Loa gắn trần
TOA H-2 EX

TOA

chiếc

2.215.686 VND 

12 tháng

Khung gắn TOA
HY-CN7B

TOA

chiếc

610.060 VND 

12 tháng

Khung gắn TOA
HY-CW1B

TOA

chiếc

1.478.422 VND 

12 tháng

Khung gắn TOA
HY-CW1W

TOA

chiếc

1.534.236 VND 

12 tháng

Khung gắn TOA
HY-CW1WP

TOA

chiếc

2.104.058 VND 

12 tháng

Khung Loa TOA
HY-PF1B

TOA

chiếc

1.673.122 VND 

12 tháng

Khung Loa TOA
HY-PF1W

TOA

chiếc

1.673.122 VND 

12 tháng

Khung Loa TOA
HY-PF1WP

TOA

chiếc

1.705.572 VND 

12 tháng

Khung loa TOA
HY-PF7B

TOA

chiếc

2.397.406 VND 

12 tháng

Khung loa TOA
HY-PF7W

TOA

chiếc

2.397.406 VND 

12 tháng

Khung gắn loa
TOA HY-ST7

TOA

chiếc

6.347.220 VND 

12 tháng

Khung gắn loa
TOA HY-TM7B-WP

TOA

chiếc

7.254.522 VND 

12 tháng

Khung gắn loa
TOA HY-TM7W-WP

TOA

chiếc

7.482.970 VND 

12 tháng

Khung gắn loa
TOA HY-VM7B

TOA

chiếc

6.576.966 VND 

12 tháng

Khung gắn loa
TOA HY-VM7W

TOA

chiếc

6.801.520 VND 

12 tháng

Khung gắn loa
TOA HY-WM2B

TOA

chiếc

929.368 VND 

12 tháng

Khung gắn loa
TOA HY-WM2W

TOA

chiếc

929.368 VND 

12 tháng

Khung gắn loa
TOA HY-WM2WP

TOA

chiếc

1.208.438 VND 

12 tháng

Khung gắn TOA
MB-25B

TOA

chiếc

613.954 VND 

12 tháng

Khung gắn TOA
MB-25B-BK

TOA

chiếc

542.564 VND 

12 tháng

Khung gắn TOA
MB-25B-J

TOA

chiếc

320.606 VND 

12 tháng

Khung gắn TOA
MB-35B

TOA

chiếc

590.590 VND 

12 tháng

Khung gắn TOA
MB-36

TOA

chiếc

574.200 VND 

12 tháng

Tai gắn tủ
Rack TOA MB-WT4

TOA

chiếc

Liên hệ VND

12 tháng

Vỏ treo tường
TOA SP-1100

TOA

chiếc

1.002.056 VND 

12 tháng

Giá đỡ gắn
tường TOA SP-131

TOA

chiếc

789.184 VND 

12 tháng

Giá đỡ gắn
tường TOA SP-301

TOA

chiếc

713.900 VND 

12 tháng

Tai gắn tường
TOA SP-410

TOA

chiếc

501.028 VND 

12 tháng

Khung gắn loa
TOA SP-420

TOA

chiếc

441.320 VND 

12 tháng

Bảng mở rộng
TOA SR-EP4

TOA

chiếc

2.645.324 VND 

12 tháng

Bảng mở rộng
TOA SR-EP4WP

TOA

chiếc

2.433.750 VND 

12 tháng

Giá đỡ TOA
SR-FB3

TOA

chiếc

1.613.414 VND 

12 tháng

Giá đỡ TOA
SR-FB4

TOA

chiếc

4.352.194 VND 

12 tháng

Khung gắn loa
TOA SR-PB5

TOA

chiếc

6.000.654 VND 

12 tháng

Tấm bảo vệ TOA
SR-PP4

TOA

chiếc

402.380 VND 

12 tháng

Khung gắn TOA
SR-RF12

TOA

chiếc

21.088.606 VND 

12 tháng

Khung gắn TOA
SR-RF12WP

TOA

chiếc

31.751.676 VND 

12 tháng

Khung rigging
TOA SR-RF8WP

TOA

chiếc

35.062.874 VND 

12 tháng

Khung rigging
TOA SR-RF8

TOA

chiếc

23.405.536 VND 

12 tháng

Khung gắn loa
TOA SR-TB3

TOA

chiếc

2.720.608 VND 

12 tháng

Module giao
diện IP TOA SX-200IP

TOA

chiếc

Liên hệ VND

12 tháng

Module giao
diện micro từ xa TOA SX-200RM

TOA

chiếc

Liên hệ VND

12 tháng

Module mở rộng
TOA T-001T

TOA

chiếc

2.783.000 VND 

12 tháng

Bộ khuếch đại
TOA TA-102 H

TOA

chiếc

1.804.220 VND 

12 tháng

Máy biến áp
TOA TM-30T

TOA

chiếc

639.914 VND 

12 tháng

Máy biến áp
TOA TM-60T

TOA

chiếc

745.052 VND 

12 tháng

Module tiền
khuếch đại phụ TOA U-01F

TOA

chiếc

660.000 VND 

12 tháng

Module tiền
khuếch đại phụ TOA U-01P

TOA

chiếc

660.000 VND 

12 tháng

Module tiền
khuếch đại phụ TOA U-01R

TOA

chiếc

590.000 VND 

12 tháng

Module tiền
khuếch đại phụ TOA U-01S T

TOA

chiếc

610.000 VND 

12 tháng

Module tiền
khuếch đại phụ TOA U-03R

TOA

chiếc

670.000 VND 

12 tháng

Module tiền
khuếch đại phụ TOA U-11R

TOA

chiếc

910.000 VND 

12 tháng

Module tiền
khuếch đại phụ TOA U-11S T

TOA

chiếc

770.000 VND 

12 tháng

Module tiền
khuếch đại phụ TOA U-12S T

TOA

chiếc

1.120.000 VND 

12 tháng

Module tiền
khuếch đại phụ TOA U-13R

TOA

chiếc

1.000.000 VND 

12 tháng

Module mở rộng
TOA U-14R

TOA

chiếc

1.870.000 VND 

12 tháng

Module tiền
khuếch đại phụ TOA U-21S

TOA

chiếc

990.000 VND 

12 tháng

Module tiền
khuếch đại phụ TOA U-43R

TOA

chiếc

1.870.000 VND 

12 tháng

Module tiền
khuếch đại phụ TOA U-61S T

TOA

chiếc

1.160.000 VND 

12 tháng

Vỏ bảo vệ TOA
UC-200A

TOA

chiếc

2.118.336 VND 

12 tháng

Module đầu vào
Amly công suất TOA VP-200VX

TOA

chiếc

Liên hệ VND

12 tháng

Card cân bằng
TOA VX-200SE

TOA

chiếc

2.984.102 VND 

12 tháng

Module điều
khiển đầu ra TOA VX-200SO

TOA

chiếc

4.135.428 VND 

12 tháng

Module phát
hiện âm thanh TOA VX-200SP

TOA

chiếc

Liên hệ VND

12 tháng

Module đầu ra
âm thanh TOA VX-200SP-2

TOA

chiếc

Liên hệ VND

12 tháng

Module phát
hiện trở kháng TOA VX-200SZ

TOA

chiếc

Liên hệ VND

12 tháng

Module phát
hiện trở kháng TOA VX-200SZ-2

TOA

chiếc

Liên hệ VND

12 tháng

Module kiểm
soát âm thanh TOA VX-200XI

TOA

chiếc

Liên hệ VND

12 tháng

Module điều
khiển từ xa TOA VX-200XR

TOA

chiếc

1.359.006 VND 

12 tháng

Tăng âm xách
tay TOA WA-Z110SD

TOA

chiếc

30.760.000 VND 

12 tháng

Pin sạc TOA
WB-2000-2 Y

TOA

chiếc

941.600 VND 

12 tháng

Khung gắn
tường TOA WB-RM200

TOA

chiếc

852.786 VND 

12 tháng

Khung giữ loa
TOA WCB-31

TOA

chiếc

1.587.454 VND 

12 tháng

Khung gắn TOA
WH-4

TOA

chiếc

3.496.812 VND 

12 tháng

Túi đeo micro
TOA WH-4000P

TOA

chiếc

362.142 VND 

12 tháng

Mút chắn gió
TOA WH-4000S

TOA

chiếc

498.432 VND 

12 tháng

Khung rack TOA
YA-706

TOA

chiếc

603.570 VND 

12 tháng

Cáp kết nối
TOA YA-8

TOA

chiếc

341.374 VND 

12 tháng

Hộp gắn sau
TOA YC-150

TOA

chiếc

559.438 VND 

12 tháng

Hộp gắn sau
TOA YC-150E

TOA

chiếc

837.210 VND 

12 tháng

Hộp gắn sau
TOA YC-241

TOA

chiếc

876.150 VND 

12 tháng

Hộp gắn tường
TOA YC-251

TOA

chiếc

3.193.080 VND 

12 tháng

Khung gắn
tường TOA YC-280

TOA

chiếc

488.048 VND 

12 tháng

Khung gắn
tường TOA YC-290

TOA

chiếc

460.790 VND 

12 tháng

Hộp gắn sau
TOA YC-302

TOA

chiếc

419.254 VND 

12 tháng

Hộp gắn tường
TOA YC-822

TOA

chiếc

1.503.084 VND 

12 tháng

Hộp gắn tường
TOA YC-823

TOA

chiếc

2.555.762 VND 

12 tháng

Hộp gắn tường
TOA YC-841

TOA

chiếc

3.220.338 VND 

12 tháng

Khung gắn
tường TOA YC-850

TOA

chiếc

1.917.146 VND 

12 tháng

Hộp lắp đặt
TOA YF-120B

TOA

chiếc

4.345.704 VND 

12 tháng

Khung gắn
thiết bị TOA YJ-120B

TOA

chiếc

931.964 VND 

12 tháng

Khung gắn rack
TOA YM-003B

TOA

chiếc

626.934 VND 

12 tháng

Khung gắn rack
TOA YM-003LB

TOA

chiếc

1.366.794 VND 

12 tháng

Kết nối đầu
vào micro TOA YM-1J

TOA

chiếc

626.934 VND 

12 tháng

Kết nối đầu
vào micro TOA YM-3CF

TOA

chiếc

908.600 VND 

12 tháng

Kết nối đầu
vào micro TOA YM-3CM

TOA

chiếc

1.203.246 VND 

12 tháng

Hộp gắn tường
TOA YP-1AF

TOA

chiếc

134.992 VND 

12 tháng

Hộp gắn tường
TOA YS-11A

TOA

chiếc

150.568 VND 

12 tháng

Hộp gắn tường
TOA YS-13A

TOA

chiếc

1.155.220 VND 

12 tháng

Khung gắn xoay
TOA YS-151S

TOA

chiếc

458.194 VND 

12 tháng

Vỏ bảo vệ TOA
YS-260

TOA

chiếc

551.650 VND 

12 tháng

Vỏ bảo vệ TOA
YS-270

TOA

chiếc

284.262 VND 

12 tháng

Đế gắn loa
treo tường TOA YS-301

TOA

chiếc

704.814 VND 

12 tháng

Giá treo loa
gắn trần TOA YS-31W

TOA

chiếc

1.292.808 VND 

12 tháng

Kết nối đầu ra
micro TOA YS-4CF

TOA

chiếc

1.465.442 VND 

12 tháng

Kết nối đầu ra
micro TOA YS-4CM

TOA

chiếc

1.253.868 VND 

12 tháng

Đai siết nối
TOA YS-60B

TOA

chiếc

616.550 VND 

12 tháng

Máy đo trở
kháng TOA ZM-104A

TOA

chiếc

5.612.552 VND 

12 tháng

Module mở rộng
TOA ZP-001T

TOA

chiếc

3.180.100 VND 

12 tháng

Hộp nối dây
TOA FX-1 CF

TOA

chiếc

2.679.072 VND 

12 tháng

Biến áp đầu ra
TOA MT-683

TOA

chiếc

2.980.208 VND 

12 tháng

Hệ thống loa
trợ giảng TOA ER-1000A

 

chiếc

Liên hệ VND

12 tháng

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo