máy tiện ren vít vạn năng – Tài liệu text

máy tiện ren vít vạn năng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (859.65 KB, 80 trang )

Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ự
động h o á
Phần1
Tổng hợp cấu trúc động học máy
I. Phạm vi sử dụng của máy
Máy tiện ren vít vạn năng là máy công cụ đợc dùng phổ biến nhất trong
các nhà máy cơ khí, các phân xởng cơ khí sửa chữa của các xí nghiệp. Nó
dùng để gia công các bề mặt tròn xoay (trong và ngoài), mặt côn (trong và
ngoài) phù hợp với loại hình sản xuất đơn chiếc loạt nhỏ thích hợp cho việc
sửa chữa, chế tạo chi tiết thay thế
Ngày nay máy tiện ren vít vạn năng không ngừng đợc cải tiến để phù hợp
với tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Ngoài việc gia công các bề mặt tròn xoay
đơn giản trên máy tiện ren vít vạn năng còn có thể gia công đợc các bề mặt
định hình phức tạp, gia công các lỗ nh khoan, khoét, doa, ta rô đạt độ chính
xác cao. u điểm nổi bật là có thể khoan sâu đợc các lỗ, tiện côn chi tiết có
góc côn nhỏ nếu dùng đồ gá đặc biệt có thể tiện đợc mặt êlíp, đa giác, phay
II. Tính năng công nghệ :
Máy tiện ren vít vạn năng là loại máy tiện đợc các loại ren đó là ren quốc
tế, ren mô đun, ren anh, ren fitch ngoài ra nó còn thực hiện các nguyên công
khác nhau trên các chi tiết khác nhau nó là loại máy đợc dùng trong sản xuất
đơn chiếc và loạt nhỏ
III. Phơng pháp tạo hình bề mặt :
Máy tiện vít vạn năng chủ yếu là gia công các bề mặt tròn xoay, mặt côn,
mặt ren vít, mặt đầu. Các bề mặt này đợc hình thành theo nguyên tắc sau.
1. Phơng pháp tạo hình bề mặt tròn xoay (Tiện trụ trơn). Để tạo hình bề
mặt tròn xoay thì máy cần các chuyển động sau
D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-
03M
1
Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ự
động h o á

+ Chuyền động quay tròn của trục chính mang phôi Q
1
+ Chuyển động tịnh tiến chạy dọc T
1
( Đờng chuẩn)
Vậy chuyển động tạo hình gồm có hai thành phần đó là chuyển động quay
tròn của trục chính Q
1
và chuyển động tịnh tiến dọc phôi T
1

2. Phơng pháp tạo hình mặt phẳng (Mặt đầu)
Để máy tạo hình mặt đầu thì máy phải có các chuyển động sau
+ Chuyển động quay tròn của phôi Q
1

+ Chuyển động tịnh tiến hớng kính của dao T
2

3. Phơng pháp tạo hình mặt ren
Ta thấy một bề mặt có thể tạo thành bằng cách tạo ra đờng sinh và thực
hiện trợt đờng sinh theo đờng chuẩn để tạo thành một bề mặt nào đó. Không
chỉ cần biết hình dạng của đờng sinh mà còn cần phải biết vị trí tơng đối và
tuyệt đối của chúng.
+ Đờng chuẩn là đờng ren vít đợc tạo thành bởi phơng pháp vết
(Phơng pháp quĩ tích).
+ Đờng sinh là Profin ren đợc tạo thành bởi phơng pháp chép hình. Để
tạo ra bề mặt ren thì hai chuyển động thành phần Q
1
và T

1
phải có mối quan
D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-
03M
-2-
i
s
i
v
Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ự
động h o á
hệ chặt chẽ đảm bảo khi trục chính mang phôi quay một vòng thì bàn xe dao
dịch chuyển đợc một lợng bằng bớc ren (S) hay ren xoắn S*(với ren nhiều
đầu mối) = (Q
1
; T
1
).
IV. Các chuyển động trên máy :
1, Chuyển động tạo hình ký hiệu

Chuyển động tạo hình là chuyển động cần thiết để tạo ta đờng sinh công
nghệ và dịch chuyển nó theo đờng chuẩn.
Về mặt lý thuyết số lợng thành phần chuyển động tạo hình một bề mặt cơ
bản tối đa là 6 (3 chuyển động tạo nên đờng sinh, 3 chuyển động tạo nên đ-
ờng chuẩn).
Song thực tế do trùng lặp hoặc do phơng pháp tạo hình ít khi lớn hơn 3.
Tính số lợng phần chuyển động tạo hình theo công thức:
N

=N

s
+ N

c
– 1 ữ 2 N

t

Trong đó: N

s
– số lợng thành phần chuyển động tạo hình đờng sinh.
N

c
– số lợng thành phần chuyển động tạo hình đờng chuẩn.
N

t
– số lợng thành phần chuyển động tạo hình đờng trùng.
D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-
03M
-3-
i
s
i
v
Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ự

động h o á
2, Chuyển động cắt gọt
Chuyển động cắt gọt là chuyển động cần thiết để thực hiện (chuyển động
chính n) và tiếp tục chuyển động chạy dao S để thực hiện quá trình bóc phôi.
Thông thờng chuyển động cắt trùng với chuyển động tạo hình, việc trùng này
làm cho cầu dao máy đơn giản song lại làm hạn chế năng suất cắt gọt.
Ví dụ: Khi tiện ren đờng sinh tam giác đợc tạo thành bằng cách chép hình
lỡi dao tiện, đờng chuẩn xoắn vít đợc hình thành bằng chuyển động

t
(N,T) gồm hai thành phần quay và tịnh tiến, chuyển động cắt gọt C(V,S)
với V là chuyển động cắt chính và S là chuyển động chạy dao.
Đối với ren bớc lớn ta phải hạ thấp tốc độ nghĩa là hạ thấp tốc độ cắt V
bởi vì N và T là chuyển động ràng buộc nhau theo đờng xoắn vít. Để nâng
cao năng suất của ren bớc lớn đợc gia công bằng máy phay, lúc đó chuyển
động cắt C(Nd) độc lập với chuyển động tạo hình
c
(N
ct
,T), lúc này chuyển
động tạo hình chỉ trùng với chuyển động chạy dao mà thôi
c
(N
ct
,T) = .
3, Chuyển động phân độ Fa
Chuyển động phân độ là chuyển động cần thiết để dịch chuyển tơng đối
dao và phôi sang vị trí mới khi trên chi tiết có nhiều bề mặt cơ bản giống
nhau. Trong máy ta thiết kế thì chuyển động phân độ để tiện ren chiều dày
nối dịch bàn dao, hoặc quay trục chính đi một góc.

4, Chuyển động định vị Đ
Chuyển động định vị là chuyển động nhằm không chế kích thớc bề mặt,
nó có nhiệm vụ xác định hớng và tạo độ phôi và dao với nhau, tức là xác
định ra độ tơng đối của đờng sinh và đờng chuẩn với nhau trong các trục tạo
độ của máy.Chuyển động định vị có thể là chuyển động ăn dao nếu trong lúc
thực hiện có tiến hành cắt gọt và có thể là chuyển không có quá trình cắt gọt.
5, Chuyển động điều khiển
D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-
03M
-4-
Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ự
động h o á
Chuyển động này nhằm đảm bảo máy hoạt động theo một tiến trình công
nghệ, xác định chuyển động này của máy là điều kiện cần thiết để trở thành
tự động hay bán tự động.
6, Chuyển động phụ
Là chuyển động thực hiện chuyển dịch dao hay phôi với tốc độ lớn không
tham gia cắt gọt. Các chuyển động này cần thiết khi kết thúc một lợt gia công
để chuyển sang lợt gia công khác.
Trong máy bao gồm các chuyển động: chạy dao nhanh, đóng mở dung
dịch trơn nguội, làm mát, đóng mở các cơ cấu dẫn động đảo chiều.
V. Tổng hợp cấu trúc động học của máy
Cấu trúc động học của máy nó phản ánh tất cả các xích truyền dẫn để thực
hiện chuyển động của máy nó bao gồm các nhóm động học nh nhóm tốc độ,
nhóm chạy dao đợc liên kết động học với nhau tạo thành cấu trúc động học
toàn máy. Vì vậy muốn xây dựng cấu trúc động học toàn máy ta cần phải
nắm vững các nguyên tắc nối động và nguyên tắc bố trí khâu điều chỉnh
chuyền động chạy dao dọc T
1
, chuyển động chạy dao ngang T

2
. Để thực hiện
tiện ren, mặt trụ, tiện phẳng mặt đầu, tiện cắt đứt Khi thực hiện tiện trơn
chuyển động tịnh tiến bàn xe dao T
1
do cơ cấu bánh răng, thanh răng đảm
nhận. Khi cắt ren sử dụng vít me đai ốc dọc. Theo yêu cầu của máy phải gia
công đợc các loại phôi có kích thớc khác nhau nằm trong phạm vi cho phép
và thoả mãn tính công nghệ để cho chế độ cắt hợp lý nên trục chính phải có
nhiều tốc độ khác nhau để thực hiện điều đó ta phải thiết kế hộp tốc độ và cơ
cấu điều chỉnh hộp tốc độ cho trục chính. Đồng thời khi cắt ren, tiện trơn,
chạy nhanh cũng cần có tốc độ khác nhau khi gia công các chi tiết khác
nhau nên cần phải có bộ phận thay đổi tốc độ của trục vít me và trục trơn
rộng khi cắt ren tuỳ theo yêu cầu và chất lợng của ren vít mà ta thay đổi tốc
D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-
03M
-5-
Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ự
động h o á
độ vít me cho phù hợp. Khi tiện trơn ta thay đổi tốc độ của trục trơn cho phù
hợp với chế độ cắt.
VI. Phơng trình điều chỉnh động học
ở đây ta chỉ xác định công thức điều chỉnh máy và tỷ số truyền các khâu
điều chỉnh. Ta lần lợt làm các việc sau
+ Chọn xích tính toán là xích động học qui ớc nhằm mục đích xác định
tỷ số truyền các khâu điều chỉnh
+ Xác định xích chuyển vị tơng đối của các khâu nếu nó là chuyển vị
của dao và phôi (Trục chính)
+ Xích tốc độ cắt (Truyền dẫn chính )
– Xích liên kết :

Động cơ M
1
– 1 – 2 – i
v
-3 – 4 – Trục chính
– Lợng di động tính toán: n
dc
(v/p)động cơ M
1
n
tc
v/p t.c
– Phơng trình điều chỉnh :n
đc
x i
1-2
x i
v
x i
3-4
= n
tc
– Công thức điều chỉnh : i
v
= C
v
.n
tc

+ Xích cắt ren

D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-
03M
-6-
8
9
10 11
M2
7
6
tv1
12
tv2
5
is
2
1
M1
iv2
3
iv1
4
Q1
i
v
i
s
Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ự
động h o á
V
tc

– 4 – 5 – i
s
– 6 – 7 – T
vm
– Bàn xe dao
+ Tiện trơn
V
tc
– 4-5- i
s
-6-7-10 -Bánh răng-Thanh răng
– 11 – 12 – T
vm (ngang)
– Bàn dao
Từ phơng trình liên kết động học trên ta tìm ra công thức điều chỉnh khâu
chấp hành i
s
và i
v

– Xích chạy dao nhanh : N
đc

(M2)
– 8 – 9 – 10 – mz = S
d
mm/ph
N
đc

(M2)
– 8 – 9 – 10 -11- 12 – T
vm (ng)
= S
ng
mm/ph
Phần II
Đặc trng kỹ thuật của máy
I- Đặc trng công nghệ của máy :
D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-
03M
-7-
Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ự
động h o á
– Trên máy ren vít vạn năng có thể thể gia công đợc các bề mặt tròn xoay
ngoài, tròn xoay trong, mặt côn, mặt đầu các bề mặt ren tiêu chuẩn, ren phải
hoặc ren trái. Nếu có thêm các đồ gá thích hợp để mở rộng khả năng gia công
của máy.
– Các nguyên công thực hiện đợc trên máy: Tiện trơn, tiện ren, khoan,
khoét, doa, tarô
– Các loại phôi đợc gá trên máy:
Phôi gá bằng mâm cặp, mũi chống tâm, phôi gá luồn qua trục chính.
Ngoài ra trên máy còn gá các chi tiết có hình dạng phức tạp khác
– Công nghệ điển hình
Công nghệ điều chỉnh nguyên công đặc trng mang phôi của máy là tiện
mặt trụ ngoài. Do đó đặc trng tính toán của máy là dùng cho các trờng hợp
sau:
+ Vật liệu gia công trên máy là thép hợp kim có
b
= 750 N/mm

2
+ Vật liệu dụng cụ cắt là thép hợp kim dụng cụ, thép gió, thép hợp kim
cứng
II. Đặc trng kích thớc của máy
– Chiều cao tâm máy H = 200(mm)
– Đờng kính gia công đợc trên máy lớn nhất là 2H = D
max
– Đờng kính lớn nhất của phôi gia công trên bàn dao là đờng kính gia công
hiệu quả nhất dùng để tính toán các đặc trng kỹ thuật của máy
D
1 max
= (1,1 ữ 1,5)H D
1 max
= 1,3 x 200 = 260 mm
– Đờng kính bé nhất của phôi
D
1 min
=
d
R
1
. D
1 max
[1] Trang 43
R
d
là phạm vi thay đổi đờng kính của phôi R = 10
D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-
03M
-8-

Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ự
động h o á
D
1 min
=
10
260
= 26 (mm)
– Đờng kính phôi thanh luồn qua lỗ trục chính
d
t max
= (0,15 ữ 0,2) D
1 max
= 0,17 x 260 = 44,2 mm
– Số dao trên bàn dao là 4
III- Đặc trng động học của máy
1. Xích tốc độ
Việc tính tốc độ cắt lớn nhất và bé nhất của máy bằng cách phối hợp
những điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn nhất với nhau sẽ dẫn tới phạm vi
điều chỉnh của máy phức tạp. Do đó ta chọn tốc độ cắt tới hạn tốt nhất là căn
cứ vào tài liệu thống kê sử dụng tốc độ cắt trên máy tiện
– Với máy có Z = 22; = 1,26; n
min
= 12,5v/p
n
z
= n
max
= n
1

.
z – 1
= 12,5. 1,26
21
= 1602. Ta lấy n
max
= 1600 (v/ph)
– Phạm vi điều chỉnh
R
n
=
5.12
1600
n
n
min
max
=
= 128
=
122
n
R

lg =
128lg
122
1
lglg
1

1

=

n
R
z
lg = 0,1 = 10
0,1
= 1,2599 1,26
– Vận tốc lớn nhất (m/p)
n
max
=
1000
26.14,3.1600
1000
D..n
V
D
V.1000
minmax
max
min
max

=130,6 (m/p)
– Vận tốc cắt bé nhất (m/p)
V
min

=
==
1000
260.14,3.5,12
1000
D..n
maxmm
18,205 m/p
Theo công thức n
z
= n
1
.
z – 1
ta tính đợc chuỗi số vòng quay của máy với
= 1,26.
D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-
03M
-9-
Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ự
động h o á
Theo bảng 3 – [1] chuỗi số vòng quay tiêu chuẩn ta có chuỗi số vòng quay
sau
Với = 1,26 Ta có
n
1
= 12,5 n
7
= 50 n
13

= 200 n
19
= 800
n
2
= 16 n
8
= 63 n
14
= 250 n
20
= 1000
n
3
= 20 n
9
= 80 n
15
= 315 n
21
= 1250
n
4
= 25 n
10
= 100 n
16
= 400 n
22
= 1600

n
5
= 31,5 n
11
=125 n
17
= 560
n
6
= 40 n
12
= 160 n
18
= 630
2. Xích chạy dao
Tốc độ chạy dao của máy tiện phụ thuộc chủ yếu vào chiều sâu cắt khi gia
công và tuỳ thuộc vào yêu cầu chất lợng bề mặt gia công
Theo công thức kinh nghiệm về tính toán chế độ cắt cực đại
t
max
= c
3
max
d
Theo [1] Trang 91
c = 0,7 đối với thép
t
max
= 0,7
3

260
= 4,46 (mm)
t
(min)
=
)
4
1
2
1
(

t
max
= 4,46 . 0,3 = 1,33 (mm)
s
max
=

)
4
1
3
1
(

t
max
=
3

46,4
t
3
1
max
=
= 1,48 (mm)
s
min
=
)
10
1
5
1
(

t
max
=
10
46,4
= 0,46(mm)
IV. Đặc trng động lực học của máy
Đặc trng động lực học của máy đợc xác định theo chế độ cắt tính toán có
tải trọng và công suất lớn nhất
1. Chế độ cắt tính toán
– Chiều sâu cắt tính toán: t
max
= 4,46 (mm)

D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-
03M
-10-
Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ự
động h o á
– Lợng chạy dao tính toán S
max
=
max
t
3
1
= 1,48 (mm)
– Tốc độ cắt tính toán đợc xác định theo công thức
V =
yvxv
max
v
S.t
C
. k
v
[1] Trang 91
Giả sử vật liệu làm dao là thép P
18
và vật liệu gia công là thép các bon
Tra bảng. 4.56 [2] ta có các trị số sau
C
v
= 31,6; x

v
= 0,25; y = 0,66
K
v
= K
cn
. K
cm
. K
rn
. K
p
. K
d
. K
t
. K
mt
. K

. K

1
. K
r
. K
m
K
cn
: Hệ số khả năng công nghệ. Tra bảng 4- 59 [2] ta có K

cn
= 0,85
K
cm
: Tra bảng 4- 60 ta có hệ số hiệu chỉnh K
m
K
m
=
n
b

750
n = 1,75
K
m
=
=

75,1
750
750
1
Tra bảng 4 – 61 [2] ta có
K
tr
= 1,1; K
p
= 0,15 ; K
d
= 1; K
t
= 1; K
mt
= 1,05; K

= 1; K

1
= 0,87; K
r
=1;
K
m
= 1
K

v
= 0,85 .1 . 1,1. 0,15. 1. 1. 1,05. 1. 0,87. 1. 1 = 1,98
Để đặc trng cho chế độ cắt nặng nhọc khó khăn hơn. Chế độ cắt hợp lý
trên ta lấy C
v
= 50,2
V
*
=
98,0.
48,1.4,4
2,50
66,025,0
= 26,5 m/p
2. Tính lực cắt
Lực cắt khi tiện tính theo công thức
P
z
=
t
p
z
p
z
yx
p
S.t.C
P
y
=

y
p
y
p
y
yx
p
S.t.C
D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-
03M
-11-
Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ự
động h o á
P
x
=
x
p
x
p
x
yx
p
S.t.C
Tra bảng 9 – [3] . 201 ta có
P
z
: C = 2000; x = 1; y = 0,75
P
y

: C = 1250; x = 0,9; ; y = 0,75
P
x
: C = 650; x = 1,2; y = 0,65
Với t = 4,46(mm) ; S = 1,48 (mm/v)
Ta có:
P
z
= 2000. 4,46. 1,48
0,75
= 11969 (N)
P
y
= 1250. 4,46
0,9
. 1,48
0,75
= 6441,8 (N)
P
x
= 650. 4,46
1,2
. 1,48
0,65
= 5044 (N)
3- Công suất cắt
N
c
=
)Kw(18,5

10.60
26.11969
10.60
V.P
33
*
z
==

4- Chọn động cơ điện:
Để có cơ sở lựa chọn phơng án truyền dẫn của máy ta xác định sơ bộ
công suất động cơ và chọn động cơ cho máy. Đó là công suất động cơ chung
cho cả xích tốc độ và xích chạy dao
N
đc
=

N.K
c

: Hiệu suất chung cho bộ truyền dẫn 0,75 ữ 0,85
K: Hệ số tính khả năng cắt 1,02 ữ 1,2
N
dc
=
)Kw(9,7
78,0
18,5.2,1
=
Vậy sơ bộ ta chọn động cơ không đồng bộ ba pha có

N = 10 KW
n = 1460 v/p Bảng P
1 – 2
D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-
03M
-12-
Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ự
động h o á
Phần III
Thiết kế động học máy
A. Thiết kế động học xích tốc độ
I. Chọn phơng án truyền dẫn :
1. Chọn kiểu truyền dẫn :
D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-
03M
-13-
Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ự
động h o á
Tham khảo các máy cùng loại ta thấy có nhiều kiểu truyền dẫn khác nhau
nhng mỗi kiểu truyền dẫn có phạm vi sử dụng khác nhau. Việc chọn kiểu
truyền dẫn có ý nghĩa lớn đến chất lợng bề mặt gia công, giá thành của máy,
kết cấu không gian của máy.
Theo lời khuyên việc này dựa vào phạm vi điều chỉnh, trị số trợt, công
suất truyền dẫn, mức độ thuận tiện điều khiển, khả năng thay đổi tốc độ
ở đây chọn phơng án điều chỉnh tốc độ bằng cơ khí gồm
– Một động cơ điện không đồng bộ ba pha một tốc độ
– Một hộp tốc độ gồm các bộ truyền bánh răng
2. Bố trí cơ cấu truyền dẫn :
Có 2 phơng pháp bố trí truyền dẫn nh sau
Phơng án 1: Hộp tốc độ và hộp trục chính chung nhau một vỏ

Phơng án 2: Hộp tốc độ vào trục chính tách riêng
Trong 2 phơng án trên thì phơng án 1 thờng áp dụng với các máy cỡ vừa
và cỡ trung. Vì máy của ta thiết kế thuộc loại cỡ vừa nhng lại không yêu cầu
độ chính xác cao. Nên ta chọn phơng án 1 nó có những u nhợc điểm sau
+ Ưu điểm: Kết cấu gọn nhẹ, giá thành hạ vì dùng chung một vỏ hộp
nên dễ tập trung các cơ cấu điều khiển tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện
các thao tác đối vơi công nhân
+ Nhợc điểm:
– Truyền rung động từ hộp tốc độ sang trục chính
– Truyền nhiệt từ hộp tốc độ sang trục chính
– Khó tổ chức bôi trơn hộp tốc độ
3. Lựa chọn bộ truyền cuối cùng
Bộ truyền dẫn cuối cùng có ảnh hởng lớn đến chế độ cắt gọt lớn nhất và
độ điều hoà chuyển động, độ bóng bề mặt gia công. Trục chính của máy
D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-
03M
-14-
Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ự
động h o á
quay với tốc độ 1600 vòng/ph. Nên ta có thể chọn bộ truyền cuối cùng là bộ
truyền bánh răng. Để cho trục chính quay êm không va đập và rung động
nhiều thì tốc độ vòng quay của bánh răng không quá bé và nên bố trí tỉ số
truyền cho bộ truyền này không nhiều thờng đờng kính bánh răng lắp trên
trục chính không quá bé so với đờng kính phôi lớn nhất. Gọi [V] là tốc độ
vòng quay cho phép của bánh răng thì đờng kính bánh răng lớn nhất là
D
max
=
)mm(4,107
66,26.14,3

9000
n.
[V]
max
=

Với [V] = 9 m/s = 9000 mm/s
n
max
1600 v/p = 26,66 (v/s)
Ta thấy đờng kính này bé hơn nhiều so với đờng kính của phôi lớn nhất
nên tách truyền động cho trục chính làm 2 đờng truyền
– Đờng truyền tốc độ thấp
– Đờng truyền tốc độ cao
Để thoả mãn điều kiện trên ta sử dụng ba bánh răng dẫn động để điều
chỉnh 2 đờng truyền trên
II. Chọn phơng án kết cấu
1. Chọn dạng kết cấu :
Chọn kết cấu đơn giản hay phức tạp căn cứ vào phạm vi điều chỉnh yêu
cầu, công dụng của máy
R
n
=
128
5,12
1600
n
n
min
max

==
[R
i
] =
][i
][i
min
max
Vì chọn bộ truyền nh đã nói ở trên cho kích thớc của trục và khối lợng của
bộ truyền là bé thì .
[i
min
] =
4
1
[i
max
] = 2
D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-
03M
-15-
Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ự
động h o á
[R
i
] =
4
1
2
= 8

[ ]
8,50
26,1
8

R
R
2
2
i
*
n
===
Vậy R
n
> R
*
do đó ta phải dùng cấu trúc nhân phức tạp để tách đờng
truyền tốc độ cao với đờng truyền tốc độ thấp
* Ưu điểm của cấu trúc nhân phức tạp
– Cho phép mở rộng phạm vi điều chỉnh, thoả mãn yêu cầu phạm vi điều
chỉnh R
n
lớn, rút ngắn đờng truyền trên xích có tốc độ cao do đó giảm đợc
công suất mất mát, giảm tải trọng và kích thớc bộ truyền, tiết kiệm nguyên
vật liệu
– Làm giảm tổn thất do ma sát và nâng cao hiệu suất máy
2.Chọn phơng án kết cấu :
Số cấp tốc độ của máy Z = 22 nh đã phân tích ở trên ta dùng cấu trúc nhân

phức tạp
k
m
1k
P.
=
=

Trong đó:
k: Trật tự kết cấu của nhóm động học theo tính truyền dẫn
P
k
: Số bộ truyền trong nhóm k
m: Số nhóm truyền của hộp tốc độ với z = 22 = 2 x 11
11 Là số nguyên tố nên khi bộ này bộ truyền gồm ba trục và trục cuối phải
có 11 bánh răng, điều này hoàn toàn không chấp nhận đợc. Vậy ta phải khử
tính nguyên tố của 11 đi, muốn vậy ta tăng z
n
lên Z
n
= 24 = 3 x 2 x 2 x 2
( Thoả mãn).
D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-
03M
-16-
Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ự
động h o á
Khi này ta đã tăng z
n
lên 2 cấp tốc độ so với yêu cầu sau khi đọc và phân

tích các phơng án kết cấu của z
n
= 24 ta thấy phơng án.
z = 3 x 2 x2 x 2 là hợp lý nhất trong tổng số:
k =
31
!3
!4
1
!q
!m
==
Phơng án khác nhau, phơng án trên đợc gọi là
phơng án hợp lý nhất vì trong máy cắt kim loại chủ yếu là đờng truyền dẫn
giảm tốc và mô men xoắn các trục đợc tính bằng công thức
M
x
=
n
N
i

Điều này có nghĩa là mô men xoắn tăng ở trục có tốc độ thấp. Thì ta phải
dùng bộ truyền có mô đun lớn hơn. Vì vậy khối lợng của các bộ truyền cuối
đờng dẫn phải tăng lên. Để giảm khối lợng của truyền dẫn thì số tỷ số truyền
cuối đờng dẫn phải nhỏ.
P
a

P
b
P
m

Sau khi tham khảo máy chuẩn 16k20 và một số máy tiện có cùng chủng
loại ta thấy trên trục đầu tiên trong hộp tốc độ có bố trí ly hợp ma sát nhằm
đảm bảo độ bền của ly hợp và nhỏ gọn chịu mô men xoắn. Vì vậy để giảm
bớt kích thớc chiều trục tránh gây yếu trục đầu tiên ngời ta bố trí sao cho P
a
<
P
b
tức là P
a
= 2; P
b
= 3
Nên sơ đồ kết cấu là:
Z
n
= 2 x 3 x 2 x 2
Nh lý luận trên ở hộp tốc độ này do R
n
= 128 > [R
n
] Mà [R
n
] = 50 nên

phải dùng cấu trúc nhân phức tạp áp dụng công thức
Z = Z
0
(a +
i
Z

)
Với Z
0
Z
n

6
lg1,26
2lg8
24
lg1,26
2lg[Ri]
==

9,21
26,1
8lg2
24
24
1
lg
]Rilg[2
Z

Z
Z
1
=

=

D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-
03M
-17-
Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ự
động h o á
Vậy Z
0
= 6;
i
Z

= 2
Z phải có dạng 6(a +2) a = 2 Z
n
= 2 x 3 (2 + 2)
Tham khảo máy chuẩn ở bộ truyền tốc độ thấp bố trí thêm 2 nhóm truyền
mỗi nhóm có duy nhất 1 bộ truyền để giảm tốc độ. Sở dĩ nh vậy là để cho kết
cấu không gian của máy hợp lý và dùng để khi cắt ren khuyết đại. Ngời ta lợi
dụng sự khác nhau giữa xích tốc độ thấp và xích tốc độ cao để tạo ra nhóm
khuyết đại (i

)
Z
n
= 2 x 3 x( 2 + 2. 1. 1)
– Với đờng truyền tốc độ cao Z
1
= 2 x 3 x 2
– Với đờng truyền tốc độ thấp Z
2
= 2 x 3 x 2 x 1 x 1
III- Chọn phơng án động học của máy
Phơng án động học là phơng án về trật tự thay đổi các bộ truyền trong các
nhóm để nhận đợc dãy tốc độ đã cho với mỗi phơng án kết cấu đã chọn sẽ có
một phơng án động học vì thế cần chọn ra đợc phơng án động học tối u nhất.
Với máy đợc thiết kế ta chọn phơng án động học nh sau:
Z
1
= 2 x 3 x 2 Có m! = 3 ! = 6 phơng án thứ tự
Z
2
= 2 x 3 x 2 x 1 x 1 Có m! = 3 ! = 6 phơng án thứ tự
* Phơng án thứ tự hợp lý nhất là phơng án mà x
a
< x
b
< x
c
< < x
m

xi(p – 1)
[8 với x
i
= x
a
;

x
b
; x
c
x
m

p là số bộ truyền trong mỗi nhóm
– Với đờng truyền có tốc độ cao
Z
1
= 2 x 3 x 2
Trật tự động học hợp lý là
6
III
2
II
1
I
n
2x3x2Z
=

Kiểm tra lại lợng mở của nhóm truyền để đảm bảo 1/4 [ i [ 2
+ Nhóm 1:
x(p – 1)
= 1,26
1(2 – 1)
= 1,26 < 8
D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-
03M
-18-
Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ự
động h o á
+ Nhóm 2:
x(p – 1)
= 1,26
2(3 – 1)
= 1,26
4
< 8
+ Nhóm 3:
x(p – 1)
= 1,26
6(2 – 1)
= 1,26
6
< 8
– Với đờng truyền có tốc độ thấp: Z
2
= 2 x 3 x 2 x 1 x 1
Trật tự động học hợp lý là
6

III
2
II
1
I
n
2x3x2Z
=
x 1 x 1
Kiểm tra lại lợng mở của nhóm truyền chậm giống ở nhóm truyền đờng
truyền nhanh nên thoả mãn.
Vì ta tăng Z
n
lên 2 cấp tốc độ để khử tính nguyên tố của 11. Nếu ta vẫn
để Z
n
= 24 cấp tốc độ thì lãng phí mất 2 cấp tốc độ nên ta làm trùng đi 2 cấp
tốc độ để Z
n
= 22. Trong thực tế với tốc độ cao thì yêu cầu về chất lợng của
D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-
03M
-19-
Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ự
động h o á
máy đòi hỏi khắt khe. Nên ở đây ta làm trùng tốc độ ở đờng truyền tốc độ
cao muốn vậy ta giảm đặc tính ở nhóm cuối cùng ở đờng truyền này từ x = 6
xuống x = 4 ta có
4
III

2
II
1
I
1
2x3x2Z
=

Khi này sơ đồ kết cấu của đờng truyền nh hình vẽ trên vậy phơng án động
học của hộp tốc độ là:
Z
n
= 2 x 3 x(2 + 2 x 1 x 1)
4
III
2
II
1
I
1
2x3x2Z
=
1x1x2x3x2Z
6
III
2
II
1
I
2

=
IV. Xác định tỷ số truyền bằng đồ thị vòng quay
Từ lới cấu trúc ta chỉ biết đợc
– Số tỷ số truyền trong mỗi nhóm
– Tổng số trục và số cấp tốc độ trên trục
– Lợng mở của từng nhóm truyền
– Thứ tự ăn khớp của các bánh răng trong nhóm truyền. Do vậy không thể
dùng nó để tính toán động học bánh răng đợc. Nên ta phải xô lệch lới kết cấu
đối xứng trớc để biểu diễn các tỷ số truyền cụ thể và tần số quay cụ thể ta đ-
ợc đồ thị vòng quay
Các công việc cần thiết để tiến hành vẽ đồ thị vòng quay là
– Chọn n
0
trên trục I (n
0
= 800 v/ph)
Ta chọn n
0
gần bằng tốc độ động cơ và n
0
gần bằng n
max
trùng với tần số
quay của trục chính để đảm bảo trục trung gian quay nhanh góp phần làm
giảm kích thớc của bộ truyền
n
đc
= 1460 v/ph; n
0
= 800 v/ph

i =
5,096,0x
1460
800
=
D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-
03M
-20-
Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ự
động h o á
Chọn các tỷ số truyền trong các nhóm truyền, tỷ số truyền của các bộ
truyền trong mỗi nhóm truyền ảnh hởng lớn đến kích thớc, chất lợng, độ bền
của máy. Vậy ta chọn thì phải dựa vào nguyên tắc sau
+ 1/4 [ i < 2 và i =
E

với E nguyên E > 0 i > 1
E < 0 i < 1
+ Tăng tốc độ ít hơn giảm tốc độ
+ Thay đổi tốc độ không nên quá đột ngột
+ Sao cho kết cấu của máy gọn nhẹ nhất
Ba yêu cầu đầu có nhiều phơng án để đảm bảo đợc. Còn yêu cầu cuối chỉ
có 1 phơng án thoả mãn đợc hoặc rất ít phơng án thoả mãn. Sau khi lựa chọn
và loại bỏ các phơng án khác ta có đồ thị vòng quay sau
Dựa vào đồ thị vòng quay ta có tỷ số truyền
i
1
=
1
= 1,26 = 5/4

D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-
03M
-21-
Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ự
động h o á
i
2
=
2
= 1,26
2
= 1,587 =11/7
i
3
=
0
= 1
i
4
=
-2
=
11
7
587,1
1
26,1
1
2
==

i
5
=
5
2
26,1
11
44
==
i
6
=
0
= 1
i
7
=
4
1
26,1
11
66
==
i
8
= 1/4
i
9
=
2

1
26,1
11
33
==
i
10
=
1
= 1,26
1
= 5/4
i
11
= 1/2
V. Tính toán động học bánh răng :
Tính toán động học bánh răng tức là xác định số răng Z cuả các bánh răng
đảm bảo tỷ số truyền đã chọn vì N
đc
10 (Kw) Do vậy chọn m
n
= 2 ữ 3(mm)
Trong 1 nhóm truyền để các bánh răng ăn khớp đợc thì các bánh răng đó
phải chế tạo cùng mô đun với nhau. Trong các nhóm truyền có lợng mở lớn
do tình hình chịu lực của bánh răng khác nhau nhiều giữa các bộ truyền nên
ta dùng nhiều giá trị mô đun. Trong 1 nhóm truyền đặc biệt với bánh răng di
trợt thì phải là bánh răng thẳng. Vậy ta áp dụng phơng pháp giải tích để tính
toán động học bánh răng.
1. Tính toán cho nhóm truyền I :
Do i

1
= 1,26 =
4
5
=
1
1
b
a
i
2
= 1,26
2
=
7
11
=
2
2
b
a
Vì lợng mở của bộ truyền nhỏ nên ta dùng các bánh răng cùng mô đun
D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-
03M
-22-
1201261x126ExKS
II
z
>===
Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ự

động h o á
a
1
+ b
1
= 9; a
2
+ b
2
= 18 K = 9 x 2 = 18
Vì bánh răng bé nhất trong nhóm đóng vai trò bị động
E
min
=
57,218.
7×18
711
Z.
Kxb
ba
Z.
Kxb
ba
min
2
22
min
j
jj
=

+
=
+
=
+

E
min
= 3 S
z
= K . E = 3 . 18 = 54
Vậy Z
1
=
0354.
45
5
S.
ba
a
z
11
1
=
+
=
+
(Răng)

2454.

45
4
S.
ba
b
Z
z
11
1
1
=
+
=
+
=

(Răng)
Z
2
=
3354.
711
11
z
S.
2
b
2
a
2

a
=
+
=
+
(Răng)

2154.
711
11
z
S.
2
b
2
a
2
b
2
Z
=
+
=
+
=

(Răng)
2. Tính toán cho nhóm truyền II :
Ta có: i
3

= 1; i
4
=
11
7
; i
5
=
5
2
i
3
= 1 a
3
+ b
3
= 2; i
4
=
11
7
a
4
+ b
4
= 18
i
5
=
5

5
b
a
= 2 + 5 = 7 K = 126
E
min
=
15,018.
126.2
25
Z.
.ka
ba
min
j
jj
<=
+
=
+
Vậy ta lấy E =1 (vì bánh răng nhỏ đóng vai trò dẫn động)
Để bộ truyền đợc hợp lý thì giảm
II
z
S
xuống, giải quyết vấn đề này ta
giảm K khi đó Z
j
có sai số với tỷ số truyền tơng ứng (khống chế 2%) và
khoảng cách trục A khác với ban đầu nên ta phải dịch chỉnh bánh răng.

K = 126 = 2. 9 . 7 giảm K = 9. 7 = 63
D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-
03M
-23-
Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ự
động h o á
E
min
=
118.
63×2
7
=

II
z
S
= K. E = 63
Z
3
=
118.
ba
a
33
3
=
+
.
II

z
S
=
3163.
11
1
=
+
Z
3
=
3
Z

= 31 (răng)
Z
4
=
44
4
ba
a
+
.
II
z
S
=
2463.
117

7
=
+
(răng)
4
Z

=
44
4
ba
b
+
.
II
z
S
=
3863.
117
11
=
+
(răng)
Z
5
=
55
5
ba

a
+
.
II
z
S
=
1863.
52
2
=
+
(răng)
5
Z

=
55
5
ba
b
+
.
II
z
S
=
4563.
52
5

=
+
(răng)
3. Tính cho nhóm truyền III :
Vì lợng mỡ của nhóm này qúa lớn nên lực truyền của các bộ truyền khác
nhau đáng kể. Để tiết kiệm vật liệu, kết cấu nhỏ gọn ta dùng nhiều loại mô
đun trong một nhóm.
Chọn m
6
= 2,5 (mm); m
7
= 3(mm)
Để 2 bộ truyền này làm việc đợc phải đảm bảo
A = Const 2A = (Z
6
+
6
Z

) . m
6
2A = (Z
7
+
7
Z

) . m
7

(*)
5
6
5,2
3
m
m
Z
Z
6
7
7
6
===

i
7
=
(**)
50
20
76
19
72
18
68
17
64
16

60
15
5
14
4
1
=======
(

7
Z
100)Theo (*) ta thấy tổng

7
Z
= K . 5 (Vì là bội
của 5) thử lại vào (**) ta thấy đều thoả mãn. Chọn máy chuẩn
D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-
03M
-24-
Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ự
động h o á
i
7
=
60
15
4
1
=

75Z
7i
=

(Răng)

6
Z
=
5
6
. 75 = 90 (răng)
Z
6
+
6
Z

= 90 (Răng)

6
6
Z
Z

= 1 Với m = 2,5(mm)
Z
7
= 15 (răng);

7
Z

= 60 (răng) với m = 3(mm)
4. Tính cho nhóm truyền IV :
Đây là nhóm truyền đơn có i
8
=i
7
=1/4 để giảm hiện tợng cắt chân răng ở
bánh răng bé thì ta tăng số răng của bánh răng bé và đồng thời tránh tăng
khối lợng của bộ truyền thì ta tăng mô đun.
Theo máy tiêu chuẩn 16k20 thì cặp bánh răng hợp lý là
i
8
=
72
18
Z
8
=18 (răng);
8
Z

= 72 (răng)
5. Tính toán cho nhóm truyền V :
Có i
9
=
2

1
Theo máy chuẩn 16K20 ta chọn
i
9
=
2
1
=
60
30
( răng) Z
9
= 30 răng;
9
Z

= 60 răng
6. Tính toán cho nhóm truyền VI :
Nhóm này là nhóm truyền cuối cùng của đờng truyền tốc độ cao (P = 2;
x = 4). Tỷ số truyền i
10
=
4
5
; i
11
=
2
1
Vì ở bộ truyền này tốc độ cao nên kích thớc bộ truyền rất quan trọng mà ở

nhóm truyền này có lợng mỡ lớn, lực truyền của các bộ truyền trong nhóm
D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-
03M
-25-

+ Chuyền động quay tròn của trục chính mang phôi Q+ Chuyển động tịnh tiến chạy dọc T( Đờng chuẩn)Vậy chuyển động tạo hình gồm có hai thành phần đó là chuyển động quaytròn của trục chính Qvà chuyển động tịnh tiến dọc phôi T2. Phơng pháp tạo hình mặt phẳng (Mặt đầu)Để máy tạo hình mặt đầu thì máy phải có các chuyển động sau+ Chuyển động quay tròn của phôi Q+ Chuyển động tịnh tiến hớng kính của dao T3. Phơng pháp tạo hình mặt renTa thấy một bề mặt có thể tạo thành bằng cách tạo ra đờng sinh và thựchiện trợt đờng sinh theo đờng chuẩn để tạo thành một bề mặt nào đó. Khôngchỉ cần biết hình dạng của đờng sinh mà còn cần phải biết vị trí tơng đối vàtuyệt đối của chúng.+ Đờng chuẩn là đờng ren vít đợc tạo thành bởi phơng pháp vết(Phơng pháp quĩ tích).+ Đờng sinh là Profin ren đợc tạo thành bởi phơng pháp chép hình. Đểtạo ra bề mặt ren thì hai chuyển động thành phần Qvà Tphải có mối quanD ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-03M-2-Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ựđộng h o áhệ chặt chẽ đảm bảo khi trục chính mang phôi quay một vòng thì bàn xe daodịch chuyển đợc một lợng bằng bớc ren (S) hay ren xoắn S*(với ren nhiềuđầu mối) = (Q; T).IV. Các chuyển động trên máy :1, Chuyển động tạo hình ký hiệuChuyển động tạo hình là chuyển động cần thiết để tạo ta đờng sinh côngnghệ và dịch chuyển nó theo đờng chuẩn.Về mặt lý thuyết số lợng thành phần chuyển động tạo hình một bề mặt cơbản tối đa là 6 (3 chuyển động tạo nên đờng sinh, 3 chuyển động tạo nên đ-ờng chuẩn).Song thực tế do trùng lặp hoặc do phơng pháp tạo hình ít khi lớn hơn 3.Tính số lợng phần chuyển động tạo hình theo công thức:=N+ N- 1 ữ 2 NTrong đó: N- số lợng thành phần chuyển động tạo hình đờng sinh.- số lợng thành phần chuyển động tạo hình đờng chuẩn.- số lợng thành phần chuyển động tạo hình đờng trùng.D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-03M-3-Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ựđộng h o á2, Chuyển động cắt gọtChuyển động cắt gọt là chuyển động cần thiết để thực hiện (chuyển độngchính n) và tiếp tục chuyển động chạy dao S để thực hiện quá trình bóc phôi.Thông thờng chuyển động cắt trùng với chuyển động tạo hình, việc trùng nàylàm cho cầu dao máy đơn giản song lại làm hạn chế năng suất cắt gọt.Ví dụ: Khi tiện ren đờng sinh tam giác đợc tạo thành bằng cách chép hìnhlỡi dao tiện, đờng chuẩn xoắn vít đợc hình thành bằng chuyển động(N,T) gồm hai thành phần quay và tịnh tiến, chuyển động cắt gọt C(V,S)với V là chuyển động cắt chính và S là chuyển động chạy dao.Đối với ren bớc lớn ta phải hạ thấp tốc độ nghĩa là hạ thấp tốc độ cắt Vbởi vì N và T là chuyển động ràng buộc nhau theo đờng xoắn vít. Để nângcao năng suất của ren bớc lớn đợc gia công bằng máy phay, lúc đó chuyểnđộng cắt C(Nd) độc lập với chuyển động tạo hình(Nct,T), lúc này chuyểnđộng tạo hình chỉ trùng với chuyển động chạy dao mà thôi(Nct,T) = .3, Chuyển động phân độ FaChuyển động phân độ là chuyển động cần thiết để dịch chuyển tơng đốidao và phôi sang vị trí mới khi trên chi tiết có nhiều bề mặt cơ bản giốngnhau. Trong máy ta thiết kế thì chuyển động phân độ để tiện ren chiều dàynối dịch bàn dao, hoặc quay trục chính đi một góc.4, Chuyển động định vị ĐChuyển động định vị là chuyển động nhằm không chế kích thớc bề mặt,nó có nhiệm vụ xác định hớng và tạo độ phôi và dao với nhau, tức là xácđịnh ra độ tơng đối của đờng sinh và đờng chuẩn với nhau trong các trục tạođộ của máy.Chuyển động định vị có thể là chuyển động ăn dao nếu trong lúcthực hiện có tiến hành cắt gọt và có thể là chuyển không có quá trình cắt gọt.5, Chuyển động điều khiểnD ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-03M-4-Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ựđộng h o áChuyển động này nhằm đảm bảo máy hoạt động theo một tiến trình côngnghệ, xác định chuyển động này của máy là điều kiện cần thiết để trở thànhtự động hay bán tự động.6, Chuyển động phụLà chuyển động thực hiện chuyển dịch dao hay phôi với tốc độ lớn khôngtham gia cắt gọt. Các chuyển động này cần thiết khi kết thúc một lợt gia côngđể chuyển sang lợt gia công khác.Trong máy bao gồm các chuyển động: chạy dao nhanh, đóng mở dungdịch trơn nguội, làm mát, đóng mở các cơ cấu dẫn động đảo chiều.V. Tổng hợp cấu trúc động học của máyCấu trúc động học của máy nó phản ánh tất cả các xích truyền dẫn để thựchiện chuyển động của máy nó bao gồm các nhóm động học nh nhóm tốc độ,nhóm chạy dao đợc liên kết động học với nhau tạo thành cấu trúc động họctoàn máy. Vì vậy muốn xây dựng cấu trúc động học toàn máy ta cần phảinắm vững các nguyên tắc nối động và nguyên tắc bố trí khâu điều chỉnhchuyền động chạy dao dọc T, chuyển động chạy dao ngang T. Để thực hiệntiện ren, mặt trụ, tiện phẳng mặt đầu, tiện cắt đứt Khi thực hiện tiện trơnchuyển động tịnh tiến bàn xe dao Tdo cơ cấu bánh răng, thanh răng đảmnhận. Khi cắt ren sử dụng vít me đai ốc dọc. Theo yêu cầu của máy phải giacông đợc các loại phôi có kích thớc khác nhau nằm trong phạm vi cho phépvà thoả mãn tính công nghệ để cho chế độ cắt hợp lý nên trục chính phải cónhiều tốc độ khác nhau để thực hiện điều đó ta phải thiết kế hộp tốc độ và cơcấu điều chỉnh hộp tốc độ cho trục chính. Đồng thời khi cắt ren, tiện trơn,chạy nhanh cũng cần có tốc độ khác nhau khi gia công các chi tiết khácnhau nên cần phải có bộ phận thay đổi tốc độ của trục vít me và trục trơnrộng khi cắt ren tuỳ theo yêu cầu và chất lợng của ren vít mà ta thay đổi tốcD ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-03M-5-Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ựđộng h o áđộ vít me cho phù hợp. Khi tiện trơn ta thay đổi tốc độ của trục trơn cho phùhợp với chế độ cắt.VI. Phơng trình điều chỉnh động họcở đây ta chỉ xác định công thức điều chỉnh máy và tỷ số truyền các khâuđiều chỉnh. Ta lần lợt làm các việc sau+ Chọn xích tính toán là xích động học qui ớc nhằm mục đích xác địnhtỷ số truyền các khâu điều chỉnh+ Xác định xích chuyển vị tơng đối của các khâu nếu nó là chuyển vịcủa dao và phôi (Trục chính)+ Xích tốc độ cắt (Truyền dẫn chính )- Xích liên kết :Động cơ M- 1 – 2 – i-3 – 4 – Trục chính- Lợng di động tính toán: ndc(v/p)động cơ Mtcv/p t.c- Phơng trình điều chỉnh :nđcx i1-2x ix i3-4= ntc- Công thức điều chỉnh : i= C.ntc+ Xích cắt renD ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-03M-6-10 11M2tv112tv2isM1iv2iv1Q1Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ựđộng h o átc- 4 – 5 – i- 6 – 7 – Tvm- Bàn xe dao+ Tiện trơntc- 4-5- i-6-7-10 -Bánh răng-Thanh răng- 11 – 12 – Tvm (ngang)- Bàn daoTừ phơng trình liên kết động học trên ta tìm ra công thức điều chỉnh khâuchấp hành ivà i- Xích chạy dao nhanh : Nđc(M2)- 8 – 9 – 10 – mz = Smm/phđc(M2)- 8 – 9 – 10 -11- 12 – Tvm (ng)= Sngmm/phPhần IIĐặc trng kỹ thuật của máyI- Đặc trng công nghệ của máy 😀 ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-03M-7-Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ựđộng h o á- Trên máy ren vít vạn năng có thể thể gia công đợc các bề mặt tròn xoayngoài, tròn xoay trong, mặt côn, mặt đầu các bề mặt ren tiêu chuẩn, ren phảihoặc ren trái. Nếu có thêm các đồ gá thích hợp để mở rộng khả năng gia côngcủa máy.- Các nguyên công thực hiện đợc trên máy: Tiện trơn, tiện ren, khoan,khoét, doa, tarô- Các loại phôi đợc gá trên máy:Phôi gá bằng mâm cặp, mũi chống tâm, phôi gá luồn qua trục chính.Ngoài ra trên máy còn gá các chi tiết có hình dạng phức tạp khác- Công nghệ điển hìnhCông nghệ điều chỉnh nguyên công đặc trng mang phôi của máy là tiệnmặt trụ ngoài. Do đó đặc trng tính toán của máy là dùng cho các trờng hợpsau:+ Vật liệu gia công trên máy là thép hợp kim có= 750 N/mm+ Vật liệu dụng cụ cắt là thép hợp kim dụng cụ, thép gió, thép hợp kimcứngII. Đặc trng kích thớc của máy- Chiều cao tâm máy H = 200(mm)- Đờng kính gia công đợc trên máy lớn nhất là 2H = Dmax- Đờng kính lớn nhất của phôi gia công trên bàn dao là đờng kính gia cônghiệu quả nhất dùng để tính toán các đặc trng kỹ thuật của máy1 max= (1,1 ữ 1,5)H D1 max= 1,3 x 200 = 260 mm- Đờng kính bé nhất của phôi1 min. D1 max[1] Trang 43là phạm vi thay đổi đờng kính của phôi R = 10D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-03M-8-Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ựđộng h o á1 min10260= 26 (mm)- Đờng kính phôi thanh luồn qua lỗ trục chínht max= (0,15 ữ 0,2) D1 max= 0,17 x 260 = 44,2 mm- Số dao trên bàn dao là 4III- Đặc trng động học của máy1. Xích tốc độViệc tính tốc độ cắt lớn nhất và bé nhất của máy bằng cách phối hợpnhững điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn nhất với nhau sẽ dẫn tới phạm viđiều chỉnh của máy phức tạp. Do đó ta chọn tốc độ cắt tới hạn tốt nhất là căncứ vào tài liệu thống kê sử dụng tốc độ cắt trên máy tiện- Với máy có Z = 22; = 1,26; nmin= 12,5v/p= nmax= nz – 1= 12,5. 1,2621= 1602. Ta lấy nmax= 1600 (v/ph)- Phạm vi điều chỉnh5.121600minmax= 128122lg =128lg122lglglg = 0,1 = 100,1= 1,2599 1,26- Vận tốc lớn nhất (m/p)max100026.14,3.16001000D..nV.1000minmaxmaxminmax=130,6 (m/p)- Vận tốc cắt bé nhất (m/p)min==1000260.14,3.5,121000D..nmaxmm18,205 m/pTheo công thức n= nz – 1ta tính đợc chuỗi số vòng quay của máy với= 1,26.D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-03M-9-Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ựđộng h o áTheo bảng 3 – [1] chuỗi số vòng quay tiêu chuẩn ta có chuỗi số vòng quaysauVới = 1,26 Ta có= 12,5 n= 50 n13= 200 n19= 800= 16 n= 63 n14= 250 n20= 1000= 20 n= 80 n15= 315 n21= 1250= 25 n10= 100 n16= 400 n22= 1600= 31,5 n11=125 n17= 560= 40 n12= 160 n18= 6302. Xích chạy daoTốc độ chạy dao của máy tiện phụ thuộc chủ yếu vào chiều sâu cắt khi giacông và tuỳ thuộc vào yêu cầu chất lợng bề mặt gia côngTheo công thức kinh nghiệm về tính toán chế độ cắt cực đạimax= cmaxTheo [1] Trang 91c = 0,7 đối với thépmax= 0,7260= 4,46 (mm)(min)max= 4,46 . 0,3 = 1,33 (mm)maxmax46,4max= 1,48 (mm)min10max1046,4= 0,46(mm)IV. Đặc trng động lực học của máyĐặc trng động lực học của máy đợc xác định theo chế độ cắt tính toán cótải trọng và công suất lớn nhất1. Chế độ cắt tính toán- Chiều sâu cắt tính toán: tmax= 4,46 (mm)D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-03M-10-Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ựđộng h o á- Lợng chạy dao tính toán Smaxmax= 1,48 (mm)- Tốc độ cắt tính toán đợc xác định theo công thứcV =yvxvmaxS.t. k[1] Trang 91Giả sử vật liệu làm dao là thép P18và vật liệu gia công là thép các bonTra bảng. 4.56 [2] ta có các trị số sau= 31,6; x= 0,25; y = 0,66= Kcn. Kcm. Krn. K. K. K. Kmt. K. K. K. Kcn: Hệ số khả năng công nghệ. Tra bảng 4- 59 [2] ta có Kcn= 0,85cm: Tra bảng 4- 60 ta có hệ số hiệu chỉnh K750n = 1,7575,1750750Tra bảng 4 – 61 [2] ta cótr= 1,1; K= 0,15 ; K= 1; K= 1; Kmt= 1,05; K= 1; K= 0,87; K=1;= 1= 0,85 .1 . 1,1. 0,15. 1. 1. 1,05. 1. 0,87. 1. 1 = 1,98Để đặc trng cho chế độ cắt nặng nhọc khó khăn hơn. Chế độ cắt hợp lýtrên ta lấy C= 50,298,0.48,1.4,42,5066,025,0= 26,5 m/p2. Tính lực cắtLực cắt khi tiện tính theo công thứcyxS.t.CyxS.t.CD ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-03M-11-Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ựđộng h o áyxS.t.CTra bảng 9 – [3] . 201 ta có: C = 2000; x = 1; y = 0,75: C = 1250; x = 0,9; ; y = 0,75: C = 650; x = 1,2; y = 0,65Với t = 4,46(mm) ; S = 1,48 (mm/v)Ta có:= 2000. 4,46. 1,480,75= 11969 (N)= 1250. 4,460,9. 1,480,75= 6441,8 (N)= 650. 4,461,2. 1,480,65= 5044 (N)3- Công suất cắt)Kw(18,510.6026.1196910.60V.P33==4- Chọn động cơ điện:Để có cơ sở lựa chọn phơng án truyền dẫn của máy ta xác định sơ bộcông suất động cơ và chọn động cơ cho máy. Đó là công suất động cơ chungcho cả xích tốc độ và xích chạy daođcN.K: Hiệu suất chung cho bộ truyền dẫn 0,75 ữ 0,85K: Hệ số tính khả năng cắt 1,02 ữ 1,2dc)Kw(9,778,018,5.2,1Vậy sơ bộ ta chọn động cơ không đồng bộ ba pha cóN = 10 KWn = 1460 v/p Bảng P1 – 2D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-03M-12-Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ựđộng h o áPhần IIIThiết kế động học máyA. Thiết kế động học xích tốc độI. Chọn phơng án truyền dẫn :1. Chọn kiểu truyền dẫn 😀 ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-03M-13-Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ựđộng h o áTham khảo các máy cùng loại ta thấy có nhiều kiểu truyền dẫn khác nhaunhng mỗi kiểu truyền dẫn có phạm vi sử dụng khác nhau. Việc chọn kiểutruyền dẫn có ý nghĩa lớn đến chất lợng bề mặt gia công, giá thành của máy,kết cấu không gian của máy.Theo lời khuyên việc này dựa vào phạm vi điều chỉnh, trị số trợt, côngsuất truyền dẫn, mức độ thuận tiện điều khiển, khả năng thay đổi tốc độở đây chọn phơng án điều chỉnh tốc độ bằng cơ khí gồm- Một động cơ điện không đồng bộ ba pha một tốc độ- Một hộp tốc độ gồm các bộ truyền bánh răng2. Bố trí cơ cấu truyền dẫn :Có 2 phơng pháp bố trí truyền dẫn nh sauPhơng án 1: Hộp tốc độ và hộp trục chính chung nhau một vỏPhơng án 2: Hộp tốc độ vào trục chính tách riêngTrong 2 phơng án trên thì phơng án 1 thờng áp dụng với các máy cỡ vừavà cỡ trung. Vì máy của ta thiết kế thuộc loại cỡ vừa nhng lại không yêu cầuđộ chính xác cao. Nên ta chọn phơng án 1 nó có những u nhợc điểm sau+ Ưu điểm: Kết cấu gọn nhẹ, giá thành hạ vì dùng chung một vỏ hộpnên dễ tập trung các cơ cấu điều khiển tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiệncác thao tác đối vơi công nhân+ Nhợc điểm:- Truyền rung động từ hộp tốc độ sang trục chính- Truyền nhiệt từ hộp tốc độ sang trục chính- Khó tổ chức bôi trơn hộp tốc độ3. Lựa chọn bộ truyền cuối cùngBộ truyền dẫn cuối cùng có ảnh hởng lớn đến chế độ cắt gọt lớn nhất vàđộ điều hoà chuyển động, độ bóng bề mặt gia công. Trục chính của máyD ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-03M-14-Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ựđộng h o áquay với tốc độ 1600 vòng/ph. Nên ta có thể chọn bộ truyền cuối cùng là bộtruyền bánh răng. Để cho trục chính quay êm không va đập và rung độngnhiều thì tốc độ vòng quay của bánh răng không quá bé và nên bố trí tỉ sốtruyền cho bộ truyền này không nhiều thờng đờng kính bánh răng lắp trêntrục chính không quá bé so với đờng kính phôi lớn nhất. Gọi [V] là tốc độvòng quay cho phép của bánh răng thì đờng kính bánh răng lớn nhất làmax)mm(4,10766,26.14,39000n.[V]maxVới [V] = 9 m/s = 9000 mm/smax1600 v/p = 26,66 (v/s)Ta thấy đờng kính này bé hơn nhiều so với đờng kính của phôi lớn nhấtnên tách truyền động cho trục chính làm 2 đờng truyền- Đờng truyền tốc độ thấp- Đờng truyền tốc độ caoĐể thoả mãn điều kiện trên ta sử dụng ba bánh răng dẫn động để điềuchỉnh 2 đờng truyền trênII. Chọn phơng án kết cấu1. Chọn dạng kết cấu :Chọn kết cấu đơn giản hay phức tạp căn cứ vào phạm vi điều chỉnh yêucầu, công dụng của máy1285,121600minmax==[R] =][i][iminmaxVì chọn bộ truyền nh đã nói ở trên cho kích thớc của trục và khối lợng củabộ truyền là bé thì .[imin] =[imax] = 2D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-03M-15-Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ựđộng h o á[R] == 8[ ]8,5026,1===Vậy R> Rdo đó ta phải dùng cấu trúc nhân phức tạp để tách đờngtruyền tốc độ cao với đờng truyền tốc độ thấp* Ưu điểm của cấu trúc nhân phức tạp- Cho phép mở rộng phạm vi điều chỉnh, thoả mãn yêu cầu phạm vi điềuchỉnh Rlớn, rút ngắn đờng truyền trên xích có tốc độ cao do đó giảm đợccông suất mất mát, giảm tải trọng và kích thớc bộ truyền, tiết kiệm nguyênvật liệu- Làm giảm tổn thất do ma sát và nâng cao hiệu suất máy2.Chọn phơng án kết cấu :Số cấp tốc độ của máy Z = 22 nh đã phân tích ở trên ta dùng cấu trúc nhânphức tạp1kP.Trong đó:k: Trật tự kết cấu của nhóm động học theo tính truyền dẫn: Số bộ truyền trong nhóm km: Số nhóm truyền của hộp tốc độ với z = 22 = 2 x 1111 Là số nguyên tố nên khi bộ này bộ truyền gồm ba trục và trục cuối phảicó 11 bánh răng, điều này hoàn toàn không chấp nhận đợc. Vậy ta phải khửtính nguyên tố của 11 đi, muốn vậy ta tăng zlên Z= 24 = 3 x 2 x 2 x 2( Thoả mãn).D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-03M-16-Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ựđộng h o áKhi này ta đã tăng zlên 2 cấp tốc độ so với yêu cầu sau khi đọc và phântích các phơng án kết cấu của z= 24 ta thấy phơng án.z = 3 x 2 x2 x 2 là hợp lý nhất trong tổng số:k =31!3!4!q!m==Phơng án khác nhau, phơng án trên đợc gọi làphơng án hợp lý nhất vì trong máy cắt kim loại chủ yếu là đờng truyền dẫngiảm tốc và mô men xoắn các trục đợc tính bằng công thứcĐiều này có nghĩa là mô men xoắn tăng ở trục có tốc độ thấp. Thì ta phảidùng bộ truyền có mô đun lớn hơn. Vì vậy khối lợng của các bộ truyền cuốiđờng dẫn phải tăng lên. Để giảm khối lợng của truyền dẫn thì số tỷ số truyềncuối đờng dẫn phải nhỏ.Sau khi tham khảo máy chuẩn 16k20 và một số máy tiện có cùng chủngloại ta thấy trên trục đầu tiên trong hộp tốc độ có bố trí ly hợp ma sát nhằmđảm bảo độ bền của ly hợp và nhỏ gọn chịu mô men xoắn. Vì vậy để giảmbớt kích thớc chiều trục tránh gây yếu trục đầu tiên ngời ta bố trí sao cho Ptức là P= 2; P= 3Nên sơ đồ kết cấu là:= 2 x 3 x 2 x 2Nh lý luận trên ở hộp tốc độ này do R= 128 > [R] Mà [R] = 50 nênphải dùng cấu trúc nhân phức tạp áp dụng công thứcZ = Z(a +Với Zlg1,262lg824lg1,262lg[Ri]==Và9,2126,18lg22424lg]Rilg[2D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-03M-17-Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ựđộng h o áVậy Z= 6;= 2Z phải có dạng 6(a +2) a = 2 Z= 2 x 3 (2 + 2)Tham khảo máy chuẩn ở bộ truyền tốc độ thấp bố trí thêm 2 nhóm truyềnmỗi nhóm có duy nhất 1 bộ truyền để giảm tốc độ. Sở dĩ nh vậy là để cho kếtcấu không gian của máy hợp lý và dùng để khi cắt ren khuyết đại. Ngời ta lợidụng sự khác nhau giữa xích tốc độ thấp và xích tốc độ cao để tạo ra nhómkhuyết đại (ikđ= 2 x 3 x( 2 + 2. 1. 1)- Với đờng truyền tốc độ cao Z= 2 x 3 x 2- Với đờng truyền tốc độ thấp Z= 2 x 3 x 2 x 1 x 1III- Chọn phơng án động học của máyPhơng án động học là phơng án về trật tự thay đổi các bộ truyền trong cácnhóm để nhận đợc dãy tốc độ đã cho với mỗi phơng án kết cấu đã chọn sẽ cómột phơng án động học vì thế cần chọn ra đợc phơng án động học tối u nhất.Với máy đợc thiết kế ta chọn phơng án động học nh sau:= 2 x 3 x 2 Có m! = 3 ! = 6 phơng án thứ tự= 2 x 3 x 2 x 1 x 1 Có m! = 3 ! = 6 phơng án thứ tự* Phơng án thứ tự hợp lý nhất là phơng án mà x< x< x< < xVàxi(p – 1)[8 với x= x; xp là số bộ truyền trong mỗi nhóm- Với đờng truyền có tốc độ cao= 2 x 3 x 2Trật tự động học hợp lý làIIIII2x3x2ZKiểm tra lại lợng mở của nhóm truyền để đảm bảo 1/4 [ i [ 2+ Nhóm 1:x(p – 1)= 1,261(2 – 1)= 1,26 < 8D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-03M-18-Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ựđộng h o á+ Nhóm 2:x(p – 1)= 1,262(3 – 1)= 1,26< 8+ Nhóm 3:x(p – 1)= 1,266(2 – 1)= 1,26< 8- Với đờng truyền có tốc độ thấp: Z= 2 x 3 x 2 x 1 x 1Trật tự động học hợp lý làIIIII2x3x2Zx 1 x 1Kiểm tra lại lợng mở của nhóm truyền chậm giống ở nhóm truyền đờngtruyền nhanh nên thoả mãn.Vì ta tăng Zlên 2 cấp tốc độ để khử tính nguyên tố của 11. Nếu ta vẫnđể Z= 24 cấp tốc độ thì lãng phí mất 2 cấp tốc độ nên ta làm trùng đi 2 cấptốc độ để Z= 22. Trong thực tế với tốc độ cao thì yêu cầu về chất lợng củaD ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-03M-19-Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ựđộng h o ámáy đòi hỏi khắt khe. Nên ở đây ta làm trùng tốc độ ở đờng truyền tốc độcao muốn vậy ta giảm đặc tính ở nhóm cuối cùng ở đờng truyền này từ x = 6xuống x = 4 ta cóIIIII2x3x2ZKhi này sơ đồ kết cấu của đờng truyền nh hình vẽ trên vậy phơng án độnghọc của hộp tốc độ là:= 2 x 3 x(2 + 2 x 1 x 1)IIIII2x3x2Z1x1x2x3x2ZIIIIIIV. Xác định tỷ số truyền bằng đồ thị vòng quayTừ lới cấu trúc ta chỉ biết đợc- Số tỷ số truyền trong mỗi nhóm- Tổng số trục và số cấp tốc độ trên trục- Lợng mở của từng nhóm truyền- Thứ tự ăn khớp của các bánh răng trong nhóm truyền. Do vậy không thểdùng nó để tính toán động học bánh răng đợc. Nên ta phải xô lệch lới kết cấuđối xứng trớc để biểu diễn các tỷ số truyền cụ thể và tần số quay cụ thể ta đ-ợc đồ thị vòng quayCác công việc cần thiết để tiến hành vẽ đồ thị vòng quay là- Chọn ntrên trục I (n= 800 v/ph)Ta chọn ngần bằng tốc độ động cơ và ngần bằng nmaxtrùng với tần sốquay của trục chính để đảm bảo trục trung gian quay nhanh góp phần làmgiảm kích thớc của bộ truyềnđc= 1460 v/ph; n= 800 v/phi =5,096,0x1460800D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-03M-20-Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ựđộng h o áChọn các tỷ số truyền trong các nhóm truyền, tỷ số truyền của các bộtruyền trong mỗi nhóm truyền ảnh hởng lớn đến kích thớc, chất lợng, độ bềncủa máy. Vậy ta chọn thì phải dựa vào nguyên tắc sau+ 1/4 [ i < 2 và i =với E nguyên E > 0 i > 1E < 0 i < 1+ Tăng tốc độ ít hơn giảm tốc độ+ Thay đổi tốc độ không nên quá đột ngột+ Sao cho kết cấu của máy gọn nhẹ nhấtBa yêu cầu đầu có nhiều phơng án để đảm bảo đợc. Còn yêu cầu cuối chỉcó 1 phơng án thoả mãn đợc hoặc rất ít phơng án thoả mãn. Sau khi lựa chọnvà loại bỏ các phơng án khác ta có đồ thị vòng quay sauDựa vào đồ thị vòng quay ta có tỷ số truyền= 1,26 = 5/4D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-03M-21-Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ựđộng h o á= 1,26= 1,587 =11/7= 1-211587,126,1==26,11144=== 126,11166=== 1/426,11133==10= 1,26= 5/411= 1/2V. Tính toán động học bánh răng :Tính toán động học bánh răng tức là xác định số răng Z cuả các bánh răngđảm bảo tỷ số truyền đã chọn vì Nđc10 (Kw) Do vậy chọn m= 2 ữ 3(mm)Trong 1 nhóm truyền để các bánh răng ăn khớp đợc thì các bánh răng đóphải chế tạo cùng mô đun với nhau. Trong các nhóm truyền có lợng mở lớndo tình hình chịu lực của bánh răng khác nhau nhiều giữa các bộ truyền nênta dùng nhiều giá trị mô đun. Trong 1 nhóm truyền đặc biệt với bánh răng ditrợt thì phải là bánh răng thẳng. Vậy ta áp dụng phơng pháp giải tích để tínhtoán động học bánh răng.1. Tính toán cho nhóm truyền I :Do i= 1,26 == 1,2611Vì lợng mở của bộ truyền nhỏ nên ta dùng các bánh răng cùng mô đunD ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-03M-22-1201261x126ExKSII>===Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ựđộng h o á+ b= 9; a+ b= 18 K = 9 x 2 = 18Vì bánh răng bé nhất trong nhóm đóng vai trò bị độngmin57,218.7x18711Z.KxbbaZ.Kxbbamin22minjjmin= 3 S= K . E = 3 . 18 = 54Vậy Z0354.45S.ba11(Răng)2454.45S.ba11(Răng)3354.71111S.(Răng)2154.71111S.(Răng)2. Tính toán cho nhóm truyền II :Ta có: i= 1; i11; i= 1 a+ b= 2; i11+ b= 18= 2 + 5 = 7 K = 126min15,018.126.225Z..kabaminjj<=Vậy ta lấy E =1 (vì bánh răng nhỏ đóng vai trò dẫn động)Để bộ truyền đợc hợp lý thì giảmIIxuống, giải quyết vấn đề này tagiảm K khi đó Zcó sai số với tỷ số truyền tơng ứng (khống chế 2%) vàkhoảng cách trục A khác với ban đầu nên ta phải dịch chỉnh bánh răng.K = 126 = 2. 9 . 7 giảm K = 9. 7 = 63D ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-03M-23-Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ựđộng h o ámin118.63x2II= K. E = 63118.ba33II3163.11= 31 (răng)44baII2463.117(răng)44baII3863.11711(răng)55baII1863.52(răng)55baII4563.52(răng)3. Tính cho nhóm truyền III :Vì lợng mỡ của nhóm này qúa lớn nên lực truyền của các bộ truyền khácnhau đáng kể. Để tiết kiệm vật liệu, kết cấu nhỏ gọn ta dùng nhiều loại môđun trong một nhóm.Chọn m= 2,5 (mm); m= 3(mm)Để 2 bộ truyền này làm việc đợc phải đảm bảoA = Const 2A = (Z) . m2A = (Z) . m(*)5,2===(**)50207619721868176416601514=======100)Theo (*) ta thấy tổng= K . 5 (Vì là bộicủa 5) thử lại vào (**) ta thấy đều thoả mãn. Chọn máy chuẩnD ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-03M-24-Thuyế t minh đồ án tốt n g hiệp Bộ mô n : M á y v à t ựđộng h o á601575Z7i(Răng). 75 = 90 (răng)= 90 (Răng)= 1 Với m = 2,5(mm)= 15 (răng);= 60 (răng) với m = 3(mm)4. Tính cho nhóm truyền IV :Đây là nhóm truyền đơn có i=i=1/4 để giảm hiện tợng cắt chân răng ởbánh răng bé thì ta tăng số răng của bánh răng bé và đồng thời tránh tăngkhối lợng của bộ truyền thì ta tăng mô đun.Theo máy tiêu chuẩn 16k20 thì cặp bánh răng hợp lý là7218=18 (răng);= 72 (răng)5. Tính toán cho nhóm truyền V :Có iTheo máy chuẩn 16K20 ta chọn6030( răng) Z= 30 răng;= 60 răng6. Tính toán cho nhóm truyền VI :Nhóm này là nhóm truyền cuối cùng của đờng truyền tốc độ cao (P = 2;x = 4). Tỷ số truyền i10; i11Vì ở bộ truyền này tốc độ cao nên kích thớc bộ truyền rất quan trọng mà ởnhóm truyền này có lợng mỡ lớn, lực truyền của các bộ truyền trong nhómD ơ n g V ă n H ậ u Lớp THCN-03M-25-

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo
Shopping cart