Mẫu sổ sử dụng thiết bị giáo dục

Sổ mượn thiết bị

Mẫu sổ mượn thiết bị

Mẫu sổ mượn thiết bị là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc mượn thiết bị dạy học. Mẫu sổ nêu rõ thông tin giáo viên mượn, thông tin về thiết bị xin mượn… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư thiết bị dạy học

Biên bản làm hư hỏng thất thoát thiết bị dạy học

Mẫu biên bản bàn giao vật tư thiết bị dạy học

Nội dung cơ bản của mẫu sổ mượn thiết bị như sau:

Họ tên giáo viên:…………………………………..Dạy lớp:…………………………..Tổ chuyên môn:…………………………

STT

TÊN THIẾT BỊ

Số lượng

MƯỢN

NHẬN TRẢ

GHI CHÚ

Tình trạng

Ngày

Ký mượn

Tình trạng

Ngày

Ký trả

Mẫu sổ mượn thiết bị

Mẫu sổ mượn thiết bị

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo