mẫu bảng liệt kê thiết bị dùng điện – 123doc

Danh mục: Kế toán

… quan về nhà máy Thiết Bị Bu Điện 1.GIớI thIệu tổng quan về Nhà Máy ThIết Bị Bu ĐIện 1.1Quá trình hình thành và phát triển của Nhà Máy Thiết Bị Bu Điện Nhà máy Thiết Bị Bu Điện là một doanh … bị bu chính viễn thông, điện, điện tử, tin học. – Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ t vấn kỹ thuật, bu chính viễn thông, điện, điện tử, tin học.- Xuất khẩu, nhập khẩu máy móc thiết bị, … dụ: Dới đây là bảng thống số máy điện thoại của Nhà Máy Thiết Bị Bu Điện trong thời gian qua. HÃy xác định phơng trình xu hớng và dự báo nhu cầu cho năm tiếp theo:Năm Số máy điện thoại đÃ…

  • 65
  • 2,683
  • 19

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo
Shopping cart