“máy vô tuyến thám không” là gì? Nghĩa của từ máy vô tuyến thám không trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

thiết bị đo cho phép xác định một hay nhiều yếu tố khí tượng như nhiệt độ, áp suất, độ ẩm của không khí dọc theo chiều cao tầng khí quyển từ mặt đất đến khoảng 30 – 40 km. Máy được đưa lên cao nhờ bóng thám không (bóng khinh khí) bằng cách buộc máy vào bóng, hoặc được phóng bằng tên lửa, hoặc được thả từ máy bay (máy thám không treo bằng dù).

Phần chính của máy là các bộ cảm biến nhiệt, áp, ẩm. Các bộ này chuyển các giá trị đo được sang bộ phận mã hóa. Phần còn lại là bộ phát sóng siêu cao tần, được điều biến theo các tham số do các bộ cảm biến đưa tới, cùng với 1 anten phát để bức xạ tín hiệu điện thành sóng điện từ và truyền về mặt đất. Ở mặt đất, dùng thiết bị theo dõi, thu sóng, phân tích, rút ra các kết quả.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo